Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YARDIM PROGRAMLARI ÖZÜRLÜ YARDIMLARI ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
EĞİTİM YARDIMLARI SAĞLIK YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI

3 AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları Yakacak Yardımları Barınma Yardımları
Ekonomik ve sosyal yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve barınma gibi acil ve güncel temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan yardımlardır. Gıda Yardımları Yakacak Yardımları Barınma Yardımları

4 Gıda Yardımları : Ramazan ayı ve Kurban bayramı münasebetiyle, ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki vatandaşlarımızın gıda yardımlarıyla desteklenmesine yönelik yardımlardır. SYDTF ( tr.itibariyle) Ramazan Ayı YTL. Kurban Bayramı YTL. SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM AİLE / YTL ISPARTA SYDV

5 Yakacak Yardımları : Yakacak Yardımı Yıllar Aile Sayısı Miktar (Ton)
2003 yılına kadar Fondan Vakıflara kaynak aktarılmak suretiyle yürütülen bu uygulama, 2003 yılından itibaren her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, TKİ’den sağlanan kömürün ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere, aile başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmak suretiyle sürdürülmektedir. Uygulama, SYDGM, Valilikler, TKİ, TTK, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ile SYDV işbirliğinde yürütülmektedir. Uygulamanın organizasyonu Valiliklerce yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelerin tespiti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmaktadır. SYDTF ( tr.itibariyle) Yakacak Yardımı Yıllar Aile Sayısı Miktar (Ton) Bu uygulama için, Fon ve Vakıfların kaynak kullanımı, kömürün vatandaşlara ulaştırılmasında oluşan nakliye ve hammaliye giderleridir. ŞUHUT SYDV

6 Barınma Yardımları : Oturulamayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan desteklerdir. SYDTF ( tr.itibariyle) Kişi Sayısı Tutar (YTL) SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM KİŞİ / YTL İSCEHİSAR SYDV

7 EĞİTİM YARDIMLARI İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının, okul ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun ailelere yapılan ayni ve nakdi yardımlardır. Öğrenci İhtiyaç Yardımları Öğle Yemeği Uygulaması Öğrenci Barınma Yardımları Şartlı Eğitim Yardımları (ŞNT)

8 Öğrenci İhtiyaç Yardımı
Öğrenci İhtiyaç Yardımları : Bu program ile; her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında dar gelirli ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının kitap, kırtasiye, önlük, bot, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır. SYDTF ( tr. İtibariyle) Öğrenci İhtiyaç Yardımı Öğrenci Sayısı Tutar (YTL) SYDV AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM Ögr. / YTL.

9 Öğle Yemeği Uygulaması :
1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitim kapsamında yer alan taşımalı eğitim uygulamasında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere verilen öğle yemeği desteği, İl/ İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmüştür. Taşıma programının yanı sıra öğle yemeği programının da tek elden ve daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla, eğitim ve öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan aktarılmak suretiyle MEB’na devredilmiştir. SYDTF ( tr.itibariyle) Öğle Yemeği Yardımı Yıllar Kişi Sayısı Tutar (YTL)

10 Şartlı Eğitim Yardımı (ŞNT) :
Dünya Bankasından sağlanan krediyle, 2003 yılında başlayan bu program kapsamında, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ve nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ailelere, ilk ve orta öğretime giden çocuklarının okula düzenli olarak devam etmeleri şartıyla her ay nakdi olarak ŞNT eğitim yardımı yapılmaktadır. ŞNT YARDIMI ŞNT Ödemeleri İLKÖĞRETİM (Aylık) Öğretim yılında Aylık (Erkek) 18 YTL Aylık (Kız) YTL ŞNT Ödemeleri ORTAÖĞRETİM (Aylık) 2005 – 2006 Öğretim yılında Aylık (Erkek) YTL Aylık (Kız) YTL YIL ÇOCUK SAYISI HANE SAYISI TUTAR (YTL)

11 YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARI
1989 yılından bu yana, Fon tarafından ailesi dar gelirli yüksek öğrenim öğrencilerine dokuz aylık karşılıksız burs verilmekte iken; Kredi ve burs işlemlerinin tek elden yürütülmesi için, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin 5102 Sayılı Kanunun Geçici 3 maddesi uyarınca, tarihinden itibaren öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmiştir. Geçmiş yıllarda burs almaya hak kazanan başarılı öğrencilerin burs ödemeleri ile ülkemize gelip yüksek öğrenim eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin burs ödemelerine ise devam edilmektedir. Burs Ödemeleri (Aylık) 2006 – 2007 Öğretim yılı Aylık (özürsüz) 150 YTL Aylık (özürlü) YTL

12 Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)
SAĞLIK YARDIMLARI 3816 Sayılı Yeşil kart Kanunu kapsamında karşılamayan yeşil kartların sağlık giderleri ile yeşil kartı olmayan, sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların ödeme güçlerini aşan sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik yapılan yardımlar Nüfusun en yoksul %6’lık kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş çocukları için, düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmak kaydıyla yapılan yardımlardır. Tedavi Destekleri Şartlı Sağlık Yardımı (ŞNT)

13 Tedavi Destekleri : 1991 yılından itibaren sosyal güvenceden yoksun vatandaşların yataklı tedavileri, 3816 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart uygulaması çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. 3816 sayılı Kanunla sadece yataklı tedavi hakkı sağlandığı için, bu kanun kapsamında olmayan sağlık giderleri Fon ve Vakıflar tarafından karşılanmakta iken; 3816 Sayılı Yeşil Kart Kanununda sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, “Yeşil Kart” Uygulamasının kapsamı genişletilerek tek elden yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece, yeşil kartlıların sağlık hizmetlerine ilişkin Fon ile Vakıfların yükümlülükleri 2005 yılından itibaren ortadan kaldırılmıştır. Ancak; Sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın tamamına sağlık güvencesi sağlayacak genel sağlık sigortasının yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2007 tarihine kadar; *Yeşil kart ile sağlanmayan sağlık hizmetleri, *Yeşil kart almaya hak kazanamayan vatandaşların sağlık giderleri, İçin Vakıflarımızca destek verilmeye devam edilecektir.

14 SYDV SYDTF ( 31.11.2006 tr.itibariyle) Kişi Sayısı AYNİ NAKDİ
Tutar (YTL) Tedavi Destekleri Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi Özel Sağlık Kuruluşları Tedavi Yardımı Diyaliz Yardımı İlaç Giderleri Tıbbi Malzeme/Cihaz Yardımları Tıbbi Malzeme/Cihaz (ayakta tedavi) Tıbbi malzeme(yataklı tedavide) Diğer Sağlık Yardımları TOPLAM Sağlık Yardımları(Sağlık Bakanlığına aktarılan) GENEL TOPLAM AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM Kişi / YTL

15 ÖZÜRLÜ YARDIMLARI Özürlü İhtiyaç Yardımları
Toplumumuzun en dezavantajlı grubunda yer alan özürlülerimizin toplumla uyumunu kolaylaştıracak her türlü yardımcı araç-gereçlerinin / eğitim ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması ile ilk ve orta öğretim özürlü öğrencilerinin okullarına ücretsiz erişimlerinin sağlanmasına yönelik destek programlarından oluşmaktadır. Özürlü İhtiyaç Yardımları Özürlü Özel Eğitim Yardımları Özürlülerin Okullarına Ücretsiz Erişimlerinin Sağlanması

16 Özürlü İhtiyaç Yardımları:
Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereçler Vakıflarca temin edilmektedir. Sosyal güvencesizlerin yanı sıra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerimizin de kurumlarınca karşılanmayan araç-ve gereç bedelleri Vakıflarca karşılanmaktadır.

17 SYDTF (31.11.2006 tr.itibariyle) SYDV AYNİ NAKDİ
Özürlü Araç Kişi Sayısı Tutar (YTL) Motorlu özürlü araç Akülü özürlü araç Tekerlekli sandalye Diğer araç TOPLAM AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM Kişi / YTL Protez Yardımları Kişi Sayısı Tutar (YTL) El/Ayak protezleri Myoelektronik Protez Göz protezi Diğer protez TOPLAM Cihaz Yardımları Kişi Sayısı Tutar (YTL) İşitme cihazı Konuşma cihazı Teleskopik gözlük Diğer cihazlar TOPLAM GENEL TOPLAM

18 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara
Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Okullara Erişimlerinin Sağlanması için Ücretsiz Taşıma Uygulaması : öğretim yılının 2. döneminden itibaren özel eğitime gereksinim duyan yaklaşık öğrencinin okullarına ulaşımları, Fondan MEB’na kaynak aktarılmak suretiyle ücretsiz olarak sağlanmıştır. Uygulama, SYDGM, MEB ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir. yılında uygulama kapsamında, sadece zihinsel engelli ve otistik özür grupları yer almakta iken, yılında tüm özür grupları (görme, işitme, ortopedik, otistik, zihinsel ve özel eğitim sınıfları ) kapsama alınmıştır. SYDTF ( tr.itibariyle) Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması Kişi Sayısı Tutar(YTL)

19 Afet destekleri (Yangın / Sel v.b)
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Doğal afetlerden (yangın, deprem, sel vb.) vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik acil olarak yapılan yardımlar ile aşevleri aracılığıyla iaşelerini karşılamaktan yoksun vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmesine ilişkin uygulamalardır. Afet destekleri (Yangın / Sel v.b) Aşevi

20 Afet Yardımları Deprem, sel, yangın, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza verilen desteklerdir SYDTF ( tr.itibariyle) SYDV Afetin Türü Kişi Sayısı Tutar (YTL) Yangın Deprem Sel Heyelan Diğer TOPLAM kişi AYNİ NAKDİ Kişi Sayısı Tutar(YTL) Kişi Sayısı Tutar(YTL) TOPLAM KİŞİ / YTL

21 Aşevi Faaliyetleri : İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde aşevleri aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmektedir. Dul, yaşlı, hasta, özürlü ve kimsesiz olup, muhtaç durumda bulunan ve vakıflarca işletilmekte olan 79 aşevi hizmetlerinden yaklaşık vatandaşımız faydalanmaktadır. Fondan bu kapsamda kullanılan kaynak 2006 yılında YTL’dır. Aşevi faaliyetleri, ülke genelinde Vakıfların yanı sıra il / ilçedeki çeşitli kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşları tarafından da sürdürülmektedir. AŞEVLERİ SAYI KİŞİ SAYISI AİLE SAYISI SYD VAKIFLARI (54 Fondan+25 Vakıf Öz kaynak) BELEDİYELER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜLKE GENELİ (TOPLAM) NOT: 17 İl ve 13 İlçe olmak üzere toplam 30 il / ilçede birden fazla kurum –kuruluş ve SYD Vakfının işlettiği aşevi bulunmaktadır.

22 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYGILARIMIZLA 08 ARALIK 2006


"YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları