Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• Ülkeler arasındaki alışverişlerde rol oynayan faktörler neler olabilir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• Ülkeler arasındaki alışverişlerde rol oynayan faktörler neler olabilir?"— Sunum transkripti:

1

2 • Ülkeler arasındaki alışverişlerde rol oynayan faktörler neler olabilir?

3 Ülkemizin diğer ülkelere en fazla sattığı ve bu ülkelerden en fazla satın aldığı mallar neler olabilir? Niçin?

4 İHRACATİHRACAT • Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasına ihracat (dışsatım) adı verilir.

5 İHRACAT • Türkiye’de en fazla hangi alanda ihracat yapılmaktadır?

6 İHRACAT • Türkiye’nin ihracatında, tarım ürünlerinin önemli paya sahip olmasının nedenleri neler olabilir?

7 İHRACAT • Türkiye’nin ihracatında, sanayi ürünlerinin önemli paya sahip olması ülkemizin hangi özelliğini gösterir?

8

9 İHRACAT • Türkiye en fazla neden bu malları ihraç etmektedir? (Ülkemizde en fazla üretilen tarım ürünleri ile en fazla çıkarılan malları düşünerek soruya cevap veriniz.)

10 İHRACAT • Bu ürünleri diğer ülkelere satmamızın başlıca nedenleri neler olabilir? Niçin? • Bu ürünler en fazla hangi ülkelere satılıyor olabilir? Niçin? • Bu ürünleri diğer ülkelere satmamızın başlıca nedenleri neler olabilir? Niçin? • Bu ürünler en fazla hangi ülkelere satılıyor olabilir? Niçin?

11 EN FAZLA İ HRACAT YAPTI Ğ IMIZ İ LK ON ÜLKE

12 ÜLKELER ARALIKOCAK - ARALIK 2005DAĞ.%2006DAĞ.%DEĞ.%2005DAĞ.%2006DAĞ.%DEĞ.% 1- Almanya 90412,593111,03,09.4512,99.6711,42,3 2- İngiltere 6058,37438,822,85.918,16.818,015,1 3- İtalya 5597,76387,514,05.617,66.747,920,2 4- A.B.D. 4406,14044,8-8,44.916,74.995,91,7 5- Fransa 3574,94985,939,83.805,24.605,420,9 6- İspanya 3264,53364,03,13.014,13.674,322,2 7- Rusya Fed. 2303,23253,941,62.3773,23.223,835,7 8- Irak 2974,12312,7-22,32.753,72.563,0-6,7 9- Hollanda 2553,52573,00,72.473,42.533,02,7 10- Romanya 1542,12412,956,51.782,42.342,831,2

13 İTHALAT • Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasına ithalat (dış alım) denir.

14 İTHALAT • Türkiye’de ithalat ürünle- rinde en fazla payı sanayi ü- rünlerinin tut- masının nedeni ne olabilir?

15 İTHALAT • Maden ürünle- rinin ihraç pa- yı %4,5 iken, ithalatta bu payın %21 olmasının nedeni ne olabilir?

16 İTHALAT • Türkiye’nin en az ithal ettiği ürünlerin ta- rımsal ürünler olmasının ne- deni ne olabilir?

17 Eczacılık ürünleri Plastikler ve Plastik ürün- ler

18 İTHALAT • Bu ürünleri diğer ülkelerden almamızın başlıca nedenleri nelerdir? • Bu ürünleri daha çok hangi ülkelerden alıyor olabiliriz? Niçin?

19 İTHALAT • Otomobil ve diğer motorlu taşıtların ülkemizden hem ihraç hem de ithal ettiğimiz en önemli mallardan biri olmasının nedeni sizce ne olabilir?

20 EN FAZLA İTHALAT YAPTIĞIMIZ İLK ON ÜLKE

21 İTHALAT - İlk 40 Ülke (*) Milyon $ ÜLKELER ARALIKOCAK - ARALIK 2005DAĞ. %2006DAĞ. %DEĞ. %2005DAĞ. %2006DAĞ. %DEĞ. % 1-Rusya Federasyonu1.40212,01.67414,519,412.90611,117.49412,835,6 2-Almanya1.43612,31.24310,8-13,413.63411,714.55410,66,8 3- Çin Halk Cumhuriyeti8096,98497,44,96.8855,99.5537,038,7 4-İtalya7746,67836,81,27.5666,58.5696,313,2 5-Fransa5294,54804,2-9,35.8885,06.6014,812,1 6-A.B.D.5054,35704,912,85.3764,65.9204,310,1 7-İran2942,53382,915,03.4703,05.6234,162,1 8-İngiltere4433,84173,6-5,84.6964,05.0823,78,2 9-İsviçre2522,22262,0-10,04.0543,53.9972,9-1,4 10-İspanya3412,93012,6-11,93.5553,03.7892,86,6

22

23 GÜMRÜK • Bir ülkenin giriş ve çıkışında insanların ve eşyaların denetim ve gözetiminin yapıldığı yere gümrük denir. • Gümrük yerlerinden alınan vergilere ise gümrük vergisi adı verilir.

24 TÜRKİYE’NİN İHRACAT VE İTHALATINDA ÖNEMLİ YERE SAHİP OLAN ÜLKELER

25 ALMANYA

26 ALMANYA • Orta Avrupa ülkesidir. • Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden birisidir. • Özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayisinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. • Almanya, Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkedir.

27 ALMANYA • Türkiye, Almanya’ya hazır giyim eşyaları, otomotiv ürünleri, elektronik eşya, yarı mamul mallar (deri, kâğıt, kauçuk), tütün, meyve ve sebze satmaktadır. • Almanya’dan ise Türkiye, otomobil ve diğer taşıtlar, çeşitli makineler, plastik veya plastik ürünler, eczacılık ürünleri almaktadır.

28 BERLİN-ALMANYA

29

30 İNGİLTERE

31 İNGİLTERE • Batı Avrupa ülkesidir. • İngiltere, 18. ve 19. yüzyıllarda demir ve kömür yataklarının işletilmesi ile dünyanın en önemli sanayi devleti haline gelmiştir. • 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’ye “üzerinde güneş batmayan ülke” denirdi.

32 İNGİLTERE • İngiltere, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke iken, Türkiye’nin ithalatında İngiltere yedinci (7.) sırada yer almaktadır.

33 İNGİLTERE • Türkiye İngiltere’ye otomotiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, elektronik eşya, yarı mamul mallar (deri, kâğıt, kauçuk), sebze ve meyve satmaktadır. • Türkiye İngiltere’den ise petrol ürünleri, eczacılık ürünleri, otomobil ve kara taşıtları, uçak ve çeşitli makineler almaktadır.

34 İNGİLTERE “Üzerinde güneşin batmadığı ülke” teriminden ne anlıyor- sunuz?

35 LONDRA KULE KÖPRÜSÜ

36 İTALYA

37 İTALYA • Güney Avrupa ülkesidir. • Türkiye gibi bir Akdeniz ülkesidir. • Dünyada en fazla turizm gelirlerine sahip ülkelerden birisidir.

38 İTALYA • Avrupa’nın ve dünyanın önemli sanayi ülkelerinden birisi olmasının yanında verimli ovalarında yetişen tarım ürün- lerinden de önemli gelir elde etmek- tedir. • İtalya Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı ülkelerden birisidir. Hem ihracatta hem de ithalatta 3. sırada yer alır.

39 İTALYA • Türkiye İtalya’ya daha çok otomotiv ürünleri, pamuk ve pamuk ipliği, hazır giyim eşyaları, elektronik eşyalar, demir ve çelik ürünleri ile çeşitli sebze ve meyve satmaktadır.

40 İTALYA • Türkiye, İtalya’dan daha çok motorlu kara taşıtları, çeşitli makineler, ilaçlar ve kimyasal maddeler, mutfak eşyaları ve ev gereçleri satın almaktadır.

41 KOLEZYUM-ROMA

42 İTALYA • Kolezyum, Roma’nın sembolü haline gelmiş bir anfi tiyatrodur. Dört katlı olan yapının yüksekliği 50 metredir. Roma İmparatorluğu devrinde sirk oyunları, araba yarışları ve gladyatör gösterileri yapılan kolezyum, 19. yüzyıla kadar dünyanın en büyük anfi tiyatrosu idi.

43 Bizim ülkemizin sembolü olabilecek tarihi eserler hangileridir?

44 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

45 AMERİKA BİRLEŞİK DEV. • Bir Kuzey Amerika ülkesidir. • ABD, 9 milyon kilometrekareyi geçen yüzölçümüyle dünyanın dördüncü büyük ülkesidir. • Ülke zengin doğal kaynaklara sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük enerji üreten ülkelerinden birisidir.

46 AMERİKA BİRLEŞİK DEV. • Ama özellikle sanayileşmeye bağlı olarak gelişen enerji tüketimi karşısında yetersiz kalmaktadır. • ABD özellikle petrol tüketiminin yaklaşık yarısını ithalatla karşılar. • ABD günümüzde dünyanın en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkesidir.

47 AMERİKA BİRLEŞİK DEV. • Türkiye’nin ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD, ithalatında ise altıncı sıradadır. • Türkiye, ABD’ye daha çok hazır giyim eşyası, demir ve çelik ürünleri, tütün, çeşitli meyve ve sebze satmaktadır. • ABD’den ise hurda demir ve çelik, sivil uçak ve helikopter, haberleşme cihazları, elektrikli cihazlar, eczacılık ürünleri, tıbbi malzemeler, mısır ve soya yağı satın alır.

48 ÖZGÜRLÜK HEYKELİ-NEW YORK

49 ABD’nin petrol ihtiyacının yaklaşık yarısını ithalatla karşılaması bu ülkenin dünya siyasetinde nasıl bir çizgi takip etmesine neden olmaktadır?

50 FRANSA

51 FRANSA • Atlas Okyanusu ve Akdeniz arasında yer alan Fransa, bir Batı Avrupa ülkesidir. • Dünyada en fazla turistin geldiği ülkelerden birisidir. • Dünyanın en gelişmiş sanayi ülkelerinden birisidir. • Fransa’nın ihracatında tarım ürünleri önemli bir yer tutar.

52 FRANSA • Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı beşinci ülke durumundadır. • Türkiye, Fransa’ya daha çok otomotiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, iplik, deri ürünler, elektronik eşya, çeşitli meyve ve sebzeler satmaktadır.

53 FRANSA • Türkiye, Fransa’dan ise otomobil ve diğer kara taşıtları, çeşitli makineler, haberleşme cihazları, kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, kozmetik ürünler, demir ve çelik ürünleri, uçak ve savunma sanayisi ürünleri satın almaktadır.

54 EYFEL KULESİ-PARİS

55 DİĞER ÜLKELER • Türkiye’nin son yıllarda ithalatında en önemli ülkelerden ikisi Rusya ve Çin olmuştur. Türkiye Rusya’dan daha çok petrol ve doğalgaz alırken; Çin’den televizyon tüpleri ve parçaları, bilgisayar malzemeleri, klimalar, çeşitli oyuncak ve kırtasiye ürünleri, elektronik cihazlar, elektrikli aletler, mutfak eşyası ve suni iplikli dokumaları almaktadır.

56 • Türkiye’nin ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

57 Ülkemiz niçin en fazla ihracat ve ithalatı bu ülkelerle yapıyor olabilir?

58 Ülkemizin bu ülkelere sattığı malların ortak özellikleri nelerdir?

59 Ülkemizin bu ülkelerden aldığı malların ortak özellikleri nelerdir?


"• Ülkeler arasındaki alışverişlerde rol oynayan faktörler neler olabilir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları