Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI 2012 (WRC-12)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI 2012 (WRC-12)"— Sunum transkripti:

1 DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI 2012 (WRC-12)
( ) * Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU
Birleşmiş Milletler’in, uluslararası frekans tahsisi, dünya çapında telekomünikasyonun standardizasyonu ve telekomünikasyon kalkınma faaliyetlerden sorumlu bir uzmanlık kuruluşudur Dünyanın en eski uluslararası kuruluşu olan ITU, 1865 yılında 20 devletin katılımı ile kurulmuştur Birliğin, 2011 yılı itibarıyla, 191 Üye Devlet ve 600’ün üzerinde Sektör Üyesinden oluşan üyesi bulunmaktadır. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

3 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 2

4 Dünya Radyokomünikasyon Konferansları WRC
ITU, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Doğu Asya , Amerika Kıtası, Asya-Pasifik Bölgesi için, uluslararası spektrum planları yapmakta, bu planlar, Dünya Radyokomünikasyon Konferansları (World Radiocommunication Conferences-WRC)’nda kabul edilen kararlarla yenilenmektedir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

5 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı-WRC İşleyişi
ITU Üye Ülkeler (Bölgesel Gruplar, Gayrıresmi Gruplar) RR, Resolutions & Recommendations’larda Değişiklik RA Final Act Teknik zemin RR Rec WRC RRB CPM Direktör Radyokomünikasyon Bürosu SG & SC RofP RRB: Radyo Düzenleme Kurulu SGs: Radyokomünikasyon Çalışma Grupları SC: Özel Komite (Düzenleme & İşleyiş) RA: Radyokomünikasyon Genel Kurulu WRC: Dünya Radyokomünikasyon Konf. CPM: Konferansa Hazırlık Toplantısı Rec: ITU-R Recommendation RofP: İşleyiş Kuralları RR: Telsiz Tüzüğü (anlaşma niteliğinde)

6 Konferansa Hazırlık Süreci
Radyokomünikasyon Genel Kurulu

7 WRC’ye Bölgesel Hazırlık
Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

8 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 7
Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği –CEPT’in WRC-12 Hazırlık Çalışmaları Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

9 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 8
2011 Toplantı Takvimi Grup Adı Tarih Toplantı Sayısı Toplantı Yeri CPG-12 7 8 Oxford/Birleşik Krallık Romanya PTA 10 11 Biel/Bienne/İsviçre ECO/Danimarka PTB Delft/Hollanda PTC Vilnius/Litvanya Almanya PTD 12 Paris/Fransa Belirlenecek PTE - Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

10 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 9
WRC12 Gündem Maddesi 1.1 Resolution 26’ya (Telsiz Tüzüğü Article 5’de Frekans Planı Tablosunda Yer Alan Dipnotlar) uygun olarak RR Frekans Planı Tablosunda yer alan ve artık ihtiyaç duyulmayan dipnotların veya dipnotlardaki ülke isimlerinin kaldırılması CEPT Görüşü Resolution 26’ya (Rev. WRC-07) uygun olarak ITU/RR’da yer alan ve artık ihtiyaç duyulmayan dip notların veya dip notlardaki ülke isimlerinin kaldırılmasını desteklemektedir. Ancak, bu gündem maddesinin, Resolution 26’ya uygun olmayacak şekilde ülke isimlerinin dip notlara ilavesinde kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır. 1.1 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

11 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 10
WRC12 Gündem Maddesi 1.2 Resolution 951’le ilgili olarak ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak uluslar arası düzenleyici çalışma çerçevesini genişletme amacıyla bazı çalışmaların yapılması CEPT Görüşü CEPT, servisler için frekans bandlarının tahsisinde esnekliğin önemini kabul etmekte ve düzenleme çerçevesinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca, servisler arasındaki uyumluluğun sağlanması ile birlikte arttırılan esneklik prensibini desteklemektedir. 1.2 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

12 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 11
WRC12 Gündem Maddesi 1.3 İnsansız hava araçlarının güvenli kullanımı için spektrum ihtiyaçlarının, muhtemel düzenlemelerin belirlenmesi CEPT Görüşü CEPT, İnsansız hava araçlarına ilave frekans tahsisini, İnsansız hava araçlarının uygulamaları için 33 MHz karasal, 45 MHz uydu frekansı tahsisini desteklemektedir. 1.3 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

13 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 12
WRC12 Gündem Maddesi 1.4 (I) Resolution 413 ile Resolution 417 ve 420’ye uygun olarak  MHz,  MHz ve  MHz bandlarında yeni uluslar arası AM(R)S sistemleri için ITU-R çalışmaları baz alınarak düzenleyici tedbirlerin belirlenmesi CEPT Görüşü Bu gündem maddesine ilişkin Resolution 413, 417 ve 420 kapsamında CEPT; Resolution 413’e göre, MHz bandında AM(R)S sunumu aşamasında yayıncılık ve AM(R) arasındaki uyumluluk çalışmalarının yapılması ve yeni veya revize edilmiş uygun bir ITU-R Tavsiye Kararı geliştirilmesi, Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

14 WRC12 Gündem Maddesi 1.4 (II)
MHz bandında sayısal ses yayın sistemlerinin sunumu ile olabilecek yayıncılık ve AM(R)S arasındaki uyumluluk çalışmalarının yapılması ve yeni veya revize edilmiş ITU-R Tavsiye Kararı geliştirilmesi, MHz bandında AM(R)S ve ARNS sistemleri arasında paylaşım çalışmaları ile MHz bandında çalışan AM(R)S sistemleri ile MHz bandında çalışan RNSS arasında paylaşım çalışmalarının yapılması ve Resolution 417’de bu çalışma sonuçlarına göre değişiklik yapılması, Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

15 WRC12 Gündem Maddesi 1.4 (III)
Resolution 420 (WRC-2007) kapsamında,ITU-R’da yürütülen çalışmalara dayalı olarak, havaalanı yüzeyindeki şebeke gereksinimlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan spektrumun mevcut tahsislerden karşılanabileceği, bu nedenle de Telsiz Tüzüğü (ITU RR)’nde Article 5’de değişikliğe gerek olmayacağı görüşündedir. 1.4 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

16 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 15
WRC12 Gündem Maddesi 1.5 (I) Resolution 954 (WRC-07)’e uygun olarak ITU-R çalışmalarını da dikkate alarak ENG için dünya çapında /bölgesel harmonize spektrum belirlenmesi CEPT Görüşü Dünya genelinde idarelere ve cihaz üreticilerine rehber olacak ENG için uyumlu frekansların geniş (tuning) ayarlama aralıklarını desteklemektedir. ENG için uyumlu ayarlama (tuning) aralıkları için düşünülen frekans bandları, mobil ve/veya sabit ve/veya yayın servisleri için en azından Bölge 1’de tahsis edilmesi gerekir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

17 WRC12 Gündem Maddesi 1.5 (II)
Uyumlu ayarlama (tuning) aralığının belirtildiği WRC Tavsiye Kararının ele alınması ve/veya WRC-12’de bir şey yapılmayarak, ITU-R çalışma grupları nezdinde ITU-R Tavsiye Kararı ya da Raporu’nun hazırlanmasını desteklemektedir. 1.5 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

18 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 17
WRC12 Gündem Maddesi 1.6 (I) Resolution 950’e uygun olarak GHz arasındaki pasif servisler tarafından kullanılacak spektrumun güncellenmesi için Telsiz Tüzüğü’nde dipnot 5.565’in gözden geçirilmesi ve Resolution 955’e uygun ITU-R Çalışma sonuçlarının dikkate alınarak serbest uzay optik linkleri için muhtemel düzenlemelerin gözden geçirilmesi CEPT Görüşü CEPT, nolu dipnotun, özellikle yeni teknolojik gelişmeler ve pasif servisler (EESS, RAS ve Uzay Araştırma) için planlanan uygulamaları gözden geçirerek bilimsel ve meteorolojik gelecek nesil cihazların değerlendirmelerine imkan tanımak için yeniden ele alınmasını desteklemektedir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

19 WRC12 Gündem Maddesi 1.6 (II)
GHz aralığında bazı bandların pasif servisler tarafından kullanımı için tanımı otomotik olarak gelecekte bu bandların aktif servisler için gözden geçirilmelerine engel olmayacaktır. CEPT, hem kara hem de uydu servisleri için serbest –uzay optik linklerine ne düzenleme ne de prosedürlerin gerekli olmadığı görüşündedir. 1.6 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

20 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 19
WRC12 Gündem Maddesi 1.7 (I) Resolution 222’e uygun olarak uluslar arası AMS(R) için gerekli spektrum ihtiyaçlarının karşılanması ve uzun zaman diliminde konu spektrumun uygunluğunundan emin olunması, 1525‑1559 MHz ve  MHz bandlarındaki MSS için genel tahsislerin değiştirilmeden korunması için gerekli tedbirlerin alınması konularında ITU-R çalışmalarının ele alınması Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

21 WRC12 Gündem Maddesi 1.7 (II)
CEPT Görüşü CEPT bünyesinde yapılan çalışma sonuçları, uzun dönemde AMS(R)S spektrum gereksiniminin 2025’de küresel çapta olması yanı sıra Avrupa’da iletim linkinde 3.3 MHz den ve geri dönüş linkinde 1.3 MHz’den daha yüksek olmayacağını göstermektedir. Bu nedenle CEPT, Telsiz Tüzüğü’ne göre kullanılmakta olan mevcut sistemlere herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin 5.357A numaralı dipnot ile tanımlanan 2x10 MHz spektrumdan AMS(R)S spektrum gereksiniminin karşılanabileceği sonucuna varmıştır. 1.7 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

22 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 21
WRC12 Gündem Maddesi 1.8 (I) Resolution 731 ve 732’i dikkate alınarak GHz aralığında sabit servisler ile ilgili ITU-R tarafından yapılacak teknik ve düzenleme çalışmalarının ele alınması CEPT Görüşü CEPT, bu bandlarda Sabit Servis (FS) teknolojisindeki artan ilgi ve gelişmelerle ilgili (örneğin, genişband yüksek kapasite FWS sistemler>10 Gbit/s) ITU-R’daki çalışmaları desteklemektedir. CEPT, bu gündem maddesi kapsamında sabit servislere frekans tahsislerini arttırma niyetinde değildir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

23 WRC12 Gündem Maddesi 1.8 (II)
Düzenleme koşulları hususunda WRC-12’de aşağıda belirtilenler ele alınacaktır: - Seçenek 1: CEPT, pasif servislerin korunması için GHz ve GHz’de FS için uygulanabilme hükümlerinin Telsiz Tüzüğüne (RR) girilmesini önermekte Seçenek 2: CEPT, Telsiz Tüzüğünde şu anda değişiklik yapmanın erken olduğu, gelecekte bir konferansta düzenleme için bilgi amacıyla FS teknolojisindeki gelişmeleri daha iyi anlamak üzere daha fazla çalışma yapılması gerektiği görüşünde 1.8 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

24 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 23
WRC12 Gündem Maddesi 1.9 Resolution 351’e uygun olarak deniz mobil servisler için yeni sayısal teknolojilerin uygulanması amacıyla Appendix 17’deki frekansların ve kanal planının gözden geçirilmesi CEPT Görüşü GMDSS’te yer alan NBDP uygulama ihtiyaçlarının kalması için yeterli koşulların korunması şartı ile yeni sayısal teknolojilerin kullanımını kolaylaştırmak üzere Appendix 17’de değişiklik yapılmasını desteklemektedir. Appendix 17’de yapılacak değişikliklerin belli bir geçiş sürecinde uygulanmasını desteklemektedir. Buna göre önerilen frekans bandlarında yeni teknolojilere imkan sağlayacak yeni düzenlemeler için geçiş periyodu gerekmektedir. CEPT bu geçiş periyodu tarihini 1 Ocak 2015 olarak önermektedir. 1.9 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

25 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 24
WRC12 Gündem Maddesi 1.10 Resolution 357’ ye uygun olarak liman ve gemilerdeki güvenlik sistemlerinin kullanımına yönelik frekans planlama gereksinimleri ve düzenleme koşulları hakkında çalışma yapılması CEPT Görüşü Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS) uydu tesbitinin geliştirilmesine yönelik olarak 75 inci kanal olan MHz ve 76 inci kanal olan MHz frekanslarının kullanılmasını, Gemi ve limanların güvenliği ve emniyeti için yeni teknolojilerin geliştirilmesinin sağlanmasını, HF data ile ilgili tüm konuların gündem maddesi 1.9 içerisinde yer aldığını, gündem maddesi 1.10’da incelenmesine gerek olmadığı, 500 kHz de yapılan yayınları E-navigasyon sistemlerini desteklemektedir. 1.10 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

26 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 25
WRC12 Gündem Maddesi 1.11 Resolution 753’e uygun ve ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak,  GHz bandından uzay araştırma servisleri (yer- uzay) için birinci öncelikli tahsisin ele alınması CEPT Görüşü CEPT, mevcut ITU-R Tavsiye Kararlarında belirtilen kriterler/karakteristikler kullanan uyumluluk çalışmaların sonuçlarına göre bu tahsisleri desteklemektedir. Sabit Servis istasyonlarını (FS) korumak için Uzay Araştırma Servisi (SRS) Yer istasyonu ve ülke sınırı arasında belli bir mesafe ayırımının belirlenmesi koşuluna karşı olmayacaktır. 1.11 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

27 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 26
WRC12 Gündem Maddesi 1.12 Resolution 754’e uygun ve ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak GHz bandındaki birinci öncelikli servislerin hava mobil servislerinin kullanımından meydana gelen enterferanslardan korunması CEPT Görüşü Paylaşım çalışmaları, hava mobil uygulamalarından uzay araştırma servislerin (SRS) yer istasyonlarına ve sabit servislere (FS) enterferanstan korumak için pfd kısıtlamaları getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, hava mobil servis alıcıları, sabit linklerin yoğun olarak kullanıldığı ülkeler üzerinde seyrederken yüksek ölçüde elektromanyetik girişime maruz kalacaktır. Bu kapsamda CEPT, GHz bandında kara ve deniz mobil için mobil tahsis kısıtlamasını desteklemektedir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

28 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 27
WRC12 Gündem Maddesi 1.13 Bölge 1 ve 3’de besleme linkleri bandları ve Yayın Uydu Servisi-BSS için kullanılan GHz bandındaki spektrumun kullanım kararı ve Resolution 551’e uygun olarak ITU-R çalışma sonuçlarının ele alınması CEPT Görüşü CEPT, WRC-12’de GHz bandında BSS kullanımı için nihai, kesin koşulların kararlaştırılması gerektiği görüşündedir (yani Resolution 525’in kaldırılması ve Telsiz Tüzüğünün uygun madde/eklerinde değişiklik). BSS’in GHz bandını kullanımı için geçiciden kalıcı prosedürlere değişim Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

29 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 28
WRC12 Gündem Maddesi 1.14 Resolution 611 ’e uygun olarak MHz aralığında radar uygulamaları için düzenleme koşullarının ya da tahsislerin gözden geçirilmesi ve yeni radar uygulamaları ihtiyaçlarının ele alınması CEPT Görüşü CEPT, ITU-R çalışma sonuçları dikkate alındığında MHz frekans bandından radar servislere tahsisin uygun olacağı, Recommendation ITU-R М.1802’de belirtilen karekteristiklerle sistemlerin kısıtlanması gerektiği ve RR’a göre çalışan diğer servislere herhangi kısıtlama olmaması gerektiği görüşündedir. Hava veya deniz servislerin tehlike ve emniyet uygulamaları için kullanılan, MHz,  MHz ve  MHz frekans bandlarında radar servislerine tahsis yapılmasını desteklememektedir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

30 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 29
WRC12 Gündem Maddesi 1.15 Resolution 612 (WRC-07)’ye uygun olarak ve ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak deniz (osinografik) radarları için MHz aralığında olası tahsislerin ele alınması CEPT Görüşü CEPT, oşinografik radar operasyonları için uygun tanımlanan 3-50 MHz frekans bandında radar servislere yeni birincil ya da ikincil öncelikli tahsisleri desteklemektedir. Ayrıca, bu frekans bandlarındaki diğer servislerin korunması için teknik ve düzenleyici koşulları belirlemek üzere daha fazla çalışmaların yapılmasını desteklemektedir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

31 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 30
WRC12 Gündem Maddesi 1.16 Resolution 671’e uygun olarak 20 kHz bandının altındaki bandlardan tahsis imkanı dâhil, meteorolojik yardım servisinde yıldırım belirleme için pasif sistemlerin ihtiyaçlarının ele alınması CEPT Görüşü CEPT, kHz bandında pasif uygulamalar için MetYardım (MetAids)’e birincil öncelikli tahsisi desteklemektedir. Ancak 8.3 kHz altı bir tahsisin olası etkisi halen araştırma konusu. MetAids, WRC-12 sonuçlarının yürürlüğe giriş tarihinden önce bildirilen seyrüsefer servislerin istasyonlarından enterferans ile ilgili koruma talep etmeyecektir. Bu tarihten sonra paylaşım için Recommendation ITU-R RS [20kHz ATD korunma ]’in uygulanması gerekir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

32 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 31
WRC12 Gündem Maddesi 1.17 Bölge 1 ve 3’de Resolution 749’a göre mobil servisler ile diğer servisler arasında MHz bandının paylaşım çalışma sonuçlarının gözden geçirilmesi, MHz bandındaki tahsisli servislerin yeteri kadar korunmasını sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması CEPT Görüşü CEPT, Resolution 749’a göre paylaşım çalışmalarını desteklemektedir. CEPT, bu gündem maddesi kapsamında üç konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar: Mobil ve yayın servisleri arasındaki uyumluluk Mobil ve hava seyrüsefer servisleri arasındaki uyumluluk Mobil ve sabit servisler arasındaki uyumluluk Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

33 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 32
WRC12 Gündem Maddesi 1.18 (I)  MHz bandından mevcut birinci ve ikinci öncelikli yer belirleme uydu servisleri (RDSS) için birinci öncelikli olarak dünya çapında tahsis yapılması hususunun ele alınması ve Resolution 613’e uygun olarak ITU-R çalışma sonuçlarına dayalı gerekli düzenlemelerin belirlenmesi CEPT Görüşü CEPT, mevcut ya da yeni düzenleme koşulların bu bandaki ve yan komşu badlardaki diğer servislerin korunmasının sağlaması koşulu ile Bölge 2’de birincil öncelikli Bölge 1 ve 3’te ikincil öncelikli olan yer belirleme uydu servislerine (RDSS) küresel olarak birincil öncelikli tahsis yapılmasını desteklemektedir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

34 WRC12 Gündem Maddesi 1.18 (II)
CEPT, RLS hariç mevcut servislerin korunmasını sağlayan -129 dBW/m²/MHz eşik değer seviyesi koordinasyonuna tabi olması gerektiği, RLS’lerin korunması için RR No 5.399’dakine (yani ne koruma talep etmek ne de zararlı enterferansa sebep olmak) benzer bir mekanizmanın düşünülmesi gerektiği görüşündedir. 1.18 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

35 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 34
WRC12 Gündem Maddesi 1.19 (I) Resolution 956’ya uygun olarak, ITU-R çalışmaları baz alınarak, kavramsal radyo (cognitive radio) ve yazılım tanımlamalı (software-defined) radyo sistemlerinin sunumu amacıyla düzenleyici tedbirler ve onlarla ilgili konuların ele alınması CEPT Görüşü CEPT, Yazılım Tanımlamalı (SDR) ve Kavramsal Radyo Sistemlerinin (CRS) radyo haberleşme servisleri olmadığı ve SDR ve CRS tanımların Telsiz Tüzüğün’e girilmemesi gerektiği, Belli bir servis için tahsis edilen frekans bandında Telsiz Tüzüğünde uygulanabilir koşullara göre çalışmak kaydıyla herhangi bir radyo sisteminin SDR/CRS tekniklerini radyo haberleşme servisi içinde uygulayabileceği, Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

36 WRC12 Gündem Maddesi 1.19 (II)
CEPT, SDR ve CRS’nin ayrı olarak kurulabileceği /uygulanabileceği ya da birleştirilebileceği, CRS kullanan belli uygulamalar için frekanslar ya da frekans bandları (ayarlama aralığı) “ITU-R Recommendation” larında dünya genelinde ya da bölgesel olarak uyumlaştırılabilmesi 1.19 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

37 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 36
WRC12 Gündem Maddesi 1.20 Resolution 734’e uygun olarak sabit ve mobil servislerin kullanımlarının korunması amacıyla 5850‑7075 MHz aralığındaki HAPS’ın gateway linkleri için spektrum tanımlanması CEPT Görüşü CEPT, bu gündem maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamasını önermektedir. Bu mevcut sistemleri korumak için en basit metottur. CEPT, mevcut konvansiyonel sabit servislerin (FS) ve sabit uydu servisindeki (FSS) istasyonların korunmasını desteklemektedir. HAPS gateway linklerin kurulumları sabit istasyonlar ve sabit uydu istasyonların gelecekteki kurulumlarında kısıtlamaya yol açmaması gerekir. HAPS gateway linklerin 2x80 MHz’lik spektrum ihtiyacına hala bir açıklık getirilmemiştir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

38 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 37
WRC12 Gündem Maddesi 1.21 Resolution 614’e uygun olarak ve ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak  GHz bandındaki radar servislerine birinci öncelikli tahsisin ele alınması CEPT Görüşü CEPT, GHz frekans bandında radar servislere muhtemel yeni tahsisler düşünülürken, mevcut seyrüsefer sistemleri ve radyo astronomi servislerinin korunmasını, GHz frekans bandının aynı zamanda gündem maddesi 1.3 (karasal bileşen) için de aday band olduğunu dikkate alarak, bu gündem maddesinin gündem maddesi 1.3 ile işbirliği içinde geliştirilmesini desteklemektedir. 1.21 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

39 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 38
WRC12 Gündem Maddesi 1.22 Resolution 953’e uygun olarak radyokomünikasyon servislerine kısa mesafe erişimli telsiz sistemlerinden yapılan yayınların etkileri konusunun ele alınması CEPT Görüşü CEPT, bu gündem maddesi kapsamında Kısa Mesafe Cihazları (SRD) konusunda WRC-12’de herhangi bir kararın alınmasına gerek olmadığı görüşündedir. SRD emisyon düzenlemeleri, Resolution ITU-R 54 (“SRD’lerin harmonizasyonunu sağlama çalışmaları) dikkate alınarak ITU-R tavsiyeleri ve raporlarının geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. 1.22 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

40 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 36
WRC12 Gündem Maddesi 1.23  kHz bandının yaklaşık 15 kHz’lik bir bölümünün mevcut servislerin korunması gerekti dikkate alınarak amatör servislere ikinci öncelikli olarak planlanlanmasının ele alınması CEPT Görüşü kHz frekans bandında kullanılan hava ve deniz servislerinin korunmasını, kHz frekans bandında gündem maddesi 1.10 kapsamında olası CEPT önerisi dikkate alınarak çalışmaların yapılmasını, Bu konunun Gündem Maddesi 1.10’da da görüşülmesini desteklemektedir. Bazı idareler kHz bandında bulunan telsiz sistemlerine enterferansa sebep olacağından bu bandda amatör servislere 15 kHz’lik ilave frekans tahsisinin uygun olmayacağı görüşündedir Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

41 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 40
WRC12 Gündem Maddesi 1.24 Resolution 672’e uygun olarak, MHz bandındaki mevcut meteorolojik uydu servisleri için tahsisin MHz olarak genişletilmesi ve non-GSO meteorolojik uydularının uzay-yer yönünde kısıtlanmasının ele alınması CEPT Görüşü CEPT, mevcut MHz bandında aynı düzenleyici koşullara göre sabit servislerle (ENG/OB dahil) paylaşımı mümkün olması sebebiyle 7850 – 7900 MHz frekans bandının Meteroloji Uydu (MetSat) servislerine tahsisini desteklemektedir  MHz bandı için geçerli pfd limitleri, – 7900 MHz bandında da kullanılacaktır. Ayrıca, MetSat yer istasyonlarının alımları için koordinasyon mesafelerin belirlenmesinde Appendix 7’nin Tablo 8c’ de yer alan aynı parametreler 7850 – 7900 MHz bandı için de uygulanacaktır Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

42 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 41
WRC12 Gündem Maddesi 1.25 Resolution 231’e uygun olarak MSS için muhtemel ilave tahsislerin ele alınması CEPT Görüşü CEPT, mevcut servislerde mevcut, planlanlı ve gelecek radio uygulamalara herhangi bir kısıtlama olmaksızın Mobil Uydu Servisleri (MSS)’ne ilave spectrum tahsisini desteklemektedir. CEPT, 7/8 GHz’de yeni MSS tahsisini desteklememekte, 5 GHz, 10 GHz, 13 GHz ve 15 GHz frekans bandlarında paylaşım olasılıklarını araştırma çalışmalarını halen sürdürmektedir. 1.25 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

43 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 42
WRC12 Gündem Maddesi 2 Resolution 28 (Rev. WRC 03) uyarınca Radyokomünikasyon Genel Kurulu (RA) tarafından iletilen Telsiz Tüzüğündeki referanslar dahil revize ITU-R Recommendation’ları incelemek ve Resolution 27 (Rev. WRC 07) Ek 1'de yer alan esaslara göre, Telsiz Tüzüğünde karşılık gelen referansların güncel olup olmadığını belirlemek Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

44 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 43
WRC12 Gündem Maddesi 3 Konferans kararları uyarınca ortaya çıkabilecek gereksinimler doğrultusunda Telsiz Tüzüğü’nde yapılacak değişiklikler ve düzeltmeleri ele almak Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

45 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 44
WRC12 Gündem Maddesi 4 Resolution 95 (Rev. WRC 07)’e uygun olarak resolution ve recommendation’ların muhtemel revizyonu, değiştirilmesi veya kaldırılması bakımından önceki konferansların resolution ve recommendation’larının gözden geçirilmesi CEPT Görüşü CEPT, daha önceki konferanslardan devam eden “Resolution ve Recommendation”ların gözden geçirilerek gerekli revizyon, değişiklik veya iptal işlemlerini desteklemektedir. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

46 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 45
WRC12 Gündem Maddesi 5 ITU Anlaşmasının 135 ve 136 numaralı maddelerine uygun olarak gönderilmiş olan Radyokomünikasyon Genel Kurulu’nun Raporu’nu gözden geçirmek ve gerekli önlemleri almak. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

47 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 46
WRC12 Gündem Maddesi 6 Gelecek Dünya Radyokomünikasyon Konferansı’nın hazırlıklarında radyokomünikasyon çalışma grupları tarafından acil olarak ele alınması gereken konuları belirlemek Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

48 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 47
WRC12 Gündem Maddesi 7 Resolution 86 (Rev. WRC 07)’ya uygun olarak uydu şebekelerine frekans tahsisi ile ilgili ön bildirim, koordinasyon, bildirim ve kayıt ile ilgili uygulamalarda Resolution 86’da muhtemel değişikliklerin yapılması 7 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

49 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 48
WRC12 Gündem Maddesi 8 ITU Anlaşmasının 7 inci maddesi ile ilgili 8.1 Radyokomünikasyon Büro başkanının, 8.1.1 WRC-07’den beri Radyokomünikasyon Sektörünün aktiviteleri 8.1.2 Telsiz Tüzüğü’nün uygulanmasında karşılaşılan tutarsızlık ve zorluklar 8.1.3 Resolution 80 kapsamındaki aktiviteler 8.2 Resolution 806 (WRC 07)’yı dikkate alarak gelecek WRC gündem maddeleri için Konseye tavsiyede bulunmak ve takip eden ve gelecekteki konferansın gündem maddeleri için ön hazırlık gündem maddeleri üzerinde görüş belirlenmesi. 8 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

50 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 49
WRC12 Gündem Maddesi 8.I 13553, kHz, kHz, MHz MHz, MHz, MHz, GHz bandları nolu dipnotta Endüstriyel, Bilim ve Tıbbi (ISM) uygulamaları için tanımlanmıştır. Bu bandlarda radyokomünikasyon servisleri ISM uygulamaların sebep olabileceği zararlı elektromanyetik girişimleri kabul etmek zorundadırlar. ITU-R SM Tavsiye Kararı, idarelerin radyokomünikasyon servislerini korumak için ISM cihazlarının ölçüm metotları ve kısıtlamaların ugulanması için yardımcı kaynak olarak düzenlemeler içeren CISPR’ın son baskısı Yayın 11’i kullanabilecekleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

51 Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı 22.04.2011 50
WRC12 Gündem Maddesi 8.I CISPR Yayın 11, ISM radyo frekans uygulamaları için 9 kHz 18 GHz frekans aralığında radyo frekans karışıklığı ile ilgili emisyon gereksinimlerini kapsayan standarttır. ITU-R 1A Çalışma Grubu “ISM Cihazlarının Radyokomünikasyon Servislerine Etkisi”konusunda bir rapor hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Bu konuda çalışmalarda net bir sonuç alınmamakta olup, WRC-12’ye kadar konu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

52 TEŞEKKÜRLER

53 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.1 Resolution 26’ya (Telsiz Tüzüğü Article 5’de Frekans Planı Tablosunda Yer Alan Dipnotlar) uygun olarak RR Frekans Planı Tablosunda yer alan ve artık ihtiyaç duyulmayan dipnotların veya dipnotlardaki ülke isimlerinin kaldırılması. BTK Belgin ŞAHİNOL Yusuf Korhan SELEK Yakup Kadri YAZAREL Ender ÖZTÜRK Fazlı KAYBAL Mesut TEKKOYUN

54 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.2 Resolution 951’le ilgili olarak ITU-R çalışma sonuçları dikkate alınarak uluslar arası düzenleyici çalışma çerçevesini genişletme amacıyla bazı çalışmaların yapılması BTK Yusuf Korhan SELEK Yunus Şuayip ÇETİN

55 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.3 Resolution 421 (WRC-07)’e göre ITU-R’ın çalışma sonuçları baz alınarak insansız hava araçlarının güvenli kullanımı için spektrum ihtiyaçlarının, muhtemel düzenlemelerin belirlenmesi. BTK Yunus Şuayip ÇETİN Ender ÖZTÜRK GENKUR TÜRKSAT U.B. (S.H.G.M -DHMİ) TAİ

56 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.4 Resolution 413 ile Resolution [COM4/5] ve [COM4/9]’a uygun olarak  MHz, 960-1 164 MHz ve 5 000-5 030 MHz bandlarında yeni uluslar arası AM(R)S sistemleri için ITU-R çalışmaları baz alınarak düzenleyici tedbirlerin belirlenmesi BTK Yunus Şuayip ÇETİN Ender ÖZTÜRK GENKUR U.B. (S.H.G.M-DHMİ)

57 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.5 Resolution 954 (WRC-07)’e uygun olarak ITU-R çalışmalarını da dikkate alarak ENG için dünya çapında /bölgesel harmonize spektrum belirlenmesi BTK Belgin ŞAHİNOL Yusuf Korhan SELEK Jale UZUNBOY Ayşe İNALÖZ RTÜK TRT TTAŞ

58 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.6 Resolution 950’e uygun olarak GHz arasındaki pasif servisler tarafından kullanılacak spektrumun güncellenmesi için Telsiz Tüzüğü’nde dipnot 5.565’in gözden geçirilmesi ve Resolution 955’e uygun ITU-R Çalışma sonuçlarının dikkate alınarak serbest uzay optik linkleri için muhtemel düzenlemelerin gözden geçirilmesi BTK Saniye YARALI Mesut TEKKOYUN Ender ÖTÜRK TÜBİTAK

59 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.7 Resolution 222’e uygun olarak uluslar arası AMS(R) için gerekli spektrum ihtiyaçlarının karşılanması ve uzun zaman diliminde konu spektrumun uygunluğunundan emin olunması, 1525‑1559 MHz ve  MHz bandlarındaki MSS için genel tahsislerin değiştirilmeden korunması için gerekli tedbirlerin alınması konularında ITU-R çalışmalarının ele alınması BTK Yunus Şuayip ÇETİN Azzet GÜLŞEN Mesut TEKKOYUN GENKUR U.B. (S.H.G.M- DHMİ) TÜRKSAT

60 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.8 Resolution 731 ve 732’i dikkate alınarak GHz aralığında sabit servisler ile ilgili ITU-R tarafından yapılacak teknik ve düzenleme çalışmalarının ele alınması BTK Yakup Kadri YAZAREL Fazlı KAYBAL TTAŞ

61 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.9 Resolution 351’e uygun olarak deniz mobil servisler için yeni sayısal teknolojilerin uygulanması amacıyla Appendix 17’deki frekansların ve kanal planının gözden geçirilmesi BTK Çiğdem ERSOY Ender ÖZTÜRK DENİZCİ. MÜST. KEGM

62 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.10 Resolution 357’e uygun olarak liman ve gemilerdeki güvenlik sistemlerinin kullanımına yönelik frekans planlama gereksinimleri ve düzenleme koşulları hakkında çalışma yapılması BTK Çiğdem ERSOY Ender ÖZTÜRK DENİZCİ. MÜST. KEGM

63 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.11 Resolution 753’e uygun olarak ITU-R çalışma sonuçlarını dikkate alarak,  GHz bandından uzay araştırma servisleri (yer- uzay) için birinci öncelikli tahsisin ele alınması BTK Saniye YARALI Belgin ŞAHİNOL Mesut TEKKOYUN TÜBİTAK TÜRKSAT

64 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.12 Resolution 754’e uygun olarak ve ITU-R çalışma sonuçlarını dikkate alarak GHz bandındaki birinci öncelikli servislerin hava mobil servislerinin kullanımından meydana gelen enterferanslardan korunması BTK Yunus Şuayip ÇETİN Fazlı KAYBAL AVEA TURKCELL VODAFONE

65 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.13 Bölge 1 ve 3’de besleme linkleri bandları ve BSS için kullanılan GHz bandındaki spektrumun kullanım kararı ve Resolution 551’e uygun olarak ITU-R çalışma sonuçlarının ele alınması BTK Azzet GÜLŞEN Saniye YARALI Mesut TEKKOYUN Jale UZUNBOY Ayşe İNALÖZ TRT TÜRKSAT

66 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.14 Resolution 611’e uygun olarak MHz aralığında radar uygulamaları için düzenleme koşullarının ya da tahsislerin gözden geçirilmesi ve yeni radar uygulamaları ihtiyaçlarının ele alınması BTK Yakup Kadri YAZAREL Fazlı KAYBAL GENKUR ASELSAN

67 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.15 Resolution 612 (WRC-07)’e uygun olarak ve ITU-R çalışma sonuçlarını dikkate alınarak deniz (osinografik) radarları için 3-50 MHz aralığında muhtemel tahsislern ele alınması BTK Çiğdem ERSOY Yunus Şuayip ÇETİN Jale UZUNBOY Ayşe İNALÖZ GENKUR ÇOB Meteoroloji İ. G. M TRT KEGM

68 Yusuf Korhan SELEK Yunus Şuayip ÇETİN
GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.16 Resolution 671’e uygun olarak kHz bandının altındaki bandlardan tahsis imkanı dâhil, meteorolojik yardım servisinde yıldırım belirleme için pasif sistemlerin ihtiyaçlarının ele alınması BTK Yusuf Korhan SELEK Yunus Şuayip ÇETİN GENKUR ÇOB Meteoroloji İ. G. M

69 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.17 Bölge 1 ve 3’de Resolution 749’e göre mobil servisler ile diğer servisler arasında MHz bandının paylaşım çalışma sonuçlarının gözden geçirilmesi, MHz bandındaki tahsisli servislerin yeteri kadar korunmasını sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması BTK Belgin ŞAHİNOL Yusuf Korhan SELEK Yakup Kadri YAZAREL Ender ÖZTÜRK Fazlı KAYBAL Jale UZUNBOY Ayşe İNALÖZ RTÜK TRT TTAŞ AVEA TURKCELL VODAFONE

70 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.18 2   500 MHz bandından mevcut birinci ve ikinci öncelikli yer belirleme uydu servisleri (RDSS) için birinci öncelikli olarak dünya çapında tahsis yapılması hususunun ele alınması ve Resolution 613’e uygun olarak ITU-R çalışma sonuçlarına dayalı gerekli düzenlemelerin belirlenmesi BTK Azzet GÜLŞEN Mesut TEKKOYUN Yakup Kadri YAZAREL TÜRKSAT TÜBİTAK

71 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.19 Resolution 956’e uygun olarak, ITU-R çalışmaları baz alınarak, kavramsal radyo (cognitive radio) ve yazılım tanımlamalı (software-defined) radyo sistemlerinin sunumu amacıyla düzenleyici tedbirler ve onlarla ilgili konuların ele alınması BTK Yusuf Korhan SELEK Yakup Kadri YAZAREL Fazlı KAYBAL Jale UZUNBOY Ayşe İNALÖZ GENKUR RTÜK TRT TÜBİTAK TTAŞ ASELSAN AVEA TURKCELL VODAFONE

72 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.20 Resolution 734’e uygun olarak sabit ve mobil servislerin kullanımlarının korunması amacıyla 5850‑7075 MHz aralığındaki HAPS’ın gateway linkleri için spektrum tanımlanması BTK Belgin ŞAHİNOL Saniye YARALI Mesut TEKKOYUN TÜRKSAT TTAŞ

73 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.21 Resolution 614’e uygun olarak ve ITU-R çalışma sonuçları dikkate alarak  GHz bandındaki radar servislerine birinci öncelikli tahsisin ele alınması BTK Belgin ŞAHİNOL Fazlı KAYBAL GENKUR ÇOB Met. İ. G. M TAİ

74 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.22 Resolution 953 [COM6/4]’e uygun olarak radyokomünikasyon servislerine kısa mesafe erişimli telsiz sistemlerinden yapılan yayınların etkileri konusunun ele alınması BTK Yakup Kadri YAZAREL Ender ÖZTÜRK Fazlı KAYBAL TTAŞ ÇOB Meteoroloji İ. G. M

75 Belgin ŞAHİNOL Yunus Şuayip ÇETİN
GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.23  kHz bandının yaklaşık 15 kHz’lik bir bölümünün mevcut servislerin korunması gerektiği dikkate alınarak amatör servislere ikinci öncelikli olarak planlanlanmasının ele alınması BTK Belgin ŞAHİNOL Yunus Şuayip ÇETİN GENKUR DENİZCİ. MÜST. KEGM U.B. (S.H.G.M-DHMİ

76 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.24 Resolution 672’ye uygun olarak, MHz bandındaki mevcut meteorolojik uydu servisleri için tahsisin MHz olarak genişletilmesi ve non-GSO meteorolojik uydularının uzay-yer yönünde kısıtlanmasının ele alınması BTK Saniye YARALI Mesut TEKKOYUN GENKUR ÇOB Meteoroloji İ. G. M

77 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 1.25 Resolution 231’e uygun olarak MSS için muhtemel ilave tahsislerin ele alınması BTK Azzet GÜLŞEN Saniye YARALI Mesut TEKKOYUN TÜRKSAT TTAŞ

78 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ 7 Resolution 86’ya uygun olarak uydu şebekelerine frekans tahsisi ile ilgili usuller, koordinasyon, bildirim ve kayıt, ön bildirim ile ilgili Resolution 86’da muhtemel değişikliklerin yapılması. BTK Saniye YARALI Azzet GÜLŞEN Mesut TEKKOYUN GENKUR TÜBİTAK TÜRKSAT

79 8 GÜN. MAD. NO G Ü N D E M M A D D E S İ SORUMLU KURULUŞ SORUMLU KİŞİ
ITU Anlaşmasının 7 inci maddesi ile ilgili 8.1 Radyokomünikasyon Büro başkanının, 8.1.1 WRC-07’den beri Radyokomünikasyon Sektörünün aktiviteleri 8.1.2 Telsiz Tüzüğü’nün uygulanmasında karşılaşılan tutarsızlık ve zorluklar 8.1.3 Resolution 80 kapsamındaki aktiviteler 8.2 Resolution [COM6/22]’yi dikkate alarak gelecek WRC gündem maddeleri için Konseye tavsiyede bulunmak ve takip eden ve gelecekteki konferansın gündem maddeleri için ön hazırlık gündem maddeleri üzerinde görüş belirlenmesi. BTK Belgin ŞAHİNOL Yusuf Korhan SELEK GENKUR TÜBİTAK TÜRKSAT


"DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI 2012 (WRC-12)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları