Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 1.Denizyolu taşımacılığı nedir?2.Denizyolu taşımacılığının avantajları-dezavantajları3.Denizyolu taşımacılığında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 1.Denizyolu taşımacılığı nedir?2.Denizyolu taşımacılığının avantajları-dezavantajları3.Denizyolu taşımacılığında."— Sunum transkripti:

1 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TERMİNOLOJİSİ

2 İçindekiler: 1.Denizyolu taşımacılığı nedir?2.Denizyolu taşımacılığının avantajları-dezavantajları3.Denizyolu taşımacılığında kullanılan terimler4.Denizyolu taşımacılığında kullanılan belgeler5.Denizyolu taşımacılığı ilgili örgütleri6.Denizyolu taşımacılığı gemileri

3 1. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI NEDİR ? • Uluslararası yük taşımacılığında en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Taşıma tipleri arasında en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır. Çok büyük miktardaki ürünler ile konteynırlanabilen ürünler denizyolu ile taşınır. • Havayoluna göre 22, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3.5 kat daha ucuz olmasından dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir

4 1.a) Denizyolu Taşımacılığının Temel Bileşenleri: Taşıma Araçları ve Gemiler Terminal Ve Limanlar Taşınacak Eşya / Yük

5 1.b) Taşımacılık türleri  Layner Taşımacılığı: Layner taşımacılığı düzenli, sürekli ve "tarifeye dayalı" biçimde hizmet sunan taşımacılık biçimidir. Bu hizmet türünde zamanlama esastır. Gemiler seferlerini ve hizmetlerini belirli bir tarife uyarınca sürdürürler. Hangi limanlara ne zaman uğranacağı sefer programlarında belirtilir. Böylelikle yükleyiciler, taşıtma gereksinimleri konusunda önceden bilgi edinirler. Layner taşımacılığı, taşıma türleri içinde en yüksek maliyetli olanıdır

6  Tramp Taşımacılığı: Tramp taşımacılığı, yük olan limanlar arasında hizmetin yapılması biçiminde gözükür. Laynercilikte hizmet esasken, tramp taşımalarında yük esastır. Mutlaka uyulması gereken bir sefer tarifesi söz konusu değildir. Hizmet, yükün olduğu limanlara kayar; aynı limanda sürekli olarak kalmaz. Bu nedenle taşıtan için tramp hizmetlerinde istikrar yoktur. Trampçılık, ekonomik değeri düşük olan yükleri kapsar. Kömür, maden cevheri, ham petrol, tahıl, şeker, fosfat, gübre, kereste, kopra, çimento, tuz bu türdendir

7 2. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ AVANTAJLARI-DEZAVANTAJLARI • Avantajları: 1.En düşük maliyetli taşıma modelidir. 2.Çıkış-varış limanlari arasında herhangi bir transit geçiş ve gümrük işlemi yoktur. 3.Diğer yöntemlere göre daha az yatırım gerektirir

8 • Dezavantajları: 1.Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynak kontrolündedir. 2.Mal hasar riski yüksektir. 3.Çok yüksek transit zamanları söz konusudur. 4.Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği açısından yüksek düzeyde etkilenme yaşanır. 5.Kalkış-varış zamanı esnekliği çok düşüktür. 6.Hizmet verilen destinasyonlar liman ve çevreleriyle sınırlıdır. 7.Kapıdan kapıya teslimlerde çok maliyetlidir

9 3. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERİMLER • ARMATÖR: Gemi sahibi, taşıyıcı • ACENTE: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş. • FORWARDER: Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir acente ağına sahip olan organizatör firma

10 • CO-LOADER: Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan kişi. • BILL OF LADING (B/L): Denizyolu konşimentosu a. Master B/L (Ana konşimento) b. House B/L (Ara konşimento) • CHARTER PARTY: Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

11 Yükleme Boşaltma Terimleri • FREE IN (FI): Limandaki yükleme masrafı • FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı • LINER IN (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması • LINER OUT(LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması

12 • STUFFING: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme • UNSTUFFING: Konteynerin içini boşaltma • STEVEDORING: Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti

13 Liman Terimleri • STORAGE: Limanda depolama / ardiye • DEMURAJ: Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması. • FREE TIME: Serbest süre. Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır

14 • Terminal Handling FEE (THC): Limandaki elleçleme ücreti • GEÇİCİ KABUL: Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır

15 4. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN BELGELER 1. DENİZ KONŞİMENTOSU (Bill of Lading): Deniz taşımacılığında en önemli olan belge konşimentodur. Bir gemi şirketinin veya onun yetkili acentesinin veya yükleme limanında acentesi yoksa gemi kaptanının malı yükletene verdiği, malların teslim alındığını ve kararlaştırılan limana kadar taşınacağını gösteren bir belgedir

16

17

18

19 1.Tesellüm Konşimentosu - Received for Shipment B/L 2.Yükleme Konşimentosu - On Board B/L 3.Tek Konşimento 4.Kombine Nakliyat Konşimentosu 5.Konteynır Konşimentosu 6.Düzgün Hat Konşimentosu 7.Kısa Konşimento Özellikli konşimentolar 8.Tanker Konşimentosu 9.Ciro Edilemez Konşimento 10.Charter Party Bill of Lading 11.Kaptan Makbuzu

20 5. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI İLGİLİ ÖRGÜTLER Hükümet Tarafından Kurulan Örgütler IMOOECDILOUNCTADWTO

21  Diğer Kuruluşlarca Kurulan Örgütler • ICS Gemi ile ilgili kuruluşların • BIMCO kurduğu örgütler • INTERTANKO • INTERCARGO • IMPA Gemi hizmet sektöründeki kuruluşların • IAPH-ITF kurduğu örgütler • GREENPEACE • CMI-ICC • REMPEC • ECO Bölgesel faaliyet gösteren örgütler • BSEC

22 6. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI GEMİLERİ • Yük gemileri: Handysize ( dwt) Handymax ( dwt) Kuru dökme yük Panamax ( dwt) taşıyıcıları Capesize ( üstü dwt)

23 HANDYSIZE dwt

24 HANDYMAX dwt

25 CAPESIZE dwt

26  Tanker taşıyıcıları: Handysize Handymax Panamax Suezmax ( dwt)  Konteyner gemileri: Post panamax (>3000 TEU) Feeder-Feedermax (<1000 TEU)

27 KAYNAKÇA

28 TEŞEKKÜRLER…


"DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TERMİNOLOJİSİ. İçindekiler: 1.Denizyolu taşımacılığı nedir?2.Denizyolu taşımacılığının avantajları-dezavantajları3.Denizyolu taşımacılığında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları