Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ
Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

2 ÖĞRENME ÇIKTISI ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİDE GÖRÜLMESİ
BEKLENEN BİLGİ BECERİ TUTUM KİŞİLİK GÜDÜLENMİŞLİK GİBİ EĞİTİM YOLUYLA PLANLANMIŞ OLAN DEĞERLER VE YAŞANTILARIN BÜTÜNÜDÜR. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

3 ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZELLİKLERİ
Genellik Sınırlılık Açık-anlaşılır olma İçerik ile ilişkililik Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

4 ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
Öğretmenin değil öğrencilerin neler yapması gerektiği ifade edilmelidir. Konu başlıkları (içerik) öğrenme çıktısı olarak kabul edilmemelidir. İçerikle tutarlı olmalıdır. Belirlenen içerikle öğrenciye neyin kazandırılmak istendiğine karar verilmelidir. Tamamlayıcı olmalıdır. Yani verilen içeriğe uygun olarak ve aşamalı olmasına dikkat edilmelidir. Hem süreci hem de öğrenme ürününü (öğretim süreci sonucunu) yansıtmalıdır. Kendi içinde mantıksal bakımdan tutarlı olmalıdır. Yazıldığı alanın niteliklerine uygun olmalıdır. Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana uygun ifadelerle yazılmalıdır. Gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olmalıdır. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

5 Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
TAKSONOMİ Bilişsel Alan Bilişsel Alan Bilgi (hatırlama,tanıma) Kavrama (tahmin etme,açıklama) Uygulama(yapma,kullanma,pro blem çözme) Analiz (karşılaştırma, öğelere ayırma,ilişkileri belirleme Sentez (birleştirme, özetleme, yeniden düzenleme) Değerlendirme (yargıda bulunma,açıklama, karar verme) Hatırlama Anlama Uygulama Çözümleme Değerlendirme Yaratma Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

6 Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DUYUŞSAL ALAN Alma (farkındalık, almaya isteklilik, kontrollü ya da seçici dikkatlilik) Tepkide bulunma (karşılık verme, isteği gösterme, onaylama, öneride bulunma, tartışma) Değer verme (bir değeri kabullenmişlik, destekleme, inkar etme) Örgütleme (değerleriyle uyumlu hale getirme, değer sistemine katma) Kişilik Haline Getirme (karakterlenme, gözden geçirme, davranış ölçütü haline getirme) Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

7 Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DEVİNİŞSEL ALAN Algılama (motorun bozulduğunun farkına varma, yemeğe lezzet vermek için yiyeceğin tadını kontrol etme, müziği belirli bir dans adımı ile ilişkilendirme) Kurulma (tahtayı verniklemedeki basamaklama sırasını listeleme, topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme, verimli daktilo yazmak için istek gösterme) Kılavuzla Yapma (golf vuruşunu gösterildiği gibi yapma, ilk yardım bandajlamasını gösterildiği gibi uygulama, yemek hazırlamak için en iyi sıralamayı belirleme) Mekanikleşme (düzgün ve okunaklı yazama, laboratuar malzemelerini hazırlama, basit bir dans adımını gösterme) Beceri Haline Getirme (elektrikli testereyi beceriyle kullanma, yüzmede doğru formu gösterme, viyolin becerili performans sergileme, elektronik bir aracı hızlı ve doğru olarak onarma) Uyum (tenis oyununu rakibin stiline göre uyarlama, başka türlü yapma) Yaratma (bir dans adımını yaratma, yeni elbise stili tasarlama) Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

8 BİLİŞSEL ALAN İFADE ÖRNEKLERİ
Analiz Düzeyi ilişkileri belirleyebilir karşılaştırabilir şematik olarak gösterebilir gösterebilir ayırt edebilir ana hatlarını gösterebilir bölümlere ayırabilir Sentez Düzeyi birleştirebilir tasarlayabilir üretebilir özetleyebilir sınıflayabilir geliştirebilir organize edebilir planlayabilir derleyebilir yaratabilir Değerlendirme Düzeyi değerlendirebilir ispat edebilir yargılayabilir sorgulayabilir karar verebilir standardize edebilir Bilgi Düzeyi tanımlayabilir hatırlayabilir Kavrama Düzeyi açıklayabilir tahmin edebilir nedenlerini yazabilir yeniden sıraya koyabilir düzenleyebilir Uygulama Düzeyi uygulayabilir kullanabilir hazırlayabilir problem çözebilir Örenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

9 İÇERİK OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
Dersin dönemlik veya yıllık olmasına Haftalık ders saati süresine Dönemlik ya da yıllık ders saati toplamına Dersin diğer üniversitelerde okutulan içeriğine Ders içeriğinin bilimsel gelişmelere göre güncel olmasına Toplumun beklentilerine (iş piyasası vb.) Sınıf seviyesine (1.sınıf, 2.sınıf vb.) Öğrenci özelliğine (bölüme alınan öğrenci nitelikleri vb.) Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

10 ÖRNEK-1: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda kullanabilir. Sanat eserlerindeki denge unsurunu tartışabilir. Renklerin duygu ve ruh hallerini yansıttığını ayırt edebilir. Her rengin bir leke olduğunu fark ederek renklerin açık-orta-koyu değerleri ile kompozisyonlar yapabilir. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

11 ÖRNEK-2: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini örneklerle açıklayabilir. Sanat eserleri ile endüstri ürünlerini karşılaştırabilir. Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verebilir. Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini tartışabilir. Gösterilen sanat eserlerinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar yapabilir. Doğadaki güzellik ile sanattaki güzelliği karşılaştırabilir. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

12 DETAYLI İÇERİK Hafta Detaylı İçerik
1- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Nokta ve çizgi etkisi ile ilgili üç boyutlu çalışmalar 2- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Sanat eserlerinde denge unsurları 3-Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Renklerin denge ve ruh hallerini belirtmesi 4- Görsel Sanat Kültürü-Sanat eserleri ve endüstri ürünleri 5-Görsel Sanat Kültürü-Ulusal kültür mirasımız 6- Görsel Sanat Kültürü-Doğadaki güzellik ve sanattaki güzellik Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

13 UYGULAMA Tartışma Yöntemi Anlatma Yöntemi Örnek Olay Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi Bireysel Çalışma Yöntemi Planlı grup çalışması Beceri geliştirme çalışması Düzey geliştirme çalışması Makale eleştirisi Kitap eleştirisi Kaynak tarama Rapor hazırlama Desen yapma Kavram haritası yapma Drama Rol yapma Soru-cevap İkili çalışma Grup çalışması Beyin Fırtınası Benzetim Proje sunumu Panel Gezi Gözlem Görüşme Sergi Deney yapma Grafik çizme Renk ve semboller kullanma Ritm tutma Tempo tutma Enstrüman çalma Şarkı söyleme Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

14 Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ARAÇ-GEREÇ ve MALZEME Harita Levhalar (anatomi) Projeksiyon Çizim takımı (matematik) CD Video Etkileşimli video Teyp TV Tepegöz Slayt Film Afiş Grafik Fotograf makinesi Duvar Resimleri Internet Laboratuvar malzemesi (neler olduğu yazılabilir) Çizim malzemesi Müzik aleti /Çeşitli çalgılar Nota sehpası Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

15 ÖRNEK-3: OKUDUĞUNU ANLAMA
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin edebilir. Okuduklarında karşılaştırmalar yapabilir. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir. Okuduklarının konusunu belirleyebilir. Okuduklarından çıkarımlar yapabilir. Metinde ortaya konan sorunları belirleyerek farklı çözümler bulabilir. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verebilir. Okuduklarını özetleyebilir. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

16 ÖRNEK-4: KENDİNİ YAZILI OLARAK İFADE ETME
Yazısına uygun başlık belirleyebilir. Mantıksal bütünlük içinde yazabilir. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirebilir. Yazılarında karşılaştırmalar yapabilir. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verebilir. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazabilir. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

17 ÖRNEK-5: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI
İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı ve teşkilatın temel unsurlarını açıklayabilme. İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri ve görevlerini ayırt edebilme. İslamiyetin kabulü ile Türk devletlerinde yönetim anlayışındaki değişimi yorumlayabilme. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

18 ÖRNEK-6: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
İlk Türk devletlerinde toplum yapısının temel özelliklerini sıralayabilme. Türk-İslam devletlerinde sosyal yapıyı özetleyebilme. Cumhuriyet Dönemi Türk toplum yapısının temel özelliklerini değerlendirebilme. Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

19 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE EŞLEŞTİRİLMESİ
ÖÇ-1 x ÖÇ-2 X ÖÇ-3 ÖÇ-4 ÖÇ-5 ÖÇ-6 ÖÇ-7 ÖÇ-8 ÖÇ-9 ÖÇ-10 Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

20 PROGRAM ÇIKTILARI İÇİN ÖRNEK
Kimya Bölümü’nden mezun olan öğrenciler: Kimya programı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun olarak gerekli verileri toplayabilir. Deney tasarlayabilir. Elde ettiği verilere göre sonuçları yorumlayabilir. İlgi alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik). Gerek ilgi alanındaki ve gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel olarak iletişim kurabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik). Bir yabancı dil kullanarak alanına ilişkin konularda meslektaşlarıyla iletişim kurabilir (Ulusal yeterlilikler- iletişim ve sosyal yetkinlik). Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL


"ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları