Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Konferansları 16 Mayıs 2007 2007 Yılında Türkiye: Korku ve Umut Baskın Oran.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Konferansları 16 Mayıs 2007 2007 Yılında Türkiye: Korku ve Umut Baskın Oran."— Sunum transkripti:

1 Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Konferansları 16 Mayıs 2007 2007 Yılında Türkiye: Korku ve Umut Baskın Oran

2 Baskın Oran (Mülkiye)2 Havalar sıcak, kafalar karışık Kimdir, nedir? Solcu/sağcı? İlerici/gerici?. Demokrat/değil?. İyi midir kötü müdür, bugün ne anlama gelir?

3 Baskın Oran (Mülkiye)3 Kafalarımız karışık İyi midir kötü müdür / bugün ne anlama gelir? - Cumhuriyetçilik; Milliyetçilik; Halkçılık; Devletçilik; Devrimcilik; Laiklik? - “İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle”? - “Varlığım Türk varlığına armağan olsun”? - Yabancı sermaye? - Milli İktisat? - Askerî yönetim? - Demokrasi? - 301’in kalması/Kalkması? - Başörtüsüyle üniversiteye gitmek? - 2007 yılında 1933’ün marşını söylemek?. - “Ne mutlu Türk’üm demeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır”?. Peki, Türk kimdir?

4 Baskın Oran (Mülkiye)4 Kafalarımız karışık: “Türk” kimdir? •Anayasa md.66: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür”. •Kürtler ve Gayrimüslimler “Türk” müdür? •“Türk” ve ırk/soy unsuru: –1934 İskan Kanunu; 1935 M.Sinan; 40’lar Memuriyete giriş; 2004 soy durumunun tetkiki. –Kürtler Türk müdür? Evetse, Kürt Sorunu nedir? Hayırsa, “Türk Milleti” nedir? •“Türk” ve din unsuru: –1920’ler izin; 1934 Trakya; 40’lar Ecanip Defteri; 41 Yirmi Kura; 40’ler memuriyete giriş; 42 V. Vergisi; 1955 Pogromu; 1971 36 Beyannamesi; 1988 Sabotajları önleme; 625 s.k. md.24/2. –Gayrimüslimler Türk müdür? Evetse, niye “Bir Türk’le evlendi” diyoruz?. •“Türk’üm” diyenler kendilerini bu ikisinden nasıl ayırıyorlar? Soy? Müslümanlık? Hanefilik?. –Bugüne gelelim: Korku tünelinde Türkiye

5 Baskın Oran (Mülkiye)5 Korku Tünelinde Türkiye •Pontus kurulacak - Lazlar? •Fener, Vatikan devleti olacak – 1473 kişi? •Misyonerler Anadolu’yu Hıristiyan yapacak - 5 yılda 244 kişi? •Ermeniler toprak alacak - Kürtler? •Dönmeler her yere egemen - 17yy? •AB Türkiye’yi parçalayacak - Tersi? •Lozan gidiyor, Sevr geliyor - Batı düşman/müttefik? •Kürtler ayrılıp Kürdistan’la birleşecek – Neden ki? •Kıbrıs elden gidiyor - Bağımsız? Elimizde mi? Yanımızda mı? •Şeriat geliyor – “O Şimdi Burjuva”.. - Aşağıdan tepkici anti-Batı köylülük  Yukarıdan etkici pro-Batı küçük burjuva. Anadolu’daki işsiz gençler

6 Baskın Oran (Mülkiye)6 Korku ve Cinayet Anadolu’daki işsiz gençler •İçine doğdukları ortam: Osmanlı Millet Sistemi –Millet-i Hakime: Müslümanlar –Millet-i Mahkûme: Gayrimüslimler •Aldıkları eğitim: Emin Oktay. Müslüman yapılmış esir Hıristiyan çocuklardan oluşan ordularla her bahar Avrupa’ya akın yapmayı “kahramanlık” olarak öğreten kitaplar. •Dünyalarının sınırı: Kasabalarındaki internet kafeler ve ırkçı siteler.. •Amaçları: “Tehlikenin Farkındayız” demek. Misyonerlere devletimizi parçalatmamak, milletimizi böldürmemek. Korkunun kökleri

7 Baskın Oran (Mülkiye)7 Korku’nun Kökleri •Küreselleşmeye tepki •Brüksel’in her yeni belgede yeni koşul icadı •Fıstık yeşili giydirilmiş kızlara okutulan ilahiler. İçkisiz bölge girişimleri. Kırmızı Işıklı kent dışı alanlar. Başörtülü first lady’ler •Dört Zombi •Sevr Paranoyası: “chosen trauma”. Bunların hepsi var. Ama 2007’yi anlamaya yeterli değil. Milleti Hakime zihniyeti ve tarihçesi

8 Baskın Oran (Mülkiye)8 Millet-i Hakime zihniyeti ve tarihçesi •Malatya katliamından sonra NTV’de bir CHP Malatya milletvekili: “Bu memlekette inanç özgürlüğü vardır. Ama yasaklanmış inanç özgürlüğü yoktur. Misyonerlik meselesi iyi incelenmelidir”. •Biz kimiz; Türk müyüz, Müslüman mıyız: Millet Sistemi •1454: Kuruluşu •1839: Sona erişi-Tanzimat •1923: Dönüşümü: Müslüman  Müslüman-Türk (LAHASÜMÜT) •1950: İlk sarsılışı •1980: Kodifikasyonu – Türk-İslam Sentezi • 2002-2004: İkinci sarsılışı – II. Yukarıdan Devrim (2001-2004) –Kürtçe vs. yayın ve eğitim olanağı, Lozan’ın daha komple uygulanması (cemaat vakıfları); MGK’nin zayıflaması; insan haklarıyla ilgili uluslararası antlaşmaların ulusal yasa hükümlerine üstünlüğü, vb.. •Laik-Dinci kavgası mı, Kentli (Eski)–Kasabalı (Yeni) seçkin mücadelesi mi?. •Osmanlı  30  2000

9 Baskın Oran (Mülkiye)9 Osmanlı’dan 1930’lara, 1930’lardan 2000’lere Geçiş “Mütehakkim Devlet”ten “Muasır Medeniyet”e TürkiyeliTürk (Müslüman-Türk; LAHASÜMÜT) Müslüman Vatandaş (alt-kimliği kabul edilen; “gönüllü”) Vatandaş (alt-kimliği reddedilen; “zorunlu”) Tebaa Ulus (plüralist) Ulus (monist: “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış..”) Ümmet Demokratik DevletUlus-devlet (asimilasyoncu) Yarı-Feodal İmparatorluk II. Yukarıdan Devrim (2000’ler) I. Yukarıdan Devrim (1920’ler)Osmanlı

10 Baskın Oran (Mülkiye)10 İki Yukarıdan Devrim’in Karşılıklı İlişkisi 80 yıl içinde Türkiye'de oluşan büyük değişimin ezber bozucu etkisi Milliyetçi Tepki (“Sevr Paranoyası”) Dinci Tepki (“İrtica”)   AB Uyum PaketleriKemalizm 2000’ler1920’ler

11 Baskın Oran (Mülkiye)11 UMUT - Mitinglerin önemi –“Senin ne işin var yürüyüşte Selo?” –Copsuz ve biber gazsız x coplu ve biber gazlı. Ama suç ortağı. –E. Org. nasıl kontrol edecek? İlk defa “içeriden” eleştiri başlayacak. –Başka ezilmişlerin varlığını görebilirler. –LAHASÜMÜT’ü sezebilirler –Korku doğru. Ama yarısı tiksinti – hamamböceği. –Tiksintinin de yarısı ideolojik şartlanma, yarısı sınıfsal: “Uçağa da biniyorlar” - 27 Nisan 2007 muhtırasının akıbeti - Gençler –Gençler son

12 Baskın Oran (Mülkiye)12 Gençler •“ Ne postal ne takunya, cumhurundur Çankaya” •“Tehlikenin farkında mısınız? Halk plajları doldurdu, millet denize giremiyor” •“Tehlikenin farkında mısınız? Reşolar’la Memolar geliyor” •“Aliye Öztürk”


"Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Konferansları 16 Mayıs 2007 2007 Yılında Türkiye: Korku ve Umut Baskın Oran." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları