Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)14 Doğu boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 12.00 iken 44° Doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaç olur? a)10.00 b)11.30 c)13.00 d)14.00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)14 Doğu boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 12.00 iken 44° Doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaç olur? a)10.00 b)11.30 c)13.00 d)14.00."— Sunum transkripti:

1

2

3 1)14 Doğu boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 12.00 iken 44° Doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaç olur? a)10.00 b)11.30 c)13.00 d)14.00 e)16.20

4 2)Ekvator üzerinde, 4° batı boylamından 4° doğu boylamına gelen bir araç, ne kadar yol kat etmiştir? a)111 km b)444 km c)888 km d)1444 km e)1776 km

5 3)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin özel konumunun sonucu olamaz? a)Asya ve Avrupa arasında geçit yeri olması b)üç tarafının denizlerle çevrili olması c)Ortadoğu ve Avrupa arasında ticaret bağlantısı sağlaması d)Doğusu ve batısı arasında yerel saat farkının olması e)Doğusu ve batısı arasında yükselti farkının olması

6 4)Yeryüzünde herhangi bir noktanın enlem ve boylam yardımıyla yerinin belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? a)Özel konum b)Matematik konum c)Yerel saat d)Günberi e)Ekinoks

7 5)Aynı meridyen üzerinde kuzey yada güneye gidildiğinde aşağıdakilerden hangisinde bir değişme görülmez? a)Yer şekillerinde b)Bitki türlerinde c)Gece-gündüz sürelerinde d)Güneş ışınlarının düşme açılarında e)Yerel saatlerinde

8 6)30° doğu meridyeni üzerinde bir kutuptan diğerine doğru, ikişer derecelik aralıklarla paralel daireler çizildiğinde, kaç paralel dairesi oluşur? a)30 b)60 c)90 d)180 e)360

9 7)Türkiye’de kışın saatler, İzmit’ten geçen 30° doğu meridyeninin yerel saat ayarına göre düzenlenir. Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin yerel saati ile ulusal saat arasındaki fark en fazladır? a)Trabzon b)Konya c)Sinop d)Antalya e)Edirne

10 8)Yatay bir düzlemde dik olarak yerleştirilen bir çubuğun gölge boyu yılda iki kez sıfır olabiliyorsa, bu çubuğun yeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a)Dönenceler üzerinde b)Orta kuşakta c)Dönenceler arasında d)Kutup dairelerinde e)Kutup noktalarında

11 9)Aşağıdakilerden hangisi, sadece enlemin etkisiyle değişir? a)Sıcaklık ortalaması b)Yükselti değeri c)Gündüz süresi d)Yağış rejimi e)Doğal bitki örtüsü

12 10)Aynı paralel üzerinde yer alan iki nokta arasındaki 360 km’lik mesafeden, 6 meridyen geçmektedir. Buna göre, bu iki noktanın bulunduğu paralel dairesinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? a)13.500 km b)18.400 km c)21.600 km d)27.100 km e)36.600 km

13 11)Aşağıda verilen ülkelerden hangisi başlangıç meridyeninin batısında yer alır? a)Japonya b)Türkiye c)Fransa d)Hindistan e)Arjantin

14 12)42 boylam Güneş karşısından kaç dakikada geçer? a)100 b)125 c)168 d)94 e)78

15 13)Meridyen yayları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a)Başlangıç meridyeni İngiltere’dedir b)Boyları birbirine eşittir c)İki meridyen arasındaki mesafe her yerde aynıdır d)Meridyen dereceleri başlangıç meridyeninin doğusuna ve batısına doğru gidildikçe büyür e)Paralelleri dik keserler

16 14)21 Haziran günü Sinop’ta gündüz süresi 15 saate yakın iken Moskova’da gündüz süresi 20 saati aşar. Bu durum Sinop ile Moskova’nın hangi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır? a)Boylam derecelerinin b)Yükseltilerinin c)Enlem derecelerinin d)Yarımkürelerinin e)Nemlilik değerlerinin

17 15)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeden çok sayıda enlem geçtiğini kanıtlar? a)Yerel saat farkının çok olması b)Kuzey-güney yönünde geniş olması c)Yükseltinin fazla olması d)Karasallık-denizellik farkının fazla olması e)Gündüz uzunluğunun fazla olması

18 16)124 Doğu boylamı hangi saat dilimi içinde yer alır? a)2 b)4 c)6 d)8 e)9

19 17)Kış mevsiminde Türkiye’nin ortak saatinin kullanıldığı meridyende bulunan bir merkezden 32 boylam daha batıda olan bir merkez kaçıncı saat diliminde yer almaktadır? a)24 b)10 c)18 d)5 e)11

20 18)Aşağıdakilerden hangisi matematik konum sonucunda oluşmuştur? a)Asya kıtasının iç kesimlerindeki çöller b)İki farklı karakterde olan akıntı sisteminin karşılaşma alanlarında balıkçılığın yaygın olması c)Türkiye’de buzul göllerine rastlanması d)Ekvatorda kalıcı karlara rastlanması e)Kutuplara doğru sıcaklıkların azalması

21 19)A ve B noktaları arasındaki zaman farkı 200 dakika ise bu noktalar arasındaki boylam farkı kaç derecedir? a)40° b)50° c)100° d)75° e)80°

22 20)Dört ayrı noktaya dikilen 1 metrelik çubuğun gölge boyu ve yönü sürekli aynı ise bu noktaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a)Özel konumları b)Denize olan konumları c)Enlemleri d)Boylamları e)Yükseltileri

23 21)Koordinatları 30°G, 75°B olan A merkezinden hareket eden bir araç 40°G, 85°B’da yer alan B merkezine en kısa yoldan ulaşmak için hangi yönde yol almalıdır? a)Güney b)Kuzeybatı c)Güneydoğu d)Kuzeydoğu e)Güneybatı

24 22)Aşağıdaki coğrafi konumla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi, yerin küresel olan şeklinin sonuçlarından biri değildir? a)Matematik iklim kuşaklarının oluşması b)Yerel saat farklarının ortaya çıkması c)Sıcaklıkların Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması d)Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşim yükseltisinin alçalması e)Ekvatordan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesi

25 23)Ekvator üzerindeki bir noktadan Kuzey kutbuna doğru aynı meridyen üzerinde ilerleyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini gözleyemez? a)Tarımın yükselti sınırının düştüğünü b)Yerel saatin değiştiğini c)Gece-gündüz süre farkının arttığını d)Sıcaklık ortalamalarının düştüğünü e)Daimi kar sınırının alçaldığını

26 24) “İnsan yaşamını etkileyen ana etmenlerden biri enlemdir.” Aşağıdakilerden hangisinin enleme göre değiştiği söylenemez? a)Ekonomik etkinlikler b)Yerleşim yükseltisi c)Nüfus dağılımı d)Ortalama yükselti e)Yıllık sıcaklık ortalaması

27 25)Aşağıdakilerden hangisi bir merkezin özel konumu ile ilgili değildir? a)Komşu bölgelere göre yeri b)Ana yollara göre konumu c)Bulunduğu yarımküre d)Sanayinin gelişmiş olması e)Yağış oluşumunun şekli

28 26)Bir bölgenin yalnızca Ekvatora uzaklığının bilinmesiyle aşağıdakilerden hangisinin saptanma olanağı yoktur? a)Noktasal dönüş hızının b)Matematik iklim kuşağının c)Gece-gündüz süre farkının d)Bulunduğu saat diliminin e)Enlem derecesinin

29 27)Aşağıdakilerden hangisi özel konum etkisine örnek değildir? a)İç Anadolu Bölgesinde yıllık sıcaklık farkının kıyı Ege’den fazla olması b)Karadeniz Bölgesinde bulutluluk oranının İç Anadolu’dan fazla olması c)Güneydoğu Anadolu Bölgesinin temmuz ayı ortalama sıcaklığının Akdeniz’den fazla olması d)Toroslar’ da orman üst sınırının Karadeniz dağlarından yüksek olması e)İç Anadolu Bölgesinden Doğu Anadolu Bölgesine gidildikçe ortalama sıcaklığın düşmesi

30 28)Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yalnızca özel konumuyla açıklanabilir? a)Yerel saati b)Aydınlanma süresi c)Yıllık sıcaklık farkı d)Yetiştirilen ürünler e)Yer altı kaynakları

31 29)Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkisiyle açıklanamaz? a)Yerleşim yükseltisinin seçimi b)Denizlerin tuzluluk oranları c)Bitki örtüsü kuşakları d)Matematik iklim kuşakları e)Gece-gündüzün ard arda yaşanması

32 30)Güneş ışınlarının aynı yarımkürede farklı enlemlere farklı açı ile gelmesi, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili değildir? a)Matematik iklim kuşaklarının b)Tarımsal ürün farklılığının c)Nüfus dağılımındaki farklılığın d)Denizlerin tuzluluk oranlarındaki farklılığın e)Yerel saat farklarının

33 31)Türkiye’de ulusal saat ayarının 2.saat dilimine göre yapıldığı bir dönemde tam öğle vakti 29° Doğu meridyeninde yer alan İstanbul’da yerel saat kaç olmalıdır? a)12.00 b)12.04 c)11.56 d)12.56 e)13.56

34 32)30° Batı meridyeni üzerinde bulunan bir şehir kaç no’lu saat diliminde yer alır? a)22 b)23 c)24 d)21 e)2

35 33)23 Eylül günü 45° Doğu meridyeninde bulunan Hakkari’de Güneşin doğuş saati 06.00’dır. 30° Doğu meridyeni üzerinde bulunan İzmit’te Türkiye saati ile Güneş saat kaçta batar? a)18.00 b)17.00 c)19.00 d)16.00 e)20.00

36 34)Güneş Türkiye’nin en doğusunda, ufukta en yüksek noktaya ulaştığında en batı ucunda yerel saat kaçtır? a)13.16 b)10.44 c)13.00 d)11.56 e)12.00

37 35)Aşağıda aynı gün içerisinde saatleri verilen yerlerden hangisi diğerlerine göre daha doğudadır? a)10.00 b)08.00 c)13.00 d)09.00 e)02.00

38 36)Farklı meridyenlerde bulunan X ve Y noktalarında kullanılan saat aynı ise bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? a)Yarımkürelerin aynı olmasıyla b)Aynı enlemlerde yer almalarıyla c)Boylamlarının aynı olmasıyla d)Aynı saat dilimi içinde olmalarıyla e)Aynı ülkede yer almalarıyla

39 37)Aralarında 20°’lik meridyen farkı bulunan iki kentten batıdakinde saat 10.50 iken doğudaki kentte yerel saat kaçtır? a)09.30 b)11.30 c)10.20 d)09.00 e)12.10

40 38)42° Doğu meridyeni üzerinde bulunan X merkezinde saat 03.00 tarih 21 Kasım iken, 58° daha batıdaki Y merkezinde saat ve tarih nedir? a)20 Kasım 06.52 b)22 Kasım 11.08 c)21 Kasım 18.52 d)21 Kasım 00.30 e)20 Kasım 23.08

41 39)21 Martta İzmit’te Güneş doğduğunda Londra’da yerel saat kaçtır? a)08.00 b)07.00 c)04.00 d)09.00 e)05.00

42 40)40° Doğu meridyenindeki bir kentte günün Salı, saatin 02.00 olduğu anda, 45° Batı meridyeni üzerinde yer alan bir başka kentte gün ve saat aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a)Salı, 06.40 b)Pazartesi, 06.40 c)Pazartesi, 20.20 d)Salı, 21.20 e)Çarşamba, 06.40


"1)14 Doğu boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 12.00 iken 44° Doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaç olur? a)10.00 b)11.30 c)13.00 d)14.00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları