Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halil KARAKUŞ 2007-2008 Anasınıfı Veli Sunumu •Anasınıfı Dönemi Gelişim Özellikleri •

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halil KARAKUŞ 2007-2008 Anasınıfı Veli Sunumu •Anasınıfı Dönemi Gelişim Özellikleri •"— Sunum transkripti:

1 Halil KARAKUŞ 2007-2008 Anasınıfı Veli Sunumu •Anasınıfı Dönemi Gelişim Özellikleri •

2 Halil KARAKUŞ GELİŞİM ALANLARI

3 Halil KARAKUŞ GELİŞİM ALANLARI Psikomotor Gelişim Psikososyal Gelişim Bilişsel Gelişim Psikoseksüel Gelişim *GELİŞİM BİR BÜTÜNDÜR VE DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR SÜRER. *HER BİREY BU AYNI GELİŞİM DÖNEMLERİNDEN GEÇER ANCAK BİREYSEL FAKLILIKLAR VARDIR. Sibel Yalman

4 Halil KARAKUŞ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ANASINIFI DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLERİ

27 Halil KARAKUŞ DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLER Kilo almaya ve boyu uzamaya devam eder. Hareketlerindeki koordinasyon artar. Yeme, uyuma ve dışkılama alışkanlıkları düzenlidir. Çok hareketlidir. Bir şeylere başlar ama her zaman başladığını bitirmez. Patron gibi davranır. Diğer çocuklarla oynar fakat sürekli kendini savunur ve korur. Kavgaları kısa sürer. Büyük bir filozof gibi güzel konuşur. Hikayeler anlatır ve abartır. Uygunsuz sözcükleri yerli yersiz kullanır. Heceleri bir araya getirerek anlamsız sözcükler üretmekten hoşlanır. Güler, kikirder. Her şeyi ağırdan alır oyalanır. Söylendiğinde elini yüzünü yıkar. Nasıl ve Niçin soruları sorar. Etkin bir hayal gücü vardır. Akranlarına bağımlılık gösterir. Sibel Yalman

28 Halil KARAKUŞ GELİŞİM ALANLARINA GÖRE ANASINIFI YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ

29 Halil KARAKUŞ “GELİŞİM ALANLARI”na göre; *Psikomotor Gelişim *Psikososyal Gelişim *Bilişsel Gelişim *Psikoseksüel Gelişim ÇOCUĞUNUZDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER GÖZLEMLİYORSUNUZ?

30 Halil KARAKUŞ PSİKOMOTOR GELİŞİM

31 Halil KARAKUŞ PSİKOMOTOR GELİŞİM Denge tahtasında ileriye geriye doğru yürür Başlama ve bitme komutlarına uyarak tempolu yürür. Kendi başına ip atlar.Kendi bedeni etrafında döner. Ayak değiştirerek merdivenden iner çıkar. Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır. Yardımla sekerek yürür. Ritmik hareketleri yapar,ritmik olarak seker. Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır. Orta boy topu yerde birden fazla sıçratır.3 m. uzaktaki hedefe top atar. Parmak ucunda ve topuklar üzerinde koşar. Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar. Tek ayak üzerinde 8-10 sn durur. Düşmeden 10 kez öne doğru şıçrar. Kağıt üzerine çizilmiş basit şekilleri çizer. Modele bakarak daire, kare, üçgen çizer. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur. Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgileri ve bunların değişik kompozisyonlarını çizer. İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar. Baskı ve yapıştırma işlemlerini düzgün olarak yapar. Yetişkin gibi kalem tutar. 1-5 arası rakamları, ismini kopya eder. Eksikliklerle çizilmiş insan resmini tamamlar. Ev, araba, insan, ağaç gibi tanıdık resimleri çizer ve bunlardan kompozisyon oluşturur. Sibel Yalman

32 Halil KARAKUŞ PSİKOSOSYAL GELİŞİM

33 Halil KARAKUŞ PSİKOSOSYAL GELİŞİM Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir. Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder, başkalarının duygularını anlar. Kurallı oyunların kurallarına uyar, başkalarına oyunun ve etkinliğin kurallarını açıklar. Sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışı gösterir. Kendine güven duyar. Yeni ve alışılmamaış durumlara uyum sağlar. Yapı-inşa oyunlarını planlar ve oynar. Grup kurallarına uyar. Kendi arkadaşlarını kendi seçer. Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi verildiğinde gerçeğe yakın dramatik oyunlar oynar. Sorulduğunda ailesi ile ilgili bilgi verir, adresini ve telefon numarasını söyler. İşbirliğine dayanan oyunlara katılır. Kendisini ifade etmede özgün yollar kullanır. Duygusal durumunu ifade etmede dramatik oyunu ve çeşitli araçları kullanır. İstediğine ulaşabilmede sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar gösterir. Kendi cinsiyetinden memnunluk duyar. Sibel Yalman

34 Halil KARAKUŞ BİLİŞSEL GELİŞİM

35 Halil KARAKUŞ BİLİŞSEL GELİŞİM Bedenin parçalarını kendi üzerinde adlandırır ve resimle eşleştirir. Artık materyallaeri kullanarak özgün bir ürün oluşturur. 10-25 parçalı yap-bozu yapar. Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi eşleştirir, gruplar. İki üçgeni birleştirerek kare yapar. 20 ye kadar atlamadan sayar. 8-10 arasında verilen nesne grupları ile sayıları eşleştirir. Nesneleri kullanarak toplama çıkartma yapar.(1 den 10 a kadar) yaşadığı şejrin, sokağın adını söyler. Dün bugün ve yarın ile ilgili konuşur. Daha önce dinlediği öyküleri içeriğine uygun olarak anlatır. Nesneleri bir özelliğine göre renk, şekil, boyut gibi gruplandırır. Sorulan sorulara kendine özgü yanıtlar verir. Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu isimlendirir.(Birinci, ikinci, üçüncü gibi) Haftanın günlerini sırasıyla söyler. Sağını solunu gösterir Kısa bir süre gösterilip gizlenen resimdeki nesneleri hatırlar..Gösterilen iki resimden birinde olan farklılıkları gösterir. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder. Nesnelerin arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterir. Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklar. Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar. “En az, en çok, birkaç” ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

36 Halil KARAKUŞ BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ ( Piaget) Duyusal Motor; 0-1 yaş İşlem(Operasyon) Öncesi; 2-3 yaş Somut İşlemler; 4-12 yaş Soyut İşlemler; 12 ve sonrası SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ *SEMBOLİK DÖNEM (Kavram Öncesi Dönem); 2-4 yaş arasını kapsamaktadır. *SEZGİSEL DÖNEM; 4-7 yaş arasını kapsamaktadır. Sezgilerine dayalı olarak akıl yürütür ve problem çözerler. Dil gelişerek yaşantılar yoluyla kazanılan davranışların sembolleşmesine yardımcı olmaktadır. Henüz üst düzey sınıflama yapamazlar. Örneğin nesneleri biçim ya da renklerine göre sınıflayabilir ancak aralarında ilişki kuramazlar 4-7 yaş grubu çocuklarda “Korunum” henüz gelişmemiştir. Korunum herhangi bir nesne ya da nesne grubunun, fiziksel biçimi ya da mekandaki konumu değiştiğinde, nesnelerin miktar, sayı, alan, hacim v.b. gibi özelliklerinin değişmeyeceği ilkesidir. Bu yaştaki çocuklar nesnenin onlar için dikkat çekici özelliklerine odaklandıklarından diğer özelliklerini gözden kaçırırlar. İşlemleri tersine çeviremezler. Tersine çevirme “Korunum”un başlangıç noktasıdır. Zihinsel dönüştürme sürecine “İşlemler” denilmektedir. Çocuklar ancak bu dönemin sonuna doğru küçük sayıları toplayabilir ve çıkartabilirler. Son yıllarda yapılan araştırmalar bu özelliklerin daha erken yaşlarda da öğretilebildiğini göstermektedir. Bu dönemin sonuna doğru “Ben merkezli davranışlar”ın da azaldığı görülür.

37 Halil KARAKUŞ PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM

38 Halil KARAKUŞ PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM (Freud) ORAL DÖNEM ANAL DÖNEM FALLİC DÖNEM GİZİL DÖNEM GENİTAL DÖNEM FALLİK DÖNEM 3-6 yaş arasını kapsar. Karşı cins ebeveyne daha çok sevgi gösterisinde bulunurlar. Oidipus kompleksi(karmaşası) görülür. Cinsiyetini öğrenir. Cinsellikle ilgili sorular sorarlar. Cinsel ve saldırgan içerikli duygular görülür.

39 Halil KARAKUŞ DİL GELİŞİMİ

40 Halil KARAKUŞ DİL GELİŞİMİ Günlük deneyimlerini anlatır. Birbirini izleyen üç emir cümlesinde isteneni sırasıyla yerine getirir. Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır. Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir. Ne zaman, neden, nasıl gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar. Çünkü, daha sonra gibi bağlaçlar kullanarak konuşur. Olayları oluş sırasına göre anlatır. Yer bildiren sözcükleri yerinde ve doğru olarak kullanır. İsteklerini uygun cümlelerle ifade eder. Birleşik cümleler kullanır. Basit şakalar yapar. Cümlelerinde genellikle özneye uygun fiil kullanır. Kullandığı cümle yapıları yetişkininkine yakın olur.

41 Halil KARAKUŞ ÖZBAKIM BECERİLERİ

42 Halil KARAKUŞ ÖZBAKIM BECERİLERİ 1. Elini, yüzünü yıkar, kurular. 2. Kendi kendine giyinir-soyunur. 3. Giysilerindeki düğmeleri çözer-ilikler. 4. Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır. 5. Dişlerini fırçalar. 6. Saçlarını tarar. 7. Bıçakla yumuşak nesneleri keser. 8. Bıçakla ekmeğine yumuşak nesneleri sürer. 9. Ayakkabılarını bağlar. 10.Servis tabağından yiyecek alır. 11. Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekleri seçer. 12. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

43 Halil KARAKUŞ Bu Dönemde Sıklıkla yaşanan Sorunlar ve çözüm Önerileri *Psikomotor Gelişim Gelişim Alanları *Psikososyal Gelişim *Bilişsel Gelişim *Psikoseksüel Gelişim

44 Halil KARAKUŞ KAYNAKLAR; MEB talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Okul öncesi Eğitim Programı www.psikoloji.gen.tr www.geocities.com www.e-psikoloji.com www.tr.net www.pdrhizmetleri.sitemynet.com HAZIRLAYAN; Psikolog Sibel Yalman V:K:V:Koç Özel İlköğretim Okulu Ana sınıfı - 1. Sınıflar Rehber öğretmeni 2006-2007


"Halil KARAKUŞ 2007-2008 Anasınıfı Veli Sunumu •Anasınıfı Dönemi Gelişim Özellikleri •" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları