Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar"— Sunum transkripti:

1 Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar
Suat Üstkan

2 1.Hafta ASP işleyişi ve çalışma mantığı Kullanımı ve alanları
Programsal Operatörler ASP Nesneleri

3 2. Hafta Döngüler Fonksiyonlar Veri tabanı işlemleri ASP.NET Project uygulamaları ASP.NET Veri tabanı uygulamaları

4 Sunucu taraflı Scripting dilidir.
Web’ te Kullanılır. Microsoft Firmasının geliştirdiği bir teknolojidir. ASP destekleyen sunucularda ya da 3. nesil arabirimler ile başka platformlarda çalışır. Zengin bir web ortamı için etkileşim sağlar. Web’ in tamamını bir nesne olarak ele alır. Kullanıcı bilgilerini saklayabilir. Hızlı işlem yapabilir.

5 IIS (Internet Information Services)
PWS (Personel Web Server) adı Başlangıç Tagı: <% Bitiş Tagı: %>

6 Modüler Aritmetik(Kalan)
Aritmetik Operatörler Operatör İşlev + Toplama - Çıkartma * Çarpma / Bölme ^ Üssünü Alma \ Tamsayı Bölme Mod Modüler Aritmetik(Kalan)

7 Farklı olma durumunu sınar
Karşılaştırma Operatörleri Sayısal ve alfanümerik değerleri sınama ve karşılaştırma için kullanılır. Operatör İşlev = Eşitlik sınar. < Küçüklük sınar. > Büyüklük sınar. <> Farklı olma durumunu sınar

8 Mantıksal Operatörler Operatör İşlev Örnek And
“Ve” ifadesidir. Her iki ifadeninde doğru olmasını bekler doğru and doğru => doğru Or “veya” ifadesidir. İki sonuçtan birinin doğru olmasını bekler. Doğru or yanlış => doğru Not “değil” ifadesidir. Not doğru=> yanlış

9 Mantıksal Sınamalar İf – Then – Else Yapısı: İf şart Then
(şart doğru ise yapılacak işlemler) Else (şart doğru değil ise yapılacak işlemler) End if --Uygulama--

10 Select Case Yapısı: Tutulan değişken, Case durum listesine bakarak işlemleri gerçekleştirir. --Uygulama--

11 Kullanıcı (BROWSER) (CLIENT)
İstek (Request) Cevap (Response) Kullanıcı (BROWSER) (CLIENT) Web Sunucu (SERVER) İstek (Request) Cevap(Response)

12 RESPONSE NESNESİ Response.Write Amacı: Ziyaretçiye, sunucudan çıktı
göndermek için kullanılır. Kullanımı: Response.write(degisken yada sabit) --Uygulama--

13 Response.Redirect Amacı: İçinde bulunduğu sayfayı başka bir sayfaya yönlendirmek için kullanılır. Kullanımı: Response.Redirect(url)

14 Response.Flush Amacı: Bulunduğu satıra kadar olan buffer’ da sakladığını browser’ a gönderir Kullanımı: Response.Buffer = true

15 Response.Clear Amacı: Bulunduğu satıra kadar olan buffer’ da sakladığını siler. Kullanımı: Response.Buffer = true

16 Response.End Amacı: Response.Clear’ a tam ters olarak çalışır.
Kullanımı: Response.Buffer = true

17 Response.Expires Amacı: Sayfaların ziyaretçinin bilgisayarında cache bellekte saklanıp saklanmaması ile ilgilidir. Kullanımı: Response.Expires = 0

18 Response.ExpiresAbsolute
Amacı: Sayfaların ziyaretçinin bilgisayarında cache bellekte saklanıp saklanmaması ile ilgilidir. Kullanımı: Response.ExpiresAbsolute = #May 11, :05:46#

19 REQUEST NESNESİ Request.Querystring
Amacı: Sayfa içine ve başka sayfalara değişken taşınmasını sağlar. <A tagı veya Response.redirect ile çalışır. Kullanımı: Response.write(degisken yada sabit) --Uygulama--

20 Request.Form Amacı: Bir Form’ a ait değerleri taşır. Kullanımı:
Request.Form(Form elemanı name’ i) --Uygulama--

21 Request.ServerVariables
Amacı: Bir Form’ a ait değerleri taşır. Kullanımı: Request.ServerVariables(name) --Uygulama--

22 SESSİON NESNESİ Session
Ziyaretçinin sunucuya bağlandığı andaki herşeye denir.

23 Session.Timeout Amacı: Oturuma ait süreyi belirler. Kullanımı:
Session.Timeout=1 ‘min. cinsinden --Uygulama--

24 APPLICATION NESNESİ Sessionlar gibi işlem görür fakat, kullanıcıya özgü değil, projeye(application) a özel değişkenleri tutar. Tüm site içinden ulaşıma sahiptir. --Uygulama--

25 GLOBAL.ASAX NESNESİ Web uygulaması çalışmaya başladığı andan itibaren, uygulamada geçerli olan bütün tanımları içerir. Application start Application end Session start end gibi. Ör: Default ayarların yüklenmesi. --Uygulama--

26 SERVER NESNESİ Sunucuya ait özellik ve metotlara ulaşmayı sağlar.
Server.ScriptTimeout Scriptlerin çalışma süresini ayarlar. Server.CreateObject Nesne oluşturmaya yarar. Ör db bağlantıları için.

27 Server.Execute Amacı: Aspx sayfa içinde, aspx çağırmaya izin verir.
ASP.Net’ te ascx yapısı gibi çalışır. Başka sayfayı include etmenin diğer bir yoludur. Kullanımı: Server.Execute(“/cagirilensayfa.aspx”) --Uygulama--

28 Server.Mappath Amacı: Sunucu üzerindeki dosylarımızın fiziksel yolunu verir. Kullanımı: Server.Mappath(“abc.aspx”) --Uygulama--

29 Server.Transfer Amacı: Bir aspx sayfasının başka bir aspx sayfasına aktarılmasını sağlar. Execute’ nin tersine çalışır. Kullanımı: Server.Transfer(“abc.aspx”) --Uygulama--

30 Cookies Oluşturma ve Okuma
Amacı: Kullanıcının bilgisayarına veri göndermek ve okumak için kullanılır. Kullanımı: Response.Cookies(“Key").Value = “Degeri“ <% Response.Write(Request.Cookies(“Key").Value) %>

31 Cookie Silme Amacı: Cookielerin yaşam sürelerini geçmiş bir tarihe verdiğimiz taktirde işleme girmeyecektir. Kullanımı: Response.Cookies(“Key").Expires = (tarih) Date tipinde

32 2. Hafta Döngüler Hazır Fonksiyonlar Text dosyası İşlemleri
Veri tabanı işlemleri ASP.NET Project uygulamaları ASP.NET Veri tabanı uygulamaları

33 DÖNGÜLER For … Next While … Wend Do … Loop For Each … Next

34 For … Next Amacı : Bir kodu belli sayıda tekrar etmesi için kullanılır. Kullanılışı: For sayac=başlangıç To SonAdım İşlemler Next --Uygulama--

35 While … Wend (EndWhile)
Amacı:Sayaç değer program tarafından gelebilir yada kullanıcı girebilir. Şartlı for döngüsü gibi düşünülebilir. Kullanılışı: While kosul işlemler End While

36 Doo … Loop Amacı: Do Koşul doğru iken yapılacak ifadeyi belirtir. Koşul doğru oldukça döngü döner. Kısır döngünün en kolay yapılacağı döngü çeşididir. Kullanılışı: Do While kosul İslemler Loop

37 For … Next Amacı: For Next döngüsünün benzeridir. Sayaç değişkeni kullanmaya gerek yoktur. Kullanılışı: For Each Gun In gunler …İşlemler Next

38 Hazır Fonksiyonlar Asp.Net’ te kullanacağımız hazır fonksiyonlar Tarih
Metin Test

39 Tarih Fonksiyonları WeekdayName(1) MonthName(1) DateTime.Now()
DateTime.Now.Month() --Uygulama--

40 Metin Fonksiyonları yer = InStr(adres, uzunluk = Len(adres) Buyukharf = UCase(adres) Kucukharf = LCase(adres) bosluk = Space(20) sagdan = Right(adres, 4) soldan = Left(adres, 4) arakısım = Mid(adres, 4, 5)

41 Test Fonksiyonları IsDate(testdegiskeni) IsArray(testdegiskeni) IsDBNull(testdegiskeni) Response.Write(IsNumeric(testdegiskeni)) TypeName(testdegiskeni)

42 Text Dosyası İşlemleri
.txt uzantılı dosyalara veri yazdırma ve okuma işlemleri yapılır. Asp de bu işlemleri yapabilmek için bazı nesnelere ihtiyaç duyarız. Bunlar IO kütüphanesindedir. (Input/Output) IO.StreamWriter IO.FileStream

43 Text Dosyasına veri yazma
Text dosyasından veri okuma Text dosyasının üzerine veri yazma Text dosyasına satır satır yazma Text dosyasında form elemanları ile çalışma --Uygulama--

44 Veri Tabanı Veritabanı = Database
Verilerimizin düzenli olarak saklandığı dijital bir ortamdır. Veriler anlamlandığı zaman bilgi oluşur.

45 İlişkisel Veritabanı Mantığı
Verilerin tekrar etmesi önlenir. Statiklikten => Dinamikliğe geçiş Veriler paylaşılabilir. Standart bir yapı oluşur. Güvenlik önlemleri alınır. (izinler)

46 Veri tabanı bileşenleri
Alan = En küçük yapıtaşıdır. Kayıt =Bağlantılı bilgi topluluğu Tablo = Kayıtlar topluluğu Sorgu = geriye Alan ve kayıt döndürmek için yazılan cümlelerdir. Database = Tümüne Database denir.

47 Veri tabanı Uygulaması
Veri Tabanına bağlı ASP.Net uygulaması Formlar ve html taraflı veri tabanı bağlantılı uygulamalar

48 Teşekkürler. Sorularınız için : suat87@hotmail.com


"Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları