Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI."— Sunum transkripti:

1 DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI

2 DÜNYA Dünyanın şekli ekvatordan şişkin, kutuplardan basıktır. Bu özel şekle Geoid denir. Bu şeklin oluşmasının sebebi, Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Kutuplar yarıçapı – 6357 km. Ekvator yarıçapı – 6378 km. (fark 21 km)

3 GEOİD DÜNYA 6378 km 6357 km

4 Dünyanın Şeklinin Sonuçları: • Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvatordan Kutuplara doğru daralır. • Güneş ışınlarının düşme açısına göre Sıcaklık İklim Kuşakları oluşur. • Dünyanın dönüş hızı (çizgisel hız) kutuplara doğru azalır. • Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı Ekvatordan Kutuplara doğru artar.

5

6 SICAKLIK İKLİM KUŞAKLARI

7 ÇİZGİSEL HIZ EKVATORDA EN FAZLA

8 GÜNEŞ IŞINLARININ ATMOSFERDE ALDIĞI YOL (TUTULMA)

9 Kuzey Kutbu Ekvator Atmosfer Güney Kutbu Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kutuplarda (c), ekvatordan (a) daha uzun olduğundan, atmosfer tarafından daha fazla emilir ve geri gönderilir. a b c

10 • Kutuplardaki yer çekimi Ekvatordan daha fazladır. • Ekvator çemberi, bütün meridyen ve paralellerden daha büyüktür. • İki meridyen arasındaki uzaklık Kutuplara gidildikçe azalır (111km’den 0 km’ye) • Termik basınç kuşakları oluşur.(0-90) • Paralellerin uzunluğu Kutuplara doğru azalır.

11 MERİDYENLER ARASI MESAFE KUTUPLARA DOĞRU DARALIR

12 BASINÇLAR

13 DÜNYANIN HAREKETLERİ GÜNLÜK HAREKET (EKSEN HAREKETİ- KENDİ ETRAFINDAKİ HAREKET) YILLIK HAREKET (YÖRÜNGE HAREKETİ- GÜNEŞ ETRAFINDA)

14 Dünyanın Hareketleri 1. Dünyanın Günlük Hareketi (Eksen hareketi) • Gece-Gündüz oluşur ve birbirini izler, • Günlük sıcaklık farkları meydana gelir, bunun sonucunda meltem rüzgarları ve mekanik (fiziksel) çözülme meydana gelir. • Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir.

15 DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİ BATIDAN DOĞUYA DOĞRUDUR

16 DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ-2 • 21 Mart ve 23 Eylül 21 Mart ve 23 Eylül • 21 Haziran 21 Haziran • 21 Aralık 21 Aralık • Güneş Işınlarının Geliş Açısını Hesaplama Güneş Işınlarının Geliş Açısını Hesaplama • Gölge Boyu Hesaplama Gölge Boyu Hesaplama • Güneş Işınlarının Yıl İçerisinde Dik Geldiği Yerler Güneş Işınlarının Yıl İçerisinde Dik Geldiği Yerler • Bazı ÖSS soruları Bazı ÖSS soruları • Uydu görüntüleri Uydu görüntüleri • Motivasyon Motivasyon

17 21 MART VE 23 EYLÜL ( EKİNOKS ) TARİHLERİ 1- Güneş ışınları, öğle vakti Ekvatora dik gelir. Bu nedenle, Ekvatordaki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz. 2- Gece-gündüz eşitliği yaşanır.( Ekinoks ) 3- 21 Mart KYK’ de ilkbahar, GYK’ de sonbahar başlangıcıdır. İlkbahar Sonbahar 21 Mart 23 Eylül

18 4- Aydınlanma dairesi, kutup noktalarından geçer. 5- Güneş, her iki kutup noktasında da aynı anda görülür. K. Kutup noktası G. Kutup noktası

19 6- Aynı boylam üzerindeki bütün noktalarda, güneş aynı anda doğar ve batar. B D C A

20 7- Bir cismin bulunduğu yer 45° enleminden küçükse cisim gölgesinden uzun,45° enleminden büyükse gölge uzun, 45° üzerinde ise cisimle gölge boyu eşittir. Ekv 90 K45 K45 G90 G

21 8- 21 Marttan sonra KYK ‘de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. 23 Eylülden sonra ise GYK’ de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. 21 Mart 23 Eylül 21 Haziran 21 Aralık KYK Gündüz Süresi Değişimi

22 9- 21 Mart Kuzey kutup noktasının gündüzünün başlangıcıdır.

23 21 HAZİRAN ( KYK’ DE YAZ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ ) 1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ K Yengeç Dönencesine dik gelir. Yengeç Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz. 2- KYK’ de yaz, GYK’ de kış başlangıcıdır. Yaz Kış

24 3- Aydınlanma çizgisi, 66° 33’ kutup dairelerinden geçer. KYKGYK K. Kutup dairesi G. Kutup dairesi Aydınlanma çizgisi

25 4- KYK’ de yıl içerisindeki en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır.

26 5- KYK’ de cisimlerin gölgesi yıl içerisindeki en kısa durumdadır. Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağında Gölge Boyu Değişimi 21 Mart21 Haziran23 Eylül21 Aralık

27 6- Kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar, geceler kısalır. 7- Aynı boylam üzerindeki noktalardan, daha kuzeyde olanda, güneş daha önce doğar daha sonra batar. Yani gündüz daha uzundur. C A B

28 8- 66° 33’ K. kutup dairesinde gündüz 24 saat sürer. G. kutup noktasında ise gece 24 saat sürer. Kuzey kutup dairesi Güney kutup dairesi

29 9- Bu tarihten sonra, KYK’ de gündüzler kısalmaya başlar. Fakat gündüzler 23 Eylüle kadar yine de gecelerden uzundur. 21 Haziran Gündüz süreleri 12 saatten fazla fakat sürekli kısalıyor 23 Eylül

30 10- Bu tarihten sonra, güneş ışınları Yengeç Dönencesinin daha güneyine dik gelmeye başlar. Yengeç D. Ekvator 21 Haziran T A Eylül

31 21 ARALIK ( KYK’ DE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ ) 1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ G Oğlak Dönencesine dik gelir. Oğlak Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz. 2- GYK’ de yaz, KYK’ de kış başlangıcıdır. Kış Yaz

32 21 ARALIK ( KYK’ DE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ-SOLTİSTİ ) 1- Güneş ışınları, öğle vakti 23° 27’ G Oğlak Dönencesine dik gelir. Oğlak Dönencesi üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgesi olmaz. 2- GYK’ de yaz, KYK’ de kış başlangıcıdır. Kış Yaz

33 3- Aydınlanma çizgisi, 66° 33’ kutup dairelerinden geçer. GYKKYK G. Kutup dairesi K. Kutup dairesi Aydınlanma çizgisi

34 4- KYK’ de yıl içerisindeki en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır.

35 5- KYK’ de cisimlerin gölgesi yıl içerisindeki en uzun durumdadır. Kuzey Yarımküre’nin Orta Kuşağında Gölge Boyu Değişimi 21 Mart21 Haziran23 Eylül21 Aralık

36 6- Güneye doğru gidildikçe gündüzler uzar, geceler kısalır. 7- Aynı boylam üzerindeki noktalardan, daha güneyde olanda, güneş daha önce doğar daha sonra batar. Yani gündüz daha uzundur. A B C

37 8- 66° 33’ G. kutup dairesinde gündüz 24 saat sürer. K. kutup noktasında ise gece 24 saat sürer. Güney kutup dairesi Kuzey kutup dairesi

38 9- Bu tarihten sonra, GYK’ de gündüzler kısalmaya başlar. Fakat gündüzler 21 Mart’a kadar yine de gecelerden uzundur. 21 Aralık 21 Mart Gündüz süreleri 12 saatten fazla fakat sürekli kısalıyor

39 10- Bu tarihten sonra, güneş ışınları Oğlak Dönencesinin daha kuzeyine dik gelmeye başlar. Oğlak Dönencesi Ekvator 21 Aralık O Ş Mart

40 GÜNEŞ IŞINLARININ GELİŞ AÇISINI HESAPLAMA 1- Hesaplama yapılırken öncelikle, güneş ışınlarının dik geldiği yerle sorulan yer arasındaki enlem farkı bulunur. 2- Bulunan enlem farkı, 90°.den çıkarılır ve sorulan yere güneş ışınlarının kaç derece ile geldiği bulunur.

41 Soru : 40° K enlemindeki Ankara’ya güneş ışınları, 21 Mart - 23 Eylül 21 Haziran ve 21 Aralıkta kaç derece ile gelir ? 21 Mart ve 23 Eylül’ de 40° K Ankara 50° Ekvator 1.İşlem : Dik gelen yer : Ekvator (0) Sorulan yer : 40° K Ankara Aradaki enlem farkı : 40° – 0° = 40° 2. İşlem : 90° – 40° = 50° ile gelir.

42 GÖLGE BOYU HESAPLAMA 1- Ekvatora güneş ışınları yılda iki kez dik geldiğinden, gölge boyu iki kez sıfır olur. 2- Yengeç ve Oğlak Dönencelerine güneş ışınları yılda bir kez dik geldiğinden gölge boyu bir kez sıfır olur. 3- Dönenceler dışındaki noktalara ise güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmediğinden gölge boyuda hiçbir zaman sıfır olmaz. NOT : Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldükçe gölge boyları uzar. Genel olarak Ekvatordan uzaklaşıldıkça gölgeler uzar.

43 Ekvatordaki cisimlerin gölge boyu değişimi 21 Mart Gölge Boyu 21 Haziran23 Eylül21 Aralık 1 2 Gölge Boyu 21 M 21 H23 E21 A

44 Yengeç Dönencesindeki cisimlerin gölge boyu değişimi 21 Mart Gölge Boyu 21 Haziran23 Eylül21 Aralık 1 2 Gölge Boyu 21 M 21 H23 E21 A

45 21 Mart Gölge Boyu 21 Haziran23 Eylül21 Aralık 1 2 Gölge Boyu 21 M 21 H23 E21 A Oğlak Dönencesindeki cisimlerin gölge boyu değişimi

46 Kuzey yarımküre’de orta enlemlerde gölge boyu değişimi 21 Mart Gölge Boyu 21 Haziran23 Eylül21 Aralık 1 2 Gölge Boyu 21 M 21 H23 E21 A

47 Güneş ışınlarının, yıl içerisinde dik geldiği yerler Ekvator 23° 27’ K ( YD ) 23° 27’ G ( OD ) 23 Eylül 21 Haziran 21 Aralık Ocak Şubat Nisan Mayıs Temmuz Ağustos Ekim Kasım 21 Aralık 21 Haziran 21 Mart

48


"DÜNYANIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ EKSEN EĞİKLİĞİ ve SONUÇLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları