Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013."— Sunum transkripti:

1 Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013

2 •Yerel yönetim, yerel halkın kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesini anlatan bir sistemdir. •Yerinden yönetim olarak da anılan yerel yönetim, yöre halkının kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesine dayalı bir yönetim sistemidir. •Yerel yönetimler şehirlerde şehirle ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidirler. 2 YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ

3 3 • Yeni bin yılın temel dinamiği hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. • Yerel yönetimleri güçlü olan ülkelerde demokrasinin de insan haklarının da, evrensel hukuk normlarının da iyi işlediğine hep beraber şahit olmaktayız. • Çağımızda önemi ve işlevi giderek artan yerel yönetimlerin önümüzdeki süreçlerde daha da belirleyici olacağı açıktır. YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ

4 •AK Parti Değişimin ve dönüşümün öncüsü bir partidir. • Bu anlamda da Türkiye’nin medeniyet yarışında geri kalmaması için hem yasal düzenlemeleri çağın gereklerine göre revize ederken, öte yandan kurumların küresel rekabet edebilme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ

5 5 • Ülkelerimizin gelişimi, insanların refah düzeyinin artırılması için şehirlerin küresel rekabet ve işbirliğine hazır olması, şehirlerin farklı alanlarda “MARKA ŞEHİRLER”e dönüştürülmesi gereklidir. • AK Parti olarak bizim yerel yönetimler anlayışımız, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir. YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ

6 Yerel yönetimler, •DEMOKRASİNİN BEŞİĞİDİR, •DEMORKASİNİN “KILCAL DAMARLARIDIR”. Yerel demokratikleşme, demokratik sistemin sağlam atılmış temeli olarak görülebilir. •Özellikle büyük kentlerde yaşanan göç ve nüfus artışı sonucu hizmetlerin aksaması ve gecikmesi bu alanda yaşanan sorunların yerinde çözümü için yeni bir perspektif gerektiğini ortaya koymuştur. YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ

7 •Bu çerçevede ülkemizde de son yıllarda yerel yönetimlerimizde, hem hizmet anlayışında, hem de mevzuat alanında birçok önemli gelişmeler olmuştur. •Yaşanan değişim ve dönüşüm sonrasında yerel yönetimlerde yeni döneme ait terim ve kavramlar ortaya çıkmıştır. 7 YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ

8 •Yerel istihdam, •konut açığı, gecekondulaşma, •Altyapının geliştirilmesi, •çevrenin tarihi ve kültürel •değerlerin korunması vb. şekillerde sıralanan sorunların çözümünde, yerel yönetimlerin tartışılmaz bir yeri vardır. •Bu bakımda, hızlı kentleşmeyle birlikte yerel yönetimlerin önemi daha da artmıştır. YEREL YÖNETİMLER DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

9 •AK Parti, Yerel Yönetimlere verdiği önemi açıkça göstermiş, •Merkezi yönetimde olan bir çok imkan ve kaynak “yerellik ve yerindelik” anlayışıyla yerel yönetimlere devredilmiştir. •Bu kapsamda belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin ölçekleri de gözönüne alınarak görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yerel yönetimler reformu kapsamında sürdürülmektedir. 9 YEREL YÖNETİMLER DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

10 AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 1.Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı, 2.İl Özel İdaresi Kanunu 22/02/2005 tarih ve 5302 sayılı, 3.Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 26/05/2005 tarih ve 5355 sayılı 4.Belediye Kanunu 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı 5.İl Özel İdarelerine ve Belediyelere GBVG’den Pay Verilmesi Hakkında Kanun 02/07/2008 tarih ve 5779 sayılı

11 11 6- Büyükşehir Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun- 06.03.2008 tarih ve 57474 sayılı 7- Kentsel Dönüşüm Kanunu- 31/05/2012 tarih ve 28309 Sayılı 8- Orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili 2B kanunu 26/04/2012 tarih ve 28275 sayılı 9- Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisi olan KÖYDES hayata geçirilmiştir. 05.10.2005 gün ve 62217 10- 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulmasına Dair Kanunlar hayata geçirilmiştir AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

12 Yaptığımız yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerimiz;  İdari, mali ve teknik kapasiteleri güçlendirilmiş,  Hizmet maliyetleri düşürülmüş ve kaynak israfının önüne geçilmiş,  Büyükşehir belediye teşkilatı bulunan yerlerde güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek ilçe belediyelerinin oluşturulması sağlanmaktadır. YEREL YÖNETİMLER REFORMU

13 13  Çarpık kentleşmenin önlenmesi sağlanmıştır,  Bütün bunlar AK PARTİ döneminde gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün birer göstergesidir.  Çıkardığımız yasal düzenlemelerle hem yerel yönetimlerimizi güçlendirdik, yeni ve gelişen şartlara göre hareket etmelerini sağladık, hem de gelirlerini artırdık.  AK Parti, Yerel Yönetimlerde reform içeren düzenlemeleri yaparken MALİ VE İDARİ ÖZERKLİĞİ gözeterek ve Adem-i merkeziyetçilik anlayışıyla, “yerellik ve yerindelik” ilkelerine dayalı olarak yapmıştır. YEREL YÖNETİMLER REFORMU

14 • Büyükşehir belediyeleri 1984 yılında hayatımıza girmiş olan üst kademe belediyelerdir. • Bu belediyeler 1982 Anayasası’nın 127. maddesindeki "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne dayanılarak 1984 yılında kurulmaya başlanmıştır. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARİHÇESİ

15 15 Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri  1984’de ANKARA-İSTANBUL ve İZMİR’de kuruldu.  1986 yılında ADANA,  1987 yılında BURSA, GAZİANTEP ve KONYA,  1988 yılında ise KAYSERİ Büyükşehir statüsüne geçirildi.  1993 yılında ANTALYA, DİYARBAKIR, ESKİŞEHİR, ERZURUM, MERSİN,KOCAELİ ve SAMSUN’dur.  2000 yılında da SAKARYA Büyükşehir Belediyesi kuruldu. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARİHÇESİ

16 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  TBMM’de 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete Sayısı: 28489 Kabul Tarihi : 12 Kasım 2012 - Kanun No: 6360  Cumhurbaşkanı tarafından 5 Aralık 2012’de onaylandı ve  Resmi Gazetede 6 Aralık 2012’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6360 SAYILI 13 YENİ BÜYÜKŞEHİR KURULMASINI SAĞLAYAN YASAL DÜZENLEME

17 S.NOİL ADI NÜFUS-2012 ADNKS S.NOİL ADINÜFUS 1AYDIN1.006.5418MANİSA1.346.162 2BALIKESİR1.160.7319MUĞLA851.145 3DENİZLİ950.55710TEKİRDAĞ852.321 4HATAY1.483.67411TRABZON757.898 5K.MARAŞ1.063.17412ŞANLIURFA1.762.075 6MARDİN773.02613VAN1.051.975 7MALATYA762.366 YENİ 13 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

18 Bu Kanunla;  Nüfusu 750.000’in üzerinde olan illerimiz büyükşehir belediyesine dönüştürüldü.  Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırı oldu.  Büyükşehir ilçe Belediyelerinin sınırları da ilçe sınırı olarak belirlendi.  Büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırıldı. Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun

19 19  Belde belediyelerinin ve köylerin (orman köyleri dahil) tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürüldü.  Büyükşehire dönüştürülen illerde 24 yeni ilçe kuruldu.  Kanunla nüfusu 2.000’in altında olan 526 belde belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirildi. Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun

20 Büyükşehir Kanunu ile; •İmar Bütünlüğü sağlanacaktır. •Mahalli hizmetler, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürütülecek kamu görevlerinde birlik sağlanacaktır, •Toplum yararı ve çevre sağlığı korunacaktır. •Mahalli ihtiyaçlar gereği gibi karşılanacak, Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun

21 21 • Tüzel kişiliği sona eren Belediyelerde çalışan personellerin hiçbirinin hak kaybı olmayacaktır. • Yerel demokrasi daha da güçlenecek, • Üniter yapımız kesinlikle bozulmayacaktır. • Halkımızın yönetime katılması adına, il sınırı içinde yaşayan tüm seçmenlerin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi içinde oy kullanması sağlanmıştır. • Hesap sorma ve verme ilkeleri esas alınmıştır. •Büyükşehir Belediyelerinin GBVG’den aldıkları paylar %5’den %6’şa çıkarılmıştır. Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun

22  TÜİK 2011 yılı ADNSK sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüşecektir. TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER TOPLAM BELDE KÖY(29 BŞB) 29 BŞB (TÜM BELDELER) 52 İL (NÜFUSU 2.000’NİN ALTINDA) KÖY ORMAN KÖYÜ 1023 559-33 (526) 6.4309.652 154916.082

23  Kanun genel itibariyle, ilk mahalli idareler seçiminde yürürlüğe girecek olup;  Mevcut köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir.  Mevcut il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli idareler seçimine kadar sürdüreceklerdir.  Belediyelerin bu Kanunla sorumluluk alanına giren yerleşim yerlerine seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlandı. TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN BELDE VE KÖYLER

24 YENİ BÜYÜKŞEHİRLERİN İLÇE BELEDİYELERİ İl Merkez İlçe Nüfusu Yeni Kurulacak İlçe Sayısı Mevcut İlçe Sayısı Mevcut İlçe Nüfuslarını n Toplamı AYDIN 255.292 116743.871 BALIKESİR 331.788 218822.526 DENİZLİ 540.989 118401.289 HATAY 464.947 4111.474.223 MALATYA 488.247 013269.683 MANİSA 356.702 215904.512 MARDİN 138.850 19625.183 K.MARAŞ 545.704 29508.506 MUĞLA 97.207 211741.117 TEKİRDAĞ 173.162 38656.711 TRABZON 305.231 117452.122 ŞANLIURFA 763.090 310953.164 VAN 445.915 211576.617 Toplam 4.899.658241669.215.850

25 MEVCUT DURUM YENİ DURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ16+13 = 29 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ 143+357 = 500 İL BELEDİYESİ65- 13 = 52 İLÇE BELEDİYESİ749- 331 = 418 BELDE BELEDİYESİ1.977-1551 = 426 TOPLAM BELEDİYE2.950-1525 = 1.425 İL ÖZEL İDARESİ81 -13 = 52 KÖY*34.283-15589 = 18.694 TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERİN SAYILARI

26  Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin,  Menkul ve gayrimenkulleri üstündeki tasarrufları,  Yeni personel istihdamı,  İmar uygulamaları ve  Borçlanmaları sınırlandırıldı, Ayrıca katılım sonrasında bunların paylaşımı da düzenlendi.  Tüzel kişiliği sona erdirilen il özel idarelerine, köylere ve belediyelere yapılan şartlı bağışların bağış amacına uygun kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni Kanun Ne getiriyor ? Tüzel Kişiliği sona eren mahalli idarelerde neler olacak ?

27  Yeni kurulan ilçe belediyelerine, merkezi bütçe yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBVG’nden alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır. Yeni Kanun Ne getiriyor ? Hizmetler Nasıl Görülecek ?  Büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler, yatırım bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerleri için harcamak zorundadır.

28  Büyükşehir Belediyesi olan 29 ilimizde İl Genel Meclislerinin tüzel kişiliği sona ermesiyle; Merkezi idarenin taşrada yürüttüğü işlerle ilgili olarak;  Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak,  Kaynakların yerinde kullanımını sağlamak,  Hizmetteki aksamalara engel olmak,  Denetim alanındaki boşluğu doldurmak,  Rehberlik etmek,  Ayrıca Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini yürütmek üzere Büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu. Hizmetler Nasıl Görülecek ?

29  Orman köylerinin ve köylüsünün hakları korunmuştur. Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak gibi hakları muhafaza edilmiştir.  Köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki işletmeler ruhsatlı sayılmakta ve mevcut yapı stokları fen ve sanat kurallarına uygun olması şartıyla ruhsatlı hale getirildi. Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?  Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar ile ilgili “Tip Proje” uygulaması getirilerek, vatandaştan proje bedeli alınmayacaktır.

30  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır.  Köylerdeki emlak vergisi muafiyet ve istisnaları 5 yıl daha devam edecektir.  Köylerdeki gelir vergisi muafiyet ve istisnaları 2017 ye kadar devam edecektir. Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?

31 31  Kırsal alanlarda ve köylerimizde içme sularının ücretlerinin tespiti beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?

32  Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak görevi büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verilmektedir. Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır.  Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme imkânı getirildi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

33 33  Belediyelere mabetlerle ilgili bina ve tesis yapma ve mabetlerle ilgili bina ve tesislerin bakım,onarım ve gerekli malzeme desteğini sağlama imkânı verildi.  Belediyelerin mabetlere içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya indirimli bedelle vermesi düzenlendi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

34  Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya yetkili kılındı.  Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla ilçe belediyelerine devredebilecek veya birlikte yapabilecektir:  Terminal ve otopark,  Mezarlık, Mezbaha,  Hal, Temizlik hizmetleri,  Adres ve numaralandırma. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

35 Büyükşehir belediyelerine kanunla verilen görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı getirildi.  Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olacağı düzenlendi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

36 36  Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini ilçe merkezine bağlayan yolların yapım ve bakımı büyükşehir belediyesine verildi.  Büyükşehirin sorumluluğundaki yolların temizliği ve karla mücadele büyükşehir belediyesine verildi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

37  Daha önce ildeki kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla toplanan UKM’ye artık yeni yasa ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisininde Ulaşım Koordinasyon Merkezine üye olarak katılması düzenlendi.  Belediyeler amatör spor kulüplerine ayni yardım yanında nakdi yardım da yapabilecektir. Bir önceki yıl GBVG’den aldığı payın binde 7 ’sini geçemez. YENİ YASA İLE HALKIN VE STK’LARIN YÖNETİME KATILMASININ ÖNÜ AÇILDI

38 38  Belediyeler gençleri spora teşvik etmek amacıyla, spor malzemesi dağıtabilecektir.  Belediyeler, uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcuların yanında bunların antrenörlerine ve teknik yöneticileri ile uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere de ödül verebilecektir. YENİ YASA İLE HALKIN VE STK’LARIN YÖNETİME KATILMASININ ÖNÜ AÇILDI

39  Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere KONUK EVLERİ kadınlar ve çocuklar için KONUK EVLERİ açma zorunluluğu getirildi. Diğer belediyelerin de nüfusların bakılmaksızın mali durumları ve hizmet önceliklerine göre bu yerleri açabileceği düzenlendi.  Belediyelere baz istasyonlarına Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek ücret karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verildi. YENİ YASA İLE “SOSYAL BELEDİYECİLİK” ANLAYIŞI HAKİM KILINIYOR…

40 40  Belediyelerce yol harcamalarına katılma payının alınıp alınmayacağı hususu belediye meclisinin yetkisine bırakıldı.  Ayrıca tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma payının belediye meclis kararıyla alınamayabileceği düzenlendi. BELEDİYE MECLİSLERİNE YENİ YETKİLER GELİYOR…

41  MEVCUT DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2,50’si nüfus esasına göre, mevcut büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılmaktadır. İller Bankası bu payın;  %10’unu bağlı idareye;  %30’unu büyükşehir belediyesine;  %60’ını da ilçe belediyesine dağıtmaktadır. BİRİMLER MEVCUTKANUN SONRASI DURUM Birim Adedi Nüfus GBVG Aldığı Pay (%) Miktar Birim Adedi Nüfus ÖNERİLEN GBVG Payı Miktar Büyükşehir İlçe Belediyesi 14333.969.1462,56.093.825.000500 55.533.033 (56.525.820) 4,510.968.885.000 Diğer Belediyeler 2.79127.669.6072,856.946.960.500854 12.239.479 (12.287.067) 1,53.656.295.000 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ? MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK?

42  YENİ DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %4,50’si büyükşehir Sınırları içindeki ilçe payı olarak ayrılacaktır. İller Bankası bu payın; %10’unu yüzölçümüne, %90’ını nüfusa göre hesaplayarak ilçe payını belirleyecektir.  Belirlenen ilçe payının: •%10’u bağlı idare payı olarak; •%30 ’u büyükşehir belediyesi payı olarak; •%60’ı da ilçe payı olarak dağıtılacaktır. BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ? MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK?

43 13 İLDE MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUTKANUN SONRASI ARTIŞ ORANI % TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) AYDIN1.006.541209.339.652 208319.343.21431766 BALIKESİR1.160.731237.341.045 204416.642.54235957 DENİZLİ950.507214.939.359 226330.431.30834865 HATAY1.483.674326.543.127 220498.616.38133665 K.MARAŞ1.063.174250.410.392 236369.001.28434768 MALATYA762.366183.458.624 241274.921.88936167 MARDİN773.026198.318.948 257270.584.20135073 MANİSA1.346.162314.847.414 234471.804.11835067 MUĞLA851.145158.541.251 186330.048.70238848 Ş.URFA1.762.075371.598.836 211543.517.48030868 TEKİRDAĞ852.321178.186.771 209324.233.98538055 TRABZON757.898178.434.363 235245.436.99332473 VAN1.051.975214.763.843 204387.319.09236855 TOPLAM13.821.5953.036.723.623 4.781.901.189 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ? MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK?

44 MANİSA MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUTKANUN SONRASI ARTIŞ ORANI TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) MANİSA1.346.162314.847.414234 471.804.11835067% MANİSA TÜM BELEDİYELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ TÜM BELEDİYELERİN NÜFUSU MEVCUT İL NÜFUSU KANUN SONRASI YENİ DURUMDA KİŞİ BAŞI DEĞİŞİM ORANI (%) YENİ DURUMDA TAHAKKUKT AKİ DEĞİŞİM ORANI (%) TÜM BELEDİYELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) MANİSA1.066.052258.364.8762421.346.162 471.804.1183506883 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ? MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK?

45 Bu Kanunla Manisa ilimizde, Merkez ilçe; köy, mahalle ve beldeleri ile birlikte ikiye bölünerek iki yeni ilçe oluşturulmaktadır. ŞEHZADELER’dir. 8 Eylül Caddesinin (Ayn-ı Ali’nin bulunduğu caddenin) doğusunda yer alan mahalle, köy ve beldeleri içine alan ilçenin adı ŞEHZADELER’dir. ŞEHZADELER’in 65 Mahallesi ŞEHZADELER’in 65 Mahallesi (mevcut mahalleler ve tüzel kişiliği sona eren belde ve köylerle birlikte) olacaktır. YUNUSEMRE’dir. Batısında kalan mahalle, köy ve beldeleri içine alan ilçenin adı YUNUSEMRE’dir. YUNUSEMRE ilçesinin 89 Mahallesi YUNUSEMRE ilçesinin 89 Mahallesi (mevcut mahalleler ve tüzel kişiliği sona eren belde ve köylerle birlikte) olacaktır. Demirci ilçesine bağlı; Borlu Belediyesi ile Kulalı, Selviler, Saraycık, Yabacı, Tokmaklı, Karyağdı, Gökveliler, Armağan, Çayköy, Yumuklar ve Yenice köyleri (11) Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Manisa’da neler olacak ?

46 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI-31.12.2012 İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2012 İl/İlçe merkeziBelde/KöyToplam ManisaToplamErkekKadınToplamErkekKadınToplamErkekKadın Merkez309.050155.121153.92947.65224.13123.521356.702179.252177.450 Ahmetli10.0814.9535.1286.4123.206 16.4938.1598.334 Akhisar107.08653.46453.62253.53426.61126.923160.62080.07580.545 Alaşehir48.14724.33123.81650.99825.63125.36799.14549.96249.183 Demirci20.6059.49511.11028.43613.89314.54349.04123.38825.653 Gölmarmara9.6994.8384.8615.9102.9232.98715.6097.7617.848 Gördes10.5885.2185.37019.9039.65910.24430.49114.87715.614 Kırkağaç25.68615.29410.39219.3059.5579.74844.99124.85120.140 Köprübaşı5.4572.6442.8134.5242.2252.2999.9814.8695.112 Kula24.68412.19512.48921.74910.80610.94346.43323.00123.432 Salihli98.61848.32350.29556.67328.31328.360155.29176.63678.655 Sarıgöl13.7856.8026.98322.39411.19911.19536.17918.00118.178 Saruhanlı15.7817.9477.83438.37919.08019.29954.16027.02727.133 Selendi6.5583.2653.29315.7157.8457.87022.27311.11011.163 Soma76.30538.42237.88326.36113.08513.276102.66651.50751.159 Turgutlu122.38361.27761.10623.70411.94711.757146.08773.22472.863 Toplam904.513453.589450.924441.649220.111221.5381.346.162673.700672.462 MANİSA NÜFUSU-31.12.2012 İTİBARI İLE

47 •Manisamız son yıllarda büyük bir atılım içerisine girmiş, sanayisiyle, tarımıyla, kültürel mirasıyla ve turizmiyle Ege’nin geleceği olmuştur MANİSA T arih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir

48 48 • Manisa nüfus bakımından Türkiye’nin 14. büyük ilidir. • Manisa ihracat yapan illerimiz arasında 7., • İhracatını artıran iller arasında ise 5. Sıradadır. • Teşvik uygulamasında 3. bölgede yer almaktadır. • Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden dünyanın 100'ü aşkın ülkesine ihracat yapılmaktadır. MANİSA T arih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir

49 49 • Türkiye faaliyet gösteren en büyük 500 firmadan 18 tanesi Manisa’dadır. • Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzüm'ün yüzde 88'i, • Tütünün yüzde 43'ü, • Zeytin'in yüzde 19'u Manisa'da üretilmektedir. • Mesir Macunu Festivali‘ UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmıştır. MANİSA T arih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir

50 Hüseyin TANRIVERDİ AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisamıza, Manisalılara, hepimize Hayırlı Olsun!... TEŞEKKÜRLER MANİSA… TEŞEKKÜRLER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNİN DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİ


"Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları