Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTELLER Oteller; tatil köyleri, hosteller (kültürel ve sportif maksatlı seyahatlerde konaklama imkanı sağlayan tesislerdir), pansiyonlar, oberjler (doğanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTELLER Oteller; tatil köyleri, hosteller (kültürel ve sportif maksatlı seyahatlerde konaklama imkanı sağlayan tesislerdir), pansiyonlar, oberjler (doğanın."— Sunum transkripti:

1 OTELLER Oteller; tatil köyleri, hosteller (kültürel ve sportif maksatlı seyahatlerde konaklama imkanı sağlayan tesislerdir), pansiyonlar, oberjler (doğanın güzellikleri içinde dizayn edilmiş konaklama tesisleridir), sayfiye evleri ve moteller gibi turistik tesisler olup, turizm yapılarını oluşturmaktadırlar. İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi ikametgahları dışında yaptıkları gezi ve seyahatler turizm kapsamına girmektedir. Turizm yapıları içinde olan ve seyahatlerde konaklama ihtiyacını karşılayan tesislerin başında karşımıza çıkan Otellerin ilk örnekleri kervansaraylardır. Kervansaraylar; seyahat esnasında yolcun konaklamasına müsait yolların uğrak ve kavşak noktalarında, geniş bir saha içinde inşa edilmiştir.

2 -Büyük bir ana giriş kapısı iç avlu denilen mekana açılmaktadır ve yapı bu avlu etrafında yükselmektedir. Genelde 2 katlı olarak inşa edilmişlerdir. Zemin kat; giriş, yemek mekanı, anbar, ahır ve servis kısmından oluşur. Üst katta yatak odaları olup, odalar revaklı bir avluya açılmaktadır. (revak: sırtı bağlı bulunduğu binaya dayalı ön cephesi açık üstü örtülü ve örtüsü sütun ve payelerle taşınan mekana verilen addır.) Wc ve servisler umumidir. Kervansaraylara birkaç örnek:

3 AKSARAY SULTANHAN KERVANSARAYI

4 KAYSERİ TUZHİSARI SULTAN HANI

5 Kervansaraylar ihtiyaçlara göre zamanla gelişerek bugünkü
anlamda Otellerin başlangıcını teşkil eden binalar halini almıştır. OTEL HIZMETLERİNİN NİTELİĞİ Çeşitli tiplerde yapılan oteller mimarinin temel araştırma konularından birini teşkil eder. Müşterilerine rahat, huzurlu ve iyi bir servis verebilecek bir otelde aşağıda yazılan hizmetlerin sağlanması gerekir. Rahat ve sakin bir yatma imkanı Temizlik hizmetlerinin sağlanması Aynı binada yeme ihtiyacının karşılanması Misafir ve ziyaretçi ağırlama imkanı Odada rahat bir çalışma imkanı Boş zamanlarını aynı mekanda eğlenerek geçirebilmesi Ufak, tefek alışveriş imkanı Traş, kuaför, ayakkabı boyası ,çamaşır temizliği veya elbise temizleme imkanlarının olması 9)Otopark hizmeti

6 2. OTEL ARSA-YER SEÇİMİ Otel arsası otelden beklenilen fonksiyon ve tipine uygun olarak seçilmelidir. Başlıca 3 faktör vardır. Çevre faktörü : a- istasyon, Otobüs terminali gibi nakil vasıtalarına yakın olması. b- Parklar, yeşil sahalar gibi tabiatla ilgili sahalara yakınlık. c- Şehrin çalışma bölgelerine yakınlık. d- Eğlence bölgelerine yakınlık. e- Sakin bir mevkide bulunması. f- İkamete elverişli bölgede olması. g- Esas giriş ve Servis girişlerine imkan veren yolların mevcudiyeti. h- Sanayi ve endüstri bölgelerinin gürültü ve dumanlarından uzak olması. i- Otelde Restoran, bar, klüp vs. imkanlar düşünülüyorsa bunların işleyebilmeleri için ana caddeler ile irtibat.

7 Arsa Faktörü : a- Arsanın büyüklük bakımından uygun olması. b- Arsa meylinin uygunluğu. c- Otelin civar yol1ar ile bağlantı imkanı. d- Garaj, bakım ve otopark imkanı. Mali Faktör : a- Arsa kıymetinin zamanla artması. b- Arsa sahibinin maddi yardımı. c- Otel binasının inşaatına sarf edilecek paraya uygun değerde arsa. d- Muhtelif ihtiyaçların temini bakımından sarf edilecek para.

8 3. OTELLERİN SINIFLANDIRILMASI
Oteller, asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört, beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. A) Bir yıldızlı oteller, aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar: a-En az on oda, b-Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme, c-Resepsiyon ve kapasiteye yeterli, rahat oturma imkanının sağlandığı lobiden oluşan kabul holü (Yeterli büyüklükte ayrı bir oturma salonu bulunması durumunda, belirtilen imkanın lobide sağlanması şartı aranmaz.),

9 d-Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu, yeterli büyüklükte oturma salonu veya lokanta bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir, e-Yönetim odası, f-Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü, g-06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti, h-İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap, ı-Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti, i-Oda sayısının en az yüzde yirmibeşine hizmet verebilecek sayıda kıymetli eşya kasası, j-Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke gibi nitelikli malzeme.

10 B) İki yıldızlı oteller; bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla
birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar: a- İklim koşullarına göre genel mahallerde klima sistemi, b- Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap, c- Odalarda saç kurutma makinesi, d- Odalara içecek hizmeti. C) Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla a- İklim koşullarına göre odalarda klima sistemi, b- Yatak sayısının yüzde yirmi beşi oranında oturma imkanı olan, lobiden ayrı düzenlenmiş oturma salonu, c- İlave bir yönetim odası, d- Odalarda televizyon, e- Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması,

11 f-Yüzme havuzu veya ikinci sınıf lokanta veya kafeterya veya kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik çok amaçlı salon, g- Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, h-Rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması, ı- Yirmi dört saat büfe hizmeti. D) Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar: a-Kabul holünde telefon kabinleri, b-Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı, müşteri asansörü, c-Odalarda ve genel mahallerde klima, d-Odalarda; yatak örtüsü, mini bar, kıymetli eşya kasası, e-06:00-24:00 saatleri arasında oda servisi, f-Kuru temizleme ile terzi hizmeti,

12 g-Her katta kat ofisi düzenlemesi(Ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir.), h-Satış mağazası, ı-Çeşitli dillerde; süreli yayın, kitap gibi dokümanların yer aldığı okuma mahalli, i-Kapasitesi yüz kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitenin yüzde ellisine hizmet veren birinci sınıf lokanta, j-Sürekli doktor hizmeti ve revir, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi, k-Yeterli büyüklükte bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti, l-Servis merdiveni veya asansörü, (ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis merdiveni veya asansörü bulundurulmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.) m-Personel sayısının en az yüzde onbeşi oranında konusunda eğitim almış personel, n-İdari personelin konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi olması,

13 o-Telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar gibi büro hizmetlerine yönelik çalışma ofisi,
ö-Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi. p-Ayrıca; – Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik çok amaçlı salon ve fuayesi, – Kapalı yüzme havuzu, – Açık yüzme havuzu, – En az yüz kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon, – Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, en az yüz kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetleri, – Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon,

14 – En az kırk metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, trambolin, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, – Pasta ve içki servisi verilen en az yüz kişilik salon, – Türk mutfağından en az beşer adet sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeşitlerinin de sunulduğu alakart hizmet verilen ayrı bir lokanta, – Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. E) Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az yüzyirmi odalı otellerdir. a-Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü,

15 b-Odalarda; çalışma masası, yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası,
c-Odalarda; bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, cilası, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kağıt mendil, şemsiye gibi en az on adet amblemli malzeme, d-Banyolarda; küvet, resepsiyonla bağlantılı telefon, büyüteçli ayna, e-Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi, f-Bu maddenin (d) bendinin 18 numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden, ilave olarak en az üç adedi, g-Yirmidört saat oda servisi, h-Garaj veya üzeri kapalı otopark, bu mahallerde yirmidört saat görevli personel, ı-Odalarda; uydu veya video yayınları ile oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı sağlanması, i-Bay ve bayan kuaförü,

16 j-Satış mağazaları, k-Personel sayısının en az yüzde yirmibeşi oranında konusunda eğitim almış personel, l-Alakart lokanta, m-Resepsiyondan ayrı bir mahalde müşteri ilişkileri, danışmanlık gibi hizmetlerin deneyimli personel tarafından sağlanması, n-Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon, Beş yıldızlı otel bünyesinde birden çok konferans salonu bulunması halinde; bu salonlardan en fazla üç adedi, bu maddenin (d) bendinin (18) numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden sayılır.

17 Bir otelin planlaması 5 gruptan oluşmaktadır. Bunlar:
Giriş-Giriş Holü-Otel Holü Salonlar Yatak odaları Düşey ve yatay bağlantılar Servisler Şimdi bu mekanları ve bu mekanların içinde olamsı gereken birimleri inceleyelim, kitaptan görelim ve planlar üzerinde görelim: 1.1) Giriş Holü Resepsiyon Bekleme yerleri Gardrop Ptt İdare

18 f)Banka g)Lavabo-wc h)Hatıra satış birimi 1.2) Otel Holü Okuma odası Müzik salonu Televizyon salonu Oyun odaları Kış bahçesi Amerikan bar Yemek salonları 2)Salonlar a)Umumi salonlar b)Gece kulüpleri c)Kafeterya ve pastane d)Sergi salonları e)Spor salonları

19 3)Yatak odaları a)Giriş b)Temizlik kısmı c)Yatma kısmı 4)Düşey ve yatay bağlantılar a)Merdiven ve asansörler b)Koridorlar 5)Servisler İdare servisi Kabul ve muhasebe servisi Kapıcı ve bagaj servisi Kat servisleri Yemek servisi Çamaşır servisi Ek servisler Dış servisler

20 OTEL FONKSİYON ŞEMASI

21

22

23 GİRİŞ KATINA BİR ÖRNEK

24 OTEL ODASI ÖRNEKLERİ

25 OTEL ODASI ÖRNEKLERİ

26 OTEL SUİT ODASI ÖRNEKLERİ


"OTELLER Oteller; tatil köyleri, hosteller (kültürel ve sportif maksatlı seyahatlerde konaklama imkanı sağlayan tesislerdir), pansiyonlar, oberjler (doğanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları