Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Demokratik Bir Türkiye İçin Darphane-i Amire, 16 Haziran 2007 2007 Türkiyesi’nde Milliyetçilik: Korku ve Umut Baskın Oran.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Demokratik Bir Türkiye İçin Darphane-i Amire, 16 Haziran 2007 2007 Türkiyesi’nde Milliyetçilik: Korku ve Umut Baskın Oran."— Sunum transkripti:

1 Demokratik Bir Türkiye İçin Darphane-i Amire, 16 Haziran 2007 2007 Türkiyesi’nde Milliyetçilik: Korku ve Umut Baskın Oran

2 2 Milliyetçilik Nedir? • Bir ideoloji. –Tarım’dan Sanayi’ye geçerken oluşuyor –İnsanların beyninde ve gönlünde Din’in yerini almak iddiasıyla ortaya çıkıyor –Yani, “Tanrı”dan “Ulus”a geçiş • 2007 Türkiyesi’nde ise ilginç bir “Refleks”.

3 Baskın Oran3 Refleks’in Tarihçesi • Geçmişi köklü bir refleks : –İttihat ve Terakki  Kemalizm: Çöküşe tepki olarak “Türk” (= Müslüman Türk) –II. Dünya Savaşı: Nazizm’in etkisi olarak Irkçılık –1975 sonrası Sol’a tepki olarak Milliyetçilik- Mukaddesatçılık : “Milliyetçi Cephe” hükümetleri –Ekim 2004 sonrası Refleks’in özelleşmesi: “Ulusalcılık”.

4 Baskın Oran4 2006 ve 2007: Korku ve Panik • Uvertür: Ekim 2004 “Azınlık Raporu”na saldırı • 1. Perde, medyasal korkutma: “Tehlikenin Farkında mısınız?” • 2. Perde, resmî korkutulma: Cumhurbaşkanı, Danıştay Başkanı, vb • 3. Perde: “Cumhuriyet Mitingleri” –Düzenleyen: Nokta’daki anılarda “Acilci” olarak geçen, ADD Genel Başkanı, eski Jandarma Genel Komutanı –Konuşmacı profesörler: “Türkiye’nin güvencesi Kemalist Ordu’yu bağrımıza basıyoruz”, “Hıristiyan misyonerliği başını alıp gitmektedir” –Hepimizin tanıdığı bir tiyatrocu: “…Canım darbe istiyor” • 4. Perde: Genelkurmay e-bildirileri –“Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ye karşı çıkan herkes TC’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır” –“Barış, demokrasi, insan hakları terörist örgüte yataklık demektir” –“Teröre karşı yüce milletin kitlesel karşı koyma refleksini istiyoruz.

5 Baskın Oran5 Perde Arasında Aktiviteler • Reklamlar: –Pontus kurulacak –Fener, Vatikan olacak –Misyonerler Anadolu’yu Hıristiyan yapacak –Ermeniler doğudan toprak alacak –Dönmeler her yere egemen –Emperyalist AB Türkiye’yi parçalayacak –Lozan gidiyor, Sevr Geliyor –Kürtler ayrılıp Kürdistan’la birleşecek –Kıbrıs elden gidiyor –Şeriat geliyor • Getiriler: Gayrimüslim cinayetleri. Tetikçisi bilinen faili meçhuller.

6 Baskın Oran6 Gayrimüslim Tetikçilerinin Tahlili • İçine doğdukları ortam, Osmanlı Millet Sistemi –Millet-i Hakime: Müslümanlar –Millet-i Mahkume: Gayrimüslimler – 2. sınıf ve Hain • Aldıkları eğitim, her ilkbahar yapılan Yağma’yı Kahramanlık olarak takdim eden MEB tarih kitapları • Dünyalarının sınırı, kasabalarındaki internet kafelerde girdikleri ırkçı sitelerde ve porno sitelerinde bitiyor • Amaçları, replik vermek: “Tehlikenin Farkındayız ve Tedbirini Alıyoruz!”.

7 Baskın Oran7 Refleks’in Özelleşmesi: • Bu Ortamda, Milliyetçilik’te Süreklilik ve Değişim’in Durumu –Din öğesi, devam: “Hıristiyanlara Ölüm” –Irk öğesi, tekrar: “Dünya Türk Olsun” –“Laik” öğe, dönüşüm: “Ulusalcılık”. • Paranoya’nın Tetikleyenleri –Küreselleşmeye ve İslamofobiye tepki, –“Dört Zombi”nin yarattığı zincirleme korku: 1) Kıbrıs (1965-75), 1) Kıbrıs (1965-75), 2) Silahlı Ermeni milliyetçiliği (ASALA; 1975-85), 2) Silahlı Ermeni milliyetçiliği (ASALA; 1975-85), 3) Silahlı Kürt milliyetçiliği (PKK; 1985-2000), 3) Silahlı Kürt milliyetçiliği (PKK; 1985-2000), 4) Siyasal İslam (AKP; 2002  ) 4) Siyasal İslam (AKP; 2002  ) - Fıstık yeşilli kızların okul ilahileri, bodrum katı mescitleri - “Kırmızı Bölge” girişimleri - “Dindar cumhurbaşkanı” talepleri, vs. vs. • Sonuç: Sevr Paranoyası - “Vatan gidiyor, Şeriat geliyor”.

8 Baskın Oran8 Korku ve Panik’in Gerçek Nedeni: Ezber Bozulması • Millet-i Hakime’nin dokunulmaz tahtına dokunuluyor. Ezber bozuluyor: –Millet Sistemi. Kuruluş: 1454 –“Resmen” bitiş: 1839. Beyinlerin İşletim Sistemi, devam –Cumhuriyet’te kağıda geçiş: 12 Eylül 1980 ve Türk-İslam Sentezi –Sarsılış: İkinci Yukarıdan Devrim (2001-2004) • Kürtçe yayın vs. olanağı • Gayrimüslim vakıflarının tanınması • Din hanesini boş bırakma vs. olanağı • İnsan haklarıyla ilgili antlaşmaların yasalara üstünlüğü ilkesi, vs,.

9 Baskın Oran9 Ezber Bozulması: İki Yukarıdan Devrim - Karşılaştırma TürkiyeliTürk (Müslüman-Türk; L â hasümüt) Müslüman Vatandaş(gönüllü)Vatandaş(zorunlu)Tebaa Ulus (çoğulcu) Ulus (“imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış..”) Ümmet Demokratik Devlet Ulus-devlet (monist) Yarı-Feodal İmparatorluk II. Yukarıdan Devrim (2000’ler) I. Yukarıdan Devrim (1920’ler)Osmanlı

10 Baskın Oran10 İki Yukarıdan Devrim - Çaprazlaşan Roller Milliyetçi Tepki (Sevr Paranoyası) Dinci Tepki (İrtica)   AB Uyum Paketleri Kemalizm 2000’ler1920’ler

11 Baskın Oran11 2007’de Hangi Noktadayız -1 • 1920 ve 30’larda Birinci Yukarıdan Devrim’i yapmış Kemalizm, şimdi Türkiye’ye Korku ve Panik sıkıyor –Bunu, “solcu” jargon ezberiyle yapıyor. SSCB çökmeseydi yapamazdı • Batı düşmanlığı yaparak kendini inkar ediyor. Bunun için 1960’lardaki antiemperyalist söylemimizi taklit ediyor. Biz sadece ABD düşmanlığı yapmıştık; Batı değil • Yabancılara yazlık ev satmayı “vatanı satmak” sayıyor. Antiemperyalizm, artık bir “milli mağduriyet mühendisliği”ne dönüştü. • Hiçbir iktisadi ve stratejik analiz yapmadan “Tam Bağımsızlık”tan bahsediyor. • Nazım’ı içeri atmıştı, şimdi şiirine sarılıyor. Deniz’lerin idamını seyretmişti, şimdi Deniz’i ve Che’yi dilinden düşürmüyor. –Bunu, “laik” jargon ezberiyle yapıyor. “Şeriat geliyor” diyor. Oysa, dinci, “O Artık Burjuva”. Olay “Dinci-Laikçi” çatışması değil, Yükselen Kasaba K. Burjuvazisi-Yerleşik Kemalist elit çatışması. “Bize de başörtüsü taktıracaklar”. Oysa bu, İran’ın ezberini taklit. –Bunu, “anti-Kürt milliyetçisi milliyetçiliği” jargonuyla yapıyor. “PKK parçalayacak” diyor. Oysa PKK sadece mayınlara kaldı; en zayıf anında.

12 Baskın Oran12 2007’de Hangi Noktadayız -2 • Türkiye’yi dönüştüren Kemalizm, kendini dönüştürmeyi başaramadı. • Dahası, “İnkılabı dondurmayalım” diyen M.Kemal’in fikriyatı seküler bir din oldu Atatürk dönemi Asr-ı Saadet AnıtkabirKâbe M. Kemal M.Mustafa NutukKur’an Kemalizmİslam

13 Baskın Oran13 2007’de Hangi Noktadayız -3 • İğneyi kendimize batıralım: Türkiye’de Gerçek Sol da kendini yeniden üretmeyi başaramadı –Ezilmiş ve Dışlanmışlar konusunda kendini en fazla iki öğeyle sınırladı: 1) Sosyal sınıflar; 2) Kürtler. Bunlardan birincisi 1960’ların, ikincisi de 70’lerin söylemi –Oysa sosyal sınıfların ve Kürtlerin yanı sıra Ezilen ve Dışlanan başka gruplar var; gerçek hayat daha karmaşık: • Etnik: Romanlar, Çerkesler, Lazlar gibi • Dinsel, ideolojik ve inançsal: Aleviler, Gayrimüslimler, Ateistler, Vicdani retçiler, üniversiteye başörtüsüyle giremeyen Müslüman kızlar gibi • Cinsiyete dayanan kimlikler: Kadınlar, farklı cinsel eğilimleri olan gruplar gibi • Başlıbaşına bir Çevre Sorunu var. Öyle ki, yakında dünya batacak ve biz ulusal, etnik, dinsel çatışma yapmaya fırsat bulamayacağız! –Bütün bu kategoriler Sol’un kucaklamasına muhtaç. Gerçek Sol bunları kucaklamadıkça kendini gettoya hapsedebilir. Olan da hem Sol’a, hem Türkiye’ye olur.

14 Baskın Oran14 Ve Umut -1 • Cumhuriyet Mitinglerinin diyalektik etkisi –Düzenleyen-katılan çelişkisi: Düzenleyenler korku saçmak için, katılanlar korkudan kurtulmak için –Kendi çocuklarıyla “suç ortağı” oldular: Sokağa döküldüler. Başka “sokakçılar”ı da görebilirler. 1 Mayısçıları, mesela. –Başka ezilmişlerin varlığını görebilirler –Kendilerinin LAHASÜMÜT yani “Beyaz Türk” olduklarını farkedebilirler –Korkularının yarısının tiksinti olduğunu sezebilirler –Tiksinti’nin yarısının ideolojik (Kemalizm), yarısının sınıfsal şartlanma (K.Burjuvalık) olduğunu keşfedebilirler.

15 Baskın Oran15 Ve Umut -2 • 27 Nisan 2007 Muhtırasının akıbeti –“e-muhtıra” –Siteden kaldırıldı –Kaldırıldığı haber olunca arşive kondu –Mizah dergilerine konu oldu.

16 Baskın Oran16 Ve Umut -3 • Gençler fevkalade cesaret verici –“Ne postal ne takunya, cumhurundur Çankaya” –“Tehlikenin farkında mısınız? Halk plajları doldurdu, millet denize giremiyor” –“Tehlikenin farkında mısınız? Reşolar’la Memolar geliyor” –“Aliye Öztürk”

17 Baskın Oran17 Ve Umut -4 Aliye Öztürk gerçekleşene kadar, Temsilî Aliye Öztürk: Sol’da Bağımsız Ortak Aday hareketi –Yüzde 10’a sinir olanlar –Siyasal partiler düzeninden ikrah getirenler –CHP’den usananlar –AKP’ye vermeyi kendilerine yediremeyenler –İlk defa kendi seslerini duyurma fırsatı yakaladığına inanan Ezilmişler ve Dışlanmışlar –Ve, vicdanı olduğu için bunları can-u gönülden destekleyen LAHASÜMÜTLER..


"Demokratik Bir Türkiye İçin Darphane-i Amire, 16 Haziran 2007 2007 Türkiyesi’nde Milliyetçilik: Korku ve Umut Baskın Oran." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları