Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU"— Sunum transkripti:

1 5510-5754 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

2 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma ve iptal kararları sonrasında 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sürekli ertelendi. En son 8 Mayıs 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 5754 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda ve ilgili birçok kanunda değişiklikler yapılmak suretiyle süreç yeniden başladı. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun özellikle genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin büyük bölümü 1 Temmuz 2008’de uygulanmaya başlamışken, sosyal sigorta işlemlerine ilişkin kısımları ile diğer hükümleri bir bütün olarak 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girdi. İstihdamı Teşvik Yasası (5763) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

3 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN GEREKÇELERİ (Reforma İhtiyaç Duyulma Nedenleri) 1.Kamu Finansman Açığı 2. Nüfus Yapısındaki Değişiklik Eğilimi 3. Sosyal Güvenlikte Norm ve Standart Birliği Arayışı 4. Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

4 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
SSGSS Amacı Farklı Sosyal Güvenlik Kurumların Birleşmesi SSK Bağ-kur T.C. Emekli Sandığı Banka ve Ticaret Odası Sandıkları Sağlık ve Sosyal Güvenlik haklarındaki farklılıklar Tüm vatandaşlara eşit sağlık ve sosyal güvenlik hakkı ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

5 SSGSS Yayınlanma Süreci
Mevzuat 5489-Veto-5510-İptal sayılı yasalarla değişiklik Sosyal Sigortalar İşlem Yönetmeliği Genel Sağlık Sigortası İşlem Yönetmeliği 27 Eylülden itibaren 29 adet tebliğ ve yönetmelik. Yürürlük tarihleri 01 Ocak 2007 01 Temmuz 2007 01 Ocak 2008 01 Haziran 2008 01 Ekim 2008 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

6 5510 Sayılı Yasaya Göre Sigortalı Sayılanlar
5510 sayılı Yasa’nın 4.maddesi gereğince; Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, (4a) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (4/b) ( Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Tarımsal faaliyette bulunanlar ) Kamu idarelerinde çalışanlar,(4/c) sigortalı sayılır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

7 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
4a, 4b, 4c nedir? SSK’lılar 4a’lı, Bağ-Kurlulara b’li Emekli Sandığı Çalışanlara 4c’li ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

8 Herkese Tek Sosyal Güvenlik Numarası
TC Kimlik Numarası Hedef Tüm İşlemler Tek Numara Bilgi işlem alt yapısı kuruluncaya kadar mevcut uygulamalara devam edilecek. Bu uygulama tam olarak işlemeye başladığında Kurum Sağlık karnesi, sigorta kartı, vizite kâğıdı gibi uygulamaların tamamına son verecek ve bütün işlemler kişilerin TC kimlik numarasına göre yapılacak. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

9 Kim Nereden Sigortalı Olacak?
4b 4c Çalışanlar +Ev işlerinde sürekli çalışanlar Kapsama alındı. Sürekli çalışmak 30 gün değil. İşverenler - A.Ş. Kurucu Ortakları kapsamdan çıkarıldı Öteden beri devam edenler diledikleri takdirde 6Ay içersinde dilekçe 4 b devam istediğini belirtmek gerekiyor.Yoksa kurum tarafından 4/b sonlandırılacaktır). +Avukatlar ve Noterler (Bunlar özel sandıkları vardı günde emeli olabiliyorlardı. Bu güne kadar artık yeni mesleğe başlayan bir avuakt ile emkli oalbilecektir.) +İsteğe bağlı sigortalılar. (Öteden beri isteğe bağlı olanların bir bildirimde bulunmasına gerek kurum onları otomatik oalrak 4/b kapsamına alacaktır) Memurlar

10 Kim Nereden Sigortalı Olacak?
Sigortalılıklar çakışırsa Öncelik 4c’de 4c yok ise 4a ve 4b hangisi ilk önce başladı ise oradan devam edecek İşverenler kendi işyerinde 4a’lı olamayacak İşverenler 1’den fazla şirkette ortak ise sadece birisinden prim ödeyecek ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

11 Sigortalıların Kuruma Bildirimi
4a’lılar 1 gün önce (inşaat, balıkçılık, tarım işlerinde aynı gün) 4b’lileri tescil yapan kurum bildirecek. Önceden 3 ay içersinde bildiriyorduk. Şimdi tescili yapan kurum ticaret odası, esnaf odası vergi dairesi gibi 15 gün içersinde bildirecektir. Bildirimi yapmayanlara aksi takdirde idari para cezası uygulanabilecektir. 4c’liler bildirimler ile tanışacak ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

12 Sigortalıların Kuruma Bildirimi
4/a kapsamına tabi sigortalıları çalıştıran işverenler aylık hizmet bildirgesini zorunlu olarak (iki işçi ve üzeri çalıştıran işyerleri) e-sigorta yoluyla işverenler işe giriş bildirgelerini; Tekrar İşe Giriş bildirgesi verenler tarihinden İlk İşe giriş Bildirgesi verenler tarihinden İtibaren e sigorta yoluyla internet üzerinden vereceklerdir. Ayrıca 4a’lılar 1 ay içersinde kendilerini bildireceklerdir. Sigortalının istirahatlı sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi e -sigorta ile kuruma bildirecektir.

13 Sigortalıların Kuruma Bildirimi
4/B (b) bendine göre sigortalı sayılanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilir. Kuruma bildirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşların, internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi kağıt ortamında alınır. İki büsha bir nüshası işveren gönderilecektir. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

14 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Bildirgeler İlk işyeri bildirgeleri - Aynı gün İlk işyerinde sigortalı bildirimi - 1 ay İşyeri il değişikliği ve devir - 10 gün İşyeri aynı il içersinde nakledilmişse - 10 gün (sadece nakil dilekçesi) İşverenin ölümünde - 3 ay Nevi değişikliğinde – 10 gün Adi ortaklıklarda yeni ortak alımında - 10 gün Afet durumunda – 3 ay ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

15 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Bildirgeler İşletme adı değiştiğinde bildirge verilmez (dilekçe ve ticaret sicil gazetesi ile bilgi) 2 yıl sigortalı çalıştırmayan işyerleri kanun kapsamından çıkartılır. APHB’i takip eden ayın 23’ünde verilecek. Ayın son günü ödenecek. İşçi çalıştırılmadığı takdirde APHB verilmeyeceği 15 gün içinde kuruma bildirilecek. Yasal Süresi içinde verilen prim belgesi türünde hata yapılmışsa APHB için ceza uygulanmaz. Ek:8’in adı Ek:10 oldu (Ek:10’a ceza yok ancak…) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

16 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
4a Prim Oranları İşçi İşveren Toplam Malüllük,Yaşlılık,Ölüm (Uz Vd %9 %11 %20 Genel Sağlık Sigortası %5 %7,5 %12,5 Kısa Vadeli Sigorta Kolları - %1-%6,5 TOPLAM %14 %19,5-%25 %33,5-%39 Prime esas kazançların üst sınır aşılması nedeniyle prime tabi tutulamaması halinde artan kısım 2 ayı geçmemek üzere gelecek aylarda prime tabi tutulur İşverenler tarafından Özel sağlık ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ücretlerden asgari ücretin %30’una kadar olan kısmı SSK primine tabi değildir ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

17 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
4b Prim Oranları Basamak kavramı kalmadı. Sigorta prim oranı %32,5+(%1-%6,5) = %33,5 - %39 Beyan edilen aylık kazanç üzerinden %20 oranında emeklilik %12,5 oranında sağlık sigortası primi ödenecek olup ayrıca yaptıkları işin tehlike sınıfına göre %1 ile %6,5 oranları arasında kalmak şartıyla iş kazası meslek hastalığı primide ödeyeceklerdir. Aynı zamanda bağkurlu kişi işveren ise beyan ettiği aylık kazancı çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz İşverenlerin prime esas kazançları çalıştırdıkları en yüksek ücretli işçiden düşük olamaz. 4 Ekim Ekim 2008 tarihleri için borçlanılıp 6 ay içinde ödenebilecek ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

18 Çalışan Emeklilerde Prim Oranları
Çalışan emeklilerde oran %30+ (%1-%6,5) = %31 - %36,5 Hizmet aktı ile çalışanlar için SGDP ödüyoruz bu devam ediyor.Ancak SGDP oranı %30’a ilave olarak meslek hastalıkları ve iş kazaları primi ödenecek ve bu SGDP ödemelerinde 01. Ekimden sonra artış olcaktır. 4b’ye tabii olarak çalışan emeklilerde %10 %10 %12 %13 %14 2011 ve sonrasında - %15 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortalı olacaklar emekli olunca çalışamayacak ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

19 Diğer Çalışanlarda Prim Oranları
Zorunlu staja tabii meslek liseli ve üniversiteliler için %1 İş-kur kursiyerleri için %1 3308’e göre çıraklar için %1 (PEK’in %50’sinin %1 i) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

20 İsteğe Bağlı Sigortalıların Durumu
Sadece 4b’li olacak Mevcut emekliliğine az kalmış isteğe bağlı sigortalılar için sıkıntı yaratabilir. Son yedi yılın yani 2520 günün 1261 günü hangi kuruma ödenmiş ise ordan emekli olabilecektir. İsteğe bağlı ödeyenlerden Örneğin, emekliliğine 4 kalmış birisi ssk olarak çalışırsa avantaj aksi takdirde 4/b göre emeklilik şartı taşıyacaktır. 18 yaşını doldurmuş olmak, sigortalı ve emekli olmamak Prim Oranı eskiden %25 idi. Şimdi oran %32 çıkarıldı ve artık sağlıktan yararlanabileceklerdir.%20+%12 (Genel Sağlık Sigortası için) 12 ay içinde ödenmeyen primlere ilişkin süreler iptal edilecek ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

21 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Askerlik Borçlanması Asgari Ücretin %32’si. 1 ay içinde ödenmeli. Borçlanma yaptı ödemedi. Daha sonra tekrar borçlanma talebinde bulunabilir. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

22 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Doğum Borçlanması Her doğum için 2 yıl En fazla 2 doğum Çocuğun yaşamış olması şartı İlk sigortaya giriş tarihinden önceki doğumlardan faydalanma imkanı yok. Sadece hizmet akdi ile çalışırken yapılan doğumlardan sonraki boşluklar borçlanılabilecek. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

23 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Yardımlar Evlenme Yardımı Evlenmeleri nedeni ile gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarında 2 yıllık aylık tutarı bir defa da ödenir. (Bütün kurumlar için aynı uygulama getirildi.)Tekrar hak sahibi olması durumunda ise 2 yıl boyunca maaş bağlanmaz Cenaze Yardımı 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası ödeyip de ölen sigortalının hak sahiplerine SGK yönetim Kurulunca belirlenecek tarife üzerinden cenaze yardımı ödenir. Bu asgari ücret olarak uygulanacaktır. Emzirme Ödeneği 4a ve 4b’liler doğumdan önceki 1 yıl içinde 120 gün Kısa vadeli sigorta kolları primleri ödemiş olmalıdır 4b’ lilerin borcu bulunmamalıdır Asgari ücretin 1/3’ü ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

24 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Emeklilik Şartları Geçiş Hükümleri Öncesinde 5000 gün, yıl Sonrasında 7000 gün, 25 yıl, yaş 1 Mayıs 2008’den sonra gün, 25 yıl, yaş 4a’lılar kademeli artış ile 2027 yılında 9000 gün Yaş 2036 yılından itibaren kademeli olarak artırılarak 2048 yılında 65 yaşa çıkacak. 4b’liler direk 9000 gün ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

25 Sağlıktan Yararlanma Şartları
30 gün prim ödemek yeterli. İşten ayrıldıktan 10 gün sonra GSS ödemeye başlaması gerekiyor. Son 1 yıl içinde 90 gün prim ödemiş ise işten ayrıldıktan sonra 90 gün daha sağlık hizmeti. 4b’liler 60 gün prim borcu olduğunda sağlık hizmetinden yararlanabilecek. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

26 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Malüllük İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda çalışma gücünün %60’ını kaybetmek 10 yıldan beri sigortalı olmak 1800 gün prim ödenmesi Başkasının bakımına muhtaç maluller için yıl şartı yok, 1800 gün prim ödenmesi yeterli 9000 günden az sigortalı olmaları halinde emeklilik maaş hesaplamaları 9000 güne göre ve en az ortalama ödediği primin %50’si Başkasının bakımına muhtaç ise ilave %10 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

27 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Geçici İş Göremezlik Son 1 yıl içinde 90 gün prim ödeme şartı. 3. günden başlayarak ödenir. Doğumdan önce 8 hafta, sonra 8 hafta. 4b’lilerde ilk defa yararlanmaya başlayabilecek. Ancak sadece İş kazaları ve analık hallerinde ve borcu olmaması şartı ile ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

28 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Geçici İş Göremezlik Yatarak tedavilerde günlük kazancın 1/2 ’si ayakta tedavilerde 2/3’ü İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinden birkaçı birleşirse en yüksek olan İstirahat raporları İşyeri hekimlerince en fazla 2 gün, Ayaktan tedavilerde ve tek hekim raporu ile en fazla 1 defa 10 gün 10 günden fazla raporlar ise Sağlık kurullarınca verilir ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

29 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Sürekli İş Göremezlik İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün %10’unu kaybetmek %100 ünü kaybetmişse sürekli tam iş göremezlik %10 ile %99,99 unu kaybetmesi durumunda sürekli kısmi iş göremezlik Tam iş göremezlik durumunda %70 oranında iş göremezlik maaşı Meslekte kazanma gücünü kaybetmesi oranı %70 ile çarpılarak sürekli iş göremezlik maaşı hesaplanır ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

30 Ölüm Geliri Bağlanması
En az 1800 gün Malullük Yaşlılık ve Ölüm sigortası ödemiş olmak. Veya 4a’lı olup da 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün prim ödemiş olanların hak sahiplerine. 1 Ekim’den sonra yapılan askerlik borçlanmaları bu hesaplamada dikkate alınmaz. Ölen kişinin hak sahiplerine 1 kişi ise bağlanacak maaş %80’inden 2 kişi ise %90’dan az olamaz. Anne ve babasını kasten öldürene aylık ödenmeyecektir. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

31 Aylıkların birleşmesi
Ölen Eş ve kendi aylığı aynı anda alınabilecek. Ana ve babasından ayrı ayrı maaş alan çocuk için veya çocuklarından ayrı ayrı maaş alan baba ve anne için çok olanın tamamı az olanın yarısı alınabilecek. Hem malul hem yaşlılık aylığı alanın yalnızca yüksek olan bağlanacak. Hem babasından hem eşinden aylık almayı hak edenler ise hangisini isterse o bağlanacak. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

32 Anlaşmalı Boşanmaya Ceza Geliyor
Hem annesinden hem de babasından aylığa hak kazanan çocuğa aylıklardan yüksek olanın tamamı ve aylıklardan düşük olanında %50’si bağlanıyor. Bu sebeple birçok kişi eşlerinden hileli olarak boşanıyor Boşandığı halde fiilen aynı evde yaşadığı tespit edilenlerin aylıkları kesilecek ve ödenen tutarlar geri alınacak Hem de Savcılıklar tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılarak hapis cezası ile karşılaşılacak ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

33 İş Kazası ile İlgili Bildirim Süresi
4a’lılar iş kazası geçirdiklerinde kazadan sonraki 3 iş günü içersinde kuruma bildirilmeliler. İş kanunu açısından ise Kaza 48 saat içersinde ÇSGB kurumuna bildirilmeli. 4b’liler ise 1 ayı geçmemek şartı ile bildirim yapmasını engelleyici durum sona erdikten sonraki 3 iş günü içersinde bildirimlerini yapmalılar. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

34 Bankalarca Kuruma Bildirim
Kurum ve Kuruluşlar ile Bankalar işlemlerini yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını kurum veri tabanından araştıracaklar ve kuruma bildirimde bulunacaklar ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

35 DEFTER VE BELGE DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayandığı belgeler, Aylık prim ve Hizmet Belgesinin dayandığı belgeler niteliğinde sayılır. Diğer kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan işverenler, Kuruma verdikleri Aylık prim ve Hizmet Belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

36 ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Aylık ücret tediye bordrosunda; İş yerinin sicil numarası, Bordro nu ilişkin olduğu ay, Sigortalının adı ve soyadı, Sigortalının T.C. kimlik numarası, Sigortalının sigorta sicil numarası, Ücret ödenen gün sayısı, Sigortalının ücreti, Ödenen ücret tutarı, Ücretin alındığına dair sigortalının imzası, hususlarının bulunması zorunludur. Ücretlilerin ve diğer ödemelerin makbuz makabilinde veya banka aracılığıyla yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

37 İŞYERİ KAYITLARININ İBRAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşverenler; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, Kamu idareleri otuz yıl süreyle, Tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

38 İŞYERİ KAYITLARININ GEÇERSİZLİK HALLERİ
Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler, Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz, karışık, noksan tutulmuş defterler, Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait kayıtlar, Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

39 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİ İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere; Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin oniki katı tutarında Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin altı katı tutarında, Defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin üç katı tutarında, ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

40 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
DEFTER VE BELGELERİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Defter ve belgelerinin tümünü yasal süresi içinde ibraz etmekle birlikte, Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, İbraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

41 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CEZALARDA İNDİRİM Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, cezalar üçte iki oranında uygulanır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

42 İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ
İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî para cezası kesinleşir. İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde bunun dörtte üçü tahsil edilir. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

43 PEŞİN ÖDEME HALİNDE MAHKEMEYE BAŞVURU
Peşin ödeme idarî para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

44 İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI
İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

45 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Zamanaşımı İşverenler defter ve belgelerini SGK açısından 10 yıl saklamak zorundalar. Kamu idareleri 30 yıl saklamak zorundalar Zamanaşımında 10 yıl olan saklama süresi 2008’de 5 yıl, 2009’da 6 yıl, 2010’da 7 yıl, 2011’de 8 yıl, 2012’de 9 yıl, 2013 ve ilerleyen yıllarda 10 yıl GS Sigortalısı ve Bakmakla yükümlü oldukları kişiler alacaklarını 2 yıl içinde istemezler ise zaman aşımına uğrar. Hakkı doğuran olay hakkında talepte bulunulmaz ise 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar. Kurum alacak, Rücu ve tazminat davalarında zaman aşımı 10 yıl ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

46 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Diğer Hususlar Ücretler Bankadan ödenirse ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz. Ancak iş kanuna göre 1 kopyası işçiye verilmek zorunda. Ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu tarihinde kanunlaştı. Ancak konu ile ilgili yönetmelik çıkmadığı için zorunluluk henüz başlamadı. Denetim ve Kontrollerde işverenler bilgisayarda tuttukları bilgileri de manyetik ortamda vermek zorundalar. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

47 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Diğer Hususlar Yasal süresi içinde ödenmeyen primler için 1 yıl içinde icra yoluna başvurmayan personele kovuşturma yapılır. İlk tescil tarihinden sonra yapılacak yaş tashihi kurumca dikkate alınmaz. Çiftçiler, Tarımsal faaliyette bulunanlar Asgari ücretin yarısı üzerinden prim ödeyerek (102 ytl) sigortalı olabilecekler. 15 gün üzerinden ödenebilen primler her yıl 1 gün artırılarak 15 yıl sonra 30 güne çıkarılacak. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

48 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Diğer Hususlar Birden fazla işyerinde prim ödenen işçiler için gün sayısı 30 olarak dikkate alınacak. Toplam ödenen tutar PEK’ in üst sınırını aşarsa aşan kısmın sigortalı için ödenen tutarı işçinin talebi halinde 1 ay içersinde geri ödenecek. 25 yaşını aşan evli olmayan bayanların sağlık ile ilgili hakları durumlarında değişiklik olana kadar devam edecek. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

49 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Diğer Hususlar E-Borcu yoktur yazılarında 506 sayılı kanuna göre yazıyor bu da hak edişlerde sorun yaratıyor. Vergi Dairelerine iş yeri kapanış bildirimi 1 ay içinde yapılması gerekiyor. Vergi Dairesi ise SGK ya işyerini kapattığı tarihten itibaren 15 gün içinde bilgi vermek zorunda. KDV iade alacaklarının prim borçlarına mahsubu konusundaki tebliğde hata var. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

50 GENEL SAĞLIK SİGORTASI
ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

51 Genel Sağlık Sigortası
Hemen hemen bütün TC vatandaşları GSS’lı sayılacaklar 1 yıl ve daha fazla süre ile ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşları da GSS’lı olacak 4a-b-c’liler ve isteğe bağlı sigortalılar direk GSS’lısı olacak Aile içindeki kişi başı geliri Asgari ücretin 1/3 ünden az olanlar, vatansız ve sığınmacılar, 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, şeref, vatani hizmet aylığı ve gazi aylığı alanlar, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocuklar, köy korucuları, 18 yaşından küçük olanlar ile dünya olimpiyat şampiyonlarının genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

52 Genel Sağlık Sigortası
4447 sayılı kanuna göre işsizlik sigortalısı olanların GSS primleri İş-Kur tarafından ödenecek Sigortalıların veya Emeklilerin; İsteğe bağlı sigortalı olmayan ve emekli olmayan, eşi, yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ve %60 özürlü olan çocukları yararlanır. Geliri Asgari ücretin netinden az olan Ana ve Babası yararlanır. Zorunlu sigortalıkları bitenler aile içi kişi başına düşen gelir Asgari ücretin 1/3’ünden az değilse 10 gün içinde GSS’lısı olacak. 1 ay içinde kuruma bildirim vermeyenler hakkında İPC uygulanacak. Yeşil kart uygulamasına 2 yıl daha devam edilecek. Daha sonra bu kişilerin GSS’ı devlet tarafından ödenecek ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

53 Genel Sağlık Sigortası
Ödenecek prim miktarı Aile içi toplam gelirin kişi başına düşen payı; Asgari ücretin 1/3’ünden düşük ise = 0 YTL Asgari ücretin 1/3’ü ile Asgari ücret arasında ise =PEK x %12 x 1/3 (2008 için 25,55 YTL) Asgari ücret ile Asgari ücretin 2 katı arasında ise =PEK x %12 (2008 için 76,64 YTL) Asgari ücretin 2 katından fazla ise =PEK x2 x %12 (2008 için 153,28 YTL) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

54 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İdari Para Cezaları 5510 SAYILI KANUNUN 102.MADDESİ ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

55 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İdari Para Cezaları Sigortalı işe giriş bildirgesini şekle, usule uygun ve belirlenen tarihe göre vermeyenlere asgari ücret tut. Kurum tespit ederse= 2 katı Bir yıl içinde tekrarlanırsa= 5 katı İşyeri Bildirgesini şekle, usule uygun ve belirlenen tarihe göre vermeyenlerden; Bilanço usulüne göre defter tutanlara= 3 katı İşletme Defteri tutanlara= 2 katı Defter tutmak zorunda olmayanlara= 1 katı İdari para cezası uygulanır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

56 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İdari Para Cezaları APHB zamanında sonra verilmesi halinde; Belge asıl ise 3 katı geçmemek üzere, Sigortalı başına Asgari Ücretin 1/5 i, Belge ek ise 3 katı geçmemek üzere, Sigortalı başına Asgari Ücretin 1/8 i, Ek belgenin kurumca re’sen düzenlenmesi halinde asgari ücretin yarısı, Belgenin denetim veya mahkeme kararı sonucunda düzenlenmesi halinde asgari ücretin 3 katı tutarında. İdari para cezası uygulanır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

57 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İdari Para Cezaları Asgari İşçilik ile ilgili; Kurumca, SMMM ve YMM raporları sonuçlarına göre eksik bildirilen işçilik tutarlarına asgari ücretin 3 katı tutarında. İdari para cezası uygulanır. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

58 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTİHDAMI TEŞVİK YASASI (5763) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

59 İşverene 3 Farklı Teşvik
Ek İstihdamı Teşvik : 01 Temmuz 2008 Özürlü İstihdamını Teşvik : 01 Temmuz 2008 Düzenli Ödeme Teşviki : 01 Ekim 2008 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

60 Ek İstihdama İlişkin Prim Desteği
Son 1 yıl içersindeki ortalama işçi sayısı Gelecek 1 yılda ilave istihdam İlave alınanlarda aranan özellikler 18-29 yaş arası erkek, 18 yaş üstü kadın 2008 ilk 6 ayında işsiz ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

61 Ek İstihdama İlişkin Prim Desteği
Fiilen çalışma zorunluluğu İki bildirgede de aynı kişi gösterilecek ve bildirgelere eksik gün eklenecek Sigortasız işçi çalıştırılırsa 1 yıl boyunca yararlanılamayacak Yararlanılacak rakam kişi başına 130,00 ile 140,00 YTL arasında arasında olacak (ilk yıl %100, 2.yıl %80, 3.yıl %60, 4.yıl %40 ve 5.yıl %20) Yararlanmak için 4447 kodunun açtırılması gerekiyor ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

62 Özürlü İstihdamını Teşvik
Özürlü çalıştırma zorunluluğu Kontenjan kapsamında %100 Kontenjan fazlasına %50 Yararlanılacak rakam Yararlanmak için ne yapılacak ( ) ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

63 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Düzenli Ödeme Teşviki %5 prim indirimi Borcu olanlar yararlanamayacak Sigortasız işçi çalıştırılırsa Yararlanılacak rakam Yararlanmak için ne yapılacak ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

64 ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Ortak Hükümler Bu desteklerden sadece birisinden yararlanılabilecek Bildirgelerin zamanında verilmesi Zamanında ödenmeyen primler Yararlanılacak desteklerin Muhasebeleştirilmesi (Giderler Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınmaz) Alacak 361 Borç şeklinde yapılabilir ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

65 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi
tarih ve sayılı SGK Genelgesi. Tübitak tarafından desteklenen projeler, Teknoloji Geliştirme Merkezleri Personeli, Tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışanlara %50 prim desteği. Her bir çalışan için 5 yıl boyunca Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 5746 sayılı Ar-Ge Kanuna Tabi işyerleri kodu. ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


"SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları