Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1  Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde  Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları İçerik 30.05.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1  Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde  Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları İçerik 30.05.2011."— Sunum transkripti:

1 1  Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde  Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları İçerik ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

2 2 ILO verilerine göre;  Son bir yılda İş kazası sayısı : ~ 250 milyon Ölüm : ~ 1.2 milyon Meslek hastalığı : ~ 160 milyon  Yıllık milli gelirde ortalama %4’lük kayıp...  Sigorta kapsamlarında ciddi daralmalar, fiyat artışı Dünyada Durum ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

3 3  Her yıl 180 milyon AB işçisinin 10 milyonu iş kazasından veya meslek hastalığından etkilenmekte ve yılda 8000 işçi ölmektedir.  Toplam maliyet yaklaşık milyar EURO / yıl  Şirket toplam karında tahmini olarak % 5-10 arası kayıp AB’de Durum ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

4 4  Her iş gününde 53; her 9 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor...  Her iş gününde 1-2 kişi sürekli iş göremez duruma düşüyor...  Her iş gününde 1-2 kişi hayatını kaybediyor... İnşaat Sektörü ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

5 5  Türkiye’de ölümlü her 5 iş kazasından 2’si inşaat sektöründe  Türkiye’de her 6 iş kazasından birisi inşaat sektöründe İnşaat Sektörü ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

6 6  Bana bir şey olmaz!  Şimdiye kadar hep böyle yaptık...  Böyle olacağı aklıma gelmemişti...  Güvenli görünüyordu! Kaza Teorisi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

7 7 Temel Kabul ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 KazalarBirdenbireGerçekleşmez!!!

8 8 Aysberg Kuramı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 Meslek hastalıkları Kazalar Riskli davranışlar... Riskli davranışlar... Riskli koşullar... Riskli koşullar...

9 9 Temel Yaklaşım ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 Tehlikelerin ve risk faktörlerinin Tehlikelerin ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi kaynağında yok edilmesi = Proaktif yaklaşım Proaktif yaklaşım

10 10 Hedef ve Sonuçlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 İş kazalarının ve meslekhastalıklarının en aza indirilmesi, iş sağlığının korunması Çalışana Yönelik Faydalar  Sağlık ve güvenliğin korunması  İş tatmini  Motivasyon Ekonomik Faydalar  Üretkenlik, Kaliteli İnsektisit  Organizasyonel etkinlik  Pozitif imaj  Rekabet  İş kayıplarının azalması

11 11  Tehlike (Hazard) : İnsan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynak  Risk: Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonu Kavramlar(1) ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

12 12 Tehlike Tanımlamaları  Yangın  Patlama  Mekanik tehlikeler  Düşme  Hareketli aksam  Bedensel tehlikeler  Basınç – kırılma  Nakliye – trafik  Vibrasyon  Termal tehlikeler  Kimyasal tehlikeler  Elektrik tehlikeleri  Radyasyon  Biyolojik tehlikeler  Çalışma ortamı  Doğal afetler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

13 13  Mekanik  Fiziksel  Kimyasal  Elektrik  Radyasyon Tehlike Tanımlamaları - II ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

14 14  Koruyucusuz hareketli aksam  Forktif kullanamama  Dağınık işyeri ortamı  Otomatik durdurma – harekete geçirme tertibatları olmayışı  Emniyet mandallarının olmayışı  Aşırı yükleme  Kişisel aşırı yük kaldırma... Mekanik Tehlikeler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

15 15  Aşırı gürültü  Titreşim  Aşırı veya yetersiz sıcaklık, nem ve hava hareketleri  Aşırı veya yetersiz aydınlatma Fiziksel Tehlikeler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

16 16  İnert, asetik ve alkali gazlar  Tozlar; alerjik, kanserojen, toksik...  Dumanlar  Buharlar Kimyasal Tehlikeler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

17 17  Yıpranmış, hatalı onarılmış tesisat  Topraklanmamış tezgah, el aletleri ve panolar  İyi yalıtılmamış reaktör kazanları  Koruma rölesiz mixlerin yüksek devirli motorları  Yaralı, korumasız kablolar... Elektrik Tehlikeleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

18 18  X ışınları  Radyoaktif maddeler  Kızıl ötesi ışınlar  Mor ötesi ışınlar Radyasyon Tehlikeleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

19 19 Kişisel Davranış Faktörleri  Yaptığı işi bilmeme  İSG kurallarını bilmeme  Yorgunluk  Uykusuzluk  Moral bozukluğu  Dalgınlık  Gereksiz şakalaşma ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

20 20 Kişisel Davranış Faktörleri  Yaptığı işi ciddiye almama  Kişisel koruyucu malzeme kullanmama  İşe uygun koruyucu kullanmama  Tehlikeli alet kullanma  Topraksız el aleti kullanma  Ergonomik olmayan çalışma yöntemleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

21 21 İSG Kayıpları  Ölüm  Yaralanma  Meslek hastalığı  Kayıp işgünü  Maddi kayıplar  Motivasyon kaybı  Verimlilik kaybı  İnsektisit ürün kalitesinin azalması ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 RİSKLER...

22 22  Kesik  Şok  Ezilme, incinme, kırık, çıkık, çatlak, burkulma  Solunum güçlüğü, enfeksiyon  Yanık  Tetanoz  Alerjik reaksiyon  Zehirlenme... İSG Riskleri – İnsan ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

23 23  Yıkılma  Gaz Patlaması  Yanma  Kırılma  Aktif Madde Sızıntısı  Bozulma İSG Riskleri – Malzeme - Tesis ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

24 24  Kaza (Accident) : Ölüm, yaralanma, hastalık, hasar veya diğer kayıplara yol açan istenmeyen durum  Olay (İncident) : Kazaya yol açan ya da açma potansiyeli olan durum  Ramak kala olaylar : near miss Kavramlar (2) ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

25 25  506 sayılı SSK Kanununa göre; Sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olay... Ne zaman ? Hangi koşullarda ? İş Kazası Tanımı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

26 26  Sigortalının işyerinde bulunduğu zamanlarda  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla  Sigortalının, işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda  Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda  Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında İş Kazası Tanımı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

27 27  506 Sayılı SSK Kanununa göre; Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları nedeniyle uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Meslek Hastalığı Tanımı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

28 28  Kazalar birdenbire gerçekleşmez...  Sebep: Riskli durum ve davranışlar  Riskli durum ve davranışlar kontrol edilmelidir.  İSG metrikleri istatiksel olarak değerlendirilebilir. Temel Sistem Yaklaşımları ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

29 29  Tehlike tanımlanması – risk değerlendirmesi ve kontrolü  İSG Programı oluşturulması  İSG yaklaşımları – dokümantasyon  İzleme ve denetim  Düzeltici ve önleyici faaliyetler  Sürekli iyileştirme İSG Yönetimi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

30 30  Tüm kazalar önlenebilir.  Kazaların önlenmesinde yönetim sorumluluğu vardır.  Organizasyonun ortak sinerjisi gereklidir.  Tüm uygulama aşamaları kontrol edilmelidir.  Güvenli çalışma bir zorunluluktur.  Personel İSG eğitimi almalıdır.  Yönetim denetimi bir zorunluluktur.  Eksikler acilen giderilmelidir.  İş harici sağlık ve güvenlik de önemlidir.  İş güvenliği, iyi (kaliteli) iş demektir.  İSG temel bir kavram ve kişisel değer olarak alınmalıdır.. Dupont Felsefesi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

31 31 AB Anlaşması Madde 137 : İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki Direktifler  Mesleki risklerin önlenmesi  İş sağlığı ve güvenliğinin korunması  Risk ve kaza faktörlerinin eliminasyonu  Bilgilendirme, danışma ve çalışanların eşit katılımı  Çalışanların ve temsilcilerin eğitilmesi AB – Genel Prensipler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

32 32  Şirket politikasında pro-aktif İSG kavramı  İşveren tarafından risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu  AB’de çalışan tüm işçilere uygunluk İSG Çerçeve Direktif 89 / 391 / EEC Yeni Yaklaşımlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

33 33  ABD’de İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Süreç Odaklı Sistemler... Amerika Petrol Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) Amerika Kimya Mühendisleri Enstitüsü Yönetim Sistemleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

34 34  Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri SCC – Yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliği - (Petrokimya, Kimya, İnşaat, Endüstri) CEFIC – Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi BS 8800 – İngiliz İSG Yönetim Sistemi Standartı OHSAS – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetim Sistemleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

35 35   Nur İlaç’ın   OHSAS İSG Yönetim Sistemi Maddeleri  İçerik ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

36 36 Tanım 1996 yılında BS 8800 “ İSG Yönetim Sistemleri için Rehber “ bir İngiliz standardı olarak yayınlanmış, fakat bir belgelendirme standardı olarak planlanmamıştır. Ulusal standart ve belgelendirme kuruluşları ile bağımsız gruplar, BSI ile beraber hareket ederek OHSAS 18001’i bir belgelendirme standardı olarak geliştirmişlerdir ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

37 37 OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Assessment Series İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri OHSAS 18002:2000 Guidelines for the Implementation of OHSAS OHSAS için Uygulama Kılavuzu Tanım ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

38 38 OHSAS 18001; Kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlama, kontrol etme, izleme, eğitim ve performanslarını geliştirme şansı verir. İş kazalarının ve üretim kayıplarının azalması- Çalışan motivasyonu Hedef ve Sonuçlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

39 39  OHSAS – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  OHSAS bir İSG yönetim sistemi standardı olmaya yönelik geliştirilmiş olup, belgelendirilmektedir. OHSAS (henüz) bir Avrupa veya ISO standardı değildir. Ek OHSAS Kılavuzu OHSAS 18001’in özel gerekliliklerini karşılamak üzere yasal mevzuatla birlikte takip edilmek üzere yapılandırılmıştır. ISO 9001:2000 (Kalite) ve ISO 14001:1996 (Çevre) Yönetim Sistem Standartlarına entegre olarak geliştirilebilir. OHSAS ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

40 40  OHSAS Yönetim Sisteminin Kurulması  Kuruluşun büyüklüğüne (personel sayısı)  Sektöre (sanayi)  Süreçler ve aktivitelere  Coğrafi lokasyona  Kuruluşun işletme yaygınlığına  Kuruluşun organizasyon yapısına  Yasal gerekliliklere göre değişkenlik gösterir. OHSAS ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

41 41  4.1 Genel Gereklilik  4.2 Politika  4.3 Planlama  4.4 Uygulama ve Operasyon  4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler  4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi OHSAS Maddeleri REV.00

42 42 Kuruluş, 4.Bölümde belirtilen gerekliliklere uygun olarak bir İSG Yönetim Sistemi kuracak ve devam ettirecektir. 4.1 Genel Gereklilik ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

43 43  Kuruluşun İSG risklerine uygun olacaktır.  Sürekli iyileştirmeyi taahhüt edecektir.  Mevcut yasal mevzuata uygunluğunu taahhüt edecektir.  Dökümante edilecek, uygulanacak ve devam ettirilecektir.  Tüm çalışanlarla iletişim içinde hazırlanacaktır.  İlgili tüm taraflar için elde edilebilir olacaktır.  Periyodik olarak gözden geçirilecektir. 4.2 İSG Politikası ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

44 44  Tehlike tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrolü  Yasal ve diğer şartlar  İSG Hedefleri  İSG Yönetim Programı 4.3 Planlama ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 Kuruluşun tüm aktiviteleri için

45 45  Rutin ve rutin olmayan faaliyetler  Çalışma alanındaki ilgili tüm taraflar  İşyerindeki tüm tesisler Pro-aktif ve etkin risk kontrol yöntemleri Risk Değerlendirme Prosedürü ve Formu ile İSG Risk Değerlendirme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

46 46  Anayasa Maddeler  1475 sayılı İş Kanunu  506 sayılı SSK Kanunu  818 sayılı Borçlar Kanunu  765 sayılı Türk Ceza Kanunu  Belediye Kanunu  Umumi Hıfzısıhha Kanunu... Yasal Mevzuat – Kanunlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

47 47  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük  İş Süreleri Tüzüğü  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük... Yasal Mevzuat – Tüzükler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

48 48  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği  İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  Makine Koruyucuları Yönetmeliği  Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Yönetmelik... Yasal Mevzuat – Yönetmelikler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

49 49  Sponsor Şartları...  İşveren Şartları...  Müşavir Şartları... Diğer Şartlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

50 50  Risk seviyelerinin azaltılması  İSG Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi  Mevcut niteliklerin iyileştirilmesi  Kazaya yol açabilecek olayların azaltılması olabilir... İSG Hedefleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

51 51  Hedefler  Sorumluluk – Yetki  Zaman  Gereklilikler – Kaynaklar Düzenli gözden geçirme ve revizyon... İSG Yönetim Programı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

52 52  Organizasyon yapısı ve sorumluluklar  Eğitim, bilinçlendirme ve beceri  Danışma ve iletişim  Dökümantasyon  Döküman ve veri kontrolü  Operasyon kontrolü  Acil durum hazırlık ve aksiyonu 4.4 Uygulama ve Operasyon ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

53 53 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  İSG Yönetim Temsilcisi  İSG İşletme Sorumlusu  İşyeri Mühendisi  Tüm Personel  Danışman ve / veya dış denetçi  (Varsa) tedarikçi temsilcileri... Organizasyon Yapısı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

54 54  OHSAS Bilinçlendirme  Yasal Mevzuat  Risk Değerlendirme  İlk Yardım  Yangın  Elektrik İş Güvenliği  Trafik  Kişisel koruyucu malzeme kullanımı  Meslek hastalıklarından korunma...  İç denetçi... İSG Eğitimleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

55 55  İSİG Kurul toplantıları  Mesul Müdürler ve İlaçlama ekipleri ile toplantılar  İşyeri panoları  Brifingler,  Kısa süreli (tool – box) toplantıları  & web  Video filmler...  Dış iletişim İSG İletişimi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

56 56  İşlemlerin kontrol altında yürütülmesi için prosedürler  İşlem kriterlerinin belirlenmesi Operasyon Kontrol Yaklaşımı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

57 57  Malzeme, hizmet alımı ve dış kaynak kullanımı  Tehlikeli iş ve faaliyetler  Tehlikeli malzemeler  Güvenli tesis ve ekipman elde etme İşyeri – fabrika giriş çıkışları Yangın önleme sistemleri Sağlık üniteleri Havalandırma İlaçlamada Kişisel koruyucu malzeme temini... Operasyon Kontrol Yaklaşımı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

58 58 Örnekler :  Kişisel Malzeme Kullanımı  Tehlikeli malzeme satınalma ve kullanım şartları  Sağlık ve Hijyen Şartları  Trafik Talimatı  İşyeri Güvenlik Talimatı... Operasyon Kontrolü ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

59 59  Acil durum plan ve prosedürleri Boşaltma – kaçış planları Olay Komuta Sistemi Haberleşme – İletişim  Acil durum ekipmanı  Düzenli tatbikatlar Gözden Geçirme Acil Durum Hazırlık ve Aksiyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

60 60  Performans ölçümü ve izleme  Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler  Kayıtlar ve kayıt yönetimi  İSG Yönetim Sistemi denetimi 4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

61 61  Pro – aktif ve reaktif izleme  Ölçüm teknikleri İnsan Sağlığı Çalışma ortamı ölçümleri Sonuçların ölçülmesi Sebep – sonuç ilişkilerinin kurulması...  Kontroller (inspection) Çalışanlar Malzeme – ekipman Çalışma koşulları  Ölçüm aletleri – kalibrasyon  Tedarikçi malzemelerinin kontrolü  İstatiksel yöntemler Performans Ölçüm ve İzleme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

62 62 Örnekler  Gürültü seviye ölçümleri  Basınçlı kap v.b testleri  Ortam gaz ölçümleri  Yasal izinler  Check – listler ile uygulama kontrolleri Performans Ölçüm ve İzleme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

63 63  Kaza saatleri ve günleri  Zehirlenme türleri  Revire başvuru nedenleri Kaza  İş kazası tipleri maliyetleri  Vücutta etkilenen kısım  Kaza oluş yerleri  Kaza nedenleri İSG Kaza Analizleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

64 64  Kaza sayısı  Kayıp işgünü  Aylık ort. çalışma saati ve işçi sayısı  İş kazası oranı Kaza sayısı * 100 / işçi sayısı  İş kazası sıklık hızı Kaza sayısı * 10 6 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık ort. işçi sayısı)  İş kazası ağırlık hızı Kayıp işgünü * 10 6 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık ort. işçi sayısı) Kaza Analizleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

65 65 Kaza – Kazaya yol açabilecek olay – Uygunsuzluk ( incident )  Acil aksiyon  Kayıt  Araştırma  Düzeltici faaliyet  Önleyici faaliyet  Takip Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

66 66  İç denetçi eğitimleri  İç denetçilerin belirlenmesi  Denetim soru listelerinin hazırlanması  Denetim planlaması  Denetimin gerçekleştirilmesi  Uygunsuzlukların raporlanması  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması Nur İlaç’da İç Denetimler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

67 67  Yasal Mevzuat  OHSAS 18001, ISO 9001, ISO  Sistem Dokümantasyonu  Uygulamalar İç Denetim Kriterleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

68 68 Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için;  Uygunluğu,  Yeterliliği,  Etkinliği Üst Yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

69 69  İSG Politikası ve Nur İlaç Hizmet Hedefleri  Bütünsel performans değerlendirmesi  Toplantı kayıtları ve alınan kararların uygulanması ve takibi 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

70 70  Davranış temelli sağlık ve güvenlik (Behaviour based safety)  Ergonomi  Çalışma hayatında stres yönetimi  Yeni tehlikeler : Cep telefonları, baz istasyonları  Yazılım tabanlı İSG risk analizleri ve envanter yönetimi  Serbest mesleklerde (tarım v.b) İSG kültürü Yeni Yaklaşımlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.000

71 71  Nur İlaç’da uygulanan  ISO 9001  ISO  OHSAS  Kalite – Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Entegrasyonu İçerik ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

72 72 ISO 9001 Kalite ISO Çevre OHSAS 18001İSG Entegre Sistem Elemanları ISO 9001-ISO OHSAS REV.00 Politika Planlama Uygulama ve Operasyon Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirmesi

73 73 Entegre Sistem Yaklaşımı ISO 9001:2008 Kalite ISO 14001:2004 Çevre OHSAS İSG Dokümantasyon ve uygulamada tam veya kısmi entegre edilebilir ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

74 74  Politika  Amaç ve Hedefler  Yönetim Programı  Prosedürler  Planlar  Talimatlar  Check – listler  Formlar  Diğer rapor ve kayıtlar Döküman Yapısı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

75 75  Politika (farklı da olabilir)  Hedefler ve Takibi (farklı da olabilir)  Organizasyon Şeması  Görev – Yetki ve Sorumluluklar Temel Entegre Yaklaşım ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

76 76  Doküman Kontrolü (El Kitabı dışında)  Kayıtların Kontrolü  İç Denetim  Yönetim Gözden Geçirme  Uygunsuzluk – Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler  İletişim  Eğitim Kalite – Çevre – İSG Entegrasyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

77 77  Yasal Mevzuat Takibi  Yönetim Programı  Kaza – Olay Raporlama Çevre ve İSG Entegrasyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

78 78  İSG Risk Değerlendirme  Çevre Etki Analizi  Kontrol Prosedürleri (kısmi entegrasyon)  Performans Ölçüm ve İzleme (kısmi entegrasyon) Çevre ve İSG Farklılıkları ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

79 79  ISO 9001:2000 Belgelendirme süreci ile benzer süreç Denetim Sistematiği Belge süresi ve takip denetimleri  Somut uygulama tespitleri söz konusu  Uygulamada sistematik aksaklıklar : majör uygunsuzluk  Yasal mevzuata uygunluk önemli  İşveren şartlarına uygunluk önemli  Sadece çalışanlar değil ilgili tüm taraflar önemli Belgelendirme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

80 80 Teşekkür Ederiz... Kalite ve Çevre Sistemlerimizi İncelediğiniz için, ISO ISO OHSAS REV.00


"1  Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde  Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları İçerik 30.05.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları