Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL FAKTÖRLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Gökhan Demirtaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL FAKTÖRLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Gökhan Demirtaş."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL FAKTÖRLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Gökhan Demirtaş

2 Amaç •Gelişmiş ve gelişmekte olan 71 ülkede kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) üzerine etkisini 1995–2002 yılları arasında, yatay–kesit veriler kullanarak incelemektir.

3 İçindekiler •DYY TEORİLERİ •DYY’LERİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER –EKONOMİK –KURUMSAL •UYGULAMA –Kurumsal Faktörlerin DYY Akımları Üzerine Etkisi

4 Teori •Ekonomik Faktörler –Piyasa Büyüklüğü –Dışa açıklık –Emek Maliyeti •Kurumsal Faktörler –Politik İstikrar –Hukukun Üstünlüğü –Yolsuzlukla Mücadele

5 Kurumsal Faktörlerin DYY Üzerine Etkisi: Ampirik Literatür Taraması •Pozitif Etki –Brunetti vd. (1997); Globerman ve Shapiro (2004); Bénassy-Quéré vd. (2005); Alfaro vd. (2003) •Negatif Etki –Yok •Etkisiz / Anlamsız –Iannatos (2000); Stein ve Daude (2001)

6 Yöntem •Yatay Kesit Veri –Verinin yapısının zaman serisi ve panel veri çalışmalarına uygun olmaması •71 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke •1995-2002 yılları arasına ilişkin verinin ortalaması

7 Hipotez / Beklenti •Kurumsal iyilik ile DYY akımları arasında pozitif bir ilişki vardır. •Kurumsal iyiliğin arttığı ülkelere doğru DYY akımları artarken, kurumsal iyiliğin düşük olduğu ülkelere doğru azalmaktadır.

8 Model •İSTİKRAR –Politik İstikrar Endeksi •HUKUK –Hukuk Sistemi Endeksi •YLSZLK –Yolsuzlukla Mücadele Endeksi •KURUMSAL –Kurumsal İyilik Endeksi –3 Kurumsal Değişkenin Toplamı

9 Veri Kaynağı •Ekonomik Değişkenler –Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri •Kurumsal Değikenler –Kaufman, Kray ve Mastruzzi (2003) tarafından hazırlanan Dünya Bankası tarafından yayınlanan endeksler

10 Ampirik Sonuçlar

11 Sonuç •Ekonomik değişkenler arasında piyasa büyüklüğünün DYY üzerine etkisi belirsizdir. •DYY akımlarını açıklamada dışa açıklık önemli bir makroekonomik belirleyicidir.

12 Sonuç •Politik istikrar DYY akımlarını pozitif etkilemektedir. •Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzlukla Mücadelenin DYY üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir. •Kurumsal faktörler bir bütün olarak ele alındığında ise pozitif etki olduğu görülmektedir.

13 Sonuç •Politika yapıcılar, kurumsal faktörleri birbirinden ayırmaksızın düzenlemeler yapmalı ve yatırımlar için gerekli iklimi hazırlamalıdır.


"KURUMSAL FAKTÖRLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Gökhan Demirtaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları