Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi 03 Mayıs 2008

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi 03 Mayıs 2008"— Sunum transkripti:

1 Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi 03 Mayıs 2008
Türkiye’de Kimlikler ve Kimlik Çatışmaları Başlıca kaynak: B.Oran, Türkiye’de Azınlıklar - Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, 4. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008 Baskın Oran

2 Kimlik kavramları ve sınıflandırmaları

3 Kimlikler Arası İlişkiler: Alt-Üst Kimlik / Birey-Devlet İlişkileri
Birey / Grup Devlet SONUÇ Durum -1 Üst-kimliği sübjektif kimlik olarak kabul Memnuniyet GÖNÜLLÜ ASİMİLASYON Durum -2 Üst kimliği ret Sert tepki TRAVMA (ayrılma, katliam..) Durum -3 Üst-kimliği kabul, Kendi alt-kimliğinde ısrar Alt-kimliğe saygı ve ülkeye teritoryal üst-kimlik UYUM ORTAMI Asimilasyonda veya kan temelli üst-kimlikte ısrar ÇATIŞMA

4 Temel soru-1: “Türk” nedir? – Türklük ve Soy
Anayasa md.66: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür”. “Türk” kimdir? “Türk” ve ırk/soy unsuru: 2510 s. İskan Kanunu: 6 kez “Türk Irkı”. 1940’ların sonuna kadar subay olmak, memur olmak, Avrupa’ya öğrenci gitmek için: “Türk olmak”, “Türk soyundan olmak”, “Türk ırkından olmak”. : Vatandaşlık başvurularında: “Soy durumunun tetkiki ricasıyla…”. Şerafettin Elçi 22 ay bakanlık yaptı ( ).  30 ay hapis yattı ( ; tamamı 4 yıl 7 ay; TCK 142/3’den). Çünkü: “Türkiye’de Kürtler vardır, ben de Kürt’üm”. T.Çiller’in İçişleri Bakanı Meral Akşener, Mart 97, Öcalan’a: “Ermeni Dölü”. 159’dan (bugünkü 301) takibata uğramadı. Demek ki bu madde (“Türklüğü aşağılamak”) Kürt ve Ermeni olan vatandaşları aşağılamayı engellemiyor? Hani “Türk Milleti” bütün etnik grupları kapsıyordu ve ırk ayrımı yoktu? Bu durumda, Kürtler Türk müdür? Evetse, Kürt Sorunu nedir? Hayırsa, “Türk Milleti” nedir? .

5 Temel soru-2: “Türk” nedir? – Türklük ve Din
Anayasa md.66: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür”. “Türk” ve din unsuru: 40’lara kadar: Ecanip Defteri. 1942: V. Vergisi ve Aşkale sürgünü. 1988 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği: “Memleket içindeki yerli Yabancılar (Türk tebalı)”. İstanbul 2 no’lu İdare Mahkemesi: “Yabancı uyruklu TC vatandaşı”. Şubat 07: 625 s.k. md.24/2 “Türk soyundan ve TC uyruklu başmüdür yd.”. 1971, 74, 75’te Yargıtay : “Gayrimüslimler yabancıdır”. Sonuç: Müslüman vakıf mallarına dokunmazken, gayrimüslim vakıf malları gaspedildi (“36 Beyannamesi”). 4 kere kanun değiştirildi ( ), mallar geri verilmiyor. 17.yy ortasında Müslüman olmuş insanların torunlarına eski komünistlerimiz bile niye “Sabetaycı” diyerek ayrım yapıyor? Bir insanın Müslüman sayılabilmesi için kaçıncı yüzyılda Müslüman olmuş olması lazım? Hepsini bırakın; niye gayrimüslim olan tek bir diplomat, kaymakam, nüfus müdürü, polis memuru, MİT mensubu, vergi müdürü, subay, astsubayımız, vs. yok? Hani “Türk Milleti” bütün dinsel grupları kapsıyordu ve din ayrımı yoktu? Bu durumda gayrimüslimler Türk müdür? Evetse, bunlar nedir? Hayırsa, “Türk Milleti” nedir? Laik bir ülkede bunlar nasıl oluyor? .

6 Kafamız çok karışık Ekim 04: Azınlık Raporu: “Üst kimlik Türk değil, Türkiyeli olmalıdır” – “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”ten 5 yıl istemi. 19 Ocak 2007: Hrant Dink cinayeti. “Hepimiz Hrant’ız’a karşılık: “Hepimiz Samast’ız” Nisan 07’deki Malatya gayrimüslim katliamı davasında Aralık 07: 32 klasör. 8’i davayla, 24’ü misyoner faaliyetleriyle ilgili. Misyoner faaliyeti yasak mı? Dinini yaymak yasak mı? Yasaksa, Diyanet İşleri Bşk. Nedir? Mayıs 07, “Laik, tam bağımsız, antiemperyalist” Cumhuriyet Mitingleri’nde SBF’den kadın prof: “Kemalist ordu konuşacak”. SBF’den erkek prof: “Elimize bedava İncil tutuşturuyorlar”. : Kürtçe kaset, 6 ay ( Yargıtay: serbest). , Eren Keskin, “Kürdistan”, TCK 216, 10 ay istemi. , Yargıtay: “1 milyon Ermeni ve Kürt öldürüldü diyen O.Pamuk’a herkes dava açabilir”. , M. Alınak, q, x, w: 1928 t, 1353 s. “Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hk. kanun”, 6 ay. Bu durumda mesela kaç yıl hapis yer? Türk = Kürt ve Gayrimüslim karşıtı ? Türk = Etno-Dinsel kavram ? “Beyaz” Türk = LAik + HAnefi + SÜnni + MÜslüman + Türk ? LAHASÜMÜT?

7 Kafa karışıklığının temel nedenleri
1) Üst kimlik-alt kimlik ilişkisi 2) Sevr Paranoyası 3) Millet-i Hakime ideolojisi 4) Hızlı çağdaşlaşma

8 Üst ve Alt Kimlikler İlişkisi (Osmanlı İmparatorluğu)
Türk Kürt Ermeni Rum Musevi Gürcü Çerkes, vs. vs.

9 Türk 1) Üst ve Alt Kimlikler İlişkisi (Türkiye Cumhuriyeti) Türk Kürt
Ermeni Rum Musevi Gürcü Çerkes, vd.

10 2) Sevr Paranoyası Korkunun özeti: Nedenleri: Sonuç: Sevr Paranoyası
“Hıristiyan ve emperyalist Batı bizi parçalıyor” “İslamcılar bize türban taktıracak” “Bunlar demokrasi geldiğinden oluyor” Nedenleri: Küreselleşmeye (AB reformlarına) tepki Zombilerden yılgınlık Ermeni sorunu Kürt sorunu İslam sorunu Sonuç: Sevr Paranoyası Kemalist seçkinlerin paniği: 1930’ların reçeteleri ve 2000’ler Kitlelerin paniği: Millet-i Hakime durumunu yitirme korkusu

11 3) “Millet-i Hakime İdeolojisi”
Kürtler ve Aleviler: “Azınlık değiliz; esas ve kurucu unsuruz” Etnik milliyetçilik sonucu mu, Millet-i Hakime ideolojisi sonucu mu? Etnik slogan mı, dinsel slogan mı, etno-dinsel slogan mı?

12 I. Çağdaşlaştırma Dalgası II. Çağdaşlaştırma Dalgası
4) Hızlı Çağdaşlaşma Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Dinci-İlerici, Sağcı-Solcu vs. vs. kavgası mı, Çağdaşlaşma Dalgaları kavgası mı? Osmanlı I. Çağdaşlaştırma Dalgası (1920 ve 30’lar) II. Çağdaşlaştırma Dalgası ( ) Yarı-Feodal İmparatorluk Ulus-devlet (monist) Demokratik Devlet (plüralist) Ümmet Ulus (“imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış..”) Birey (İnsan) Tebaa Vatandaş (zorunlu) Gönüllü Vatandaş Müslüman Türk (Müslüman-Türk) (LÂHASÜMÜT) Türkiyeli

13 1920’ler 2000’ler Kemalizm AB Uyum Paketleri     Dinci Tepki
Türkiye’de Çağdaşlaşma Dalgaları: 1920’ler ve 2000’ler 1920’ler 2000’ler Kemalizm AB Uyum Paketleri Dinci Tepki (İrtica) Milliyetçi/Ulusalcı Tepki (Sevr Paranoyası)


"Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi 03 Mayıs 2008" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları