Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ ’N İ N DO Ğ UŞUNDA ROL OYNAYAN ETMENLER: 1.Toplumsal Etmenler 2.Sanatsal Etmenler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ ’N İ N DO Ğ UŞUNDA ROL OYNAYAN ETMENLER: 1.Toplumsal Etmenler 2.Sanatsal Etmenler."— Sunum transkripti:

1 İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ ’N İ N DO Ğ UŞUNDA ROL OYNAYAN ETMENLER: 1.Toplumsal Etmenler 2.Sanatsal Etmenler 3.Batı Kaynaklı Etmenler

2 1.TOPLUMSAL ETMENLER  DP döneminin toplumsal/siyasal baskısı  Bu dönemdeki büyük toplumsal de ğ işme

3 2.SANATSAL ETMENLER  Garip şiirine ve Toplumcu Gerçekçi şiire,daha do ğ rusu söze dayalı şiire tepki

4 BATI KAYNAKLI ETK İ LER  Batı sanatlarının (Gerçeküstücülük,atonal müzik,soyut resim ve Gerçeküstücü sinema) etkisi ve biyografik olgular

5 İ K İ NC İ YEN İ ŞA İ RLER İ  İ lhan Berk  Turgut Uyar  Edip Cansever  Ece Ayhan  Cemal Süreya  Sezai Karakoç

6 İ K İ NC İ YEN İ HAREKET İ ’N İ N TÜRK Ş İİ R İ NE GET İ RD İĞİ YEN İ L İ KLER  1.Şiir Dilinin De ğ işmesi  A)Sessel Sapmalar  Ünsüz düşmesi:  ‘‘Aldı bir yaşamadan bir yaşamaya kodu nasıl’’( İ.B. ‘Balad’,Eşik,s.240)  ‘‘Bizim orda kaysılar’’(T.U. ‘Elli İ ki Hane’,Büyük Saat,s.445)

7 B)Yazımsal Sapmalar:  Dipsiz kuyularda analarının kahrı  ‘‘azalmış galata’da iki deli çocuk  bacakları uzamış rıhtımda’’(E.A.,Gül Gibi Kanto)  ‘‘Sarı,o Çokgüzel giriyor kentime’’

8 C)YAZIMSAL SAPMALAR  ‘Gözleri göz de ğ il gözistan(C.S)  Üvercinka(Şiir kitabının adı)  ‘‘Şu sesine dolayık var ya’’  ‘‘Renksemez camgöz/hep arka pencereden baktı’’  ‘‘Üzgüye çalan pusluluk’’(E.A)

9 D)TERS ÇEV İ RME  ‘‘Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış’’(E.A)  ‘‘Bakışsız Bir Kedi Kara’’

10 E)SÖZD İ Z İ MSEL SAPMA  ‘‘Bir aşkı gitmek var,şimdi sen osun’’( İ.B)  ‘‘Ben miyim şimdi nerede ben çok ey’’(E.A.)  ‘‘Bir kadını havlıyor,taşıyor o ıssız köpekler ki’’(S.K)

11 2.ALIŞILMAMIŞ BA Ğ DAŞTIRMALAR/MANTIK DIŞI SÖYLEY İ ŞLER  ‘‘Dallarına konsun diye kelimelerin’’(C.S)  ‘‘Kendi kendine yetmeyen zavallı bir üçgen’’(C.S.)

12  II.Yeni şairlerini dil,imge ve anlam konusundaki tavırlarına göre gruplandırmak gerekir:  1.Ece Ayhan:Amacı dili yıkmak de ğ ildir.  Dile nişan alır,ancak asıl ortadan kaldırmak istedi ğ i ‘otorite’dir.

13  İ lhan Berk:Amacı dilsel deneyler yaparak,ham yabansı bir şiirsel dil bulmaktır.  ‘Sözcüklerin anlamı yoktur,kullanımları vardır.’ İ.B.  Edip Cansever ;dil deformasyonu sadece dile yönelik yapılır.  Sezai Karakoç,Cemal Süreya ve Turgut Uyar ;anlamsal yapıyı korurlar,şiirde yalnız dilsel de ğ işimi, amaçlamazlar.

14  Sezai Karakoç,yeni bir dille fizikötesine açılır.  Cemal Süreya,şaşırtmaca ton de ğ işikli ğ i yapar ve alışılmış algılama biçimini de ğ iştirir.  Turgut Uyar;dili bozar,anlamı korur.


"İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ Ş İİ R İ İ K İ NC İ YEN İ ’N İ N DO Ğ UŞUNDA ROL OYNAYAN ETMENLER: 1.Toplumsal Etmenler 2.Sanatsal Etmenler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları