Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASP Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar ASP.NET Suat Üstkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASP Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar ASP.NET Suat Üstkan."— Sunum transkripti:

1 ASP Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar ASP.NET Suat Üstkan

2 1.Hafta  ASP işleyişi ve çalışma mantığı  Kullanımı ve alanları  Programsal Operatörler  ASP Nesneleri

3  Döngüler  Fonksiyonlar  Veri tabanı işlemleri  ASP.NET Project uygulamaları  ASP.NET Veri tabanı uygulamaları  2. Hafta

4  Sunucu taraflı Scripting dilidir.  Web’ te Kullanılır.  Microsoft Firmasının geliştirdiği bir teknolojidir.  ASP destekleyen sunucularda ya da 3. nesil arabirimler ile başka platformlarda çalışır.  Zengin bir web ortamı için etkileşim sağlar.  Web’ in tamamını bir nesne olarak ele alır.  Kullanıcı bilgilerini saklayabilir.  Hızlı işlem yapabilir.

5  IIS (Internet Information Services)  PWS (Personel Web Server)  http://localhost http://localhost  http://127.0.0.1  http://bilgisayar adı  Başlangıç Tagı: <%  Bitiş Tagı: %>

6  Aritmetik Operatörler Operatörİşlev + Toplama - Çıkartma * Çarpma / Bölme ^ Üssünü Alma \ Tamsayı Bölme Mod Modüler Aritmetik(Kalan)

7 Sayısal ve alfanümerik değerleri sınama ve karşılaştırma için kullanılır.  Karşılaştırma Operatörleri Operatörİşlev = Eşitlik sınar. < Küçüklük sınar. > Büyüklük sınar. <> Farklı olma durumunu sınar

8  Mantıksal Operatörler OperatörİşlevÖrnek And “Ve” ifadesidir. Her iki ifadeninde doğru olmasını bekler doğru and doğru => doğru Or “veya” ifadesidir. İki sonuçtan birinin doğru olmasını bekler. Doğru or yanlış => doğru Not “değil” ifadesidir.Not doğru=> yanlış

9  Mantıksal Sınamalar  İf – Then – Else Yapısı: İf şart Then (şart doğru ise yapılacak işlemler) Else (şart doğru değil ise yapılacak işlemler) End if --Uygulama--

10  Select Case Yapısı:  Tutulan değişken, Case durum listesine bakarak işlemleri gerçekleştirir. --Uygulama--

11  İstek (Request)  Cevap (Response) Kullanıcı (BROWSER) (CLIENT) Web Sunucu (SERVER) İstek (Request) Cevap(Response)

12 RESPONSE NESNESİ  Response.Write Amacı: Ziyaretçiye, sunucudan çıktı göndermek için kullanılır. Kullanımı: Response.write(degisken yada sabit) --Uygulama--

13  Response.Redirect Amacı: İçinde bulunduğu sayfayı başka bir sayfaya yönlendirmek için kullanılır. Kullanımı: Response.Redirect(url)

14  Response.Flush Amacı: Bulunduğu satıra kadar olan buffer’ da sakladığını browser’ a gönderir Kullanımı: Response.Buffer = true Response.Flush

15  Response.Clear Amacı: Bulunduğu satıra kadar olan buffer’ da sakladığını siler. Kullanımı: Response.Buffer = true Response.Clear

16  Response.End Amacı: Response.Clear’ a tam ters olarak çalışır. Kullanımı: Response.Buffer = true Response.End

17  Response.Expires Amacı: Sayfaların ziyaretçinin bilgisayarında cache bellekte saklanıp saklanmaması ile ilgilidir. Kullanımı: Response.Expires = 0

18  Response.ExpiresAbsolute Amacı: Sayfaların ziyaretçinin bilgisayarında cache bellekte saklanıp saklanmaması ile ilgilidir. Kullanımı: Response.ExpiresAbsolute = #May 11,2008 05:05:46#

19  Request.Querystring Amacı: Sayfa içine ve başka sayfalara değişken taşınmasını sağlar. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1969700/slides/slide_19.jpg", "name": " Request.Querystring Amacı: Sayfa içine ve başka sayfalara değişken taşınmasını sağlar.", "description": "

20  Request.Form Amacı: Bir Form’ a ait değerleri taşır. Kullanımı: Request.Form(Form elemanı name’ i) --Uygulama--

21  Request.ServerVariables Amacı: Bir Form’ a ait değerleri taşır. Kullanımı: Request.ServerVariables(name) --Uygulama--

22  Session Ziyaretçinin sunucuya bağlandığı andaki herşeye denir. SESSİON NESNESİ

23  Session.Timeout Amacı: Oturuma ait süreyi belirler. Kullanımı: Session.Timeout=1 ‘min. cinsinden --Uygulama--

24  Sessionlar gibi işlem görür fakat, kullanıcıya özgü değil, projeye(application) a özel değişkenleri tutar.  Tüm site içinden ulaşıma sahiptir. --Uygulama-- APPLICATION NESNESİ

25  Web uygulaması çalışmaya başladığı andan itibaren, uygulamada geçerli olan bütün tanımları içerir.  Application start  Application end  Session start end gibi. Ör: Default ayarların yüklenmesi. --Uygulama-- GLOBAL.ASAX NESNESİ

26 SERVER NESNESİ  Sunucuya ait özellik ve metotlara ulaşmayı sağlar. Server.ScriptTimeout Scriptlerin çalışma süresini ayarlar. Server.CreateObject Nesne oluşturmaya yarar. Ör db bağlantıları için.

27  Server.Execute Amacı: Aspx sayfa içinde, aspx çağırmaya izin verir. ASP.Net’ te ascx yapısı gibi çalışır. Başka sayfayı include etmenin diğer bir yoludur. Kullanımı: Server.Execute(“/cagirilensayfa.aspx”) --Uygulama--

28  Server.Mappath Amacı: Sunucu üzerindeki dosylarımızın fiziksel yolunu verir. Kullanımı: Server.Mappath(“abc.aspx”) --Uygulama--

29  Server.Transfer Amacı: Bir aspx sayfasının başka bir aspx sayfasına aktarılmasını sağlar. Execute’ nin tersine çalışır. Kullanımı: Server.Transfer(“abc.aspx”) --Uygulama--

30  Cookies Oluşturma ve Okuma Amacı: Kullanıcının bilgisayarına veri göndermek ve okumak için kullanılır. Kullanımı: Response.Cookies(“Key").Value = “Degeri“ <% Response.Write(Request.Cookies(“Key").Va lue) %>

31  Cookie Silme Amacı: Cookielerin yaşam sürelerini geçmiş bir tarihe verdiğimiz taktirde işleme girmeyecektir. Kullanımı: Response.Cookies(“Key").Expires = (tarih) Date tipinde

32  Döngüler  Hazır Fonksiyonlar  Text dosyası İşlemleri  Veri tabanı işlemleri  ASP.NET Project uygulamaları  ASP.NET Veri tabanı uygulamaları  2. Hafta

33 DÖNGÜLER  For … Next  While … Wend  Do … Loop  For Each … Next

34 For … Next  Amacı : Bir kodu belli sayıda tekrar etmesi için kullanılır.  Kullanılışı: For sayac=başlangıç To SonAdım İşlemler Next --Uygulama--

35 While … Wend (EndWhile)  Amacı:Sayaç değer program tarafından gelebilir yada kullanıcı girebilir. Şartlı for döngüsü gibi düşünülebilir.  Kullanılışı: While kosul işlemler  End While

36 Doo … Loop  Amacı: Do Koşul doğru iken yapılacak ifadeyi belirtir. Koşul doğru oldukça döngü döner. Kısır döngünün en kolay yapılacağı döngü çeşididir.  Kullanılışı:  Do While kosul İslemler  Loop

37 For … Next  Amacı: For Next döngüsünün benzeridir. Sayaç değişkeni kullanmaya gerek yoktur.  Kullanılışı:  For Each Gun In gunler …İşlemler  Next

38 Hazır Fonksiyonlar  Asp.Net’ te kullanacağımız hazır fonksiyonlar  Tarih  Metin  Test

39  Tarih Fonksiyonları  WeekdayName(1)  MonthName(1)  DateTime.Now()  DateTime.Now.Month() --Uygulama--

40  Metin Fonksiyonları  yer = InStr(adres, "@")  uzunluk = Len(adres)  Buyukharf = UCase(adres)  Kucukharf = LCase(adres)  bosluk = Space(20)  sagdan = Right(adres, 4)  soldan = Left(adres, 4)  arakısım = Mid(adres, 4, 5)

41  Test Fonksiyonları  IsDate(testdegiskeni)  IsArray(testdegiskeni)  IsDBNull(testdegiskeni)  Response.Write(IsNumeric(testdegisk eni))  TypeName(testdegiskeni)

42 Text Dosyası İşlemleri .txt uzantılı dosyalara veri yazdırma ve okuma işlemleri yapılır.  Asp de bu işlemleri yapabilmek için bazı nesnelere ihtiyaç duyarız.  Bunlar IO kütüphanesindedir. (Input/Output)  IO.StreamWriter  IO.FileStream

43  Text Dosyasına veri yazma  Text dosyasından veri okuma  Text dosyasının üzerine veri yazma  Text dosyasına satır satır yazma  Text dosyasında form elemanları ile çalışma --Uygulama--

44 Veri Tabanı  Veritabanı = Database Verilerimizin düzenli olarak saklandığı dijital bir ortamdır. Veriler anlamlandığı zaman bilgi oluşur.

45 İlişkisel Veritabanı Mantığı • Verilerin tekrar etmesi önlenir. • Statiklikten => Dinamikliğe geçiş • Veriler paylaşılabilir. • Standart bir yapı oluşur. • Güvenlik önlemleri alınır. (izinler)

46 Veri tabanı bileşenleri  Alan = En küçük yapıtaşıdır.  Kayıt =Bağlantılı bilgi topluluğu  Tablo = Kayıtlar topluluğu  Sorgu = geriye Alan ve kayıt döndürmek için yazılan cümlelerdir.  Database = Tümüne Database denir.

47  Veri tabanı Uygulaması  Veri Tabanına bağlı ASP.Net uygulaması  Formlar ve html taraflı veri tabanı bağlantılı uygulamalar

48  Teşekkürler.  Sorularınız için :  suat87@hotmail.com  http://profkan.blogcu.com  http://www.suatustkan.com


"ASP Asp - Asp.Net Temel Özellikleri ve Örnek Uygulamalar ASP.NET Suat Üstkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları