Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEME DAYALI TIBBİ TANI Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Mart 2001-Edirne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEME DAYALI TIBBİ TANI Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Mart 2001-Edirne."— Sunum transkripti:

1 PROBLEME DAYALI TIBBİ TANI Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Mart 2001-Edirne

2 TIBBİ TANI METOTLARI  Categorical (Deterministic) = Sınıflandırılmış  Rutin kurallar geçerlidir  Tereddüt yoktur  Serum Na 110mEq/l altında ise Na veriniz  Disüri varsa idrar kültürü al. İYE düşün  Karar vermek kolaydır  Hekimlerin çoğu bu metodu kullanırlar  Probabilistic (Evidential) = Kanıta dayalı  Bütün kararları kategorize edemezsiniz  Hastanın yoğun bakımdan ne zaman taburcu edileceği  Bazen kesin kurallar yoktur: Artı ve eksiler göz önüne alınarak hareket edilir.

3 SINIFLANDIRILMIŞ KARAR  Basit bir mantık akışı söz konusudur  Akış şemaları kullanılabilir  Akış şemaları her ne kadar kategorize olsalar da hazırlanmalarında probabilistik metotlardan yararlanılabilir  Tecrübesiz doktorlar,  Triyaj yapacak olan hekim veya hemşireler  Bu yöntemden yararlanabilirler.  Bazı hastanelerde akış şemaları (Flow chart) yaygın olarak kullanılmaktadır (Beth Israeli Hospital Boston)  Malpractice oranı

4 SINIFLANDIRIL- MIŞ KARAR Akış Şeması Örneği

5 SINIFLAN- DIRILMIŞ KARAR Akış Şeması Örneği

6

7 KANITA DAYALI KARAR  Karmaşık durumlarda sınıflandırılmış karar vermek zordur.  Bayes denklemi: Q i = (,..., )

8 KANITA DAYALI TIP (EBM)  6 yaşında kız  B aş ağrısı, ateş  E nse se r tliği  Lomber ponksiyon : 50 civarında polimorfonükleer lökosit,, 1-2 eritrosit ve bol miktarda gram pozitif diplokok  Pnömokoksik menenjit düşünerek tedaviye başlayacaksınız  A caba antibiyotikten once deksametazon vermek işitme kaybı komplikasyonunu azaltır mı? Yoksa enfeksiyonu uzatarak zararlı mı olur? Bu konudaki son gelişmeler nedir?  EBM: antibiyotikle birlikte dexametazon verilmesi işitmeyle ilgili komplikasyonları azalt ır.

9 AIM (Artificial Intelligence Medical)  PIP (Present Illness Program)  INTERNIST  CASNET causal association network  MYCIN  MEDIKAS  Aide au Diagnostic Medical

10 EBM KAYNAKLARI  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical.html http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical.html  PubMed’in en yaygın kullanım alanı literatür yani medline taramaktır. Ancak bunun yanında klinisyenlere yönelik tedavi, teşhis, etyoloji, prognoz gibi filtreler kullanılarak sunulan özel bir tarama hizmetleri de var. Ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olan bu hizmetin ne yazık ki bulunan kaynakları önemlilik durumuna göre sıralayan bir özelliği yok.

11 EBM KAYNAKLARI  http://agatha.york.ac.uk/welcome.htm http://agatha.york.ac.uk/welcome.htm  Sağlık girişimlerinin etkinliği başlığının yanında sağlık girişimlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve sağlık teknolojileri değerlendirmesi veri tabanları da olan bu siteye de ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Çok geniş kapsamlı ve kolay ulaşılabilir olan bu hizmetin klinik pratikteki kullanımının çok kolay olmadığını da belitmek gerekir.

12 EBM KAYNAKLARI  http://www.ovid.com/products/cip/ebmr.cfm http://www.ovid.com/products/cip/ebmr.cfm  Ovid, başka ürünlerin yanında Evidence Based Medicine (EBM) yani kanıta dayalı tıp hizmeti sunan büyük bir kuruluş. Ovid bilgi istenilen konularda sistematik tarama yapıp güvenilir kanıtları sunmanın yanında metodolojik olarak sağlam ve klinik olarak önemli makaleleri de belirleyerek bu kaynakları içeren bir veri tabanını da kullanıcının hizmetine sunmaktadır. Kalitesi açısından güvenilir olmakla birlikte içeriğinin çok geniş olmaması, ulaşılmasının zor olması ve ücretli olması olumsuz yönleri olarak dikkat çekmektedir.

13 EBM KAYNAKLARI  http://www.evidence.org/ http://www.evidence.org/  İngiltere Tıp Degisi (British Medical Journal (BMJ)) grubunun bir çalışması olan klinik kanıt sitesine de abone olunarak ulaşılabiliyor. Okuması kolay ve kullanışlı klinik özetler içermekle beraber kapsam olarak çok dar olduğunu söyleyebiliriz.

14 EBM KAYNAKLARI  http://www.update-software.com/cochrane/cochrane- frame.html http://www.update-software.com/cochrane/cochrane- frame.html  Cochrane kütüphanesi sağlık hizmeti sunanların yanında sağlık hizmeti alanlara da hizmet veren bir kuruluş. İçeriği 3 ayda bir yenileniyor. İnternet dışında CD versiyonunun da dağıtılması bir avantaj. Diğer taraftan denetim sistemi sayesinde kalitesi güvenilir veriler içermekte. Bu sitenin dezavantajlarını da ücretli olması, kapsamının dar olması ve klinik kullanım açısından çok ayrıntılı olması şeklinde sıralayabiliriz.

15 EBM KAYNAKLARI  http://www.ebm-guidelines.com

16 EBM  Level of Evidence A (or strong research-based evidence). Several relevant, high-quality scientific studies have been completed on the topic, and the results are convergent.  Level of Evidence B (or moderate research-based evidence). At least one relevant, high-quality scientific study or several adequate studies have been completed on the topic.  Level of Evidence C (or limited research-based evidence). At least one adequate scientific study has been completed on the topic.  Level of Evidence D (or no scientific evidence). Expert panel evaluation of other information that does not fulfill the criteria of scientific evidence.


"PROBLEME DAYALI TIBBİ TANI Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Mart 2001-Edirne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları