Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda."— Sunum transkripti:

1

2 Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda Van Kamu Hastaneleri Birliği olarak 26 adımdan oluşan bir eylem planı hazırlanmıştır.

3

4 90 Gün Katılım Yoklaması  Bu talimat gereği, il genel sekreterleri ve başkan yardımcıları, proje.tkhk.gov.tr adresinde bulunan proje takip sistemine girerek 90 Gün Katılım Yoklaması adlı görevi tamamlar.  SON TARİH: 12.08.2013  İLGİLİ GÖREV SORUMLUSU: GENEL SEKRETER

5 90 Gün Çalışmasının Duyurulması 90 Gün Çalışması ;  Genel sekreterlik merkezine  Hastane yöneticilerine  Hastane yönetimleri tarafından tüm Hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur.

6  Deklarasyon metnini hastane yöneticileri kendileri tüm personele anlayacakları şekilde duyurur.  % 100 katılımı sağlayıp, İmza föyleri ve Resimlerle Belgelendirerek Genel Sekreterliğe Gönderir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 28.08.2013

7 90 Gün Çalışmasının Web Sitelerinde Duyurulması  Kurum tarafından açıklanan format Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından Web sitelerine 23.08.2013 tarihine kadar konulacaktır.

8 Yaka Kartlarının Takılması  Kamu hastaneleri kurum başkanlığı çalışanları, il genel sekreterlik çalışanları, hastane çalışanlarının tamamı yaka kartı takarlar.  Yaka kartlar 5 metre mesafeden okunur, (beyaz zemin üzerinde en az 16 punto siyah yazı ile yazılmış) kişilerin ad soyadı ve görevinin basit ve anlaşılır şekilde yazdığı yaka kartları kullanılmalıdır.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde çalışanların tamamında yaka kartının olması gerekir.

9  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri bu uygulamayı 23.08.2013 e kadar tamamlandığını bildirir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 23.08.2013

10 GÖREV TANIMLARININ YAPILMASI  Tüm Personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir.  Yazılı olarak belirlenen bu görevler kişilere 29.08.2013 e kadar tebliğ edilir.  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından bu talimat 02.09.2013 e kadar tamamlanır, yazı ve mail olarak Genel Sekreterliğe bildirilir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 02.09.2013

11 Personel ve Hasta Tuvaletlerinin Ayrımının Kaldırılması  Hastaneler genelinde istisnasız bütün tuvaletlerin personel ya da hasta ve yakını ayrımı kaldırılması (Odalardan geçilerek kullanılan tuvaletler hariç)  gerekmektedir.  Aynı talimat gereği tuvaletler temiz tutulmalıdır.

12 Personel ve Hasta Tuvaletlerinin Ayrımının Kaldırılması  Bu talimatın yapılması standart hale getirildiğinin beyanı anlamına gelir.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Hastane Yöneticileri ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürleri tarafından bu talimat 02.09.2013 e kadar tamamlanır, yazı ve mail olarak Genel Sekreterliğe bildirilir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 03.09.2013

13 Hastane Resimlerinin Derlenmesi  İl genel sekreterlikleri, hastaneler bazında fotoğraf çekimi yaptıracaktır.(1 hastane için fotoğraf sayısı aşağıdakilerin hepsini kapsamak üzere 20 den fazla olmayacaktır.)  Hastane acil girişi, Hastane acili bekleme alanı, Hastane dışarından görünümü (tek kareye sığmaması durumunda birden çok fotoğraf gönderilebilir.) - Hastane poliklinikleri - Poliklinik bekleme alanları - Hasta odası çekimi yapılacaktır.

14 Hastane Resimlerinin Derlenmesi  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından 26.08.2013 e kadar en fazla 20 resim çektirerek ilgili dosya ve evraklar en geç 28.08.2013 kadar Genel Sekreterliğe bildirecektir.

15 Hasta ve Yakınlarına Taahhütlerin Deklarasyonu  Sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz adlı deklerasyonu 20.08.2013 e kadar yayınlar.  İl genel sekreterleri, hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz adlı belgeyi belirtilen formatta tüm hastanelerde poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek diğer yerlerine 24/29.08.213 tarihlerinde asarak duyurur.

16 Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması  Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlığı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir.

17 Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması  Bu talimat her hastane için Hastane Yöneticileri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri tamamlanır ve 05.09.2013 e kadar Genel Sekreterliği bildirilir.  Bu bildirim beyan edildi anlamına gelir.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 07.092013

18 Çalışanların E-Posta Adreslerinin Bildirilmesi  Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları e-mail adresleri proje takip sisteminde yayınlanan ve hastanelere gönderilen excel formatında hazırlanacaktır.  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından yazılı ve mail olarak 08.09.2013 e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilecektir.

19 Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması  Genel sekreterlik tarafından oluşturulan formatta hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere ve çalışanların en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konu tespit edilir.

20 Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması  Genel Sekreterlik Uzmanları, Hastane Yöneticileri, İdari Mali Hizmetler Müdürleri ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürleri tarafından 08.09.2013 e kadar tamamlanır.  02/09.09.2013 tarihlerinde anket analizleri yapılır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 10.09.2013  İLGİLİ KİŞİ: Tüm Uzmanlar

21 Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması  Hastanelerde İdari Mali Hizmetler,Sağlık Bakım Hizmetleri ve Otelcilik Hizmetleri Müdürlerince yeni çalışmaya başlayan kişilere hastanenin hizmetlerini tanıtmaya yarayan bir oryantasyon kitapçığı formatı hazırlanacak 20.09.2013 e kadar Genel Sekreterliğe gönderecektir.

22  Kitapçıkta ;Hastanenin tarihçesi Hastanede bulunan bölümler ve sunulan hizmetler Hasta ve yakınlarına taahhütler Hastane krokisi üzerinde hangi hizmet nerede verildiği Hasta ve yakınları ile iletişimde standartlar Yeni bir çalışan olarak kişiden beklenenler e-mail adresi onam formu ve bildirimi olacaktır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 24.09.2013 Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması

23 Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması  Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının yüzde 10 u kadar hastanın e-mail adresi (yoksa telefon numaraları) hastanelerimize gönderilen excel formatında toplanarak Hastane Yöneticileri, Sağlık Bakım ve Otelcilik Hizmetleri Müdürlerinin sorumluluğunda 06.10.2013 e kadar Genel Sekreterliğe mail olarak gönderilecektir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 08.10.2013

24 Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri öz- değerlendirme raporu format 02.09.2013 e kadar yayınlanır.

25 Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri değerlendirmesini 05.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek genel değerlendirme raporu 01.10.2013 de oluşturulur.  İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 17.10.2013 te yayınlar.

26 Hastane İlaç Kullanımı Değerlendirme Raporu  Kurum Başkanlığı, hastaneler için ilaç kullanımı öz- değerlendirme raporu format 12.09.2013 e kadar yayınlanır.

27 Hastane İlaç Kullanımı Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında ilaç kullanımı değerlendirmesini 14.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel değerlendirme raporu 01.10.2013 de oluşturulur.  Kurum Başkanlığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 18.10.2013 te yayınlar.

28 Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için yoğun bakım hizmetleri öz-değerlendirme raporu format 22.08.2013 e kadar yayınlanır.

29 Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında yoğun bakım hizmetleri değerlendirmesini 17.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek yoğun bakım genel değerlendirme raporu 05.10.2013 de oluşturulur.  Kurum Başkanlığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 24.10.2013 de yayınlar.

30 Hastanelerde Bilgilendirme Videoları  Hastane Yöneticileri tarafından hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek Genel Sekreterliğe 22.08.2013 e kadar bildirilecektir.

31 Hastanelerde Bilgilendirme Videoları  Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek 15.10.2013 e kadar gönderilecektir.  İl genel sekreterlikleri videoların yayınlanabileceği alanlarda videoları 24.10.2013 e kadar yayına başlatacaktır.

32 Acil Servis Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Acil Servis öz-değerlendirme raporu format 26.08.2013 e kadar yayınlanır.

33 Acil Servis Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Acil Servis değerlendirmesini 19.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek acil servis genel değerlendirme raporu 08.10.2013 te oluşturulur  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 29.10.2013 te yayınlar.

34 Eşleşilen İl Genel Sekreterlikleri ile Ortak Çalışmanın Tamamlanması

35  İstanbul Fatih Genel Sekreterliği’ne, Genel Sekreterlikçe belirlenen 2 (İki) tarihte ortak çalışma için ziyaret gerçekleştirilecektir.  27.09.2013 tarihinde birinci ziyaret raporu  30.10.2013 Tarihinde ikinci ziyaret raporu Genel Sekreter tarafından proje takip sistemine girilecektir.  İLGİLİ KİŞİ: Genel Sekreter

36 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu  Yaşlı ve engellilere yönelik yapılanlar 27.10.2013 e kadar Hastane Yöneticileri tarafından rapor halinde Genel Sekreterliğe bildirilecektir.

37 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu  Yapılması gereken köklü düzenlemeler 30.09.2013 e kadar rapor halinde Genel Sekreterliğe bildirilecektir.  Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır.  Amaç hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü değişiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 30.09.2013

38 Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Laboratuvar öz-değerlendirme raporu formatını 23.08.2013 e kadar yayınlanır.

39 Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Laboratuvar değerlendirmesini 18.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek Laboratuvar genel değerlendirme raporu 08.10.2013 te oluşturulur  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 01.11.2013 Te yayınlar.

40 Hastane Süreçlerinin Dökümantasyonu  Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacak süreç dökümantasyonu için ISO standartının ve açıklama dökümanının tespit edilerek 20.08.2013 te kurum tarafından yayınlanır.  Genel Sekretrlikce, ilan edilen standarta göre her il genel sekreterliğinde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standartına göre raporlanarak 09.10.2013 te takip sistemine girilecektir.

41 Ameliyathane Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Ameliyathane öz-değerlendirme raporu formatını 29.08.2013 e kadar yayınlanır.

42 Ameliyathane Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Ameliyathane değerlendirmesini 23.09.2013 e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek Ameliyathane genel değerlendirme raporu 16.10.2013 te oluşturulur.  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek 05.11.2013 te yayınlar.

43 İl Genel Sekreterliği Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması  İl genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler.

44 İl Genel Sekreterliği Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması  3 Defa gizli müşteri uygulaması yapılır.  Gizli müşteri uygulaması raporlanarak birincisi 14.09.2013 e kadar, ikincisi 12.10.2013 e kadar ve üçüncüsü 05.11.2013 e kadar takip sistemine girilir.  İLGİLİ KİŞİ:Genel Sekreter

45 Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi  Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak “Hoşgeldiniz, geçmiş olsun”, cümlesi ile karşılanırlar.

46 Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi  Hastane Yöneticileri tarafından bu uygulama standart hale getirilir ve 21.09.2013 e kadar Genel Sekreterliğe beyan olarak bildirilir.  Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: 06.11.2013

47 Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi  Her hastane yönetimi 90 gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder.

48 Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi  Ziyaret fotoğraflanır ve ziyaret sonucu raporlanır.  Aylık yapılan en az 4 ziyaret raporlarından ilk birinci aylığı 06.09.2013 te,ikinci aylık raporu 07.10.2013 te ve üçüncü aylık raporu en geç 07.11.2013 e kadar Genel Sekreterliğe gönderilir.

49 SONUÇ  90 Günlük süreçte Genel Sekreterliğimiz Eylem Planında belirtilen tüm görevler Hastane İdareleri,Genel Sekreterlik çalışanları, Başkanlar ve bizzat Genel Sekreter tarafından titizlikle takip edilecektir.  Bütün talimat ve görevler zamanında yerine getirilecek ve Genel Sekreterliğimize gönderilecektir.

50 TEŞEKKÜRLER


"Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları