Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri Doç. Dr. Tamer Akça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri Doç. Dr. Tamer Akça."— Sunum transkripti:

1 Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri Doç. Dr. Tamer Akça

2 Cerrahi Muayene 2 Medicine: the science and art dealing with the maintenance of health and the prevention, alleviation, or cure of disease Surgery: branch of medicine concerned with diseases and conditions requiring or amenable to operative or manual procedures Merriam-Webster Online Cerrahinin Amacı: Tıp+bilim+sanat+uygulama ile el ve aletlerin kullanımı ile defektlerin ve deformitelerin düzeltilmesi, yaraların iyileştirilmesi, hastalıkların tanımı ve tedavisi, ağrının giderilmesi ve yaşamın uzatılması amaçlanır Francis D. Moore: steril anestetize dokuların diseksiyonu MS 1170. “The Royal Society of Barber Surgeons” ’ un kuruluşu Kirli kanın akıtılması Ambroise Pare (16.YY)

3 Cerrahi Muayene 3 cerrahi hastalıklar Temel bilimler eğitimi ve teknik beceri Ø Hasta ile gerçek bir bağ Cerrah; sezgilere sahip eski usul bir doktor, etkin bir bilim adamı, bir mühendis, bir sanatçı, bir yoldaş Hem cesaretle ve hem de yüksek derecede teknik ustalıkla karar (Ölüm veya yaşam)

4 Hasta Muayenesi

5 Cerrahi Muayene 5 ANAMNEZ Hastanın hikayesi; beden fonksiyonlarının bozukluğundan oluşan şikayetler (semptom) FİZİK MUAYENE Hastalığın objektif belirtileri olan fizik bulgular Önce hastanın hikayesi alınır, sonra fizik muayenesi yapılır

6 Cerrahi Muayene 6 de ğ erlendirme (1) Hasta hikayesi, fizik ve laboratuar bulgular eksiksiz ve dikkatle kaydedilir (2) Semptomlar sübjektiftir; heyecan, zeka ve ifade tarzına göre (3) Hastada mevcut semptom ve fizik bulguların meydana getirebileceği hastalıklar göz önünde bulundurulur (4) Bu hastalıklar arasında ayırıcı teşhis yapılarak hastanın semptom ve fizik bulgularına uyan hastalık ÖN TANI olarak kabul edilir. (5) Kesin tanıyı doğrulayacak laboratuar ve görüntüleme testleri  KESİN TANI

7 Cerrahi Muayene 7 “We diagnose what we look for, and we look for what we know” Dr. Ronald F Martin

8 Cerrahi Muayene 8

9 Anamnez

10 Cerrahi Muayene 10 "The individual on whom we operate is more than a physiological mechanism. He thinks, he fears, his body trembles if he lacks the comfort of a sympathetic face. For him nothing will replace the salutary contact with his surgeon, the exchange of looks, the feeling that the doctor has taken charge, with the certainty, at least apparent, of winning.“ La philosophie de la Chirurgie. Foreword. Translated by Roberta Hurwitz. Rene Leriche

11 Cerrahi Muayene 11 Hastanın güveni kazanılmalı Ona yardım etmenin mümkün olduğuna ve bunun yapılacağına ikna edilmeli Hastaya hareket alanı bırakılmalı anamnez

12 Cerrahi Muayene 12 Anlaşılır şekilde konuşulmalı

13 Cerrahi Muayene 13 Güven olmazsa; bazı ayrıntıları anlatmaz; hikayede tutarsızlıklar

14 Cerrahi Muayene 14 anamnez Önyargılı fikirler Ø Şipşak yargılar Ø Alelacele yorumlar Ø Tanı mutlaka tüm verilerin yorumlanması sonucunda konulmalıdır.

15 Cerrahi Muayene 15 Asıl şikayetlerinin ne zaman başladığı ve ne kadar sürdüğü Şikayetleri hastanın anlattığı şekilde kaydedilir anamnez

16 Cerrahi Muayene 16 gerekti ğ inde yöneltici sorular

17 Cerrahi Muayene 17 Şikayetlerine hangi faktörlerin etkili olduğu Fiziki, mental, duygusal ve çevre faktörler Konulan tanılar ve gördüğü tedaviler

18 Cerrahi Muayene 18 (1) Hastanın asıl şikayetleri, (2) Mevcut hastalığının belirtileri, (3) Daha önceden geçirdiği tıbbi sorunlar (hastanın özgeçmişi), (4) Aile hikayesi (hastanın soy geçmişi), (5) Alışkanlıkları, (6) Hastanın psikolojik durumu… anamnez

19 Cerrahi Muayene 19 Ağrının özelliği ve başlangıcı; patlayıcı hızlı veya zamanla artan ilaçla tedaviye cevap devamlı - aralıklı ritmik (i.b. obst) Kladikasyo intermitant başlangıcına ait vb Hastanın verdiği tepki; Aşırı tepki (renal veya bilier kolik gibi basit) Hareket kısıtlaması (enfeksiyon, enflamasyon veya vasküler gibi ciddi) Korku ve anksiyete (orta dereceli); güven telkin edebilmeli a ğ rı

20 Cerrahi Muayene 20 Hastayı kusturan nedir? Ne kadar? Hangi sıklıkla? Kusmuk nasıl görünüyor? Kusma fışkırır tarzda mıdır? Kusmuk içeriği görülmeli kusma

21 Cerrahi Muayene 21 barsak alı ş kanlıklarında de ğ i ş iklik Çok sık ancak sıklıkla anlamsız Bir süre konstipasyon, bir süre diare Gaitanın büyüklüğü ve şeklindeki değişiklikler Ancak bazen bu özellikler diyet veya yolculuk nedeniyle de değişebilir

22 Cerrahi Muayene 22 Ciddi araştırma En sık yapılan hata; hemoroide bağlamak Kanın özellikleri; pıhtılı rengi kahve telvesi + rektumdan da koyu ve katranımsı gaita hematemez ve hematokezya

23 Cerrahi Muayene 23 Sıklıkla olur Bazı travmalar abartılır, bazılarından da habersiz Ayrıntılar mümkün olduğu kadar tam olarak alınmalı Kaza olduğunda ailenin pozisyonu Bilinç kaybı Retrograd amnezi (bir derece beyin hasarı) Eğer hasta kazaya neden olan olayları tüm detayları ile anımsıyorsa; bilinç kaybı yoktur kafada dışarıdan bir yaralanma yoktur beyin hasarı ihtimal dışı bırakılabilir travma

24 Cerrahi Muayene 24 ASY veya KDAY silahın özelliği, büyüklüğü, şekli, vücuda giriş açısı, vurulduğunda hastanın bulunduğu pozisyon Epilepsi, DM, koroner arter hastalığı, hipoglisemi vb Tüm veriler ve ipuçları bir araya getirilir ve mevcut hastalık ortaya konur travma

25 Cerrahi Muayene 25 Kolon polipozisi Diyabet, Peutz-Jeghers sendromu, Kronik pankreatit, Multiglandüler sendromlar, Diğer endokrin anomaliteler, Kanser… aile hikayesi

26 Cerrahi Muayene 26 Karanlıkta kalan noktalar Genel olarak iyi olan hastaların prognozu çoğunlukla iyidir Yaşlı ve ilk kez cerrahi bir deneyim yaşayacak hasta Genç ancak uzun ve komplike hastalık veya yaralanma hikayesine sahip hasta özgeçmi ş

27 Cerrahi Muayene 27 Sistematik bir muayene her seferinde aynı yolu izlemek her sistemin muayenesi sırasında onunla ilgili öz geçmiş almak vb Beslenme durumunun değerlendirilmesi Temel sosyal haklarından yoksun olan toplumlar Akut beslenme yetersizliği; diüretik kullanımı sodyum kısıtlanmış diyet kusma ve diare Tedavi için mutlaka laboratuar sonuçlarını beklemek gerekmez Asıl sebep ve olası açık miktarları, hasta hikayesi ve hekimin klinik deneyimi ile tahmin edilebilir özgeçmi ş

28 Cerrahi Muayene 28 Bazen oldukça büyük fayda sağlar Cerrah genelde psikiyatriste ihtiyaç duymaksızın hastanın duygusal ve mental durumuyla ilgilenebilir Majör bir ameliyattan sonra hastanın duygusal, sosyal ve ekonomik problemler iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkiler hastanın ruh hali

29 Cerrahi Muayene 29 Ameliyat sonrası psikolojik faktörler iyileşme döneminde çok etkilidir

30 Cerrahi Muayene 30

31 Fizik Muayene

32 Cerrahi Muayene 32 İkinci aşama Fizik muayene endoskopik girişimler, laboratuar testleri, görüntüleme, Takip…

33 Cerrahi Muayene 33 Gerekli olmasına rağmen tetkik yapmamak da, gereksiz tetkiklerin yapılmasında ısrar etmek de kötü hekimliktir

34 Cerrahi Muayene 34 Bir düzen içinde ve detaylı Aynı seansta tüm fizik muayene Acil durumlarda, daha sonra bilinçli bir şekilde tekrar değerlendirmeli Özellikle mesleğe yeni başlayanlar için tam fizik muayene yapılması normal ile normal olmayanın ayırımını yapmada faydalı fizik muayene

35 Cerrahi Muayene 35 Başlangıçta tüm hastalar duyarlı ve utangaçtır Hastayı rahatlatmak çok nazik ve faydalıdır Muayene odası ve sandalye rahat olmalı Eğer hasta soyunacaksa örtü kullanılmalı fizik muayene

36 Cerrahi Muayene 36 Muayene sırasında bir parça konuşulmasına izin verilemesi ile oldukça gevşer Öz geçmişini tamamlamada faydalı

37 Cerrahi Muayene 37 Genel fizik durumu Habitus, Eller karaciğer sirozu, hipertiroidizm, Raynoud hastalığı, pulmoner yetmezlik, kalp hastalığı, beslenme hastalıkları fizik muayene

38 Cerrahi Muayene 38 İnspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon Organların çift taralı muayenesi karşılaştırma açısından çok önemlidir (meme vb). fizik muayene

39 Cerrahi Muayene 39 Muayene hastanın odaya girmesi ile birlikte başlar Hastanın yüz ifadesinden size yürüyüşüne kadar her özellik Genel ve lokal inspeksiyon

40 Cerrahi Muayene 40 Naziklik ve beceri Yüzeyel / Derin En değerli bilgi Defans musküler Rebound Tuşe Rektal (Cerrahın gözü parmağının ucundadır) spazm, gerilim, anksiyete yaratan ağrılı işlemler çocuklarda palpasyon

41 Cerrahi Muayene 41

42 Cerrahi Muayene 42 Timpan / Matite Matitede yer değiştirme Traube (sol kot kenarı, ksifoidden geçen vertikal çizgi, ön aksiller çizgi) Splenomegali, sol alt lob pnömonisi, hepatomegalide Traube “kapalı” p erküsyon

43 Cerrahi Muayene 43 En az dahili birimlerde olduğu kadar önemli Diğer sistemler Batın Dört kadran En az 5 solunum süresi Barsak peristaltizmi normal, hiperaktif, hipoaktif Periferik damarlar Üfürüm : arteriovenöz fistül, anevrizma oskültasyon

44 Cerrahi Muayene 44 karın orifisleri Kulaklar Ağız Rektum Pelvis

45 Laboratuvar ve Di ğ er Tetkikler

46 Cerrahi Muayene 46 Amaç Cerrahinin sonucunu etkileyebilecek asemptomatik hastalık (anemi, diabet) Elektif cerrahiye engel olan veya cerrahiden önce tedavi gerektiren hastalık ( diabet, kalp yetmezliği vb). Cerrahi gerektiren hastalıklar (hiperparatiroidizm, feokromositoma vb). Metabolik veya septik komplikasyonlar laboratuar

47 Cerrahi Muayene 47 Cerrahi sorunu dışında herhangi bir sağlık problemi olmasa bile kan ve idrar tahlilleri Böbrek, karaciğer veya kalp hastalığı hikayesi detaylı araştırma gerektirir. Preoperatif değerlendirme tüm verilerin toplanması sonucunda dahili branş hekimlerince konsülte edilerek verilir Tüm verilerin toplanarak değerlendirilmesi ve yorumlanması cerrahın sorumluluğunda laboratuar

48 Cerrahi Muayene 48 Her zaman ciddi radyolojik incelemelere ihtiyaç var Cerrah radyologla yakın ilişkide olmalı Ancak her hasta radyologa gönderilmez Fizik muayene ve diğer verilerle tam tanı konulamadığında Acil olgularda filmlerin tekrar gözden geçirilmesi ve konsültasyonu radyoloji

49 Cerrahi Muayene 49 Sistoskopi, Gastroskopi, Özofagoskoskopi, Kolonoskopi, Anjiyografi Bronkoskopi özel muayeneler Cerrah bu yöntemlerin endikasyonları ve sınırlamaları konusunda çok iyi bilgi sahibi olmalı

50 Cerrahi Muayene 50 DOKTORUN AYIBINI TOPRAK ÖRTMEZ

51 Cerrahi Muayene 51 DİKKAT!!! MALPRACTISE YASASI


"Cerrahide Anamnez ve Muayene Yöntemleri Doç. Dr. Tamer Akça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları