Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOYKIRIM YALANI I Başkent İktisatçılar Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOYKIRIM YALANI I Başkent İktisatçılar Derneği."— Sunum transkripti:

1 SOYKIRIM YALANI I Başkent İktisatçılar Derneği

2 BÜYÜK KUŞATMA TÜRKİYE Siyasi, Ekonomik, Kültürel
Bir kuşatma ile karşı karşıya.

3 Ve Kuşatmanın Bir Parçası Sözde Soykırım İddiası ….
Pek çok batılı ülke ardı ardına Sözde Ermeni Soykırımını tanıyan kararlar alıyorlar. Orhan Pamuk, Taner Akçam, Halil Berktay gibi Aydınlar (!) Soykırım yapıldığına dair yazılar yayınlıyor, demeçler veriyorlar. Medya konuyu sürekli gündemde tutuyor Sözde soykırımın tanınması yönünde Türkiye’ye yönelik baskılar artıyor. Tazminat talepleri dillendiriliyor. ABD’de bir sigorta şirketi 1915’de ölen Ermenilerin murislerine Türkiye’ye rücû etmek üzere yüklü tazminatlar ödediği bir dönemde, Türk Ceza Kanunu’na soykırımla ilgili bir madde ekleniyor.

4 Ve İsviçre “Soykırım Yoktur” dediği için TTK Başkanı Yusuf Halaçoğlu hakkında gıyabi tutuklama kararı alarak, Batının Demokrasi anlayışını sergilemekle kalmıyor, Türk Tezinin dünya kamuoyuna taşınmasını engellemek istiyor.

5 Soykırım gibi vahim bir insanlık suçunun işlenebilmesi için o milletin tarihinde bu suça yatkınlık olması gerekir. Bir şahıs için suça yatkınlık nasıl bir özellik ise, toplumlar için de öyledir. Türk tarihi incelendiğinde soykırıma ve asimilasyona rastlanamaz. Avrupa mezhepler mücadelesinin kanlı soykırımlarını yaşarken, Osmanlı’da her din ve mezhebin ibadethanesinde rahatça ibadet ediliyordu. Osmanlı çekildikten sonra, kan gölüne dönen Balkanları, Yugoslavya’yı, Ortadoğu’yu yüzlerce yıl barış içinde yönetmesi Türk’ün hoşgörü anlayışının göstergesi değil midir? Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda vb ülkelerin sömürgelerinde halkın konuşma dili değiştirilirken, Osmanlı’da her halk kendi diliyle konuşuyordu. Kendi ülkelerinde soykırıma baskıya uğrayanlar Türkiye’ye sığınıyorlardı.

6 Örneğin; 1469 yılında İspanya ve Portekiz'den kaçan onbinlerce Musevi ve Müslüman; Avusturya-Macaristan imparatorluğundaki iç çatışmalar sonucu 1680 yılında Tökeli İmre ve adamları, 1711 yılında Rakoczi Ferençh ve adamları, 1849 yılında Layoş Kosuth ve 2000 kişilik Macar grubu; İsveç Kralı Demirbaş Şarl ve 2000 dolayında adamı; 1841 ve 1856 yıllarında Polonya'lı Prens Chartorski; 135 bin kişilik ordusuyla Ekim 1917'de Rus komutan Vrangel ve diğer Beyaz Ruslar, Troçki başta olmak üzere Stalin muhalifleri,

7 Birinci dünya savaşı öncesi ve sonrası Balkanlardan ve Kafkaslardan farklı etnik ve dini gruplardan milyonlar Türkiye’ye göçmüştür. 1930'lu yıllardan itibaren Polonya ve Almanya kökenli onbinlerce Musevi Türkiye'ye sığınmıştır. Sözde Ermeni soykırımının üzerinden yıl gibi kısa bir süre geçmişken, soykırım yaptığı iddia edilen bir milletin, soykırımdan kaçanlar tarafından kurtarıcı olarak görülmesi bile soykırım iddiasının bir yalan olduğunu göstermeye kâfidir. Türkiye’nin Mülteci cenneti olma özelliği Cumhuriyet’te de devam etmiştir. Kırım’da, Ahıska’da,Kerkük’de, Doğu Türkistan’da soykırım tehdidiyle karşı karşıya kalanların, Bulgaristan’da Jivkov’un, Irak’da Saddam’ın zulmüne uğrayanların sığınağı hep Türkiye olmuştur. Türk devlet geleneğinde "adalet" vardır, "kültürlerin yaşatılması" vardır; ancak, "katliam" ya da "soykırım“ yoktur.

8 soykırımlar tarihidir.
Buna karşılık Batının tarihi soykırımlar tarihidir.

9 Batının Hıristiyanlık Adına Yaptığı Soykırımlar
Haçlı Seferlerinde Müslümanlar yanında Ortodokslar toplu kıyıma tabi tutulmuştur. Endülüs’te, Sicilya’da milyonlarca Müslüman katledilmiştir. Engizisyon mahkemeleri din adına yüz binlerce insanı yakmıştır. Orta Çağ, batının dini katliamlar çağıdır.

10 Amerika’nın keşfi, aynı zamanda dünyanın en büyük katliamının başlangıcıdır.
Amerika kıtasının sahipleri olan Kızılderililer kitleler halinde yok edilmiştir. Batılı, katliam yapmakla kalmamış, bu canileri filmleri ile çizgi romanları ile bize kahraman olarak empoze etmiştir

11 Ve……. Gaz odalarında, Fırınlarda Laboratuarlarda Temerküz Kamplarında Ari ırk adına, Hıristiyanlık adına katledilen 3 milyon insan. Batılı bir milletin yaptığı bu soykırıma, batılı diğer milletler kendi toprakları işgal edilene kadar sessiz kalmıştır.

12 Hiroşima’da, Nagazaki’de ABD’nin uyguladığı soykırım.
Atom bombasıyla katledilen 200 bin Japon. Radyasyona maruz kalan milyonlar…

13 Ayrıca SSCB’de Stalin Döneminde Ukrayna’da, Kırım’da, Sibirya’da katledilen milyonlar, arasında Fransızların katlettiği yüzbinlerce Cezayirli Müslüman, Endonezya’da, Kamboçya’da, Ruanda’da gerçekleşen soykırımlarda acımasızca yokedilen milyonlarca insan Vietnam’da yaşananlar. Daha dün Sırplarca katledilen onbinlerce Hırvat ve Boşnak……..

14 Güler misiniz, Ağlar mısınız?
Elindeki kan hala kurumamış olan Batı, dünyaya hoşgörü ve insanlık örneği olmuş Türk Milletini, 1915 yılında cereyan eden Tehcir nedeniyle “Ermeni Soykırımı” yapmakla suçluyor.

15 Başkent İktisatçılar Derneği 7.Cad 46/12 Bahçeli ANKARA
TEL: E-Posta: E-posta


"SOYKIRIM YALANI I Başkent İktisatçılar Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları