Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyanın yedi harikası www.dunyaninyediharikasi.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyanın yedi harikası www.dunyaninyediharikasi.net."— Sunum transkripti:

1 Dünyanın yedi harikası www.dunyaninyediharikasi.net

2 Dünyanın yedi harikası kim tarafından seçildi? • Asıl ismi Antik kent harikaları olan M.Ö yapılmış Dünyanın yedi harikaları, UNESCO tarafından seçilmiştir. Unesco: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 2http://www.dunyaninyediharikasi.net

3 Dünyanın yedi harikası’nın kalıntıları • Her biri insan yapımı olan harikalardan günümüzde olanı yalnızca Mısır piramididir. • Bunun dışında kalan diğer altı harika deprem, fırtına vb. doğa koşulları ve savaşlara dayanamayarak günümüze ulaşamamıştır. 3http://www.dunyaninyediharikasi.net

4 Yalnız ne yazık ki doğa şartları ve savaşlara yenik düşmüştür. • Bir çok eser beyaz mermer ile yapıldığı için çok sağlam bir yapıya kavuşmuştur. Yalnız ne yazık ki doğa şartları ve savaşlara yenik düşmüştür. 4http://www.dunyaninyediharikasi.net

5 Dünyanın harikaları nedir? • 1 - Artemis Tapınağı • 2 - Halikarnas Mozelesi • 3 - Zeus Heykeli • 4 - Rodos heykeli • 5 - İskenderiye Feneri • 6 - Babil'in asma bahçeleri • 7- Keops (Mısır) piramidi 5http://www.dunyaninyediharikasi.net

6 1 - Artemis tapınağı Efes, İzmir, Türkiye M.Ö 550 yılında yapıldığı zannedilmektedir. Eser 120 yıl gibi uzun sürede yalnızca beyaz mermerden kullanılarak yapılmıştır. Bir çok köle ile beraber yine fazla miktarda mimar ve matematik bilimcisi de çalışmıştır. Artemis tapınağının sonunda bulunan, Artemis heykeli. Minyatürk’te bulunan Artemis maketi. Bilgisayar ortamında Artemis tapınağı. Yakın çekim Artemis tapınağı maketi görüntüsü. 6http://www.dunyaninyediharikasi.net

7 • Tapınak 127 iyonik stilde kolondan oluşur. Kolonların her biri 18 metredir. Tapınak 115 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğe sahiptir. 7http://www.dunyaninyediharikasi.net

8 Artemis ve tapınak kalıntıları 8http://www.dunyaninyediharikasi.net

9 2 - Halikarnas Mozelesi Bodrum, Muğla, Türkiye Mimari açıdan hem Yunan mimarisi hem de piramit olmasından dolayı Mısır mimarisi kullanılmıştır. İki medeniyetin birleşmesi sonucu bu anıt ortaya çıkmıştır. 242 metre yüksekliğe sahip, taban ölçüleri ise 32 x 38 cm’dir. Halikarnas Mozolesinin iki farklı görünümü. Mozole Bodrum’un en tepesinde bulunmaktaydı. Halikarnas Mozelesi’nin bilgisayardaki görünümü. Halikarnas Mozolesi mimari açıdan muazzamdır. 9http://www.dunyaninyediharikasi.net

10 • 30 adet basamağı ile en zirve şeklinde bulunmaktaydı. Çatısından ayrı bir güzellik bulunurken dört atın çektiği olarak tahmin edilen Mausolos ve Artemisia heykelleri ile Dünyanın yedi harikası olan daha güzel bir mimariye kavuşturulmak istenmiştir. 10http://www.dunyaninyediharikasi.net

11 Mozole Kalıntıları • 1856 yılında İngiliz Arkeolog C. Newton tarafından yapılan çalışmalarda Mozole’nin parçaları İngiltere’de bulunan British Museum (britanya müzesi)‘a götürülmüştür. Kral Maussollos Bodrum’da bulunan kalıntılar Britanya Müzesi 11http://www.dunyaninyediharikasi.net

12 Kral Maussollos mezarı • Mezar günümüze kadar bulunamamıştı. Ta ki yıl 2011′ i gösterene kadar. Muğla’nın Milas ilçesinde Uzunyuva olarak bilinen alanda bir gazetecinin ihbari ile 2500 yıl öncesinde yapılmış ve at kılı ile korunduğu tespit edilmiş mezar bulundu. Gizli geçitler ile ulaşılması bir hayli zor olan mezara ulaşma çalışmalarına dönemin Kültür ve Turizm bakanı Ertuğrul Günay’da katılmıştır. 12http://www.dunyaninyediharikasi.net

13 3 - Zeus Heykeli Olimpos, Yunanistan M.Ö 450 yılında yapılmış olup zamanın baş tanrısı olduğu için böyle görkemli bir eser yapılmıştır. Athena gibi büyük heykelleri yapan Phidias adlı heykeltıraş tarafından Zeus heykeli yapılmıştır. Yapımını ilk başta tahta üzerinde canlandırarak ve bir kaba (Dikdörtgen şeklinde) inşaa ederek yapmış ve daha sonrasını ise de yine altın ve fildişi gibi çok değerli madenleri heykeli yaparken kullanmış ve bu sayede dünyanın 7 harikası olabilecek kadar güzel bir eser ortaya çıkmıştır. Heykeli resmeden bir çizim. 13http://www.dunyaninyediharikasi.net

14 • Zeus Heykeli 7 mt. genişliğe, 12 mt. yüksekliğe sahiptir. Gövde bölgesi bulunduğu tapınağın tavanına yaklaşacak şekildedir. • Zeus Heykeli Yunanistan’dan İstanbul’a taşınmıştır. Dünyanın 7 harikası olan bu eser İstanbul’da bir süre kalmış ve burada büyük bir yangın çıkması sonucu sadece kalıntıları kalmıştır. 14http://www.dunyaninyediharikasi.net

15 Zeus Heykeli kalıntıları • Günümüzde heykele ait bazı parçalar Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. 15http://www.dunyaninyediharikasi.net

16 4 - Rodos heykeli Rodos adası, Yunanistan MÖ 300 ile 400 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. 32 mt. Yüksekliğindeki heykel Tunç ve silahların eritilmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Heykel adaya kutsallık katmış ve halk heykel sayesinde adaya karşı bir saldırının olamayacağını düşünmüştür. Ünlü heykeltıraş Khares tarafından yapılmıştır. Heykeldeki kişiyse Yunan Mitolojisi’nde bulunan Güneş Tanrısı Helios’dur. Heykel tarihi belgelerden ortaya çıkan sonuç ile resmedilmiştir. 16http://www.dunyaninyediharikasi.net

17 Rodos heykelinin bulunduğu yer Rodos heykeli’nin bulunduğu yere bugün temsili iki adet kolon dikilmiştir. Rodos Heykeli’nin bulunduğu yer günümüzde Rodos adasında bulunmaktadır. Rodos adası ise Yunanistan’da yer almaktadır. 17http://www.dunyaninyediharikasi.net

18 5 – İskenderiye (Pharos) Feneri İskenderiye, Mısır M.Ö 285-245 yılları arasında yapılmış ve Mısır’ın İskenderiye Limanının tam karşısında bulunan Phoras Adası üzerine inşa edilmiştir. 135 mt. Yüksekliğe sahiptir. 70 km öteden görebilmekte ve bu sayede limana uğrayan gemilere rehberlik yapmaktadır. Fenerin orta bölümünde sonradan diğer fener tasarımları tarafından kullanılacak olan silindir şekli verilmiştir. İskenderiye Feneri’nin temsil etmesi amacıyla yapılan fener. 18http://www.dunyaninyediharikasi.net

19 İskenderiye Feneri Kalıntıları • M.S 955 yılında gelen bir deprem ve çeşitli fırtınalar nedeniyle Fenerin ilk olarak gövdesi, 1302 yılında da gelen başka bir deprem nedeniylede tamamen yıkılmıştır. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yok olmuştur 19http://www.dunyaninyediharikasi.net

20 6 - Babil'in asma bahçeleri Bağdat, Irak MÖ 605 yılında inşa edilmiştir. 43 sene Babil krallığı yapmış olan Nebukadnezar tarafından eşini neşelendirme amacı ile yapılmıştır. Eser büyük bir alana sahip olmuş ve bu alan kraliçenin istediği tüm imkânlar sunulmuş olup özellikle yüksek katlardan yavaş yavaş inen sular ise yazın kavurucu sıcaklığına çok iyi gelmiştir. Yapıt günümüze bazı nedenler ( doğal afet, yangın vs. ) ile gelmeyi başaramamıştır. Babil’in asma bahçelerinde her kattan su çıktığı için Mezopotamya gibi kurak bir alanda yeşil bir görüntü ortaya çıkmıştır. 20http://www.dunyaninyediharikasi.net

21 Babil'in asma bahçeleri’nin kalıntıları • Semiramis (Babil) ve Babil’in asma bahçeleri kalıntıları. 21http://www.dunyaninyediharikasi.net

22 7- Keops (Mısır) piramidi Kahire, Mısır Milattan Önce 2551 – 2560 yılları arasında Mısır’ın başkenti olan Kahire de yapılmış olan bu eser üç adet anıtsal büyüklükteki piramitten en büyüğü ve en eski olanıdır. yapılış amacı ise Mısır firavunu olan Khufu anısına anıtsal bir mezar yaptırmak istemesidir. Yapımı bakımından 20 yıl gibi bir süre sürmüştür. Taş bloklardan oluşan piramitte, içerisinde 3 oda olduğunu bilenerek inşa edilmiştir. İçerisinde kral odası ve kraliçe odası gibi bölmeler bulunur. Mısır’lılar Matematik biliminde ilerleyerek mimari yapılarını mühendislik harikaları haline getirmişlerdir. 22http://www.dunyaninyediharikasi.net

23 Mısır piramitleri neden gizemlidir? • Mısır’ın piramitlerlerinin bu kadar karmaşık olmasının nedeni yapımı hakkında kesin bilgilerin bulunmamasıdır. Bunun nedeni Khufu yani piramiti yaptıran kralın piramidin bir benzerinin yapılmaması için piramit bittikten sonra piramitte çalışan bütün işçileri öldürmesidir. 23http://www.dunyaninyediharikasi.net

24 •Mısır piramidinin herhangi bir taşı ortalama 2,5 tondur. 24http://www.dunyaninyediharikasi.net

25 Mısır (Keops) piramitleri nasıl yapılmıştır? • Keops piramidinin yapımındaki en kuvvetli iddia spiral inşaa yöntemi ile aşama aşama ilerlediğidir. Bu yöntemi daha iyi anlamak için resme (Resim aşağıdadır) bakınız. 25http://www.dunyaninyediharikasi.net

26 •Her biri ton ağırlığında olan taşlar büyük manivelar ile spiral inşaa tekniği uygulanarak taşınmışlardır. 26http://www.dunyaninyediharikasi.net

27 Mısır(Keops) piramidinin içi • Piramidin içerisinde kraliçe odası, kral odası ve tamamlanmadığı düşünülen yeraltası odası adı verilen bir oda daha vardır. 27http://www.dunyaninyediharikasi.net

28 28http://www.dunyaninyediharikasi.net

29 29http://www.dunyaninyediharikasi.net

30 Kral odası (Kral’ın mezarı) • Oda teknolojinin gelişimine kadar bulunamamıştır. Mısır’lılar odayı gizli hale getirmiştir. Mısır piramidinin içerisinin gelişmiş aygıtlarla taranması sonucu oda ortaya çıkarılmıştır. Yine aynı gizlilik yötemi ile odanın başka bir gizli geçit ile kralın eşyalarının bulunduğu ayrı bir odaya geçilir. 30http://www.dunyaninyediharikasi.net

31 - SON - • Bu slayt Dünyanın yedi harikası’nı tanıtmayı amaç edinmiş ve bu amaçla harikaların resimlerini, tarihçesini, belgesellerini konu alan http://www.dunyaninyediharikasi.net tarafından yapılmıştır.http://www.dunyaninyediharikasi.net 31http://www.dunyaninyediharikasi.net


"Dünyanın yedi harikası www.dunyaninyediharikasi.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları