Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Istimlak Planlamasi Egitimi Ayse Kudat Social Assessment BOTAS’a sunulmustur 2002.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Istimlak Planlamasi Egitimi Ayse Kudat Social Assessment BOTAS’a sunulmustur 2002."— Sunum transkripti:

1 Istimlak Planlamasi Egitimi Ayse Kudat Social Assessment BOTAS’a sunulmustur 2002

2 Kamulaştırmayı yeni bir yaklaşımla yapmalıyız

3 Bu işi daha önce de yaptık! BOTAŞ 2000 Yılında Değiştirilen Yeni Yasayı Kullanarak Bu Güne Kadar Kaç Parsel İstimlak Etti?

4 Bu Parsellerin Yüzde Kaçında Uzlaşmaya Varıldı? Bu hale düşmek istiyor muyuz? Peki buradaki başarı neden Nasıl tekrarlıyabiliriz ?

5 Parsellerin Yüzde Kaçı Dava Konusu Oldu? Bu hale düşmek istiyor muyuz?

6 Davalar Kaç Ayda / Yılda Sonuçlandı? Nerelerde, Hangi Illerde Daha Çabuk Sonuca Varıldı? Davalar ortalama 4-5 ayda sonuçlanmakta ama bölgelere göre süreç değişmekte Hiçbir yerde yasanın gerektirdiği sürede davalar sonuçlanmıyor!!! Kamulaştırmada Gecikme Kaçınılmaz

7 Malik bulunamadığında işler büsbütün gecikiyor Yaptığımız çalışmalarda köy dışındaki malikleri bulmanın zor olduğunu görüyoruz

8 Kamulaştırma Yapılıp Da Bittikten Sonra Kaç Parsel Sahibi Fiyat Anlaşmazlığı Nedeni Ile Yargıtaya Gitti? 1028 malikten 7 tane yargıtaya giden dava var Ya bunun nedenini biliyor muyuz?

9 2000 Yılı Uygulama Değişikliklerinden Sonra BOTAŞ İstimlak İşlemi Yaptığı Yerlerde, Uzlaşmadan Önce Yasa İle İlgili Halkı Bilinçlendirecek Faaliyetlerde Bulundu Mu? Evet, uzlaşmadan önce yöre halkını bilgilendirici görüşmeler BOTAŞ irtibat büroları aracılığıyla yapılmaktadır Bunları yaptıysak neden daha başarılı olamadık? Şimdi ne yapacağız da mahkemelerde sürünmekten halkı nasıl kurtaracağız?

10 Ne yapmamız gerek? 1028 malikten 7 tane yargıtaya giden dava var Ya bunun nedenini biliyor muyuz?

11 ALT YAPI PROJELERİNİN ORTAK SORUNU KAMULASTIRMA VE YENİDEN YERLEŞİM İLKELERİ

12 Biri yer, biri bakar... Kıyamet bundan kopar. Yeniden Yerleşim Planı çok sayıda insanın kazançlarının az sayıda insanın sırtına binmesini önlemektir

13 Enerji, su ve bunun gibi altyapı yatırımları milyonlarca insana büyük yararlar getirirken bazılarının hakları, toprakları, ev-barkları ellerinden gitmektedir

14 Bazı altyapı projeleri yüzlerce köyü yok etmeden inşa edilemez Ilısu barajı yapılsa idi 182 köy su altında kalacaktı

15 Son on yıldır uluslararası finansman kuruluşları üzerindeki baskılar artmış ve de ellerinden malı mülkü giden insanların adil biçimde tazmin edilmeleri şartı ciddiye alınmaya başlamıştır Sadece tazminat, özellikle parasal ödemeler, çoğu kez insanları mağdur durumda bırakmakta ve de paralar çar çur olmaktadır Bu nedenle süregelirlik ilkeleri ön plana çıkmış ve de bir çok Proje kalkınmaya öncelik veren yatırımlarla parasal tazminatı birleştirmiştir $

16 Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) diğer finansman kuruluşlarını etkilemiş ve Yeniden Yerleşim Planlamasını gereğini evrensel hale getirmişlerdir Kamulaştırma Politikası Ana İlkeleri IFC para vereceği projelerde kamulaştırma ve yeniden yerleşim gereğini en aza indirmeyi ön görmektedir Ayrıca projelerden olumsuz biçimde etkilenen tüm kesimlerin en hassas biçimde saptanmasını ve de bunlar için alınacak tedbirlerin ayrıntıyla belirlenmesini şart koşmaktadır Yıllar aylar itibariyle ayrıntılanmış bir Plan bütçesi ise en önemli şarttır

17 Azalan veya Elden Giden Gelirin Yerine Konması Yeniden Yerleşim Planlamasının En Önemli Gereksinimidir

18

19 BU GURUPLARLA İLGİLİ BAZI YASAL AÇIKLAR VARDIR Private Owners Public Owners RegisteredNot Registered Local AuthorityState Authority Private User Tenant Farmers Users of common property Resources Squatters on Public & Private Lands Gaps between the local laws and the World Bank policies in Compensation Potential Actual

20 Oysa projemizi izleyen iç ve dış baskı gurupları Dünya Bankası kurallarına tıpa tıp uyulmasını istemektedir. Etkilenen kesim için de en doğrusu budur. Türkiye dışındaki ülkelerde yasa açıkları daha da belirgin

21 IFC/World Bank Resettlement Policy OD 4.30 DÜNYA BANKASININ KONUMUZLA İLGİLİ DÜZENLEMESİ OD. 4.30: RESETTLEMENT ACTION PLAN’DIR Planın bir projeye uygulanması için o projeden etkilenen insanların mal-mülklerinin tümünü veya bir kısmını kendi istekleri dışında kaybetmeleri gerekmektedir

22 IFC/World Bank Resettlement Policy OD 4.30 YYP İÇERİĞİ •Plan projeden etkinenen insanlara danışarak ve de onların isteği doğrultusunda hazırlanmalı ve de böyle bir yöntem kullanıldığı kamu oyunu ikna edici bir biçimde gösterilmelidir •Planın hazırlanması için bilgilendirme yeterli değildir •Proje nedeniyle kaybedilen her türlü gelir kayıbı önlenmelidir •Verilecek tazminat GELİR kaybını süre gelir bir biçimde yerine koymalıdır •Proje inşaatı öncesi var olan yaşam standardı, rahat, huzur,en azından yerine konulmalı hatta iyileştirilmelidir •YYP bir kalkınma Planı olmalıdırö bir tazminat planı değil YYP PROJEDEN ETKİLENEN İNSANLARIN TÜM KAYIPLARINI KARŞILAYIP ONLARIN KISA VE UZUN DÖNEMDE GELİR VE SERVET KAYBINA UĞRAMIYACAKLARINI ESAS ALIR

23 NE KADAR TEKRARLASAK AZ YYP YALNIZCA BİR TAZMİNAT PLANI DEĞİLDİR

24 OYSA BU HALİYLE BTC-TÜRKİYE YYP BÜYÜK ÇAPTA YALNIZCA TAZMİNATA YÖNELİKTİR

25 Yeniden Yerleşim Planı kredi anlaşmasının önemli bir parçasıdır. YYY de vaad edilen işlemler yerine getirilmezse kredi ödemelerine ara verilir veya kredi bütünü ile iptal edilir. İşin şakası yok!!!!!!!

26 YYY bir rapor veya bir raporun eki değildir Projeden olumsuz olarak etkilenen nüfusun gelir ve de yaşamlarını düzenlemek için gerekli yasaları, kararları ve de aksiyonları özetlilen resmi bir belgedir

27 YENİDEN YERLEŞİM SÖZCÜĞÜ BİR ANLAMDA YANILTICIDIR. ÖNEMLİ OLAN HEM EKONOMİK HEM DE FİZİKİ ETKİLERİN YARATILMAMASINI SAĞLAMAK, YARATILDIĞINDA DA BUNLARI TAZMİN ETMEKTİR Fiziki etkiler evlerin ve iş yerlerinin yıkılmasını gerektiren projelerden doğar Ekonomik etkiler ise şu veya bu biçimde gelir ve serveti azaltan kamulaştırma gereksiniminden doğar Uluslararası kuruluşlardan kredi alan devlet veya şirketler YYY'dan sorumludur. YYP hem fiziki ve hem de ekonomik etkileri gidermek zorundadır

28 BTC Projesinin Türkiye ayağında bir çok yerde varolan YY sorunları görülmemektedir. Biz Şanslıyız

29 YENİDEN YERLEŞİM SORUNLARI

30  Topraksızlık  İşsizlik  Evsizlik  İkincil hale gelmek  Açlıkla karşı karşıya gelmek ve tarım geliri düşüşü  Hastalık / ölüm artışları  Ortak doğal kaynakların kaybı  Sosyal çöküş Problems Associated with Resettlement

31 Adigeni Akhaltsikhe Borjomi Gardabani* Tetritskaro Tsalka 32 metre sınırları içindeki topraklar 44 metre sınırları içindeki topraklar Projeden etkilenen topraklar Şahısların sahip olduğu bütün topraklar 0 100 200 300 400 500 600 Alan (ha) İller Özel Mülkiyet toprağı (ha) Source: GIS Survey, BTC Georgia, 2002. BTC Gürcistan bölümünde birçok hane tamamen topraksız kalmaktadır

32 Oysa Türkiye ayağında toprağını bütünüyle kaybeden kimse yok Source: GIS Survey, BTC Georgia, 2002.

33 Ilısu barajı yapılsaydı 183 köy ve mezra olduğu gibi sular altında olacaktı. Kısmen Etkilenen Tamamiyle etkilenen 10479 57Köy 47Mezra 29Köy49Mezra 1Kasaba-Hasankeyf Toplam 183 yerleşim etkilendi 52,000 kişi kısmen veya tamamiyle topraklarını kaybedecekti.

34 Birçok YY Projesi insanları işsiz güçsüz bırakır Örneğin Ilısu’da köy hanelerinin %40’ı maraba olduklarından toprakların su altında kalması onları da işsiz bırakacaktır

35 Source: 1999 Village Headmen Survey Ilısu- Topraksız Haneler

36 Oysa İndonezya’da BP’nin yaptığı bir projede BP olmasa idi kimsenin tarım dışında çalışmasına imkan olmayacaktı

37 Ilısu bölgesinde toprak dağılımı aşırı eşitsizdir. Halkın neredeyse yarısı topraksızken birkaç köye tümüyle sahip olanlar vardır.

38 Mevcut KöylerBoşaltılmış KöylerToplam Dolaysız Etkilenen Dolaylı EtkilenenDolaysız Etkilenen Dolaylı Etkilenen 1. 1990 forecast (a) 13,53134,9525,8118,60062,894 2. 1990 forecast (b) 13,53134,95212,46813,15274,103 Ilısu barajı çok sayıda evi sular altına alacaktı. Buralarda yaşayan insanların bır bölümüde zaten boşaltılmıştı İndonezya’da ise insanlara yepyeni evler verilecektir

39 Ekonomik gücünü yitiren, tanımadığı etmediği yerlere sürülen aileler ise ikincil hale gelip gittikleri yeni toplumlarda adam yerine bile konmazlar. Veya başka bir yere taşınmasa bile mal-mülklerini kaybetmiş olurlar.

40 BTC / Gürcistan ayağında, Gardabani ilinde özel toprak sahiplerinin %51’nin en azından parsellerinin yarısını kaybettiklerini görüyoruz. Source: GIS Survey, BTC Georgia, 2002.

41 BTC / Gürcistan ayağında, ülke genelinde ise özel toprak sahiplerinin %27’sinin en azından parsellerinin yarısını kaybettiklerini görüyoruz. Source: GIS Survey, BTC Georgia, 2002.

42 BTC / Türkiye’de ise özel toprak sahiplerinin çok küçük bir kısmının topraklarının yarısından fazlasını kaybettiklerini görüyoruz. Source: RAP, Survey Data, 2002.

43 Gürcistanda kırsal kesim GELİRLERİ çok düşük olduğundan BTC Projesinin etkileri büyük olacaktır

44 Gürcistan’da: • Ortalama toprak mülkiyeti düşük (0.2 - 0.3 ha) • Ortalama tazminat US$2,000 • Yıllık aile geliri $1,500’dan az • Güven yok. Bankacılık sistemi gelişmemiş. Ele geçen US$2,000 ile insanların 3-4 yıl geçinmesi söz konusu değil.

45 İndonezya’da ise halk şu anda tarım ve balıkçılıkla geçinmekte. Yeniden yerleşim zorunluluğu olduğundan ailelerin tarım gelirleri azalacak. Koruma sahası nedeniyle de balıkçılığa kısıtlama gelecek. BP işinde çalışmazlarsa uzun zaman aç kalabilirler.

46 Ceyhan Terminalinde de balıkçılığa kısıtlama konuluyor… Bunun etkilerini hala bilmiyoruz. Türkiye YYY’nın bitmesi için bu konunun açığa çıkarılması gerekiyor.

47 BTC projesinde hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde boru hattı yakınındaki topraklara sınırlama getiriyor. Bu hem geliri hem de tüm parselin değerini düşürüyor. Şu andaki YYP’da bu konu açık değil

48 İstimlak tazminatlarının çar-çur edilme tehlikesi dünyanın her yerinde geçerli olduğu için istimlak ve yeniden yerleşme içeren projelerde uluslararası kuruluşlar her zaman kalkınmaya yönelik yatırımlara önem vermişlerdir. Örneğin, muhtemelen Gürcistan’da çok sayıda yaşlı kadının eline geçen dolarları ya mafya ya da oğulları alacak, Azerbaycan’da olduğu gibi gene mağdur durumda kalacaktır. YYP buna çare arıyor

49 Türkiyede ne tek başına yaşlı insanlar proje etki alanında çok sayıda ne de köyleri mafya sarmış durumda Üstelik insanlar paralarını bankada tutup faiz alabilirler

50 Gene de BTC-Türkiye YYP kamulaştırma tazminatları konusunda yoğunlasmış ve de kalkınma bu günden daha ileride olma konusunda yeterli bir biçimde eğilmemiştir

51 Bataklık ve tropik ortamın yaygın olduğu Endonezya’da ölümü önleyici sağlık önlemleri proje başlamadan bir yıl önce alınmaktadır. SAĞLIK SORUNLARINA GELİNCE Yeni yerleşim yerlerinden biri gerçekten bataklık olduğu için YYP’ını bu konuyu iyice irdelemek zorunda kalmıştır.

52 Bataklık ve tropik ortamın yaygın olduğu Endonezya’da ölümü önleyici sağlık önlemleri proje başlamadan bir yıl önce alınmaktadır. SAĞLIK SORUNLARINA GELİNCE Yeni yerleşim yerlerinden biri gerçekten bataklık olduğu için YYP’ını bu konuyu iyice irdelemek zorunda kalmıştır.

53 Örneğin Ilısu yapılsaydı yasalar bazı köy ortak değerlerinin tazminatlarına el vermeyecekti Halkın depo, ahır ve hatta ev diye kullandığı mağaralar su altına gidecek, en çok da yoksul halk mağdur olacaktı. ORTAK KULLANILAN SU KAYNAKLARINA GELİNCE

54 Zorunlu YYP toplumları alt üst etmekte, sağa sola göç eden aileler, bölünmüş haneler aile ilişkilerini bozmaktadır. SOSYAL ÇÖKÜŞ GENÇLİK BUNALIMLARI VE İNTİHARLA R

55 Örneğin, Ilısu’da baraj yapılsaydı, halk Türkiye’nin birçok yerine dağılmış olacaktı. Güvenlik nedeniyle boşaltılan köylü halkı da zaten benliklerini kaybetmişti. Sivil toplum kuruluşları özellikle bu nedenle Ilısu’ya karşı çıkmıştı.

56 Alt yapı yatırımların yeniden yerleşim risklerini azaltmak için temel yaklaşımlar vardır: Toprağını kaybedenlere toprak verme Bu strateji Gürcistan’da bir kesim için gerekli olabilir.

57 İşsiz kalanlara iş kurma Ilısu için bu şart olacaktı Alt yapı yatırımların yeniden yerleşim risklerini azaltmak için temel yaklaşımlar vardır

58 Tüm YYP eğitim ve yeni maharetlerin geliştirilmesine önem verilir. BTC Gürcistan ve Azerbaycan bölümlerinde tarımsal maharetlerin geliştirilmesine önem vermek gerekir. Yalnız kırsal alanlardan göç, geride eğitimi zor bir grup insan bırakmaktadır. Alt yapı yatırımların yeniden yerleşim risklerini azaltmak için temel yaklaşımlar vardır

59 YYP konuları konutların zarar görmesi şeklinde yorumlandığından BTC’nin planlanmasında en çok buna önem verilmiştir. Evsizlikten yeni konuta kavuşma Tangguh YYP

60 Dünya’da birçok YYP tarım verimliliğini arttırıcı önlemler içeriyor. Tarımsal gelir ve gıda düşmelerine gelince BTC de aynı sekilde tarım ve hayvacılık verimliliğini arttırmak için özel bir kalkınma fonu yaratabilir.

61 Kamu kaynakların yerine konulması Bir çok ülke devlet ormanlarının ve meralarının yerine yöre halkı için kalkınma projeleri hazırlamaktadır. Örneğin Chad- Cameroon boru hattında böyle bir uygulama görüyoruz. Tangguh da aynı uygulamayı yapıyor. BTC Türkiye bunu, •Hem TEMA’ya ağaçlandırma desteği vererek •Hem de Orman Bakanlığına ödenen tazminatların 1/3’ünü ağaçlandırmaya harcanması nedeniyle gerçekleştiriyor. YYP için ayrılan orman ve meraları zarar gören köylere tarımsal kalkınmaya dönük küçük yatırımları amaçlıyor. Mera ıslahı da yapılabilinir. Bu da BTC’nin karları halkla paylaşma stratejisinin bir parcası olabilir.

62 Gene de BTC-Türkiye YYP yeterli kalkınma ağırlığı yok. ORKÖY ile orman köylerinde ortak yatırımlar yapmak bir çok çözümden biri olabilir.

63 Bu nedenle de BTC Yeniden Yerleşim Planına bir Fon ekledik. İngilizcesine kolay olsun diye RAP Fonu dedik Belki Türkçesine de Kamulaştırma Fonu (KAFO) diyebiliriz

64 ilkeler

65 Şu ana kadar değindiğimiz konulara yeterli yanıtları vermek için her YYP’da bazı ana unsurlar aranır.

66 YYP Ana Unsurları Etkilenen nüfus ve etkilenme biçimleri Tazminat planı Verilecek yardım ve etkilenen yaşamın yerine konulması için gerekenler Bütçe Uygulama Takvimi Kurumsal sorumluluklar Katılımcı planlama öğeleri Şikayetlerin çözümlenmesi İzmele / Değerlendirme Yasal çerçeve

67 Kamulaştırma Yasası BTC Projesinin önemli sorunlarını çözüyor. Bazı nedenlerle yasanın yazıldığı biçimde uygulanması ve de halk yararına işlem yapılması sorunlu. Örneğin,  Köy dışında mülk sahiblerinin olması  Yarıcı ve icarcıların hakkının tanınması  Yeniden kullanıma açılsa bile kamulaştırılan ve de kullanımı kısıtlanan toprakların bir parselin tümüne getireceği olumsuz etkilerin tazmini  Sürekli kullanım hakkı için uygun fiat biçme yönteminde anlaşılması YASAL ÇERÇEVE

68 Etkinenen Nüfus

69 Etkilenen Nüfus Büyük bir Alana Dağılmış Durumda

70 •Boru hattı uzunluğu: 1070 km •Etkilenen il sayısı: 10 •Etkilenen köy sayısı: 298 •Etkilenen parsel sayısı: 10066 * •Kamulaştırılacak toprak : 2996 ha •Orman Arazisi: 270 ha BTC / Türkiye’nin genel görünümü

71 Tam sayım birçok açıdan önemlidir  Hak sahiplerinin saptanması  Gerekli idari işlerin başlatılması  Sosyo-ekonomik araştırmaların hazırlanması  İzleme / değerlendirme sisteminin kurulması

72 Source: BTC Turkey RAP, Chapter 1 BTC / Türkiye etkilenen nüfus

73 BTC / Türkiye: Etkilerin saptanması YY proje nedeniyle mal, mülk, gelir ve servet kaybedebilecek tüm nüfusu saptamak zorundadır. Bunu saptamak için belli adımlar atılmıştır: Toprak niteliğini, bitki dokusunu ve alt yapıyı gösteren tematik haritalar Yerleşim yerleri itibariyle nüfus sayımı Etkilenen taşınmazların envanteri Sosyo-ekonomik anket Tazminatın ana hatları Danışma, paylaşma, ve katılımcı plan hazırlama

74 0 100 200 300 400 Area (Ha) ADANA ARDAHAN ERZINCAN ERZURUM GUMUSHANE K.MARAS KARS KAYSERI OSMANIYE SIVAS 8m. 28m. Etkilenen özel parseller - 8m ve 28m koridor

75 Boru Hattı Etkilenen İllerde Sınırlı Sayıda İlçeden Geçmekte Bu nedenle il bazındaki etkilerde sınırlı

76 Private Lands Kahramanmaraş Province Andırın District Geben Village IPT1 Area IPT1 Camp Site Kalıcı ve geçici etkilere örnek 22 metrelik sürekli koruma alanı da kalıcı etkiler içindedir

77 Etkilenen parsellerin bir çoğu kadastro nedeniyle yaratılmış ara parseller Newly created parcels (rivers, roads, cadastral roads, etc)

78 Toprak Konut ve diğer yapılar Ağaçlık, özel orman, vs. İşletmeler Doğal kaynaklar Kamuya ait taşınmazlar; okul, mezar, vs. Kültürel zenginlikler Altyapı Taşınmazların envanteri

79 BTC / TÜRKİYE PROJESİDEN ETKİLENEN NÜFUS HAKKINDA SOSYO- EKONOMİK ANKETTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

80 Sosyo-Ekonomik Anket Çalışmaları Ne İşe Yarar? Etkilerin oranını saptar Hem hane hem de toplum düzeyindeki kayıpları ve gerekli tazminatı saptamak Halkı bilgilendirmek ve onlardan bilgi almak Halkın isteklerini sistematik bir biçimde belgelemek Etkilenen halkı bütünüyle tanımak, risk faktörlerini belirlemek Gelir ve yaşam düzeylerini ayrıntılamak

81 Socio-economic Studies Survey all income sources to calculate income loss from project land acquisition as a proportion of total income Link socio-economic studies with the census and inventory of assets to provide complete information on household income streams Follow appropriate methodologies to ensure that a statistically valid representative sample of all strata of the affected population – including women and other vulnerable groups – is included in the survey Indonesia BP Resettlement Case

82 Toplam gelire oranla proje nedeniyle kaybedilen yıllık gelir Tarılsal gelire oranla kaybedilen yıllık gelir Adana0.231.03 Osmaniye0.411.36 Kars0.180.61 Ardahan0.521.18 Kahramanmaraş0.271.33 Kayseri0.200.72 Erzurum1.142.37 Erzincan0.330.81 Gümüşhane0.200.57 Sivas0.270.58 Total0.471.17 BTC / Türkiye çok iyi bir anket uygulamasıyla tüm sorun ve çözümlere ışık tutmuştur. Gürcistan ?

83 Anketin genel sonuçları

84 Projenin gelir ve servet üzerine etkiler salt olarak önemli bir boyutta ama göresel olarak mütevazi Sosyo-Ekonomik Anket Sonuçları Geçici ve kalıcı olarak projede kullanılacak topraklar halkın toplam toprak mülkiyetiyle karlılaştırıldığında küçük Proje nedeniyle kaybedilen tarımsal gelir de aynı şekilde toplam gelirle karşılaştırıldığında fazla değil

85 Toplam toprak mülkiyetinin ancak küçük bir bölümü proje tarafından kamulastırılacak

86 Parsel sahiplerinin büyük çoğunluğu kendi topraklarını kendileri işlemekteler

87 Bu nedenle kiracı, icarcı veya yarıcı az sayıda, ama gene de ektilenen parsellerin 1/5 ini geçmiyor Bu durum yasal sorunlar yarattığından bu gurubun küçük olması önemli

88 Etkilenen parsellerin yalnızca beşte biri yarıcılar tarafından işlenitor ama bu kesim MADUR (vulnerable) değil. Tam tersine bunların da üçte biri toprak sahibi. Gelirlerini arttırmak için başkalarının da toprağını ekiyorlar. Yarıcı ve ıcarcılar

89 BTC / Türkiye Gürcistan ?

90 Gürcistan’da ise kiralanan devlet topraklarının bir bölümü 50 yıllık kiralanıyor. Bu nedenle, istimlak sonucu bu insanlara daha uzun süreli tazminat gerekebilir.

91 Kiracı, icarcı ve ortakçılar farklı biçimlerde anlaşılıyor …ama çoğu durumda toprak peşin parayla kiralanıyor

92 Topraktan elde edilen gelir tüm gelirin önemli bir parçası

93 Ayni gelir de oldukça yüksek, ama diğer ülkeler gibi değil Both in absolute dollar terms …and in relative terms

94 Küçük ara parseller sayılmazsa etkilenen toprağın çoğu özel mülk Mülk sahiplerinin üçte ikisi (68 %) tapulu. Ayrıca parsellerin %24 ü zılliyetliç In addition, 24 percent of the owners have customary title (zilyet) to the land. The rest are either in the process of receiving the title or do not intend to ever complete the paperwork

95 Formal title No formal title Customary ownership Do not have title for other reasons* Mülk sahiplerinin çoğunun tapusu var …ama tapusuz olan da çok *Other reasons include forgetting, lack of cadastre work, and ongoing paperwork

96 Sıvas, Erzurum ve Erzincanda çoğu Parsel Tapulu Ama tapu hakkına sahip olan herkezin tapu tescili yok

97 Üstelik tapudaki yanlışlıklardan çok sayıda insan şikayetçi ve •Kimi toprak toplulaştırma işlemlerinin yanlış yapıldığını •Kimi miras tescili yapılmadığını söylemekte. •Tapudaki sorunların çözümsüz kalması ise kamulaştırmayı zorlaştırmakta ve yavaşlatmakta

98 Mülk sahipleri tapularına kayıtlı diğer kişilerden habersiz Bu da sorun yaratabilir

99 POSOF (ARDAHAN-TURKEY) POSOF (ARDAHAN-TURKEY) TOTAL 618 PARCELS AFFECTED BY BTC PROJECT REGISTERED 53 PARCELS UNREGISTERED 565 PARCELS (CUSTOMARY OWNERSHIP) ONLY 1 WOMAN AMONG OWNERS ONLY 2 WOMEN AMONG OWNERS Kadınların durumu ise zilyet saptanan yerlerde özellikle kötü

100 Ardahan’da GIS kayıtlarında ancak %10 kadın mülk sahibi varken, Osmaniye’de etkilenen parsellerin %70’inde en az bir kadın adı görülüyor. 87 percent customary ownership

101 Etkilenen parsellerin az bir böiümünde ağaç var ama gelire katkıları çok

102 Ormana yakın topluluk Ormana yakın olmayan topluluk Ormanlık arazi içinde veya yakınında dolaysız olarak etkilenen topluluklar Herkes (100%) orman kaynaklarından yararlanıyor Etkilenen Etkilenmeyen Boru hattının olumsuz etkiler yaptığı gözlemlendi. Toplumsal kaynak kaybı

103 A relatively large percent of owners-users are informed of the project but few have specific information on the size of the land affected and of the legal framework that provides protection to them. Bilgilendirdik diyoruz ama bilen az!!!! In fact, as late as May 2002, over 95 percent of the people did not know that the expropriation law had been changed. A substantial proportion of the affected communities are forest communities and residents are concerned of adverse impacts

104 Toprağının başında olmayan mülk sahipleri Bunları bulmak kolay değil. Oysa yeni yasa bunu neredeyse şart koşuyor.

105 GIS verilerini kullanarak 510 parsel seçildi. %18 cevap verdi %40 cevap vermedi %33 bulunamadı %9 hala aranıyor

106 Results of Comparing GIS Data With Mail Survey Data oBOTAŞ’ın yeni çalışmaları köy dışında maliklerin 4600 + değil ??? gösteriyor oAma gene de bulunamamış çok kişi olacak. oSırf bu nedenle mahkemelik olmaya değer mi?

107

108  Köy dışında mülk sahiplerinin 1/5’i kimseye vekalet vermek istemiyor.  %37’nin köyde akrabası yok  %30’nun ise birden fazla parseli etkileniyor

109 Private Owners Tenant Farmers Users of common property Resources Squatters on Public & Private Lands Crop compensation during the ROW opening Land Asset compensation during the construction and operation phases Hem kendi yasalarımız hem de Dünya Bankası düzenlemeleri farklı kesimlerin haklarını düzenlemekte

110 Forest LandsPastures Public Owners State Authority 2B Compensation to the State Authorities according to the LAW Compensation to communities that use the Law Hem kendi yasalarımız hem de Dünya Bankası düzenlemeleri farklı kesimlerin haklarını düzenlemekte

111 Land, Resource and Assets Ownership Case of Turkey Private Owners Public Owners RegisteredNot Registered Local AuthorityState Authority Private User Tenant Farmers Users of common property Resources Squatters on Public & Private Lands Gaps between the local laws and the World Bank policies in Compensation Potential Actual

112 Private Land, Resource and Assets Ownership Case of Turkey Grazing Lands Other common areas Treasury Lands Forest Lands Pastures Private Owners Public Owners Title deed registered Title deed and land registration system not available Local AuthorityState Authority Private User Tenant Farmers Users of common property Resources Squatters on Public & Private Lands Gaps between the local laws and the World Bank policies in compensation

113 Public Land, Resource and Assets Ownership Case of Turkey Grazing Lands Other common areas Treasury Lands Forest Lands Pastures Public Owners Local AuthorityState Authority Water resources Irrigation network River banks Village common lands Village specific network Inter village networks Lakes and other fresh water resources 2B Under use by private persons Demarcated for the use of individual households Forest lands collectively used Vacant treasury lands Lands used by squatters

114 Saptadığımız etkiler ve etkilenenler için Türkiye’de tam bilgiye sahibiz Bilgi eksikliği Kullanım kısıtlamasının maliyeti Ceyhan - Balıkçılık

115 Oysa Gürcistan’ın Bilgi Açıkları Büyük Land Owners Tenants Individual Owners Joint Owners Resident Owners Absentee Owners Single-plot Owners Multiple-plot Owners High Joint cultivation without joint ownership Location of OwnerNumber of Owners Level of expropriation impact Low Ongoing studies to close the knowledge gap Individual compensation Use RAP Fund for development purposes Seek land-for-land solution

116 Ayrıca Gürcistan’da toplumsal kaynak kaybı da büyük Kiralanmış Toprak Kiralanmamış Toprak Belediye arazisi OtlakEkilebilir Toprak Uzun süreli kiralama Kısa Süreli Kiralama İşgalcilerOrmanOtlakEkilebilir Arazi Bireye kiralanmış Ortak Kullanım Bilgi kaybını azaltmak için devam eden çalışmalar Bireylere kiralanmış Individual response formulated for leased lands RAP Fund response formulated for forest, pastures, and communally utilized land RAP Fund response formulated

117 Remaining Components Details are still under preparation in Turkey A description of resettlement assistance and restoration of livelihood activities A detailed budget An implementation schedule A description of institutional responsibilities A framework for public consultation, participation, and development planning A description of provisions for redress and grievances A framework for monitoring, evaluation, and reporting A description of compensation framework

118 COMMENT

119

120 Altyapı ve yerleşim birimi kayıpları

121 COMMENT

122

123

124

125


"Istimlak Planlamasi Egitimi Ayse Kudat Social Assessment BOTAS’a sunulmustur 2002." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları