Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013

2 YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ
Yerel yönetim, yerel halkın kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesini anlatan bir sistemdir. Yerinden yönetim olarak da anılan yerel yönetim, yöre halkının kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesine dayalı bir yönetim sistemidir. Yerel yönetimler şehirlerde şehirle ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidirler.

3 YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ
Yeni bin yılın temel dinamiği hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimleri güçlü olan ülkelerde demokrasinin de insan haklarının da, evrensel hukuk normlarının da iyi işlediğine hep beraber şahit olmaktayız. Çağımızda önemi ve işlevi giderek artan yerel yönetimlerin önümüzdeki süreçlerde daha da belirleyici olacağı açıktır.

4 YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ
AK Parti Değişimin ve dönüşümün öncüsü bir partidir. Bu anlamda da Türkiye’nin medeniyet yarışında geri kalmaması için hem yasal düzenlemeleri çağın gereklerine göre revize ederken, öte yandan kurumların küresel rekabet edebilme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.

5 YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ
Ülkelerimizin gelişimi, insanların refah düzeyinin artırılması için şehirlerin küresel rekabet ve işbirliğine hazır olması, şehirlerin farklı alanlarda “MARKA ŞEHİRLER”e dönüştürülmesi gereklidir. AK Parti olarak bizim yerel yönetimler anlayışımız, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.

6 YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ
DEMOKRASİNİN BEŞİĞİDİR, DEMORKASİNİN “KILCAL DAMARLARIDIR”. Yerel demokratikleşme, demokratik sistemin sağlam atılmış temeli olarak görülebilir. Özellikle büyük kentlerde yaşanan göç ve nüfus artışı sonucu hizmetlerin aksaması ve gecikmesi bu alanda yaşanan sorunların yerinde çözümü için yeni bir perspektif gerektiğini ortaya koymuştur.

7 YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞIMIZ
Bu çerçevede ülkemizde de son yıllarda yerel yönetimlerimizde, hem hizmet anlayışında, hem de mevzuat alanında birçok önemli gelişmeler olmuştur. Yaşanan değişim ve dönüşüm sonrasında yerel yönetimlerde yeni döneme ait terim ve kavramlar ortaya çıkmıştır.

8 DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR
YEREL YÖNETİMLER DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR Yerel istihdam, konut açığı, gecekondulaşma, Altyapının geliştirilmesi, çevrenin tarihi ve kültürel değerlerin korunması vb. şekillerde sıralanan sorunların çözümünde, yerel yönetimlerin tartışılmaz bir yeri vardır. Bu bakımda, hızlı kentleşmeyle birlikte yerel yönetimlerin önemi daha da artmıştır.

9 DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR
YEREL YÖNETİMLER DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR AK Parti, Yerel Yönetimlere verdiği önemi açıkça göstermiş, Merkezi yönetimde olan bir çok imkan ve kaynak “yerellik ve yerindelik” anlayışıyla yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu kapsamda belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin ölçekleri de gözönüne alınarak görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yerel yönetimler reformu kapsamında sürdürülmektedir.

10 AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı, İl Özel İdaresi Kanunu 22/02/2005 tarih ve 5302 sayılı, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 26/05/2005 tarih ve 5355 sayılı Belediye Kanunu 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere GBVG’den Pay Verilmesi Hakkında Kanun 02/07/2008 tarih ve 5779 sayılı

11 AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
6- Büyükşehir Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun tarih ve sayılı 7- Kentsel Dönüşüm Kanunu- 31/05/2012 tarih ve Sayılı 8- Orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili 2B kanunu 26/04/2012 tarih ve sayılı 9- Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birisi olan KÖYDES hayata geçirilmiştir. gün ve 62217 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulmasına Dair Kanunlar hayata geçirilmiştir

12 YEREL YÖNETİMLER REFORMU
Yaptığımız yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerimiz; İdari, mali ve teknik kapasiteleri güçlendirilmiş, Hizmet maliyetleri düşürülmüş ve kaynak israfının önüne geçilmiş, Büyükşehir belediye teşkilatı bulunan yerlerde güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek ilçe belediyelerinin oluşturulması sağlanmaktadır.

13 YEREL YÖNETİMLER REFORMU
Çarpık kentleşmenin önlenmesi sağlanmıştır, Bütün bunlar AK PARTİ döneminde gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün birer göstergesidir. Çıkardığımız yasal düzenlemelerle hem yerel yönetimlerimizi güçlendirdik, yeni ve gelişen şartlara göre hareket etmelerini sağladık, hem de gelirlerini artırdık. AK Parti, Yerel Yönetimlerde reform içeren düzenlemeleri yaparken MALİ VE İDARİ ÖZERKLİĞİ gözeterek ve Adem-i merkeziyetçilik anlayışıyla, “yerellik ve yerindelik” ilkelerine dayalı olarak yapmıştır.

14 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARİHÇESİ
1984 yılında hayatımıza girmiş olan üst kademe belediyelerdir. Bu belediyeler 1982 Anayasası’nın 127. maddesindeki "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne dayanılarak 1984 yılında kurulmaya başlanmıştır.

15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARİHÇESİ
Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984’de ANKARA-İSTANBUL ve İZMİR’de kuruldu. 1986 yılında ADANA, 1987 yılında BURSA, GAZİANTEP ve KONYA, 1988 yılında ise KAYSERİ Büyükşehir statüsüne geçirildi. 1993 yılında ANTALYA, DİYARBAKIR, ESKİŞEHİR, ERZURUM, MERSİN,KOCAELİ ve SAMSUN’dur. 2000 yılında da SAKARYA Büyükşehir Belediyesi kuruldu.

16 6360 SAYILI 13 YENİ BÜYÜKŞEHİR KURULMASINI SAĞLAYAN YASAL DÜZENLEME
6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM’de 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete Sayısı: 28489 Kabul Tarihi : 12 Kasım Kanun No: 6360 Cumhurbaşkanı tarafından 5 Aralık 2012’de onaylandı ve Resmi Gazetede 6 Aralık 2012’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 YENİ 13 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
S.NO İL ADI NÜFUS-2012 ADNKS NÜFUS 1 AYDIN 8 MANİSA 2 BALIKESİR 9 MUĞLA 3 DENİZLİ 10 TEKİRDAĞ 4 HATAY 11 TRABZON 5 K.MARAŞ 12 ŞANLIURFA 6 MARDİN 13 VAN 7 MALATYA

18 Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun
Bu Kanunla; Nüfusu ’in üzerinde olan illerimiz büyükşehir belediyesine dönüştürüldü. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırı oldu. Büyükşehir ilçe Belediyelerinin sınırları da ilçe sınırı olarak belirlendi. Büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırıldı.

19 Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun
Belde belediyelerinin ve köylerin (orman köyleri dahil) tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürüldü. Büyükşehire dönüştürülen illerde 24 yeni ilçe kuruldu. Kanunla nüfusu 2.000’in altında olan 526 belde belediyesinin tüzel kişiliği sona erdirildi.

20 Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun
Büyükşehir Kanunu ile; İmar Bütünlüğü sağlanacaktır. Mahalli hizmetler, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürütülecek kamu görevlerinde birlik sağlanacaktır, Toplum yararı ve çevre sağlığı korunacaktır. Mahalli ihtiyaçlar gereği gibi karşılanacak,

21 Genel Hatları ile 6360 Sayılı Kanun
Tüzel kişiliği sona eren Belediyelerde çalışan personellerin hiçbirinin hak kaybı olmayacaktır. Yerel demokrasi daha da güçlenecek, Üniter yapımız kesinlikle bozulmayacaktır. Halkımızın yönetime katılması adına, il sınırı içinde yaşayan tüm seçmenlerin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi içinde oy kullanması sağlanmıştır. Hesap sorma ve verme ilkeleri esas alınmıştır. Büyükşehir Belediyelerinin GBVG’den aldıkları paylar %5’den %6’şa çıkarılmıştır.

22 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN
BELDE VE KÖYLER TÜİK 2011 yılı ADNSK sonuçlarına göre nüfusu ’in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüşecektir. TOPLAM BELDE KÖY(29 BŞB) 29 BŞB (TÜM BELDELER) 52 İL (NÜFUSU 2.000’NİN ALTINDA) KÖY ORMAN KÖYÜ 1023 559-33 (526) 6.430 9.652 1549 16.082

23 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN
BELDE VE KÖYLER Kanun genel itibariyle, ilk mahalli idareler seçiminde yürürlüğe girecek olup; Mevcut köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli idareler seçimine kadar sürdüreceklerdir. Belediyelerin bu Kanunla sorumluluk alanına giren yerleşim yerlerine seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlandı.

24 YENİ BÜYÜKŞEHİRLERİN İLÇE BELEDİYELERİ
Merkez İlçe Nüfusu Yeni Kurulacak İlçe Sayısı Mevcut Mevcut İlçe Nüfuslarının Toplamı AYDIN 1 16 BALIKESİR 2 18 DENİZLİ HATAY 4 11 MALATYA 13 MANİSA 15 MARDİN 9 K.MARAŞ MUĞLA 97.207 TEKİRDAĞ 3 8 TRABZON 17 ŞANLIURFA 10 VAN Toplam 24 166

25 TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERİN SAYILARI
MEVCUT DURUM YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 = BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ 143 = İL BELEDİYESİ 65 = İLÇE BELEDİYESİ 749 = BELDE BELEDİYESİ 1.977 = TOPLAM BELEDİYE 2.950 = İL ÖZEL İDARESİ 81 = KÖY* 34.283 =

26 Yeni Kanun Ne getiriyor ?
Tüzel Kişiliği sona eren mahalli idarelerde neler olacak ? Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin, Menkul ve gayrimenkulleri üstündeki tasarrufları, Yeni personel istihdamı, İmar uygulamaları ve Borçlanmaları sınırlandırıldı, Ayrıca katılım sonrasında bunların paylaşımı da düzenlendi. Tüzel kişiliği sona erdirilen il özel idarelerine, köylere ve belediyelere yapılan şartlı bağışların bağış amacına uygun kullanılması zorunlu hale getirildi.

27 Hizmetler Nasıl Görülecek ?
Yeni Kanun Ne getiriyor ? Hizmetler Nasıl Görülecek ? Yeni kurulan ilçe belediyelerine, merkezi bütçe yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBVG’nden alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır. Büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler, yatırım bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerleri için harcamak zorundadır.

28 Hizmetler Nasıl Görülecek ?
Büyükşehir Belediyesi olan 29 ilimizde İl Genel Meclislerinin tüzel kişiliği sona ermesiyle; Merkezi idarenin taşrada yürüttüğü işlerle ilgili olarak; Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, Kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, Hizmetteki aksamalara engel olmak, Denetim alanındaki boşluğu doldurmak, Rehberlik etmek, Ayrıca Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini yürütmek üzere Büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu.

29 Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?
Orman köylerinin ve köylüsünün hakları korunmuştur. Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak gibi hakları muhafaza edilmiştir. Köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki işletmeler ruhsatlı sayılmakta ve mevcut yapı stokları fen ve sanat kurallarına uygun olması şartıyla ruhsatlı hale getirildi. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar ile ilgili “Tip Proje” uygulaması getirilerek, vatandaştan proje bedeli alınmayacaktır.

30 Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır. Köylerdeki emlak vergisi muafiyet ve istisnaları 5 yıl daha devam edecektir. Köylerdeki gelir vergisi muafiyet ve istisnaları 2017 ye kadar devam edecektir.

31 Köylerimizdeki durum ne olacak ? Yeni vergiler gelecek mi ?
Kırsal alanlarda ve köylerimizde içme sularının ücretlerinin tespiti beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

32 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak görevi büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verilmektedir. Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme imkânı getirildi.

33 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Belediyelere mabetlerle ilgili bina ve tesis yapma ve mabetlerle ilgili bina ve tesislerin bakım,onarım ve gerekli malzeme desteğini sağlama imkânı verildi. Belediyelerin mabetlere içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya indirimli bedelle vermesi düzenlendi.

34 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya yetkili kılındı. Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla ilçe belediyelerine devredebilecek veya birlikte yapabilecektir: Terminal ve otopark, Mezarlık, Mezbaha, Hal, Temizlik hizmetleri, Adres ve numaralandırma.

35 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Büyükşehir belediyelerine kanunla verilen görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı getirildi. Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olacağı düzenlendi.

36 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ve İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini ilçe merkezine bağlayan yolların yapım ve bakımı büyükşehir belediyesine verildi. Büyükşehirin sorumluluğundaki yolların temizliği ve karla mücadele büyükşehir belediyesine verildi.

37 YENİ YASA İLE HALKIN VE STK’LARIN YÖNETİME KATILMASININ ÖNÜ AÇILDI
Daha önce ildeki kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla toplanan UKM’ye artık yeni yasa ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisininde Ulaşım Koordinasyon Merkezine üye olarak katılması düzenlendi. Belediyeler amatör spor kulüplerine ayni yardım yanında nakdi yardım da yapabilecektir. Bir önceki yıl GBVG’den aldığı payın binde 7 ’sini geçemez.

38 YENİ YASA İLE HALKIN VE STK’LARIN YÖNETİME KATILMASININ ÖNÜ AÇILDI
Belediyeler gençleri spora teşvik etmek amacıyla, spor malzemesi dağıtabilecektir. Belediyeler, uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcuların yanında bunların antrenörlerine ve teknik yöneticileri ile uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere de ödül verebilecektir.

39 YENİ YASA İLE “SOSYAL BELEDİYECİLİK” ANLAYIŞI HAKİM KILINIYOR…
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ’in üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için KONUK EVLERİ açma zorunluluğu getirildi. Diğer belediyelerin de nüfusların bakılmaksızın mali durumları ve hizmet önceliklerine göre bu yerleri açabileceği düzenlendi. Belediyelere baz istasyonlarına Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek ücret karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verildi.

40 BELEDİYE MECLİSLERİNE YENİ YETKİLER GELİYOR…
Belediyelerce yol harcamalarına katılma payının alınıp alınmayacağı hususu belediye meclisinin yetkisine bırakıldı. Ayrıca tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma payının belediye meclis kararıyla alınamayabileceği düzenlendi.

41 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ?
MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK? MEVCUT DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2,50’si nüfus esasına göre, mevcut büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılmaktadır. İller Bankası bu payın; %10’unu bağlı idareye; %30’unu büyükşehir belediyesine; %60’ını da ilçe belediyesine dağıtmaktadır. BİRİMLER MEVCUT KANUN SONRASI DURUM Birim Adedi Nüfus GBVG Aldığı Pay (%) Miktar Birim Adedi ÖNERİLEN GBVG Payı Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 2,5 500 ( ) 4,5 Diğer Belediyeler 2.791 2,85 854 ( ) 1,5

42 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ?
MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK? YENİ DURUM: Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %4,50’si büyükşehir Sınırları içindeki ilçe payı olarak ayrılacaktır. İller Bankası bu payın; %10’unu yüzölçümüne, %90’ını nüfusa göre hesaplayarak ilçe payını belirleyecektir. Belirlenen ilçe payının: %10’u bağlı idare payı olarak; %30 ’u büyükşehir belediyesi payı olarak; %60’ı da ilçe payı olarak dağıtılacaktır.

43 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ?
MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK? 13 İLDE MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUT KANUN SONRASI ARTIŞ ORANI % TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU AYDIN 208 317 66 BALIKESİR 204 359 57 DENİZLİ 226 348 65 HATAY 220 336 K.MARAŞ 236 347 68 MALATYA 241 361 67 MARDİN 257 350 73 MANİSA 234 MUĞLA 186 388 48 Ş.URFA 211 308 TEKİRDAĞ 209 380 55 TRABZON 235 324 VAN 368 TOPLAM

44 BELEDİYE GELİRLERİ NE KADAR ARTACAK ?
MANİSA GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN NE KADAR ALACAK? MANİSA MAHALLİ İDARELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ NÜFUS (TÜM İL SINIRI) MEVCUT KANUN SONRASI ARTIŞ ORANI TÜM BELEDİYELER+ ÖZEL İDARELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) TÜM BELEDİYELER TAHAKKUKU 234 350 67% MANİSA TÜM BELEDİYELERİN DEĞİŞİKLİK SONRASI NÜFUS VE GBV GELİRLERİ 2011 İLİ TÜM BELEDİYELERİN NÜFUSU MEVCUT İL NÜFUSU KANUN SONRASI YENİ DURUMDA KİŞİ BAŞI DEĞİŞİM ORANI (%) YENİ DURUMDA TAHAKKUKTAKİ DEĞİŞİM ORANI (%) TÜM BELEDİYELERİN TAHAKKUKU KİŞİ BAŞI (TL) MANİSA 242 350 68 83

45 Yasanın yürürlüğe girmesiyle Manisa’da neler olacak ?
Bu Kanunla Manisa ilimizde, Merkez ilçe; köy, mahalle ve beldeleri ile birlikte ikiye bölünerek iki yeni ilçe oluşturulmaktadır. 8 Eylül Caddesinin (Ayn-ı Ali’nin bulunduğu caddenin) doğusunda yer alan mahalle, köy ve beldeleri içine alan ilçenin adı ŞEHZADELER’dir. ŞEHZADELER’in 65 Mahallesi (mevcut mahalleler ve tüzel kişiliği sona eren belde ve köylerle birlikte) olacaktır. Batısında kalan mahalle, köy ve beldeleri içine alan ilçenin adı YUNUSEMRE’dir. YUNUSEMRE ilçesinin 89 Mahallesi (mevcut mahalleler ve tüzel kişiliği sona eren belde ve köylerle birlikte) olacaktır. Demirci ilçesine bağlı; Borlu Belediyesi ile Kulalı, Selviler, Saraycık, Yabacı, Tokmaklı, Karyağdı, Gökveliler, Armağan, Çayköy, Yumuklar ve Yenice köyleri (11) Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.

46 MANİSA NÜFUSU-31.12.2012 İTİBARI İLE
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam Manisa Erkek Kadın Merkez 47.652 24.131 23.521 Ahmetli 10.081 4.953 5.128 6.412 3.206 16.493 8.159 8.334 Akhisar 53.464 53.622 53.534 26.611 26.923 80.075 80.545 Alaşehir 48.147 24.331 23.816 50.998 25.631 25.367 99.145 49.962 49.183 Demirci 20.605 9.495 11.110 28.436 13.893 14.543 49.041 23.388 25.653 Gölmarmara 9.699 4.838 4.861 5.910 2.923 2.987 15.609 7.761 7.848 Gördes 10.588 5.218 5.370 19.903 9.659 10.244 30.491 14.877 15.614 Kırkağaç 25.686 15.294 10.392 19.305 9.557 9.748 44.991 24.851 20.140 Köprübaşı 5.457 2.644 2.813 4.524 2.225 2.299 9.981 4.869 5.112 Kula 24.684 12.195 12.489 21.749 10.806 10.943 46.433 23.001 23.432 Salihli 98.618 48.323 50.295 56.673 28.313 28.360 76.636 78.655 Sarıgöl 13.785 6.802 6.983 22.394 11.199 11.195 36.179 18.001 18.178 Saruhanlı 15.781 7.947 7.834 38.379 19.080 19.299 54.160 27.027 27.133 Selendi 6.558 3.265 3.293 15.715 7.845 7.870 22.273 11.163 Soma 76.305 38.422 37.883 26.361 13.085 13.276 51.507 51.159 Turgutlu 61.277 61.106 23.704 11.947 11.757 73.224 72.863

47 MANİSA Tarih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir
Manisamız son yıllarda büyük bir atılım içerisine girmiş, sanayisiyle, tarımıyla, kültürel mirasıyla ve turizmiyle Ege’nin geleceği olmuştur

48 MANİSA Tarih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir
Manisa nüfus bakımından Türkiye’nin 14. büyük ilidir. Manisa ihracat yapan illerimiz arasında 7., İhracatını artıran iller arasında ise 5. Sıradadır. Teşvik uygulamasında 3. bölgede yer almaktadır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden dünyanın 100'ü aşkın ülkesine ihracat yapılmaktadır.

49 MANİSA Tarih şehridir, Kültür şehridir, Medeniyet şehridir
Türkiye faaliyet gösteren en büyük 500 firmadan 18 tanesi Manisa’dadır. Ülkemizde üretilen çekirdeksiz kuru üzüm'ün yüzde 88'i, Tütünün yüzde 43'ü, Zeytin'in yüzde 19'u Manisa'da üretilmektedir. Mesir Macunu Festivali‘ UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmıştır.

50 Hüseyin TANRIVERDİ AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisamıza, Manisalılara, hepimize Hayırlı Olsun!... TEŞEKKÜRLER MANİSA… TEŞEKKÜRLER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİNİN DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİ


"HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları