Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ oztekin.deniz@gmail.com

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İçerik • Genel güvenlik kuralları—örnekler • Acil durum - örnekler • Yönetmelik (Resmi gazete) • Kazaların önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri • Yangın güvenliği- önlemler • Afet planları • Acil durumlara ilişkin sorumluluklar • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Acil Eylem Planı

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Öğrenim Hedefi • İş yerlerinde, bireyin kitlesel yaralanmalarda ve acil durum gerektiren/yaşamı tehdit eden durumlarda hızla ve etkili şekilde girişimde bulunmasını sağlamaktır.

4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. • Yönetim literatüründe acil durum, “beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durum” olarak ifade edilmektedir. ACİL DURUM

5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Acil durum; bir kriz hali olup, can ve mal kaybını korumak, halkın sağlığını ve emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur. ACİL DURUM

6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Toplumun, çalışanların, diğer bireylerin (müşterilerin) önemli bir şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilen veya işletmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit eden veya, Çevresel veya fiziksel zarara neden olabilen, proseslerin veya işin durmasına neden olabilen önceden planlanmamış bir olaydır. ACİL DURUM

7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb. • Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar • Kazalar: Sanayide, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları • Bomba ihbarları ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-1

8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Yangın, • Zararlı madde olayları • Su baskını ve sel • Fırtına • Kasırga • Deprem • Komünikasyon hataları • Önemli miktarda müşteri kaybı • Patlamalar ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-2

9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Önleme programları acil bir durumun etkilerini azaltmak veya önlemek için tasarlanır. • Azaltma acil durum yönetiminin bir köşe taşıdır. • Azaltma faaliyetleri, felaketlerin insanlara ve mallara olan etkilerini azaltmak için sürekli çaba harcamaktır. • Azaltma doğal riskler ve tehlikelerden ve onların etkilerinden insanlar ve mülkler için uzun dönemli riskleri elimine eden veya azaltan sürdürülebilir bir faaliyettir. ÖNLEME/AZALTMA

10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Azaltma, temel olarak bir risk analizidir. • Azaltma faaliyetleri, bir felaketle yüzleşildiğinde operasyonel kalmaya ve tesisin iş ve endüstriyel zararlardan kaçınmasına yardım etmek için kullanılabilir. • Azaltma, teknolojileri, hastaneleri, yangın istasyonlarını ve diğer kritik servis tesislerini güçlendirmek için kullanılmalıdır. Böylece onlar, bir olaydan sonra operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir şekilde açılabilirler.

11 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ •Çeşitli riskleri tamamen azaltma mümkün Olmasa da, ön hazırlık, olay öncesi belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla acil durum veya felaketlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlerdir. Ön hazırlık idari hükümet veya yerel yönetimler düzeyinde girişimde (müdahale ) bulunulmasını veya onarım operasyonlarını ve yaşam koruma anlamındaki tüm hazırlıkları veya planları kapsar. ÖN HAZIRLIK

12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

13 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmeliğin amacı

14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder. Bu Yönetmelikte geçen;

15 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. İKİNCİ BÖLÜM İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 –

16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

19 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri • a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, • b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, • c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

20 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak, (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı

22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları, b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, d) Sabotaj ihtimali, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler Acil durumların belirlenmesi

23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır. MADDE 9 –

24 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. • (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. • (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

25 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

26 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

27 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir: a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. Dokümantasyon

29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri. 5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek

30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Tatbikat-1

31 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür. Tatbikat-2

32 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. • (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Acil durum planının yenilenmesi

33 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. • (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. • (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çeşitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

35 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAZA VE ACİL DURUMLARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ  Kaza ve diğer acil durumları önleme yöntemlerinin belirlenmesi  Genel güvenlik kurallarına uyulması  16 genel güvenlik kuralının listelenmesi

36 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENEL GÜVENLİK KURALLARI-1 1.Koridor ve basamaklarda yürünür-asla koşulmaz. 2.Yürünürken, koridorun sağ tarafı izlenir. 3.İçe-dışa açılıp kapanan kapılara dikkatle yaklaşılır. 4.Merdivenlerden inilir ve çıkılır iken, trabzanlar kullanılır.

37 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 5.Koridor ve basamaklarda/merdivenlerde obje bulundurulmaz. 6.Konteynır etiketleri, kullanım öncesi kapsadıkları içerik açısından kontrol edilir. 7.Zemine sıçrayan sıvılar derhal silinir. GENEL GÜVENLİK KURALLARI-2

38 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 8.Çöpler toplanır ve niteliğine uygun konteynıra yerleştirilir. 9.Yerleşimin/kurumun kurallarına uyulur. 10.Yaralanma durumu acilen rapor edilir. 11.Hasarlı ya da aşınmış olan elektrik kabloları kullanılmaz. GENEL GÜVENLİK KURALLARI-3

39 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENEL GÜVENLİK KURALLARI-4 12.Anlaşılmayan konuların açıklanabilmesi için soru sorulur. 13.Kurum kuralları doğrultusunda düşme ve yaralanma riski olan bireyler güven altına alınır.

40 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENEL GÜVENLİK KURALLARI-5 14.Sağlık kurumlarında, çamaşırhaneye gönderilen örtü vb. materyallerin kat yerleri, saklı kalabilecek bireysel objeler açısından kontrol edilir. 15.İşlevsel olmayan donanım asla kullanılmaz. 16.Güvenli olmadığı gözlenen durumlar acilen rapor edilir.

41 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Kurumda, yerleşimde ya da işyerlerinde yaralanma riskini arttıran faktörlerin tanınması

42 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-1 • Yaşa bağlı risk faktörleri – Güç kaybı – Hareketlerde yavaşlama – Denge kusuru – Dengeyi olumsuz etkileyebilecek ölçüde titreme

43 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-2 • Çevreye duyarlılık/farkındalık – Total duyarsız birey • Bilinç kaybı • Koma – Demanslı birey • konfüze • dezoryante

44 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-3 • Görme kusuru – Objeleri görmede yetersizlik – Düşme ya da sendeleme tehlikesi – Konteynır etiketlerinin okunmasında yetersizlik

45 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ •İşitme kusuru – Alarm ya da sinyallerin işitilmesi ile ilgili sorunlar – Yaklaşan aracın/donanımın sesinin işitilememesi Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-4

46 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-5 • Koklama ve dokunma kusurları – Koku alma duyusunda azalma/kayıp– duman ya da gaz kokularının farkında olmama – Isı ya da soğuğa karşı hassasiyette azalma-kolay yanabilir/tutuşabilir.

47 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-6 • Bağımsız hareket yeteneğinde kayıp – Engelli olma durumu – Artrit – Paralizi (felç)

48 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAZALARI ÖNLEYEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

49 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Yaralanmaları önleyen güvenlik önlemlerinin bilinmesi

50 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Düşmelerin Önlenmesi-1 • Sağlık bakım hizmeti sunulan kurumlarda kazaların %70’ini düşmeler oluşturur. • Çağrılar hızla yanıtlanır.

51 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Hareket eden donanımın fren sistemi kilitlenir. • Sağlık kurumu ise; – Tekerlekli iskemle – Sedye ve mekanik asansör/taşıyıcılar – yataklar – komodlar Düşmelerin Önlenmesi-2

52 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Düşmelerin Önlenmesi-3 • Bireyin, içinde olduğu ve uygun şekilde pozisyone edilmesi gereken donanım: sağlık kurumu ise; – yatak – Tekerlekli iskemle Düşme eğilimi olan birey derhal rapor edilir.

53 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Düşmelerin Önlenmesi-4 • Düşmelere yol açabileceği öngörülen yapısal tehlikeler derhal rapor edilir. – Aşınan zemin kaplaması (halı vs.) – Kopan ya da kırılan yatak kenarlıkları – Çalışmayan ışık düzeneği

54 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Düşmelerin Önlenmesi-5 •Kırılan ya da işlevsel olmayan donanım derhal rapor edilir.

55 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yanıkların Önlenmesi-1 • İkinci büyük tehlikedir. • Kurumlarda, banyo ya da duş sisteminin termometresi ile su sıcaklığı kontrolü yapılarak, kazazede yanığı önlenir.

56 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yanıkların Önlenmesi-2 • Su sıcaklığının artış kaydettiği durumlar rapor edilir. • Sigara dumanı sürekli izlenir.

57 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yanıkların Önlenmesi-3 • İş yerlerinde, yemek saatlerinde, sıcak sıvıların sıçramasına ilişkin önlemlerin alınmasına yardım edilir. • Kurumun yazılı kurallarına uyulur.

58 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yanıkların Önlenmesi-4 • Elektrikli aletlerin kullanım ilkelerine uyulur. • Güneş ışığı ile aşırı temas önlenir.

59 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-1 • Kilitli dolaplarda saklanır. • İnsanların yaşam alanlarından uzak alanlarda depo edilir. • Gıda maddelerinin bulunduruldukları alanların içerisinde bulundurulmaz.

60 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-2 • Konteynırlar, içerikleri ile ilgili olarak etiketlenir. • Etiketsiz ürünler asla kullanılmaz.

61 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Boğulmaların Önlenmesi • Savunmasız bireyler izlenir, asla yalnız bırakılmaz. • Duman ya da gaz sızıntısı farkedildiğinde, birey alandan derhal güvenli bir alana transfer edilir. • Oksijen maskeleri kontrol edilerek, giydirilir.

62 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-1 • Kurumdan uzaklaşan, yalnız gezen yetersizliği/sakatlığı olan bireyler izlenir.

63 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-3 • Hol, koridor ve benzeri odalarda gece lambaları kullanılır. • Kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmesi önerilir. • Koltuk/iskemle vs. donanımın zeminle temas noktalarının kaymaz materyalle kaplanmış olduğu kontrol edilir.

64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-4 • Ulaşılabilir alanlarda çağrı zili kullanımı sağlanır. • Bireyin kendine/başkasına karşı zarar verici tutum, hal ve davranışları gözlemlenerek, acilen rapor edilir.

65 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangına Karşı Alınacak Önlemler

66 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Yangın güvenliği aktiviteleri ve olası yangın tehlikelerinin belirlenmesi ve tartışılması

67 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Her birey yangın önleme sorumluğuna sahiptir. • Yangın durumunda, yapılacak iş ya da eylem bilinmelidir. Yangın Güvenliği-1

68 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Büyük yangın tehlikeleri – Arızalı elektrikli alet ve kablo ağı – Aşırı yük binen elektrik devreleri – Topraklama yapılmamış priz sistemi – Ortamda kağıt/bez yığını varlığı Yangın Güvenliği-2

69 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ – Oksijen vs. kullanımda iken, güvenli olmayan uygulamalar • Sigara • Kendiliğinden tutuşabilen materyaller Yangın Güvenliği-3

70 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangın Güvenliği-4 • Yangını başlatan bileşenler – Akaryakıt-yanacak materyal varlığı – Isı-alev ya da kıvılcım – Oksijen

71 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Yangın güvenliği aktiviteleri – Yer belirlenir ve öğrenilir. – Kaçış yolları ve yangın merdiveni • Yangın kontrol malzemelerinin kullanımı – Yangın kapıları – Yağmurlama sistem kontrolleri – Yangın söndürücüler • Yangın tatbikat işlemleri Yangın Güvenliği-5

72 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Yangın Güvenliği Aktiviteleri – Tüm yangın tehlikelerinin farkında olunur ve varsa derhal rapor edilir. Yangın Güvenliği-6

73 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangının Önlenmesi-1 • Aşınmış olan elektrik kabloları araştırılır. • Aşırı yük devrelerinden kaçınılır. • Üçlü toprak priz sistemi kullanılır. • Uzatma kordonu asla kullanılmaz. • Yığılma kontrol edilir.

74 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangının Önlenmesi-2 • Yangın tehlikesi olan ortamlarda tutuşabilen bez parçaları bulundurulmaz. • Küllükler, metal konteynırlara boşaltılır. • Çöp sepetleri uygun konteynırlara boşaltılır. • Duman ya da diğer yanıcı kokular derhal rapor edilir. • Yangın çıkışları açık ve serbest bırakılır.

75 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangının Önlenmesi-3 • Sigara tüketimi kontrol altına alınır: – Spesifik alanlar sınırlandırılmalı ve bu alanlardaki küllükler geniş olmalıdır.

76 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangının Önlenmesi-4 • Sigara tüketimi kontrol altına alınır: – Kibrit/çakmak kullanımı izlenir. – Gerektiğinde, sigara tüketimi denetlenir.

77 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Oksijen kullanımda iken, alınması gereken önlemlerin tartışılması

78 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-1 • Oksijen önlemleri – Oksijenin kullanımda olduğu alanda asla yakma/tutuşturma eylemine ya da sigara içimine izin verilmez. – Alanda, alev alabilecek solüsyonlar bulundurulmaz. – Alanda, elektirikli malzemeler bulundurulmaz.

79 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-2 • Oksijen önlemleri – “Oksijen kullanımda” levhası asılır ya da yapıştırılır. – Sigara ve kibritler ortamdan uzaklaştırılır. – Bu alanlarda pamuklu (koton) giysi/forma giyilmesi tercih edilir.

80 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangın Durumunda-1 • Yangın durumunda – Sakin olunur. – Bireylerin güvenli alanlara doğru hareket etmeleri sağlanır. – Alarm sesi işitilir. – Tahliye planı uygulanır.

81 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangın Durumunda-2 • Yangın durumunda – Tüm kapı ve pencereler kapatılır. – Klimalar kapatılır. – Varsa, oksijen kapatılır. – Işıklar kapatılır. – Asansör asla kullanılmaz.

82 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yangın Söndürücülerin Kullanımı-1 • Yangın tüpü dik pozisyonda taşınır. • Güvenlik pimi çıkarılır. • Aşağı doğru elle bastırılır. • Yangının taban kısmına doğru direkt olarak püskürtülür.

83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ AFET PLANLARI

84 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 84 AFET TANIMI • EKOLOJİK –TOPLUMSAL DENGE BOZULUR • OLAĞAN YAŞAM ORTADAN KALKAR • CAN VE MAL KAYIPLARI ORTAYA ÇIKAR • SONUÇLAR TOPLUMUN UYUM ve YANIT VERME KAPASİTESİNİ AŞAR • DIŞ YARDIMA GEREKSİNİM VARDIR

85 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 85 AFET YÖNETİMİNDE KAVRAMLAR • ETKİ-TEPKİ • PROAKTİF OLMA-REAKTİF OLMA • RİSK YÖNETİMİ-KRİZ YÖNETİMİ • YÖNETİM-YÖNETİMSİZLİK

86 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 86 AFET YÖNETİMİ • RİSK YÖNETİMİ ( Olay öncesi /Proaktif davranış) Olay olmadan önce olaydan koruma, nedenleri yok etme zararları önleme /azaltma çalışmaları) Risk yönetiminde hedef afet nedenlerini/ risklerini yok etmektir-KORUMADIR • KRİZ YÖNETİMİ (Olay sonrası /Reaktif davranış) Olay olduktan sonra olayı /krizi def etme krizin yaralarını sarma ikincil zararları azaltma çalışmalarıdır Kriz yönetiminde hedef ikincil kayıpları en aza indirmektir.TEDAVİDİR.

87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 87 AFETLERDE KORUNMA Birincil Korunma-Afetlerin Önlenmesi • Doğru fizik planlama • Güvenceli binalar • Risk değerlendirme çalışmaları • Araştırma-Geliştirme çalışmaları • Toplum eğitimi • Afet planları Örneğin; toprak kayması olabilecek yerde yerleşimi önlemek, seli önlemek için baraj kurmak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek

88 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 88 AFETLERDE KORUNMA Üçüncül Korunma-Rehabilitasyon • Yerleşim yerlerinin yeniden yapılanması • Eğitim olanaklarının sağlanması • İş olanaklarının sağlanması • Fiziksel-Ruhsal-Sosyal Rehabilitasyon

89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 89 AFETLERİ AZALTMAK- YOK ETMEK İÇİN RİSK YÖNETİMİ (Olay öncesi /Proaktif davranış) • Risk değerlendirme / Olası riskler • Kabul edilemez risk/ Risk yok etme/ Risk azaltma çalışmaları (koruma) • Senaryolar / Riske dayalı zararlar (kabul edilebilir risk) /Zarar azaltma çalışmaları • Kurumun-altyapının yeniden inşaası • Arta kalan risk

90 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 90 Önlemler Geliştirme 1. AFET RİSKLERİ 2. AFETTE GEREKSİNİMLER (SENARYOLAR) 3. AFETLERDE CAN ve MAL KAYIPLARININ NEDENLERİ 4.ALINACAK ÖNLEMLER AFET EPİDEMİYOLOJİSİ

91 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 91 AFETİN EVRELERİ SESSİZ EVRE UYANIKLIK EVRESİ YALNIZLIK EVRESİ DIŞ YARDIM EVRESİ ESENLENDİRME EVRESİ

92 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 92 1.SESSİZ EVRE (Risk yönetimi) • ÖRGÜTLENME • PLANLAMA • YASAL DÜZENLEMELER • RİSKLERİN SAPTANMASI GİDERİLMESİ (Altyapının / korunaklı güçlü hale getirilmesi) • ALARM SİSTEMLERİ KURMA • TOPLUMU BİLİNÇLİ KILMA

93 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 93 2. UYANIKLIK (alarm) EVRESİ (Kriz yönetimi) • HABER ALMA- DEĞERLENDİRME • HABER VERME (Sektörlere - Topluma) • TOPLANMA VE TAHLİYE • EYLEM PLANLARI’NIN GÖZDEN GEÇİRİLEREK EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 94 3. YALNIZLIK (İzolasyon) EVRESİ Bireysel İş ve Eylemler-(Kriz yönetimi) • KENDİ KENDİNİ KURTARMA • AİLE/KURUM İÇİ YARDIMLAŞMA • AİLE BİREYLERİNDEN /KURUM ÇALIŞANLARINDAN HABERDAR OLMA • YAKIN ÇEVRE KURTARMASI • ÖRGÜTLERDE YERİNİ ALMA • ÖRGÜTLENME

95 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 95 ULUSAL-KURUMSAL AFET PLANI GEREKLİ (Plansızlık) (Kriz yönetimi) KİŞİLERİN KURUMLARIN ULUSUN KOORDİNE OLAMAMASI • İHMAL • GECİKME • DUPLİKASYON • BOŞA ÇABA • BOŞA HARCAMA

96 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 96 ULUSAL AFET PLANI BİRİMLERİN PLANLARININ BİLEŞİMİNDEN OLUŞUR • AİLE • APARTMAN • SOKAK • MAHALLE • KENT • VİLAYET • BİRİM • KURUM • İL MÜDÜRLÜĞÜ • BAKANLIK • SEKTÖR TOPLUMSALKURUMSAL

97 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKDUR HAP ŞUBAT 200997 AFET PLANI YAP-BOZ PARÇALARI GİBİDİR (Kriz yönetimi) İL - KENT SEKTÖR BİRİM SOKAK MAHALLE BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU SAĞLIĞI MERKEZİ HAP SAĞLIK OCAĞI

98 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 98 AFET PLANI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER (PLANLAMA SÜRECİ) (Kriz yönetimi) • DURUM ve KAYNAKLAR • KONULAR ve AMAÇLAR • İŞ – OPERASYON AKIŞ ŞEMALARI • LOJİSTİK (GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA ve İKMAL) • YÖNETİM ve DENETİM AĞI ( GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE BUNLARIN HİYERARŞİK DİZGESİ )

99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Sağlık bakım kurumunda yapılandırılmış olan afet işleri ve planına uyulması ve gözden geçirilmesi

100 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Afet-Katastrofik Olayın Tipi-1 • Doğal kaynaklı afetler: – sel – Deprem – kasırga/hortum

101 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Afet-Katastrofik Olayın Tipi-2 • İnsan kaynaklı afetler – uçak/otobüs/tren kazası – patlama – nükleer atık kazaları

102 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ AFET PLANLARI-1 Kurumların afet planına sahip olmaları zorunludur.

103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Afete ilişkin sorumluluklar-1 – Bireyler tehlikeli alandan uzaklaştırılır. – Kurumdaki rol ile ilgili kurallar izlenir ve rapor verilir. – Kurumun afet planı bilinir. – Tahliyeye yardım edilir. AFET PLANLARI-2

104 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Afete ilişkin sorumluluklar-2: – Malzemelerin, donanımın ve kayıtların ortamdan çıkarılmasına yardım edilir. – Eyleme geçmeden önce düşünülür, zaman yönetimi yapılır. – Sakin tavır sergilenir. – Güven veren bir tarzda sorumluluklar gerçekleştirilir. AFET PLANLARI-3

105 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI

106 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kaza Yeri-1 • Kalp akciğer canlandırmasında sertifikalı olan kişi yardım önerebilir. • Gereken kalp akciğer canlandırması, daha deneyimli ve eğitimli bireye bırakılır.

107 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kaza Yeri-2 • Yardım alınır. – Kurumda: • Acil ışık kullanılır. • Çağrı sinyali kullanılır. • Yardıma başka bir birey gönderilir. • Yardım çağrısı yapılır.

108 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Yardım alınır. – Evde ya da kaza yerinde • Acil numara aranır. • Bölge tarif edilir. • Telefon numarası verilir. • Acil durumun tipi açıklanır. • Yardıma gereksinen kişi sayısı verilir. • İlgili ve gerekli diğer bilgiler verilir. Kaza Yeri-3

109 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kalp Akciğer Canlandırması İle İlgili Olarak Hatırlanması Gereken Kurallar-1 • Kalp Akciğer Canlandırması uygulayan kişi bu konuda eğitimli olmalıdır. • Acil tıbbi sistem ya da kurumun acil planı aktive edilmelidir.

110 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

111 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Bireye yardım ederken aşağıdaki durumlarda gerekli olan sorumluluklar açıklanır: – Konvülsif hastalıklar – Bilinç kaybı – Şok – Kanama

112 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Nedenleri: – İnfeksiyöz hastalık – İhmal edilen ilaç alımı – Kafa yaralanması – Felç/inme/nöbet Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-1

113 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Özel Uygulamalar • Yardım çağırma • Kazazede yalnız bırakılmaz. Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-3

114 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-4 Özel Uygulamalar • Yaralanmadan koruma – Eğer uygunsa, zemine çekme – Yaralanmaya neden olabilecek objeleri uzaklaştırılır. – Ağız bölgesine bir şey yerleştirilmez.

115 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-5 • Dar gelen giysiler gevşetilir (boyun çevresi) • Baş altına yastık konulur ve yüz bir yana çevrilir. • Nöbetin tipi ve zamanı kaydedilir.

116 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİNÇ KAYBI –BAYILMA-1 • Beyne giden kan akımı azalır.

117 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİNÇ KAYBI –BAYILMA-2 • Özel uygulamalar • Yardım çağrısı yapılır • Kazazede yalnız bırakılmaz. • Kazazede oturabiliyorsa oturtulur ya da zeminde nötral pozisyone edilir (baş kalp seviyesi altına getirilir.) • Sıkı giysiler gevşetilir.

118 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ – Oturma pozisyonunda ise – baş iki bacak arasına yerleştirilir. – Yatış pozisyonunda ise – bacaklar yükseltilir. BİLİNÇ KAYBI –BAYILMA-3

119 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Nabız ve solunum sayılır. • Kazazede, 5-10 dakika kadar hareketsiz şekilde dinlendirilir. • Soğuksa, battaniye kullanılır. BİLİNÇ KAYBI –BAYILMA-4

120 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Şokun başlangıç evresinde izlenebilecek 7 belirtinin listelenmesi

121 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Belirti ve Bulgular: ŞOK-2 • Kan basıncında düşme • Zayıf, hızlı nabız • Soğuk, nemli ve soluk cilt yapısı • Solunumda hızlanma

122 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Susuzluk hissi • Huzursuzluk • Bilinç bulanıklığı/kaybı ŞOK-3

123 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞOK-4 Özel Uygulamalar • Yardım çağrılır. • Kazazede yalnız bırakılmaz. • Düz zemine yatırılır. • Kanaması kontrol edilir. • Kazazede ılık bir ortamda tutulur.

124 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tipleri • İç kanama • Dış kanama KANAMA-1

125 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KANAMA-2 • Belirti ve Bulguları – İç kanama • ağrı • şok • Kan kusma • Bilinç kaybı – Dış kanama • Gözle görülebilir.

126 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Özel Uygulamalar KANAMA-3 • İç kanama – Yardım çağrılır. – Kazazede yalnız bırakılmaz. – Kazazede ılık ortamda tutulur, düz yatırılır ve sessizlik sağlanarak, yardım beklenir.

127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KANAMA-4 • Dış kanama – Yardım çağrılır. – Kazazede yalnız bırakılmaz. – Kanamanın yeri belirlenir. – Kanayan bölge üzerine sürekli ve direkt basınç uygulanır.

128 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KANAMA-5 • Dış kanama – Eğer kanama kontrol altına alınamıyorsa, kanayan bölge üzerinde arter bulunarak, arter üzerine basınç uygulanır. – Ağrı ve kemik kırığı yoksa, yaralı alana bası uygulanır ve kalp seviyesi üzerinde tutulur.

129 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KANAMA-6 Özel Uygulamalar • Dış kanama • Yardım ulaşıncaya kadar, kazazede, rahat, ılık ve sessiz ortamda bekletilir.

130 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Acil durumun zamanında ve en erken dönemde rapor edilmesi

131 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM RAPORU-1 • Panik yapılmaksızın, durum sakin tutumla yönetilir. – Birkaç derin nefes alınır. – Çevredeki olaylar gözlenir. – Kaynak varlığı belirlenir.

132 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM RAPORU-2 • Durum değerlendirilir. – Kazazede kontrol edilir. – Çevre güvenliği belirlenir. • Derhal yardım istenir ya da yollanır. • Tedavi öncelikleri belirlenir.

133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Aciller, doğru şekilde rapor edilir. – Eğer yardım yoksa, o taktirde aşağıdaki birimler ile iletişime geçilir. • 112 ya da acil numara • Polis • İtfaiye • Telefon santrali • Bölgesel/yöresel acil sistemler ACİL DURUM RAPORU-2

134 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM RAPORU-3 •Acil durum rapor edilirken, sözlü ifade şöyle olmalıdır: – İsim – Yer – Olayın tanımı – Yaralanmalar ile ilgili bilgi – Gereksinilen yardım tipi – Yardıma muhtaç birey sayısı

135 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM RAPORU-4 •Sınırlar bilinir. •Bakım sağlanır ve kazazedelere güven verilir. •Olayı izleyen bireyler uzaklaştırılır.

136 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Jpn J Nurs Sci.Jpn J Nurs Sci. 2014 Apr;11(2):94-101. doi: 10.1111/jjns.12008. Epub 2013 Mar 26. Educational needs concerning disaster preparedness and response: a comparison of undergraduate nursing students from Istanbul, Turkey, and Miyazaki, Japan. Oztekın SD Oztekın SD 1, Larson EE, Altun Uğraş G, Yüksel S.Larson EEAltun Uğraş GYüksel S 1 Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Istanbul.

137 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom. ) (sözlü sunu) (UDP-25152/UDP Kabul Belgesi: Sayı:B.30.2.İst.0.06.01/2224) Öztekin D., Larson E.E., Yüksel S., Altun Uğraş G. Nursing students’ perceptions about disaster and nursing schools’s preparedness & response.

138 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM PLANI 2014 138

139 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI & İŞ GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM RAPORU İ.Ü.FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZ ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU Doç.Dr.Deniz Öztekin: CERRAHİ HAST. HEMŞ. AD ÖĞRETİM ÜYESİ:27014 Yard.Doç.Dr.Hilal Uysal: İÇ HASTALIKLARI HEMŞ.AD. ÖĞRETİM ÜYESİ:27028 Araş.Gör. MSc.N.Gönül Bodur: HEMŞİRELİKTE EĞİTİM AD:27150 Araş.Gör.Hanife Balık: HEMŞİRELİK ESASLARI AD:27133 Araş.Gör. Gönül Yılmaz: CERRAHİ HAST.HEMŞ.AD:27133 2010 139

140 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL EYLEM PLANI İstanbul Üniversitesi Çağlayan Yerleşkesinde; 31 personeli, 42 öğretim üyesi, 41 araştırma görevlisi ve 920 öğrencisi ile öğretime devam eden Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi için Acil Eylem Komisyonu tarafından hazırlanan, Acil Eylem Planın Amacı; herhangi bir iş kazası, yangın, deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, zehirli veya zararlı gaz yayılması v.b. istenmeyen bir olay olduğunda insan, malzeme, araç, gereç ve donanımın daha fazla zarara uğramadan ilk yardımın yapılması ve kurtarma işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesidir. Bu amaçla,fakültede olaya ilk müdahale edecek ACİL DURUM EKİPLERİ oluşturulmuştur. Bu ekiplerin oluşumu başta kriz masası olmak üzere aşağıdaki gibi olup, ACİL DURUM KURTARMA PLANINDA belirtilen hususlar dahilinde görevlerini yerine getirirler. 140

141 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREVLERİ Fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen Acil Eylem ve Risk Analizi Çalışma Grubu;  Acil eylem planlarını hazırlar  Risk analizlerini yapar,sonuçlarını takip eder  Yangın,deprem ve ilk yardım tatbikatlarının yapılmasını sağlar,  Yaptığı her çalışmanın sonucunu,fakülte sekreterliğince saklanmak üzere bir raporla Dekanlığımıza sunar. 141

142 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KRİZ MASASININ GÖREVLERİ İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’ndeki kriz masası; Bina içinde oluşturulacaktır. Yetkililer sürekli 1 dakika süreli çalan SİREN sesini duyduklarında zaman yitirmeden kriz masasında toplanacaklardır. Kriz masasının görevi: • Olay, deprem, yangın, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, gaz sızıntısı ile ilgili ise İLK YARDIM VE KURTARMA EKİPLERİ arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Bu nedenle sözü edilen ACİL DURUM oluşumunda ilk olarak olayı öğrenip, ilgili ekibi veya ekipleri derhal göreve çağıracaktır. • Acil durum sona erdiğinde, olaya ilişkin raporu düzenleyerek Dekanlığa verecektir. 142

143 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ KAZASI DURUMUNDA KURTARMA OPERASYONU  Kurtarma ve ilk yardım ekipleri, kazaya ilişkin alarmı duyduklarında hemen olay mahalline gidip, derhal ilk yardım müdahalesinde bulunacaklardır.  Yaralı uygun bir biçimde tutularak sedyeye yatırılacak ve kayışlarından sıkıca bağlanacaktır.  Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanacaktır.  Yaralının durumu ağır ise derhal uygun bir araç veya ambulansla en yakın hastaneye sevk edilecektir.  Yaralı helikopterle alınmışsa, en yakın sağlık kuruluşundaki sahaya indirilecektir. 143

144 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUMDA HABERLEŞME  Acil durumda gerekli veya faydalı olabilecek telefon numaraları uygun yerlere asılacak ve güncel tutulmaları sağlanacaktır.  Normal yollarla haberleşilememesi halinde, okul içinde ve dışında, alternatif haberleşme yollarına başvurulacaktır.  Detaylar yazılı olarak belirtilecektir. 144

145 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM UYARISININ VERİLMESİ  Okulda bulunan öğretim üyesi, öğrenci ve personelin tehlikeli durumda KALMALARI YA DA MALZEME, ARAÇ, ÖĞRENCİ ve donanımın hasara veya zarara uğraması halinde, ilk müdahale için herhangi bir kişi, kendisinde bulunuyorsa kendi haberleşme cihazı yoksa en yakınındakinin cihazı ile yardım çağrısında bulunacaktır. 145

146 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Haberleşim cihazından bu yardım mesajını alan her kim olursa olsun, derhal yakınındaki sireni (alarm cihazını) çalıştıracak ve çağrı mesajı, iş kazası ve yangın ile ilgili ise; ÜÇ SANİYE süre ile çalacak, sonrasında üç saniye çalınmayacak ve operasyona bir dakika devam edilecek,  Deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı ise, BİR DAKİKA ile sürekli çalacaktır. 146

147 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ALARM VE TAHLİYE UYGULAMASI Okulda, özellikle yangına karşı senede en az bir kez, alarm ve tahliye uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamalar okulda yangın planına uygun olarak, ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU GÖZETİMİNDE YAPILACAKTIR. Yapılan tatbikatlar, yetkili imzaları içeren belgelerle saklanacaktır. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA grubu tüm tatbikat ve uygulamaları takip edecek ve her sene altı aylık aralıklarla düzenleyeceği raporu dekanlığa sunacaktır. 147

148 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGIN, SU BASKINI, DEPREM, YIKILMA, PATLAMA VEYA TERORİST SALDIRISINDA KURTARMA OPERASYONU  Yapılmakta olan eğitim ve diğer çalışmalar fakülte dekanlığı tarafından derhal durdurulacaktır.  Acil yardım ve kurtarma ekibine haber verilerek beklenecektir.  Öğrenci, öğretim üyesi ve personel telaşlandırılmayacak, aksine sakinleştirecektir. 148

149 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Olay yerinde bulunan öğretim üyesi, memur ve öğrenciler, yetkililerin vereceği talimata göre hareket edeceklerdir.  Olay yeri, uyarı bandı ile güvenlik altına alınacaktır.  Hiç kimse, yetki ve emir verilmedikçe tehlike bölgesine girmeyecektir. 149

150 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ Okul içerisinde acil durum köşesi/sağlık odası oluşturulacaktır. Bu köşe herkes tarafından çabuk ulaşılabilecek bir yerde olacaktır. Kolaylıkta görülebilmesi için zemini beyaz renkli bir levha üzerine kırmızı renkli ay bulunacak, geceleri de aydınlatılmış olacaktır. 150

151 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Bu köşedeki ilk yardım ve kurtarma araç gereçleri ise aşağıdaki gibidir. SEDYE: bezden veya muşambadan yapılmış, yanlarında hasta bağlamaya uygun kemeri olan ve mevcut standartlara uygun dizayn edilmiş yaralının taşınmasında kullanılan bir araçtır. 151

152 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ALARM CİHAZI: Okuldaki acil durumlarda kullanılmak üzere otomatik veya elle çalışan ve düğmeleri iyi görülebilen özellikte, sesi kolaylıkla duyulabilen güçte bir cihaz olmalıdır. Bu cihaz işyerini aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. ACİL DURUM AYDINLATMA LAMBALARI, KAÇIŞ YOLU LAMBALARI: Acil durumlarda kaçış yollarını aydınlatan ve kaçış istikametini gösteren cihazlardır. Bunların dışında; kritik valfların, şalterlerin ve kesme tertibatların yerleri önceden belirlenmiş olmalıdır. 152

153 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLK YARDIM MALZEMELERİ Dershane, laboratuar diğer çalışma alanları yakınında koruma altına alınmış bir adet İLK YARDIM ÇANTASI bulundurulacaktır. İlk yardım çantalarında;  Kullanma yönergesi,  Pamuk, stent bandajı,  Batikon, turnike,  Makas bulundurulacaktır.  Çanta üzerinde “İLKYARDIM” ibaresi yazılı olacak ve Kızılay işareti bulunacaktır.  Bu çantalar, ilkyardım ve kurtarma elemanlarının zimmetinde olacak, her kullanımdan sonra eksikler tamamlanacaktır.  Ayrıca, ilk yardım sorumlusu tarafından ayda bir kontrol edilecektir. 153 ACİL DUŞ

154 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fakültede elli kişiye kadar eğitilmiş en az bir ilkyardımcı, bundan sonraki her elli kişi içinde ilave bir ilkyardımcı bulundurulacaktır. İş kazası veya ani hastalık halinde yapılacak ilk yardım müdahalesinde, acil durumlar hariç fakülte hekimi yoksa İLK YARDIM VEREN KURTARMA ELEMANLARI hazır bulundurulacaktır. İLK YARDIM PERSONELİNİN GÖREVLERİ 154

155 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Tehlikeli bir yerden uzaklaştırma amacı dışında ağır yaralı kişiler, fakülte hekimi olmadığı zamanlar da ilkyardım elemanı gelmeden yerinden kıpırdatılmayacaktır.  Öğrenciler, öğretim üyeleri diğer çalışanlar ne kadar hafif olursa olsun her türlü yaralanmalarında mümkün olan en kısa sürede tedavi görmek üzere sağlık odasına başvuracaktır. 155

156 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Sağlık odasında görevli araştırma görevlisince kayıt ve protokol defteri tutulacak, yapılan ilk yardım bu deftere işlenecektir.  İlkyardım amacı ile sağlık odası kullanılacak ve bu oda görevli araştırma görevlisinin kontrolünde olacaktır.  Bu odada ilk yardım için gerekli olan tüm müdahale araç, gereç ve ilaçlar bulundurulacaktır.  Fakültedeki mevcut araçlardan uygun olan bir tanesi ambulans olarak tutulacaktır.  Görülebilen yerlere; sağlık odasının bulunduğu yeri gösteren ve bu odadan kimlerin sorumlu olduğunu belirten uyarı yazıları asılacaktır. 156

157 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 3. KAT (DERSLİKLER) 2. KAT (DERSLİKLER) 1. KAT (DEKANLIK- DERSLİKLER) ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER-KAZAN DAİRESİ- BODRUM KAT) 157

158 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KRİZ MASASI ADI SOYADI EKİPDE Kİ GÖREV İ DAHİ Lİ GSMÜNVANI/GÖREVİ ADRESİ E-MAİL NEZİHE KIZILKAYA BEJİ BAŞKA N 2702005322713873 PROF. DR./ DEKAN Poligon mah. ABC yolu Turizimciler ve rehberler sitesi C blok D:4 İstinye kkayanez@istan bul.edu.tr SEVİM BUZLU ÜYE2703005327934366 PROF. DR./ DEKAN YARDIMCISI Şehit Mithat Yılmaz cad. No:71/6 Sarıyer buzlus@yahoo.c om HÜLYA KAYA BAŞKA N YARD. 2704005302931896 DOÇ. DR./ DEKAN YARDIMCISI Nevbahar mh. Bucak sk. No: 7 D: 3 Fındıkzade hulyakay@istanb ul.edu.tr DENİZ ÖZTEKİNÜYE2701405353692005 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Tepegöz sok.Martı ap. A blok 20/8 çifte havuzlar Kadıköy doztekin@istanb ul.edu.tr HALİL KÜTÜKÜYE27070 05364924377 05364924377 AYNİYAT SAYMANI Piyale paşa mah. Şengül sok. no:15 kat.1 Okmeydanı halilkutuk@hot mail.com 158

159 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ 159 ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL GÜLBEYAZ CAN BAŞKAN2700205326264969 DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Atatürk Cad. Pilotlar sit. P3 D15 Yenibosna/İSTANBU L gulbeyaz@istanbul.ed u.tr LEYLA KÜÇÜK BAŞKAN YARD. 2708805356464768 DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ Sanatçılar arya konutları Nurtepe mah.çeşme sok 3.blok no 26 Kağıthane leylak73@yahoo.com İLKAY GÜNGÖR ÜYE2707405362601594 YARD. DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ Cihangir mah. Meşrutiyet cad. Sıla sok. Özyaran sitesi 9/1 Avcılar/İSTANBUL ilkay1979@yahoo.com EMİNE ŞENYUVA ÜYE2706605325247423 YARD.DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ İhlamur dere cad. Türkali mah. Güven apt. No:124 D:10 Beşiktaş emineakcin2000@yahoo.com TÜLİN MERCAN ÜYE2708005425268535 FAKÜLTE SEKRETERİ Mete cad.Gülcan sit. No 27 A5 d.8 Yukarıdudullu /Ümraniye- DURSUN ÇİL ÜYE2712205426457388 MAAŞ MUTEMEDİ Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı dursun_cil.@hotmail.co m AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE2713505395538067 ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahAtatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu Sarıyer/ist ahbasi@hotmail.com

160 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (DEKANLIK KATI) 160 ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL HÜLYA BİLGİN BAŞKAN2706805428423036 DOÇ.DR./ÖĞRE TİM ÜYESİ Atatürk mah. Fildişi Konakları B4 D/2 Esenyurt/İSTANB UL hcbilgin@hotmail.com İZZET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCIS I 2710605396073992MEMUR Silahağa cad. Sadabat blokları.D blok no:17 Kağıthane izzetozturk1@hotmail.co m TURGAY ŞANLIER ÜYE2710605352560069MEMUR Talatpama Mah. Yurtbey sok. No:21 K:4 D:4 OKMEYDANI turgaysanlier@hotmail.co m MAHİDE İSLAMOĞLU ÜYE2711105382426993 MEMUR- DAKTİLOGRA F Hürriyet mah. Fulya sok. no:13/7 Kağıthane/İST mislamoglu@istanbul.e du.tr EMİNE KABADAYI ÜYE2705005459331610MEMUR Hopyar mh. Tekke Çıkmazı Sokağı Özel Hazal Kız Yurdu No:4 Haseki Fatih emnkbdy@gmail.com RAMAZAN YUMAKLI ÜYEYOK05427424996HİZMETLİYıldırımbeyazıt cad Başak sok no 16 Çeliktepe-

161 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ DEKANLIK KATI ve (-1. KAT) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL BİRSEN MUTLU BAŞKAN271140532 707 02 04 YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Evren cad. 2. sok. No:25 Kat.3 Güneşli bdonmez@istanbul. edu.tr bdonmez@istanbul. edu.tr GÜLAY RATHFİSCH BAŞKAN YARDIMCI SI 27112 0532 671 24 28 YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yalı mah. İskele cd. Giray apt. no:8 D:5 maltepe gulumyil@yahoo.co m ŞERİFE KOÇ ÜYE 2710805067108724 ARAŞ. GÖR. Atakent Mh. 218. Sk. 6/2 No: 5 Küçükçekmece serifenarr@hotmail.c om serifenarr@hotmail.c om MURAT YAMAK ÜYE2712305308861743 BİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ Kaptanpaşa mah. Gül sok. 27 D.3 Kasımpaşa Beyoğlu murat.yamak@52@ hotmail.com murat.yamak@52@ hotmail.com İZZET ÖZTÜRKÜYE2716005396073992MEMUR Silahağa cad. Sadabat blokları.D blok no:17 Kağıthane izzetozturk1@hotm ail.com NURETTİN ÖZYİĞİTÜYE27052 0542 524 7792 TEKNİSYEN YARD. Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy - 161

162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL SERAP BALCIBAŞKAN 2702505327070204 YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Saygun cd. Orkide sk. Polat Ulus Konutları D.26 Ulus sbalci@istanbul.ed u.tr SEVİL YILMAZ BAŞKAN YARD. 2709005332069290 YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Eston şehir 56/2 Ergüvan sok Bahçeşehir sevilyilmaz72@yahoo.com ŞÜKRAN BAŞGÖL ÜYE2714005364123596MSc.N./ ARAŞ. GÖR. Fulya mh. Belen sk. No:6/2 sukranbasgol@gma il.com DURSUN ÇİL ÜYE2712205426457388 MAAŞ MUTEMEDİ Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı dursun_cil.@hotmail. com AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE2713505395538067 ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahAtatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu Sarıyer/ist ahbasi@hotmail.com SEVDA DOĞAN ÜYE27050 0 532 7002992 0 532 7002992TEKNİSYEN Talatpaşa mah. Kadir ok. No:7 D:3 OKMEYDANI sevda_barannn@myn et.com CEMAL KÜTÜK ÜYE2710005356592249 KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ Yavuz Selim mah.şalgamlı cad.İmam ali sok.no:21 Sultanbeyli cemalkutuk@windo wslive.com 162

163 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ- ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL YASEMİN KUTLU BAŞKAN27008 05322234955 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Cumhuriyet cad. Yeşil Belgrad Evleri H blok D10 Göktürk/İSTANBUL kutluy@istanbul.ed u.tr SELDA MEREY SEÇGİNLİ BAŞKAN YARD. 2701605337424290 YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yulubatlı sok. hamidiye mah. Orkent evleri E blok 20 Çekmeköy secginli@istanbul.edu.tr ARZU KADER HARMANCI ÜYE2711305054996830 YARD. DOÇ. DR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Gülbağ cad. Biberiye sok. No:18 D:43 Mecidiyeköy arzukader@gnail.com KÜBRA İNCİRKUŞÜYE271345433566832MSc.N. / ARAŞ. GÖR. Güzeltepe Mh. Mustafa Kemal Paşa Cd. Feyiz Sk. No:1 Çengelköy turkuaz.k@hotmail. com turkuaz.k@hotmail. com ERKAN DAĞ ÜYE2710305363525421MEMUR Bedrettin mah. Yaşmak Sıyıran sk. No:24 Daire :3 Beyoğlu İst erkananalize@hotmail. com NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE27052 0 5425247792 TEKNİSYEN YARD. Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy - SÜLEYMAN YILMAZ ÜYE27023 0 532 3816438 0 532 3816438BEKÇİ Çukurcuma cd. Hacıosman çıkmazı 1/1 Beyoğlu İst- 163

164 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL NEVİN ŞAHİN BAŞKAN27082 0533 729 43 37 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Barbaros Mh. Veysi Paşa sk. No:3Yücekent Sitesi D Blok D:24 Üsküdar nevinsahin34@yahoo.com İKBAL ÇAVDAR BAŞKAN YARDIMCISI 2706205466959280 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Seyit Nizamn mah. Yunus Emre cd. Okul sok. Merkez park yel evleri N:1 B2 blok D:14 Cevizlibağ Zeytinburnu İstanbul nakyuz1@hotmail.com EMİNE AKTAŞ ÜYE27028 0543 679 14 67 MSc.N. / ARAŞ.GÖR. Zafer mah. Hilal sok. Akduran apt. no:5/2 Yenibosna Bahçelievler emineak@istanbul.edu.tr e.mine.aktas@hotmail.com EFE CAN NAMLIÜYE27010 0 554 8483087 0 554 8483087 DEKANLIK SEKRETERİ Gülbahar cad. GD Sok No:2 Daire:23 Mecidiyeköy efecannamli1111@hotmail.com SAADETTİN DEMİRCİ ÜYEYOK05426089720HİZMETLİKazım Karabekir mh. 1/13 sk. 6/2 Bayramoğlu siteleri A3 Blok D.17 Bağcılar- ÇAĞLA BAYRAMÜYE YOK05350222839HİZMETLİ Piyale paşa mh. Şengül sk. No:75 D.2- 164

165 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (-2. KAT) (KAZAN DAİRESİ- BODRUM) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL ERGÜL ASLAN BAŞKAN2712105325025340 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Beş Telsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No.62/5 Zeytinburnu - İstanbul ergul34tr@hotmail.com AYSUN ARDIÇ BAŞKAN YARDIMCI SI 2710805336433730 Dr/ Dr/ARAŞ. GÖR. İncir tepe mah. Aşık mahsuni şerif cd. Kiptaş 4.etap blokları C2 D:43 Esenyurt 02124508146 aysund@istanbul.edu.tr MÜJDE ÇALIKUŞUÜYE 27133 05547860346 ARAŞ. GÖR. Fındıklı mh. Selvi sk. No:34/15 Maltepe mujdecalikusu@gmail.c om mujdecalikusu@gmail.c om NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE27052 0 5425247792 TEKNİSYEN YARD. Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy - MUSTAFA TEKELİOĞLU ÜYE2712305358141981 BİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ Mevlana mah.833 sok.no:28 d:6 G.O.PAŞA mastıkek1964@hotmai l.com mastıkek1964@hotmai l.com SÜLEYMAN YILMAZ ÜYE27023 0 532 3816438 0 532 3816438BEKÇİ Çukurcuma cd. Hacıosman çıkmazı 1/1 Beyoğlu İst- 165

166 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ- 1. KAT (DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL ÜLKÜ BAYKAL BAŞKAN2703405354680230 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ 4.Gazeteciler sitersi. A:6 no:5 1.Levent ulkubay@yahoo.com ÜMRAN OSKAY BAŞKAN YARDIMCI SI 2712505326545209DOÇ.DR / ÖĞRETİM ÜYESİ Beş Telsiz Mah. Rauf Denktaş cd. No: 62/5 Zeytinburnu umranoskay@hotmail.c om HAVVA ÖZ ALKAN ÜYE27028 0505 3690058 MSc.N/ARAŞTI RMA GÖREVLİSİ Başak mah. Ahmet Yesevi cad. No: 5V D. 14 Başakşehir havvaoz@hotmail.com ERKAN DAĞ ÜYE2710305363525421MEMUR Bedrettin mah. Yaşmak Sıyıran sk. No:24 Daire :3 Beyoğlu İst erkananalize@hotmail.co m MURAT YAMAK ÜYE27123 0538 582 87 76 BİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ Kaptan paşa mah. Gül sok. No:27 D:1 Beyoğlu- SATI KAMİL ÇELEBİ ÜYEYok05355938519BEKÇİ -Dağevleri Kazım Karabekir mh. Gül Sk. No:68 - 166

167 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ 2. KAT (DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL HATİCE KAYA BAŞKAN2701805352161603 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ İtanbul cad. Telekom sok. Saban Rezidins A7 Göktürk Eyüp haticeka@istanbul.edu. tr GÜLHAN COŞANSU BAŞKAN YARDIMCI SI 270645356210770 YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Başakşehir konutları C:102 Blok D: 24 Kağıthane gulhanc@istanbul.ed u.tr FUNDA BÜYÜKYILMAZ ÜYE2712605054549216 YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Cumhuriyet mah. Aşıkveysel cad. Onaran apt. No:1 D:17 Küçükçekmece fundabuyukyilmaz@ho tmail.com NURAY TURAN ÜYE2708605053842571 YARD.DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Göktürk cad. Yeşil apt. no: 8 Kemerburgaz nkaraman@istanbul.ed u.tr MERYEM YILDIZÜYE271330554379837 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Güven Mh. Sarmaşık Sk. No: 18 D:3 Güngören meryem.yildiz@gmail.c om TURGAY ŞANLIER ÜYE27106 0535256006 9 MEMUR Talatpama Mah. Yurtbey sok. No:21 K:4 D:4 OKMEYDANI turgaysanlier@hotmail. com RAMAZAN YUMAK ÜYEYOK05427424996HİZMETLİYıldırımbeyazıt cad Başak sok no 16 Çeliktepe- 167

168 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ 3. KAT (DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİGSMÜNVANI/GÖREVİADRESİE-MAİL MERDİYE ŞENDİR BAŞKAN27119 0532 341 17 95 DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ Başak konutları D-106 Blok, D: 29 Kağıthane msendir@istanbul.edu.tr M.NİHAL ESİN BAŞKAN YARD. 27006 0532 7972970 DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Hacı Muhittin Sk. Cam Evl D Blok Kat 1 Kanlıca mnesin@istanbul.edu.tr TULUHA AYOĞLU ÜYE ÜYE270360542449395 YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜUESİ Hürriyet mah.akar sok no 10/6 Kağıthane tulu_ay@hotmail.com AYLİN ÖZAKGÜL ÜYE2708605442576482 YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Kocadedeman mah. Yavuz Selim Cad. Yıldız Apt. No:13 D:2 Yavuz Selim Fatih aylin_aktas79@hotmail.com ZEHRA DOĞAN ÜYE2712605059053321 MSc.N/ARAŞ. GÖR. Sarıkanarya Sok. Başaran apt. NO: 4 D:29 Kozyatağı Kadıköy zehraboz@gmail.com MAHİDE İSLAMOĞLU ÜYE2711105382426993 MEMUR- DAKTİLOGRAF Hürriyet mah. Fulya sok. no:13/7 Kağıthane/İST mislamoglu@istanbul.edu.tr ALİ NURLU ÜYE Yok05353099663HİZMETLİ Akşemsettin mah. Cihan sk. N0:17/3 Alibeyköy - 168

169 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLKYARDIM EKİBİ 169

170 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ NEZİHE KIZILKAYA BEJİBAŞKANPROF.DR./DEKAN SEVİM BUZLUBAŞKAN YARD.PROF.DR./DEKAN YARD. HÜLYA KAYAÜYEDOÇ.DR./DEKAN YARD. DENİZ ÖZTEKİNÜYEDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ HALİL KÜTÜKÜYEAYNİYAT SAYMANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM PLANI KRİZ MASASI ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ YASEMİN KUTLUBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ LEYLA KÜÇÜKBAŞKAN YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ İLKAY GÜNGÖRÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE ŞENYUVAÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ TÜLİN MERCAN ÜYEFAKÜLTE SEKRETERİ DURSUN ÇİLÜYEMAAŞ MUTEMEDİ AHMET ÇEŞMEBAŞIÜYEANABİLİM DALI SEKRETERİ TERÖRLE MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (DEKANLIK KATI) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ HÜLYA BİLGİNBAŞKAN DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ İZZET ÖZTÜRKBAŞKAN YARD.MEMUR TURGAY ŞANLIERÜYEMEMUR MAHİDE İSLAMOĞLUÜYEMEMUR-DAKTİLOGRAF EMİNE KABADAYIÜYEMEMUR RAMAZAN YUMAKLIÜYEHİZMETLİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (-2. KAT) (KAZAN DAİRESİ- BODRUM) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ ERGÜL ASLANBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ AYSUN ARDIÇBAŞKAN YARD. DR. /ARAŞ.GÖR MÜJDE ÇALIKUŞUÜYEARAŞ. GÖR. NURETTİN ÖZYİĞİTÜYETEKNİSYEN YARD. MUSTAFA TEKELİOĞLUÜYEBİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ SÜLEYMAN YILMAZÜYEBEKÇİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ) (1. KAT) (DERSLİKLER) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ ÜLKÜ BAYKALBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ DUYGU GÖZENBAŞKAN YARD.YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ HAVVA ÖZALKANÜYEMSc.N/ARAŞ.GÖR. ERKAN DAĞÜYEMEMUR MURAT YAMAKÜYEBİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ SATI KAMİL ÇELEBİÜYEBEKÇİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (2.KAT) (DERSLİKLER) YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (3.KAT) (DERSLİKLER) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ HATİCE KAYABAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ GÜLHAN COŞANSU BAŞKAN YARD. YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ FUNDA BÜYÜKYILMAZÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ NURAY TURANÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ MERYEM YILDIZÜYEARAŞ.GÖR. TURGAY ŞANLIERÜYEMEMUR RAMAZAN YUMAKÜYEHİZMETLİ ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ MERDİYE ŞENDİR BAŞKANDOÇ.DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ AYFER ÖZBAŞBAŞKAN YARD.DOÇ.DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ AYLİN ÖZAKGÜLÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ ZEHRA DOĞANÜYEMSc.N./ ARAŞ. GÖR AHMET KARAMANÜYEARAŞ.GÖR MAHİDE İSLAMOĞLUÜYEMEMUR-DAKTİLOGRAF ALİ NURLUÜYEHİZMETLİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (-1. KAT) (DEKANLIK KATI) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ GÜLAY RATHFISCHBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ BİRSEN MUTLUBAŞKAN YARD.YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ ŞERİFE KOÇÜYEARAŞ.GÖR. MURAT YAMAKÜYEBİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ İZZET ÖZTÜRKÜYEMEMUR NURETTİN ÖZYİĞİTÜYETEKNİSYEN YARDIMCISI YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ YASEMİN KUTLUBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ SELDA MEREY SEÇGİNLİ BAŞKAN YARD.YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ KÜBRA İNCİRKUŞÜYEMSc.N./ ARAŞ.GÖR. DİDEM ÖZTÜRKÜYEARAŞ.GÖR ERKAN DAĞÜYEMEMUR NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYETEKNİSYEN YARD. SÜLEYMAN YILMAZÜYEBEKÇİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ SERAP BALCIBAŞKANYARD. DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ SEVİL YILMAZ BAŞKAN YARD.YARD. DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ ŞÜKRAN BAŞGÖLÜYEMSc.N. /ARAŞ. GÖR. DURSUN ÇİL ÜYEMAAŞ MUTEMEDİ AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYEANABİLİMDALI SEKRETERİ SEVDA DOĞANÜYETEKNİSYEN CEMAL KÜTÜKÜYEKÜTÜPHANE GÖREVLİSİ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER) ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ NEVİN ŞAHİNBAŞKANDOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMRAN OSKAYBAŞKAN YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE AKTAŞÜYEMSc.N. /ARAŞ.GÖR EFE CAN NAMLIÜYEDEKANLIK SEKRETERİ SAADETTİN DEMİRCİÜYEHİZMETLİ ÇAĞLA BAYRAMÜYEHİZMETLİ ADI SOYADIEKİPTEKİ GÖREVİÜNVANI/GÖREVİ RENGİN ACAROĞLUBAŞKAN PROF.DR. RENGİN ACAROĞLU TULUHA AYOĞLUBAŞKAN YARD. YARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ ZELİHA TÜLEKÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ NURAY AKYÜZÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ HİLAL UYSALÜYEYARD.DOÇ.DR./ÖĞRETİM ÜYESİ GÖNÜL BODURÜYEMSc.N./ARAŞ.GÖR. FADİME KAYAÜYEMSc.N./ARAŞ.GÖR. İLKYARDIM EKİBİ

171 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ • NC Division of Health Service Regulation Health Care Personnel Registry- (DHSR). Approved Curriculum-Unit- Nurse Aide I Course. From :www.ncdhhs.gov/dhsr/hcpr/curriculum/toc.html (erişim: 06.06.2014)www.ncdhhs.gov/dhsr/hcpr/curriculum/toc.html • Akdur R.(Şubat 2009) HAP Temel Kavramlar,Temel yaklaşımlar, Afet Tıbbı. Kaynaklar

172 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİM


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları