Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 Selçuklu Endüstri Meslek Hiçbirşey için "BENİMDİR" deme, sadece de ki; "YANIMDADIR" Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 Selçuklu Endüstri Meslek Hiçbirşey için "BENİMDİR" deme, sadece de ki; "YANIMDADIR" Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur,"— Sunum transkripti:

1 2010 Selçuklu Endüstri Meslek Hiçbirşey için "BENİMDİR" deme, sadece de ki; "YANIMDADIR" Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder... DAİMA SENİNLE KALMAZ GRUP

2 Eyüp DÖNERKAYA Nazım BÜTÜNER Tevfik Nafiz KÜÇÜKYAĞLIOĞLU 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

3 Veritabanı Nedir? Ünite Soruları Verilerimizi neden kaydetmeliyiz? Temel Soru Öğretim Programı Tasarım Soruları 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

4 Değerlendirme Planı Proje çalışması başlamadan önce 1.K-W-L Şeması K-W-L ŞemasıK-W-L Şeması 2.Ön Bilgiyi Ölçme Soruları (Denetim Tablosu) Ön Bilgiyi Ölçme Soruları (Denetim Tablosu)Ön Bilgiyi Ölçme Soruları (Denetim Tablosu)

5 Değerlendirme Planı Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar 1.Araştırma sorularına Dayalı Değerlendirme (Blog) (Blog) 2.Öz Değerlendirme (Blog) (Blog) 3. Öz Değerlendirme (Wiki) (Wiki) 4. Öz Değerlendirme (Yayın) (Yayın) 5. Öz Değerlendirme (Sunu) (Sunu) 6.Akran Değerlendirme Akran DeğerlendirmeAkran Değerlendirme

6 Değerlendirme Planı Proje çalışması tamamlandıktan sonra 1.Çizim Denetim Listesi Çizim Denetim ListesiÇizim Denetim Listesi 2.Şiir Alıştırmaları.Şiir Alıştırmaları.Şiir Alıştırmaları 3.Proje Denetim Listesi Proje Denetim ListesiProje Denetim Listesi 4.Kavram Haritası Kavram HaritasıKavram Haritası Örnek Kavram Haritası

7 Ders sırasında; öğrencilerin sınıftaki davranışları ve etkinliklere katılımını denetlemek amacıyla “araştırma sorularına dayalı değerlendirme” kullanılacaktır. Proje çalışması sırasında öğrencinin blog çalışmasında “blog öz değerlendirme formu” kullanılarak öğrenci değerlendirilir, ayrıca “sunum öz değerlendirme formu” aracılığıyla öğrencinin sunumundaki amaçların genel yapıya uygun olup olmadığını ve bu amaçları gerçekleştirip gerçekleştiremediği değerlendirilir. Ayrıca “yayın öz değerlendirme formu” ve “wiki öz değerlendirme formu” kullanılarak öğrenciler değerlendirilir.blog öz değerlendirme formusunum öz değerlendirme formuyayın öz değerlendirme formuwiki öz değerlendirme formu Değerlendirme Özeti

8 Proje çalışmasının tamamlanmasından sonraki aşamada değerlendirme amacıyla sunulan araçlardan “çizim denetim listesi” ve “proje denetim listesi” aracı kullanılarak öğrenci kendi yaptığı projede eksiklikler olup olmadığını tespit ederek bir kez daha kendini değerlendirecektir. Ünite ilgili son olarak “şiir alıştırmaları” değerlendirme ölçeği uygulanır Oylama ile öğrencinin görüşlerini alarak sınıfın öğrenmişlik düzeyi gözlemlenir.çizim denetim listesiproje denetim listesişiir alıştırmaları Değerlendirme Özeti

9 Değişkenlik hayatta kalma mücadelesini nasıl etkiler? Temel sorusuyla üniteye başlanarak öğrencilere beyin fırtınası yaptırılır. Daha sonra tartışma sırasında günlüklerine notlar ve sorular yazdırılır. Önceki bilgi düzeylerini ölçmek için denetim listeleri dağıtılır. (2 Saat )denetim listeleri Denetim listeleri toplanıp değerlendirildikten sonra öğrencilere kavram haritası dağıtılır. Öğrenciler bildikleri ve merak ettikleri kısımlarını yazdıktan sonra proje işleniş kısmında boş bırakılan yerleri her dersin sonunda ara değerlendirme amaçlı kullanacaklardır. Proje işleniş kısmına geçmeden önce öğrenciler gruplara ayrılır ve her gruba konular dağıtılarak Blog, wiki, yayın, sunu, bülten ve broşür yapmaları istenir. Yapacakları sunumlarla ilgili denetim soruları dağıtılır. Kullanacakları araçlarla ilgili araç kullanma rehberleri verilir. (2 saat)kavram haritasıBlogwikiyayınsunubültenbroşüraraç kullanma rehberleri Hafta: 1 Öğretim Prosedürleri Hafta: 1

10 1.grup çevremizde sayısız madde var konusu ile ilgili hazırlamış oldukları blog sunusunu sınıf ortamında sunarlar. Arkadaşları bu grubu akran değerlendirme ve öz değerlendirme formları kullanarak değerlendirilirler. Son olarak ta sınıfa Araştırmaya Dayalı Değerlendirme Soruları dağıtılır. (2 saat) akran değerlendirmeöz değerlendirmeAraştırmaya Dayalı Değerlendirme Soruları 2.grup maddenin halleri (katı, sıvı ve gaz) konusu ile ilgili hazırlamış oldukları wiki sunusunu sınıf ortamında sunarlar. Arkadaşları bu grubu öz değerlendirme formu kullanarak değerlendirirler. Bu iki gruba ara değerlendirme yapılır. (2 saat)wiki sunusunu öz değerlendirme formuara değerlendirme Hafta: 2 Öğretim Prosedürleri Hafta: 2

11 3.grup maddenin halleri (katı, sıvı ve gaz) konusu ile ilgili hazırlamış oldukları power point sunusunu sınıf ortamında sunarlar. Arkadaşları bu gubu öz ve akran değerlendirme formu kullanarak değerlendirirler. (2 saat)power point sunusunuöz ve akran değerlendirme formu 4.grup erime ve bozulma konusu ile ilgili hazırlamış oldukları sunuyu sınıf ortamında sunarlar. Arkadaşları bu gubu öz ve akran değerlendirme formu kullanarak değerlendirirler. (2 saat)sunuyuöz ve akran değerlendirme formu Hafta: 3 Öğretim Prosedürleri Hafta: 3

12 Tüm gruba proje denetim listesi dağıtılıp değerlendirilir. Daha sonra son değerlendirme amaçlı Kavram Haritası ve çizim denetim listesi uygulanır. Ünite ile ilgili son olarak şiir alıştırmaları ile değerlendirme yapılır. (4 saat)proje denetim listesiKavram Haritasıçizim denetim listesişiir alıştırmaları Hafta: 4 Öğretim Prosedürleri Hafta: 4

13 Farklılaştırılmış Öğretim İçin Destekler Kaynaştırılmış öğrenciler için diğer arkadaşları ile birlikte grup çalışmaları yaptırılacaktır. Velileri ile işbirliği yapılarak evde konu ile ilgili basit uygulamalar yaptırlması tavsiye edilebilir. Yapılması planlanan grup çalışmalarında yetenekli öğrencilere grubun sorumluluğu verilecek ayrıca konu ile ilgili daha kapsamlı deney ve çalışmalar yapması için laboratuar imkanı sunulacaktır.

14 Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar TarayıcıProjeksiyonBilgisayarlarTelevizyonYazıcı Fotoğraf Makinası İnternet Bağlantısı Teknoloji-Donanım

15 Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar Teknoloji—Donanım Web sitelerine erişmek için Internet, Broşür için fotoğraf çekmek için dijital fotoğraf makinesi Teknoloji —Yazılım Slâyt sunuları için gerekli yazılımı Blog ve wiki siteleri BlogwikiBlogwiki Anonim Grubu Wiki Sitesi

16 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

17  ADO.NET – Providers  ADO.NET – Connection  ADO.NET – Command  ADO.NET – DataAdapter  ADO.NET – Parametre  ADO.NET – DataReader  ADO.NET – DataSet  ADO.NET – DataTable 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

18 .Net tabanlı uygulamalar için birincil veriye ulaşım modeli.  ADO’nun sonraki versiyonu  İki kısma ayrılabilir  Provider (sağlayıcı) objeleri  DataSet objeleri  System.Data namespace  System.Data.xxx namespace 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

19  Veri kaynağına bağlantı ve ulaşımı sağlarlar.  Her veri kaynağının kendisi için yazılmış provider objeleri vardır.  Genel olarak provider’lar  Connection  Command  Parameter  DataAdapter  DataReader olarak sayılabilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

20  Veri kaynağına ulaşmak için kullanılacak bağlantıyı sağlar.  Belirli tipleri  OdbcConnection  OleDbConnection  SqlConnection  OracleConnection  Db2Conneciton 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

21  Object Linking and Embedding Database  OleDb herhangi bir veri kaynağına herhangi bir ortamdan ulaşmayı hedefleyen bir teknoloji  Veri kaynağı değişse bile aynı araçları kullanarak veriye erişim  Odbc( Open Data Base Connectivity ) vs OleDb  System.Data.Oledb 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

22 Bağlantını özelliklerini ayarlamak için ekranın altındaki bağlantı nesnesine sağ tuşla tıklayıp, açılan menüden Properties sekmesini seçilmelidir. Açılan pencereden bağlantının ismini değiştirdikten sonra Connection String özelliğine tıklayarak, nesnenin bağlantı Özelliklerinin ayarlandığı pencere açılmalıdır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

23 Açılan pencerenin ilk tabından bağlanılacak Veri kaynağının tipi seçilir. DB2 veritabanına bağlanmak için Microsfot Jet 4.0 OLE Db Provider seçeneği seçilmelidir. Not: Bu işlem Server Explorer’da bağlantı tanımlama İşlemi ile hemen hemen aynıdır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

24 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

25 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

26 VVeri kaynağına üzerinde okuma, yazma, güncelleme, silme gibi işlemleri yapmayı sağlar. BBelirli tipleri OOdbcCommand OOleDbCommand SSqlCommand OOracleCommand DDb2Command 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

27 OOleDb teknolojisini kullanır. SSık kullanılan değişken ve fonksiyonları CCommandText CConnection PParameters TTransaction EExecuteNonQuery() ‏ EExecuteReader() ‏ 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

28  Yapıcıları  OleDbCommand()  OleDbCommand(string commandText)  OleDbCommand(string commandText, OleDbConnection myoledbConnection)  OleDbCommand(string commandText, OleDbConnection myoledbConnection, OleDbTransaction myoledbtransaction) 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

29 Nesnenin tipi Nesnenin Adı Çalıştıracağı komut Kulanacağı bağlantı 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

30  Command nesnesine tek bir parametre bilgisi sağlar.  Kulanım metodu  Parametre eklenecek yerileri özel bir karakterle ayrılmış bir command nesnesi oluştur.  Parametreleri daha önceden belirlenmiş değerlerle doldur.  Komutu çalıştır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

31 Parametre Ekle Parametrenin Tipi Parametrenin Boyutu Parametreye Değer Atama 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

32 BBüyük veri yığınları üzerinde herhangi kayıt yapmadan efektif bir şekilde çalışmayı sağlar. BBelirli tipleri OOdbcDataReader OOleDbDataReader SSqlDataReader OOracleDataReader DDb2DataReader 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

33  Yapıcısı yerine command nesnesinin ExecuteReader() fonksiyonundan dönen nesneyi kullanır.  OleDbDataReader ordr = ocmd.ExecuteReader();  Read() fonksiyonu çağrılarak okumaya başlar veya sonraki kayıta geçer.  if(ordr.Read()) ‏  While(ordr.Read()) ‏  Reader nesnesinin indexli elemanları veya Get fonksiyonları ile veriye ulaşılır.  ordr[0].ToString();  ordr[“KolonAdı”].ToString() ‏  ordr.GetString(0); 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

34  Eğer bağlantı sonradan kullanılmaya devam edecekse Close() fonksiyonu ile reader nesnesi kapatılmalıdır.  ordr.Close() ‏  Sık kullanılan değişken ve fonksiyonları  IsClosed  FieldCount  GetInt32(), GetDecimal(), GetString()......  IsDBNull() ‏  Read() ‏  Close 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

35 Reader Nesnesine Veri Çek OleDbDataReader Nesnesi Kolon numarasına göre veri çekilmesi Eğer veri varsa 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

36  Sık kullanılan değişken ve fonksiyonları  Fill() ‏  Update() ‏ Uyarı : SqlDataAdapter nesnesini SqlDataAdapter(string selectCommandString, string connectionString) metodu ile oluşturmak yerine var olan bir bağlantı nesnesini kullanmak performansı arttırır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

37 AdataAdapter Nesnesini Oluştur Bağlantı Nesnesini Ekle Dataset Nesnesini Oluştur Verileri Dataset Nesnesine Aktar 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

38  Dataset objeleri hafızada basit bir ilişkisel veritabanı tanımlamaya yarayan sınıflardır.  DataAdapter nesnesini kullanarak veriye ve veritabanın şemasına olaşır.  DataSet sınıfları  DataSet  DataTable  DataColumn  DataRow 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

39 DataSet objeleri hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

40 DDataset sınıfı bütün veritabanını temsil eder. TTabloları ve tablolar arasındaki bağlantıları içerir. DDataAdapter sınıfının Fill() fonksiyonu ile içerisi doldurulur. SSık kullanılan fonksiyon ve özellikleri TTables AAcceptChanges() ‏ CClear() ‏ 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

41  Yapıcıları  DataSet()  DataSet(string dataSetNameString) ‏  Örnek  DataSet myDataSet = new DataSet();  DataSet myDataSet = new DataSet("myDataSet"); DataSet Tipi Nesnenin Adı Yeni bir Nesne Oluştur Tablonun Adı 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

42  DataSet nesnesinin içerisinde bulunur.  Adı, satırları ve sütunları vardır.  Genellikle yapıcısı ile oluşturulmak yerine DataSet nesnesinde ulaşılarak kullanılır.  Bir DataSet nesnesinin içerisinde birden fazla DataTable sınıfı bulunabilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

43 DataAdapter Nesnesi Komut Nesnesi Dataset Nesnesinin İlk Tablosunun Satırları Dataset Nesnesine Veri Çek Dataset Nesnesi İlk satırdan kolon numarasına göre veri çekilmesi 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

44  Hedef veri kümesini filtrelemek için kullanılır.  Belirli satırları eler, diğerlerini geçirir.  Where konutu olmadan bütün satırlar çekilir.  Kolonlar üzerinde çalışır.  Veri tipine göre yazılmalıdır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

45  SELECT * FROM PERSONEL WHERE ADI = ‘ALİ’  Bu sorgu personel tablosundan adı ALİ olan tüm kayıtları getirir.  Where anahtar kelimesi tablo adından sonra gelmelidir.  Daha sonra filtreleme kriterleri gelmelidir.  SELECT * FROM PERSONEL WHERE ADI LIKE ‘AL%’  Bu sorgu personel tablosundan adı AL ile başlayan tüm kayıtları getirir.  LIKE anahtar kelimesi benzer kayıtları getirir.  SELECT * FROM PERSONEL WHERE ADI = ‘ALİ’ AND SOYADI = ‘KAYA’  Where anahtar kelimesi birden fazla filtreleme kriterini aynı anda içerebilir  Bu örnekte tablodan hem adı ALİ soyadı KAYA olan kayıtlar döner. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

46  Tablodaki verileri değiştirmek/güncellemek için kullanılır.  Delete->Insert yönteminden daha efektiftir.  Genellikle Where anahtar kelimesi ile beraber kullanılır.  Güncellenecek kolon isimleri ve değerleri verilmelidir  Komut nesnesinin içerisine yazılarak ExecuteNonQuery fonksiyonu çağrılarak çalıştırılır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

47  UPDATE PERSONEL SET ADI = ‘ALİ’  Personel tablosundaki tüm kayıtların ad alanlarına ALİ yazar.  UPDATE PERSONEL SET YAS = 18 WHERE YAS < 18  Personel tablosundan yaşı 18 den küçük olan tüm kayıtları 18 yaşına getirir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

48  İki tablonun kolonlarını birleştirerek tek satırda veri getirir.  Tabloların genellikle birer kolonlarının eşleştirilmesiyle gerçekleştirilir.  Benzer kolon isimlerinde tablolara kod adı verilerek ilgili kolonlar işaretlenebilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

49 TANVELİ22222 KAYAALİ11111 SOYADADTCID KIMLIK 70611111 50511111 NOTDERS KOD TCID NOTLAR FİZİK5 DERSADDRSKOD KİMYA6DERSLER 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

50  Kimlik tablosunda öğrencinin TC Kimlik numarası, adı ve soyadı  Dersler tablosunda derslerin kodları ve adları  Notlar tablosunda ise öğrencilerin dersler bazında aldıkları notlar bulunmaktadır.  Bir öğrencinin belirli bir dersten aldığı notu nasıl buluruz? 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

51  Eşleşme  Kimlik tablosu ve Notlar tablosu arasında TCKIMLIK kolonları ile  Notlar tablosu ve Dersler tablosu arasında ise DRSKOD ve DERSKOD kolonları arasında gerçekleştirilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

52  Eğer öğrencinin TC Kimliği de öğrenilmek istenseydi aynı kolon ismi hem Kimlik tablosunda hem de Notlar tablosunda bulunduğu için sorun çıkabilirdi. Bu sorunu engellemek için: SELECT KIMLIK.TCKIMLIK, ADI,SOYADI,DERSAD,NOT FROM KIMLIK,NOT,DERSLER WHERE KIMLIK.TCKIMLIK = NOTLAR.TCKIMLIK AND NOTLAR.DERSKOD = DERSLER.DERSKOD 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

53  Veriler uygun şekilde tasarlanmış veritabanında tutulacaktır.  Ödev tesliminde kodlar ve veritabanı dosyası beraber teslim edilecektir.  Tablo tasarımı, ekran tasarımı, hata kontrolü ve kod kalitesi değerlendirme kriterleridir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

54  Varlık-ilişki modelinin sunduğu 3 temel kavram: varlık kümesi, nitelik, ilişki kümesi kavramlarıdır.  Gerçek dünyayı soyutlayarak semantik modelleme yapmak için kullanılabilen bu üç kavram birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamaktadır.  Varlık kümesi ile nitelik, ya da varlık kümesi ile ilişki kümeleri birbirinin yerine kullanılabilir; aynı konuda değişik düzenlemeler yapılabilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

55  Varlık-ilişki modelinin sunduğu 3 temel kavram: varlık kümesi, nitelik, ilişki kümesi kavramlarıdır.  Gerçek dünyayı soyutlayarak semantik modelleme yapmak için kullanılabilen bu üç kavram birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamaktadır.  Varlık kümesi ile nitelik, ya da varlık kümesi ile ilişki kümeleri birbirinin yerine kullanılabilir; aynı konuda değişik düzenlemeler yapılabilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

56  “telefon numarası” kişi varlık kümesinin bir niteliği olarak düşünülürse;  “telefon numarası” kişilerden bağımsız olarak varolamaz.  bir kişinin sadece bir telefon numarası bulunabilir.  birden çok kişinin telefon numarası aynı olabilir (telefon numarası kişi varlık kümesinin anahtarlarından biri olarak tanımlanmadığı sürece). 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

57  “telefon numarası” ayrı bir varlık kümesi olarak düşünülüp, bu varlık kümesi ile kişi varlık kümesi arasında ilişki kurulursa;  telefonun numarası dışında nitelikleri de bulunabilir.  kişi ve telefon varlık kümeleri arasındaki ilişkinin türüne göre her kişinin bir ya da birçok telefonu olabilir.  bir telefon numarası bir ya da birçok kişiye verilebilir. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

58  "Banka hesabı" banka şubesi ve müşteri varlık kümeleri arasında bir ilişki olarak düşünülebilir.  “Banka hesabı” ayrı bir varlık kümesi olarak düşünülüp bu varlık kümesi ile banka şubesi ve müşteri varlık kümeleri arasında birer ilişki de kurulabilir. Banka Şubesi Banka Hesabı Yatırım Müşteri Banka Hesabı Vadeli 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

59  Veri modellemede varlık kümelerinin, niteliklerin ve ilişki kümelerinin seçimi çok önemlidir, Ancak bunların nasıl seçileceğine ilişkin kesin kurallar da yoktur.  Kuruluşun öncelikleri ve uygulamaların özellikleri yanında veri modellemeyi gerçekleştiren bilişim teknik personelinin anlayışı da düzenlemede etkili olmaktadır. 2010 Selçuklu Endüstri Meslek

60 Kurs süresince teknik bilgi ve desteklerinden dolayı kurs öğretmenimiz Sayın H.H.Fuzuli KARATAY’a Teşekkür ederiz. EU TE AMO Grubu © 2010 2010 Selçuklu Endüstri Meslek


"2010 Selçuklu Endüstri Meslek Hiçbirşey için "BENİMDİR" deme, sadece de ki; "YANIMDADIR" Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları