Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YARDIM PROGRAMLARI AİLE YARDIMLARI EĞİTİM YARDIMLARI SAĞLIK YARDIMLARI ÖZÜRLÜ YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YARDIM PROGRAMLARI AİLE YARDIMLARI EĞİTİM YARDIMLARI SAĞLIK YARDIMLARI ÖZÜRLÜ YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR."— Sunum transkripti:

1 YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YARDIM PROGRAMLARI AİLE YARDIMLARI EĞİTİM YARDIMLARI SAĞLIK YARDIMLARI ÖZÜRLÜ YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR

3 AİLE YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve barınma gibi acil ve güncel temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan yardımlardır. Gıda Yardımları Yakacak Yardımları Barınma Yardımları

4 Gıda Yardımları : Ramazan ayı ve Kurban bayramı münasebetiyle, ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki vatandaşlarımızın gıda yardımlarıyla desteklenmesine yönelik yardımlardır. SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle) Ramazan Ayı 100.000.000 YTL. Kurban Bayramı 50.000.000 YTL. SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 400.542 12.383.075 385.272 18.873.162 TOPLAM 785.814 AİLE / 31.256.237 YTL ISPARTA SYDV - 2006

5 Yakacak Yardımları : 2003 yılına kadar Fondan Vakıflara kaynak aktarılmak suretiyle yürütülen bu uygulama, 2003 yılından itibaren her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, TKİ’den sağlanan kömürün ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere, aile başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmak suretiyle sürdürülmektedir. Uygulama, SYDGM, Valilikler, TKİ, TTK, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ile SYDV işbirliğinde yürütülmektedir. Uygulamanın organizasyonu Valiliklerce yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelerin tespiti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Yıllar Aile Sayısı Miktar (Ton) •2003 1.096.488 649.818 •2004 1.610.170 1.052.379 •2005 1.811.778 1.329.736 •2006 1.731.528 1.260.493 ŞUHUT SYDV - 2006 Bu uygulama için, Fon ve Vakıfların kaynak kullanımı, kömürün vatandaşlara ulaştırılmasında oluşan nakliye ve hammaliye giderleridir. SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle)

6 Barınma Yardımları : Oturulamayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan desteklerdir. Kişi Sayısı Tutar (YTL) 272 552.900 SYDV İSCEHİSAR SYDV - 2006 AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 4.045 1.957.887 14.063 4.509.553 TOPLAM 18.108 KİŞİ / 6.467.450 YTL SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle)

7 EĞİTİM YARDIMLARI İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının, okul ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. Öğrenci İhtiyaç Yardımları Öğle Yemeği Uygulaması Öğrenci Barınma Yardımları Şartlı Eğitim Yardımları (ŞNT)

8 Öğrenci İhtiyaç Yardımları : Bu program ile; her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında dar gelirli ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının kitap, kırtasiye, önlük, bot, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. SYDTF (31.11.2006 tr. İtibariyle) Öğrenci İhtiyaç Yardımı Öğrenci Sayısı Tutar (YTL) 1.251.019 50.000.000 SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 415.515 7.808.092 189.696 13.566.655 TOPLAM 605.211 Ögr. / 21.374.747 YTL.

9 Öğle Yemeği Uygulaması : 1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitim kapsamında yer alan taşımalı eğitim uygulamasında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere verilen öğle yemeği desteği, İl/ İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmüştür. Taşıma programının yanı sıra öğle yemeği programının da tek elden ve daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla, 2003-2004 eğitim ve öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan aktarılmak suretiyle MEB’na devredilmiştir. Öğle Yemeği Yardımı Yıllar Kişi Sayısı Tutar (YTL) 2003-2004 569.064 81.198.457 2004-2005 573.260 113.456.079 2005-2006 580.126 117.918.500 SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle)

10 Şartlı Eğitim Yardımı (ŞNT) : Dünya Bankasından sağlanan krediyle, 2003 yılında başlayan bu program kapsamında, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ve nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ailelere, ilk ve orta öğretime giden çocuklarının okula düzenli olarak devam etmeleri şartıyla her ay nakdi olarak ŞNT eğitim yardımı yapılmaktadır. ŞNT YARDIMI ŞNT Ödemeleri İLKÖĞRETİM (Aylık) 2005 - 2006 Öğretim yılında Aylık (Erkek) 18 YTL Aylık (Kız) 22 YTL ŞNT Ödemeleri ORTAÖĞRETİM (Aylık) 2005 – 2006 Öğretim yılında Aylık (Erkek) 28 YTL Aylık (Kız) 39 YTL YIL ÇOCUK SAYISI HANE SAYISI TUTAR (YTL) 2003 51.539 24.410 1.404.869 2004 654.853 307.052 65.207.482 2005 1.127.717 534.049 183.691.225 2006 1.147.614 655.018 136.165.374

11 YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI 1989 yılından bu yana, Fon tarafından ailesi dar gelirli yüksek öğrenim öğrencilerine dokuz aylık karşılıksız burs verilmekte iken; Kredi ve burs işlemlerinin tek elden yürütülmesi için, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin 5102 Sayılı Kanunun Geçici 3 maddesi uyarınca, 01.01.2004 tarihinden itibaren 2003-2004 öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmiştir. Geçmiş yıllarda burs almaya hak kazanan başarılı öğrencilerin burs ödemeleri ile ülkemize gelip yüksek öğrenim eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin burs ödemelerine ise devam edilmektedir. Burs Ödemeleri (Aylık) 2006 – 2007 Öğretim yılı Aylık (özürsüz) 150 YTL Aylık (özürlü) 170 YTL

12 SAĞLIK YARDIMLARI •3816 Sayılı Yeşil kart Kanunu kapsamında karşılamayan yeşil kartların sağlık giderleri ile yeşil kartı olmayan, sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların ödeme güçlerini aşan sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik yapılan yardımlar •Nüfusun en yoksul %6’lık kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş çocukları için, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmak kaydıyla yapılan yardımlardır. Tedavi Destekleri Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)

13 Tedavi Destekleri : 1991 yılından itibaren sosyal güvenceden yoksun vatandaşların yataklı tedavileri, 3816 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart uygulaması çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. 3816 sayılı Kanunla sadece yataklı tedavi hakkı sağlandığı için, bu kanun kapsamında olmayan sağlık giderleri Fon ve Vakıflar tarafından karşılanmakta iken; 3816 Sayılı Yeşil Kart Kanununda 5222 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, “Yeşil Kart” Uygulamasının kapsamı genişletilerek tek elden yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece, yeşil kartlıların sağlık hizmetlerine ilişkin Fon ile Vakıfların yükümlülükleri 2005 yılından itibaren ortadan kaldırılmıştır. Ancak; Sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın tamamına sağlık güvencesi sağlayacak genel sağlık sigortasının yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2007 tarihine kadar; *Yeşil kart ile sağlanmayan sağlık hizmetleri, *Yeşil kart almaya hak kazanamayan vatandaşların sağlık giderleri, İçin Vakıflarımızca destek verilmeye devam edilecektir.

14 Kişi Sayısı Tutar (YTL) Tedavi Destekleri •Devlet Hastanesi 148 502.950 •Üniversite Hastanesi 6 21.985 •Özel Sağlık Kuruluşları Tedavi Yardımı 11 104.780 Diyaliz Yardımı 337 791.717 •İlaç Giderleri 423 730.500 Tıbbi Malzeme/Cihaz Yardımları  Tıbbi Malzeme/Cihaz (ayakta tedavi) 264 316.072  Tıbbi malzeme(yataklı tedavide) Diğer Sağlık Yardımları 26 234.965 TOPLAM 1.215 2.702.969 Sağlık Yardımları(Sağlık Bakanlığına aktarılan) 4.681.556 GENEL TOPLAM 1.215 7.384.525 SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle) SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 24.863 5.560.395 31.555 5.970.988 TOPLAM 56.418 Kişi / 11.531.383 YTL

15 ÖZÜRLÜ YARDIMLARI Toplumumuzun en dezavantajlı grubunda yer alan özürlülerimizin toplumla uyumunu kolaylaştıracak her türlü yardımcı araç-gereçlerinin / eğitim ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması ile ilk ve orta öğretim özürlü öğrencilerinin okullarına ücretsiz erişimlerinin sağlanmasına yönelik destek programlarından oluşmaktadır. Özürlü İhtiyaç Yardımları Özürlü Özel Eğitim Yardımları Özürlülerin Okullarına Ücretsiz Erişimlerinin Sağlanması

16 Özürlü İhtiyaç Yardımları: Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereçler Vakıflarca temin edilmektedir. Sosyal güvencesizlerin yanı sıra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerimizin de kurumlarınca karşılanmayan araç-ve gereç bedelleri Vakıflarca karşılanmaktadır.

17 Özürlü Araç Kişi Sayısı Tutar (YTL) •Motorlu özürlü araç 73 165.359 •Akülü özürlü araç 22 58.460 •Tekerlekli sandalye 15 11.125 •Diğer araç 61 98.875 TOPLAM 171 333.819 Protez Yardımları Kişi Sayısı Tutar (YTL) •El/Ayak protezleri 118 233.285 •Myoelektronik Protez 6 59.525 •Göz protezi •Diğer protez 62 115.426 TOPLAM 186 408.236 Cihaz Yardımları Kişi Sayısı Tutar (YTL) •İşitme cihazı 781 857.550 •Konuşma cihazı 5 3.530 •Teleskopik gözlük 1 1.500 •Diğer cihazlar 18 38.935 TOPLAM 805 901.515 GENEL TOPLAM 1.162 1.643.570 SYDTF (31.11.2006 tr.itibariyle) SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 16.511 5.483.449 8.121 1.272.301 TOPLAM 24.632 Kişi / 6.755.750 YTL

18 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Okullara Erişimlerinin Sağlanması için Ücretsiz Taşıma Uygulaması : 2004- -2005 öğretim yılının 2. döneminden itibaren özel eğitime gereksinim duyan yaklaşık 21.596 öğrencinin okullarına ulaşımları, Fondan MEB’na kaynak aktarılmak suretiyle ücretsiz olarak sağlanmıştır. Uygulama, SYDGM, MEB ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir. 2004--2005yılında uygulama kapsamında, sadece zihinsel engelli ve otistik özür grupları yer almakta iken, 2005--2006 yılında tüm özür grupları (görme, işitme, ortopedik, otistik, zihinsel ve özel eğitim sınıfları ) kapsama alınmıştır. SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle) Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması Kişi Sayısı Tutar(YTL) 16.171 9.679.575

19 ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Doğal afetlerden (yangın, deprem, sel vb.) vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik acil olarak yapılan yardımlar ile aşevleri aracılığıyla iaşelerini karşılamaktan yoksun vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmesine ilişkin uygulamalardır. Afet destekleri (Yangın / Sel v.b) Aşevi

20 Afetin Türü Kişi Sayısı Tutar (YTL) Yangın 16 74.000 Deprem -- -- Sel -- -- Heyelan 6 3.900 Diğer 1 1.500 TOPLAM 23 kişi 79.400 Deprem, sel, yangın, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza verilen desteklerdir SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle) SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) 622 75.273 2.232 1.108.501 TOPLAM 2.854 KİŞİ / 1.183.774 YTL Afet Yardımları

21 Aşevi Faaliyetleri : İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde aşevleri aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmektedir. Dul, yaşlı, hasta, özürlü ve kimsesiz olup, muhtaç durumda bulunan ve vakıflarca işletilmekte olan 79 aşevi hizmetlerinden yaklaşık 70.173 vatandaşımız faydalanmaktadır. Fondan bu kapsamda kullanılan kaynak 2006 yılında 4.550.000 YTL’dır. Aşevi faaliyetleri, ülke genelinde Vakıfların yanı sıra il / ilçedeki çeşitli kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşları tarafından da sürdürülmektedir. AŞEVLERİ SAYI KİŞİ SAYISI AİLE SAYISI SYD VAKIFLARI 79 70.673 16.419 (54 Fondan+25 Vakıf Öz kaynak) BELEDİYELER 67 124.714 27.994 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 48 25.394 6.497 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 48 48.824 10.060 ÜLKE GENELİ (TOPLAM) 242 269.605 60.970 NOT: 17 İl ve 13 İlçe olmak üzere toplam 30 il / ilçede birden fazla kurum –kuruluş ve SYD Vakfının işlettiği aşevi bulunmaktadır.

22 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 ARALIK 2006 SAYGILARIMIZLA


"YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YARDIM PROGRAMLARI AİLE YARDIMLARI EĞİTİM YARDIMLARI SAĞLIK YARDIMLARI ÖZÜRLÜ YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları