Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M ÜZELER. M ÜZE N EDIR ?  Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M ÜZELER. M ÜZE N EDIR ?  Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya."— Sunum transkripti:

1 M ÜZELER

2 M ÜZE N EDIR ?  Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.  Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

3 M ÜZE TÜRLERI  Arkeoloji Müzesi  Coğrafya Müzeleri  Doğa ve Çevre Müzeleri  Müzik Müzeleri  Etnografya Müzeleri  Tarih Müzeleri  Sanayi Müzeleri  Askeri Müzeler  Bilim Müzeleri  Denizcilik Müzeleri

4 M ÜZELER N E İ ŞE Y ARARLAR ?  Müzeler; toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

5 M ÜZELERE E SERLER N ERELERDEN G ELMEKTEDIR ?  Eserler müzeye Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılar sonucunda bulunarak, başka araştırmacıların buldukları ya da tarihi eser kaçakçılarının yurt dışına çıkardıkları müzayedelerde satın alınarak getirilmiştir.

6 A NTALYA M ÜZESI

7 A NTALYA M ÜZESININ TARIHI  Antalya Müzesi, 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından 1. Dünya savaşından sonra bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla kuruldu.  İlk olarak Kaleiçi'nde bulunan Alaaddin Camii‘ne, daha sonra Yivli Camii‘nde yer alan Müze 1972 yılında bugünkü binasına taşındı.

8  Antalya Müzesi Arkeoloji ve Tarih Müzesi olup aynı zamanda Bölge Müzesi olarak da nitelendirilebilir.  Antalya Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılabilmektedir. Müze 1988 yılında "Avrupa Konseyi Yılın Müzesi" ödülüne layık görülmüştür.

9  Antalya Müzesi bugün 30.000 metre kareyi kaplayan bir alanda 14 sergi salonu ile heykel ve değişik eserlerin sergilendiği açık hava galerileri ve bahçeden oluşmaktadır.

10 A NTALYA M ÜZESI H AKKıNDA G ENEL B ILGILER  Müze haftanın her günü ziyarete açıktır.  Sehpa kullanmadan amatör fotoğraf ve video çekmek serbesttir.  Müze kütüphanesi halka açıktır. Ancak dışarıya kitap verilmez.  Müzede konferans salonu bulunmaktadır.  Kafeteryası ve otoparkı mevcuttur.  Müze içinde sigara içmek yasaktır.  Müzeye giriş ücretlidir.

11 A NTALYA M ÜZESI N EREDEDIR ?  Adres : Antalya Müzesi Konyaaltı Cad. No:88-07050 ANTALYA  Tel: 0242 238 56 88-89  Fax: 0242 238 56 87  Web Sitesi: http://www.antalyamuzesi.gov.tr  E-mail: info@antalyamuzesi.gov.tr  Ziyaret Saatleri : Nisan-Ekim 9:00 -19:00 Kasım-Mart 8:00 -17:00

12 İ NCELEDIĞIMIZ E SERLERIN T ÜRÜ N EDIR ?  Tarih Öncesi Dönem eserlerini inceledik.

13 T ARIH Ö NCESI D ÖNEM  İnsanlığın yazının bulunmasından önceki dönemidir.  Tarihöncesi dönemler arkeoloji tarafından araştırılır.  Tarihöncesi dönemin uzunluğu, bölgelere göre değişiklik gösterir. Kimi bölgelerde 2 milyon yıl öncesinde yaşanmaya başlayan bu dönem, insanlığın geçirdiği en uzun aşamadır.  İlk yazı Mezopotamya'da ve Mısır'da yaklaşık olarak aynı sıralarda, M.Ö. 3. binin başlarında kullanılmaya başlanmıştır.

14 P REHISTORIK D ÖNEMLER (B UZUL Ç AĞLARı )  Yazının kullanımından önceki bu zamanlar yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayıp günümüzden 5000 yıl önce sona ermiştir.  Üç ana döneme ayrılan prehistorik dönemler diğer adlarıyla Eski Taş Devri, Yeni Taş Devri ve Bakır- Taş devirleri olarak da bilinirler.  Çünkü o dönem insanı araç gereçlerinin nerdeyse tamamını taştan yapıyordu.  Bilimsel alanda ise Yunancadan gelen eski, yeni ve bakır kelimelerinden türetilen kavramlar olan Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Çağlar adları kullanılır.

15 P ALEOLITIK (E SKI T AŞ Ç AĞı ): M.Ö. 600000 – 10000  El baltasının kullanımı ve ateşin keşfedilmesi en önemli adımlardandır.  İnsanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak zor yaşam şartlarına meydan okuyorlardı.  Hiçbir zaman bir yerde fazla kalmayıp durmadan yer değiştiriyorlardı.  Bu göçebeliğin nedeni ise iklim şartlarına bağlı yiyecek kaynaklarının peşine düşmek zorunda olmalarıydı. Belli zamanlarda yabani hayvanların boş bıraktığı mağaraları da mesken tutuyorlardı.  Bu dönem için en önemli mağaralar Akdeniz Kıyılarında Antalya sınırlarındaki Karain ve İstanbul civarındaki Yarımburgaz Mağara’larıdır.

16 N EOLITIK (Y ENI T AŞ Ç AĞı ): M.Ö. 8000 – 5500  İlk ocak örnekleri ortaya çıkar ve ilk ekmeklerini pişirirler.  Ahşap veya taşın yanında kille çanak çömlek yaparlar.  Volkanik cam obsidyen kolay yontulması ve cam özelliğiyle önemli bir hammadde ve ticareti sayesinde bulunduğu bölgeler için önemli bir ihraç malzemesidir.  Neolitik Çağ’da inanç sisteminin mimari yerleşim düzenine yansıması nüfus artışı ile bağlantılı olarak ilk kamu yapıları, yani kült yapıları ‘tapınaklar’ da görülür.  10 bin yıl önce insanlar yerleşik yaşama geçerek kerpiçten evler inşa etmeye ve köyler kurmaya başlamışlardır.  Neolitik Çağın insanı tarım yapıp, hayvan evcilleştirip takas sistemi ile ilk ticaret girişimlerini gerçekleştirir.  Hayvancılık sayesinde yün ellerin altındadır. Böylelikle giysilerini dokumayı öğrenirler.

17 K ALKOLITIK (B AKıR T AŞ Ç AĞı ): M.Ö. 5500 – 3000  Kalkolitik Çağda tarımla ve hayvancılıkla uğraşan köyler kentlere dönüşmüştür.  Gelişmiş aletlerinin yanında bakırı eritirler.  Üretilen mallar kayıt altına almak için yazı sistemi geliştirirler.  Artık sahip olduklarını korumak için silahlanmaları ve surlar inşa etmeleri kaçınılmaz olmuştur.  Böylelikle Mezopotamya’da yöneticileri de rahip-krallar olan ‘’Tapınak Devletler’’ ortaya çıkar.

18 T UNÇ Ç AĞı : M.Ö. 3000 – 1200  Anadolu'da MÖ 3000-1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı kazılarında bulunan çanak çömleğin yapısına, üretimde ve mimaride kullanılan teknolojinin düzeyine göre Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evrede incelenir.  Bu yeni dönem daha güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfini eklemiştir.

19 M ÜZEDE İ LGIMIZI Ç EKEN ESERLER

20

21  Lahitlerden birisi ANTALYA da Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.  Lahitlerden diğeri ise KONYA da Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

22

23  Lahitsemerdam şeklinde kapaklıdır. Tepe ve köşe akroterleripalmet şeklindedir. Kapağın üzeri yassı kiremitlerle süslüdür. Kapak üzerinde aslan başı çörtenler bulunur. Lahdin teknesi üzerinde yer yüksek kabartma figürler, lahdin iki uzun bir kısa yanını çevreler.  Diğer kısa yanda ise iki kanatlı, öteki dünyayı sembolize eden lahtin kapısı yer alır. Kapının her iki tarafında yas tutan, FrigkülaklıDioskurlar mezara bekçilik etmektedir  Herakles ilk sahneden itibaren fizyolojik değişimler gösterir ve yaşlanma süreci sırasıyla izlenebilir.  Öteki dünyayı sembolize eden kapının bulunduğu yüzün sağında yer alan uzun yüzde e diğer yüzlerde Herakles'in yaptığı 12 işi sırasıyla anlatılmaktadır.

24

25

26 HERAKLES’ İN 12 GÖREVİ  Nemea aslanının öldürülüşü  Lerna ejderinin öldürülmesi  Artemis2in kutsal geyiğinin yakalanması  Erymanthoslu yaban domuzunun yakalanması  Kral Augiasın ahırının temizlenmesi  Stymphalos kuşlarının öldürülmesi  Girit boğasının öldürülmesi  Diomedes’in kısrağının yakalanması  Hippolytenın kemerinin getirilmesi  Geryoneus’un sığırlarının getirilmesi  Altın elmaların toplanması  Kerbelos (çok başlı köpeğin) getirilmesi

27

28

29 E N İ YI B IÇIMDE IŞLENMIŞ -Ç ALıŞıLMıŞ E SER  Ryton: Boynuz, hayvan başı ya da gövdesi biçiminde kaptır. Ya içki kabı olarak ya da dini törenlerde adak sıvısını dökmek için kullanılmıştır.

30 B ILIM VE T EKNOLOJI A LANıNDA E N Ç ARPıCı E SER  Cımbız: İnsan eliyle tutulamayan küçük nesneleri tutmakta kullanılan bir el aleti. Genellikle metalden yapılır ve iki kolu vardır.

31 E N Z EKICE D ÜŞÜNÜLMÜŞ E SER  Maltız: Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak.

32 B IZI E N F AZLA D ÜŞÜNDÜREN E SER  En basit tanımı ile simya ''bilimsellikten uzak basit kimya'' olarak ifade edilebilir.  Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir.  Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır.  Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur.

33 E N İ Ç K ARARTıCı E SER ?  Gözyaşı Şişeleri: Ölülerin arkasından akıtılan gözyaşlarının konulup ardından mezara gömüldüğü şişelerdir.  Ancak burada beraber gömülenler koku şişeleri dir.

34 M ÜZENIN E N İ YI Ç ALıŞMASı  Dionysiak Lahti

35  Perge kazılarından bulunmuş ve Antalya müzesinde sergilenmekte olan Pentelikon mermerinden yapılmış Attika atölyesinin ürünü olan bu lahitte Dionysos mitlerinden birinin tasvir edildiğini ve lahitin ön yüzünde solda çıplak, elindeki baltasını kadın ve çocuğa vurmak üzere olan sakallı bir erkek ve etrafında ona engel olmaya çalışan satirleri konu alan sahneyi anlattı.

36  Dionysos betimli lahitlerde sıklıkla bağ bozumu sahnesi işlenmiştir. Bu kline kapaklı lahit bağbozumu, ekstasis ve mitojik bir konuyu bir arada barındıran eşsiz bir eserdir.  Bu lahit Selanik arkeoloji müzesindeki bir lahite benzer olup, konu itibariyle farklı olmasının yanında kompozisyon açısından M.S 3.yüzyıl’ın 2. yarısına tarihlenmektedir.

37 EFSANEMIZ  Romolus Ve Remus’u Emziren Dişi Kurt

38  Roma, MÖ 27 Nisan 753 tarihinde Truva prensi Aeneas'ın torunları olan Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşler tarafından kuruldu.  Alba Longa'nın Latin kralı Numitor, gaddar kardeşi Amulius tarafından tahtından edilmiş ve Numitor'un kızı Rhea Silvia Romulus ve Remus'u doğurmuştu.  Rhea Silvia Mars'ın tecavüzüne uğramış bir Vesta bakiresiydi ve bu da ikizleri yarı tanrı konumuna getirmişti. İkizlerin tahtı yeniden ele geçirmelerinden korkan yeni kral, Romulus ve Remus'un boğdurulmasını emretti.  Dişi bir kurt (bazı anlatımlara göre bir çobanın karısı) ikizleri kurtardı ve büyüttü. İkizler yeterince büyüdüklerinde Alba Longa tahtını Numitor'a geri verdiler. Ardından kendi şehirlerini kurdular

39  Romulus şehrin ilk kralının kim olacağına ilişkin bir tartışmada Remus'u öldürdü.Şehir Romulus'un adıyla anılmaya başlandı.Efsaneye göre şehirde kadın olmadığından Latinler Sabinleri bir festivale davet ettiler ve bakire kadınlarını çaldılar. Bu da Latinler ile Sabinlerin bütünleşmesine yol açtı.  Roma Tiber nehrinin sığ bir bölümündeki yerleşimlerin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Arkeolojik bulgulara göre Roma köyü muhtemelen MÖ 8. yüzyılda kurulmuştu ancak bu tarih MÖ 10. yüzyıla kadar götürülebilir. Etrüsklerin MÖ 7. yy sonlarında aristokrat ve monarşik bir elit kesim oluşturarak bölgede siyasi kontrol sağladıkları anlaşılmaktadır. Etrüskler MÖ 6. yüzyıl sonlarında bölgedeki güçlerini yitirdiler ve bu noktada Latin ve Sabin kabileleri yöneticilerin iktidarını çok daha fazla sınırlayan bir cumhuriyet oluşturarak kendi devletlerini yeniden kurdular.

40

41 M ÜZE GEZIMIZDEN KARELER

42

43

44 K ENDI SORULARıMıZ Sizce en taklitçi eser hangisidir ?

45 Sizce en gerçekçi olay hangisidir?

46 Ö NCEDEN GEZDIĞIMIZ MÜZELER  Dalyan Kaunos Kral Mezarlığı  Antakya Arkeoloji Müzesi  Termessos  Aydın Müzesi  Fethiye Müzesi

47 M ÜZEDE G ÖRMEK İ STEDIKLERIMIZ  Kendi uygarlığımıza ait eserlerin daha fazla olmasını.  Eserler hakkında bize bilgi veren cihazların ücretsiz olmasını.  Müzenin dışındaki eserlerin doğal koşullarla yıpranmamasını  Müze dışındaki bazı eserlerin de isimlerinin altlarında yazılı olması.  Müze kartlarının en azından öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olmasını.  Müzenin bazı kısımlarında aydınlatmaya özen gösterilmesini isterdik.

48

49 K AZANıMLARıMıZ  Müzeleri türlerine göre sınıflandırır.  Koleksiyonuna göre müzelere örnekler gösterir.  Bağlı oldukları kurumlara göre müzelere göre örnekler gösterirler.  Hizmet alanlarına göre müzelere örnek gösterirler.  Hizmet ettikleri topluma yönelik müzelere örnekler verirler.  Koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlarına göre müzelere örnek gösterir.  Müze düşüncesinin tarihi gelişimini açıklar.

50 G RUP Ü YELERIMIZ  EZLEM DOĞAÇ (20110905072)  BETÜL GÖKTÜRK (20100905026)  CARULLAH ÖZTÜRK (20110905070)  SEREN DÜZEL (20110905040)  HARUN KARINCALI (20110905008)  ZEYNEP ZENCİRALMAZ (20110905080)

51 K AYNAKÇA  tr.wikipedia.org/wiki/Müze  tr.wikipedia.org/wiki/Tarihöncesi  tr.wikipedia.org/wiki/Simya  antalyamuzesi.gov.tr  muze.gov.tr/antalya  kultur.gov.tr/genel/SanalMuzeler/Antalya/index.html  mumya.mersin.edu.tr/tarihonce.html


"M ÜZELER. M ÜZE N EDIR ?  Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları