Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı 24 Mayıs 2011, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı 24 Mayıs 2011, Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı 24 Mayıs 2011, Ankara

2 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINA UYUMUN YASAL DAYANAKLARI  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)’nın 16. Maddesi  Barselona Süreci (Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının oluşturulması projesi)  GATT 1994’ün XXIV. Maddesi (ticaretin esaslı kısmı)  Gelişme yolundaki ülkelere tercihli ticaret anlaşması yapma konusunda esnek uygulamalar sağlayan GATT Tokyo Round 1979 Yetki Hükmü (Enabling Clause)

3 AB’NİN YÜRÜRLÜKTE OLAN TERCİHLİ GÜMRÜK REJİMLERİ  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tek Taraflı Taviz Tanınan Ülkeler  128 Gelişme Yolundaki Ülke  50 En Az Gelişmiş Ülke  Otonom Rejimler Kapsamında Tek Taraflı Taviz Tanınan Ülkeler  Batı Balkan Ülkeleri → Kosova  Moldova  Gürcistan  Gümrük Birliği  Türkiye, Andorra, San Marino  Tercihli Ticaret Anlaşmaları  Serbest Ticaret Anlaşmaları → EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları  Ortaklık Anlaşmaları  EURO-MED → Fas, Tunus, İsrail, Filistin, Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye (yürürlükte değil)  Latin Amerika Ülkeleri→ Meksika, Şili  İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları (Batı Balkan Ülkeleri) → Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan  Güney Afrika Cumhuriyeti  Afrika Karayip Ülkeleri  Güney Kore (yürürlükte değil)  Kolombiya, Peru (parafe edildi)  Orta Amerika (parafe edildi)

4  Serbest Ticaret Anlaşmaları  ASEAN Ülkeleri (Singapur, Malezya)  Ortaklık Anlaşmaları  Latin Amerika → MERCOSUR  AKP Ülkeleri  Körfez İşbirliği Konseyi → Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman  Libya  Ukrayna  Hindistan  Kanada AB’NİN MÜZAKERELERİ DEVAM EDEN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI

5 1/95 SAYILI OKK’NIN 16. MADDESİ  Türkiye’nin 1996 yılından itibaren beş yıl içerisinde Topluluğun tercihli gümrük rejimine aşamalı olarak uyum sağlaması öngörülmüştür.  Bu uyum, otonom rejimleri ve üçüncü ülkelerle yapılan tercihli ticaret anlaşmalarını kapsamaktadır.  Söz konusu üçüncü ülkeler, 1/95 sayılı OKK’nın 10 sayılı Eki’nde belirtilmiştir.  Ancak, AB’nin dış ilişkiler politikası kapsamında, bu ülkelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu anlamda, Türkiye açısından uyum “hareketli hedef” haline gelmiştir.  Bahse konu beş yıllık süre içerisinde Türkiye'nin Topluluk'tan farklı bir tarife politikası uygulaması durumunda, üçüncü ülkelerden Topluluğa, menşe ülke veya ihracatçı ülke bakımından tercihli olarak ithal edilen ve serbest dolaşıma giren ürünlerin Türkiye'ye ithal edilirken, telafi edici vergiye tabi tutulabileceği hükme bağlanmıştır.  Tercihli rejimler kapsamında tarife tavizlerinden yararlanılması, bu rejimler kapsamında yapılan düzenleme ve anlaşmaların ekinde yer alan Topluluk ortak menşe kurallarının karşılanmasına bağlıdır. Ülkemizin de tercihli rejimler kapsamında üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta aynı menşe kurallarını uygulaması öngörülmüştür.

6 AB’NİN STA’LARI (YÜRÜRLÜKTE OLANLAR) VE TÜRKİYE (1) ABTÜRKİYE ÜlkeMüzakerelere Başlama Anlaşmanın İmzası Yürürlüğe Giriş Müzakerelere Başlama Anlaşmanın İmzası Yürürlüğe Giriş EFTA (İzl.,Liht., Nor., İsviçre) 19901994 198919911992 İsrail1995 2000199419961997 Makedonya200020012004199819992000 Hırvatistan200020012005200020022003 Bosna-Hersek2000200720082002 2003 Filistin19951997 199920042005 Tunus1995 1998200220042005 Fas199519962000199920042006 Suriye19952008 (parafe)-2004 2007 Mısır199520012004199820052007 Arnavutluk20002006 200320062008 Gürcistan---2007 2008 Karadağ200620072008200720082010 Sırbistan20052008Askıda200720092010 Şili200020022003200820092011 Ürdün199519972002200520092011 Lübnan199520022006200324 Kasım 2010İç Onay

7 AB’NİN STA’LARI (YÜRÜRLÜKTE OLANLAR) VE TÜRKİYE (2) ABTÜRKİYE ÜlkeMüzakerelere Başlama Anlaşmanın İmzası Yürürlüğe Giriş Müzakerelere BaşlamaMüzakerelerde Son Durum Güney Afrika1997199920002004 (Hazırlık Top.)2008 (OÇG) Faroe Adaları19961997 2000- Meksika19982000 2005 (Hazırlık Top.)- Cezayir199520012005Girişimler Devam Ediyor Müzakereler başlamadı AKP Ülkeleri (AB, 77 AKP ülkesinin 36’sı ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamıştır.) 20022007-2008 Girişimler Devam Ediyor - Morityus (2011 yılı Ocak ayında Anlaşma parafe edilmiştir) -CARICOM (Temmuz 2009 Hazırlık Top.) - Seyşeller (18-19 Şubat 2010 II. Tur) - Kamerun (3-4 Mayıs 2010 I. tur) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti 23-24 Aralık 2010 II. Tur)

8 AB’NİN STA’LARI (MÜZAKERE EDİLENLER) VE TÜRKİYE (3) ABTÜRKİYE ÜlkeMüzakerelere Başlama Müzakerelerde Son DurumMüzakerelere Başlama Müzakerelerde Son Durum KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) 1990 2009 (4. Tur)20052009 (4. Tur) MERCOSUR200014-18 Mart 2011 (4. Tur)20082008 (I. Tur) 04 Kasım 2010 (ara oturum) ANDEAN20072009’da müzakerelerin dondurulmasının ardından, Peru ve Kolombiya ile 24 Mart 2011 tarihinde Anlaşma parafe edilmiştir. Girişimler Devam Ediyor Ekvator ile 21-25 Şubat 2011 tarihlerinde ve Kolombiya ile 14-15 Mart 2011 tarihlerinde istikşafi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Orta Amerika Ülkeleri 2007 (Hazırlık) Mart 2011 (Anlaşma parafe edilmiştir.) Girişimler Devam Ediyor Müzakereler başlamadı ASEAN20072010 (Mart 2009’da ASEAN grubu ile müzakereler donduruldu ve ikili müzakerelerin başlatılmasına karar verildi) 2008 (ASEAN Grubu adına Sekretarya ile bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi) Tek tek ülkelerle müzakerelere başlamak için girişimler sürdürülmektedir. Endonezya ile bir STA akdedilmesi imkânlarını araştırmak üzere OÇG oluşturulmuştur.

9 AB’NİN STA’LARI (MÜZAKERE EDİLENLER) VE TÜRKİYE (4) ABTÜRKİYE ÜlkeMüzakerelere Başlama Müzakerelerde Son Durum Müzakerelere BaşlamaMüzakerelerde Son Durum Güney Kore200706.10.2010 tarihinde imzalandı. 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girecek. 19 Mart 2010 tarihinde müzakerelerin başlatılacağının ilanı Temmuz 2010(II. Tur) 10-11 Ocak 2011’ (Ara Oturum) 7-11 Mart 2011 (III. Tur) MalezyaAralık 20101-4 Mart 2011 (II. Tur)Ocak 201022-25 Mart 2011 (V. Tur) Hindistan2007Ekim 2010 (10. Tur)Ortak Çalışma Grubu oluşturuldu 4 Şubat 2011 (OÇG Raporu Parafe Edilmiştir) Ukrayna20087-11 Şubat 2011 (15. Tur)20072009 (3. Tur) Libya2008 23 Şubat 2011 (Müzakereler askıya alındı) 2009Ekim 2010 (5.Tur) Kanada2009 Haziran (Hazırlık) 11-15 Nisan 2011 (7. tur)2010Ekim 2010 (II. İstikşafi Görüşmeler) AKP Ülkeleri (40 ülke) 2002Bazı Ülkeler ile Müzakereler Devam Ediyor Girişimler Devam Ediyor

10 TÜRKİYE’NİN STA’LARI (1)  17 adet STA’mız yürürlükte bulunmakta,  10 ülke ve/veya ülke grubu nezdinde müzakere girişimlerimiz sürmekte,  14 ülke ve/veya ülke grubuyla müzakereler devam etmektedir. STA’lara yönelik tüm hazırlık, müzakere, imzaya hazır hale getirme ve imza sonrası yürürlük işlemlerini takip konuları Müsteşarlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görev ve yetki alanında yer almaktadır.

11 TÜRKİYE’NİN STA’LARI (2) Ülke Anlaşmanın İmza Tarihi Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi Sanayi Ürünlerine Uygulanan Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması Takvimi 1EFTA10.12.199101.04.199201.01.1999 2İsrail14.03.199601.05.199701.01.2000 3Makedonya07.09.199901.09.200001.01.2008 4Hırvatistan13.03.200201.07.200301.01.2007 5Bosna ve Hersek03.07.200201.07.200301.01.2007 6Filistin20.07.200401.06.2005 7Tunus25.11.200401.07.200501.07.2014 8Fas07.04.200401.01.200601.01.2015 9Suriye22.12.200401.01.200701.01.2019 10Mısır27.12.200501.03.200701.01.2020 11Arnavutluk22.12.200601.05.200801.01.2013 12Gürcistan21.11.200701.11.2008 13Karadağ26.11.200801.03.2010 Anlaşma yürürlüğe girdikten 5 yıl sonra 14Sırbistan01.06.200901.09.201001.01.2015 15Şili14.07.200901.03.2011 Anlaşma yürürlüğe girdikten 4 yıl sonra 16Ürdün01.12.200901.03.201101.01.2018 17Lübnan24.11.2010İç onay sürecinde01.01.2020

12 TÜRKİYE’NİN STA’LARI (3) Müzakeresi Devam Eden Ülkeler 1.KİK 2.MERCOSUR 3.Ukrayna 4.Libya 5.Faroe Adaları 6.Morityus (müzakereler tamamlandı) 7.Seyşeller 8.G.Kore 9.Malezya 10.Kamerun 11.Kongo Dem. Cum. 12.Ekvator 13.Kolombiya 14.Moldova Müzakere Girişimi Yapılan Ülkeler 1.Cezayir 2.Güney Afrika 3.ASEAN Ülkeleri 4.Orta Amerika 5.Meksika 6.Hindistan 7.AKP Ülkeleri 8.Peru 9.Endonezya 10.Kanada

13  İkili ticarette tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması,  Tarife indirimlerinin yol açabileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler ve uygulama esasları (bildirim, istişare ve tavizin askıya alınması dahil ticaret politikası savunma araçlarının uygulanması),  Anlaşmanın doğru ve etkin uygulanmasından sorumlu ortaklık organlarının teşkili (Ortak Komite, Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyi),  Ortak menşe kuralları ve gümrük idareleri arasında işbirliği. TÜRKİYE’NİN STA’LARINDA YER ALAN TEMEL HÜKÜMLER

14 Serbest Ticaret Anlaşmaları  AB’nin STA Modeline paralel olarak sanayi ürünlerinde genelde asimetrik bazda tam liberalizasyonu,  Tarım ürünlerinde AB’den farklı olarak sınırlı sayıda ürünler için anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren eş zamanlı uygulamaya konulan karşılıklı ve dengeli taviz değişimini içermektedir. Ortaklık Anlaşmaları (Tunus, Suriye, Ürdün ve Lübnan ile yapılan Anlaşmalar)  STA’lardaki hükümlere ilaveten “Ekonomik ve Teknik İşbirliği” hükümlerini de kapsamaktadır. TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ MODELLERİ

15 15 TÜRKİYE’NİN STA ÜLKELERİNE VE DÜNYAYA İHRACATI (%)

16 16 TÜRKİYE’NİN STA ÜLKELERİNDEN VE DÜNYADAN İTHALATI (%)

17  Ucuz Girdi Temini,  Dışa Açık Rekabetçi Bir Ekonomik Altyapının Tesisi Suretiyle Uluslararası Rekabet Gücünün Artması,  Muhtemel İç Pazar Daralmasının Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması,  Mal Ticareti Yanında Hizmetler Ticaretinde de Pazara Giriş İmkanlarının Sağlanması,  Karşılıklı Yatırımların Artırılması İçin Daha Uygun Bir Ortamın Temini,  Türkiye’nin Tercihli Ticaret İmkanlarından Yararlanmak İsteyen Doğrudan Yabancı Sermayeli Yatırımların Artmasının Sağlanması, STA’LARIN GENEL EKONOMİYE ETKİLERİ

18  İhracatın Önündeki Tarife/Tarife Dışı Engellerin Kaldırılarak Sürdürülebilir Bir İhracat Artışının Sağlanması,  İhracatın Ülke / Madde Bazında Çeşitlendirilmesi ve Batı Avrupa Pazarlarına Bağımlılığın Azaltılması,  Üçüncü Ülke Pazarlarına Girişte AB ve Tercihli Giriş İmkanlarına Sahip Diğer Ülkeler ile Eşit Rekabet Şartlarının Temini,  İkili ve Çapraz Menşe Kümülasyonu’nun İşletilmesi Suretiyle Rekabet Gücünün ve Taraflar Arasındaki Karşılıklı Ticaret Hacminin Artırılması. STA’LARIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ (1)

19  STA imzalanan ülkeler ile dış ticaretimiz sürekli bir artış eğilimi içerisindedir.  STA imzalanan ülkelerin genel dış ticaretimiz içerisindeki payı yükselmektedir.  Ülkemizin STA ülkeleriyle ihracat ve ithalatı genel ortalamaların üzerinde artış göstermektedir.  STA yapılan ülkelerin önemli bir bölümü tamamlayıcı ekonomi vasfından ziyade rakip ekonomi özelliğine sahiptir.  Ülke tercihini bağımsız olarak belirleyememe ve AB ülkeleri ile STA’ları eşanlı gerçekleştirememe gibi bilinen ve çözümü için yoğun çaba sarf edilen problemlere rağmen STA’lar en etkin pazara giriş aracı olma özelliğini korumaktadır.  Ayrıca, bölgesel ticaret anlaşmaları bakımından Dünyada domino taşlarının düşmeye devam ettiği ve pazara giriş bağlamında ülkemizin bu sürecin dışında kalmasının maliyetinin ağır olacağı dikkate alındığında, başlangıç ve yapılış sebebi ne olursa olsun izlenen pazara giriş stratejisine sinerji sağlayacak STA’ların gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. STA’LARIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ (2)

20 TÜRKİYE-MISIR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Mart 2007

21 SANAYİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER  Mısır menşeli sanayi mallarının Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler 1 Mart 2007 tarihinde sıfırlanmıştır.  Türkiye menşeli malların Mısır’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ise aşağıdaki takvime göre sıfırlanacaktır: a) Liste 1’de yer alan mallar (hammaddeler ve yatırım malları) için 1 Ocak 2008 tarihinde, b) Liste 2’de yer alan mallar (hammaddeler, yarı mamuller ve yapı malzemeleri) için 1 Ocak 2008 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2014 tarihinde, c) Liste 3’de yer alan mallar (tekstil, giyim, elektrikli ev aletleri, kozmetikler, mobilya ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) için 1 Ocak 2010 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2017 tarihinde, d) Liste 4’de yer alan mallar (yolcu taşımaya mahsus motorlu araçlar) için 1 Ocak 2011 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2020 tarihinde.

22 AB VE TÜRKİYE MENŞELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİN MISIR’A İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİM TAKVİMİ

23 TÜRKİYE MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN MISIR’A İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER

24 MISIR MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (I)

25 MISIR MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (II) (*) 1704, 1806, 1902, 1905 ve 2102.10 AS kodlarının altında yer alan ürünlerde ad-valorem vergiler kaldırılacak ve indirimler tarım payı üzerindeki vergilerden yapılacaktır.

26 DİĞER BİLGİLER (MISIR)  AB ile Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2001 yılında imzalanmıştır.  Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin olarak Pan-Avrupa- Akdeniz modeli temel alınmıştır.  STA kapsamında ihdas edilen Ortak Komite, sonuncusu 24-25 Mayıs 2010’da olmak üzere üç defa toplanmıştır.

27 TÜRKİYE-SURİYE SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASI Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Ocak 2007

28 SANAYİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER (I)  Suriye menşeli sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi ve eş etkili vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kaldırılmıştır.  Türkiye menşeli malların Suriye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ise aşağıdaki takvime göre sıfırlanacaktır: a)Ek 2’de yer alan %1, % 1,5, %1,7, %3 ve %3,5 oranlardaki bütün vergiler ile Bilgi Teknolojileri Ticaretine Dair Bakanlar Deklarasyonu’nun ekinde kapsanan ürünler (ağırlıklı olarak 84-85 fasıllardaki ürünler-makine ve elektrikli makineler) ve 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37 ve 38 (kimyasallar ve patlayıcılar) fasıllarındaki tüm ürünlerde uygulanan vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, b)Ek 2’de yer alan %5 ve %7 oranlarındaki bütün vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde, c)Ek 2’de yer alan %10, %11,75 ve %14,5 oranlarındaki bütün vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı yıl içinde,

29 SANAYİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER (II)  Ek 2’de yer alan %20 ve %23,5 oranlarındaki bütün vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren dokuz yıl içinde,  Ek 2’de yer alan %29, %35 ve %47 oranlarındaki bütün vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren on iki yıl içinde,  Gümrük tarife istatistik pozisyonları 8703.23.91 ve 8703.23.92 (1600 cc’den az/çok olan otomobiller) olan ürünler hariç, Ek 2’de yer alan %50’nin üzerindeki tüm vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte %50’ye indirilecek, yürürlük tarihinden itibaren on iki yıl içinde,  Ek 2’de gümrük tarife istatistik pozisyonu 8703.23.91 (1600 cc’den az olan otomobiller) olarak belirtilen ürünün vergisi Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde %145’ten %65’e indirilecek ve geriye kalan vergiler dokuz yıllık geçiş süreci içinde,  Ek 2’de gümrük tarife istatistik pozisyonu 8703.23.92 (1600 cc’den çok olan otomobiller) olarak belirtilen ürünün vergisi Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde %255’ten %150’ye indirilecek ve geriye kalan vergiler dokuz yıllık geçiş süreci içinde kaldırılacaktır.

30 TÜRKİYE MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN, SURİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (I) Ürün KoduKısa Ürün TanımıKota (ton) Uyg.Vergi (%) 0301,02,03,04,06Canlı balıklar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar, balık filetoları ve diğer balık etleri, kabuklu hayvanlar 10000 0406.30Eritme peynirler, rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş2000 y.0406.90Diğer peynirler; feta, kaşkaval, tulum2000 0709.60Capsicum veya Pimenta cinsi meyvalar1000 0710.80Diğer sebzeler, dondurulmuş3000 0802.21Fındıklar, kabuklu1000 0802.22Fındıklar, kabuksuz5000 0802.40Kestane1500 1003Arpa100000 1512.19Ayçiçeği tohumu yağı veya aspir yağı, diğer50000 1515.90Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar, diğer2500 1516.20Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları5000

31 TÜRKİYE MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN, SURİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (II) Ürün KoduKısa Ürün TanımıKota (ton) Uyg. Vergi (%) 1517.10Margarin50000 1517.90Margarin, diğerleri50000 1604,1605Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları 1000 1704Kakao içermeyen şeker mamulleri5000 1805Kakao tozu1000 1806Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları2500 1902Makarnalar5000 1905Ekmekçi mamulleri2500 2007.99Diğer reçeller ve jöleler500 2008.19Diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş sert kabuklu meyvalar1000 2102.10Canlı mayalar10000 2104.10Çorbalar, et suları ve müstahzarları500 2201,02Sular100000 lt. 0

32 SURİYE MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN, TÜRKİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (I) Ürün KoduKısa Ürün TanımıKota (ton) Uyg.Vergi (%) 0603Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış 150 0703.10Soğanlar ve şalotlar, taze veya soğutulmuş1000 0703.20Sarımsaklar, taze veya soğutulmuş500 0711.30Kebere3000 0712.20Soğanlar, kurutulmuş500 0806.10Üzümler, taze4000 0809.20Kiraz, taze1000 0809.30Şeftali, nektarin dahil, taze1500 0909.10Anason ve Çin anasonu tohumları1000 0909.30Kimyon tohumları5000 0910.99Diğer baharat1000 1211.20Sinseng kökü1000

33 SURİYE MENŞELİ TARIM ÜRÜNLERİNİN, TÜRKİYE’YE İTHALATINDA UYGULANACAK TAVİZLER (II) Ürün KoduKısa Ürün TanımıKota (ton)Uyg.Vergi (%) 1211.90Diğer bitki ve bitki kısımları1000 1507.10Ham soya yağı, sakızı ayrılmış olsun olmasın2000 1512.11Ham ayçiçeği tohumu yağı veya aspir yağı10000 1704Kakao içermeyen şeker mamulleri5000 1806Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları2500 2001.90 (2001.90.65 hariç) Diğer sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları, sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş 5000 2005.90.10Capsicum cinsi meyvalar, tatlı biberler ve dolmalık biber hariç1000 2007 (2007.99 hariç) Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları, pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin 1000 y.2007.99Yalnızca kayısı püresi ve erik püresi1500 2009.71Elma suları1000 2009.79Diğer elma suları1000 2009.80Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu2000 2204Taze üzüm şarabı, kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil; üzüm şırası, 2009 pozisyonunda pozisyonunda yer alanlar hariç 300000 2306.90Zeytin küspesi ve zeytinyağı üretiminden kalan diğer artıklar50000

34 DİĞER BİLGİLER (SURİYE)  AB ve Suriye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2004 ve 2008 yıllarında parafe edilmiş olmasına rağmen AB, Suriye’nin DTÖ üyeliği ve siyasi nedenlerle Anlaşmayı henüz imzalamamıştır.  Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin olarak Pan-Avrupa- Akdeniz modeli temel alınmıştır.  Anlaşma kapsamında kurulan Ortaklık Konseyi sonuncusu 23- 24 Temmuz 2009’da İstanbul’da olmak üzere toplanmıştır.  Ortaklık Konseyi altında kurulan Ortaklık Komitesi ise sonuncusu 28 Ocak 2010’da olmak üzere iki defa toplanmıştır.

35 MENŞE KAVRAMI VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK)

36 MENŞE KAVRAMI  Menşe, eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanabilir.  Farklı ülkelerden gelen ürünlerin farklı muameleye tabi olması, menşe kurallarına ihtiyacın doğmasına neden olmuştur.  Bir eşyanın ‘menşe ülkesi’ ile ‘ihraç ülkesi’ her zaman aynı ülkeyi ifade etmeyebilir.

37 Eşyanın ithalatı esnasında gümrük vergilerinin hesaplanması Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması (gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vb.) Dış ticarete ilişkin istatistik tutulması MENŞE KAVRAMININ ÖNEMİ

38 • TERCİHSİZ MENŞE KURALLARI Miktar Kısıtlaması, Tarife Dışı Engeller, Antidamping-Menşe Şahadetnamesi) • G ü mr ü k Kanun ve Y ö netmeliği ’ nde d ü zenlenmektedir. • GK: Madde 17-21 • GY: Madde 23-33 ’ e bakılacaktır. • TERCİHLİ MENŞE KURALLARI • G ü mr ü k Vergisi İndirimi veya Muafiyeti-EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı, Form A Menşe Belgesi • İlgili serbest ticaret anlaşmaları eki menşe protokollerinde d ü zenlenmektedir. • Menşe Protokollerine ilişkin Y ö netmeliklere bakılacaktır. • GTS i ç in BKK

39 TERCİHLİ MENŞE KURALLARI

40 Tercihli Menşeye İlişkin Yasal Düzenlemeler - Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Ticaret - Avrupa Birliği ile Tarım Ürünleri Ticareti - Avrupa Birliği ile AKÇT Ürünleri Ticareti - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Karşılıklı Taviz Verilmesi Esasına Dayananlar Tek Taraflı Taviz Verilmesi Esasına Dayananlar

41 •Uluslararası ticarette ikili veya çok taraflı anlaşmalarla birbirlerine bağlanmış ülkelerin birbirleri kaynaklı girdileri sınırsız ölçüde kullanmalarına imkan sağlayan sistemdir. Üretimde kullanılan girdilerin yeterli işçilik ya da işlemden geçmeleri koşulu aranmaz. MENŞE KÜMÜLASYONU

42 İkili Kümülasyon İkili kümülasyon, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan iki ülkenin birbirleri menşeli girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer ülkeye ihracatında tercihli ticarete konu olmasını imkan tanıyan sistemdir. Örneğin Türkiye-Bosna Hersek Serbest Ticaret Anlaşması

43 İKİLİ MENŞE KÜMÜLASYONU ÖRNEK Bosna ve Hersek TÜRKİYE KUMAŞ EUR-1 GÖMLEK EUR.1 İkili menşe kümülasyonu, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan iki ülkenin birbirleri menşeli girdileri kendi menşeli ürünü gibi üretimlerinde kullanarak, anlaşmaya taraf diğer ülkeye ihracatta tercihli rejimden yararlanmalarıdır.

44 PAN-AVRUPA-AKDENİZ ÇAPRAZ MENŞE KÜMÜLASYONU (PAAMK)’NUN UYGULANMASI Çapraz menşe kümülasyonu, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan üç veya daha fazla sayıdaki ülkenin birbirleri menşeli girdileri kendi menşeli ürünü gibi üretimlerinde kullanarak, anlaşmaya taraf diğer ülkeye ihracatta tercihli rejimden yararlanmalarıdır Origin TR No Cumul. applied Origin TN Cumul. applied with TR TR Kumaş TN Giyim EC EUR-MED

45 TAM KÜMÜLASYON İŞÇİLİK VE İŞLEM KÜMÜLASYONU 1.Tarafların kabul ettiği bir sistem 2.Sistem dahilinde tarafların birbirleriyle aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olmaları (STA Ağı) 3.Bir eşyanın menşe statüsü kazanabilmesi için birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerin bir arada değerlendirilmesine olanak veren kümülasyon (Türkiye, Tunus, Fas ve Cezayir arasında)

46 TAM KÜMÜLASYON İŞÇİLİK VE İŞLEM KÜMÜLASYONU  Bir eşyanın menşe statüsü kazanabilmesi için söz konusu ülkelerde gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerin bir arada değerlendirilmesine olanak veren kümülasyon tipidir. (Türkiye, Tunus, Fas ve Cezayir arasında)

47 TAM K Ü M Ü LASYON ABD İplik TUR Kumaş 5208 FAS TEDARİKÇİ BEYANI •Türkiye’den Fas’a İhraç edilen 5208 tarife pozisyonunda yer alan kumaşlar için menşe kuralı iplikten değil, liflerden imalat. •Kumaş Fas’a ihraç edilirken Türkiye menşeini kazanamadığı için EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenemez !! Ancak iplikten kumaş yapılması nedeniyle Türkiye’de yapılan işlem ve işçiliğin imalatın daha sonraki aşamaları için belgelendirilmesi gerekebilir. •Tedarikçi Beyanı bu işe yarar (Bu AB ile ticarette kullanılan tedarikçi beyanı değildir.) *ETMTH Yönetmelik /20/7/2005/25881

48 PAAMK SİSTEMİ  PAAMK Sistemi, Türkiye, AB, İsviçre (Lihtenştayn dahil), İzlanda, Norveç, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe Adaları’nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir (01.07.1997).  Türkiye, bu sisteme 01.01.1999’da dahil olmuştur.  Çapraz menşe kümülasyonu 2003 yılında kabul edilen “model protokol” çerçevesinde yapılmaktadır.  PAAMK sistemi, değişken geometri ilkesine dayanır. Menşe kümülasyonu model protokolü içeren STA ağını tamamlamış ve yürürlüğe koymuş ülkeler arasında uygulanır.  Türkiye’nin hangi ülkelerle tercihli ticaretinde PAAMK protokollerinin yürürlüğe girdiği, www.gumruk.gov.tr adresinden takip edilebilir.  Bölge ülkeleri arasında yürürlüğe giren model protokoller söz konusu ülkelerce AB Komisyonu’na yapılan bildirimler çerçevesinde AB Resmi Gazetesi’nde tüm ülkelere ilan edilir.

49 PAAMK SİSTEMİ  Ülkemizin bölge ülkeleri ile yürürlüğe giren model protokolleri ve bu kapsamda menşe kümülasyonu yapabileceği bölge ülkeleri DTM tarafından İhracatçı Birliklerine bildirilmektedir.  Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan tercihli menşeli eşyanın Pan-Avrupa-Akdeniz bölgesi ülkelerine tercihli rejim dahilinde ihraç edilebilmesi için Türkiye ile AB arasında “tedarikçi beyanı” belgesi ihdas edilmiştir.  PAAMK sisteminde menşeli ürünler, kural olarak EUR-MED menşe ispat belgeleri refakatinde, çapraz menşe kümülasyonu imkanından istifade etmektedirler. (Pan Avrupa ülkeleri arasında EUR 1 Belgesi de kullanılabilir).

50 PAAMK’IN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR  Bölgede pazara giriş ve yatırım imkanlarını geliştirmek,  Ekonomik işbirliğini ve partnerler arasındaki ticareti artırmak ve bölgesel bütünleşmeye katkıda bulunmak,  Menşeli malzeme ve ürün sağlama olanaklarını artırmak,  42 ülkeden oluşan bir serbest ticaret alanı içerisinde üreticilerin ölçek ekonomisine ulaşmasını sağlamak,  Akdeniz ülkelerinde gümrük uygulamalarını uyumlaştırmak.

51 STA’lar Hakkında Bilgi Almak İçin T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü www.dtm.gov.tr İlgili Ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri www.musavirlikler.gov.tr STA’ların menşe protokolüne ilişkin ayrıntılı bilgi almak için; T. C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı www.gumruk.gov.tr

52 TEŞEKKÜRLER T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı


"TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı 24 Mayıs 2011, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları