Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda."— Sunum transkripti:

1

2 Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda Van Kamu Hastaneleri Birliği olarak 26 adımdan oluşan bir eylem planı hazırlanmıştır.

3

4 90 Gün Katılım Yoklaması  Bu talimat gereği, il genel sekreterleri ve başkan yardımcıları, proje.tkhk.gov.tr adresinde bulunan proje takip sistemine girerek 90 Gün Katılım Yoklaması adlı görevi tamamlar.  SON TARİH:  İLGİLİ GÖREV SORUMLUSU: GENEL SEKRETER

5 90 Gün Çalışmasının Duyurulması 90 Gün Çalışması ;  Genel sekreterlik merkezine  Hastane yöneticilerine  Hastane yönetimleri tarafından tüm Hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur.

6  Deklarasyon metnini hastane yöneticileri kendileri tüm personele anlayacakları şekilde duyurur.  % 100 katılımı sağlayıp, İmza föyleri ve Resimlerle Belgelendirerek Genel Sekreterliğe Gönderir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

7 90 Gün Çalışmasının Web Sitelerinde Duyurulması  Kurum tarafından açıklanan format Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından Web sitelerine tarihine kadar konulacaktır.

8 Yaka Kartlarının Takılması  Kamu hastaneleri kurum başkanlığı çalışanları, il genel sekreterlik çalışanları, hastane çalışanlarının tamamı yaka kartı takarlar.  Yaka kartlar 5 metre mesafeden okunur, (beyaz zemin üzerinde en az 16 punto siyah yazı ile yazılmış) kişilerin ad soyadı ve görevinin basit ve anlaşılır şekilde yazdığı yaka kartları kullanılmalıdır.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde çalışanların tamamında yaka kartının olması gerekir.

9  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri bu uygulamayı e kadar tamamlandığını bildirir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

10 GÖREV TANIMLARININ YAPILMASI  Tüm Personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir.  Yazılı olarak belirlenen bu görevler kişilere e kadar tebliğ edilir.  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından bu talimat e kadar tamamlanır, yazı ve mail olarak Genel Sekreterliğe bildirilir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

11 Personel ve Hasta Tuvaletlerinin Ayrımının Kaldırılması  Hastaneler genelinde istisnasız bütün tuvaletlerin personel ya da hasta ve yakını ayrımı kaldırılması (Odalardan geçilerek kullanılan tuvaletler hariç)  gerekmektedir.  Aynı talimat gereği tuvaletler temiz tutulmalıdır.

12 Personel ve Hasta Tuvaletlerinin Ayrımının Kaldırılması  Bu talimatın yapılması standart hale getirildiğinin beyanı anlamına gelir.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Hastane Yöneticileri ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürleri tarafından bu talimat e kadar tamamlanır, yazı ve mail olarak Genel Sekreterliğe bildirilir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

13 Hastane Resimlerinin Derlenmesi  İl genel sekreterlikleri, hastaneler bazında fotoğraf çekimi yaptıracaktır.(1 hastane için fotoğraf sayısı aşağıdakilerin hepsini kapsamak üzere 20 den fazla olmayacaktır.)  Hastane acil girişi, Hastane acili bekleme alanı, Hastane dışarından görünümü (tek kareye sığmaması durumunda birden çok fotoğraf gönderilebilir.) - Hastane poliklinikleri - Poliklinik bekleme alanları - Hasta odası çekimi yapılacaktır.

14 Hastane Resimlerinin Derlenmesi  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından e kadar en fazla 20 resim çektirerek ilgili dosya ve evraklar en geç kadar Genel Sekreterliğe bildirecektir.

15 Hasta ve Yakınlarına Taahhütlerin Deklarasyonu  Sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz adlı deklerasyonu e kadar yayınlar.  İl genel sekreterleri, hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz adlı belgeyi belirtilen formatta tüm hastanelerde poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek diğer yerlerine 24/ tarihlerinde asarak duyurur.

16 Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması  Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlığı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir.

17 Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması  Bu talimat her hastane için Hastane Yöneticileri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri tamamlanır ve e kadar Genel Sekreterliği bildirilir.  Bu bildirim beyan edildi anlamına gelir.  Hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

18 Çalışanların E-Posta Adreslerinin Bildirilmesi  Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları adresleri proje takip sisteminde yayınlanan ve hastanelere gönderilen excel formatında hazırlanacaktır.  Hastane Yöneticileri ve İdari Mali Hizmetler Müdürleri tarafından yazılı ve mail olarak e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilecektir.

19 Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması  Genel sekreterlik tarafından oluşturulan formatta hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere ve çalışanların en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konu tespit edilir.

20 Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması  Genel Sekreterlik Uzmanları, Hastane Yöneticileri, İdari Mali Hizmetler Müdürleri ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürleri tarafından e kadar tamamlanır.  02/ tarihlerinde anket analizleri yapılır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:  İLGİLİ KİŞİ: Tüm Uzmanlar

21 Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması  Hastanelerde İdari Mali Hizmetler,Sağlık Bakım Hizmetleri ve Otelcilik Hizmetleri Müdürlerince yeni çalışmaya başlayan kişilere hastanenin hizmetlerini tanıtmaya yarayan bir oryantasyon kitapçığı formatı hazırlanacak e kadar Genel Sekreterliğe gönderecektir.

22  Kitapçıkta ;Hastanenin tarihçesi Hastanede bulunan bölümler ve sunulan hizmetler Hasta ve yakınlarına taahhütler Hastane krokisi üzerinde hangi hizmet nerede verildiği Hasta ve yakınları ile iletişimde standartlar Yeni bir çalışan olarak kişiden beklenenler adresi onam formu ve bildirimi olacaktır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi: Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması

23 Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması  Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının yüzde 10 u kadar hastanın adresi (yoksa telefon numaraları) hastanelerimize gönderilen excel formatında toplanarak Hastane Yöneticileri, Sağlık Bakım ve Otelcilik Hizmetleri Müdürlerinin sorumluluğunda e kadar Genel Sekreterliğe mail olarak gönderilecektir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

24 Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri öz- değerlendirme raporu format e kadar yayınlanır.

25 Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek genel değerlendirme raporu de oluşturulur.  İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek te yayınlar.

26 Hastane İlaç Kullanımı Değerlendirme Raporu  Kurum Başkanlığı, hastaneler için ilaç kullanımı öz- değerlendirme raporu format e kadar yayınlanır.

27 Hastane İlaç Kullanımı Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında ilaç kullanımı değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel değerlendirme raporu de oluşturulur.  Kurum Başkanlığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek te yayınlar.

28 Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için yoğun bakım hizmetleri öz-değerlendirme raporu format e kadar yayınlanır.

29 Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında yoğun bakım hizmetleri değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek yoğun bakım genel değerlendirme raporu de oluşturulur.  Kurum Başkanlığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek de yayınlar.

30 Hastanelerde Bilgilendirme Videoları  Hastane Yöneticileri tarafından hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek Genel Sekreterliğe e kadar bildirilecektir.

31 Hastanelerde Bilgilendirme Videoları  Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek e kadar gönderilecektir.  İl genel sekreterlikleri videoların yayınlanabileceği alanlarda videoları e kadar yayına başlatacaktır.

32 Acil Servis Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Acil Servis öz-değerlendirme raporu format e kadar yayınlanır.

33 Acil Servis Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Acil Servis değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek acil servis genel değerlendirme raporu te oluşturulur  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek te yayınlar.

34 Eşleşilen İl Genel Sekreterlikleri ile Ortak Çalışmanın Tamamlanması

35  İstanbul Fatih Genel Sekreterliği’ne, Genel Sekreterlikçe belirlenen 2 (İki) tarihte ortak çalışma için ziyaret gerçekleştirilecektir.  tarihinde birinci ziyaret raporu  Tarihinde ikinci ziyaret raporu Genel Sekreter tarafından proje takip sistemine girilecektir.  İLGİLİ KİŞİ: Genel Sekreter

36 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu  Yaşlı ve engellilere yönelik yapılanlar e kadar Hastane Yöneticileri tarafından rapor halinde Genel Sekreterliğe bildirilecektir.

37 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu  Yapılması gereken köklü düzenlemeler e kadar rapor halinde Genel Sekreterliğe bildirilecektir.  Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır.  Amaç hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü değişiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

38 Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Laboratuvar öz-değerlendirme raporu formatını e kadar yayınlanır.

39 Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Laboratuvar değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek Laboratuvar genel değerlendirme raporu te oluşturulur  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek Te yayınlar.

40 Hastane Süreçlerinin Dökümantasyonu  Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacak süreç dökümantasyonu için ISO standartının ve açıklama dökümanının tespit edilerek te kurum tarafından yayınlanır.  Genel Sekretrlikce, ilan edilen standarta göre her il genel sekreterliğinde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standartına göre raporlanarak te takip sistemine girilecektir.

41 Ameliyathane Değerlendirme Raporu  Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için Ameliyathane öz-değerlendirme raporu formatını e kadar yayınlanır.

42 Ameliyathane Değerlendirme Raporu  İl genel sekreterlikleri her hastane için kılavuz bu format ile hastaneler bazında Ameliyathane değerlendirmesini e kadar yapar.  İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek Ameliyathane genel değerlendirme raporu te oluşturulur.  İlgili Başkan Yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek te yayınlar.

43 İl Genel Sekreterliği Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması  İl genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler.

44 İl Genel Sekreterliği Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması  3 Defa gizli müşteri uygulaması yapılır.  Gizli müşteri uygulaması raporlanarak birincisi e kadar, ikincisi e kadar ve üçüncüsü e kadar takip sistemine girilir.  İLGİLİ KİŞİ:Genel Sekreter

45 Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi  Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak “Hoşgeldiniz, geçmiş olsun”, cümlesi ile karşılanırlar.

46 Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi  Hastane Yöneticileri tarafından bu uygulama standart hale getirilir ve e kadar Genel Sekreterliğe beyan olarak bildirilir.  Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir.  Genel Sekreterliğe Son BildirimTarihi:

47 Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi  Her hastane yönetimi 90 gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder.

48 Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi  Ziyaret fotoğraflanır ve ziyaret sonucu raporlanır.  Aylık yapılan en az 4 ziyaret raporlarından ilk birinci aylığı te,ikinci aylık raporu te ve üçüncü aylık raporu en geç e kadar Genel Sekreterliğe gönderilir.

49 SONUÇ  90 Günlük süreçte Genel Sekreterliğimiz Eylem Planında belirtilen tüm görevler Hastane İdareleri,Genel Sekreterlik çalışanları, Başkanlar ve bizzat Genel Sekreter tarafından titizlikle takip edilecektir.  Bütün talimat ve görevler zamanında yerine getirilecek ve Genel Sekreterliğimize gönderilecektir.

50 TEŞEKKÜRLER


"Ana başlıklar  90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: - Çalışan Memnuniyeti - Hasta Memnuniyeti - Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi - Bu bağlamda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları