Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JavaScript de Döngü  for... Döngüsü for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++) { …//Bu bölümdeki komut(lar) 100 kez icra edilecek! }

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JavaScript de Döngü  for... Döngüsü for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++) { …//Bu bölümdeki komut(lar) 100 kez icra edilecek! }"— Sunum transkripti:

1

2 JavaScript de Döngü  for... Döngüsü for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++) { …//Bu bölümdeki komut(lar) 100 kez icra edilecek! }

3 JavaScript de Döngü  while... Döngüsü While (şart) { … //Yapılacak işler }

4 JavaScript de Döngü  do... while Döngüsü do { …. // En az bir kere yapılacak iş } while( şart ) …// Şart gerçeklenmediğinde yapılacak işler

5 JavaScript de Döngü  Break İfadesi  Döngü içinde kullanılır.  Bir döngü içerisinde break ifadesini kullandığımız noktada döngü koşulları ne olursa olsun sonlanır. (if gun==13) break

6 JavaScript de Döngü  Continue İfadesi  Kullanıldığı yerde döngünün o adımının atlanmasını sağlar.  (if sayac==23) continue

7 JavaScript de fonksiyon  JavaScript de olaylar, tanımı ve kullanımı Web sayfası üzerinde yapılan işlemlerin oluş anlarında tetiklenen yordamlardır.  Örneğin sayfa üzerinde bulunan bir düğmeye tıklanması veya farenin yine sayfa üzerinde bulunan bir nesne üzerine gelmesi birer olaydır.

8 Düğmelerin, resimlerin, sayfadaki linklerin tıklanmasıonClick farenin link veya resim üzerine gelmesionOver tarayıcı penceresinin kapatılmasıonClose tarayıcı bir web sayfasını yüklemeyi bitirdiğinde tetiklenironLoad giriş yapmak için nesnenin seçilmesionFocus farenin resim üzerinden çekilmesionBlur farenin bir link, resim gibi nesnelerin üzerine gelmesi sırasında tetiklenir onMouseover form içerisindeki reset düğmesine tıklandığında tetiklenironReset text veya textarea alanları içinde bulunan metin içinde bir seçme yapıldığında tetiklenir. onSelect Kullanıcı form içerisinde bulunan submit özelliğine sahip düğmeyi tıkladığında tetiklenir. TRUE veya FALSE döner. onSubmit

9 JavaScript de nesne ve metod  JavaScript tam anlamıyla nesneye yönelik (object oriented) değildir.  Ancak nesne tabanlı (object based) olarak tanımlanabilir.  Hazır nesneleri kullanma  “new” operatörü ile yeni nesne oluşturma  Özellik ve metod tanımlama ve iptal etme  JavaScript tarayıcının nesne modeline bağlı olarak çalışır.

10 a)window Nesnesi alert()Bilgi veren bir pop-up pencere açar close()Bildirilen pencereyi kapatır. confirm(mesaj)Kullanıcıya onay isteyen bir pop-up pencere açar. open(url, isim, özellik)Tanımlanan özelliklerde yeni bir pencere açar. prompt(mesaj, ilkdeğer) Kullanıcıdan veri almaya yönelik bir pop-up pencere açar. status()Pencerenin durum çubuğuna yazı yazdırır. setTimeOut(ifade,zaman) Milisaniye cinsinden belirtilen süre sonunda istenilen işi gerçekleştirir. clearTimeout(id)Bir üstteki metodun durdurulması için kullanılır

11 open() Metodu width Pencerenin genişliğinin piksel cinsinden değeri height Pencerenin yüksekliği piksel cinsinden değeri top Pencerenin ekranın üst kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri left Pencerenin ekranın sol kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri toolbar Araç çubuğunun olması(yes) veya olmaması(no) menubar Menubar'ın olması(yes) veya olmaması(no) status Status bar'ın olması(yes) veya olmaması(no) location Browser'ın location çubuğunun olması (yes) veya olmaması.

12 history() Metodu Özellikler:  length  geçmişte ziyaret edilmiş linklerin sayısı  current  şu anda ziyaret edilen URL  next  kullanıcı “ileri (forward)” düğmesine bastığında gidilecek adres  previous  kullanıcı “geri (backward)” düğmesine bastığında gidilecek adres Metotlar:  back()  Tarayıcının “ileri (forward)” düğmesinin işlevini taşır  forward()  Tarayıcının “geri (backward)” düğmesinin işlevini taşır  go(x)  History’de x tamsayısının + veya – değerine göre ileri/geri gider

13 location() Metodu Özellikler:  host  URL’in host ismini ve port numarasını  hostname  URL’in host ismini  href  URL’in tamamını  pathname  Nesnenin belirttiği dosya ya da dosya yolunu  port  URL’in port numarasını  protocol  URL’in protokol bilgilerinin olduğu kısmını döndürür ya da belirler Metotlar:  assign(“URL”)  Yeni bir doküman yükler  reload()  Mevcut dokümanı yeniden yükler.  replace(“URL”)  Mevcut dokümanı belirtilenle değiştirir

14 b)navigator Nesnesi AppnameBrowser’ın adı AppVersionBrowser’ın sürümü AppCodeNameBrowser’ın kod adı UserAgent Browser server’a kendisini tanıtırken verdiği isim.

15 c)document Nesnesi Özellikler: alinkColor  kullanılan linklerin rengini belirler bgColor  dokümanın arka plan rengi fgcolor  dokümanın metin rengi forms  tüm formları indeksleyen dizi oluşturur images  tüm resimleri indeksleyen dizi oluşturur linkColor  kullanılmayan linklerin rengini belirler lastModified  en son değiştirme tarih ve zamanını tutar links  tüm linkleri indeksleyen dizi oluşturur location  yüklü web dokümanının URL adresini belirler referrer  yüklü web dokümanına hangi URL’den gelindiğini belirler title  yüklü web dokümanının başlığını belirler

16 c)document Nesnesi clear()Yüklü dokümanı temizler close()Open() ile açılan dokümanı kapatır. open() Write() ile yazmak için bir doküman aralığı açar. write() writeln() Dokümana metin ya da kod yazar.

17 Buraya kadar anlatılanlar tarayıcıya ait nesnelerdir. window framedocumentlocationhistory anchorformsimagelink checkboxbutton selectradio submitreset textareatext filepassword option

18 d)array() Nesnesi MetodAçıklamaKullanımı toString() Dizi nesnesini String tipinde karakter katarına çevirir. document.write(sayilar.toString()); join() toString’e benzer. Ancak karakter katarına çevirirken araya seçilen ayıracı yerleştirir. Ayıraç kullanılmazsa ‘,’ ekler. document.write(sayilar.join(‘;’)); reverse()Diziyi tersten yeniden sıralardocument.write(sayilar.reverse()); sort() Dizide alfabetik sıralama yapar. document.write(sayilar.sort());

19 Örnek

20 e)string() Nesnesi konu = “Örnekler” //değişkeninin değeri “Örnekler” oldu Metod ismiÖrnek lengthkonu.length anchorkonu.anchor("bağlantı") boldkonu.bold() charAtkonu.charAt(4) italicskonu.italics() linkkonu.link("index. html") smallkonu.small() subkonu.sub() toLowerCasekonu.toLowerCase() toUpperCasekonu.toUpperCase()

21 Örnek

22 f)date() Nesnesi  getYear()  getMonth()  getDate()  getDay()  getTime()  getHours()  getMinutes()  getSeconds()


"JavaScript de Döngü  for... Döngüsü for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++) { …//Bu bölümdeki komut(lar) 100 kez icra edilecek! }" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları