Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE 19 EN AZ İKİ FARKLI TAŞIMA ŞEKLİNİ KAPSAYAN TAŞIMA BELGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE 19 EN AZ İKİ FARKLI TAŞIMA ŞEKLİNİ KAPSAYAN TAŞIMA BELGESİ"— Sunum transkripti:

1 MADDE 19 EN AZ İKİ FARKLI TAŞIMA ŞEKLİNİ KAPSAYAN TAŞIMA BELGESİ
Çok şekilli taşıma belgesi yükleme yerinden boşaltma yerine kadar tüm yolculuğu kapsamakta ve böylece deniz, kara, hava gibi her bir taşıma güzergahı için ayrı bir taşıma belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Sadece yükleme limanı ve boşaltma limanı sahaları doldurulduğunda ise limandan limana taşımayı kapsayn bir okyanus konşimentosu haline gelebilirler.

2 a. En az iki farklı taşıma şeklini kapsayan bir taşıma belgesi (multimodal veya combined taşıma belgesi), nasıl adlandırılmış olursa olsun, İbraz edilen belge, “Multimodal Transport Document”, Combined Transport Document”, “Bill of Lading for Port-to-Port shipment and Combined Transport”, “Intermodal Bill of Lading” gibi başlıklar taşıyabilir. i.taşımacının ismini göstermeli ve, Belgenin antetinde bir firma ismi yeralması ayrıca “carrier” ifadesi yoksa o firmanın taşımacı olduğun dair bir kanıt değildir.

3 taşımacı veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından, veya
kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından, imzalanmalıdır. Taşımacı, kaptan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza taşımacıya, kaptana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır. Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin taşımacı veya kaptan adına imza attığını belirtmelidir. Kaptan adına imza atan ismi belirtilen bir acentenin kaptanın ismini belirtmesine gerek yoktur.

4 ii. malların akreditifte belirtilen yerde sevk edildiğini (dispatched), teslim alındığını (taken in charge) veya gemiye yüklendiğini (shipped on board) belirtmelidir. Bu eylemler, matbu bir kayıtla gösterilebilir, veya malların sevkedildiği, teslim alındığı veya gemiye yüklendiği tarihi belirten bir kaşeyle veya kayıtla gösterilebilir.

5 Taşıma denizden başlıyorsa “shipped on board”, karadan/havadan başlıyorsa duruma göre ”taken in charge/received, dispatched” gibi ifadeler yer olmalıdır. Taşıma belgesinin düzenlenme tarihi ‘dispatch’, ‘taking in charge’ veya ‘shipped on board’ tarihi ve yükleme tarihi olarak alınacaktır. Ancak taşıma belgesi kaşeyle veya kayıtla bir “dispatch’, ‘taking in charge’ veya ‘shipped on board’ tarihi belirtiyorsa bu tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır.

6 Place of Receipt Atlanta
Örnek 1: Akreditif şartları Field 44A: Atlanta, Field 44B: Paris İstenen taşıma belgesi: Multimodal Transport Document Pre-carriage by Place of Receipt Atlanta Ocean Vessel Vessel A Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery Paris Matbu yazı: Taken in charge in apparently good order and condition at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above Place & Date of issue: Atlanta, 01/01/XXXX

7 Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 1
Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 1.bullet pointte belirtildiği gibi belgenin düzenlenme tarihi (01/01/XXXX) yükleme tarihi olarak alınacaktır.

8 Akreditif şartları Field 44A: Atlanta, Field 44B: Paris
Örnek 2: Akreditif şartları Field 44A: Atlanta, Field 44B: Paris İstenen taşıma belgesi: Multimodal Transport Document Pre-carriage by Place of Receipt Atlanta Ocean Vessel Vessel A Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery Paris Matbu yazı: Yoktur Taken in charge at Atlanta on 01/01/XXXX Place of issue: Atlanta

9 Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 2
Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 2.bullet pointte belirtildiği gibi belgenin üzerinde sonradan kayıtla eklenen “taken in charge” tarihi (01/01/XXX) yükleme tarihi olarak alınacaktır.

10 Place of Receipt Atlanta Port of loading Savannah Port of Discharge
Örnek 3: Akreditif şartları: Field 44A: Atlanta, Field 44B: Paris İstenen taşıma belgesi: Multimodal Transport Document Pre-carriage by Place of Receipt Atlanta Ocean Vessel Vessel A Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery Paris Taken in charge at Atlanta on 02/01/XXXX Matbu yazı: Taken in charge in apparently good order and condition at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above Place & Date of issue: Atlanta, 01/01/XXXX

11 Açıklama: Düzenlenme tarihi olan 01/01/XXXX değil, sonradan kayıtla eklenen “Taken in charge” tarihi (02/01/XXXX) yükleme tarihi olarak alınacaktır.

12 iii. a. Taşıma belgesi (akreditifte belirtilenlere) ek olarak, farklı bir ‘dispatch’, ‘taken in charge’ veya ‘shipment’ yeri veya nihai varış yeri gösterse bile, veya b. Taşıma belgesi gemiyle, yükleme limanıyla veya boşaltma limanıyla ilgili olarak ‘intended’ veya benzer nitelikte bir kaydı içerse bile, akreditifte belirtilen sevk (dispatch), teslim alma (taken in charge) veya yükleme (shipment) yeri ile akreditifte belirtilen nihai varış yerini belirtmelidir.

13 Place of Receipt Atlanta
Örnek 1: Akreditif şartları: Field 44E: USA port; Field 44B: Paris Transport document called for: Multimodal Transport Document İbraz edilen: Pre-carriage by Place of Receipt Atlanta Ocean Vessel Vessel A Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery Paris

14 Matbu yazı: Taken in charge in apparently good condition at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above ON BOARD VESSEL A AT SAVANNAH 02/01/XXXX Place & Date of issue: Savannah, 01/01/XXXX Açıklama: Taşıma belgesi akreditifte belirtilenden farklı bir teslim alma yeri (Atlanta) göstermesine rağmen ayrı bir yükleme kaydı ile yüklemenin Savannah’ta Vesssel A’ya yapıldığı tarih ile birlikte göstermektedir ve kabul edilebilir.

15 Place of Receipt Atlanta
Örnek 2: Akreditif şartları: Field 44A: Atlanta, Field 44E: Le Havre İstenen taşıma belgesi: Multimodal Transport Document İbraz edilen: Pre-carriage by Place of Receipt Atlanta Intended Vessel Vessel A Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

16 Pre-printed statement: Taken in charge in apparently good order and condition at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above Place & Date of issue: Atlanta, 01/01/XXXX Açıklama: Akreditifte belirtildiği üzere önemli olan Atlanta’da yapılan yükleme olduğundan taşıma belgesi Atlanta’dan sonra Savannah’ta yükleme yapılacak gemi ile ilgili “intended vessel” ifadesini içerebilir.

17 Question    Credit calls for: Clean on board combined transport document 44A:ANKARA (An inland place) 44B:PARIS, The presented document : Received type combined transport document showing ANKARA as place of receipt and PARIS in the place of delivery field. There is a date of issue on the document and an on board notation. In this case: 1-Must the on board notation be dated? 2-If it must be dated, must it include also ANKARA? Answer   The on board notation should be dated, whether it requires the insertion of Ankara will depend on whether the transport document indicates any information in respect of a named port of loading.

18 Place of Receipt ANKARA Port of loading Port of Discharge
Pre-carriage by Place of Receipt ANKARA Ocean Vessel Port of loading Port of Discharge Place of Delivery PARİS Shipped on board 01/01/2010 Received in apparent good order and condition, except as otherwise noted, the total number of containers or other packages or units enumerated above for transportation from the place of receipt or port of loading whichever applicable to the place of delivery or port of discharge whichever applicable subject to terms hereof.

19 Place of Receipt ANKARA Port of loading İzmir Port of Discharge
VEYA Pre-carriage by Place of Receipt ANKARA Ocean Vessel Port of loading İzmir Port of Discharge Place of Delivery PARİS

20 Shipped on board 01/01/2010, at Ankara
Received in apparent good order and condition, except as otherwise noted, the total number of containers or other packages or units enumerated above for transportation from the place of receipt or port of loading whichever applicable to the place of delivery or port of discharge whichever applicable subject to terms hereof.

21 Question    Credit requires: Multimodal transport document. 44A:Turkey 44B: China The presented received type multimodal transport bill of lading indicates the place of receipt as Ankara, port of loading as Izmir port and port of discharge as Shanghai. The document is dated , The document also contains an on board notation indicating loading on board in Izmir, vessel X on In respect of the facts stated above, which date will be taken as the shipment date? In my opinion, because of the wording of sub-article 19 (a) (ii) of the UCP "however, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board" the date stated within the on board notation i.e., must be taken as the date of shipment.

22 Answer   The answer to your question actually lies in sub
article 19 (a) (ii) where it states "indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit". The credit did not specifically require that the shipment commence from a port in Turkey, therefore receipt of the goods in Ankara would represent the goods having been "taken in charge at the place stated in the credit". The date of such receipt would be considered to be the date of shipment i.e., 1 September The shipped on board date would only be applied where Izmir was stated to be the 'place stated in the credit'.

23 The document bears a date of issue and contains, in preprinted
Question   A credit indicates the following: Field 44E: TURKEY and field 44F: ZHONGSHAN. Documents Required: 3/3 set of combined transport documents (3/3 originals FBL) made out to order of A negotiable FIATA Multimodal Transport bill of lading is presented. The document shows: Place of Receipt: ATATURK AIRPORT, ISTANBUL, TURKEY, Ocean Vessel: ... (blank), Port of Loading: HONG KONG, Port of Discharge and Place of Delivery as ZHONGSHAN. The document bears a date of issue and contains, in preprinted wording, "The goods instructions are accepted and dealt with subject to the Standard Conditions printed overleaf" and "Taken in charge in apparent good order and condition, unless otherwise noted herein at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above."

24 1. I understand that the vessel's name is not necessary as per
paragraph 68 of ISBP 681. Please advise. 2. As the first leg of the journey is by air, is a notation that the goods are accepted for carriage to be added on the document and, if so, whether this has been achieved by the first of the pre-printed clauses mentioned above. 3. As the first leg of the journey is by air, in my view the pre-printed wording "Taken in charge..." and the date of issuance of the document are sufficient. Please advise.

25 Answer    (1) You are correct. (2) It is not necessary under article 19, but the wording you quote does serve that purpose. (3) The wording 'taken in charge ..' is sufficient and the date of issuance of the document will be deemed to be the date of shipment (absent any notation on the transport document giving the flight number and date).

26 MADDE 20 KONŞİMENTO Konşimentonun sırasıyla üç önemli niteliği ve tanımı: I. Malların deniz yolu ile taşınacağını bildiren gemi sahibini temsil etmeye yetkili kişilerce imzalanan ve yükletene (shipper) veya acentasına verilen bir alındıdır.( receipt). II. Taşıma sözleşmesini (contract of carriage) ihtiva eder (belgenin arka kısmında) ve malların mülkiyet hakkını (title to the goods) temsil eder. Bu nedenle kıymetli evraktır.

27 Port of Discharge Savannah Place of Delivery
Örnek 1: Akreditif şartları: Field 44E: Dublin ; Field 44F: Savannah İstenen taşıma belgesi: Marine Bill of Lading İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Place of Receipt Ocean Vessel Vessel A Port of loading Dublin Port of Discharge Savannah Place of Delivery Matbu yazı: Shipped in apparent good order and condition the goods specified above unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed Place & Date of issue: Dublin, 01/01/XXXX

28 Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 1
Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 1.bullet pointte belirtildiği gibi matbu yazı “Shipped....” olduğundan belgenin düzenlenme tarihi (01/01/XXXX) yükleme tarihi olarak alınacaktır.

29 Port of Discharge Savannah Place of Delivery
Örnek 2: Akreditif şartları: Field 44E: Dublin ; Field 44F: Savannah İstenen taşıma belgesi: Marine Bill of Lading İbraz edilen: Pre-carriage by Place of Receipt Ocean Vessel Vessel A Port of loading Dublin Port of Discharge Savannah Place of Delivery Matbu yazı: Received by the carrier the goods specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed On board 02/01/XXXX Place & Date of issue: Dublin, 01/01/XXXX

30 Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 2
Açıklama: Yukarıdaki (a) (ii) 2.bullet pointte belirtildiği gibi matbu yazı “Received....” olduğundan belgede tarihli bir yükleme kaydı (on board notation) yer almalıdır. Bu yükleme kaydının tarihi (02/01/XXX) yükleme tarihi olarak alınacaktır.

31 UCP500’ün 23.(a) (ii) fıkrasının son paragrafında yer alan, belgenin akreditifte belirtilen yükleme limanından farklı bir teslim alma yeri belirtmesi durumunda akreditifte belirtilen yükleme limanını ve yüklemenin yapıldığı geminin ismini gösteren yükleme kaydının (on board notation) konşimentoda yer alması şartı yeni 20.maddede yoktur. Ancak yukarıda altı çizili kırmızı renkte belirtilen eklentiler ve değişiklikler (akreditifte belirtilen yükleme limanında ismi belirtilen bir gemiye yüklendiğini göstermesi) yapılmıştır:

32 Port of Discharge Le Havre Place of Delivery
Örnek: Akreditif şartı: Ocean Bill of Lading E : Mersin F : Le Havre İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Place of Receipt Gaziantep Ocean Vessel Vessel X Port of loading Mersin Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

33 Matbu yazı: Shipped on board in apparent good order and condition unless otherwise noted herein from the place of receipt or port of loading or whichever is applicable ..... Place and date of issue : Mersin / XXXX

34 Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery
Örnek: Akreditif şartı : Ocean Bill of Lading E : Savannah F : Le Havre İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Place of Receipt Ocean Vessel Vessel X Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

35 Shipped on board XXXX Matbu Yazı: Shipped on board in apparent good order and condition unless otherwise noted herein...... Place and date of issue: Savannah / XXXX

36 Açıklama: Yukarıdaki örnekte konşimentonun düzenlenme tarihi olan XXXX değil, sonradan eklenen “Shipped on Board” kaydının tarihi olan “31.12.XXXX” yükleme tarihi olarak alınacaktır. Konşimento geminin ismiyle ilgili olarak “intended vessel” veya benzer nitelikteki bir ifadeyi içerdiği takdirde yükleme tarihini ve yüklemenin fiilen yapıldığı geminin ismini belirten bir yükleme kaydının bulunması gerekir.

37 Örnek: Akreditif şartı: Ocean Bill of Lading E : Savannah F : Le Havre İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Place of Receipt Intended Vessel Vessel X Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

38 Shipped on board Vessel X 31.12.XXXX
Matbu yazı: Shipped on board in apparent good order and condition unless otherwise noted herein...... Place and date of issue:Savannah / XXXX Açıklama: Yukarıdaki örnekte “Vessel X” adlı gemi “Intended Vessel” olarak belirtildiğinden gemi ismini ve yükleme tarihini gösteren ayrı bir yükleme kaydı gerekmektedir.(Shipped on board Vessel X XXXX)

39 iii. akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan sevkiyatı göstermelidir. Konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını yükleme limanı olarak göstermediği veya yükleme limanıyla ilgili olarak “intended” veya benzer nitelikteki bir kaydı içerdiği takdirde akreditifte belirtilen yükleme limanını, yükleme tarihini ve geminin ismini belirten bir yükleme kaydının bulunması gerekir. Bu hüküm ismi belirtilen bir gemiye yükleme (loading on board / shipment) yapıldığının konişmentoda matbu yazıyla belirtilmiş olması halinde dahi uygulanır.

40 Örnek 1: Akreditif şartı: Ocean Bill of Lading E : Savannah F : Le Havre İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Vessel Y Place of Receipt Savannah Ocean Vessel Vessel X Port of loading Barcelona Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

41 Shipped on board Vessel Y
31.12.XXXX at Savannah Matbu yazı: Shipped on board in apparent good order and condition unless otherwise noted herein...... Place and date of issue:Savannah / XXXX Açıklama: Yukarıdaki örnekte akreditifte şart koşulan yükleme limanı teslim alma yeri sahasında (Place of receipt) gösterildiğinden akreditifte belirtilen yükleme limanını, yükleme tarihini ve geminin ismini belirten ayrı bir yüklem kaydı gerekmektedir. (Shipped on board Vessel Y XXXX at Savannah)

42 Intended Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre
Örnek 2: Akreditif şartı: Ocean Bill of Lading E : Savannah F : Le Havre İbraz edilen: Bill of lading Pre-carriage by Place of Receipt Ocean Vessel Vessel X Intended Port of loading Savannah Port of Discharge Le Havre Place of Delivery

43 Shipped on board Vessel X
31.12.XXXX at Savannah Matbu yazı: Shipped on board in apparent good order and condition unless otherwise noted herein...... Place and date of issue: Savannah / XXXX Açıklama: Yukarıdaki örnekte akreditifte şart koşulan yükleme limanı “Intended port of loading” olarak belirtildiğinden akreditifte belirtilen yükleme limanını, yükleme tarihini ve geminin ismini belirten ayrı bir yükleme kaydı gerekmektedir. (Shipped on board Vessel Y XXXX at Savannah)

44 Akreditifi aktarmayı yasaklasa bile yukarıdaki gibi mallar konteyner, treyler veya LASH mavnalara yüklenerek aktarma yapıldığında da taşıma yine tek bir konşimento kapsamında olmalıdır. d. Bir konşimentoda taşımacının aktarma yapma hakkını saklı tuttuğunu belirten ibareler dikkate alınmayacaktır. Question   LC issued by Bank A required the presentation of a bill of lading consigned to the order of Bank A and that the notify party was also to be Bank A. The bill of lading is presented as follows: Consignee: to the order of Bank A Notify: same as consignee Is this correct or not? Answer   By inserting "same as consignee" in the notify party field, the bill of lading is indicating that Bank A is also the notify party. The document would be acceptable.

45 Question   A credit requires shipment to be effected from "Xingang, China" with the port of discharge as "Busan, Korea". The bills of lading are presented showing Port of Loading: XINGANG without indicating the country China; Port of Discharge: BUSAN without indicating the country Korea. Is the document acceptable? Answer   Absence of the country names would not create a conflict with the terms and conditions of the documentary credit, when the bill of lading is read in context with the credit and the applicable rules of UCP 600. The document would be acceptable.

46 Question    Credit indicates "FULL SET" Bill of lading …… - Bill of Lading does not indicate the number of originals issued. In the absence of this information, we will not be in a position to ascertain whether a FULL SET has been submitted or not. In such an situation, can this be constituted as a DISCREPANCY? Answer   Sub-article 20 (a) (iv) of UCP 600 requires that the bill of lading be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading. If the bill of lading does not indicate the number of originals that have been issued, a bank should refuse for the reason "bills of lading do not indicate the number of originals that have been issued".

47 Question L/C called for Port of Discharge as Chittagong
Question   L/C called for Port of Discharge as Chittagong. B/L presented shows Port of Discharge as Chittagong CY. Is additional CY appearing in port of discharge field acceptable ? Answer   On the basis that a port of loading, for example, showing Chittagong with a place of receipt as Chittagong CY is considered to be the same place, I would apply the same rationale here that Chittagong and Chittagong CY are considered to be the same place and therefore not a reason for refusal.

48 Question   If a bill of lading indicates the name of the port of discharge required by the credit within its pre-printed box 'Intended port of Discharge' is such a bill of lading acceptable or, in this circumstance, for it to be acceptable there must be a separate additional notation thereon indicating the port of discharge as required by the credit. Answer   In any shipment by sea, the port of discharge is considered 'intended'- whether stated or not. There is no way the carrier can determine, before the ship sails, as to whether there will be events occurring that will stop them unloading at the port of discharge. The document would not need a notation to be added and would be acceptable showing "intended port of discharge".

49 Question   Within the signature space on the bill of lading, it states "ABC COMPANY, CARRIER" and underneath "DEF COMPANY AS AGENT" without the mention of "FOR THE CARRIER" or "FOR THE MASTER" and their signature appears. ISBP681 paragraph 94 states that "If an agent signs a bill of lading on behalf of the carrier, the agent must be identified as agent and must identify on whose behalf it is signing, unless the carrier has been identified elswhere on the bill of lading". In my view the provisions of article 20 of UCP is clear to the effect that the agent must indicate whether it is signing for the carrier or for the master and the bill of lading is discrepant. Answer   You are correct, the agent must state that they are signing as agent for the carrier or as agent for the master.

50 Question   A bill of lading indicates in pre-printed wording, within the designated box for the paragraph reading in part "Received for shipment....", that "IN WITNESS WHEREOF TWO (2) original Bs/L have been signed, if not otherwise stated above, one of which being accomplished the other(s) to be void." However, in the top right hand corner, under the preprinted wording "Number of Original Bs/L" by typewriting "3/THREE" appears. Is this a conflict and the document is discrepant or the typewritten text controls over the pre-printed wording and the bill of lading should be accepted in this respect?

51 Answer   The document would be acceptable, not just because the typewritten text would override the pre-printed, but because the text of the pre-printed wording refers to the fact that the number of original BLs that have been signed will be determined by whether the BL indicates elsewhere in its text, the number of originals that have been issued. See the reference to "if not otherwise stated above" i.e., if it is stated above that 1 or 3 or 4 original BLs have been signed then that figure will prevail. There is no conflict.

52 Question   In a shipped or received type bill of lading and within the box designated for the port of loading it reads: "MARPORT ISTANBUL". At the bottom, within a box titled "Shipped on board" it reads: " M/V ABC at MARPORT EAST ISTANBUL, ". As can be seen, there is an additional word "EAST" in respect of the port of loading. In my view there is no conflict within the bill of lading since first, the box at the bottom is an on board notation and overrules the information above, and second, the word "EAST" does not detract from the name of the port of loading, but rather identifies it more specificially. Therefore, the bill of lading should be accepted whether the credit calls for a shipment from ANY TURKISH PORT/PORTS or specifically from "MARPORT".

53 Answer   The addition of the word "East" does not change the fact that the goods
were shipped from the port required by the credit, whether the credit referred to "any Turkish Port (s)" or "Marport". Question   On the right hand side of a bill of lading there appears (in typewriting) "SIGNED ON BEHALF OF THE CARRIER ABC LOGISTICS, INC BY ABC LOJISTIK VE TAS.HIZ.A.S. AS AGENTS ONLY" and just underneath a stamp reading "ABC ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TICARET A.S.X BRANCH" and a handwritten signature on the stamp. Next to these to the right reads "ABC ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TIC.A.S (AS CARRIER). In my view there are two discrepancies here, first there are two named carriers and two named agent (one in the stamp and the other typewritten)purportedly signing the bill of lading. Please advise the above and would the response be subject to the wording "ABC ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TIC.A.S (AS CARRIER)" being in a typewritten or preprinted form.

54 Answer   I would agree, that on its face there appears to be
two carriers and doubts as to the name of the agent. The document would be discrepant. Any pre-printed wording that was not applicable should have been deleted and authenticated by the party making the change. The answer does not depend on the form in which the information is stated on the document.

55 Question   Ocean B/L presented showing capacity of the signer as follows: ABC Shipping Pte Ltd as agent for carrier ABC Shipping Pte Ltd. Can ABC Shipping Pte Ltd act both as agent and carrier? Answer   This question was actually covered by ICC opinion R.674 (TA.625). The conclusion to this opinion was that a company may have different roles that it performs within its construction which include that of a carrier and/or an agent. In this respect, the agency side of the company could sign the BL as agent for the carrier (the carrier segment of the company being a different legal entity). The document would be acceptable under this opinion.

56 Question   A bill of lading is signed as follows:
Quote ABC AGENCY DENIZCILIK A.S. ....(NOTE: STAMP AND MANUAL SIGNATURE EMBOSSED ON THE STAMP IN THIS AREA ) AS AGENT FOR ABC AGENCY COMPANY NOMINATED CARRIER Unquote. There is no other identification of the carrier within the document. Would the signing, as shown above, be acceptable in terms of identification of the carrier in accordance with UCP 600 article 20. Answer   The UCP does not refer to the context in which the carrier is identified. In my opinion,the document would be compliant.

57 Question   A credit calls for shipment from any Indian Port
to any Turkish Port and a bill of lading to evidence same. The presented, shipped type, bill of lading shows the following: Pre-carriage: VESSEL A, Place of Receipt MUMBAI Ocean Vessel: VESSEL B, Port of Loading MUMBAI ... The bill of lading additionally includes an on board notation reading "Shipped on board Vessel A at Mumbai, " There is a further notation on the bill of lading reading "Transhipped Vessel B at Karachi".

58 Normally, the on board notation must be in respect of Vessel
B and absence of it would make the document discrepant. However, the further notation regarding transshipment makes it clear that Vessel B is for transhipment and therefore makes the document acceptable in this respect. 1. Please advise if my understanding of the above is correct. 2. If my view in item 1. above is correct, what would be the response if the notation regarding transhipment only stated "Transhipped by Vessel B" or "Transhipment via Karachi"?

59 Answer    The ocean vessel is clearly not sailing from Mumbai, but they have inserted Mumbai presumably owing to the content of sub-article 20 (a) (iii) "indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit". However, they have failed to read the paragraph that follows which allows the port of loading to be a port other than that stated in the credit, provided a suitable on board notation is appended. (1) Given the entire structure and content of the bill of lading I would agree with your assessment that an on board notation in respect of Vessel A is acceptable. (2) If the bill of lading had indicated 'transhipped by Vessel B' my answer would be the same. If the bill of lading has indicated 'transhipment via Karachi' then I would consider the document discrepant - you cannot now link Vessel B with Karachi.

60 Question   The bill of lading indicates the carrier's name in the top right hand corner as ABC S.P.A. The signature space is as follows: SIGNATURE OF THE CARRIER OR OF THE AGENT OF THE CARRIER. (Note: This wording is preprinted). Underneath a stamp reads "DEF COMPANY AS AGENTS" There is a manual signature on the stamp. When reading the preprinted wording, in conjunction with the stamp, in my view the bill of lading appears to have been signed by the agent for the carrier and is acceptable without the word "FOR THE CARRIER" at the end of the stamp that reads "AS AGENTS". Please advise. Answer   Given the construction of this bill of lading, I would agree that the document complies with sub-article 20 (a) (i).

61 Question   I refer to ICC opinion R576. In the conclusion to the
opinion it is stated "The UCP provides for blank back bills of lading on the basis that the B/L refers to another source document with regard to the terms and conditions of carriage. This could be by reference to a specific document, or, in this electronic age, a segment of a web page where these conditions are stated.". In this phrase "where these conditions are stated" is an important one. When read in conjuction with sub-article 20 (a) (v) I understand that when a bill of lading makes reference to another source document such as a convention of carriage or an internet address, a bank must look into those to ensure that the terms and conditions exist and if the terms and conditions do not exist can raise this as a discrepancy. Please advise.

62 Answer   There is no requirement for a bank to ascertain that the terms and conditions of carriage exist in the source document or the web page that the bill of lading may state they appear. A banks responsibility is only to determine that there is a reference to terms and conditions of carriage appearing in another source document (referred to) or a web page (identified as the terms and conditions location). Question   Bill of lading shows the port of loading as required by the L/C and the name of the vessel is indicated in accordance with UCP 600 article 20. There is a box on the B/L named 'date laden on board' under it reads 26 Dec There is also a stamp indicating 'on board'. Should this stamp be taken to be an on board notation and therefore be dated?

63 Answer   Due to the absence of a date appearing in the vicinity of the 'on board' stamp, I would consider this merely to be amplification that the goods are on board rather than a separate indication of an on board notation. The date shown as the laden on board date i.e., 26 December 2009, should be taken as the date of shipment.

64 MADDE 21 CİRO EDİLEMEZ DENİZYOLU TAŞIMA SENEDİ
Bu tür belgeler malların alındığına (receipt) dair ispat niteliği taşırlar, Taşıma sözleşmesini ihtiva ederler, Ancak, malların mülkiyetini temsil etmezler ve ciro edilemezler. Yani kıymetli evrak (Documents of Title) değillerdir. Genelde birbirine güvenen firmalar veya grup firmaları arasında yapılan ticarette kullanılmaktadır. Bu belgelerin orijinali ibraz edilmese de alıcının (consignee) kimliğinin tespiti ile malların alıcıya serbest bırakılması mümkün olduğundan bankalarda belgenin incelenmesinden ve gönderim süresinden kaynaklanan vakit kaybından dolayı ve varış limanında demurrage veya diğer masraflardan kaçınmak amacıyla kısa mesafeli taşımalarda tercih edilmektedir.

65 MADDE 22 CHARTER PARTY KONŞİMENTO
Charter party konşimentolar ihracatçı/ithalatçının bulk malların (demir-çelik, çimento, deterjan, üre, v.s.) taşımasında gemi kiralamaları halinde veya gemi kiralama işi ile uğraşan tarafların kiraladıkları geminin belli kısımlarını ihraçatçılara taşıma için verdikleri durumlarda düzenlenirler.

66 Charter party anlaşmaları belli yolculuklar (voyage charter party) için yapıldığı gibi belli bir süre için de yapılabilir (time charter party). Charter party anlaşmasının hangi tür olduğu charter party konşimentosunda belirtilmediğinden yolculuk bitmeden charter party sözleşmesinin son bulması ve bu nedenle malların boşaltılmasından, aktarma yapılmasından v.s. kaynaklanan masraf ve maliyetlerin ortaya çıkması riski mevcuttur. Taşıma geminin kiralanması ile ilgili charter party sözleşmesine tabi olarak yapıldığından ithalatçı ve ihracatçının charter party sözleşmesine taraf olması halinde amir bankanın muvafakatı olmaksızın malların boşaltma limanında telim edilmesi riski mevcuttur.

67 Charter party normal bir deniz taşımacılığı gibi kanuna tabi değildir, ayrıca charter party konşimentosu sözkonusu charter party sözleşmesinin şartlarının tamamını taşımamaktadır. Charter party sözleşmesinin şartları ve bu şartların doğuracağı yasal sonuçlar kiralayan (charterer) tarafından düzenlenen bir charter party konşimentosunun hamilinin (holder) haklarını etkileyebilir. Ayrıca, charter party sözleşmesinin şartlarının charter party konşimentosunun hamilinin haklarını nasıl ve ne yönde etkileyeceği hususunda da önemli bir muğlaklık sözkonusudur.

68 a. Bir charter party’ye tabi olduğununa ilişkin bir kayıt/belirti içeren bir konşimento (charter party konşimento), nasıl adlandırılmış olursa olsun, Bir taşıma belgesini charter party’ye tabi yapan kayıt/belirti örnekleri: 1-Belgenin adının “Charter Party Bill of Lading olması”, 2-Belgenin sağ üst köşesinde yer alan matbu “Bill of Lading To be used with Charter parties” ifadesi, 3-Belgede “Freight prepaid/Payable as per charter party” kaydının yer alması, 4-Belgenin sol alt köşesinde yer alan matbu “Freight payable as per charter party dated..... “ gibi ifadeler örnekler arasında sayılabilir.

69 i. kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından, veya
gemi sahibi veya gemi sahibi adına ismi belirtilen bir acente tarafından, veya kiralayan (charterer) veya kiralayan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmalıdır. Kaptan, gemi sahibi, kiralayan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza kaptana, gemi sahibine, kiralayana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır.,

70 Belge kaptan tarafından imzalandığında kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur, ancak gemi sahibi tarafından imzalandığında gemi sahibinin, kiralayan tarafından imzalandığında kiralayanın isminin belirtilmesi gerekir. Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin kaptan, gemi sahibi veya kiralayan adına imza attığını belirtmelidir. Gemi sahibi veya kiralayan adına imza atan bir acente gemi sahibinin veya kiralayanın ismini belirtmelidir. Kaptan adına imza atan bir acentenin kaptanın ismini belirtmesine gerek yoktur.

71 ii. malların akreditifte belirtilen yükleme limanında ismi belirtilen bir gemiye yüklendiğini belirtmelidir. Bu eylem, matbu bir kayıtla gösterilebilir, veya malların gemiye yüklendiği tarihi belirten bir yükleme kaydıyla (on board notation) gösterilebilir. Charter party konşimento yükleme tarihini belirten bir yükleme kaydı içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınacaktır. Yükleme kaydı varsa bu kayıtta belirtilen tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır. YÜKLEME KAYITLARI KONUSU 20.MADDEYE TABİ BİR KONŞİMENTONUNKİ İLE AYNIDIR!!!!

72 iii. akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan sevkiyatı göstermelidir. Boşaltma limanı akreditifte belirtildiği biçimde bir saha veya coğrafi bölge olarak da gösterilebilir. Örneğin, akreditif boşaltma limanı sahasında ‘Any Chinese port/Any Port in China’ gibi bir coğrafi saha veya limanlar silsilesi gösterdiğinde, ibraz edilen Charter Party konşimentosu boşaltma limanı sahasında ismi belirtilen bir Çin limanını gösterebileceği gibi ‘’any Chinese port/Any port in China’’ da gösterebilir. Çünkü, özellikle hububat (grain), petrol (oil), çuvallanmamış gübre (unbagged fertiliser) ve kereste (timber) gibi bulk kargo taşımaları ile ilgili charter party sözleşmeleri genel olarak, gemiye varış ülkesindeki hazır olan ilk limana veya belli başlı limanlardan herhangi birine boşaltma yapma hakkı tanımaktadır.

73 Bu durum sadece charter party konşimentoları için geçerli olup 20
Bu durum sadece charter party konşimentoları için geçerli olup 20. maddeye tabi bir konşimentoda aynı durum sözkonusu değildir. Yani akreditif boşaltma limanı sahasında (MT700’ün 44F sahası) bir coğrafi saha veya limanlar silsilesi gösterdiğinde 20.maddeye tabi konşimento gerçek boşaltma limanını göstermelidir. Ayrıca, bu kural charter party konşimentoların yükleme limanı sahasına uygulanamaz. Yani, akreditifin yükleme limanı sahasında (MT700’ün 44E sahası) bir coğrafi bölge veya limanlar silsilesi gösterildiğinde charter party konşimentosu gerçek yükleme limanını göstermelidir.

74 iv. tek asıl (orijinal) charter party konşimento olmalı veya birden fazla orijinal düzenlenmişse belgede belirtildiği gibi tam takım olmalıdır. b.Bir banka, akreditif şartları gereği ibrazı istense bile charter party sözleşmelerini incelemeyecektir Önemli Not: Bu madde de, aktarma ve charter party konşimentonun taşıma sözleşmesini ihtiva edip etmemesi konusu yer almamaktadır.

75 Question   A charter party bill of lading bears a stamp incorporating the vessel's name with a manual signature over it and underneath, the phrase "AS MASTER". However, the master's name is missing and is not stated elsewhere in the document. Please advise whether the charter party bill of lading is acceptable. If, however, the owners name appears, identified as owner, anywhere on the document, and again the document is signed by the master in the manner above, without indicating the master's name, would the response be different?

76 Answer   There is no requirement for the name of the master to appear, only that the signature be identified as that of the master. The document would be acceptable. If the document identifies the owner's name and is signed as declared in the question, the answer would remain the same. Sub-article 22 (a) (i) refers to the manner of signing the document and not to the declaring of names of the various parties elsewhere in the document.

77 Question   Where a charter party B/L has been signed by the master without indicating his name or any ship's stamp, is it acceptable? If the answer is "yes", who is the responsible party for the carriage of the goods where there is no indication of the owner's / charterer's name? Answer   There is no need for the master to state his or her name or to place the ship's stamp on the bill of lading. The party taking responsibility for the carriage will be identified in the charter party agreement that is signed by the respective parties.

78 Question   The L/C requires a bill of lading stating port of loading: ABC port and port of discharge: XYZ port, Izmit, Turkey, and also charter party bill of lading is acceptable. However, a tanker bill of lading has been presented containing an indication that it is subject to a charter party and the port of discharge is shown as Izmit, Turkey. Is the document acceptable, despite not showing the port of discharge as XYZ port, Izmit, Turkey as stated in the credit and according to UCP600 article 22? Answer   The document would only be discrepant if there were more than one port in Izmit at which the goods could be unloaded.

79 Question   If the owner or the charterer sign a charter party BL is it necessary to indicate their names together with their signatures? Answer   When signing the charter party bill of lading the owner or charterer should be identified by the name of their organisation i.e., For ABC Co, the owner, but their personal names need not be stated.

80 MADDE 23 HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ
ISBP681, 143.Paragraf: Bir havayolu taşıma belgesi ciro ile el değiştiren bir belge (document of title) olmadığından emre (‘to order’) veya ismi belirtilen bir tarafın emrine (‘to order of...’) düzenlenmemelidir. Akreditifte “emre” veya ismi belirtilen bir tarafın “emrine” düzenlenmiş bir havayolu taşıma belgesi istenmiş olsa bile “emre” veya “emrine” ibarelerini taşımaksızın ismi belirtilen tarafın ismine düzenlenen bir havayolu taşıma belgesi kabul edilir.

81 a. Bir havayolu taşıma belgesi, nasıl adlandırılmış olursa olsun,
Bu tür belgeler malların alındığına (receipt) dair ispat niteliği taşırlar. Taşıma sözleşmesini ihtiva ederler. Malların mülkiyetini temsil etmediğinden orijinali ibraz edilmeden mallar alıcısına (consignee) kimlik tespiti karşılığında veya alıcının düzenlediği teslim emrinde (delivery order) belirtilen tarafa teslim edilir. a. Bir havayolu taşıma belgesi, nasıl adlandırılmış olursa olsun,

82 i. taşımacının ismini göstermeli ve,
taşımacı tarafından, veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmalıdır. Taşımacı veya acente tarafından atılan herhangi bir imza taşımacıya veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır. Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin taşımacı adına imza attığını belirtmelidir. ii. malların taşıma için kabul edildiğini belirtmelidir.

83 Bu genelde Havayolu taşıma belgesinin sağ üst köşesinde matbu olarak “It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage....” şeklinde belirtilir. iii. düzenlenme tarihini belirtmelidir. Havayolu taşıma belgesi fiili yükleme tarihine ilişkin özel bir kayıt içermediği sürece düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınacaktır; özel bir kayıt varsa bu kayıtta belirtilen tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır. Uçuş/sefer numarası ve tarihine ilişkin belgede gözüken diğer herhangi bir bilgi yükleme tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

84 Akreditif şart koşmasa bile belge bir fiili sevk/gönderme tarihi içerdiği taktirde bu tarih yükleme tarihi olarak dikkate alınacaktır. Fiili yükleme tarihini içeren bu tür özel kayıtlar belge üzerinde ‘’date of despatch’’, ‘’actual date of despatch’’, ‘’loaded on board’’, ‘’actual flight date’’, ‘’goods forwarded’’ gibi ifadeler içeren kaşe veya kayıt ile gösterilebilir. Uçuş/sefer numarası ve tarihine ilişkin diğer herhangi bir bilgi yükleme tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Örneğin, AWB’lerde matbu olarak yazılan ’’For carrier use only’’ , ‘’Requested Flight /date’’ gibi başlıkların altındaki uçuş tarihi ve sefer numarasına ilişkin bilgiler fiili yükleme tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bu sahalarda yer alan tarihler tasarlanan/planlanan ancak kesin olmayan tarihlerdir.

85 iv. akreditifte belirtilen kalkış ve varış hava limanlarını belirtmelidir.
ISBP681, 141. Paragraf: Bir havayolu taşıma belgesi akreditifte belirtilen kalkış ve varış hava limanlarını göstermelidir. Hava limanlarının tam isimleri yerine IATA kodlarının kullanılması (örneğin, London Heathrow yerine LHR) rezerv değildir. v. akreditif tam takım orijinallerin ibrazını şart koşsa bile gönderene ait orijinal nüsha (original for consignor/shipper) olmalıdır.

86 Bu tür taşıma belgeleri 3 adet orijinal düzenlenmektedir
Bu tür taşıma belgeleri 3 adet orijinal düzenlenmektedir. Bunlar “Original-Copy for Carrier”, “Original-Copy for Consignee” ve “Original-Copy for Shipper-Consignor” nüshalarıdır. Gönderene ait olan nüsha (Original-Copy for Shipper-Consignor) gönderenin elinden çıktığı anda malın alıcısını (consignee) ve gideceği yeri (airport of discharge/destination) değiştirememektedir. vi. taşıma şartlarını içermeli veya taşıma şartlarını içeren başka bir kaynağa ilgi kurmalıdır. Taşıma şartlarının içeriği incelenmeyecektir.

87 b. Bu maddenin amaçlarına yönelik olarak aktarma, akreditifte belirtilen kalkış hava limanından akreditifte belirtilen varış hava limanına yapılan taşıma sırasında bir uçaktan boşaltma yapmak ve diğer bir uçağa tekrar yükleme yapmak anlamına gelir. c.i. Taşımanın tamamının tek ve aynı havayolu taşıma belgesi kapsamında olması kaydıyla bir havayolu taşıma belgesi malların aktarma konusu yapılacağını veya yapılabileceğini belirtebilir. ii. Akreditif aktarmayı yasaklasa bile aktarma yapılacağını veya yapılabileceğini belirten bir havayolu taşıma belgesi kabul edilir. Akreditifi aktarmayı yasaklasa bile aktarma yapıldığında da taşıma yine tek bir havayolu taşıma belgesi kapsamında olmalıdır.

88 Question   An AWB in its top left hand side under the pre-printed headings reads 'Issuing carrier's agent name and city' and in the middle states 'By First Carrier' indicating ABC COMPANY and DEF AIRLINE respectively. Please advise if the AWB is acceptable if ABC COMPANY appears at the signature space that is at the bottom right of the document, by stamp or typewriting, with a manual signature without the mention of 'AS AGENT FOR THE CARRIER' or the like term. Answer   The party signing needs to declare the capacity in which they are signing i.e., as carrier or as agents for a named carrier.

89 Question   Sub-article 23 (a) (iii) states that an air transport document must indicate the date of issuance. It goes on to state that the date of issuance is to be taken as the shipment date unless there is a specific notation of the actual shipment date, in which case this date will be taken as the date of shipment. In my view, if the document shows an actual date of shipment/dispatch by a stamp/notation etc. then the date of issue is not necessary and absence of the date of issue, even if the document has a space or box for it would not make the document discrepant. Answer   The reference to date of issuance in sub-article 23 (a) (iii) is there due to the fact that not all air waybills will contain a notation giving the flight details. In these circumstances, the date of issuance is critical in order to determine the date of shipment, for the purposes of UCP. If, however, the air waybill is not dated but does contain a dated notation with the flight details, then I would agree that a date of issuance is not necessary.

90 Question   In an AWB's left hand side, within the area titled "Issuing Carrier's Agent Name and City", it reads in typewriting "ABC AIR TRANSPORT" and at the bottom right corner, in the signature space, it reads "AS CARRIER, ABC AIR TRANSPORT" with their stamp and manual signature. Please advise whether there is a conflict in that "ABC AIR TRANSPORT" declares themselves as issuing carrier's agent and signs as carrier and, as a result, the document is discrepant. Answer   This issue was addressed in ICC Opinion R.674 wherein it is stated that a company can have separate divisions, under the same operating name, and act in the capacity of agent and carrier.

91 Question   We have been seeing Air Waybills marked "Copy for Shipper" or "Copy for Consignor". I would view that such documents meet the requirements of UCP for the Air Waybill to be 'Original for shipper or consignor'. I would further view that the same position applies to Road Transport documents covered by article 24. Answer   Provided the document is issued in an original form and is intended to be the original for the purposes of the credit, it will be acceptable.

92 Question A credit calls for AWB indicating flight date and number
Question   A credit calls for AWB indicating flight date and number. The AWB indicates the flight date and number in the field titled 'For Carrier Use only' or similar field commonly seen on AWBs and does not additionally contain any stamp or notation of the flight date and number. In my view this is a discrepancy. Kindly advise Answer   The document would be discrepant under sub-article 23 (a) (iii) (second paragraph). The details should appear as part of a notation on the air waybill.

93 MADDE 24 KARAYOLU, DEMİRYOLU VEYA KARASAL SUYOLU TAŞIMA BELGELERİ
ISBP681, 162. Paragraf: Ciro ile el değiştiren (document of title) nitelikte olmayan taşıma belgelerinin“emre” veya ismibelirtilen bir tarafın “emrine” düzenlenmemesi gerekir. Akreditif, anılan nitelikte olmayan bir taşıma belgesinin “emre” veya ismi belirtilen bir tarafın “emrine” düzenleneceği şartını içerse bile “emre” veya “emrine” ibarelerini taşımaksızın ilgili tarafın ismine düzenlenen bir taşıma belgesi kabul edilir.

94 Malların mülkiyetini temsil etmediğinden orijinali ibraz edilmeden mallar alıcısına (consignee) kimlik tespiti karşılığında veya alıcının düzenlediği teslim emrinde (delivery order) belirtilen tarafa teslim edilir. a. Bir karayolu, demiryolu veya karasal suyolu taşıma belgesi, nasıl adlandırılmış olursa olsun, i. taşımacının ismini göstermeli ve, Taşımacı sadece ”carrier” olarak değil, “issuing carrier”, “actual carrier”, “succeeding carrier”, “successive carrier”, “contracting carrier” olarak belirtilebilir.

95 taşımacı veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmalı, veya
malların taşımacı veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından alındığını imza, kaşe veya kayıtla göstermelidir. Malların teslim alındığına ilişkin taşımacının veya acentenin herhangi bir imzası, kaşesi veya alındı kaydı taşımacıya veya acenteye ait olarak tanımlanmalıdır. Malların teslim alındığına ilişkin acentenin herhangi bir imzası, kaşesi veya alındı kaydı acentenin taşımacı adına imza attığını veya taşımacı adına hareket ettiğini belirtmelidir.

96 Bir demiryolu taşıma belgesi taşımacının kimliğini belirtmediği takdirde demiryolu şirketinin herhangi bir imzası veya kaşesi belgenin taşımacı tarafından imzalandığının kanıtı olarak kabul edilecektir. Demiryolu taşıma belgesi taşımacının kimliğini belirtilmediği taktirde, yani ‘’carrier’’ kelimesi yer almasa bile demiryolu şirketinin imzası veya kaşesi belgenin taşımacı tarafından imzalandığının kanıtıdır. ii. yükleme tarihini veya malların akreditifte belirtilen yerde yüklenmek, sevk edilmek veya taşınmak üzere alındığı tarihi belirtmelidir. Taşıma belgesi tarihli bir alındı kaşesi, alındı veya yükleme tarihine ilişkin bir kayıt içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınacaktır.

97 Örneğin, CMR’nin ‘’Place and date of taking over the goods’’ başlıklı 4.numaralı alanında tarih var ise, bu tarih yükleme tarihi olarak alınacak ve 21 numaralı alandaki düzenlenme tarihi yükleme tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu alan, konşimentolardaki sonradan eklenen yükleme kaydı (on board notation) ile eşdeğerdir. iii. akreditifte belirtilen yükleme ve varış yerlerini belirtmelidir. b.i. Bir karayolu taşıma belgesi gönderene/yükletene ait orijinal (original for consignor/shipper) olarak gözükmeli veya belgenin kimin için hazırlandığına ilişkin hiçbir işaret taşımamalıdır.

98 ii. “Duplicate” olarak işaretlenmiş bir demiryolu taşıma belgesi bir orijinal olarak kabul edilecektir. Demiryolu şirketleri genellikle devlet firmaları olduğundan, uygulama olarak orjinal nüshayı kendilerinde tutmakta ve malın göndericilerine ‘’duplikata/duplicate’’ adlı ikinci nüshaları vermektedirler. iii. Bir demiryolu veya karasal suyolu taşıma belgesi orijinal kaydı taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın orijinal olarak kabul edilecektir. c. Taşıma belgesinde düzenlenen orijinallerin sayısının belirtilmemiş olması halinde ibraz edilen nüshaların sayısı tam takımı oluşturmuş sayılacaktır.

99 Yani belgeler düzenlenen orijinal sayısını göstermek zorunda değildir
Yani belgeler düzenlenen orijinal sayısını göstermek zorunda değildir. Ancak gösterdiğinde orijinallerin tümü ibraz edilmelidir. d. Bu maddenin amacına yönelik olarak aktarma, akreditifte belirtilen yükleme, sevk veya taşıma yerinden akreditifte belirtilen varış yerine yapılan taşıma sırasında, aynı taşıma şekli dahilinde, bir taşıma aracından boşaltma yapmak ve diğer bir taşıma aracına tekrar yükleme yapmak anlamına gelir. e. i. Taşımanın tamamının tek ve aynı taşıma belgesi kapsamında olması kaydıyla bir karayolu, demiryolu veya karasal suyolu taşıma belgesi malların aktarma konusu yapılacağını veya yapılabileceğini belirtebilir.

100 ii. Akreditif aktarmayı yasaklasa bile aktarma yapılacağını veya yapılabileceğini belirten bir karayolu, demiryolu veya karasal suyolu taşıma belgesi kabul edilir. Question   If a credit calles for a CMR, is a road transport document or truck waybill or road waybill signed in accordance with article 24, but with no mention of the term CMR or without stating that the carriage is being made subject to CMR convention, acceptable? Answer   If the credit requires presentation of a CMR document, then that is a request for a specific form of road transport document. Any other form of road transport document that is presented will be deemed discrepant.

101 Question   If a credit calls for an International Consignment note marked copy for shipper, is a consignment note without the phrase "copy for shipper/sender" acceptable due to the conclusion of TA656 provided it does not indicate that it is for anyone other than the shipper? Answer   The response in ICC Opinion TA656 is quite clear, it is acceptable. Question   I understand from the last paragraph of sub-article 24 (a) and paragraph 159 of ISBP681, that the term "carrier" is not necessary but, however, the name of the railway company or railway station must be stated, in addition to the signature. Further, the name of the railway company or railway station need not be identified as "railway company" or "railway station". Please advise in respect of both of the above.

102 Answer   Article 24 which is the rule that governs the rail waybill states that the stamp of the railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier. There needs to be evidence that the stamp belongs to the railway company otherwise any company's stamp could have been added to the document. Question   I understand from sub-article 24 (b) (ii) and paragraph 158 of ISBP681 that even if the railwaybill is marked duplicate, it must still be originally signed per articles 3 and 17 and photocopied or carbon copied signatures make the document discrepant. Please advise.

103 Answer   You are correct, that the document must still be signed according to the requirements stated in article 3 (which provides an interpretation of signing). I would consider a carbonised signature as being acceptable for this document given that a document marked duplicate is acceptable. Question   A Road Transport Document indicates a dated reception stamp by the carrier identified as carrier (with no signature) or by a named agent for the the carrier. (1) Is the document still to be signed in the signature box, or anywhere, if there is no box for signature? (2) Does said date stamp fulfil the requirements of both sub-articles 24 (a) i and (a) ii? Please clarify.

104 Answer   Sub-article 24 (a) (i) states that the document must be signed OR indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or their named agent. The requirement is not for both a signature and stamp, either will suffice if it meets the requirements of this sub-article. A dated reception stamp fulfils the requirements of sub-article 24 (a) (ii). Question   A road transport indicates the name of the carrier in the area designated for that detail and includes in another area of the document a notation by typewriting reading "goods received" without indicating that this is by the carrier or an agent acting on the carrier's behalf. In my view this creates a discrepancy. Please note that there is not a signature of the carrier or the agent in the place designated for the signature within the document. Please advise.

105 Answer   Sub-article 24 (a) (i) requires that any notation of receipt of the goods, by the carrier or their agent, be identified as that of the carrier or their agent. Based on the information provided, the document would be discrepant. Question   A road transport document indicates the name of the carrier as ABC SHIPPING within the box "Carrier's Name and Address". In the place titled "Signature" there is only a stamp reading "ABC SHIPPING" without any further signature and without the designation "as carrier" in the direct vicinity of the stamp. In my view this would be acceptable as it is apparent that ABC SHIPPING is the carrier, as with the case of bill of lading. Please advise. Answer   I agree that the document would be acceptable, based on the information provided.

106 Question   We have received a CMR indicating the following details: under the field of 'Carrier Name and Address' it shows WINDMILL TRANSPORT B.V RAAKS 2000, The Netherlands. Under the field of 'Stamp and Signature of the Carrier' it shows only a hand signature reading W.Mill. Is this document signed in accordance with UCP 600? Answer   Sub-article 24 (a) (i) requires that the CMR must appear to indicate the name of the carrier and be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier. The CMR clearly indicates the name of the carrier, and a signature appears in the box designated as that for the carrier to sign. Absent any data that would indicate that the signature was not added by the carrier, the document would be compliant.

107 Question   Under a credit calling for a CMR a document bearing no name or one titled Truck Consignment Note, Truck Waybill, Truck Company Bill of Lading and the like is presented incorporating a notation reading "THE CARRIAGE IS SUBJECT, NOTWITHSTANDING ANY CLAUSE TO THE CONTRARY, TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR)". In my view the notation satisfies the credit requirement as regards a CMR and the document is acceptable under the doctrine of 'however named'. Answer   I would agree with your assessment.

108 MADDE 25 KURYE ALINDISI, POSTA ALINDISI VEYA POSTALAMA SERTİFİKASI
Malların mülkiyetini temsil etmezler ve ciro edilemezler. a. Malların taşınmak üzere alındığını kanıtlayan bir kurye alındısı, nasıl adlandırılmış olursa olsun, i. kurye servisinin ismini belirtmeli ve akreditif şartına göre malların yüklenmesi gereken yerde ismi belirtilen kurye servisi tarafından kaşelenmiş veya imzalanmış olmalıdır;

109 ii. teslim alınma (pick-up/receipt) tarihini veya bu hususta bir ifadeyi belirtmelidir. Bu tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır. b. Kurye masrafının ödeneceğine veya ödendiğine ilişkin bir şart, bir kurye servisince düzenlenmiş ve kurye masrafının alıcı dışında bir tarafa ait olduğunu kanıtlayan bir taşıma belgesiyle yerine getirilebilir. Kurye masrafının alıcı dışında bir tarafa ait olmasına kanıt olarak, DHL’deki ‘2 (Shipper)/Gönderen’’ başlıklı sahada gönderenin adının, hesap numarasının, firma adı/adresinin belirtilmesi örnek gösterilebilir. c. Malların taşınmak üzere alındığını kanıtlayan bir posta alındısı veya postalama sertifikası nasıl adlandırılmış olursa olsun akreditif şartına göre malların yüklenmesi gereken yerde kaşelenmiş veya imzalanmış ve tarihlenmiş olmalıdır. Bu tarih yükleme tarihi olarak alınacaktır.

110 MADDE 26 “GÜVERTE ÜZERİNDE”, “YÜKLETENİN TARTI, SAYIM VE İÇERİK” BEYANI VE NAVLUNA EK MASRAFLAR
a. Bir taşıma belgesi malların güverte üzerinde (on deck) olduğunu veya güverte üzerine yükleneceğini göstermemelidir. Bir taşıma belgesinde malların güverte üzerine yüklenebileceğini belirten bir ibare kabul edilir.

111 “The shipper acknowledges that the Carrier is authorised to carry the goods identified in this Bill of Lading on the deck of any vessel and in taking remittance of this Bill of Lading the Merchant (including the Shipper, the Consignee and the Holder of the Bill of Lading, as the case may be) confirms acceptance of all the terms and conditions of this Bill of Lading and expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the carriage of the Goods on the deck of any vessel.”

112 b. “Shipper’s load and count” ve “said by shipper to contain” gibi bir ibare taşıyan bir taşıma belgesi kabul edilir. c. Bir taşıma belgesi kaşeyle veya başka şekilde navluna ek masraflara değinen bir kayıt taşıyabilir. Navluna ek masraflar: FREE IN (FI):Yükleme masrafları navluna dahil değildir. Bu durumda önce yükletenden (shipper) bu masraflar istenir, ancak ödenmediği anda alıcıdan tahsil edilmeden mallar teslim edilmeyebilir. FREE OUT (FO): Boşaltma masrafları navluna dahil değildir. Bu durumda alıcıdan tahsil edilmeden mallar teslim edilmeyebilir.

113 FREE IN, OUT AND STOWED (FIOS):Yükleme masrafları, istifleme ve boşaltma masrafları navluna dahil değildir. Akreditifte navluna ek masrafların kabul edilemeyeceği, veya 26 (c) fıkrasının uygulanamayacağı belirtildiğinde, istenen taşıma belgesi yukarıda anılan kayıtları ve benzerlerini içermemelidir. Taşıma belgelerinde yer alan; Demurrage/Detention masrafları, konteyner temizleme masrafları gibi masraflar, Ayrıca ’LINER IN’’ (Yükleme masrafları ödenmiştir) ve ‘’LINER OUT’’ (Boşaltma masrafları ödenmiştir) terimleri de navluna ek masraflar olarak değerlendirilmez.

114 Question   If a credit calls for a bill of lading 'marked under
deck', would a shipped type bill of lading be acceptable, without expressly indicating a phrase "under deck"? Answer   Sub-article 26 (a) states that a transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on deck. The structure of this rule is the same as that in article 27 for clean transport documents. Similarly, there is no need for the bill of lading to indicate that shipment has been effected under deck, only that there is no indication that the goods are shipped on deck.

115 Question   A bill of lading includes a field with the pre-printed wording “particulars furnished by the shipper”. In this field there is a goods description plus a freight paid stamp and an on board notation. Can it be deemed that the freight paid stamp and on board notation were “furnished by the shipper” and not the carrier or their agent? Answer   The pre-printed wording needs to be observed in the context of the bill of lading prior to the insertion of any data. The wording relates to the heading in that particular field, i.e., goods description and any packing details. It does not relate to other forms of data that may be stated later e.g., indications of freight paid or collect, on board notation or statements of goods being loaded on deck.

116 MADDE 27 TEMİZ TAŞIMA BELGESİ
Bir banka sadece temiz bir taşıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir taşıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma belgesinin “clean on board” olması şartını içerse bile “clean” sözcüğünün bir taşıma belgesinde gözükmesi gerekmez.

117 ISBP681, 82., 106., 126., 148. Paragraflarına göre ’’Packaging may not be sufficient for the sea journey’’ gibi açıkça paketlemenin veya malın kusurlu olduğunu belirtmeyen ifadeler rezerv değildir ve kabul edilebilir, ancak ‘’packaging is not sufficient for the sea journey’’ ifadesi paketlemenin deniz taşımacılığına uygun olmadığını açıka belirttiğinden rezerv konusudur.) Akreditif ‘’Full set clean on board ocean bill of lading..... ‘’ istediği taktirde, ibraz edilen belgede ‘’clean’’ sözcüğünün bulunması gerekmemektdir. ISBP681’in 83., 107., 127., 149., paragraflarına göre taşıma belgesinde yer alan “clean” sözcüğü silinse bile, bu ilgili belgeyi reddetmeye neden olmaz.

118 Taşıma belgelerini ‘’unclean/dirty’’ hale getiren örneklerden bazıları ektedir:
Contents leaking (içten sızıntı var) Packaging soiled by contents (paketleme kirli) Packaging broken/holed/torn/damaged (paketleme parçalanmış/delik/yırtık/hasarlı) Packaging contaminated (paketleme kirli) Goods damaged/scratched (mallar hasarlı/tırmalanmış) Goods chafed/torn/deformed (mallar sürtünmüş/yırtık/deforme olmuş) Packaging badly dented (paketleme çukurlaşmış) Packaging damaged-contents exposed (paketleme hasarlı-içi görünüyor) Insufficient packaging (yetersiz paketleme) Reefer unit not working (soğutma ünitesi çalışmıyor)

119 Ancak ekteki örnekler taşıma belgelerini ‘’unclean/dirty’’ yapmazlar:
Second-hand packaging materials used (ikinci el paketleme malzemesi kullanılmış) Old packaging materials used, (eski paketleme malzemesi kullanılmış) Reconditioned packaging materials (yenilenmiş paketleme malzemesi)

120 MADDE 28 SİGORTA BELGESİ, KAPSAMI VE TUTARI
a. Bir sigorta poliçesi, açık kuvertüre dayalı bir sigorta sertifikası veya deklarasyonu gibi bir sigorta belgesi bir sigorta şirketi, sigorta yüklenicisi (underwriter) veya bunların acenteleri veya vekilleri tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış gözükmelidir. Bir acente veya vekilin herhangi bir imzası acentenin veya vekilin sigorta şirketi veya sigorta yüklenicisi adına imza attığını belirtmelidir. Vekiller (proxy) tarafından sigorta belgelerinin düzenlenmesi/imzalanması özellikle kıta avrupasında yaygınlaşmaya başlamış bir uygulamadır.

121 CERTIFICATE OF INSURANCE Insured to Policy: Genex, LP.
 Madde 28,  SİGORTA BELGESİ, KAPSAMI VE TUTARI Sigorta Belgeleri, Sigorta poliçesi, açık kuvertüre dayalı bir sigorta sertifikası veya deklarasyonudur. CERTIFICATE OF INSURANCE Insured to Policy: Genex, LP. Customer No: 3382 Master Policy No: MACCD Issue Date: 5/24/2006

122 Madde 28, SİGORTA BELGESİ, KAPSAMI VE TUTARI
Madde 28, SİGORTA BELGESİ, KAPSAMI VE TUTARI    Sigorta şirketi, sigortacı veya bunların acenta veya vekilleri tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış gözükmelidir. Acenta veya vekil sigorta şirketi vey sigortacı adına imza attığını belirtmelidir. Belgede birden fazla orijinal düzenlendiği belirtilirse bütün orjinaller ibraz edilmelidir.

123 46A: Insurance Certificate in one original and one copy.
CASE: 46A: Insurance Certificate in one original and one copy. Lehtarın görevli bankaya ibraz ettiği sigorta belgesi iki orijinal düzenlenmiş. Görevli banka akr şartına uymak için amir bankaya bir orijinal ve bir fotokopi gönderiyor. İkinci orijinali dosyasına koyuyor. Rezerv: One original missing. Kuvertür notları/mektupları (cover notes) kabul edilmeyecektir. Açık kuvertüre dayalı bir sigorta sertifikası veya deklarasyon yerine bir sigorta poliçesi kabul edilir.

124 Sigorta belgesi sigortanın yükleme tarihinden daha geç olmayan bir tarihten itibaren geçerli olduğunu göstermediği sürece sigorta belgesinin düzenlenme tarihi yükleme tarihinden daha geç olmamalıdır. Sigorta belgesi sigorta tutarını göstermeli ve para cinsi akreditiftekiyle aynı olmalıdır. Akreditife konan bir sigorta oranı asgaridir. Ör.%105 Akreditifte sigorta oranı yoksa CIF veya CIP değerinin en az % 110’u anlaşılır. CIF veya CIP değer belirlenemezse ibraz, iştira veya brüt fatura tutarından hangisi büyükse o esas alınır. Sigorta belgesi akreditifteki çıkış varış yeri arasındaki risklerin sigorta kapsamında olduğunu göstermelidir.

125 Akreditifin sigorta tipini ve varsa kapsam içine alınacak ek riskleri belirtmesi gerekir. Akreditifte bütün risklere (all risks) karşı sigorta yapılması istenirse “all risks” kaydı veya klozunu içeren bir sigorta belgesi kapsam dışı bırakıldığı belirtilen risklere bakılmaksızın kabul edilir. Bir sigorta belgesi herhangi bir risk muafiyeti klozuna (exclusion clause) ilgi kuran bir kayıt içerebilir. Bir sigorta belgesi sigorta kuvertürünün bir muafiyete (franchise/excess deductible) tabi olduğunu gösterebilir.

126 Franchise (Muafiyet): Hasar tutarı, üzerinde anlaşılan muafiyet tutarını aşmazsa sigorta firması bu hasar tutarı için sorumlu değildir.Ancak, hasar tutarı üzerinde anlaşılan muafiyet tutarını aşarsa, sigorta firması toplam tutar için sorumludur. Örneğin: USD10, lık bir muafiyet üzerinde anlaşılırsa, ve hasar USD9, olursa, sigorta firması bu tutarı ödemeyecektir. Ancak hasar USD11, olduğu taktirde sigorta firması USD11, lık toplam hasar tutarını ödeyecektir. Excess (Tenzil edilebilir fazlalık): Hasar tutarı, üzerinde anlaşılan tutarı aşarsa sigorta firması ancak aşan tutar için sorumludur. Örneğin, USD10, lık bir tenzil edilebilir fazlalık üzerinde anlaşılırsa, ve hasar USD9, olursa, sigorta firması USD9, lık hasar tutarını ödemeyecektir. Ancak hasar USD11, olduğu taktirde sigorta firması sadece USD1, lık hasar tutarını ödeyecektir.

127 Madde 29, VADE TARİHİNİN VEYA İBRAZIN SON GÜNÜNÜN UZATILMASI
Madde 29, VADE TARİHİNİN VEYA İBRAZIN SON GÜNÜNÜN UZATILMASI Vade tarihi kapalı bir güne (mücbir sebepler hariç) rastlarsa ibraz ertesi banka iş günü yapılabilir. Bu durumda römizde bu durum belirtilmelidir. R372 ve R373 sayılı ICC Bankacılık Komisyonu görüşlerine göre ’’Documents complied with dc terms’’ veya ‘’All terms and conditions have been complied’’ türünden ibareler yeterli olmakla birlikte yine de herhangi bir sorun yaşanmaması için ibrazın 29 (a) fıkrasına uygun yapıldığı vesaik sevk/römiz mektubunda belirtilmelidir. Yükleme tarihi için bu geçerli değildir.

128 Madde 30, TOLERANS A fıkrası; about, approximately %10 (+/-)
Madde 30, TOLERANS    A fıkrası; about, approximately %10 (+/-) Meblağ, Miktar, Birim Fiyat B fıkrası; (+/-)%5 Mal miktarı Akreditifte mal miktarı bağımsız parçalar + paketleme birimleri şeklinde olmamalı, Akreditif tutarı aşılmamalıdır. C fıkrası; Eksik kullanım %5 (-) Mal miktarı tamamen sevkedilmiş olmalı Birim fiyat azaltılmamış olmalı A fıkrası uygulanmamış olmalı B fıkrası uygulanamaz olmalı

129 Örnek ; A için Akreditif Şartı Meblağ 100.000 EUR
Örnek ; A için Akreditif Şartı Meblağ EUR Miktar TON ABOUT İbraz Tolerans EUR Kabul edilir 5.500 TON %10 Kabul edilir EUR %10 Kabul edilmez Tutar toleransı yok

130 Örnek ; B için Akreditif Şartı Meblağ EUR Miktar TON İbraz Tolerans EUR Kabul edilir 4.750 TON % 5 (-) Kabul edilir EUR %5 Kabul edilmez L/C tutarı aşılmış 5.250 TON %5 (+) Kabul edilir

131 Örnek; C için Akreditif Şartı Tutar USD CIF Miktar Adet Birim Fiyat USD Navlun&Sigorta USD Kısmi Sevkiyat YOK İbraz Tolerans Fatura USD %5 Eksik kullanım Kabul edilir Miktar adet adet Birim Fiyat USD Navlun&Sigorta USD 250 USD eksik

132 İbraz edilen belgelere göre: Buğday : 22.365 MTS Arpa : 20.899 MTS
CASE: Mal tanımı alanında toplam mal miktarı MTS (artı eksi %10) olarak gösteriliyor. İki tür mal yüklenmesi şartı var, buğday ve arpa. Bunların da ‘approximately 50/50’ yüklenmesi şart koşulmuş. İbraz edilen belgelere göre: Buğday : MTS Arpa : MTS Toplam : MTS yüklenmiş gözüküyor Amir banka buğday miktarının %10 toleransı aştığı gerekçesiyle rezerv koymuş.

133 Buğday miktarı (22.365) 19.800 – 24.200 arasındadır.
Rezerv yok. Buğday miktarı (22.365) – arasındadır. /- %10 = = – (Akr.Şartı +/- %10) (50/50) – /- 10 = (Approximately +/- %10)

134 Madde 31, KISMİ KULLANIMLAR VEYA KISMİ YÜKLEMELER
Kısmi kullanım ve yüklemelere izin verilir. Aynı taşıma aracı ile sevkiyat farklı tarih ve yerleri gösterse bile kismi sevkiyat değildir. Aynı taşıma şekli kapsamında birden fazla araca yükleme kısmi sevkiyattır. Birden fazla taşıma belgesi ibraz edilirse en geç olanı yükleme tarihi olarak alınır. Birden fazla kurye alındısı, posta alındısı veya postalama sertifikası aynı kurye veya posta servisi tarafından aynı yerde ve tarihte, aynı varış yeri gösterilerek kaşelenmiş veya imzalanmış görünüyorlarsa kısmi sevkiyat olmaz.

135 Madde 32, KISIMLAR/PARTİLER HALİNDE KULLANIMLAR VEYA YÜKLEMELER Akreditifte bir kullanımın veya yüklemenin verilmiş olan süreler içinde kısımlar/partiler halinde yapılması şarta bağlandığı ve herhangi bir kısım/parti o kısım/parti için izin verilen süre içinde kullanılmadığı veya yüklenmediği takdirde o kısım/parti ve onu izleyen herhangi bir kısım/parti için akreditifin kullanımı son bulur. Ocak Şubat Mart yapılamadı Nisan Mayıs Haziran

136 Madde 33, İBRAZ SAATLERİ Bir banka kendi çalışma saatleri dışında bir ibrazı kabul etmekle yükümlü değildir. Madde 34, BELGELERİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEMESİ Bankalar belgelerin şekli, yeterliliği, doğruluğu, gerçek/sahte olup olmadığından sorumlu değildirler. Bankalar belgelerin temsil ettiği mal, hizmet ve işin mevcut olup olmadığından sorumlu değildirler.

137 (Akr.de şart yoksa yöntemi kendi şeçmiş olsa bile)
Madde 35, MESAJLARIN İLETİLMESİNE VE ÇEVİRİYE İLİŞKİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEMESİ Bankalar mesajlar, mektuplar veya belgelerin gecikmesinden, kaybolmasından bozulmasından vs. sorumlu değildir. (Akr.de şart yoksa yöntemi kendi şeçmiş olsa bile) Görevli banka ibrazın uygunluğunu belirleyip belgeleri gönderdikten sonra (karşılama/iştira yoksa bile) belgeler görevli banka ile amir banka veya teyit bankası arasında veya teyit bankası ile amir banka arasında kaybolmuş olsa bile amir banka veya teyit bankası ibrazı karşılamalı veya iştira etmeli veya o görevli bankayı ramburse etmelidir. Banka teknik çeviri ve yorum hatalarından sorumlu değildir. Akr.şartlarını çeviri yapmadan iletebilir.

138 L/C available with bank X by negotiation. Reimbursement:
CASE: L/C available with bank X by negotiation. Reimbursement: Upon receipt of fully compliant documents we shall effect payment as per your cover instructions. X Bank uygun belgeler karşılığında iştira yapıp belgeleri amir bankaya gönderiyor. Belgeler postada veya kuryede kayboluyor. Amir banka yukarıdaki rambursman şartını gerekçe göstererek ödeme yapmıyor.

139 Madde 36, KISMİ KULLANIMLAR VEYA KISMİ YÜKLEMELER
MÜCBİR SEBEP Bir banka doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaş hali, terör eylemleri veya grev veya lokavtlar veya kendi kontrolleri dışındaki diğer nedenlere bağlı olarak faaliyetinde meydana gelecek kesintiden kaynaklanan sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk üstlenmez. Bir banka tekrar faaliyete geçtiğinde faaliyetinin kesintiye uğradığı süre içinde vadesi son bulmuş bir akreditif altında ibraz karşılamayacak veya iştira etmeyecektir.

140 Madde 37, TALİMAT VERİLEN TARAFIN EYLEMLERİ İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEMESİ
Diğer bir bankanın hizmetinden yararlanan banka bu işi amirin riski ile yapar. Amir banka veya ihbar bankası diğer bir bankayı kendisi seçse bile o bankanın talimatları yerine getirmemesinden dolayı yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Diğer bankaya talimat veren banka o bankanın bankanın komisyon/ücret/masraflarını ödemekle yükümlüdür. Akreditifte masraflar lehtara ait olduğu halde tahsil edilemezse amir banka ödemekle yükümlü olur. Akreditif/değişiklik ihbarının masrafların tahsil edilmesi şartına bağlı olmaması gerekir. Yabancı ülke yasaları ve usulleri nedeniyle bankalar zarar görürürse amir tazmin eder.

141 Transferable DC Phase 1 141 Importer Exporter 7. Goods are shipped
Middleman 1. DC application allowing DC to be ‘Transferable’ 6. Transferred DC advised 4. Request for DC to be transferred 3. Master DC advised 5. Transferred DC issued 2. Master DC issued Advising bank Transferring bank Issuing bank Documents Advice / Notice Goods Flow Cash Flow 141 141 141

142 12. Remittance made under Master DC
Transferable DC Phase 2 Importer Exporter 7. Goods are shipped Middleman 8. Documents presented. If any discrepancy exists the exporter is notified 14. Documents received and import bill settled 13c. Payment to exporter 13a. Middleman receives payment 10. Middleman advised to substitute documents for presentation under Master DC 9. Transferred DC documents sent to transferring bank 11. Master DC documents sent to issuing bank 13b. Remittance made under Transferred DC 12. Remittance made under Master DC Advising bank Transferring bank Issuing bank Documents Advice / Notice Goods Flow Cash Flow 142 142 142

143 MADDE 38 DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİFLER
a. Bir banka açıkça onayladığı kapsam ve yol dışında bir akreditifi devretmek hususunda hiçbir yükümlülük altında değildir. Devir yapmaya yetkili olan banka devri gerçekleştirmek zorunda değildir ve devretmek isterse hangi şartlar altında devri gerçekleştireceğini belirtebilir.

144 R483 sayılı ICC Bankacılık Komisyonu görüşüne göre bu şartlara akreditifin geçerlilik sahası (41 sahası), tüm taraflar (amir, birinci lehdar, ikinci lehdar gibi), ödeme şekli, düzenlenecek belgeler ve bu belgelerin düzenlenme şekli dahildir. Örneğin, akreditifin devredileceği ikinci lehtar yaptırıma tabi/yasaklı bir firma olduğu taktirde devir bankası devir işlemini gerçekleştirmeyi reddedebilir. b. Bu Maddenin amacına yönelik olarak: Devredilebilir akreditif özellikle devredilebilir ‘transferable’ olduğunu belirten bir akreditif anlamına gelir. Devredilebilir bir akreditif lehtarın (ilk lehtarın) talebi üzerine kısmen veya tamamen diğer bir lehtarın (ikinci lehtar) kullanımına hazır tutulabilir.

145 Devir bankası (transferring bank) akreditifi devreden görevli banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılabilir bir akreditifte amir bankanın akreditifi devretmesi için özel yetki verdiği ve akreditifi devreden banka anlamına gelir. Bir amir banka devir bankası olabilir. Devredilmiş akreditif (transferred credit) devir bankası tarafından ikinci lehtarın kullanımına hazır tutulmuş bir akreditif anlamına gelir.

146 Akreditifte aksine bir şart yok ise akreditifin kullanımda olduğu banka (41 sahasındaki banka) akreditifi devretmeye yetkilidir. Herhangi bir banka nezdinde kullanımda olan bir akreditifte (freely available, any bank) akreditifi devretmeye özel olarak yetkili kılınmış olan banka devir bankasıdır. Yani bu durumda, akreditif metninde örneğin 47A sahasında devre yetkili bankanın belirtilmesi gerekmektedir. Amir bankanın 6 (a), 7 (a) (ii), (iii), (iv), (v) fıkralarında belirtilen yükümlülükleriyle doğru orantılı olarak, amir banka dışında akreditif devretmeye yetkili bir banka olsa bile, bu banka devri gerçekleştirmezse amir banka akreditifi devredebilir. Ancak devretmek zorunda değildir.

147 c. Devir sırasında aksine anlaşmaya varılmadığı sürece devirle ilgili bütün masraflar (komisyon, ücret ve yapılan masraflar gibi) ilk lehtar tarafından ödenmelidir. d. Kısmi kullanımlara veya yüklemelere izin verilmesi kaydıyla bir akreditif birden fazla ikinci lehtara kısmen devredilebilir. Devredilmiş bir akreditif ikinci lehtarın talebi üzerine başka bir lehtara devredilemez. İlk lehtar başka bir lehtar olarak görülmez.

148 İkinci lehtar kendisine devredilen bir akreditifi üçüncü bir lehtara devredemez. Ancak, örneğin birinci lehtar ile ikinci lehtar arasındaki sözleşmenin iptal olması nedeniyle, ikinci lehtar kendisine devredilen bir akreditifi birinci lehtara iade edebilir. R486 sayılı ICC Bankacılık Komisyonu görüşüne göre ikinci lehtara devredilen fakat ikinci lehtar tarafından kullanılmadan vadesi dolan devredilmiş bir akreditif orijinal akreditifin vadesinin dolmaması kaydıyla birinci lehtarın talebine istinaden devir bankası tarafından yeni bir ikinci lehtara devredilebilir. Bu devir işlemi yine 38.madde hükümlerine tabi olacaktır.

149 Yani, devir bankasının bu yeni devir işlemini gerçekleştirmek gibi bir zorunluluğu yine olmayacaktır. Ancak, devir bankası yeni devir işlemini gerçekleştirmeyi kabul ederse, bu işlemi yapmadan, eğer akreditif başka bir bankanın hizmetinden yararlanılmadan doğrudan ikinci lehtara devredilmişse, bu ikinci lehtardan lehine devredilen akreditifi kullanmadığına ve kullanmayacağına dair bir talimat temin etmelidir. Eğer akreditif ikinci lehtara başka bir bankanın hizmetinden yararlanılarak devredilmişse, devir bankası bu bankadan devredilen akreditifin ikinci lehtar tarafından kullanılmadığına ve kullanılmayacağına dair şifreli mesaj ile teyit almalıdır.

150 e. Devir için yapılan herhangi bir talep, değişikliklerin ikinci lehtara ihbar edilip edilmeyeceğini, edilecekse hangi şartlar altında edileceğini belirtmelidir. Devredilmiş akreditif bu şartları açıkça belirtmelidir. f. Bir akreditif birden fazla ikinci lehtara devredildiği takdirde bir değişikliğin bir veya birden fazla ikinci lehtar tarafından reddedilmesi o değişikliğin diğer herhangi bir ikinci lehtarca kabulünü geçersiz kılmaz ve akreditif bu ikinci lehtar için o değişiklik uyarınca değiştirilmiş olacaktır. Değişikliği reddeden diğer herhangi bir ikinci lehtar için akreditif değiştirilmemiş olarak kalacaktır.

151 g. Devredilmiş akreditif, aşağıdakiler hariç olmak üzere, varsa teyit dahil, akreditifin şartlarını doğru olarak olarak yansıtmalıdır: akreditifin tutarı, akreditifte belirtilen herhangi bir birim fiyatı, vade tarihi, ibraz süresi, veya en geç yükleme tarihi veya yükleme için verilen süre. Bunlardan herhangi biri veya hepsi azaltılabilir veya kısaltılabilir.

152 Teyit eylemi de devir unsurları arasındadır
Teyit eylemi de devir unsurları arasındadır. Yani orijinal akreditife ilk lehtar lehine teyit veren bir banka teyit verdiği bu akreditifi devretmek zorunda olmadığı halde devretmeye karar verdiğinde ikinci lehtara da teyitli olarak devretmek durumundadır. Sigorta tutarının tabi olması gereken değer yüzdesi akreditifte veya bu maddelerde şart koşulan sigorta tutarına ulaşılacak miktarda arttırılabilir.

153 Örneğin; akreditif USD10,000
Örneğin; akreditif USD10, tutarında açılsın ve CIF bedelinin 110%’ u üzerinden düzenlenecek bir sigorta belgesi istesin. Bu durumda sigorta belgesinin en az USD110, üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Birinci lehtar akreditifi USD90, devrettiğinde orijinal akreditifin şart koştuğu minimum USD110, tutara ulaşılabilmesi için devir akreditifinde ikinci lehtardan USD90,000.00’in %’i üzerinden hesaplanmış bir sigorta belgesi ibraz etmesi istenecektir.

154 İlk lehtarın ismi akreditif amirinin ismiyle değiştirilebilir.
Akreditif amirinin isminin fatura dışındaki herhangi bir belgede gösterilmesi akreditifte özellikle istenildiği takdirde bu şart devredilen akreditife yansıtılmalıdır. h. İlk lehtar akreditifte şarta bağlanan tutarı aşmayan bir tutardaki kendi faturasını ve varsa poliçesini ikinci lehtarın faturası ve poliçesi ile değiştirme hakkına sahiptir. Bu değiştirmenin yapılması üzerine ilk lehtar kendi faturası ile ikinci lehtarın faturası arasında fark varsa bu fark kadar akreditif altında kullanımda bulunabilir.

155 i. İlk lehtar kendi faturasını ve varsa poliçesini ibraz etmek durumunda olduğu halde ilk talepte bunu yapmadığı takdirde veya ilk lehtarın ibraz ettiği faturalarda ikinci lehtarca yapılan ibrazda mevcut olmayan rezervler bulunduğu ve ilk lehtar ilk talepte bunları düzeltmediği takdirde devir bankası ikinci lehtardan aldığı belgeleri ilk lehtara karşı başka sorumluluğu olmaksızın amir bankaya ibraz etme hakkına sahiptir.

156 R270 sayılı ICC Bankacılık Komisyonu görüşüne göre, birinci lehtarın kaç gün içinde fatura ve poliçesini sunması gerektiğini devir bankasının birinci lehtara karşı talebinde (ilk talep) belirtmesi gerekir. İlk talebin ihtiva ettiği gün sayısının belirlenmesinde ise ikinci lehtarın uygun belgeleri karşılığında ödemeye hak kazandığı ve en kısa sürede ödemeyi alması gerektiği önemli bir faktördür.

157 j. İlk lehtar, ikinci lehtarın yapacağı ibrazın akreditifin vade tarihine kadar – vade tarihi dahil – akreditifin devredildiği yerde karşılanacağını veya iştira edileceğini devir talebinde belirtebilir. Bu husus 38(h) fıkrası uyarınca ilk lehtarın sahip olduğu hakkı etkilemez. k. İkinci lehtar tarafından veya onun adına/namına yapılacak belge ibrazı devir bankasına yapılmalıdır.

158 Lehtarca fatura ve/veya poliçe değiştirme işlemi yapılacaksa, birinci lehtarın akreditif altında kullanımda bulunabilme hakkının muhafaza edilebilmesi amacıyla ikinci lehtarca yapılacak ibraz devir bankasına yapılmalıdır. Ancak, doğaldır ki, akreditifin birinci lehtarca ikinci lehtara tamamen devredildiği, devir bankasının orijinal akreditife teyidini eklemediği ve dolayısıyla akreditifi ikinci lehtara teyitsiz devrettiği , devredilen akreditifin vade dolum yerinin ikinci lehtarın ülkesi ve geçerlilik sahasında (41 sahası) ikinci lehtarın bankasının olduğu ve orijinal akreditife daha sonra yapılabilecek tüm değişikliklerin (tutar artırımı, vade uzatımı da dahil) doğrudan ikinci lehtara ihbar/devir edileceği durumda, (birinci lehtarın tamamen devre dışı kalması durumu) ikinci lehtarca yapılacak bir ibraz bankası kanalıyla doğrudan amir bankaya yapılabilir.

159 second beneficiary with the original expiry date and
Question    Let us assume that a transferable credit is transferred to the second beneficiary with the original expiry date and presentation period not curtailed, and being the same as those of the original credit, available with the transferring bank or the second beneficiary's bank in line with sub-article 38 (j) requiring substitution of the draft and/or invoice by the first beneficiary. Should the second beneficiary present the required documents on the last day of the presentation period or the expiry date, to the transferring bank or their bank, can the first beneficiary present replacement documents later than the last day for presentation and expiry date and the replacement documents be dated later than those dates?

160 Answer   The main criteria is that presentation must be made to the nominated bank no later than the expiry date and latest presentation date stated in the transferred credit. If the credit is transferred with the same expiry date and presentation period as shown in the original credit, sub-article 38 (j) allows substitution to occur after the expiry date (and/or latest presentation date) subject to the rule contained in sub-article 38 (h) i.e., that such substitution is made on first demand. The substitute documents should be dated no later than the expiry date of the original credit but may be presented later than the expiry.

161 Question   A credit is transferred with the condition that all charges and commissions of the transferring bank are for account of the second beneficiary. If the second beneficiary does not ship the goods and the transferred credit expires unutilised, or ships the goods and presents their documents direct to the issuing bank notwithstanding the transferred credit's terms that the documents be presented to the transferring bank, can the transferring bank claim and collect their charges from the issuing bank as per sub-article 37 (c)? The original credit states that all charges and commissions outside the country of issue are for account of the applicant. Or, it cannot and must recourse the first beneficiary as per sub-article 38 (c) as if the first beneficiary is the applicant of the transferred credit. What would the response be if the original credit states that all charges and commissions are for account of the beneficiary?

162 Answer   Under any transferable credit, the transferring bank is acting on the instruction of, and for account of, the first beneficiary. Unless the original credit specifically states that the charges to be paid by the applicant are to include the transfer commission, this fee ,and any associated costs, remain for account of the first beneficiary.

163 Question   A transferable credit is issued available with any bank by
payment with place of expiry being the beneficiary's country. The credit includes a condition that the advising bank is authorised to effect the transfer. Please advise whether the advising bank is able to make the transferred credit: 1-available with them only; 2-available with the second beneficiary's bank only, in line with sub-article 38 (j) instead of any bank. If the original credit was available with the advising bank, please advise whether such bank is able to make the transferred credit: 1-available with any bank or any bank in first beneficiary's country with place of expiry remaining the country of first beneficiary; 2-available with any bank or any bank in second beneficiary's country with place of expiry changed to be the second beneficiary's country.

164 Answer In respect of the first circumstance, (1) yes; (2) yes
Answer   In respect of the first circumstance, (1) yes; (2) yes. In respect of the second circumstance, (1) yes; (2) yes. The transferring bank is only obliged to transfer on terms to which it is agreeable and this will include where the credit may be made available. Question   If a transferable credit states in field 46A "Commercial invoice issued in the name of applicant...", then must the transferred credit require that the invoice by the second beneficiary be issued in the name of the applicant of the original credit or it may still require the second beneficiary's invoice be issued in the name of the first beneficiary, especially when the credit is being transferred with substitution of invoices. If the latter is the response, what should the original credit additionally state for the invoice of the second beneficiary to be issued in the name of the original applicant?

165 Answer   This requirement does not change anything that is acceptable under article 38 in relation to the structure of the transferred credit. For the invoice of the second beneficiary to be made out in the name of the original applicant, the transferable credit would need to specifically exclude the provision in sub-article 38 (g) in relation to the reflection of the applicant name in any document, including the invoice.

166 Question   If a credit is partially transferred without substitution of invoices to occur, the invoice of the second beneficiary should be required to be issued in the name of the original applicant and not the first beneficiary, even if the original credit does not require this. Is my approach correct?

167 Answer   If the first beneficiary declares that they have no interest in the transaction i.e., that they will not be substituting their invoices for those of the second beneficiary, then the transferred credit should be issued requiring the invoices to be issued in the name of the applicant of the original credit. Your approach is correct. Question   Under a transferred credit with substitution of documents, the second beneficiary has presented their documents to the transferring bank. The transferring bank checked them and found discrepancies in the documents issued by the second beneficiary, such as invoice, packing list, weight list etc. and the cert. of origin were issued by a Chamber of Commerce in the second beneficiary's country.

168 As stipulated in the transfer application form, the transferring bank referred these discrepancies to both the first and the second beneficiary. The first beneficiary wishes to cure the discrepancies by presenting their own invoice, packing list, weight list etc and a cert. of origin issued by a Chamber of Commerce in the first beneficiary's country. Would this be acceptable? If so, to what extent may discrepancies be cured by the first beneficiary and what documents may be replaced by the first beneficiary to correct the discrepancies, after the documents have been presented by the second beneficiary?

169 Answer   Sub-article 38 (h) grants the right of the first beneficiary to substitute their invoice and draft (if any) for those of the second beneficiary. Substitution of additional documents, including circumstances to cure discrepancies in the second beneficiary documents, is subject to the agreement of the transferring bank. The bank is under no obligation to agree to the request. The answer to this question lies with the respective transferring bank and what they are willing to accept to accommodate the wishes of the first beneficiary.

170 MADDE 39 AKREDİTİFTEN OLUŞACAK FONLARIN TEMLİKİ
Bir akreditifin devredilebilir olduğunun belirtilmemesi lehtarın o akreditif altında hak veya elde edebileceği fonları uygulanabilir yasa hükümleri uyarınca temlik etme hakkını etkilemeyecektir. Bu madde sadece akreditiften oluşacak fonların temliğiyle ilgili olup akreditifi kullanma hakkının temliğine ilişkin değildir.

171 !!!THIS IS AN ART GAINED BY TIME!!!


"MADDE 19 EN AZ İKİ FARKLI TAŞIMA ŞEKLİNİ KAPSAYAN TAŞIMA BELGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları