Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİDERLER: 5 Yıllık Takip Biyolojik olarak parçalanabilir Polimerli randomize denemeli Biolimus A9-eluting Stentleri vs. Dayanıklı Polimerli Sirolimus-eluting.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİDERLER: 5 Yıllık Takip Biyolojik olarak parçalanabilir Polimerli randomize denemeli Biolimus A9-eluting Stentleri vs. Dayanıklı Polimerli Sirolimus-eluting."— Sunum transkripti:

1 LİDERLER: 5 Yıllık Takip Biyolojik olarak parçalanabilir Polimerli randomize denemeli Biolimus A9-eluting Stentleri vs. Dayanıklı Polimerli Sirolimus-eluting Stentleri karşılaştırması prospektifinde: LİDERLER çalışmasının Nihai Raporu P. Serruys tarafından TCT 2012’de LİDERLER araştırmacıları adına sunulmuştur. 11139-000-EN

2 Biolimus-A9™ Eluting Stent • Biolimus, yarı-sentetik sirolumus olarak benzer etkili diğer sirolimuslara oranla 10 kat daha yüksek lipofilisite sunar. • Biolimus biyolojik olarak parçalanabilen polimer içine 15.6  g/mm'lik bir konsantrasyonda batırılır, polilaktik asit, ve tam otomatik bir süreç tarafından abluminal stent yüzeyine tamamen uygulanır. • Biolimus polilaktik asit ile birlikte çıkarılır ve tamamen 6-9 aylık süre sonrasında karbondioksit ve su içerisinde erir. • Paslanmaz çelik stent platformu çeyrek bağlantı tasarımı ile 120  m strut kalınlığa sahiptir.

3 LİDERLER ‘tüm katılanlar’ Deneme Tasarımı 1 o endpoint: MACE: Kardiyak Ölümler, MI, klinik olarak gösterilir TVR (9 ay) 2 o endpoints:Ölüm, CV ölüm, MI, TLR, TVR ARC’ye göre Stent Trombozları Anjiografik çalışma:Stentde % darlık (9 ay) Geç kayıp, ikili restenoz. 12 aylık DAPT önerildi. BioMatrix Flex™ (BES) N=850 Cypher ® Select™ (SES) N=850 PCI Uygulanan Stabil ve ACS hastalar N=1700 Hasta 10 Avrupa merkezi 1:3 Randomizasyon Clinical F/U N=640 Angio F/U N=210 Clinical F/U N=640 Angio F/U N=210 Değerlendirici 1:1 Randomizasyon

4 Hasta Demografik Özellikleri BESSES 857 Hasta850 Hasta Yıl olarak yaş 65  1165  11 Erkek cinsiyeti75%75% Arteriyel hipertansiyon 74%73% Diyabet mellitus hastalarında26%23% - İinsülin bağımlılığı10%9% Hiperkolesterolemi 65%68% KAH aile öyküsü 40%44% Smoking24%25% Önceki MI32%33% Önceki PCI36%37% - ilaç salınımlı stent ile 12%14% Önceki CABG11%13%

5 Hasta Karakteristikleri BESSES 857 Hasta 850 Hasta Kronik stabil angina 45%44% Akut koroner sendrom 55%56% • Kararsız angina 22%21% • Non-ST-yükselmeli MI17%18% • ST-yükselmeli MI 16%17% Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 56  11%55  12% Hasta başına lezyonların sayısı 1.5  0.7 1.4  0.7 Hasta başına lezyonlar • 1 lezyon63%69% • 2 lezyon29%22% • 3 lezyon7%8% • > 4 lezyon1%2% Tekrar lezyonu92%91% Uzun lezyonlar (>20 mm)31%27% Küçük Damarlar (RVD ≤2.75 mm)68%67% Etiket dışı kullanım 81%78%

6 SES (N=850) Randomize (N=1,707) BES (N=857) 1-yıl takibi (N=1,669; 97.8%) BES (N=839) SES (N=830) 2-yıl takibi (N=1,657; 97.1%) 13 kayıp FU 2 kayıp FU ve sağ. 11 kayıp FU ve hayati durumu bilinmiyor 11 geri çekildi 24 kayıp FU 8 kayıp FU ve sağ 16 kayıp FU ve hayati durumu bilinmiyor 12 geri çekildi BES (N=819) BES (N=832) SES (N=825) 3-yıl takibi (N=1,636; 95.8%) SES (N=817) BES (N=838) 4-yıl takibi (N=1,663; 97.4%) SES (N=825) 5-yıl takibi (N=1,647; 96.5%) BES (N=833) SES (N=814) Patient Flow - Clinical Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

7 Risk sayısı SES 850774738718701676655640616589572 BES 857780749733723710697675657635618 MACE = cardiac death, MI, or clinically-indicated TVR * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012 MACE (Kardiyak Ölümleri, MI ve ci-TVR)

8 Cardiac Death Risk sayısı SES850829814802793776767753742721704 BES857832817806801794788770760744731 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

9 MI Risk sayısı SES850796781767752733717700684661644 BES857791779768761752744721710687675 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

10 QW-MI Risk sayısı SES850823808795786768759745733710694 BES857828813802798791786767756739726 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

11 QW-MI olmayan Risk sayısı SES850802787774759739724707692670653 BES857795783772764755746724714692680 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

12 Klinik olarak belirtilen TVR Risk sayısı SES850797760741727704685668646620600 BES857809776758748736725706687668650 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

13 Risk sayısı SES850729661637618594569551530504491 BES857749689672654639619597579557540 POCE = all death, MI, any revascularization (includes adjudicated and non-adjudicated events) * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012 Hasta Odaklı Kompozit Bitiş Noktası ( Tüm nedenlere bağlı ölüm, herhangi MI, tüm Revaskülarizasyon)

14 Kesin Stent Trombozu (ARC) Risk sayısı SES850816801787776759749732717696678 BES857819804792787780775757747730717 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

15 DAPT kesilmesinin etkileri * p-value for superiority (Fisher Exact Test) Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012 % N=0/160N=6/165 N=10/572 N=2/595 Genel Nüfusd/c DAPT Hastası P = 0.030* N=36/850 N=22/857 P = 0.020* P = 0.062*

16 P for interaction=0.022 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012 Kesin ST (ARC) Landmark Analizi 1 yıl

17 Biyolojik olarak parçalanabilir / Dayanıklı Polimer DES Klinik Olaylar (Düzeltilmiş KM Tahminleri) ARC Tanımı ST ile ilişkili Kardiyak Ölüm/MI/Ci TVR Kardiyak Ölüm/MI Kardiyak Ölüm Dayanıklı Polimer(SES) Biyolojik olarak parçalanabilir Polimer (BES) Δ 8.2% Δ 6.4% Δ 8.7% Δ 7.4% Δ 6.4% Δ 6.5% Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

18 BES SES RR (95%CI)P* P for interaction All p-values are for superiority * Mantel Cox p-value MACE katmanlaştırılmış analizi 5 Yıllık.25.5124 Favors SESFavors BES Genel 186 (21.7)216 (25.4) 0.83 (0.68 to 1.02) 0.069 Diyabet mellitus ns Evet 66 (29.6)56 (29.3)1.02 (0.71 to 1.46) 0.91 Hayır 94 (14.8)136 (20.6)0.70 (0.54 to 0.91) 0.007 ACS ns Evet 83 (17.7)106 (22.4)0.77 (0.58 to 1.03) 0.073 Hayır 77 (19.9)86 (22.8)0.86 (0.63 to 1.18) 0.35 ST yükselmeli MI 0.040 Evet 15 (11.1)32 (22.9)0.45 (0.24 to 0.83) 0.009 Hayır 145 (20.1)160 (22.5)0.89 (0.71 to 1.11) 0.29 Sol ön inen arterde ns Evet 74 (18.2)85 (20.4)0.88 (0.64 to 1.20) 0.41 Hayır 86 (19.2)107 (24.8)0.76 (0.57 to 1.01) 0.056 Çokludamar Hastalığı ns Evet 44 (21.1)48 (27.3)0.75 (0.49 to 1.13) 0.16 Hayır 116 (17.9)144 (21.4)0.83 (0.65 to 1.06) 0.13 Tekrar Lezyonları ns Evet 139 (17.6)165 (21.3)0.81 (0.65 to 1.02) 0.076 Hayır 21 (30.9)27 (36.5)0.82 (0.46 to 1.45) 0.49 Küçük damar hastalığı ns Evet 120 (20.5)131 (23.1)0.88 (0.69 to 1.13) 0.33 Hayır 40 (14.8)61 (21.8)0.65 (0.44 to 0.97) 0.033 Uzun lezyonlar ns Evet 54 (20.6)63 (28.0)0.72 (0.50 to 1.03) 0.071 Hayır 106 (17.8)129 (20.7)0.85 (0.66 to 1.10) 0.21

19 Sonuçlar • Biyolojik olarak parçalanabilir polimer BES, 5 yıl boyunca SES’e kıyasla daha az olmayan ve geliştirilmiş uzun vadeli klinik sonuçlarla korunur. (P sup = 0.071) • Biyolojik olarak parçalanabilir polimer BES çok geç kesin stent trombozu bir% 74 Nisbi risk azalması göstermiştir. (VLST) • Biyolojik olarak parçalanabilen polimer BES’in yararı çok geç evrede ortaya çıkan ve çoğunlukla kesin VLST ile MACE ilişkili düşük bir riskten kaynaklanmıştır.

20 Biolimus A9, BA9, and BioMatrix Flex are trademarks or registered trademarks of Biosensors International group, Ltd. All cited trademarks are the property of their respective owners Not available for sale in the United States and certain other countries. © 2012 Biosensors International Group, Ltd. All rights reserved

21 Tüm Ölümler Risk sayısı SES850829814802793776767753742721704 BES857832817806801794788770760744731 * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

22 MACE @ 5 Yıl Median SYNTAX puanına göre ayrım (12) SYNTAX puanı BES ve SES arasındaki birincil son nokta üzerinde önemli bir etkisi yoktur. * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012

23 Kesin ST @ 5 Yıl Median SYNTAX puanına göre ayrım (12) BES yüksek SYNTAX skorlarında kesin ST’de önemli bir düşüş ile ilişkilendirilmiştir. * p-value for superiority Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012


"LİDERLER: 5 Yıllık Takip Biyolojik olarak parçalanabilir Polimerli randomize denemeli Biolimus A9-eluting Stentleri vs. Dayanıklı Polimerli Sirolimus-eluting." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları