Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 VEHBİCAN YILDIZ  6/A  622  rekorlari/3545572 rekorlari/3545572.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " VEHBİCAN YILDIZ  6/A  622  rekorlari/3545572 rekorlari/3545572."— Sunum transkripti:

1

2  VEHBİCAN YILDIZ  6/A  622

3  http://enginsalli.blogcu.com/ormancilikta-dunya- rekorlari/3545572 http://enginsalli.blogcu.com/ormancilikta-dunya- rekorlari/3545572  http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/hayat/dunyanin_ direnen_en_yasli_10_agaci-1144103 http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/hayat/dunyanin_ direnen_en_yasli_10_agaci-1144103  http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7 http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7  http://tr.wikipedia.org/wiki/Redwood_Ulusal_ve_Eyalet _Park%C4%B1#Kaynak.C3.A7a http://tr.wikipedia.org/wiki/Redwood_Ulusal_ve_Eyalet _Park%C4%B1#Kaynak.C3.A7a

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Bugün de yetişen en eski tür ağaç, ilk kez 160.000.000 yıl önce Jura döneminde ortaya çıkmış olan Çin kökenli Gingko’dur (Gingko biloba). 1690 yılında Hollandalı Kaempfer tarafından ‘yeniden bulunan’ bu ağaç Avrupa’ya getirilmişti. Yaklaşık 1100 yılından beri Japonya’da yetiştirilen Gingko’ya Japonca’da ginkyo (gümüş kayısı) adı verilmekteydi. Bugün iço olarak bilinir.

15

16 • Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan en az 4-5 m boyundaki çok yıllık odunsu bitkidir.çok yıllıkodunsu bitkidir • Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, geniş bir halka; kurak geçen yıllarda ise, ince ve küçük bir halka meydana gelir. Bu halkalardan ağacın yaşı kolayca anlaşılabilir.yapraklargövdekökhalkaodun • Gövdesinden enine kesilen bir ağaç incelenecek olursa, en dışta kabuk, sonra yıllık halkaları meydana getiren hücre tabakaları ve en içte de öz kısım görülür. • Bir ağacın gerçekten canlı olan biricik kısmı, kabuğun altında odunun yüzeyindeki ince bir hücre tabakasıdır. Buna katman doku tabakası (kambiyum, soymuk) denir. Bu tabaka ağacı geliştiren ve büyümesini sağlayan tabakadır. Genç bir ağaca çivi çakıldığında veya ağaç bir dal verdiğinde, çivinin ve dalın yerden yüksekliği hiç değişmez.kabuğun • Bütün canlı varlıklar gibi ağacın da dokularının arasında devamlı bir su dolaşımı olur. Bu su dolaşımının sağlanabilmesi için ağacın devamlı ve yeterli miktarda suya ihtiyacı vardır. Yetişkin birkayın ağacı, kuru ve sıcak bir günde 250 litre, küçük bir ayçiçeği ise 1 litre su harcar. Okaliptüs ağaçları ise günde ortalama 400 litre su harcadıklarından bataklıkları kurutmada faydalıdırlar.kayınayçiçeğiOkaliptüs • Bazı büyük ağaç türleri ihtiyacı olan suyu 50 metrenin üzerinde bir yüksekliğe çıkmak mecburiyetindedir. Bu hadisede önemli olan birinci kuvvet kılcallık olayıdır. Odun boruları demetlerinde 20 metreye kadar etkilidir. İkinci kuvvet ise, kök basıncıdır. Bu basınç ile ağaçta su 30 metre kadar yüksekliğe çıkarılabilmektedir. Bir diğer önemli kuvvet de yapraklardan suyunbuharlaşması (terleme) ile meydana gelen emme kuvvetidir. Buna kohezyon gerilimi de denir. Terlemenin (transpirasyon) büyük kısmı gözeneklerle, az bir kısmı da diğer yüzeylerle sağlanır. Kohezyon kuvveti su moleküllerini birbirine bağlar. Bu gerilim, suyun kopmayan bir sütun halinde yükselmesini sağlar. 100 metreye kadar etkilidir. Sekoya gibi yüksekliği 100 metreyi bulan dev ağaçlarda su tepelere kadar kohezyon kuvvetiyle yükselir.kılcallıkkök basıncıdırbuharlaşmasıterlemeemme kuvvetidirkohezyonSekoya • Bir ağaç kendi besinini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla üretir. Bu, hiçbir canlı hayvan vücudunun yapamadığı son derece karmaşık bir hadisedir. Yapraklardaki klorofil denilen yeşil madde sayesinde, havanın karbondioksitinden, güneş ışığı altındafotosentez denilen olay sonucunda kendisi ve diğer canlılara faydalı besinleri meydana getirir.klorofilkarbondioksitindenfotosentez

17 • Her yaprak, kendini dışarıya karşı koruyacak çok etkili bir tabaka ile sıkı sıkıya örtülüdür. Hava, yaprakların altındaki çok küçük deliklerdenstoma girebilir. Suyun buharlaşması da, yine bu deliklerden (por) sağlanır. Yaprak ihtiyaca göre bu delikleri açar veya kapatır. Ağaç kabuğuçok etkili bir su geçirmeyici zırhtır. Bir ağaç, başından ayaklarına kadar, su buğusunun dışarı sızmasına karşı sırlanmıştır.yaprakstomaporAğaç kabuğu • Ağaçlar günlük hayatta çeşitli ve yaygın olarak kullanılırlar. Kağıt yapımından mobilya yapımına, meyvelerinin besin olarak kullanımından süs ağaçlarına kadar, sayısız kullanım alanı vardır. Ormanlar ise, bir memleketin iklimini ve ekonomisini etkileyecek kadar önemlidir.Kağıtmobilyasüs ağaçlarınaOrmanlarikliminiekonomisini • Eski jeolojik devirlerde yaşamış, bugün nesli tükenmiş dev ağaçlara dünyanın bazı bölgelerinde nadiren rastlanabilmektedir.jeolojik • Ağaçların boyları ve yükseklikleri bir hayli değişiklik gösterir. Boyları üç metreden yüz on metreye kadar; yaşları otuz-kırk yıldan beş bin yıla kadar olan ağaçlara rastlanmaktadır. Dünyanın en yaşlı ve yüksek ağaçlarından olan ve ABD'de Sierra Nevada Dağlarında bulunan sekoyalar(Sequoia) yüz on metre yüksekliğe ve 6-9 m çapa erişebilir. Bunların yaşları da dört bin yılı bulmaktadır. Avustralya'da yüksek boylu ormanlar meydana getiren okaliptus ağaçları da yüz metreyi bulmaktadır. Ağaçların yaşları bir hayli farklılıklar göstermektedir. Son yıllarda dünyanın en yaşlı ağacının higori çamının (Pirus aristata) olduğu belirlenmiştir.Sierra NevadasekoyalarAvustralyahigori çamının • Ağaçların gelişmesi için en elverişli şart olan bol yağmur, tropik iklimlerde bolca görülür. Tropikal iklimlerde kurak bölgelerin cüce bitkileri ağaç haline gelir. • Fırtınalar, seller, yıldırım, yangın gibi tabii afetler, usulsüz kesimler gibi insanların yaptığı tahripler, bitki hastalıkları, ağaçların en büyük düşmanları olarak sayılabilir. Fırtınalarselleryıldırımyangın

18 Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı (İngilizce: Redwood National and State Park) Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinin kuzey kıyıları boyunca uzanan bir ulusal parkdır. Park etkileyici uzun ağaçların bulunduğu orman ile kaplıdır. Parkta (1968 yılında kurulmuş) Del Norte Sahili, 133.000 dönüm (540 km²) Jedediah Smith ve Prairie Creek kombineleri ile Redwoods Eyalet Parkından (1920 lerden kalma) oluşmaktadır. Tamamı Del Norte ve Humboldt ilçeleri içinde bulunan dört parkla birlikte, en az 38.982 dönüm kıyı şeridinde %45'i koruma altındaki Sekoya ağaçları bulunur. 2006 yılında 700 ila 800 yaşında olduğu değerlendirilen, 115,8 metre uzunluğunda Dünyanın en uzun ağacı olan dev sekoya burada bulunmuştur. Ağaçların yanı sıra parkta diğer yerli flora, fauna, mera, çayır ile nehirler ve dereler bulunmaktadır. Parkın 60 km. uzunluğundaki sahil şeridi de parkın dikkat çekici unsurudur..Amerika Birleşik DevletleriKaliforniya19681920Del NorteHumboldt 2006Dünyanın sekoyaflorafaunameraçayırnehirlerdereler Ulusal parkta, en çok Kuzey Deniz aslanı, Kral somon, Kuzey benekli baykuş, Kel kartal ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kahverengi pelikan dikkat çekmektedir.Kuzey Deniz aslanıKral somonKuzey benekli baykuşKel kartalKahverengi pelikan

19 Redwood Ulusal Parkı'ndaki sekoya ormanında sis Ulusal Park UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadırUNESCO Dünya Mirası Listesi

20 • Yerli Amerikalılar bugün park alanında yaşamalarına rağmen, yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde bölgeye yaklaşık 3.000 yıl önce geldikleri görülmektedir. Günümüzde Yurok, Tolowa, Karok, Chilula ve Wiyot yerli gruplarının bölge ile tarihsel bağı bulunmaktadır. 1852 yılında yapılan nüfus sayımında, Yurok yerli halkının bölgede 55 köyde 2.500 nüfusu bulunduğu belirlenmiştir. Yerli halkın yaşamlarında tekne, ev ve küçük köyler inşa etmek için bolca sekoya ağacı kullandıkları, bol tahıl ürünü tükettikleri tespit edilmiştir. Binaların yapımında yan yana konulmuş kalaslar deriyle birleştirilmiş, çatıya bakan ahşap kirişler oyulmuş ve üst kısımdan bu çentiklere çatı kalasları bağlanmıştır. Uzaktan kuş yuvasını andıran yapıların kapıları yuvarlak bir şekilde küçük olarak yapılmıştır. Çatı ağaçları sık eğimli halde bağlanmıştır.arkeolojik1852tahıl • Birleşmiş Milletler 5 Eylül 1980 yılında Redwood Ulusal Parkını UNESCO Dünya Miras Listesine ekledi ve dünya mirası olarak belirledi. Değerlendirme komitesi, parkta 4.500 yıllık 50Prehistorik arkeolojik alan bulunduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler5 Eylül1980UNESCO Dünya Miras ListesinePrehistorik

21

22

23 • Lifli kabuklarında fazla reçine olmaması nedeniyle büyük sekoyalar yangına karşı oldukça dirençli. • Tohum kozalakları çok küçük ve ancak bir yılda olgunlaşabiliyor. • En karmaşık ağaç tepeleri kıyıya en yakın ve fırtınalara en açık konumdaki sekoyalarda görülüyor. Rüzgar veya yağmur, yeni dalların büyümesini tetikliyor. Sekoya ana gövde ve dallardan ek gövdelerin yükselmesi sonucu bazen bir gövde demeti oluşturabilecek şekilde büyüyebiliyor. --Gölgeye dayanıklı olmaları ve sürgün verme yetenekleri sayesinde bazı sekoyalar büyüklerinin gölgesinde onlarca yılı uykuda geçirebiliyor. Ama baskın ağaç devrildiği ya da kesildiği anda, baskınlanmamış sekoya aniden büyümeye başlıyor. --Sekoyalara dair en şaşırtıcı nokta ise kabuğun hemen altındaki "kambiyum" adı verilen canlı dokuya ışık vurduğunda sürgün verebilmeleri. Bir dalının kopması ya da kesilmesi halinde bu yaradan yeni bir dal sürgün verip deli gibi büyümeye başlıyor. • "General Sherman" en büyük sekoya olmasına karşın, en yaşlı olan değil. Çünkü bazıları neredeyse 3200 yıl yaşayabiliyor. • Sahil Sekoyaları kadar uzun boylu olmasa da yaklaşık 2 bin yaşında olan "General Sherman", dünyanın en büyük ağacı olarak kabul ediliyor. Yaşayan en hacimli yaratık; toplam hacminin mavi bir balinadan 10 kat büyük olduğu ölçülmüş. DünyanınDünyanın en uzun ağacı olan dev ’’sekoya’ nın ’’ Özellikleri’’sekoya

24 • Sahil Sekoyaları kadar uzun boylu olmasa da yaklaşık 2 bin yaşında olan "General Sherman", dünyanın en büyük ağacı olarak kabul ediliyor. Yaşayan en hacimli yaratık; toplam hacminin mavi bir balinadan 10 kat büyük olduğu ölçülmüş. • Odunundan 5 milyar kibrit yapmak mümkün. Yaprakları mavimsi yeşil olan bu ağacın kızıl kahverengi kabukları 61 cm kalınlığında ve ağırlığı 2030 ton. • Yeryüzünde yaşayan en hacimli varlık, Kaliforniya'nın Sequoia Ulusal Parkı'nda bulunan, 85 metre yüksekliğindeki "Kaliforniya sekoyası". Ağacın gövdesinin çapı (yerden 1.52 metre yükseklikte) 24.32 metre. • Sert ve nemli topraklarda, tam olarak güneşi gören tarafta yetişiyor. Çiçek açması ise 175-200 yılı buluyor. Dünyada olgunlaşmasını bu kadar uzun sürede tamamlayan başka bir bitki yok. • General Sherman" adı verilen en iri sekoya ağacı yaklaşık 84 metre uzunluğunda, 32 metre çapında. Bu dev ağaçlar, 1000 ile 3000 yıl arasında yaşıyor.

25 • Dağ sırtlarıyla korunan araziler veya vadilerde yetişiyorlar. • Anavatanı Kuzey Amerika olan ve çam ağacı olarak da bilinen sekoyaların (Sequoia gigantea) özelliği hızla büyümesi.. • Onlar dünyanın en uzun ağaçları, kereste ve iş kaynağı, temiz suların bekçisi, ormanlarda yaşayan sayısız türün sığınağı "sekoya"lar...

26 Redwood Ulusal Parki'nda Sekoya ağaçları korusu

27

28

29

30

31 Hangi türün daha çok yaprağı olduğu konusunda, zorluğundan ötürü, pek az çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte iri bir meşenin 250.000, bir servinin ise 40 - 50 milyon yaprağı olduğu söylenebilir.

32

33

34


" VEHBİCAN YILDIZ  6/A  622  rekorlari/3545572 rekorlari/3545572." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları