Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dil ve KültürFatih KÖROĞLU2 DİL VE KÜLTÜR Öğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dil ve KültürFatih KÖROĞLU2 DİL VE KÜLTÜR Öğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür."— Sunum transkripti:

1

2 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU2 DİL VE KÜLTÜR Öğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür arasındaki bağlantı. Dil ve kültür arasındaki bağlantı.

3 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU3 Dil Nedir? Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; binyıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir soysal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.

4 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU4 Dil Nedir? Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur.

5 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU5

6 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU6 Kültür nedir? Kültür:İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.

7 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU7 Kültür nedir? Kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın bir şekilde ilk kez 17. yüzyılda Samuel von Pufendorf kullanmıştır. Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir.

8 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU8 Kültür nedir? Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlamıştır. Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlamıştır.

9 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU9 Kültür nedir? Bir başka Alman filozof Herder kültürü bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak yorumlamıştır. Bir başka Alman filozof Herder kültürü bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak yorumlamıştır.

10 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU10 Kültür nedir? Kültürü tanımlamaya çabalayanlardan bir diğeri de antropolojinin kurucularından Edward Burnett Taylor olmuştur. Ona göre kültür “bilgilerden, inançlardan, sanattan, ahlaktan ve insanın toplumda yaşayan bir varlık olması nedeniyle edindiği bütün öbür yetenekler ve alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütün” dür.

11 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU11 Dil, Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir. Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme, aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve "aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir.

12 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU12 Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler, onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır. Dil, Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı

13 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU13 Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve "ortak değerler" vardır. Bunların hepsine birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün temel taşıdır. Dil, Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı

14 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU14 Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Dil, Kültür ve İnsan arasındaki bağlantı

15 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU15 Kültürün diğer alanlarla ilişkisi

16 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU16 Bölüm ile ilgili sorular Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Dil nedir?

17 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU17 Bölüm ile ilgili sorular Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Kültür nedir?

18 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU18 Bölüm ile ilgili sorular Aşağıdaki soruyu yorumlayınız… Kültürün insan üzerinde ne gibi etkileri vardır?

19 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU19 Bölüm ile ilgili sorular Aşağıdaki soruların doğru şıkkını işaretleyiniz…

20 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU20 Bölüm ile ilgili sorular 1-Aşağıda verilen iletişim çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir. a) mektupla iletişim b) internetle iletişim c) telefonla iletişim d) düşünerek iletişim

21 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU21 Bölüm ile ilgili sorular DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR.

22 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU22 Bölüm ile ilgili sorular 2-Aşağıda verilen iletişim öğelerinden hangisi yanlış verilmiştir. a) kanal b) mesaj c) alıcı d) cep telefonu

23 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU23 Bölüm ile ilgili sorular DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR.

24 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU24 Bölüm ile ilgili sorular Aşağıdaki verilen ifadelerin doğrumu yanlışımı olduğunu yazınız…

25 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU25 Bölüm ile ilgili sorular İletişim anlatma anlaşma üzerine kuruludur.( )

26 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU26 Bölüm ile ilgili sorular İletişim anlatma anlaşma üzerine kuruludur.( DOĞRU)

27 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU27 Bölüm ile ilgili sorular İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Dilde anlamı olan en küçük birime dil göstergesi denir.( )

28 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU28 Bölüm ile ilgili sorular İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Dilde anlamı olan en küçük birime dil göstergesi denir. (DOĞRU )

29 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU29 Bölüm ile ilgili sorular Simge, dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır.( )

30 Dil ve KültürFatih KÖROĞLU30 Bölüm ile ilgili sorular Simge, dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araçlardır.( YANLIŞ )

31 Gösterimiz Bitmiştir Teşekkür ederiz. Hazırlayan ve Sunan FATİH KÖROĞLU


"Dil ve KültürFatih KÖROĞLU2 DİL VE KÜLTÜR Öğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları