Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde"— Sunum transkripti:

1 Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde
İçerik Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde Kalite Sistem Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemi ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

2 Yıllık milli gelirde ortalama %4’lük kayıp...
Dünyada Durum ILO verilerine göre; Son bir yılda İş kazası sayısı : ~ 250 milyon Ölüm : ~ 1.2 milyon Meslek hastalığı : ~ 160 milyon Yıllık milli gelirde ortalama %4’lük kayıp... Sigorta kapsamlarında ciddi daralmalar, fiyat artışı ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

3 Toplam maliyet yaklaşık 20-30 milyar EURO / yıl
AB’de Durum Her yıl 180 milyon AB işçisinin 10 milyonu iş kazasından veya meslek hastalığından etkilenmekte ve yılda 8000 işçi ölmektedir. Toplam maliyet yaklaşık milyar EURO / yıl Şirket toplam karında tahmini olarak % 5-10 arası kayıp ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

4 Her iş gününde 53; her 9 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor...
İnşaat Sektörü Her iş gününde 53; her 9 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor... Her iş gününde 1-2 kişi sürekli iş göremez duruma düşüyor... Her iş gününde 1-2 kişi hayatını kaybediyor... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

5 Türkiye’de ölümlü her 5 iş kazasından 2’si inşaat sektöründe
Türkiye’de her 6 iş kazasından birisi inşaat sektöründe ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

6 Şimdiye kadar hep böyle yaptık... Böyle olacağı aklıma gelmemişti...
Kaza Teorisi Bana bir şey olmaz! Şimdiye kadar hep böyle yaptık... Böyle olacağı aklıma gelmemişti... Güvenli görünüyordu! ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

7 Kazalar Birdenbire Gerçekleşmez!!! Temel Kabul
ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

8 Riskli davranışlar... Riskli koşullar... Aysberg Kuramı
Meslek hastalıkları Kazalar Riskli davranışlar... Riskli koşullar... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

9 Tehlikelerin ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi =
Temel Yaklaşım Tehlikelerin ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi = Proaktif yaklaşım ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

10 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi,
Hedef ve Sonuçlar Çalışana Yönelik Faydalar Sağlık ve güvenliğin korunması İş tatmini Motivasyon Ekonomik Faydalar Üretkenlik, Kaliteli İnsektisit Organizasyonel etkinlik Pozitif imaj Rekabet İş kayıplarının azalması İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi, iş sağlığının korunması ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

11 İnsan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar
Kavramlar(1) Tehlike (Hazard) : İnsan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynak Risk: Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

12 Tehlike Tanımlamaları
Yangın Patlama Mekanik tehlikeler Düşme Hareketli aksam Bedensel tehlikeler Basınç – kırılma Nakliye – trafik Vibrasyon Termal tehlikeler Kimyasal tehlikeler Elektrik tehlikeleri Radyasyon Biyolojik tehlikeler Çalışma ortamı Doğal afetler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

13 Tehlike Tanımlamaları - II
Mekanik Fiziksel Kimyasal Elektrik Radyasyon ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

14 Koruyucusuz hareketli aksam Forktif kullanamama Dağınık işyeri ortamı
Mekanik Tehlikeler Koruyucusuz hareketli aksam Forktif kullanamama Dağınık işyeri ortamı Otomatik durdurma – harekete geçirme tertibatları olmayışı Emniyet mandallarının olmayışı Aşırı yükleme Kişisel aşırı yük kaldırma... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

15 Aşırı veya yetersiz sıcaklık, nem ve hava hareketleri
Fiziksel Tehlikeler Aşırı gürültü Titreşim Aşırı veya yetersiz sıcaklık, nem ve hava hareketleri Aşırı veya yetersiz aydınlatma ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

16 İnert, asetik ve alkali gazlar Tozlar; alerjik, kanserojen, toksik...
Kimyasal Tehlikeler İnert, asetik ve alkali gazlar Tozlar; alerjik, kanserojen, toksik... Dumanlar Buharlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

17 Yıpranmış, hatalı onarılmış tesisat
Elektrik Tehlikeleri Yıpranmış, hatalı onarılmış tesisat Topraklanmamış tezgah, el aletleri ve panolar İyi yalıtılmamış reaktör kazanları Koruma rölesiz mixlerin yüksek devirli motorları Yaralı, korumasız kablolar... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

18 X ışınları Radyoaktif maddeler Kızıl ötesi ışınlar Mor ötesi ışınlar
Radyasyon Tehlikeleri X ışınları Radyoaktif maddeler Kızıl ötesi ışınlar Mor ötesi ışınlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

19 Kişisel Davranış Faktörleri
Yaptığı işi bilmeme İSG kurallarını bilmeme Yorgunluk Uykusuzluk Moral bozukluğu Dalgınlık Gereksiz şakalaşma ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

20 Kişisel Davranış Faktörleri
Yaptığı işi ciddiye almama Kişisel koruyucu malzeme kullanmama İşe uygun koruyucu kullanmama Tehlikeli alet kullanma Topraksız el aleti kullanma Ergonomik olmayan çalışma yöntemleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

21 RİSKLER... İSG Kayıpları Ölüm Yaralanma Meslek hastalığı Kayıp işgünü
Maddi kayıplar Motivasyon kaybı Verimlilik kaybı İnsektisit ürün kalitesinin azalması RİSKLER... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

22 Ezilme, incinme, kırık, çıkık, çatlak, burkulma
İSG Riskleri – İnsan Kesik Şok Ezilme, incinme, kırık, çıkık, çatlak, burkulma Solunum güçlüğü, enfeksiyon Yanık Tetanoz Alerjik reaksiyon Zehirlenme... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

23 Yıkılma Gaz Patlaması Yanma Kırılma Aktif Madde Sızıntısı Bozulma
İSG Riskleri – Malzeme - Tesis Yıkılma Gaz Patlaması Yanma Kırılma Aktif Madde Sızıntısı Bozulma ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

24 Ölüm, yaralanma, hastalık, hasar veya diğer
Kavramlar (2) Kaza (Accident) : Ölüm, yaralanma, hastalık, hasar veya diğer kayıplara yol açan istenmeyen durum Olay (İncident) : Kazaya yol açan ya da açma potansiyeli olan durum Ramak kala olaylar : near miss ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

25 Sigortalıyı hemen veya sonradan
İş Kazası Tanımı 506 sayılı SSK Kanununa göre; Sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olay... Ne zaman ? Hangi koşullarda ? ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

26 Sigortalının işyerinde bulunduğu zamanlarda
İş Kazası Tanımı Sigortalının işyerinde bulunduğu zamanlarda İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla Sigortalının, işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

27 506 Sayılı SSK Kanununa göre;
Meslek Hastalığı Tanımı 506 Sayılı SSK Kanununa göre; Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları nedeniyle uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

28 Kazalar birdenbire gerçekleşmez... Sebep: Riskli durum ve davranışlar
Temel Sistem Yaklaşımları Kazalar birdenbire gerçekleşmez... Sebep: Riskli durum ve davranışlar Riskli durum ve davranışlar kontrol edilmelidir. İSG metrikleri istatiksel olarak değerlendirilebilir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

29 İSG Yönetimi Tehlike tanımlanması – risk değerlendirmesi ve kontrolü
İSG Programı oluşturulması İSG yaklaşımları – dokümantasyon İzleme ve denetim Düzeltici ve önleyici faaliyetler Sürekli iyileştirme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

30 Dupont Felsefesi Tüm kazalar önlenebilir.
Kazaların önlenmesinde yönetim sorumluluğu vardır. Organizasyonun ortak sinerjisi gereklidir. Tüm uygulama aşamaları kontrol edilmelidir. Güvenli çalışma bir zorunluluktur. Personel İSG eğitimi almalıdır. Yönetim denetimi bir zorunluluktur. Eksikler acilen giderilmelidir. İş harici sağlık ve güvenlik de önemlidir. İş güvenliği, iyi (kaliteli) iş demektir. İSG temel bir kavram ve kişisel değer olarak alınmalıdır. . ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

31 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki Direktifler
AB – Genel Prensipler AB Anlaşması Madde 137 : İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki Direktifler Mesleki risklerin önlenmesi İş sağlığı ve güvenliğinin korunması Risk ve kaza faktörlerinin eliminasyonu Bilgilendirme, danışma ve çalışanların eşit katılımı Çalışanların ve temsilcilerin eğitilmesi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

32 Şirket politikasında pro-aktif İSG kavramı
Yeni Yaklaşımlar Şirket politikasında pro-aktif İSG kavramı İşveren tarafından risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu AB’de çalışan tüm işçilere uygunluk İSG Çerçeve Direktif 89 / 391 / EEC ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

33 ABD’de İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Süreç Odaklı Sistemler... Amerika Petrol Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) Amerika Kimya Mühendisleri Enstitüsü ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

34 Yönetim Sistemleri Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri SCC – Yükleniciler için İş Sağlığı ve Güvenliği - (Petrokimya, Kimya, İnşaat, Endüstri) CEFIC – Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi BS 8800 – İngiliz İSG Yönetim Sistemi Standartı OHSAS – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

35 OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Maddeleri
İçerik Nur İlaç’ın OHSAS İSG Yönetim Sistemi Maddeleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

36 Tanım 1996 yılında BS 8800 “ İSG Yönetim
Sistemleri için Rehber “ bir İngiliz standardı olarak yayınlanmış, fakat bir belgelendirme standardı olarak planlanmamıştır. Ulusal standart ve belgelendirme kuruluşları ile bağımsız gruplar, BSI ile beraber hareket ederek OHSAS 18001’i bir belgelendirme standardı olarak geliştirmişlerdir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

37 Occupational Health and Safety Assessment Series
Tanım OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Assessment Series İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri OHSAS 18002:2000 Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001 OHSAS için Uygulama Kılavuzu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

38 OHSAS 18001; Kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği
Hedef ve Sonuçlar OHSAS 18001; Kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlama, kontrol etme, izleme, eğitim ve performanslarını geliştirme şansı verir. İş kazalarının ve üretim kayıplarının azalması- Çalışan motivasyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

39 OHSAS 18001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS bir İSG yönetim sistemi standardı olmaya yönelik geliştirilmiş olup, belgelendirilmektedir. OHSAS (henüz) bir Avrupa veya ISO standardı değildir. Ek OHSAS Kılavuzu OHSAS 18001’in özel gerekliliklerini karşılamak üzere yasal mevzuatla birlikte takip edilmek üzere yapılandırılmıştır. ISO 9001:2000 (Kalite) ve ISO 14001:1996 (Çevre) Yönetim Sistem Standartlarına entegre olarak geliştirilebilir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

40 OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin Kurulması
Kuruluşun büyüklüğüne (personel sayısı) Sektöre (sanayi) Süreçler ve aktivitelere Coğrafi lokasyona Kuruluşun işletme yaygınlığına Kuruluşun organizasyon yapısına Yasal gerekliliklere göre değişkenlik gösterir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

41 OHSAS 18001 Maddeleri 4.1 Genel Gereklilik 4.2 Politika 4.3 Planlama
4.4 Uygulama ve Operasyon 4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi REV.00

42 Kuruluş, 4.Bölümde belirtilen gerekliliklere
4.1 Genel Gereklilik Kuruluş, 4.Bölümde belirtilen gerekliliklere uygun olarak bir İSG Yönetim Sistemi kuracak ve devam ettirecektir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

43 Kuruluşun İSG risklerine uygun olacaktır.
4.2 İSG Politikası Kuruluşun İSG risklerine uygun olacaktır. Sürekli iyileştirmeyi taahhüt edecektir. Mevcut yasal mevzuata uygunluğunu taahhüt edecektir. Dökümante edilecek, uygulanacak ve devam ettirilecektir. Tüm çalışanlarla iletişim içinde hazırlanacaktır. İlgili tüm taraflar için elde edilebilir olacaktır. Periyodik olarak gözden geçirilecektir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

44 Kuruluşun tüm aktiviteleri için
4.3 Planlama Tehlike tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrolü Yasal ve diğer şartlar İSG Hedefleri İSG Yönetim Programı Kuruluşun tüm aktiviteleri için ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

45 Rutin ve rutin olmayan faaliyetler
İSG Risk Değerlendirme Rutin ve rutin olmayan faaliyetler Çalışma alanındaki ilgili tüm taraflar İşyerindeki tüm tesisler Pro-aktif ve etkin risk kontrol yöntemleri Risk Değerlendirme Prosedürü ve Formu ile ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

46 Yasal Mevzuat – Kanunlar
Anayasa Maddeler 1475 sayılı İş Kanunu 506 sayılı SSK Kanunu 818 sayılı Borçlar Kanunu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu Belediye Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

47 Yasal Mevzuat – Tüzükler
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük İş Süreleri Tüzüğü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

48 Yasal Mevzuat – Yönetmelikler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Makine Koruyucuları Yönetmeliği Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Yönetmelik... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

49 Sponsor Şartları... İşveren Şartları... Müşavir Şartları...
Diğer Şartlar Sponsor Şartları... İşveren Şartları... Müşavir Şartları... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

50 Risk seviyelerinin azaltılması İSG Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi
İSG Hedefleri Risk seviyelerinin azaltılması İSG Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi Mevcut niteliklerin iyileştirilmesi Kazaya yol açabilecek olayların azaltılması olabilir... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

51 Hedefler Sorumluluk – Yetki Zaman Gereklilikler – Kaynaklar
İSG Yönetim Programı Hedefler Sorumluluk – Yetki Zaman Gereklilikler – Kaynaklar Düzenli gözden geçirme ve revizyon... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

52 Organizasyon yapısı ve sorumluluklar Eğitim, bilinçlendirme ve beceri
4.4 Uygulama ve Operasyon Organizasyon yapısı ve sorumluluklar Eğitim, bilinçlendirme ve beceri Danışma ve iletişim Dökümantasyon Döküman ve veri kontrolü Operasyon kontrolü Acil durum hazırlık ve aksiyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

53 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İSG Yönetim Temsilcisi
Organizasyon Yapısı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İSG Yönetim Temsilcisi İSG İşletme Sorumlusu İşyeri Mühendisi Tüm Personel Danışman ve / veya dış denetçi (Varsa) tedarikçi temsilcileri... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

54 İSG Eğitimleri OHSAS 18001 Bilinçlendirme Yasal Mevzuat
Risk Değerlendirme İlk Yardım Yangın Elektrik İş Güvenliği Trafik Kişisel koruyucu malzeme kullanımı Meslek hastalıklarından korunma... İç denetçi... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

55 İSİG Kurul toplantıları
İSG İletişimi İSİG Kurul toplantıları Mesul Müdürler ve İlaçlama ekipleri ile toplantılar İşyeri panoları Brifingler, Kısa süreli (tool – box) toplantıları & web Video filmler... Dış iletişim ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

56 İşlem kriterlerinin belirlenmesi
Operasyon Kontrol Yaklaşımı İşlemlerin kontrol altında yürütülmesi için prosedürler İşlem kriterlerinin belirlenmesi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

57 Operasyon Kontrol Yaklaşımı
Malzeme, hizmet alımı ve dış kaynak kullanımı Tehlikeli iş ve faaliyetler Tehlikeli malzemeler Güvenli tesis ve ekipman elde etme İşyeri – fabrika giriş çıkışları Yangın önleme sistemleri Sağlık üniteleri Havalandırma İlaçlamada Kişisel koruyucu malzeme temini... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

58 Kişisel Malzeme Kullanımı
Operasyon Kontrolü Örnekler : Kişisel Malzeme Kullanımı Tehlikeli malzeme satınalma ve kullanım şartları Sağlık ve Hijyen Şartları Trafik Talimatı İşyeri Güvenlik Talimatı... ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

59 Acil durum plan ve prosedürleri
Acil Durum Hazırlık ve Aksiyonu Acil durum plan ve prosedürleri Boşaltma – kaçış planları Olay Komuta Sistemi Haberleşme – İletişim Acil durum ekipmanı Düzenli tatbikatlar Gözden Geçirme ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

60 Performans ölçümü ve izleme
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler Performans ölçümü ve izleme Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Kayıtlar ve kayıt yönetimi İSG Yönetim Sistemi denetimi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

61 Performans Ölçüm ve İzleme
Pro – aktif ve reaktif izleme Ölçüm teknikleri İnsan Sağlığı Çalışma ortamı ölçümleri Sonuçların ölçülmesi Sebep – sonuç ilişkilerinin kurulması... Kontroller (inspection) Çalışanlar Malzeme – ekipman Çalışma koşulları Ölçüm aletleri – kalibrasyon Tedarikçi malzemelerinin kontrolü İstatiksel yöntemler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

62 Gürültü seviye ölçümleri Basınçlı kap v.b testleri Ortam gaz ölçümleri
Performans Ölçüm ve İzleme Örnekler Gürültü seviye ölçümleri Basınçlı kap v.b testleri Ortam gaz ölçümleri Yasal izinler Check – listler ile uygulama kontrolleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

63 Kaza saatleri ve günleri Zehirlenme türleri
İSG Kaza Analizleri Kaza saatleri ve günleri Zehirlenme türleri Revire başvuru nedenleri Kaza İş kazası tipleri maliyetleri Vücutta etkilenen kısım Kaza oluş yerleri Kaza nedenleri ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

64 Kaza Analizleri Kaza sayısı Kayıp işgünü
Aylık ort. çalışma saati ve işçi sayısı İş kazası oranı Kaza sayısı * 100 / işçi sayısı İş kazası sıklık hızı Kaza sayısı * 106 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık ort. işçi sayısı) İş kazası ağırlık hızı Kayıp işgünü * 106 / (yıllık ort. çalışma saati * yıllık ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

65 Kaza – Kazaya yol açabilecek olay – Uygunsuzluk ( incident )
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Kaza – Kazaya yol açabilecek olay – Uygunsuzluk ( incident ) Acil aksiyon Kayıt Araştırma Düzeltici faaliyet Önleyici faaliyet Takip ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

66 İç denetçilerin belirlenmesi Denetim soru listelerinin hazırlanması
Nur İlaç’da İç Denetimler İç denetçi eğitimleri İç denetçilerin belirlenmesi Denetim soru listelerinin hazırlanması Denetim planlaması Denetimin gerçekleştirilmesi Uygunsuzlukların raporlanması Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

67 Sistem Dokümantasyonu Uygulamalar
İç Denetim Kriterleri Yasal Mevzuat OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 Sistem Dokümantasyonu Uygulamalar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

68 Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için; Uygunluğu,
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için; Uygunluğu, Yeterliliği, Etkinliği Üst Yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

69 İSG Politikası ve Nur İlaç Hizmet Hedefleri
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi İSG Politikası ve Nur İlaç Hizmet Hedefleri Bütünsel performans değerlendirmesi Toplantı kayıtları ve alınan kararların uygulanması ve takibi ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

70 Davranış temelli sağlık ve güvenlik
Yeni Yaklaşımlar Davranış temelli sağlık ve güvenlik (Behaviour based safety) Ergonomi Çalışma hayatında stres yönetimi Yeni tehlikeler : Cep telefonları, baz istasyonları Yazılım tabanlı İSG risk analizleri ve envanter yönetimi Serbest mesleklerde (tarım v.b) İSG kültürü ISO 9001-ISO OHSAS REV.000

71 Kalite – Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Entegrasyonu
İçerik Nur İlaç’da uygulanan ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Kalite – Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Entegrasyonu ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

72 Entegre Sistem Elemanları
ISO Kalite ISO Çevre OHSAS 18001İSG Politika Planlama Yönetimin Gözden Geçirmesi Uygulama ve Operasyon Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

73 Entegre Sistem Yaklaşımı
Dokümantasyon ve uygulamada tam veya kısmi entegre edilebilir. ISO 9001:2008 Kalite ISO 14001:2004 Çevre OHSAS İSG ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

74 Diğer rapor ve kayıtlar
Döküman Yapısı Politika Amaç ve Hedefler Yönetim Programı Prosedürler Planlar Talimatlar Check – listler Formlar Diğer rapor ve kayıtlar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

75 Politika (farklı da olabilir) Hedefler ve Takibi (farklı da olabilir)
Temel Entegre Yaklaşım Politika (farklı da olabilir) Hedefler ve Takibi (farklı da olabilir) Organizasyon Şeması Görev – Yetki ve Sorumluluklar ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

76 Doküman Kontrolü (El Kitabı dışında) Kayıtların Kontrolü İç Denetim
Kalite – Çevre – İSG Entegrasyonu Doküman Kontrolü (El Kitabı dışında) Kayıtların Kontrolü İç Denetim Yönetim Gözden Geçirme Uygunsuzluk – Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler İletişim Eğitim ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

77 Yasal Mevzuat Takibi Yönetim Programı Kaza – Olay Raporlama
Çevre ve İSG Entegrasyonu Yasal Mevzuat Takibi Yönetim Programı Kaza – Olay Raporlama ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

78 İSG Risk Değerlendirme Çevre Etki Analizi
Çevre ve İSG Farklılıkları İSG Risk Değerlendirme Çevre Etki Analizi Kontrol Prosedürleri (kısmi entegrasyon) Performans Ölçüm ve İzleme (kısmi entegrasyon) ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

79 Somut uygulama tespitleri söz konusu
Belgelendirme ISO 9001:2000 Belgelendirme süreci ile benzer süreç Denetim Sistematiği Belge süresi ve takip denetimleri Somut uygulama tespitleri söz konusu Uygulamada sistematik aksaklıklar : majör uygunsuzluk Yasal mevzuata uygunluk önemli İşveren şartlarına uygunluk önemli Sadece çalışanlar değil ilgili tüm taraflar önemli ISO 9001-ISO OHSAS REV.00

80 Teşekkür Ederiz... Kalite ve Çevre Sistemlerimizi İncelediğiniz için,
ISO ISO OHSAS REV.00


"Fabrikamızda ve İdari Yönetimimizde" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları