Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEOMEDIA SMART CLIENT. GEOMEDIA SMART CLIENT İçerik GeoMedia® Smart Client Nedir? GeoMedia® Smart Client ve Geleneksel Çözüm 02.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEOMEDIA SMART CLIENT. GEOMEDIA SMART CLIENT İçerik GeoMedia® Smart Client Nedir? GeoMedia® Smart Client ve Geleneksel Çözüm 02."— Sunum transkripti:

1

2 GEOMEDIA SMART CLIENT

3 01 02 03 04 05 06 07 İçerik GeoMedia® Smart Client Nedir?
GeoMedia® Smart Client ve Geleneksel Çözüm 02 03 Neden GeoMedia® Smart Client ? Smart Client Farklılıkları 04 GeoMedia® Smart Client Teknik Yetenekleri 05 İş Akış Şemaları 06 GeoMedia® Smart Client Yönetici Arayüzü 07

4 GeoMedia® Smart Client Nedir?
Smart-Client Geleneksel Rich-Client Modelinin üzerinde çözüm üreten yeni nesil mekansal uygulamalar sağlayan Web üründür. Smart Client aynı zamanda; “Thin Client” (zero-install, auto-update) Sıfır Kurulum-Otomatik Güncellenme “Fat Client" (high performance, high productivity).Yüksek Performans - Yüksek Üretim Tanımlarını da içerir.

5 Smart Client ve Geleneksel Çözüm Karşılaştırması
Çözüm Uygulaması Geleneksel Çözüm Uygulaması Tapu Ve Kadastro Güvenlik Arazi Kullanımı Bina, Adres Belediye ve Altyapı Servisleri Ulaşım Tapu ve Kadastro Güvenlik Arazi Kullanımı Bina, Adres Belediye ve Altyapı Servisleri Ulaşım 1. IT / GIS Birimi Smart Client uygulamasını sağlar Workflow Infrastructure Harita,Analiz,Veri vb. talep edilir…. Baskı Harita,Plan,Rapor Kopya Veri Smart Client 2. Mekansal İş Süreçlerini (Workflow) tanımlar Smart Client Teknolojisi 3. GIS Birimi Smart Client için baz verileri ve kullanıcı tanım ve haklarını ayalar Temel Coğrafi Veriler GIS Birimi çalışıyor….

6 Smart Client Konsepti Masaüstü Çözümler Smart Client
Donanım Gereksinimi ileTeknik destek İhtiyacı ve Çözüm Uygulamaları Where do Intergraph’s tools sit / what roles do they play? Technical capabilities Ability of users to make use of the capabilities The nature of the GUI is a key factor. However, you also need to consider the technical requirements for multi-departmental enterprise operation e.g. user and data access control, schema management, business rules, workflow etc. Desktop GIS Support for spatially enabled business workflows? No, you start with a toolkit except in a few cases like G/Technology and even then they still do not provide truly enterprise wide capabilities High-intrinsic GI capabilities but, complex and free-from so only viable for expert users Expensive to purchase and support (from IT and training perspectives) Web Mapping Spatially enabled business workflows? No, you start with a tool-kit Low intrinsic GI capabilities but, it is simple to use Poor support for high-end requirements: reliable digitising, large format scale plotting, etc. Easier to support (IT & training), but still some issues e.g. browser compatibility Smart Client Spatially enabled business workflows? Simple to set-up and configure Good intrinsic GI capabilities and simple to use Good support for high-end requirements Easy to support (IT & training) PLUS – Offers enterprise user and data access admin Smart Client is not a replacement for GeoMedia desktops or WebMap. It fills a gap enabling us to address user requirements where we do not have a competitive proposal today because we would rely on extensive custom code and possibly deliver an unsuitable / unsustainable UI Web Çözümleri Kullanıcı Sayısı

7 Neden GeoMedia SMART CLIENT ?

8 Smart Client Avantajları
Kurulacak merkezi sistem ve veritabanı üzerinden birden fazla projenin birden fazla iş süreci tanımı servislerinin çok kullanıcıya açık olması.Dolayısıyla mükerrer altyapı yatırım ve zaman kaybına sebep olmaması Açık kodlama yapısına sahip olması ve geliştirilebilir ve yenilebilir olması Oracle,SQL , Access vb veri tabanları ile WFS,WMS,GML gibi bir çok servisleri direk olarak okuyabilme, yayınlayabilme yeteneklerine sahip olması Web üzerinden lisans gerektirmeden sayısallaştırma (Digitizing) GIS araçları(Analiz,Sorgulama,Print vb) ve kaydetme fonksiyonlarının kullanabilmesi

9 Smart Client Ürün Modelleri

10 Ürün Modül Detayları Essentials Advantage Professional
- Sı nı rs ız K ul la nı cı H a k kı - R a st er - a n d v e kt ör h ar it a g ör ü nt ül e m e - V er i A n al iz v e s or g ul a m a - B a s kı , V e kt ör el G ra fi k Çi zi m v e N ot Al m a Y et e n e ği , Ö lç m e F o n k si y o n el le ri. -ORACLE ve Microsoft SQL Server 2008 üzerinden vektör data okuyabilme - TIFF, JPG, PNG raster veri formatı destekleme. -Yüksek performans için ileri Düzey client& server veri cache(yakalama) - Tüm GMSC Essentials Yetenekleri - İş Akış (workflows) uygulamaları kullanımı - Geometrik ve öznitelik veri girişi,düzenleme silme Vb. araçlar -Web üzerinden yada offline yapılan kullanıcı değişiklerini sunucuda otomatik olarak eşleştirme ve güncellendirme - Tüm GMSC Advantage Yetenekleri - İş Akış süreçlerinin Tasarım ve Yönetimi (Web üzerinden mekansal iş süreçlerinin GIS fonksiyonlarına entegre ve mekansal veri ile birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ) Essentials Advantage Professional

11 GeoMedia® Smart Client Smart Client Farklılıkları

12 Smart Client Farklılıkları
Hızlı ve Akıllı Cache (Veri Yakalama) İstenilen boyut ve ölçekte Tile Servisi ile anında local olarak veri yakalama Kullanıcı Tanımı ve Yetkileri Güvenlik, Domain yada Kullanıcı oluşturma yetkilerine göre erişim ve kontrol Tüm GIS Araçların tek lisans ile Web üzerinden kullanma. Yönetici Konsolu Tüm işlemlerin yönetimi izlenimi raporlaması,yetkilerin dağıtımı ,ayarların yapılması tek merkezden yapımı, Uzaktan kontrol ile erişim Java Smart Client Uygulamaları 3. Parti Donanım bağımsızlığı (Browser, PlugIn, ActiveX,) Açılışta Kullanıcı Bazlı Otomatik konfigürasyon Java Web Start ile Workflow Manager(İş Akış Yönetimi) Döngüsel İş akış sisteminin Kolayca Uygulanması Görev ve Kullanıcıya Özek İş Akış Formu Tasarımı ve Kontrol Mekanizması Kullanıcı tarafından Web üzerinden vektör veri kullanımı ve desteği Mekansal veri seçme ve editleme GIS araç yardımı “Veri Yakalama ,Çizim yardımcı Tuşları, merge, clip, split vb.” Baskı ve Baskı araçları İstenilen kağıt boyutunda ölçekli koordinatlı baskı alabilme. Şablon oluşturabilme. Hazır Kuzey –Güney işareti otomatik lejant,harita ismi vb baskı araçları

13 Geomedia Smart Client Faydaları
Veri Paylaşım ve Yeniden Kullanım Avantajları Tanımlı proje üzerinden kullanıcı hak ve rolleri menüleri ile kontrollü ve sınırlı veya sınırsız izin ile veri editleme görüntüleme vb. Bir projede hazırlanmış veriyi başka proje için de kullanabilme Kulanım Artıları Hızlı Kurulum Yönetici için kolay ,kullanıcı için basit arayüz Maliyeti Düşüren Faktörler Sistemin Kurulması için ekstra GIS Masaüstü Lisansı satın alınması zorunluluğu yoktur. Açık kodlu geliştirilebilir ve değiştirilebilir iş akış yönetim tasarımı İstenilen kullanıcı sayısı ve özelliklere göre ürün modülü şeçimi Uzun Vadede Hazır GIS veri ve Kullanıcı Altyapısı Minimize edilmiş Yeni Lisans Maliyetleri Yüksek Kalite ve Sınırsız Web Hizmeti Kolay Kontrol GIS Verileri Yönetim İleri teknoloji ilk kullanıcıdan son kullanıcıya erişim de; -Az Yatırım , Yüksek Kalite, Sorunsuz İşletim -Kolay Kullanım , Tüm GIS Araç ve Çözümleri İş Akış Formları Tasarlayabilme ve Kullanma Platformus İleri düzey CBS tabanlı Web Bağlantılı İş Akış Form Tasarımı ve Kullanımı Basit form kullanımı, yüksek performans servis İleri Düzey Yönetim Yetenekleri Veri Yükleme,Yönetim ve Yayınlama Hazır Menüleri Kullanıcı Tanımlama Gruplama ve Yetkilendirme Akıllı Menüleri Web Üzerinden Yayınlama Kolaylıkları Tarayıcı Bağımsız Çalışabilirlik Otomatik (Self-installing)Web Uygulama Ayarları Yazılım Bağımsız Kullanıcı Hakları

14 GeoMedia® Smart Client Kullanıcıları
Avusturya da 450 Belediyede 2,500 Kullanıcı ve internet kullanıcıları ile 10 yıldan fazla servis vermektedir. (owned by e.on) Güney Almanya da 30 Belediye Altyapı servisi olarak (Biribirinden farklı mekansal iş akış uygulamaları ile) ve 150 belediyede kullanılmaktadır. Government Computing Centre Kuzey Almanya da 42 devlet kuruluşuna 250 iş akış şeması ile 4000km² kapsayan parselin yönetimi ve aynı zamanda 1,3 milyon kullanıcısına servis hizmeti sağlamaktadır

15 GeoMedia® Smart Client Teknik Yeterlilikleri

16 GeoMedia Smart clients via Internet or Intranet
Overview GeoMedia data servers admin- & meta data Administrator GM Library GeoMedia Smart clients via Internet or Intranet raster data ORACLE, SQL Server GIS-, CAD-files or OGC Application server

17 Geo-cache and live Bağlatıları
LAN server Smart Clients 2 LAN-cache 3 client-cache cache-tiles png jpg GDO+ Web data 1 server-cache Administrator: user & rights live or cached update for cache WebMap Server Publish services ORACLE citymaps CAD data WFS SQL Server Access orthophotos ArcView WMS Geo data

18 GeoMedia® Smart Client - Teknolojisi
Sunucu sistemlerinde teknolojinin geldiği en son yenilikleri destekler (64-bit ve multicore çalışabilme) Paralel işlem gücü obje yayınlamada (live or cache) Kullanıcıların sunucularını 32bit mod çalıştırma zorunluluğu yok Donanım Sistemlerinde teknolojide gelinen en son noktadır.(32 ve 64 bit her ikisini de destekler ve multicore) Paralel işlem gücü ile tiled cache ve live objeleri yükleme okuma ve görüntüleme Tek tık kolay yükleme GMSC v7 is at least 3 times faster for live features GMSC v7 at least 10 times faster to publish the geo-cache Intel Core 2 Duo 2.3 GHz, 32-bit, 4 GB RAM, Windows Server 2008

19 GeoMedia® Smart Client – 10 Teknik Özelliği
Vectör ve raster verileri desteklemesi İleri Düzey geo-data caching & tiling sistemi Akıllı Harita Kontrol Tuşları, Hızlı veri yükleme ve Görüntüleme Tüm Donanım,İşletim Sistemive İnternet Tarayıcılarına Uyumluluk GMSC Offline olarak çalışabilme yeteneği (özellikle mobil uygulamalar için), bağlantı sonrası otomatik güncelleme. Veri yakalama, editleme,Grafik çizim yapabilme ve kaydedebilme,uzunluk ölçüm,bookmark oluşturabilme , sorgulama vb. servisleri Web üzerinden yayınlanan servisten istenilen boyutta çıktı alabilme (Pusula, Lejant vb.ekleyebilme) Workflow Manager (Web üzerinden iş akış süreçlerinin tasarımı,uygulanması kullanım ve yönetimi ) Basit ve Esnek Tasarlanmış,GIS Masaüstü programlarına eşdeğer Smart Client WEB Arayüzü Üst Düzey Yönetici Platformu,Kullanıcıları,Görev Yetkileri ve Hakları, Proje Açma ve Yönetme vb. Fonksiyonn Tanımlama

20 GeoMedia® Smart Client WorkFlow Manager

21 Workflow Manager (İş Akış Yönetimi)
Mekansal İş Süreci Tasarımı XML Tabanlı Komut Satırları için ayrı ayrı otomatik kod düzenleme Uzaktan Kontrol Yeteneği Geomedia Smart Client ile, XML üzerinden geliştirilebilir “Uygulama Formları ve Tuşları” (Sorgulama,analiz,editleme, raporlama, vb.) Smart Client Kullanıcı yetki ve hakları ile birlikte Active Directory veya LDAP(Kurumsal Kullanıcı ) göre iş akış adımlarına erişim ve kullanım Harita Üretimi, Veri Import(Alma)ve Export(Verme), Veri İndirme gibi sunucu tarafındaki tüm işlemlerde İzleme, Kontrol ve Yönetim Sunucu tarafında; sadece Microsoft. NET WebServisi (WCF = Windows Communication Foundation),Kullanıcı Tarafında ise; herhangi bir tarayıcı(IE, Firefox,…ya da Java Browser (WebKit) kurulu olması yeterlidir.

22 Workflow Düzenleyici XML yapısının ve yazılımının kontrolü
Şablon yükleme, otomatik kod tamamlama,kopyalama ve yapıştırma gibi tüm programlama fonksiyonları Grafik olarak iş akış tasarımı"Ağaç Yapısı” olarak görüntüleme

23 GeoMedia® Smart Client Yönetici Arayüzü

24 GeoMedia® Smart Client
Yönetici Arayüzü ile -Birden fazla proje oluşturma -Oluşturulmuş projeleri yönetme kullanıcı tanımlama ve yönetme, -Ready to use GIS fonksiyonlarının yönetimi, -Veri yönetimi yayınlaması vb tüm işlemler hızlı ve kolay şekilde ayarlanabilir. Geomedia İle üretilmiş yada hazırlanmış tüm katman ve semboloji yapısı aynı yapıda Smart Client a tek menü ile aktarılabilme. Oracle ve SQL den direk olarak katma ekleyebilme. Akıllı ve takvimlenebilir Veri Yayınlama Menüsü, Yönetici Arayüzü sayesinde Web üzerinden uygulanabilir iş süreçleri tasarlanabilir. ORACLE veya SQL , veri depolama ve metadata kayıtlarını tutmak için yeterlidir.Başka bir yazılıma gerek yoktur.

25

26

27

28

29

30

31


"GEOMEDIA SMART CLIENT. GEOMEDIA SMART CLIENT İçerik GeoMedia® Smart Client Nedir? GeoMedia® Smart Client ve Geleneksel Çözüm 02." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları