Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ercan BALDEMİR Öğr. Gör. İsmail METİN. INCOTERMS 2010  Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) tarafından, dış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ercan BALDEMİR Öğr. Gör. İsmail METİN. INCOTERMS 2010  Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) tarafından, dış."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ercan BALDEMİR Öğr. Gör. İsmail METİN

2 INCOTERMS 2010  Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) tarafından, dış ticaret alanında en yaygın kullanılan taşıma terimlerinin açıklanması için oluşturulan resmi kurallardır.  INCOTERMS satış sözleşmesine ek olarak ithalatçı ve ihracatçının üzerinde anlaşmaya varmış oldukları esasları içerir.

3  İlk olarak 1936'da yayınlanan bu terimler uluslararası ticarette yaşanan değişimlere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990 ve 2000 yıllarında revize edilmiş, 2010 yılında da yeniden gözden geçirilmiştir.  3 harflik kısaltma, mahallin açık adresi ve INCOTERMS’in durumu yer almalıdır.  ÖRN: EXW Muğla/ YENİ MAH. GAZHANE CAD.NO: 1 MİLAS / INCOTERMS 2010 FOB İZMİR/ Alsancak Limanı/ INCOTERMS 2010 FOB SHENZHEN INCOTERMS 2010

4  Dış Ticarette sık kullanılan terimlerin anlaşılmasını (tekdüze yorumunu ) sağlamak üzere uluslararası kurallar oluşturmak  Kuralların farklı ülkelerde farklı yorumlanmasını ve belirsizlikleri önlemek  Ticarî hayatta güvenlik (Risk Paylaşımı) sağlamak  Farklı ticarî uygulamalardan kaynaklanan zaman ve para kaybını önlemek INCOTERMS’İN AMACI

5 INCOTERMS HANGİ SORULARA CEVAP VERİR?  Malların farklı ülkelere taşınmasında tarafların sorumlulukları ve sorumluluk sınırları  Sorumlulukların yerine getirilmemesine bağlı olarak ortaya çıkan risklerin dağılımı  Taşıma sırasında meydana gelen hasar, zarar ve ziyanda sorumluluk dağılımı

6 INCOTERMS HANGİ SORULARA CEVAP VERİR?  Malın mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçtiği kesin nokta neresi?  Taşımayı kim organize edecek?  Taşıma ücreti (Navlun) kime ait olacak?  Malları ihraç ve ithal gümrüğünden kim geçirecek?  Malların yükleme ve boşaltma masraflarını kim karşılayacak?  Mallara yönelik zarar ve kayıplar nasıl bölüşülecek?  Bu rizikolara karşı sigorta yaptırmakla kim yükümlü olacak?

7 1. GRUP (E) Grubu (E) GrubuEXWEXWORKS 2. GRUP (F) Grubu FCAFASFOB Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board 3. Grup (C) Grubu CFRCIFCPTCIPCost&FreightCost&ınsurance&Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid To 4. Grup (D) Grubu DAFDESDEQDDUDDP Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered duty Paid INCOTERMS 2000’E GÖRE TESLİM ŞEKİLLERİ

8 1.GRUP (E) Grubu (E) GrubuEXWEXWORKS 2. GRUP (F) Grubu FCAFASFOB Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board 3. Grup (C) Grubu CFRCIFCPTCIPCost&FreightCost&ınsurance&Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid To 4. Grup (D) Grubu DATDAPDDP Delivered At Terminal Delivered At Place Delivered Duty Paid INCOTERMS 2010’A GÖRE YENİ TESLİM ŞEKİLLERİ

9 TÜM TAŞIMA MODLARINI KAPSAYAN KLOZLAR EXW Fabrikada Teslim FCATaşıma Vasıtasının Yanında Teslim CPTTaşıma Ücreti Ödenmiş Teslim CIP Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim DATTerminalde Teslim DAPBelirlenen Noktada Teslim DDPGümrük Vergileri Ödenmiş Teslim SADECE DENİZ YOLUNU KAPSAYAN KLOZLAR FASGeminin Yanında Teslim FOBGemiye Yükleyerek Teslim CFR (C&F)Mal Bedeli, Navlun Ödenmiş Teslim CIFMal Bedeli, Sigorta, Navlun Ödenmiş Teslim INCOTERMS 2010’A GÖRE YENİ TESLİM ŞEKİLLERİ

10 EX WORKS (EXW) - İşyerinde Teslim Ex Factory, Ex Farm, Ex Mill, Ex Plantation  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, Çok Araçlı (Multi Modal) Taşımacılık EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder.  Teslim şeklinin özellikleri: İhracatçı, malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte ithalatçının emrine hazır tutarak ithalatçıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder!! Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

11  Satıcının Sorumlulukları: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika, depo, büro vb.) malları alıcının emrine amade tutar.  Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. EX WORKS (EXW) - İşyerinde Teslim Ex Factory, Ex Farm, Ex Mill, Ex Plantation

12  Alıcının Sorumlulukları: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yaptırmak ve Gümrük vergilerini ödemekle sorumludur. Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Malların taşıtılması amacıyla taşıma acentası ile anlaşarak navlun bedelini öder. EX WORKS (EXW) - İşyerinde Teslim Ex Factory, Ex Farm, Ex Mill, Ex Plantation

13

14 Free Carrier (FCA) Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, Çok Araçlı Taşımacılık ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda Teslim şeklinin özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

15 Satıcının Sorumlulukları: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak, alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenler ve Gümrük masraflarını öder. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentası ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir. Free Carrier (FCA) Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim

16 Alıcının Sorumlulukları: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir. Free Carrier (FCA) Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim

17

18 Free Alongside Ship (FAS) - Gemi yanında Teslim  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Denizyolu, iç su yolu Teslim şeklinin özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek, Gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır.

19 Free Alongside Ship (FAS) - Gemi Yanında Teslim  Satıcının Sorumlulukları: Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri alır. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.

20 Free Alongside Ship (FAS) - Gemi Yanında Teslim  Alıcının sorumlulukları: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.

21

22 Free On Board (FOB) – Gemiye Yükleyerek Teslim  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Denizyolu, iç su yolu Teslim şeklinin özellikleri: Satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar gemiye yüklendikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.

23 Free On Board (FOB) – Gemiye Yükleyerek Teslim  Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların gemiye yükleninceye kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp satıcının sorumluluğundadır.

24 Free On Board (FOB) – Gemiye Yükleyerek Teslim  Alıcının sorumluluğu: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcının sorumluluğundadır.

25

26 Cost And Freight (CFR ) - Mal Bedeli ( Masraflar ) ve Navlun Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Denizyolu, iç su yolu Teslim şeklinin özellikleri: Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. CFR kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

27  Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. Cost And Freight (CFR ) - Mal Bedeli ( Masraflar ) ve Navlun Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

28  Alıcının sorumluluğu: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır. Cost And Freight (CFR ) - Mal Bedeli ( Masraflar ) ve Navlun Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

29

30 Cost, Insurance And Freight (CIF) - Mal Bedeli (Masraflar), Sigorta ve Taşıma  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Denizyolu, iç su yolu Teslim şeklinin özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.

31 Cost, Insurance And Freight (CIF) - Mal Bedeli (Masraflar), Sigorta ve Taşıma  Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları yaklaşık hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

32 Cost, Insurance And Freight (CIF) - Mal Bedeli (Masraflar), Sigorta ve Taşıma  Alıcının sorumluluğu: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.

33

34  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık  Teslim şeklinin özellikleri: Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer. Carriage Paid To (CPT) Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim

35

36 Carriage And Insurance Paid To (CIP) Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Olarak  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık Teslim Şeklinin Özellikleri: Satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır. Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından mal bedelinin %10 fazlası ile yaptırılır.

37  Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Carriage And Insurance Paid To (CIP) Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Olarak

38  Alıcının sorumluluğu: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. Carriage And Insurance Paid To (CIP) Taşıma Ve Sigorta Ödenmiş Olarak

39

40 Delivered At Terminal (DAT) - Teminalde Teslim Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık Teslim şeklinin özellikleri: Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya teslim edilmesi anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak DAT Başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini satıcı üstlenir.

41

42 Delivered At Place (DAP) - Belirlenen Noktada Teslim  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık Teslim şeklinin özellikleri: malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya teslim edilmesi anlamına gelir. boşaltma için hazır durumda DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı veya ithalatçının fabrikası) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini satıcı üstlenir.

43

44 Delivered Duty Paid (DDP) - Vergileri Ödenmiş Teslim  Kullanıldığı Taşımacılık Türü: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık. Teslim şeklinin özellikleri: DDP teslim şeklinde satıcı ithalatçının ülkesindeki gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder.

45 Delivered Duty Paid (DDP) - Vergileri Ödenmiş Teslim  Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini de ödemek suretiyle gerçekleştirir. Alıcının sorumluluğu: Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır.

46

47 47 İhracatta Fiyat Belirleme Aşamaları  İmalatçının Teklif Fiyatı  Ambalajlama ve Markalama  Taşıma Giderleri  Yükleme- Boşaltma Giderleri  Finansman Giderleri  Banka Giderleri  Doküman Giderleri  Genel Giderler FOB Giderler  Navlun  Varış Boşaltma Giderleri  Yurtdışı Komisyon Giderleri  Sigorta CIF Giderler İhracatçının Kârı İhracatçının Fiyatı  İthalat Gümrük Vergi ve Harçları  Varış Maliyetleri  İthalatçının Deposuna Tasıma  İthalatçının Kar Marjı İthalatçının Fiyatı  Perakende Kar Marjı Perakende Fiyat Tüketiciye Gelen Fiyat

48 SONUÇ  Dış Ticaretin temel konularından olan Teslim Şekilleri çok iyi anlaşılmalı ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra karşı tarafa bildirilmelidir.


"Doç. Dr. Ercan BALDEMİR Öğr. Gör. İsmail METİN. INCOTERMS 2010  Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) tarafından, dış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları