Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

… Sunu Konu Adı ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Sacit KOÇER Başmühendis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "… Sunu Konu Adı ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Sacit KOÇER Başmühendis."— Sunum transkripti:

1 … Sunu Konu Adı ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Sacit KOÇER Başmühendis Başmühendis Hasılat ve Ekonomi Araştırmaları Başmühendisliği

2  ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR?  MEVCUT DURUM  GEREKLİLİK  YAPILMASI GEREKENLER  21. yy GELİŞMELERİ

3 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 Endüstriyel Ağaçlandırma, hızlı gelişen ağaç türleri ile yapılan ve odun üretimini amaçlayan ticari yatırımlardır  Odun hammaddesi üretimi  Kısa idare süreli (hızlı gelişen) tür (Kavak, Kızılçam, Sahilçamı, Kızılağaç vd)  10 m 3 /ha/yıl  Yoğun kültür teknikleri  Ticari başarı

4 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962  Odun hammaddesi talebinin yapısı  Doğaya rasyonel müdahale  Dünyada ağaçlandırmaların % 90’ı  Türkiye’de 55-60 bin ha (% 0,3) KAVAK & KIZILÇAM AĞAÇLANDIRMALARI ???

5 A B 3,5 milyar $ İTHALAT 0,6 milyar $ İHRACAT 4,8 milyar $ İHRACATÇI ÜLKE İTHALATÇI ÜLKE

6 1999 yılı Endüstri Tüketimi 22,7 milyon m 3 İHRACATİHRACAT % 80 Kağıt Hamuru&Kağıt 2.3 milyon ton Ağaçlandırma 1.9 M ha 20,3 M m 3 Doğal Orman 13.4 M ha 2,4 M m 3 Yonga 5.59 milyon ton Kereste 4.87 milyon m 3 Panel 1.03 milyon m 3 İhraç Tomruk 0.91 milyon m 3 % 43 % 26 % 32 %100 7.72 Mm 3 3.03 Mm 3 9.85 Mm 3 0.90 Mm 3 0.91 Mm 3 Kaynak: PAREDES 2002 ÜRETİMÜRETİM

7 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Kaynak: FAO 2008 Cari Açık: 42 milyar $ % 7,1

8 KAE 1962 ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI İhracata dayalı sürdürülebilir kalkınma ve üretim Arz ve talebin küresel ölçekte ele alınması

9 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI (2009) Kaynak: FAO 2011

10 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI (2009) Kaynak: FAO 2011

11 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALAT YAPISI (2008) Milyon $ Yuvarlak Odun219 Hammadde Odun Kömürü5 781Yarımamul Yonga103 Artık42 Kereste160 Kağıt Hamuru456 Atık Kağıt15 Panel490 2530Mamul Kağıt Ürünleri2 039 Diğer0,5 Toplam3 530 Toplam

12 GEREKLİLİKGEREKLİLİK KAE 1962 OGM Açısından  Mal ve hizmet üretiminin parasal karşılığı alınamamaktadır.  Koruma işlevinin önemi artmaktadır (Korunan alanlar 6 milyon ha - % 28)  OGM’nin likidite ihtiyacı - Uygun orman alanlarında yeni yatırım - Islah edilmiş materyalle yenileme yatırımı (yapay gençleştirme)  Mülkiyeti koruma  Stratejik plan hedefi

13 GEREKLİLİKGEREKLİLİK KAE 1962 Özel Sektör ve Odun İşleyen Sanayi Açısından  Uluslararası ticarette rekabet gücü sınırlı (Enerji ve Hammadde)  Talebin doğal ormanlardan karşılanması mümkün değil o Miktar o Fiyat (hammadde maliyeti)

14 ALTERNATİF HAMMADDE KAYNAKLARI Yıllık Kapasite: 225 000m 3 (300 000 ster) UNSURLAR Endüstriyel Ağaçlandırma Verimli Doğal Orman İdare Süresi2560 Üretim (m 3 /ha)375180 Yıllık Makta (ha/yıl)6001 250 Toplam Alan (ha)15 00075 000 SEKTÖR (LEVHA) KAPASİTESİ 9 750 000 m 3 13 000 000 ster Yıllık Makta (ha/yıl)26 00054 000 Toplam Alan (ha)650 0003 250 000  Sanayi tesis maliyeti 45-50 milyon ABD $  Ağaçlandırma tesis maliyeti 90-100 milyon ABD $ (!)

15 KAE 1962 YONGA LEVHA ve MDF FABRİKALARI Kaynak: ÖZBAŞ 2004

16 KAE 1962 KAPASİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI Marmara ve Batı Karadeniz Toplamı: % 68 Kaynak: ÖZBAŞ 2004

17 GEREKLİLİKGEREKLİLİK KAE 1962 Avrupa Birliği ile İlişkiler Açısından  AB Ortak Tarım Politikası kapsamında tarım alanları daralmaktadır (set-aside araziler)  Ülkemizde marjinal tarım arazileri öncelikle etkilenecektir  AB ağaçlandırma yatırımlarını desteklemektedir (özel mülkiyetteki araziler)  Sulanabilir tarım arazilerinde ise başta kavakçılığın artması beklenmelidir

18 KAE 1962 POTANSİYEL ALANLAR oOrman arazileri (Kızılçam, Sahilçamı, Kızılağaç vd) oHazine arazileri oTarım yapılan araziler - Geleneksel tarım arazileri (kavak, okaliptüs vb) - Marjinal tarım arazileri (Hızlı gelişen türler)

19 KAE 1962 YATIRIM SENARYOSU Unsurlar Yatırım (ha/yıl)30 000 İdare Süresi30 Toplam Alan900 000 Hasıla (m 3 /ha/yıl)300 Toplam Hasıla (m 3 /yıl)9 milyon Gelir (ABD $/yıl)450 milyon

20 KAE 1962 MALİ ANALİZ ÖLÇÜT Orman Arazisi İç Karlılık Oranı (%)9,5 Odun Üretim Maliyeti TL/m 3 25 ABD $/m 3 19

21 ENDÜSTRİYEL ORMAN İŞLETMECİLİĞİ

22 V= Çıktı Girdi Minimize (Mekanizasyon) Maksimize (Yoğun Kültür) AMAÇ KAE 1962

23 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK Üretim Faktörleri TOPRAKRant EMEKÜcret SERMAYEFaiz GİRİŞİMCİKâr X = aT + bE + cS + dG AMAÇ KAE 1962

24 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK YOĞUN KÜLTÜR KAE 1962

25 İdare Süresi KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK

26 KAE 1962 Dikim Sıklığı  İşletme amacı  Talep yapısı  Makine ve ekipman KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK

27 KAE 1962 Mekanizasyon  İlk tesisteki arazi hazırlığı  Sonraki tesisler (2. rotasyon) Arazi hazırlığı zorunlu mu?  Kök sökümü (Kavak & Orman Ağacı) Her zaman gerekli mi?  Üretimde mekanizasyon KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK

28 KAE 1962 Gençleştirme Yöntemi DOĞAL GENÇLEŞTİRME  Avantajları (Saatçioğlu, 1978, s. 48) - Yeni orman kurma düşük masraflı - Tehlikelere dayanıklı meçcereler kurulur - Irkların devamı ve seleksiyon yoluyla ıslah sağlanır  Sakıncaları (Saatçioğlu, 1978, s. 48) - Yüksek düzeyde ekolojik ve teknik bilgi ile karar verme yeteneği ister - Tür seçimi sınırlıdır - Erken ve masraflı ayıklama gerektirir - Gençleştirme zamanı bol tohum yılına bağlıdır

29 KAE 1962 Gençleştirme Yöntemi YAPAY GENÇLEŞTİRME  Avantajları (Saatçioğlu, 1978, s. 49) - Ormanın kısa zamanda kurulması - Yeni bir ağaç türü ile meşcere kurulabilmesi - Büyük açıklılarda yeniden kısa sürede orman kurulabilmesi - İşletmesi basit ve kolay  Sakıncaları - Yüksek düzeyde işletme sermayesi gereksinimi - İlk tesis masraflarının doğal gençleştirmeden daha fazla olması - Doğal yolla gelen bireyleri yok etme maliyeti KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK

30 KAE 1962 Bakım İşlemleri  Ot alma çapa  Budama  Aralama  vd KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK AMAÇ

31 KAE 1962 İşletme Şekli EŞİT YAŞLI MEŞCERELERDE YILLIK MAKTALI ORMAN (Alan veya Hacim) İşletme sınıfı, idare süresi yılı sayısı kadar yıllık maktalardan oluşmaktadır KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK

32 KAE 1962 YATIRIM SENARYOSU (6 000 ha lık bir işletme için) Unsurlar Makta - Yatırım (ha/yıl)200 İdare Süresi30 Toplam Alan6 000 Hasıla (m 3 /ha/yıl)300 Toplam Hasıla (m 3 /yıl)60 000 Brüt Gelir (ABD $/yıl)3 milyon İŞLETME & ORMAN DEĞERİ ???

33 KAE 1962 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK ÖNERİLER Amaca uygun kültürel işlemlerin eksiksiz yapılması İdare süresini doldurmuş meşcerelerin piyasa koşulları dikkate alınarak hızla gençleştirilmesi Endüstriyel ağaçlandırmalarda kesinlikle yapay gençleştirme yapılması

34 KAE 1962 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK ÖNERİLER Kızılçam ormanlarında ıslah edilmiş materyalle yapay gençleştirme Büyük ölçekli yatırım anlayışı Meslek içi EĞİTİM AR-GE çalışmalarının desteklenmesi Endüstriyel ağaçlandırmalara karşı duygusal direncin kırılması

35 KAE 1962 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK ÖNERİLER ÖRNEK İŞLETMELERİN KURULMASI

36 21. YÜZYILDAKİ GELİŞMELER

37 KAE 1962 3 TEMEL SORUN ENERJİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SU GELİŞMELERGELİŞMELER

38 KAE 1962 ÇEVRESEL (İklim Değişikliği Dahil) Hedefler -Yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi - İklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini artırmak GELİŞMELERGELİŞMELER

39 KAE 1962 ENERJİ SEKTÖRÜ Hedefler (2020 – % 20) -Enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap verme -Daha az veya sıfır CO 2 salınımı yapan -İthal yakıta daha az bağımlı -Sanayinin rekabet gücünü arttıran enerji sistemleri Etkinlikler -Yenilenebilir enerji üretimi -Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO 2 dönüşümü ve depolama teknolojileri -Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı GELİŞMELERGELİŞMELER

40 GELİŞMELERGELİŞMELER ENERJİ ve ÇEVRE konusunda Ormancılık sektörü özel etkinlik ve öneme sahip olacaktır Hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırmaların rolü artacaktır. Yoğun Ormancılık AR-GE çalışmalarına gereksinim vardır.

41 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 36,2 cm Yıllık ortalama çap artımı = 2,48 cm Göğüs çapı Boy Hacim(kbl) Yaş 72 cm 29,7 m 3,74 m 3 25 KIZILÇAM (Pinus brutia) Kaynak: N. ERKAN 2004

42 KAVAKÇILIKKAVAKÇILIK KAE 1962 5101519 Kabuklu Çap: 62 cm Yaş: 19 KIZILAĞAÇ (Alnus orientalis) Kaynak: M. KILIÇ 2011

43 Teşekkür Ederim


"… Sunu Konu Adı ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA YATIRIMLARI ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Sacit KOÇER Başmühendis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları