Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ d. YATIRIM TAKİP BİRİMİ YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ d. YATIRIM TAKİP BİRİMİ

2 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

3 Özel Kalem Bakanlık Müşavirleri (30) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bağlı Kuruluşlar Sağlık Politikaları Kurulu HİZMET BİRİMLERİ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Bakan Yardımcısı Hukuk Müşavirliği Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİ TEŞKİLAT ŞEMASI Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4 • Kurum başkan yardımcıları; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda başkan yardımcılığı şeklinde teşkil edilen hizmet birimlerinin yönetiminden ve maiyetindeki daire başkanlıklarının sevk ve idaresinden Başkana karşı sorumludur. • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde beş başkan yardımcılığı oluşturulmuştur. Bunlar; • Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, • Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, • İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, • İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı, • Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’dır.

5 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kamu Hastane Birlikleri Daire Başkanlığı Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Daire Başkanlığı Yatırımlar Daire Başkanlığı Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik Daire Başkanlığı Ek Ödeme Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları İzleme Daire Başkanlığı Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Mali Analiz Daire Başkanlığı Mali Analiz Daire Başkanlığı Stok Analizi ve Kontrol Daire Başkanlığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı Tıbbi Hiz. Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme D.Bşk. Merkezi Satın Alma Daire Başkanlığı Merkez ve Birlik Personeli Daire Başkanlığı Tabip Personel Daire Başkanlığı Tabip Dışı Personel Daire Başkanlığı Özlük İşleri Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığı İstihdam Geliştirme Daire Başkanlığı Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı İdari İşler Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Kalite Gözlem ve Eğitim Daire Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı

6 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı, yapımına başlanan yeni yatırımların ve mevcut tedavi kurumlarının tıbbi cihaz, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapar ve sonuçlandırılması sürecini takip eder. a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı, yapımına başlanan yeni yatırımların ve mevcut tedavi kurumlarının tıbbi cihaz, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapar ve sonuçlandırılması sürecini takip eder.

7 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Yeni yatırımına başlanan tüm kurumlarımızın hizmete başlamadan önce gerekli donanım ve ödenek planlanmasını yapar.  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yeni yatırımın (İlk Hastane, Yeni Hastane, Ek blok, ADSM, vs..) başlamasına müteakip, kurumu açılışa kadar ki süreçte hazır hale getirebilmek amaçlı gerekli olabilecek tüm tıbbi cihaz, tıbbi demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarını tespit etmek; gerekli bütçeyi planlamak ve tedarik planlamasını yapmaktır. a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Yeni yatırımına başlanan tüm kurumlarımızın hizmete başlamadan önce gerekli donanım ve ödenek planlanmasını yapar.  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yeni yatırımın (İlk Hastane, Yeni Hastane, Ek blok, ADSM, vs..) başlamasına müteakip, kurumu açılışa kadar ki süreçte hazır hale getirebilmek amaçlı gerekli olabilecek tüm tıbbi cihaz, tıbbi demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarını tespit etmek; gerekli bütçeyi planlamak ve tedarik planlamasını yapmaktır.

8 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Mevcutta hizmete devam eden tüm Tedavi Kurumlarımızın donanım ve ödenek taleplerinin planlamasını yapar.  Kurumumuza bağlı mevcutta halen hizmete devam eden Yataklı Tedavi Kurumları ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin; Tıbbi cihaz, donanım ve ödenek taleplerini toplamak, değerlendirmek ve tedarik planlamasını yapmaktır. a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Mevcutta hizmete devam eden tüm Tedavi Kurumlarımızın donanım ve ödenek taleplerinin planlamasını yapar.  Kurumumuza bağlı mevcutta halen hizmete devam eden Yataklı Tedavi Kurumları ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin; Tıbbi cihaz, donanım ve ödenek taleplerini toplamak, değerlendirmek ve tedarik planlamasını yapmaktır.

9 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım planlamalarını yapar.  Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım planlamalarını hazırlayarak ve ilgili birimlere ileterek gerçekleşmelerini takip etmektir.  Merkezi alımla tedarik edilen tıbbi cihaz malzemelerinin kurumlara tahsisat planını yapar.  Merkezi alım planı kapsamında (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkezi Satın Alması, Türkiye Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü yada görevlendirilen bir kurum…) tedarik edilen tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşların ilgili kurumlara tahsisat planını oluşturmaktır. a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım planlamalarını yapar.  Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin yıllık merkezi alım planlamalarını hazırlayarak ve ilgili birimlere ileterek gerçekleşmelerini takip etmektir.  Merkezi alımla tedarik edilen tıbbi cihaz malzemelerinin kurumlara tahsisat planını yapar.  Merkezi alım planı kapsamında (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkezi Satın Alması, Türkiye Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü yada görevlendirilen bir kurum…) tedarik edilen tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşların ilgili kurumlara tahsisat planını oluşturmaktır.

10 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı tüm sağlık tesislerinin birbirleri arasındaki tıbbi cihaz ve demirbaş devirlerini Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında koordine eder. a.DONANIM PLANLAMA BİRİMİ  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı tüm sağlık tesislerinin birbirleri arasındaki tıbbi cihaz ve demirbaş devirlerini Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında koordine eder.

11 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ Söz konusu tadilat ve onarımlarla ilgili Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak Kurumumuzun görüşünü sağlar. b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ Söz konusu tadilat ve onarımlarla ilgili Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak Kurumumuzun görüşünü sağlar.

12 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ  Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm çerçevesinde gerekli görülen tadilatları, onarımları, çevre düzenlenmesi ve nitelikli hale getirilmesi işlemleri hakkında kurum görüşünü oluşturur.  Yatırımla ilgili Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar. b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ  Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm çerçevesinde gerekli görülen tadilatları, onarımları, çevre düzenlenmesi ve nitelikli hale getirilmesi işlemleri hakkında kurum görüşünü oluşturur.  Yatırımla ilgili Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

13 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ  Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm Politikaları çerçevesinde hastanelerimizin nitelikli hale getirilmesi amaçlı tadilatlar ve onarımlarla ilgili Kamu Hastaneleri Birliklerinden intikal ettirilen taleplerin ve Kurumumuzca gerekli görülen tadilat ve onarımların değerlendirilmesini yapar.  İlgili kurumun ameliyathanesi, acil servisi, yoğun bakımı, yataklı servis odaları veya çevre düzenlemesi gerek fiziki şartları veya fonksiyonel olarak işlevselliği yönünden standartları sağlamıyor ve onarım öngörülüyorsa veya güçlendirmeye gerek duyuluyorsa vb…; söz konusu yatırımın gereklilik önceliğine, maliyet durumuna, yeni başka bir yatırımın olup olmadığına bakılarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordinasyon oluşturarak karar verilir. b.YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ  Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm Politikaları çerçevesinde hastanelerimizin nitelikli hale getirilmesi amaçlı tadilatlar ve onarımlarla ilgili Kamu Hastaneleri Birliklerinden intikal ettirilen taleplerin ve Kurumumuzca gerekli görülen tadilat ve onarımların değerlendirilmesini yapar.  İlgili kurumun ameliyathanesi, acil servisi, yoğun bakımı, yataklı servis odaları veya çevre düzenlemesi gerek fiziki şartları veya fonksiyonel olarak işlevselliği yönünden standartları sağlamıyor ve onarım öngörülüyorsa veya güçlendirmeye gerek duyuluyorsa vb…; söz konusu yatırımın gereklilik önceliğine, maliyet durumuna, yeni başka bir yatırımın olup olmadığına bakılarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordinasyon oluşturarak karar verilir.

14 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutar.  Yatırım planlamaları doğrultusunda taşınmaz tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş yazılarını hazırlar. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kurumumuza tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutar.  Yatırım planlamaları doğrultusunda taşınmaz tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş yazılarını hazırlar.

15 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kurumumuza tahsisli veya halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutar. Örnek:  Kurumumuza bağlı tüm arsaların alanları, yerleşkesi ve binaların kapalı alanı, yapım yılı, blok bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncellenmesi işlemleri gibi.  Taşınmazların tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş vermek ve taleplere dair Bakanlıklar arası (MEB, MSB, Orm. Bak...), Kurumlar arası (SGK, THSK, Üniversiteler, Vakıflar, Belediyeler,…) koordinasyonu sağlayarak Başbakanlıktan izin almasını sağlar. Örnek:  Kurumumuza ait eski binanın MEB’e öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere devri  Orman arazisinin hastane yapılması için Kurumumuza tahsisinin sağlanması gibi. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kurumumuza tahsisli veya halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutar. Örnek:  Kurumumuza bağlı tüm arsaların alanları, yerleşkesi ve binaların kapalı alanı, yapım yılı, blok bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncellenmesi işlemleri gibi.  Taşınmazların tahsisi, devri, takası ve kiralanmasına ilişkin görüş vermek ve taleplere dair Bakanlıklar arası (MEB, MSB, Orm. Bak...), Kurumlar arası (SGK, THSK, Üniversiteler, Vakıflar, Belediyeler,…) koordinasyonu sağlayarak Başbakanlıktan izin almasını sağlar. Örnek:  Kurumumuza ait eski binanın MEB’e öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere devri  Orman arazisinin hastane yapılması için Kurumumuza tahsisinin sağlanması gibi.

16 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Yatırımlar için tespit edilen taşınmazlarla ilgili, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce oluşturulan teknik değerlendirme raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlar; Örneğin: Kurumumuza tahsisi düşünülen bina ya da arsa var.  Söz konusu arsanın zemin etüdünün uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine.  Söz konusu binanın statik veya mimari olarak uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine. Veya yatırımın yeniden yapılanmasına dair karar verilmesi gibi. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Yatırımlar için tespit edilen taşınmazlarla ilgili, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce oluşturulan teknik değerlendirme raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlar; Örneğin: Kurumumuza tahsisi düşünülen bina ya da arsa var.  Söz konusu arsanın zemin etüdünün uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine.  Söz konusu binanın statik veya mimari olarak uygun olmayışı; tahsis işleminin reddine. Veya yatırımın yeniden yapılanmasına dair karar verilmesi gibi.

17 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Bakanlığımız yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, TOKİ ile Bakanlığımız arasında taşınmaz mahsuplaşma işlemlerine ilişkin Kurumumuz görüşünü oluşturmak, Bakanlığımız ilgili birimleri ile yazışmalarını yapar. Örnek:  Sağlık Hizmetinde kullanılmayacak eski hastane bina ve arsalarının TOKİ ye devri için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne uygun görüş bildirmek gibi.  Hayırsever tarafından bağışlanan taşınmazların protokol işlemlerine ilişkin yazışmalarını yapar. Örnek:  Yatırım planlamaları dâhilinde hayırsever tarafından hastane yapılması ya da arsa ve/veya bina bağışlanmasına dair işlemlere ait protokolle ilgili söz konusu idareyle ve kurumlarla koordinenin sağlanması gibi. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Bakanlığımız yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, TOKİ ile Bakanlığımız arasında taşınmaz mahsuplaşma işlemlerine ilişkin Kurumumuz görüşünü oluşturmak, Bakanlığımız ilgili birimleri ile yazışmalarını yapar. Örnek:  Sağlık Hizmetinde kullanılmayacak eski hastane bina ve arsalarının TOKİ ye devri için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne uygun görüş bildirmek gibi.  Hayırsever tarafından bağışlanan taşınmazların protokol işlemlerine ilişkin yazışmalarını yapar. Örnek:  Yatırım planlamaları dâhilinde hayırsever tarafından hastane yapılması ya da arsa ve/veya bina bağışlanmasına dair işlemlere ait protokolle ilgili söz konusu idareyle ve kurumlarla koordinenin sağlanması gibi.

18 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kişi veya Kurumlarla yapılan taşınmaz devir protokollerine ilişkin yazışmaları yapar. Örnek:  Kişi, SGK, MEB, MSB ya da Kurumumuza ait taşınmazın 10 yıllığına devir edilerek kullanılmasına izin verilmesi için protokolün hazırlanması gibi.  Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndan tahsis edilen taşınmazların ön izin ve kesin izin taahhüt senetlerine ilişkin işlemler ve yazışmaların yapılması yapar. Örnek:  Söz konusu hastane yatırımı için orman arazisinin 49 yıllığına bedelsiz kurumumuza tahsisi öngören önce ön izin, sonra kesin izin taahhüt senetlerinin hazırlanması işlemleri gibi. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Kişi veya Kurumlarla yapılan taşınmaz devir protokollerine ilişkin yazışmaları yapar. Örnek:  Kişi, SGK, MEB, MSB ya da Kurumumuza ait taşınmazın 10 yıllığına devir edilerek kullanılmasına izin verilmesi için protokolün hazırlanması gibi.  Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndan tahsis edilen taşınmazların ön izin ve kesin izin taahhüt senetlerine ilişkin işlemler ve yazışmaların yapılması yapar. Örnek:  Söz konusu hastane yatırımı için orman arazisinin 49 yıllığına bedelsiz kurumumuza tahsisi öngören önce ön izin, sonra kesin izin taahhüt senetlerinin hazırlanması işlemleri gibi.

19 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Hukuk Müşavirliği'nden gelen kamulaştırmasız el atma vb. taşınmaz konulu davalara ilişkin yazışmaları yapar.  Şahıslara ait taşınmazların kamulaştırma yapılmadan imar planında sağlık alanına çevrilerek hastane yapılmasından sonra şahıslar tarafından açılan davaların takibi ve ilgili yazışmaların yapılması gibi. c.TAŞINMAZLAR BİRİMİ  Hukuk Müşavirliği'nden gelen kamulaştırmasız el atma vb. taşınmaz konulu davalara ilişkin yazışmaları yapar.  Şahıslara ait taşınmazların kamulaştırma yapılmadan imar planında sağlık alanına çevrilerek hastane yapılmasından sonra şahıslar tarafından açılan davaların takibi ve ilgili yazışmaların yapılması gibi.

20 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU d.YATIRIM TAKİP BİRİMİ Planlanan sağlık yatırımlarının açılışa kadar olan sürecini izler, değerlendirir, tespit ettikleri noksanlıklarını ilgili birimlere raporlar. d.YATIRIM TAKİP BİRİMİ Planlanan sağlık yatırımlarının açılışa kadar olan sürecini izler, değerlendirir, tespit ettikleri noksanlıklarını ilgili birimlere raporlar.

21 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU d.YATIRIM TAKİP BİRİMİ  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki tüm kurumların yatırımlarını yakından takip ederek; kayıt altına alır.  Yatırım hangi aşamada (arsa mı, proje mi, ihale mi, yapımı devam eden mi), Mevcut aşama ne zaman sonuçlanır bir sonraki aşamaya muhtemel ne zaman geçilir; Yapımı devam ediyorsa fiziki gerçekleşmesi % kaç; muhtemel açılışı ne zaman olur; Donanım planlaması yapılmış mı; Açılışına engel bir fiziki durum yada donanım eksiği var mı… gibi.  Kurumun açılışından en az 15-18 ay öncesinden ilgili birime bildirerek ihtiyaç olabilecek tıbbi cihaz ve donanım planlamasının yapılmasını sağlar; planlanan donanımın kurumun açılmasından birkaç ay önce temin olması açısından gerçekleşme sürecini takip eder. d.YATIRIM TAKİP BİRİMİ  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki tüm kurumların yatırımlarını yakından takip ederek; kayıt altına alır.  Yatırım hangi aşamada (arsa mı, proje mi, ihale mi, yapımı devam eden mi), Mevcut aşama ne zaman sonuçlanır bir sonraki aşamaya muhtemel ne zaman geçilir; Yapımı devam ediyorsa fiziki gerçekleşmesi % kaç; muhtemel açılışı ne zaman olur; Donanım planlaması yapılmış mı; Açılışına engel bir fiziki durum yada donanım eksiği var mı… gibi.  Kurumun açılışından en az 15-18 ay öncesinden ilgili birime bildirerek ihtiyaç olabilecek tıbbi cihaz ve donanım planlamasının yapılmasını sağlar; planlanan donanımın kurumun açılmasından birkaç ay önce temin olması açısından gerçekleşme sürecini takip eder.

22 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU • YATIRIM TAKİP BİRİMİ  Açılışa kadar olan süreçte açılışa engel olabilecek hizmet birimlerinin hizmet fonksiyonlarına uygunluğunu inceler; lüzumu halinde müdahale eder ve tespit edilen sorunları giderilmesi için ilgili birimlere iletir; Örnek:  Fiziki olarak Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Polikliniklerin fiziki şartları hizmet fonksiyonelliği açısından uygun olmayışı; alt yapı sorunu olabilir, su yetersizdir; yolu yoktur; elektrik hattı yoktur yada yetersiz gibi… eksikler ilgili birimlere iletilerek açılışına engel olabilecek unsurların giderilmesini sağlarlar.  Hastane açılışına engel olabilecek donanım eksikliklerini tespit eder; giderilmesi için ilgili birimlere iletir. Örnek:  İlgili birim tarafından donanım planlanması yapılan kurumun elinde Otoklav, Ameliyat masası- lambası, Anestezi cihazı, Büro mefruşatı, Hasta karyolası, Görüntüleme cihazları henüz temin edilmemiş ise vb.... İlgili birimlere ileterek Açılışına Engel Olabilecek unsurların giderilmesini sağlarlar. • YATIRIM TAKİP BİRİMİ  Açılışa kadar olan süreçte açılışa engel olabilecek hizmet birimlerinin hizmet fonksiyonlarına uygunluğunu inceler; lüzumu halinde müdahale eder ve tespit edilen sorunları giderilmesi için ilgili birimlere iletir; Örnek:  Fiziki olarak Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Polikliniklerin fiziki şartları hizmet fonksiyonelliği açısından uygun olmayışı; alt yapı sorunu olabilir, su yetersizdir; yolu yoktur; elektrik hattı yoktur yada yetersiz gibi… eksikler ilgili birimlere iletilerek açılışına engel olabilecek unsurların giderilmesini sağlarlar.  Hastane açılışına engel olabilecek donanım eksikliklerini tespit eder; giderilmesi için ilgili birimlere iletir. Örnek:  İlgili birim tarafından donanım planlanması yapılan kurumun elinde Otoklav, Ameliyat masası- lambası, Anestezi cihazı, Büro mefruşatı, Hasta karyolası, Görüntüleme cihazları henüz temin edilmemiş ise vb.... İlgili birimlere ileterek Açılışına Engel Olabilecek unsurların giderilmesini sağlarlar.

23 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDEN BEKLENTİLER Birlikler bünyesinde;  Teknik kadronun bulunduğu,  Teknik kararların alınabildiği,  Yatırım kayıtlarının tutulup takip edilebildiği,  Devamlı suretle Kurumun ilgili birimleriyle irtibat içerisinde olan, YATIRIM BİRİMİ kurulmalıdır. KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDEN BEKLENTİLER Birlikler bünyesinde;  Teknik kadronun bulunduğu,  Teknik kararların alınabildiği,  Yatırım kayıtlarının tutulup takip edilebildiği,  Devamlı suretle Kurumun ilgili birimleriyle irtibat içerisinde olan, YATIRIM BİRİMİ kurulmalıdır.

24 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bu birim kendine bağlı kurumların, yatırımlarının tüm yatırım aşamalarını; bir sonraki aşamanın ne olduğunu ve ne zaman geçilebileceğini bilecek.  Hizmete devam mı edilecek, nitelikli halemi getirilecek?  Yoksa yeni bir Yatırım planlaması mı var? Varsa ne aşamada, ne zaman başlanacak?  Arsa aşamasında mı? Proje aşamasında mı? Yapım işi ihalesinde mi? Yapımı devam mı ediyor?  Yatırım hangi aşamada, ayrıntısını bilecek, takip edecek. Birlik amirlerine ve kurumumuz başkanlığına rapor verecekler.  Arsa aşamasında ise arsa tahsisinde sıkıntı mı var? Zemin etüdünde sıkıntı mı var?  Planlanan arsa ulaşıma daha doğrusu hizmete uzak mı? sıkıntımı doğuracak?  Proje aşamasında mı? Mimari, mekanik, elektrik? Proje onayı ne zaman bitecek?  Yapım ihalesi aşamasında mı? İhale ilanda mı? Tarihi ne zaman? İtiraz mı var? Süresi ne zaman?  Yapımı devam mı ediyor? Fiziki gerçekleşmesi %? En son ne yapılıyor? Geçici kabulü ne zaman? BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bu birim kendine bağlı kurumların, yatırımlarının tüm yatırım aşamalarını; bir sonraki aşamanın ne olduğunu ve ne zaman geçilebileceğini bilecek.  Hizmete devam mı edilecek, nitelikli halemi getirilecek?  Yoksa yeni bir Yatırım planlaması mı var? Varsa ne aşamada, ne zaman başlanacak?  Arsa aşamasında mı? Proje aşamasında mı? Yapım işi ihalesinde mi? Yapımı devam mı ediyor?  Yatırım hangi aşamada, ayrıntısını bilecek, takip edecek. Birlik amirlerine ve kurumumuz başkanlığına rapor verecekler.  Arsa aşamasında ise arsa tahsisinde sıkıntı mı var? Zemin etüdünde sıkıntı mı var?  Planlanan arsa ulaşıma daha doğrusu hizmete uzak mı? sıkıntımı doğuracak?  Proje aşamasında mı? Mimari, mekanik, elektrik? Proje onayı ne zaman bitecek?  Yapım ihalesi aşamasında mı? İhale ilanda mı? Tarihi ne zaman? İtiraz mı var? Süresi ne zaman?  Yapımı devam mı ediyor? Fiziki gerçekleşmesi %? En son ne yapılıyor? Geçici kabulü ne zaman?

25 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bir sıkıntı, engel öngörülüyorsa herkesten önce tespit edecek, bunların çözümü için Birlik amirlerine ve Kurumumuz Yatırım Daire Başkanlığımıza rapor verecekler.  Alt yapısı yetersizdir; Elektrik yada su sistemi yetersizdir, ulaşım sıkıntısı vardır;  Yakıt sistemi maliyeti yüksek yada yetersiz bir sistemden oluşuyordur;  Söz konusu yatırımın fiziki şartları fonksiyonelliği yönünden eksiklik yada yanlışlık vardır;  Planlanan donanımlar açılması yakın olduğu halde temin edilmemiştir…vb  Binaların fiziki yapıları hakkında çok sıkıntılar yaşıyoruz.  Yoğun bakımlar, Acil, Ameliyathaneler, poliklinikler, Görüntüleme merkezlerinin fonksiyonelliği yönünden fiziki yapılarında; Yakıt sistemleri, hatta çatılarında …vb BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bir sıkıntı, engel öngörülüyorsa herkesten önce tespit edecek, bunların çözümü için Birlik amirlerine ve Kurumumuz Yatırım Daire Başkanlığımıza rapor verecekler.  Alt yapısı yetersizdir; Elektrik yada su sistemi yetersizdir, ulaşım sıkıntısı vardır;  Yakıt sistemi maliyeti yüksek yada yetersiz bir sistemden oluşuyordur;  Söz konusu yatırımın fiziki şartları fonksiyonelliği yönünden eksiklik yada yanlışlık vardır;  Planlanan donanımlar açılması yakın olduğu halde temin edilmemiştir…vb  Binaların fiziki yapıları hakkında çok sıkıntılar yaşıyoruz.  Yoğun bakımlar, Acil, Ameliyathaneler, poliklinikler, Görüntüleme merkezlerinin fonksiyonelliği yönünden fiziki yapılarında; Yakıt sistemleri, hatta çatılarında …vb

26 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bilgimiz ve onayımız dışında kapasite artışı söz konusu olmadan onarım işi var ise, Birlik Yatırım Birimi Daire Başkanlığımıza bilgi amaçlı bildirmelidir.  Hastane içinde mevcut kullanılan yoğun bakımlar, Ameliyathane, Yanık ünitesi/merkezi yada yataklı servislerinin kapasite artışı olmaksızın nitelikli hale getirilmeleri gibi…  İlgili hastane kendi imkanlarıyla ve bütçesiyle mevcut onarımla kapasite artışı söz konusu ise, kesinlikle kuruma bildirip onay almaları gerekir. (ADSM’lerde Diş Ünit Kapasitelerinin artışı dahil.)  Hastane içinde yoğun bakımda yatak artışı, ameliyathanede salon artışı, yanık ünitesi/merkezi kapasite artışı yada olmayan bir özellikli birimin yapılması söz konusuysa Kurumumuz Özellikli Hizmetler Daire Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alarak gerçekleştirebilirler. (ADSM’lerde Ünit kapasite artışı söz konusuysa Kurumumuz Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alınarak gerçekleşebilir.) BİRLİKLER YATIRIM ŞUBESİ:  Bilgimiz ve onayımız dışında kapasite artışı söz konusu olmadan onarım işi var ise, Birlik Yatırım Birimi Daire Başkanlığımıza bilgi amaçlı bildirmelidir.  Hastane içinde mevcut kullanılan yoğun bakımlar, Ameliyathane, Yanık ünitesi/merkezi yada yataklı servislerinin kapasite artışı olmaksızın nitelikli hale getirilmeleri gibi…  İlgili hastane kendi imkanlarıyla ve bütçesiyle mevcut onarımla kapasite artışı söz konusu ise, kesinlikle kuruma bildirip onay almaları gerekir. (ADSM’lerde Diş Ünit Kapasitelerinin artışı dahil.)  Hastane içinde yoğun bakımda yatak artışı, ameliyathanede salon artışı, yanık ünitesi/merkezi kapasite artışı yada olmayan bir özellikli birimin yapılması söz konusuysa Kurumumuz Özellikli Hizmetler Daire Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alarak gerçekleştirebilirler. (ADSM’lerde Ünit kapasite artışı söz konusuysa Kurumumuz Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı planlamaları çerçevesinde onay alınarak gerçekleşebilir.)

27 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Arkadaşlar!  Bazı kurum idarecileri söz konusu yatırımdan, içeriğinden haberi yok. Yerine gidip bakmışlığı yok.  Yeni yatırımın kaç yoğun bakımı var, hangi basamakta neler var? Kaç ameliyathanesi olacak? Hastane yatak sayıları ne? Bilinmiyor!  Çünkü dert edinmeyen, odasından çıkmayan, kontrol etmeyen idareciler.  Yeni yapılan bir yatırımınız varsa lütfen Siz, ilgili kurum idaresi ve yatırım şubesi içinden çıkmasın!  Yapım işi ihalelerinde uygulamalarda çok hileler ve yanlışlıklar olabiliyor.  Varsa bunlar tespit edilip zaman geçirmeden giderilmesi için girişimler yapılmalı, raporlanmalı.  Tespit edilen yanlışlıkları düzeltmek, her geçen gün ya daha maliyetli yada imkansız olacaktır. Arkadaşlar!  Bazı kurum idarecileri söz konusu yatırımdan, içeriğinden haberi yok. Yerine gidip bakmışlığı yok.  Yeni yatırımın kaç yoğun bakımı var, hangi basamakta neler var? Kaç ameliyathanesi olacak? Hastane yatak sayıları ne? Bilinmiyor!  Çünkü dert edinmeyen, odasından çıkmayan, kontrol etmeyen idareciler.  Yeni yapılan bir yatırımınız varsa lütfen Siz, ilgili kurum idaresi ve yatırım şubesi içinden çıkmasın!  Yapım işi ihalelerinde uygulamalarda çok hileler ve yanlışlıklar olabiliyor.  Varsa bunlar tespit edilip zaman geçirmeden giderilmesi için girişimler yapılmalı, raporlanmalı.  Tespit edilen yanlışlıkları düzeltmek, her geçen gün ya daha maliyetli yada imkansız olacaktır.

28 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Arkadaşlar !  Talep ederken lütfen iyi düşünelim.  Tıbbi cihaz ve donanım için;  Onarım ve tadilat onayı için;  Ödenekler için;  Sonuçta hepsi para demek…  Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim, ettirelim.  Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım. Arkadaşlar !  Talep ederken lütfen iyi düşünelim.  Tıbbi cihaz ve donanım için;  Onarım ve tadilat onayı için;  Ödenekler için;  Sonuçta hepsi para demek…  Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim, ettirelim.  Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım.

29 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Arkadaşlar!  Gelen taleplerin samimiyeti olmalı.  Biz isteyelim Bakanlık göndersin; İstemiş olmak için isteyelim. Demeyin!  Bakanlık gönderirse açarız; Göndermezlerse açmayız, yapmayız. Demeyin! (yoğun bakım, yanık, ameliyathane vb… Hizmette ihtiyaç olan her hangi bir birim!)  Biz fazladan isteyelim zaten bakanlık yarısını gönderir, ya da göndermezler, demeyin!  Gelen talepleri ayıklamakla vakit geçiriyoruz! • Gerçekten ihtiyaçları var mı, yok mu? 30 yataklı hastane var CT Simülatör cihaz talep ediyor. • Memur, hemşire yada bir kişi talepleri dolduruyor. Ne istediğini bilmiyor; başhekim ne talep edildiğini bilmeden onaylıyor. Bizde belki de gerçekten ihtiyaç olan şeyi eliyoruz, atlıyoruz. Arkadaşlar!  Gelen taleplerin samimiyeti olmalı.  Biz isteyelim Bakanlık göndersin; İstemiş olmak için isteyelim. Demeyin!  Bakanlık gönderirse açarız; Göndermezlerse açmayız, yapmayız. Demeyin! (yoğun bakım, yanık, ameliyathane vb… Hizmette ihtiyaç olan her hangi bir birim!)  Biz fazladan isteyelim zaten bakanlık yarısını gönderir, ya da göndermezler, demeyin!  Gelen talepleri ayıklamakla vakit geçiriyoruz! • Gerçekten ihtiyaçları var mı, yok mu? 30 yataklı hastane var CT Simülatör cihaz talep ediyor. • Memur, hemşire yada bir kişi talepleri dolduruyor. Ne istediğini bilmiyor; başhekim ne talep edildiğini bilmeden onaylıyor. Bizde belki de gerçekten ihtiyaç olan şeyi eliyoruz, atlıyoruz.

30 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim, ettirelim.  Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım. !Arkadaşlar!  Devletimiz gerçekten büyük ve zengin.  Ancak o kadar zengin ve büyük değildir! İSRAF EDECEK KADAR!  Lütfen bir şeyler talep ederken, edilirken dikkat edelim, ettirelim.  Gerekliliği yönünden, kullanılabilirliği yönünden, maliyeti yönünden iyi araştıralım, iyi araştırılmasını sağlayalım. !Arkadaşlar!  Devletimiz gerçekten büyük ve zengin.  Ancak o kadar zengin ve büyük değildir! İSRAF EDECEK KADAR!

31 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  Bu değildir ki yatırım yapmayalım!  Bu değildir ki yeni birimler açıp yeni donanımlar almayalım.  Bu değildir ki hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmayalım! Aksine!  Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm politikalarını yaşatacağız; hatta artıracağız.  Bu değildir ki yatırım yapmayalım!  Bu değildir ki yeni birimler açıp yeni donanımlar almayalım.  Bu değildir ki hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmayalım! Aksine!  Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm politikalarını yaşatacağız; hatta artıracağız.

32 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;  Hastane Hizmetlerinde, Halka hizmet demektir!  Halka Hizmet, Hakk’a hizmet demektir!  Hastalarımızı ve çalışanlarımızı memnun etmek demektir. Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;  Hastane Hizmetlerinde, Halka hizmet demektir!  Halka Hizmet, Hakk’a hizmet demektir!  Hastalarımızı ve çalışanlarımızı memnun etmek demektir.

33 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;  Hem Fiziki hizmet alanlarını düzenleyen,  Donanımları ve ihtiyaçlarını gideren;  Hem de dert edinen idareci ve çalışanın olduğu hizmet kurumu demektir. Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Politikalarını uygulamak demek;  Hem Fiziki hizmet alanlarını düzenleyen,  Donanımları ve ihtiyaçlarını gideren;  Hem de dert edinen idareci ve çalışanın olduğu hizmet kurumu demektir.

34 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI a. DONANIM PLANLAMA BİRİMİ b. YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ c. TAŞINMAZLAR BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları