Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER. Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER. Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler."— Sunum transkripti:

1 İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

2 Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED 10 2 YM { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2019149/slides/slide_2.jpg", "name": "Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED 10 2 YM

3 Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine G ö re Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED 10 2 YM { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2019149/slides/slide_3.jpg", "name": "Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine G ö re Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED 10 2 YM

4 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM ≤ 13/b-2 İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Tic. ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi ZorunluZorunluZorunlu İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ZorunluZorunluZorunlu İş deneyim belgesi İst. Bağlı İstenemez (BİAİU de İstenebilir) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler İst. Bağlı İstenemez (BİAİU İstenebilir) İstenemez (BİAİU de İstenebilir)

5 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 Yet.satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler İst. Bağlı Malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler İst. Bağlı Malın ulusal veya uluslar arası standarda uygunluğunu gösteren belgeler İst. Bağlı Üretim kapasitesi raporu (MAİUY, Md.40/7) İst. Bağlı Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler İst. Bağlı Satış sonrası yedek parçasının sağlanmasına ilişkin belgeler İstenemezİstenemezİstenemez

6 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 Alım konusu malı teklif etmeye yetkili olup olmadığına ilişkin belgeler İstenebiliristenebilirİstenebilir Deney, analiz, kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşlarına ilişkin belgeler İstenemezİstenemezİstenemez Personel durumuna ilişkin belgeler İstenemezİstenemezİstenemez Taahhütnameİstenemezİstenemezİstenemez

7 Sadece Özel İmalat Süreci Gerektiren Yukarıdaki Düzenlemelere İlaveten Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 İş deneyim belgelerinin istenilmesi durumunda üretim kapasite raporu ZorunluZorunluZorunlu İmalat yeterlik belgesi İst. Bağlı İş deneyim belgesi istenilmemesi durumunda üretim kapasite raporu İst. Bağlı Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi İst. Bağlı Hizmet yeterlik belgesi İst. Bağlı Makine teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler İst. Bağlı

8 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb YM ≥ ED 13/b-2< YM ≤ ED YM < 13/b-2 İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Tic. ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi ZorunluZorunluZorunluZorunlu İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ZorunluZorunluZorunluZorunlu Banka referans mektubu İsteğe bağlı Zorunlu İst. Bağlı İstenemez İş deneyim belgesi ZorunluZorunluZorunlu İst. Bağlı

9 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb YM ≥ ED 13/b-2 < YM ≤ ED YM < 13/b-2 Yayınlanması zorunlu olan bilançosu ve bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eş değer belgeler. İsteğe bağlı Zorunlu İst. Bağlı İstene- mez İş hacmini gösteren toplam ciro ve hizmet işleri ile ilgili taahhüt altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. İsteğe bağlı Zorunlu İst. Bağlı İstene- mez Makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. İsteğe bağlı Kapasite raporu İsteğe bağlı

10 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb YM ≥ ED 13/b-2 < YM ≤ ED YM < 13/b-2 Personel durumuna ilişkin belgeler İstenemezİstenemezİstenemez İstene- mez Taahhütnameİstenemezİstenemezİstenemez Taşımalı ilk öğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenilemez.


"İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER. Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları