Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Tamer Akça

2 Rene Leriche "The individual on whom we operate is more than a physiological mechanism. He thinks, he fears, his body trembles if he lacks the comfort of a sympathetic face. For him nothing will replace the salutary contact with his surgeon, the exchange of looks, the feeling that the doctor has taken charge, with the certainty, at least apparent, of winning.“ La philosophie de la Chirurgie. Foreword. Translated by Roberta Hurwitz.

3 HASTA MUAYENESİ

4 Önce hastanın hikayesi alınır, sonra fizik muayenesi yapılır
ANAMNEZ Hastanın hikayesi; beden fonksiyonlarının bozukluğundan oluşan şikayetler (semptom) FİZİK MUAYENE Hastalığın objektif belirtileri olan fizik bulgular Önce hastanın hikayesi alınır, sonra fizik muayenesi yapılır

5 Değerlendirme Hasta hikayesi, fizik ve laboratuar bulgular eksiksiz ve dikkatle kaydedilir Semptomlar sübjektiftir; heyecan, zeka ve ifade tarzına göre Hastada mevcut semptom ve fizik bulguların meydana getirebileceği hastalıklar göz önünde bulundurulur Bu hastalıklar arasında ayırıcı teşhis yapılarak hastanın semptom ve fizik bulgularına uyan hastalık ÖN TANI olarak kabul edilir. Kesin tanıyı doğrulayacak laboratuar ve görüntüleme testleri KESİN TANI

6 “We diagnose what we look for, and we look for what we know”
Dr. Ronald F Martin

7 ANAMNEZ

8 Anamnez (1) Hastanın asıl şikayetleri,
(2) Mevcut hastalığının belirtileri, (3) Daha önceden geçirdiği tıbbi sorunlar (hastanın özgeçmişi), (4) Aile hikayesi (hastanın soy geçmişi), (5) Alışkanlıkları, (6) Hastanın psikolojik durumu…

9 KARIN MUAYENESİ

10 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

11 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

12 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

13 SAĞ EPİGASTRİK SOL HİPOKONDRİAK HİPOKONDRİAK SAĞ KOLİK UMBLİKAL SOL KOLİK SAĞ İLİAK HİPOGASTRİK SOL İLİAK

14

15

16

17 Karnın inspeksiyonu Genel görünüş Solunuma katılım Göbeğin çukuru
Skatrisler Asimetri Fıtık bölgeleri Karın duvarı venleri (caput medusa)

18 Karnın palpasyonu En değerli bilgi (hastanın karnı gevşetilmeli)
Eller soğuk olmamalı Ağrının ters yönünden başlanmalı Yüzeyel palpasyon Derin palpasyon palpasyon (özellikle şüpheli alanlar) Parmakların volar yüzü ile uygulanmalı Defans musküler Rijidite Rebound

19 Karnın palpasyonu Kitlenin yeri, ait olduğu organ hassasiyeti,
büyüklüğü, şekli, kıvamı, yüzeyi hassasiyeti, hareketliliği solunumla ilgisi pulsasyonu

20 Karnın perküsyonu Timpan / Matite
P.Ksiformis’den pubis ve inguinallere doğru Matitede yer değiştirme Traube (sol kot kenarı, ksifoidden geçen vertikal çizgi, ön aksiller çizgi) Splenomegali, sol alt lob pnömonisi, hepatomegalide Traube “kapalı”

21 Her bir kadran dinlenir En az 5 solunum süresi Barsak peristaltizmi
Karnın oskültasyonu Her bir kadran dinlenir En az 5 solunum süresi Barsak peristaltizmi normal, hiperaktif, hipoaktif Üfürüm arteriovenöz fistül, anevrizma

22 ASSİT MUAYENESİ

23 Karında assit Karında serbestçe hareket edebilen bol sıvı
Sensation de flot Matitenin yer değiştirmesi (daha az sıvı için) Ballotman (çarpma hissi) Hastanın tartılması Karın çevresinin ölçülmesi İdrar miktarı ve yoğunluğunun ölçülmesi Parasentez Ultrasonografi Bilgisayarlı tomografi

24

25 TİROİD MUAYENESİ

26

27

28

29 Tiroid palpasyonu Yutkunmakla yukarı doğru hareket eder
Palpe edilmeksizin tiroidin inspeksiyonu retrosternal guatrı gözden kaçırır Sandalyeye oturmuş olan hastanın arkasından boynunun değerlendirilmesi Hasta mutlaka yutkundurulmalı İşaret noktası krikoid kıkırdak; istmus krikoidin bir parmak altından Diffüz ve bilateral büyüme; Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi, multinodüler guatr Tek taraflı bir kitle; kolloid nodül, folliküler adenoma, karsinoma

30

31 Tiroid palpasyonu Diffüz ve bilateral büyüme; Tek taraflı bir kitle;
Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi, multinodüler guatr Tek taraflı bir kitle; kolloid nodül, folliküler adenoma, karsinoma Pizillo metodu: şişlik küçük veya hasta şişman ve kısa boyunlu ise hasta boynunu arkaya doğru atar, iki elini kenetleyerek başının altına koyar

32 Tiroid palpasyonu Yan lobların ön yüzleri
Baş muayene edilen tarafa doğru eğdirilir Kas ile tiroid arasından girilerek bezin arkasında kalmış olan karotik arter yoklanır

33

34 Tiroid palpasyonu Üst uç ve damarlanma için
Muayene edeceği tarafın tersi taraf elinin baş parmağını sternokleidomastoid kasının ortasının biraz yukarısına anterior kenarının derinine, işaret parmağını da posterior kenarının altına doğru koyar Böylece bu iki parmağı birbirine yaklaştırır Damardan zengin kitlelerde parmaklar bezin üzerine hafifçe konursa nabız alınabilir (pulsatil)

35 Tiroid palpasyonu Servikal lenf zinciri
Posterior üçgendeki lenf nodları Papiller tiroid kanserinde; juguler nodlar Delphian nodülü; tiroid istmusunun ve krikoid kıkırdağın hemen üzerinde

36 İnspeksiyonda bir lob normal görülse de palpe edilmeli
Tiroid palpasyonu Nodüllerin yeri, Sayısı, Büyüklükleri, Kıvamı İnspeksiyonda bir lob normal görülse de palpe edilmeli

37

38 Multinodüler Guatr

39 Kolloid Kist

40 Yardımcı muayeneler: İİAB
Basit ve düşük riskli 23 numara enjektör Kuru cam slaytlar %70’lik alkol ve hava ile havada fiske edilenler; May Glum Grünwald Giemsa alkol ile fiske edilenler; Papanicolou Tecrübeli bir patolog yüksek bir spesifite ile tiroide ait hastalıkların büyük çoğunluğuna tam doğru olarak tanı koyabilir

41 Yardımcı muayeneler: TFT
Tirotropin serum T3 ve T4 seviyeleri ile (-) feedback Graves hastalığı, toksik nodüler guatr T3 ve T4 seviyelerinin yüksek, TSH seviyeleri düşük Hashimoto tiroiditi gibi primer tiroid hasarında T4 seviyesi az, TSH seviyeleri cevap olarak yüksek Gerektiğinde serbest T3 ve T4 değerleri ölçülür

42 Yardımcı muayeneler: Sintigrafi
I131, Tc99m Tiroid dokusunun morfolojisi ve fonksiyonel durumu Nodül (soğuk-sıcak) Soğuk nodüller; malignite

43 Yardımcı muayeneler: Ultrasonografi
Basit, Ucuz, Güvenli, Hastaya ve tiroid dokusuna zararsız kitlenin tiroidle ilişkisi solid veya kistik Tiroid nodüllerinin tanısında ve izlenmesinde yarar sağlar.

44

45 FITIK MUAYENESİ

46 Fıtık muayenesi Karın duvarındaki zayıf nokta Visseral organlar
Peritonla birlikte Ayrıca internal fıtıklar

47 Fıtık inspeksiyonu Fıtık kesesi ; periton Pankreas dışında her organ
En sık omentum ve ince barsaklar Muayene ayakta yapılır Ikındırma, öksürtme manevraları Yatarken yardımsız kalkar gibi yaptırılır

48 Fıtık palpasyonu Şişliğin büyüklüğü, Kıvamı (omentum, barsak)
Redüksiyon

49 Başlıca komplikasyonlar
İnkarserasyon ; kaytarılamama, geri itilememe Strangülasyon ; boğulma = acil ameliyat

50

51

52 MEME MUAYENESİ

53

54 Meme muayenesi Memesinde bir hastalık bulunduğu ya da hastalık olduğunu sandığı için doktora başvuran hastalar Doktora başka bir nedenle başvuran hastalar Mastektomi yapılmış olan hastalar İnoperabl olduğu ya da herhangi başka bir nedenle mastektomi yapılmayıp yalnız radyoterapi yapılmış olan hastalar

55 Meme muayenesi Muayene odası iyice aydınlık olmalı
Ayrıca bir lamba bulunmalı Fizik muayene sırasında hastanın yanında bir hemşire veya hastanın yakını bir kadın bulunmalı, gereksiz zaman kaybı hastanın sıkılganlığı doktorun medikolegal sorunlarla karşılaşmaması

56 Memenin inspeksiyonu Belden yukarısı tümüyle soyulmalı
Memelerin genel durumu memelerin simetrisi Areola ve meme başlarının görünüşü erozyon, ülserasyon, çekinti (bazen fizyolojik) Derinin inspeksiyonu eritem, ödem, retraksiyon, kabarıklık, satellit deri nodülleri, ülserasyon lokalizasyonu, santimetre olarak büyüklüğü meme derisinin kaçta kaçını kapladığı Meme retraksiyon testleri

57

58 İnflamatuvar Karsinoma

59 Memenin palpasyonu İkinci, üçüncü ve dördüncü parmakların distal falankslarının palmar yüzleri Fazla basınç yapmamalı Hasta sırt üstü yatar pozisyonda O yan sırtı altına küçük bir yastık Hastanın aynı yandaki kolu, başının altına konur ve yüzü ters tarafa çevrilir Nodülarite veya kitle büyüklük (metrik sistem) kıvamı lokalizasyonu (saat kadranları)

60

61

62

63

64

65 Deriye, ya da derin dokulara yapışıklık
Memenin palpasyonu Deriye, ya da derin dokulara yapışıklık

66 Aksilla palpasyonu Oturur pozisyonda

67 Yardımcı muayeneler Ultrasonografi, Mammografi, Lenfografi,
Tüm vücut kemik sintigrafisi, Sitolojik inceleme, İİAB, İnsizyonel veya eksizyonel biyopsi Diğer laboratuar araştırmaları

68

69


"CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları