Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ Dayanak DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ Dayanak DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı."— Sunum transkripti:

1

2 KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

3 Dayanak DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038 Görev: Madde 1- İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

4 Taşra teşkilatı: Madde 8- (Değişik: 26/4/1976-1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 1/7/2010-6002/7 md.) Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur. İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler. İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir. Müftülük kursu, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

5

6

7 2012-2016 Stratejik Plan Paydaşları Diyanet İşleri Başkanlığının ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlarda yararlanan kişi, grup veya kurumlar hizmet alanlar olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  Vatandaş, soydaş, dindaşlar ve diğer insanlar  Milli Eğitim Bakanlığı  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Adalet Bakanlığı  Sağlık Bakanlığı  Diğer Bakanlıklar  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf-Dernek-Sendika vb.)  Basın/Yayın Kuruluşları  Yerel Yönetimler

8  26.10.2011 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü  10.02.2011 tarihli Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokol  14.12.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ili Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

9  13.01.2012 tarihli Başbakanlık- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Arasında Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılacak Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Protokol  30.04.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü Arasında Yaz Kurslarına Katılanlara İlişkin İşbirliği Protokolü  Diyanet İşleri Başkanlığı 12-16 Ekim 2009 Tarihli 4. Din Şurası 14-22. Maddeler

10

11 DİN HİZMETLERİ PLANLAMASINA ESAS OLAN 2013 EYLEM PLANININ AMAÇLARI  1- Bütün personeli aktif hale getirmek.  2- Cami dışı Din Hizmeti alanlarını tespit etmek.  3- Her bir alanın hedef kitlesini ve amacını belirlemek.  4- Belirlenen amaçlar doğrultusunda hizmet edecek gönüllü eleman temin etmek.  5- Hiyerarşik yapı oluşturarak görev taksimatı yapmak ve uygulanabilir programlar oluşturup, alanda tatbik etmek.  6- Personel arasında adaleti sağlamak ve kurum aidiyeti bilincini güçlendirmek.  7- Bireyselleşmenin, bencilliğin ve dünyevileşmenin olumsuzluklarının önüne geçmek.  8- İstihdamda verimliliği artırmak.  9- Görev ve sorumluluk duygusunu ölçülebilir hale getirmek.

12  Bu projede geçen;  Başkan : İl Müftüsünü  Başkan Yardımcısı : İl Müftü Yardımcılarını  Sorumlu : Vaiz, Vaize, Din Hizmetleri Uzmanı  Grup Başkanı : Kur’ân Kursu Öğreticisini İmam Hatip veya Müezzin Kayyımı  Grup Üyeleri : Grup Başkanı tarafından seçilen Kur’ân Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımı ifade eder.

13 Bu planlamada;  Her projenin Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sorumlusu, Grup Başkanı ve Üyeleri belirlendi.  Buna göre projelerde; her Müftü Yardımcısına üç Vaiz, her Vaize üç veya beş proje; her projede bir Din Görevlisi Grup Başkanı ve her Grup Başkanının kendi seçmiş olduğu beş Din Görevlisi bulunmaktadır.

14 Mustafa KINAY (Başkan Yardımcısı) 1- Huzurevi 2- Sevgi Evleri 3- Yatalak Hastalar ve Yaşlılar 4- Sokak Çocukları Yusuf ANIK (Sorumlu Vaiz) Oğuz YILMAZ (Sorumlu Vaiz) Murat EROĞLU (Sorumlu Vaiz) 1- Emekliler 2- Cezaevi 3- Boşanmış Aileler 1- Çocuk Evi 2- Engelliler 3- Hastaneler 4- Kültür-Sanat Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan)

15 Ziyaeddin KIRBOĞA (Başkan Yardımcısı) Salih HAN (Sorumlu Vaiz) Sırrı Fuat ATEŞ (Sorumlu Vaiz) Murat GÖK (Sorumlu Vaiz) 1- Yöresel Sanatçılar (Romanlar-Abdallar) 2- Fakirler 3- Kahvehaneler 4- Organize Sanayi İşçileri 5- Çarşı Esnafı Ekibi 1- Şehit ve Gazi Aileleri 2- Gençlik ve Spor 3- Okullar 4- Yurtlar ve Dershaneler 5- Düğün, Nişan, Sünnet, Taziye 1-STK, Organize Sanayi, Odalar Birliği 2- Dernek ve Vakıflar 3- Hac ve Umre Uğurlama ve Karşılama 4- Köyleri İrşad, Taziye, Dua Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan)

16 Ali ABAY (Başkan Yardımcısı) Zübeyde OKUYUCU Ümmühan ŞİMŞİR (Sorumlu Vaiz) Hediye YALVAÇ (Sorumlu Uzman) (Sorumlu vaiz) 1-Sevgi Evleri 2-Rehabilitasyon Merkezi 3-Şehit Aileleri 4-Hanımlar Lokali 5-Evlenecek Çiftlere Eğitim 1- Huzurevi 2- Çocuk Evi 3- Doğum Evi 4- Boşanmış Aileler 1- Cezaevi 2- Düğün, Nişan ve Sünnet 3- Taziye Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan)

17 Grup Başkanı Nesip PARLAK Grup Başkanı Mehmet Ali TUNÇ Grup Üyeleri: 1-Selim YERLİ 2-Hamdi ESGİN 3-Rakip KARA 4-Mehmet ÖZKARA 5-Halit AKSOY Grup Üyeleri: 1-Abdurrahim GÜN 2-Duran SAK 3-Fatih DOĞRUAY 4-Talat OĞUZ 5-Recep BOLACA Murat EROĞLU (Sorumlu Vaiz) ÇOCUKEVİ ENGELLİLER HASTANE Grup Başkanı İ. Hakkı UYSAL Grup Üyeleri: 1-Y. Ali UYSAL 2-Mustafa AYDIN 3-D. Ali APAYDIN 4-İ.Hakkı KIRBOĞA 5-İsmail ÇELİK KÜLTÜR-SANAT Grup Başkanı Osman GÖZEL Grup Üyeleri: 1-M.Sami DÜNDAR 2-Halil YEŞİLDAL 3-M.Raif UYSAL 4-M.Akif BALCI 5-H.Ali KAÇMAZ

18 Grup Başkanı Nurullah ŞENGÜL Grup Başkanı Ali OKUR Grup Üyeleri: 1-Ahmet TÜREDİ 2-Yusuf SERİN 3-Osman KUTUCU 4-İsmail ÖZDEMİR 5-Ali Şahin MUTLU Grup Üyeleri: 1-İbrahim KILINÇ 2-Adem TOZ 3-Mehmet TÜRKBEN 4-Ramazan DOĞAN 5-Hacı APAYDIN Oğuz YILMAZ (Sorumlu Vaiz) EMEKLİLER CEZAEVİ BOŞANMIŞ AİLELER Grup Başkanı Nejdet AYDOĞDU Grup Üyeleri: 1-Mahmut KOCAOĞLU 2-Celal AKYÜZ 3-İlyas BALOĞLU 4-Osman UĞUR 5-Abdürrahim GÜN

19 Grup Başkanı Ahmet AYDENK Grup Başkanı Hayati KAVAS Grup Üyeleri: 1-İhsan ÖZDEMİR 2-Abidin KARA 3-Kadir ÇOTUK 4-Mehmet ARSLAN 5-H.Hüseyin CERAN Grup Üyeleri: 1-Mehmet KANTAR 2-İsmail AKGÜN 3-Fevzi GÜNER 4-Sami DÜNDAR 5-Ali HANÇER Yusuf ANIK (Sorumlu Vaiz) Y.HASTA VE YAŞLILAR SEVGİ EVLERİ HUZUREVİ Grup Başkanı İsmail ÖZDEMİR Grup Üyeleri: 1-Şükrü ÖZDEMİR 2-Mehmet BOZKURT 3-Kenan İNAN 4-Mustafa ÖZPINAR 5-İsmail AKPINAR SOKAK ÇOCUKLARI Grup Başkanı İskender KAYHAN Grup Üyeleri: 1-Hüsamettin ŞEN 2-Duran KABAAĞAÇ 3-Kerim DOĞAN 4-Ömer ÇALIK 5-Celalettin GÖZEL

20 Grup Başkanı Hüsamettin GÜL Grup Başkanı M. Akif BALCI Grup Üyeleri: 1-İbrahim AKBAŞ 2-Orhan YILMAZ 3-Ahmet DURMAZ 4-Yusuf YILMAZ 5-Ali DİNÇ Grup Üyeleri: 1-Selami KARACA 2-H. Selman ALTIN 3-Mustafa ÖNDER 4-Mustafa BULUT 5-Yusuf MAVİ Salih HAN (Sorumlu Vaiz) ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ GENÇLİK VE SPOR OKULLAR Grup Başkanı Mehmet ŞİMŞEK Grup Üyeleri: 1-İ. Hakkı UYSAL 2-Ali ÜLKÜSEVEN 3-Ragıp KARA 4-Remzi TATLI 5-Mehmet KADER DERSANELER Grup Başkanı Halil YEŞİLDAL Grup Üyeleri: 1-Osman ASLAN 2-Ahmet KORAŞ 3-Mustafa BİLGİÇ 4-İsmail ÖZDEMİR 5-Bahri MIH DÜĞÜN-SÜNNET VE TAZİYE Grup Üyeleri: 1-M. ALİ AYGÜNDÜZ 2-Ramazan ÖZDEMİR 3-Mustafa ŞAŞMAZ 4-Mevlüt BAŞ 5-Mehmet ALTINER Grup Başkanı Erdal YAVUZ

21 Grup Başkanı F. Kerim MUTLU Grup Başkanı Yücel VARLI Grup Üyeleri: 1-HAKKI YÜKSEL 2-Salim KILIÇ 3-Fikret BOLACA 4-Ali DİNÇER 5-Cihad KÜÇÜK Grup Üyeleri: 1-AhmeT TÜREDİ 2-Halil GÜR 3-Adem DURAN 4-Kenan DÜZENLİ 5-Hakkı GÜNAYDIN Murat GÖK (Sorumlu Vaiz) YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) FAKİRLERKAHVEHANELER Grup Başkanı İlhami AY Grup Üyeleri: 1-İsmail DANIŞ 2-Mehmet DİNLER 3-Ferit KARAMAN 4-Servet ALKAN 5-Lokman ÖZER ÇARŞI VE ESNAF EKİBİ Grup Başkanı A. Rahman EKEN Grup Üyeleri: 1-Sedat AKSU 2-Ali ÇATALPINAR 3-İrfan BOLACA 4-Tuncer KARA 5-Namık KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ Grup Üyeleri: 1-Osman DOĞRUAY 2-Mehmet YILDIRIM 3-Selim YERLİ 4-M Ali YILMAZ 5-Celal AKYÜZ Grup Başkanı Mehmet UYSAL

22 Grup Başkanı Duran KABAAĞAÇ Grup Başkanı Sıtkı SEVER Grup Üyeleri: 1-Kerim DOĞAN 2-Mustafa UĞUZ 3-İskender KAYHAN 4-İsmail AKGÜN 5-Mustafa YAMAN Grup Üyeleri: 1-Bayram BAYRAMLI 2-Şıh Ali ÇAĞLAYAN 3-Remzi TATLI 4-Mustafa KIVRAK 5-Ali KOCAMAN Sırrı Fuat ATEŞ (Sorumlu Vaiz) STK- ORGANİZE SAN. VE ODALAR DERNEK VE VAKIFLAR HAC VE UMRE UĞURLAMA Grup Başkanı İsmail GÜNDÜZ Grup Üyeleri: 1-Erdal YAVUZ 2-Ali OKUR 3-Adem TOZ 4-Hacı APAYDIN 5-Mustafa ÖZAKIN KÖYLERE İRŞAD EKİBİ Grup Başkanı Tevfik BARAN Grup Üyeleri: 1-Necdet AYDOĞDU 2-Metin İŞCAN 3-Namık GÜNDEMİR 4-Mustafa ÖZAKIN 5-İsmail AKGÜN

23 Grup Başkanı Nazife DİK Grup Başkanı Ayşe PEHLİVAN Grup Üyeleri: 1-Merve ÇELEBİ 2-Gülseren ŞEN 3-İkra ÜNAL 4-Hacer AVCI Grup Üyeleri: 1-Tuba ÖZTÜRK 2-Hatice GÖKÇE 3-Şükrüye ÖZCAN 4-Gönül ARSLAN Zübeyde OKUYUCU (Sorumlu Vaiz) SEVGİ EVLERİ REHABİLİTASYON MERKEZİ ŞEHİT AİLELERİ Grup Başkanı Feyza YORULMAZ Grup Üyeleri: 1-Şerife GÜLEÇ 2-Ayşegül KOÇ 3-Meryem AYDOĞDU 4-Havva NACIR HANIMLAR LOKALİ Grup Başkanı Zübeyde OKUYUCU Grup Üyeleri: 1-Ümmühan ŞİMŞİR 2-Hediye YALVAÇ 3-Fadime ÇUHADAR EVLENECEKLERE EĞİTİM Grup Üyeleri: 1-Senem CERAN 2-Nebile FATİH 3-Gülsüm Ö. TAPAN 4-Tuba ÖZTÜRK Grup Başkanı Fadime ÇUHADAR

24 Grup Başkanı Selime KARAMAN Grup Başkanı Şeyma ACAR Grup Üyeleri: 1-Nursel ALICI 2-Havva ÇARDAK 3-Neriman DEMİR 4-Meryem TUNCA Grup Üyeleri: 1-Mihriban DİNÇ 2-Ayşe KARACA 3-Elife ÖZKAN 4-Tuba KARAALİ Ümmühan ŞİMŞİR (Sorumlu Vaiz) DOĞUMEVİ ÇOCUK EVLERİ HUZUREVİ Grup Başkanı Bahriye ERYİĞİT Grup Üyeleri: 1-Nesibe USLU 2-Hatice ENGİN 3-Gülsün Ö. TAPAN 4-Fatma SEKMEN BOŞANMIŞ AİLELER Grup Başkanı Ayşe BİLEKYİĞİT Grup Üyeleri: 1-Esma GÜRCAN 2-Havva ÇARDAK 3-Ayşe PEHLİVAN 4-Emine GÖK

25 Grup Başkanı Meryem ARISOY Grup Başkanı Nebile FATİH Grup Üyeleri: 1-Ayşe BİLEKYİĞİT 2-Emine MATUR 3-Ümmiye MAVİ 4-Senem CERANOĞLU Grup Üyeleri: 1-Gülsüm KARACA 2-Havva ÇARDAK 3-Esma GÜRCAN 4-Tuba BALAL 5-Nurgül ÖZCAN Hediye YALVAÇ (Sorumlu Vaiz) TAZİYE CEZAEVİ DÜĞÜN-NİŞAN VE SÜNNET Grup Başkanı Hilal ANIK Grup Üyeleri: 1-Döndü ÖZÇELİK 2-Aygül ER 3-Hakime KARACA 4-Semra ÇAKAR

26 AMAÇLAR: 1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek, 2- Periyodik olarak diyalog ziyaretleri yapıp, sohbet ve hasbihallerde bulunmak, 3- Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli olmak üzere çeşitli konularda periyodik seminerler düzenlemek. 4- Ortaklaşa etkinlikler düzenleme SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ PROJESİ

27 KÜLTÜR-SANAT PROJESİ AMAÇLAR: 1- Hat, ney, ebru ve musiki kursları düzenlemek, 2- Kültür ve sanat alanlarında yarışmalar yapmak, 3- Kur'an Kursu Öğreticilerine ebru kursları düzenlemek, 4- İmam hatiplerden Cumhur Müezzinliği ve Enderun Teravihi ekibi oluşturmak, 5- Hadis ezberleme ve şiir yarışmaları düzenlemek, 6- Kitap okuma, anlatma ve yazma programları düzenlemek.

28 ENGELLİLER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Alanda engelli tespit çalışmaları yapmak, 2- Belirlenen engellileri periyodik ziyaretlerde bulunmak, 3- Engelliler ve yakınlarına yönelik moral ve motivasyon çalışmaları yapmak, 4- Engellilerin Dini mekanlara girişini kolaylaştıracak rampalar yapmak, 5- İşaret dili ile hutbe irat etmek,

29 OKULLAR PROJESİ AMAÇLAR: 1- Okullarda Değerler eğitimi ile ilgili konferanslar vermek, 2- Mübarek gün ve gecelerde okul idarelerini ziyaret edip tebrikatta bulunmak ve diyaloğu geliştirmek, 3- "Herkes O'nu Okuyor" projesini okul öğrencileri arasında yaygınlaştırmak ve yapmak, 4- Bilgi yarışmaları ve kitap okuma gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak, yetenekli öğrencileri tesbit edip onlarla ilgilenmek.

30 GENÇLİK-SPOR PROJESİ AMAÇLAR: 1- Din görevlileri arasında sportif faaliyetler düzenlemek, 2- Diğer Kurumlarla sportif faaliyetlerde bulunmak, 3- Sportif yetenekleri bulunanları tesbit etmek, ve etkinliklere katılımını sağlamak, 4- Kurumsal aidiyet bilincini geliştirmek, 5- DİGES'in Şubesini açmak, 6- Satranç antronorlüğü kursları açmak, 7- İl Spor Müd. ile beraber tüm spor alanlarında (yüzme, satranç, masa tenisi, badminton ile ilgili turnuvalar düzenlemek,) 8- Yaz kursları öğrencileri arasında sportif turnuvalar düzenlemek.

31 EMEKLİLER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek, hayatla olan bağlarını canlı tutmak, 2- İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten kopmamalarını sağlamak, 3- Emekliler arasında birlikteliği sağlamak, 4- STK larda aktif rol almalarını sağlamak, 5- Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek, aralıklarla toplantılar yapmak, 6- Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek, 7- Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin isimlerini Camii ve Kur'an Kurslarında yaşatmak.

32 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA PROJESİ AMAÇLAR: 1- Vaaz ve sohbet programları düzenlemek, 2- Taziye programları düzenlemek, 3- Kandil programları yapmak, 4- Asker uğurlama programlarını yapmak, 5- Köy şenliklerine katılmak, 6- Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek, 7- Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet düzenlemek. 8-Yağmur Duası programlarına iştirak etmek.

33 HUZUREVİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Huzurevlerini periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Dini bilgiler konusunda yardımcı olmak, 3- Sohbet programları yapılmasını sağlamak, 4- Mübarek gün ve gecelerde, Bayramlarda programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak. 5- Yaşlılar gününe özel programlar yapmak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediyeler takdim etmek.

34 HASTANE PROJESİ AMAÇLAR: 1- Hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmek, 2- Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonda bulunmak, 3- Talep olması durumunda hurafelerden uzak doğru bilgi vermek, 4- Özürlüler ile ilgili fıkhı konuları broşür halinde hazırlamak ve ilgililere hediye etmek, 5- Özellikle teyemmüm ve ima ile namaz hususlarında bilgi vermek, 6- Bayramlar, Dini gün ve gecelerde tebrikatlarda bulunmak, 7- Hasta odalarına kıble işareti koymak, 8- Diyanet Yayınlarını hediye etmek.

35 DOĞUM EVİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Belirli periyotlarda doğum yapan bayanları ziyaret etmek, 2- Talep edenlere Dini konularda bilgilendirme yapmak, 3- Lohusalık, akika kurbanı, çocuklara isim konulması konularında ailelerin bilgilendirilmelerini sağlamak, bu hususlarda broşür hazırlayıp, ilgililere dağıtmak. 4- Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okunması sünnetini yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde isim (ezan) odası oluşturmak.

36 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- İstişare toplantılarının yapılmasını sağlamak, 2- Ortak programlar yapmak, 3- Ortaklaşa çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmak.

37 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler eğitimi verilmesini sağlamak, 2- Sohbet programları düzenlemek, 3- Özel gün ve gecelerde programlar yapmak ve ziyaretlerde bulunmak.

38 CEZAEVİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet programları yapmak, 2- Kur'an-ı Kerim öğreti ve dinletisinde bulunmak, 3- İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları yapmak, 4- Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak, 5- Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına iştiraklerini sağlamak, 6- Tövbe ve suça bir daha dönmeme hususunda telkinlerde bulunmak.

39 BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Alanda boşanmış aileler hakkında araştırmalar yapmak, 2- Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek, 3- Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini yükümlülükleri hatırlatmak, 4- Ailelerin birleştirilmesinde hakem görevini yapmak, 5- Nikah ve talak hususlarında broşür hazırlayıp, ilgilelere dağıtmak, 6- Mağdur çocukların durumlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak.

40 ÇOCUKEVİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için ev ziyaretleri yaptırmak, 2- Kahvaltı ve yemek davetleri düzenlemek ve çocuklarla aileler arasında muhabbet köprüsü oluşturmak, 3- Çocukların Dini ve manevi pratiklerini geliştirmek, 4- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler dersleri vermek, 5- Gezi ve piknik programları düzenlemek,

41 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Şehit cenazeleri ile ilgili organizasyonları yapmak, 2- Alanda şehit ve gazilerin tespitini yapmak, 3- Periyodik şekilde ziyaretlerde bulunmak, 4- Şehit ve gazi günlerinde hatim ve mevlit programları tertip etmek, 5- Arefe günü ve Bayramlarda şehitlikleri ziyaret etmek, programlar düzenlemek 6- Şehit ve gazi dernekleri ile ortak çalışmalarda bulunmak, konferans ve seminerler tertip etmek, 7- İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

42 YURT VE DERSHANELER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Yurt ve dershalerde periyodik ziyaretler yapmak, 2- Yurt ve dershane öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, 3- Anne- baba ilişkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, 4- Ailenin ve ailevi değerlerin korunması hususunda bilgilendirmek, 5- Sahih Dini bilgilerin (itikat, ibadet, ahlak) anlatılmasını sağlamak, 6- İhtiyaç odaklı Kur'an Kurslarının düzenlenmesini sağlamak.

43 DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET VE TAZİYE PROJESİ AMAÇLAR: 1- Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde programlar tertip etmek, 2- Evlenecek şahısları dini ve ailevi sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, 3- Nikah, talak ve aile hukuku hakkında tarafları bilgilendirmek ve broşür hazırlayıp dağıtmak, 4- Kanaat önderlerinden veya değerli şahsiyetlerin vefatı ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapmak

44 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR)PROJESİ AMAÇLAR: 1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi korosu oluşturmak için çalışmalar yapmak, 2- Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler yapmak, 3- Yıl sonlarında katılımlı programlar tertip etmek, 4- İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve Dini bilgiler eğitimi vermek.

45 FAKİRLERE YARDIM PROJESİ AMAÇLAR: 1-Sosyal Dayanışma Vakfı ile irtibatlaşarak, fakir ailelerin tespitini yapmak, 2- Kendi çalışmalarımızla tespit edilen fakirlere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak, 3- Kış öncesi yakacak yardımı yapmak veya Sosyal Yardımlaşmaya yönlendirmek, 4- Okul öncesi kırtasiye yardımında bulunmak, 6- Ev ziyaretlerinde bulunmak, 7- Fakir öğrencilere burs vermek.

46 KAHVEHANELER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Belirli zaman dilimlerinde sohbetler düzenlemek, 2- Kahvehanelere Diyanet aylık dergi ve bir kısım kitaplar konulmasını sağlamak ve okuma köşeleri oluşturmak, 3- Kahveciler odası ile zaman zaman istişareler yapmak, 4- Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi hususunda çalışmalarda bulunmak.

47 HAC -UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA PROJESİ AMAÇLAR: 1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında uğurlama programı tertip etmek, 2- Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan karşılama ekibi tarafından karşılamada bulunmak, 3- Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri yapmak, 4- Hac ve Umre hususunda bilgilendirme yapmak, Müftülüklerle irtibat kurulmasını sağlamak

48 ESNAF ZİYARET PROJESİ AMAÇLAR: 1- Esnaf ziyaretleri yapmak, 2- Kandil ve Mübarek gün ve gecelerde tebrik ve bilgilendirme ziyaretleri yapmak, 3- Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen veya Dini bilgi almak isteyen esnaflarımıza dükkanlarında yardımcı olmak,

49 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR PROJESİ AMAÇLAR: 1- Adresleri tespit edilen yatalak hasta ve yaşlıları periyodik ziyaret etmek, 2-Teyemmüm, ima ile namaz ve özürlerle ilgili fıkhi bilgiler vermek, 3- Hasta ve yatalakların alanları ile ilgili dini ruhsatları içeren broşür hazırlamak ve ilgililere dağıtmak, 4- Hasta, yaşlı ve yatalakların refakatçilerine moral motivasyon takviyesi yapmak, 5- Konu ile ilgili ayet ve hadislerden bir broşür hazırlamak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediye takdim etmek.

50 SOKAK ÇOCUKLARI PROJESİ AMAÇLAR: 1- Sokak çocuklarının tespiti için alanda çalışma yapmak, 2- Gençlere yönelik dini, ahlaki ve kültürel bilgilendirmeler yapmak, 3- Çocukları futbol, voleybol, yüzme, Uzakdoğu sporları, güreş vb sportif faaliyetler için İl Spor Müd. İle ortak çalışmalar yapmak, 4- Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek, 5- İzcilikle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, kamp programları tertip etmek, 6- Zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yakmak, bırakılması hususunda ilgili kuruluşlarla temasa geçmek.

51 HUZUREVİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Huzurevi sakinlerini periyodik aralıklarla ziyaret etmek, 2- Huzurevi sakinlerini moral ve motivasyonunu sağlamak, 3- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde yardımcı olmak ve rehberlik etmek, sohbet programları tertip etmek, 4- Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde tebrikat yapmak, 5- Yaşlılar günü ve özel günlerde programlar tertip etmek, 6- Huzurevi çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon dersleri yapmak.

52 SEVGİ EVLERİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Sevgi evlerinde kalan çocukları belirli periyotlarla ziyaret etmek, 2- İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilgiler vermek ve rehberlik yapmak, 3- Dini pratikleri uygulamalı olarak göstermek ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak, 4- Çocuk ilahi grubu oluşturmak, 5- Talep edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim dersleri vermek, 6- Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve dua ezberleme gibi yarışmalar düzenleyerek eğitsel faaliyetlerde bulunmak, 7- Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaptırarak aile sıcaklığını hissettirmek, 8- Topluca dini ve ahlaki içerikli çizgi film izlemek,

53 SEVGİ EVLERİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- 0-6 yaş grubuna Kur'an-ı Kerim öğretimine yardımcı olmak, 2- İbadetlerle ilgili alışkanlık kazındırmak, 3- Mübarek gün ve gecelerde program yapmak, 4- Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici unsurlardan yararlanarak kaynaşma ve Dini Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak, 5- İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki kulağını geliştirmek, 6- Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına adaptasyon sağlamak.

54 REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları düzenlemek. 2-Toplu namaz vs. ibadet eğitimi vermek, 3-Mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak. 4-Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunarak kaynaşma, ferahlama sağlamak, 5-Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı olmak.

55 ŞEHİT AİLELERİ PROJESİ(BAYAN) AMAÇLAR: 1- Moral motivasyon desteği vermek. 2- Dini konularda eğitimler (kader, sabır, hamd vs.) vermek. 3-Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak. 4- Şehitler ve gaziler gününde programlar yapmak. 5- Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri ziyaret etmek. 6- Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa programlar yapmak.

56 HANIMLAR LOKALİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim öğrenme kursları düzenlemek. 2-Kur' anı Kerim ve dini bilgilerde yardımcı olmak. 3- Kur'an Kursu programı uygulanması. 4- Farklı konularda, belirli periyotlarla konferans, panel vb. programlar tertip etmek.

57 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Belediye ile işbirliği yapılarak evlenecek çiftlerden haberdar olmak ve evlilik kurs ve okulları açmak, bu tür eğitimlerde görev almak, 2- Aile eğitimi programları düzenlemek, 3- Aile ve evlilikle ilgili broşürler hazırlamak, 4- Aile irşat ve rehberlik bürosunu daha aktif hale getirmek.

58 ÇOCUK EVLERİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Çocuk evlerinin periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Çocuklara yönelik oyunlar öğrenilip çocuklarla oyunlarına katkı sağlamak, 3- Çocuklara pasta börek yapımını öğretmek, 4- Çocuklara el sanatları becerilerini kazandırmak, 5- Çeşitli yarışmalar yaptırmak, 6- Çocukları kendi evlerimize davet ederek aile sıcaklığını hissettirmek, 7- Çocuk ilahi korosu oluşturmak, 8- Kısa surelerin ezberletilmesinde yardımcı olmak, 9- Temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesini sağlamak.

59 BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Boşanmış ailelerin tespitini sağlamak, 2- Toplumda aile ve boşanma konusunda oluşan yanlış Dini anlayışların düzeltilmesi için çalışmalar yapmak, 3- Evlenme konusunda İslam Hukukçularının davet edilmesini sağlayarak, konferans ve seminerler düzenlemek, 4- Kadınlara sabır ve hoşgörü hakkında bilgi vermek

60 CEZAEVİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki duygularını geliştirmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmasını sağlamak, 2- Tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda Kur'an-ı Kerim öğretilmesini sağlamak, 3- Mübarek gün ve gecelerde programlar düzenlemek, 4- Bilgi yarışmaları düzenlemek.

61 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik ziyaretinde bulunmak, nişanlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasında mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nikahın İslam Hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olup olmadığı ve sakıncaları hususunda gençleri aydınlatmak, 2- Düğün yapan ailelere tebrik ziyaretinde bulunmak, gelin adaylarına eşler arası görevler hakkında bilgi vermek, aile irşat ve rehberlik büroları, evlilik okulları, aile danışma ve rehberlik merkezlerinden haberdar etmek.

62 TAZİYE EVLERİ PROJESİ (BAYAN) AMAÇLAR: 1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim, sohbet, dua ve ilahiler ile manevi destek sağlamak, 2- Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının arkasından neler yapabileceklerine dair bilgilendirmek, 3- Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, kabir ve türbe ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler konusunda aydınlatmak, 4- İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları düzenlemek.

63 TC..../…/2013 KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ CAMİİNİN ADI GÖREVLİNİN ADI SOYADI İMAM HATİP MÜEZZİN KAYYIM YARIŞMA ALANI 100 PUAN ALDIĞI PUAN ÇEVRE DÜZENİ VE TEMİZLİK7 CAMİ İC DÜZEN VE TEMİZLİĞİ7 CAMİ GÜVENLİK VE TEBERRUKAT EŞYALARINI KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 5 KILIK KIYAFET5 CÜBBE - SARIK TEMİZLİĞİ5 KİTAPLIK KAPASİTESİ VE DÜZENİ5 İMAM ODASI DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ4 DOSYALAMA DÜZENİ VE İÇERİĞİ4 EN SON KATILDIĞI SOSYAL ETKİNLİK5 YAZMIŞ OLDUĞU HUTBE5 CAMİNİN BİR SAAT ÖNCE AÇILMASI VE CAMİ PROGRAMLARINI UYGULAMASI 5 KIRAAT- HİTABET VE BEŞERİ İLİŞKİLER10 LOJMAN5 AĞAÇLANDIRMA8 İÇ DÜZENDE YAPILAN YENİLİKLER6 BAYANLAR BÖLÜMÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 7 ENGELLİLER İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR7

64 KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI BAŞKANBŞK. YRDSORUMLUS. NOGÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIAKTİVİTELER NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı YUSUF ANIK Cezaevi Vaizi 1 HUZUREVİ İSMAİL ÖZDEMİR (Hacı Abit) İmam Hatip M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİRİ. H KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA MEHMET BOZKURTM. K KASIM İNANM. K M. MUSTAFA ÖZPINARİ. H İSMAİL AKPINARİ. H 2 SEVGİ EVLERİ ALİ HANÇER Müezzin Kayyım MEHMET KANTARİ. H KUR'AN-I KERİM, DİNİ BİLGİLER VE İLAHİ İSMAİL AKGÜNM. K FEVZİ GÜNERM. K M. SAMİ DÜNDARİ. H HAYATİ KAVASM. K MUSTAFA AKYOLİ. H 3 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR AHMET AYDENK İmam Hatip İHSAN ÖZDEMİRİ. H MORAL DESTEK, SOHBET VE DUA ABİDİN KARAM. K KADİR ÇOTUKİ. H MEHMET ARSLANOĞLUM. K HASAN HÜSEYİN CERAN İ. H MEHMET SARİ İmam Hatip HASAN OKURM. K YUSUF SERİNİ. H ÖMER YİĞİTİ. H NURULLAH ŞENGÜLİ. H MEHMET CEYLANİ. H 4 SOKAK ÇOCUKLARI İSKENDER KAYHAN İmam Hatip HÜSAMETTİN ŞENGÜLM. K SOSYAL ETKİNLİK DURAN KABAAĞAÇİ. H KERİM DOĞANM. K ÖMER ÇALIKM. K CELALETTİN GÖZELİ. H

65 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı OĞUZ YILMAZ Cezaevi Vaizi 5EMEKLİLER NURULLAH ŞENGÜL İmam Hatip AHMET TÜREDİM. K SOHBET GALİP ERKALM. K YUSUF SERİNİ. H OSMAN KUTUCUM. K İSMAİL ÖZDEMİR (FATİH S.) İ. H ALİ ŞAHİN MUTLUİ. H 6CEZAEVİ ALİ OKUR İmam Hatip İBRAHİM KILINÇİ. H KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA ADEM TOZM. K MEHMET TÜRKBENİ. H RAMAZAN DOĞANİ. H HACI APAYDINİ. H MEHMET YILDIRIM İmam Hatip EYÜP KARATAŞM. K OSMAN DOĞRUAYM. K MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN İ. H İMDAT ATAYİ. H 7 BOŞANMIŞ AİLELER NEJDET AYDOĞDU İmam Hatip MUSTAFA GÜMÜŞSOYK.K.Ö DİYALOG VE SOHBET VE İLMİHAL MAHMUT KOCAOĞLUK.K.Ö CELAL AKYÜZM. K İLYAS BALOĞLUK.K.Ö OSMAN UĞURM. K ABDÜRRAHİM GÜNİ. H

66 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı MURAT EROĞLU Vaiz 8ÇOCUKEVİ NESİP PARLAK İmam Hatip SELİM YERLİİ. H SOSYAL ETKİNLİK HAMDİ ESGİNİ. H RAKİP KARAM. K MEHMET ÖZKARAALPİ. H HALİT AKSOYİ. H 9ENGELLİLER MEHMET ALİ TUNÇ Müezzin Kayyım ABDURRAHİM GÜNİ. H MORAL DESTEK, SOHBET VE DUA DURAN SAKM. K FATİH DOĞRUAYM. K TALAT OĞUZM. K RECEP BOLACAM. K 10HASTANE İSMAİL HAKKI UYSAL İmam Hatip YUSUF ALİ UYSALM. K MORAL DESTEK MUSTAFA AYDINM. K DURMUŞ ALİ APAYDINM. K İBRAHİM HAKKI KIRBOĞA İ. H İSMAİL ÇELİKM. K ABDÜLKADİR UĞUR Müezzin Kayyım MEHMET UYSALM. K OSMAN KUTUCUM. K ZİYA GİLİKM. K MUSTAFA MUTLUİ. H ŞERAFETTİN ÇOTUKM. K 11KÜLTÜR-SANAT OSMAN GÖZEL Müezzin Kayyım M. SAMİ DÜNDARİ. H HAT, NEY, EBRU VE MUSİKİ KURSLARI HALİL YEŞİLDALK.K.Ö MEHMET RAİF UYSALİ. H MEHMET AKİF BALCIM. K HASAN ALİ KAÇMAZM. K

67 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SALİH HAN Vaiz 12 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ HÜSAMETTİN GÜLCAN Müezzin Kayyım İBRAHİM AKBAŞİ. H KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA ORHAN YILMAZM. K AHMET DURMAZV.H YUSUF YILMAZİ. H ALİ DİNÇM. K RAMAZAN BÜYÜKZENGİN İmam Hatip BEKİR SAĞLAMİ. H SAMİ SOYDOĞANİ. H MUSTAFA KOYUTÜRKİ. H MUSTAFA KARAM. K İBRAHİM DOĞRUAYİ. H DEDE ALİ ÜLKÜSEVER İmam Hatip MEHMET ŞİMŞEKİ. H MUSTAFA LAÇİNİ. H HULUSİ KAYAM. K SALİM ÖZERENİ. H ALİ ESMERİ. H 13GENÇLİK-SPOR MEHMET AKİF BALCI Müezzin Kayyım SELAMİ KARACAM. K SPORTİF ETKİNLİKLER HÜSEYİN SELMAN ALTINİ. H MUSTAFA ÖNDERM. K MUSTAFA BULUTİ. H YUSUF MAVİİ. H 14OKULLAR AHMET AYDENK İmam Hatip SITKI SEVERM. K SOSYAL ETKİNLİK HASAN YEŞİLDALİ. H İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT)İ. H MÜKREMİN ÖZERİ. H DURAN KESKİNM. K MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip İSMAİL HAKKI UYSALİ. H DEDE ALİ ÜLKÜSEVERİ. H RAKİP KARAM. K REMZİ TATLIM. K MEHMET KADERİ. H 15 YURT VE DERSHANELER ERDAL YAVUZ Müezzin Kayyım MEHMET ALİ AYGÜNDÜZM. K SOSYAL ETKİNLİK, DİNİ BİLGİLER VE KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİ RAMAZAN ÖZDEMİRİ. H MUSTAFA ŞAŞMAZİ. H MEVLÜT BAŞİ. H MEHMET ALTINERİ. H MEVLÜT KÜÇÜKİLHANİ. H HARUN GÜRCAN Müezzin Kayyım ALİ DİNÇERM. K HÜSEYİN ACARERLİİ. H ÖMER ALİ USTAM. K MUHARREM ZORLUM. K CİHAT KÜÇÜKİ. H KASIM İNANM. K 16 DÜĞÜN-NİŞAN- SÜNNET VE TAZİYE MUSTAFA EREN İmam Hatip ABİDİN CELELETTİN ÖZCANM. K KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLAHİ, TEBRİK, TAZİYE VE DUA SEFA GÜRİ. H BAHRİ MIHM. K MÜKREMİN ÖZERİ. H HALİL YEŞİLDAL K. Kursu Öğreticisi OSMAN ASLAN K.K. Ö AHMET KORAŞ K.K. Ö MUSTAFA BİLGİÇ K.K. Ö İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT)İ. H HALİT BAYRAM İmam Hatip HASAN TUNCELİ. H OSMAN TAŞİ. H HASAN TOZİ. H REMZİ GÜNERM. K

68 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SIRRI FUAT ATEŞ Vaiz 17 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ DURAN KABAAĞAÇ İmam Hatip KERİM DOĞANM. K DİYALOG, SOHBET VE HASBİHAL MUSTAFA UĞUZİ. H İSKENDER KAYHANİ. H İSMAİL AKGÜNM. K MUSTAFA YAMANK.K.Ö ABDÜLKADİR UĞURM. K AHMET AYDENKİ. H TALAT OĞUZM. K 18 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ SITKI SEVER Müezzin Kayyım BAYRAM BAYRAMLARİ. H SOSYAL ETKİNLİK ŞIH ALİ ÇAĞLAYANM. K REMZİ TATLIM. K MUSTAFA KIVRAKM. K ALİ KOCAMANİ. H 19 HAC UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA İSMAİL GÜNDÜZ İmam Hatip ERDAL YAVUZM. K KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA ALİ OKURİ. H ADEM TOZM. K HACI APAYDINİ. H MUSTAFA ÖZAKINİ. H MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip NESİP PARLAKİ. H ADEM LEVENTM. K İHSAN ÖZDEMİRİ. H HALİL YEŞİLDALK.K.Ö MUSTAFA BİLGİÇK.K.Ö 20 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA DAVUT ÇELİK İmam Hatip RECEP ÖZÜTEMİZM. K KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA HASAN EKMEKCİİ. H MEVLÜT BAŞİ. H HAYDAR ALICIİ. H MUSTAFA EKEN K. Kursu Öğreticisi MUSTAFA YAMANK.K.Ö AHMET GÖNELİ. H MUHAMMED AYDINİ. H H.YASİN TOPALM. K YUSUF KÖMÜRCÜ Müezzin Kayyım ALİ İHSAN ERYİĞİTİ. H AHMET AKAYİ. H MEVLÜT KOÇAKM. K YAKUP TEKELİM. K İSMAİL HAKKI YÜKSEL İmam Hatip SALİM KILIÇARSLANİ. H ALİ OKURİ. H NESİP PARLAKİ. H MEHMET NURİ ÖZCANİ. H TEVFİK BARAN İmam Hatip NECDET AYDOĞDUİ. H METİN İŞCANİ. H NAMIK GÜNDEMİRM. K MUSTAFA ÖZAKINİ. H İSMAİL AKGÜNM. K

69 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı MURAT GÖK Cezaevi Vaizi 21 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) FAHRETTİN KERİM MUTLU İmam Hatip İSMAİL HAKKI YÜKSELİ. H TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ SALİM KILIÇARSLANİ. H FİKRET BOLACAİ. H ALİ DİNÇERM. K CİHAD KÜÇÜKİ. H 22FAKİRLER YÜCEL VARLI İmam Hatip AHMET TÜREDİM. K MADDİ VE MANEVİ DESTEK HALİL GÜRİ. H ADEM DURANİ. H KENAN DÜZENLİİ. H 23KAHVEHANELER BEKİR KALE İmam Hatip AHMET ERÇETİNİ. H DİYALOG VE SOHBET DURAN TAŞERİ. H MEVLÜT TOZANM. K EKREM ÖZCANM. K MUSTAFA FAHRİ ÖZCANİ. H İLHAMİ AY İmam Hatip İSMAİL DANIŞİ. H FERİT KARHARMANİ. H SERVET ALKANM. K LOKMAN ÖZERİ. H 24 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ ABDURRAHMA N EKEN İmam Hatip SEDAT AKSUİ. H KUR'AN-I KERİM VE DİNİ BİLGİLER EĞİTİMİ ALİ ÇATALPINARİ. H İRFAN BOLACAM. K TUNCER KARADAĞİ. H NAMIK KÜÇÜKSAYGINİ. H 25ESNAF EKİBİ MUSTAFA OFLAZ Müezzin Kayyım AKİF ÖZKARAALPM. K MÜBAREK GÜN VE GECELERİN TEBRİKATI SAMİ SOYDOĞANİ. H MUSA ÜNALM. K ALİ HANÇERM. K HULUSİ KAYAM. K İRFAN BOLACAM. K MEHMET RAİF UYSAL İmam Hatip SELAMİ KARACAM. K İRFAN TEZM. K M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİRİ. H İBRAHİM YAĞCIİ. H HASAN HÜSEYİN CERANİ. H AHMET YÜZGEÇİ. H HAYATİ KAVAS İmam Hatip OSMAN DOĞRUAYM. K MEHMET YILDIRIMİ. H SELİM YERLİİ. H MEHMET ALİ YILMAZİ. H CELAL AKYÜZM. K MEHMET UYSALİ. H

70 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 1SEVGİ EVLERİ NAZİFE DİK K.Kursu Öğreticisi MERVE ÇELEBİK.K.Ö KUR'AN-I KERİM, DİNİ BİLGİLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER GÜLSEREN ŞENK.K.Ö İKRA ÜNALK.K.Ö HACER AVCIK.K.Ö 2 REHABİLİTASYON MERKEZİ AYŞE PEHLİVAN K.Kursu Öğreticisi TUBA ÖZTÜRKK.K.Ö KUR'AN-I KERİM DERSİ, DİNİ BİLGİLER, İLAHİ VE DUA HATİCE GÖKÇEK.K.Ö ŞÜKRÜYE ÖZCANK.K.Ö GÖNÜL ARSLANOĞLUK.K.Ö 3ŞEHİT AİLELERİ FEYZA YORULMAZ K.Kursu Öğreticisi ŞERİFE GÜLEÇK.K.Ö KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA AYŞEGÜL KOÇK.K.Ö MERYEM AYDOĞDUK.K.Ö HAVVA NACIRK.K.Ö 4HANIMLAR LOKALİ FADİME ÇUHADAR K.Kursu Öğreticisi SENEM CERANOĞLUK.K.Ö KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİ, SOHBET, İLAHİ, İLMİHAL VE DUA NEBİLE FATİHK.K.Ö GÜLSÜM ÖZDEMİR TAPANK.K.Ö TUBA ÖZTÜRKK.K.Ö 5 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz ÜMMÜHAN ŞİMŞİRVaiz AİLE EĞİTİMİ HEDİYE YALVAÇ D. Hiz. Uz. FADİME ÇUHADARK.K.Ö

71 NURİ DEĞİRMENCİ İl müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 6HUZUREVİ BAHRİYE ERYİĞİT K.Kursu Öğreticisi NESİBE USLUK.K.Ö KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA HATİCE ENGİNK.K.Ö GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPANK.K.Ö FATMA SEKMENK.K.Ö 7ÇOCUK EVLERİ ŞEYMA ACAR K.Kursu Öğreticisi MEHRİBAN DİNÇK.K.Ö SOSYAL ETKİNLİK AYŞE KARACAK.K.Ö ELİFE ÖZKANK.K.Ö TUBA KARAALİK.K.Ö 8DOĞUM EVİ SELİME KARAMAN K.Kursu Öğreticisi NURSEL ALICIK.K.Ö TEBRİKAT VE İLMİHAL HAVVA ACARK.K.Ö NERİMAN DEMİRK.K.Ö MERYEM TUNCAK.K.Ö 9BOŞANMIŞ AİLELER AYŞE BİLEKYİĞİT K.Kursu Öğreticisi ESMA GÜRCANK.K.Ö MORAL MOTİVASYON AYŞE YILMAZK.K.Ö AYŞE PEHLİVANK.K.Ö EMİNE GÖKK.K.Ö

72 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü Ali ABAY İl Müftü Yardımcısı HEDİYE YALVAÇ Din Hizmetleri Uzmanı 10CEZAEVİ NEBİLE FATİH K.Kursu Öğreticisi GÜLSÜM KARACAK.K.Ö KUR'AN-I KERİM DERSİ, SOHBET, İLAHİ, İLMİHAL VE DUA HAVVA ÇARDAKK.K.Ö ESMA GÜRCANK.K.Ö TUBA BALALK.K.Ö NURGÜL ÖZCANK.K.Ö 11 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET HİLAL ANIK K.Kursu Öğreticisi DÖNDÜ ÖZÇELİKK.K.Ö KUR'AN-I KERİM, İLAHİ, SOHBET VE DUA AYGÜL ERK.K.Ö HAKİME KARACAK.K.Ö SEMRA ÇAKARK.K.Ö 12TAZİYE MERYEM ARISOY K.Kursu Öğreticisi AYŞE BİLEKYİĞİTK.K.Ö KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA EMİNE MATURK.K.Ö ÜMMİYE MAVİK.K.Ö SENEM CERANOĞLUK.K.Ö

73 2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI BAŞKAN BŞK. YRD SORUML U S. NOGÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIPROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı YUSUF ANIK Vaiz 1 HUZUREVİ İSMAİL ÖZDEMİR (Hacı Abit) İmam Hatip M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİRİ. H 1- Huzurevi sakinlerini periyodik aralıklarla ziyaret etmek, 2- Huzurevi sakinlerini moral ve motivasyonunu sağlamak, 3 - Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde yardımcı olmak ve rehberlik etmek, sohbet programları tertip etmek, 4- Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde tebrikat yapmak, 5- Yaşlılar günü ve özel günlerde programlar tertip etmek, 6- Huzurevi çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon derseleri yapmak. MEHMET BOZKURTM. K KASIM İNANM. K M. MUSTAFA ÖZPINARİ. H İSMAİL AKPINARİ. H 2 SEVGİ EVLERİ ALİ HANÇER Müezzin Kayyım MEHMET KANTARİ. H1- Sevgi evlerinde kalan çocukları belirli periyotlarla ziyaret etmek, 2- İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilgiler vermek ve rehberlik yapmak, 3- Dini pratikleri uygulamalı olarak göstermek ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak, 4- Çocuk ilahi grubu oluşturmak, 5- Talep edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim dersleri vermek, 6- Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve dua ezberleeme gibi yarışmalar düzenleyerek eğitsel faaliyetlerde bulunmak, 7- Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaptırarak aile sıcaklığını hissettirmek, 8- Topluca dini ve ahlaki içerikli çizgi film izlemek, İSMAİL AKGÜNM. K FEVZİ GÜNERM. K M. SAMİ DÜNDARİ. H HAYATİ KAVASM. K MUSTAFA AKYOLİ. H 3 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR AHMET AYDENK İmam Hatip İHSAN ÖZDEMİRİ. H 1- Adresleri tespit edilen yatalak hasta ve yaşlıları periyodik ziyaret etmek, 2-Teyemmüm, ima ile namaz ve özürlerle ilgili fıkhi bilgiler vermek, 3- Hasta ve yatalakların alanları ile ilgili dini ruhsatları içeren broşür hazırlamak ve ilgililere dağıtmak, 4- Hasta, yaşlı ve yatalakların refakatçilerine moral motivasyon takviyesi yapmak, 5- komu ile ilgili ayet ve hadislerden bir broşür hazırlamak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediye takdim etmek, ABİDİN KARAM. K KADİR ÇOTUKİ. H MEHMET ARSLANOĞLUM. K HASAN HÜSEYİN CERANİ. H MEHMET SARİ İmam Hatip HASAN OKURM. K YUSUF SERİNİ. H ÖMER YİĞİTİ. H NURULLAH ŞENGÜLİ. H MEHMET CEYLANİ. H 4 SOKAK ÇOCUKLARI İSKENDER KAYHAN İmam Hatip HÜSAMETTİN ŞENGÜLM. K 1- Sokak çocuklarının tesbiti için alanda çalışma yapmak, 2- Gençlere yönelik dini, ahlaki ve kültürel bilgilendirmeler yapmak, 3- Çocukları futbol, voleybol, yüzme, uzakdoğu sporları, güreş vb sportif faaliyetler için İl Spor Müdürlüğü. İle ortak çalışmalar yapmak, 4- Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek, 5- İzcilikle ilgiili bilgilendirme ve yönlendirmle yapmak, kamp programları tertip etmek, 6- Zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yapmak, alışkanlığın bırakılması hususunda ilgili kuruluşlarla temasa geçmek, DURAN KABAAĞAÇİ. H KERİM DOĞANM. K ÖMER ÇALIKM. K CELALETTİN GÖZELİ. H

74 BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIPROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı OĞUZ YILMAZ Cezaevi Vaizi 5EMEKLİLER NURULLAH ŞENGÜL İmam Hatip AHMET TÜREDİ M. K 1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek, hayatla olan bağlarını canlı tutmak, 2- İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten kopmamalarını sağlamak, 3- Emekliler arasında birlikteliği sağlamak, 4- STK larda aktif rol almalarını sağlamak, 5- Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek, aralıklarla toplantılar yapmak, 6- Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek, 7- Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin isimlerini, Cami ve Kur'an Kurslarına isim vererek yaşatmak, GALİP ERKALM. K YUSUF SERİNİ. H OSMAN KUTUCU M. K İSMAİL ÖZDEMİR (FATİH S.) İ. H ALİ ŞAHİN MUTLU İ. H 6CEZAEVİ ALİ OKUR İmam Hatip İBRAHİM KILINÇ İ. H 1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet programları yapmak, 2- Kur'an-ı Kerim öğretimi ve dinletisinde bulunmak, 3- İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları yapmak, 4- Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak, 5- Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına iştiraklerini sağlamak, 6- Tövbe konusuna ağırlıklı olarak işlemek ve suça bir daha dönmeme hususunda telkinlerde bulunmak, ADEM TOZM. K MEHMET TÜRKBEN İ. H RAMAZAN DOĞAN İ. H HACI APAYDINİ. H MEHMET YILDIRIM İmam Hatip EYÜP KARATAŞM. K OSMAN DOĞRUAY M. K MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN İ. H İMDAT ATAYİ. H 7 BOŞANMIŞ AİLELER NEJDET AYDOĞDU İmam Hatip MUSTAFA GÜMÜŞSOY K.K.Ö 1- Boşanmış aileler hakkında alanda araştırmalar yapmak, 2- Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek, 3- Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini yükümlülükleri hatırlatmak, 4- Ailelerin birleştirilmesinde hakem görevini yapmak, 5- Nikah ve talak hususlarında broşür hazırlayıp, ilgilelere dağıtmak, 6- Mağdur çocukların durumlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak MAHMUT KOCAOĞLU K.K.Ö CELAL AKYÜZM. K İLYAS BALOĞLU K.K.Ö OSMAN UĞURM. K ABDÜRRAHİM GÜN İ. H

75 BAŞKANBŞK. YRDSORUMLUS. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİ UNVAN I PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı MURAT EROĞLU Vaiz 8ÇOCUKEVİ NESİP PARLAK İmam Hatip SELİM YERLİİ. H 1- Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için ev ziyaretleri yaptırmak, 2- Kahvaltı ve yemek davetleri düzenlemek ve çocuklarla aileler arasında muhabbet köprüsü oluşturmak, 3- Çocukların Dini ve manevi pratiklerini geliştirmek, 4- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler dersleri vermek, 5- Gezi ve piknik programları düzenlemek, HAMDİ ESGİNİ. H RAKİP KARAM. K MEHMET ÖZKARAALPİ. H HALİT AKSOYİ. H 9ENGELLİLER MEHMET ALİ TUNÇ Müezzin Kayyım ABDURRAHİM GÜNİ. H 1- Alanda engelli tesbit çalışmaları yapmak, 2- Belirlenen engellileri periyodik ziyaretlerde bulunmak, 3- Engelliler ve yakınlarına yönelik moral ve motivasyon çalışmaları yapmak, 4- Engellilerin Dini mekanlara girişini kolaylaştıracak rampalar yapmak, 5- İşaret dili ile hutbe irat etmek, DURAN SAKM. K FATİH DOĞRUAYM. K TALAT OĞUZM. K RECEP BOLACAM. K 10HASTANE İSMAİL HAKKI UYSAL İmam Hatip YUSUF ALİ UYSALM. K 1- Hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmek, 2- Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonda bulunmak, 3- Talep olması durumunda hurafelerden uzak doğru bilgi vermek, 4- Özürlüler ile ilgili fıkhı konuları broşür halinde hazırlamak ve ilgililere hediye etmek, 5- Özellikle teyemmüm ve ima ile namaz hususlarında bilgi vermek, 6- Bayramlar, Dini gün ve gecelerde ziyaret ve tebrikatlarda bulunmak, 7- Hasta odalarına kıble işareti koymak, 8- Diyanet Yayınlarından kitap hediye etmek. MUSTAFA AYDINM. K DURMUŞ ALİ APAYDINM. K İBRAHİM HAKKI KIRBOĞAİ. H İSMAİL ÇELİKM. K ABDÜLKADİR UĞUR Müezzin Kayyım MEHMET UYSALM. K OSMAN KUTUCUM. K ZİYA GİLİKM. K MUSTAFA MUTLUİ. H ŞERAFETTİN ÇOTUKM. K 11KÜLTÜR-SANAT OSMAN GÖZEL Müezzin Kayyım M. SAMİ DÜNDARİ. H 1- Hat, ney, ebru ve musiki kursları düzenlemek, 2- Kültür ve sanat alanlarında yarışmalar yapmak, 3- Kur'an Kursu Öğreticilerine ebru kursları düzenlemek, 4- İmam hatiplerden Cumhur Müezzinliği ve Enderun Teravihi ekibi oluşturmak, 5- Hadis ezberleme ve şiir yarışmaları düzenlemek, 6- Kitap okuma, anlatma ve özet yazma programları düzenlemek. HALİL YEŞİLDALK.K.Ö MEHMET RAİF UYSALİ. H MEHMET AKİF BALCIM. K HASAN ALİ KAÇMAZM. K

76 BAŞKANBŞK. YRDSORUMLU S. NO GÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİ UNVAN I PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SALİH HAN Vaiz 12 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ HÜSAMETTİN GÜLCAN Müezzin Kayyım İBRAHİM AKBAŞİ. H 1- Şehit cenazeleri ile ilgili organizasyonları yapmak, 2- Şehit ve gazilerin alanda tesbitini yapmak, 3- Periyodik şekilde ziyaretlerde bulunmak, 4- Şehit ve gazi günlerinde hatim ve mevlüt programları tertip etmek, 5- Arefe günü ve Bayramlarda şehitlikleri ziyaret etmek, programlar düzenlemek 6- Şehit ve gazi dernekleri ile ortak çalışmalarda bulunmak, konferans ve seminerler tertip etmek, 7- İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. ORHAN YILMAZM. K AHMET DURMAZV.H YUSUF YILMAZİ. H ALİ DİNÇM. K RAMAZAN BÜYÜKZENGİN İmam Hatip BEKİR SAĞLAMİ. H SAMİ SOYDOĞANİ. H MUSTAFA KOYUTÜRK İ. H MUSTAFA KARAM. K İBRAHİM DOĞRUAY İ. H DEDE ALİ ÜLKÜSEVER İmam Hatip MEHMET ŞİMŞEKİ. H MUSTAFA LAÇİNİ. H HULUSİ KAYAM. K SALİM ÖZERENİ. H ALİ ESMERİ. H 13GENÇLİK-SPOR MEHMET AKİF BALCI Müezzin Kayyım SELAMİ KARACAM. K 1- Din Görevlileri arasında sportif faaliyetler düzenlemek, 2- Diğer Kurumlarla ortak sportif faaliyetlerde bulunmak, 3- Sportif yetenekleri bulunanları tesbit etmek, ve etkinliklere katılımını sağlamak, 4- Kurumsal aidiyet bilincini geliştirmek, 5- DİGES'in Şubesini açmak, 6- Satranç antronorlüğü kursları açmak, 7- İl Spor Müd. ile beraber tüm spor alanalarında (yüzme, satranç, masa tenisi, badminton ile ilgili turnuvalar düzenlemek,) 8- Yaz kursları öğrencileri arasında sportif turnuvalar düzenlemek. HÜSEYİN SELMAN ALTIN İ. H MUSTAFA ÖNDERM. K MUSTAFA BULUTİ. H YUSUF MAVİİ. H 14OKULLAR AHMET AYDENK İmam Hatip SITKI SEVERM. K 1- Okullarda Değerler eğitimi ile ilgili konferanslar vermek, 2- Mübarek gün ve gecelerde okul idarelerini ziyaret edip tebrikatta bulunmak ve diyaloğu geliştirmek, 3- "Herkes O'nu Okuyor" projesini okul öğrencileri arasında yaygınlaştırmak ve yarışma ve sınavlarını yapmak, 4- Bilgi yarışmaları ve kitap okuma gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak, yetenekli öğrencileri tesbit edip onlarla ilgilenmek. HASAN YEŞİLDALİ. H İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT) İ. H MÜKREMİN ÖZERİ. H DURAN KESKİNM. K MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip İSMAİL HAKKI UYSAL İ. H DEDE ALİ ÜLKÜSEVER İ. H RAKİP KARAM. K REMZİ TATLIM. K MEHMET KADERİ. H NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SALİH HAN Vaiz 15 YURT VE DERSHANELER ERDAL YAVUZ Müezzin Kayyım MEHMET ALİ AYGÜNDÜZ M. K 1- Yurt ve dershalerde periyodik ziyaretler yapmak, 2- Yurt ve dershane öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, 3- Anne- baba ilişkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, 4- Ailenin ve ailevi değerlerin korunması hususunda bilgilendirmek, 5- Sahih Dini bilgilerin (itikat, ibadet, ahlak) anlatılmasını sağlamak, 6- İhtiyaç odaklı Kur'an Kurslarının yurt ve dersanelerde açılmasını sağlamak. RAMAZAN ÖZDEMİR İ. H MUSTAFA ŞAŞMAZ İ. H MEVLÜT BAŞİ. H MEHMET ALTINER İ. H MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN İ. H HARUN GÜRCAN Müezzin Kayyım ALİ DİNÇERM. K HÜSEYİN ACARERİ. H Ö. ALİ USTAM. K MUHARREM ZORM. K CİHAT KÜÇÜKİ. H KASIM İNANM. K 16 DÜĞÜN-NİŞAN- SÜNNET VE TAZİYE MUSTAFA EREN İmam Hatip A.CELELETTİN ÖZCAN M. K 1- Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde proğramlar tertip etmek, 2- Evlenecek şahısları dini ve ailevi sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, 3- Nikah, talak ve aile hukuku hakkında tarafları bilgilendirmek ve buroşür hazırlayıp dağıtmak, 4- Kanaat önderlerinden veya değerli şahsiyetlerin vefatı ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapmak SEFA GÜRİ. H BAHRİ MIHM. K MÜKREMİN ÖZERİ. H HALİL YEŞİLDAL K. Kursu Öğreticisi OSMAN ASLANK.K.Ö AHMET KORAŞK.K.Ö MUSTAFA BİLGİÇK.K.Ö İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT) İ. H HALİT BAYRAM İmam Hatip HASAN TUNCELİ. H OSMAN TAŞİ. H HASAN TOZİ. H REMZİ GÜNERM. K

77 BAŞKANBŞK. YRD SORU MLU S. NOGÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIPROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SIRRI FUAT ATEŞ Vaiz 17 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ DURAN KABAAĞAÇ İmam Hatip KERİM DOĞANM. K 1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek, 2- Periyodik olarak ziyaretler yapıp, sohbet ve hasbihallerde bulunmak, 3- Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli olmak üzere çeşitli konularda periyodik seminerler düzenlemek. 4- Ortaklaşa etkinlikler düzenlemek MUSTAFA UĞUZİ. H İSKENDER KAYHANİ. H İSMAİL AKGÜNM. K MUSTAFA YAMANK.K.Ö ABDÜLKADİR UĞURM. K AHMET AYDENKİ. H TALAT OĞUZM. K 18 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ SITKI SEVER Müezzin Kayyım BAYRAM BAYRAMLARİ. H 1- İstişare toplatıları yapmak, 2- Ortak proğramlar düzenlemek, 3- Ortaklaşa çeşitlii sosyal etkinliklerde bulunmak. ŞIH ALİ ÇAĞLAYANM. K REMZİ TATLIM. K MUSTAFA KIVRAKM. K ALİ KOCAMAN İ. H 19 HAC UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA İSMAİL GÜNDÜZ İmam Hatip ERDAL YAVUZM. K 1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında proğramı tertip etmek, 2- Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan karşılama ekibi tarafından karşılamada bulunmak, 3- Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri yapmak, 4- Hac ve Umre hususunda bilgilendirme yapmak, Müftülüklerle irtibat kurulmasını sağlamak ALİ OKURİ. H ADEM TOZM. K HACI APAYDINİ. H MUSTAFA ÖZAKINİ. H MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip NESİP PARLAKİ. H ADEM LEVENTM. K İHSAN ÖZDEMİRİ. H HALİL YEŞİLDALK.K.Ö MUSTAFA BİLGİÇK.K.Ö 20 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA DAVUT ÇELİK İmam Hatip RECEP ÖZÜTEMİZM. K 1- Vaaz ve sohbet proğramları düzenlemek, 2- Taziye proğramları düzenlemek, 3- Kandil proğramları yapmak, 4- Asker uğurlama proğramlarını yapmak, 5- Köy şenliklerine katılmak, 6- Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek, 7- Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet düzenlemek. HASAN EKMEKCİİ. H MEVLÜT BAŞİ. H HAYDAR ALICIİ. H MUSTAFA EKEN K. Kursu Öğreticisi MUSTAFA YAMANK.K.Ö AHMET GÖNELİ. H MUHAMMED AYDINİ. H H.YASİN TOPALM. K YUSUF KÖMÜRCÜ Müezzin Kayyım ALİ İHSAN ERYİĞİTİ. H AHMET AKAYİ. H MEVLÜT KOÇAKM. K YAKUP TEKELİM. K İSMAİL HAKKI YÜKSEL İmam Hatip SALİM KILIÇARSLANİ. H ALİ OKURİ. H NESİP PARLAKİ. H MEHMET NURİ ÖZCAN İ. H TEVFİK BARAN İmam Hatip NECDET AYDOĞDUİ. H METİN İŞCANİ. H NAMIK GÜNDEMİRM. K MUSTAFA ÖZAKINİ. H İSMAİL AKGÜNM. K

78 BAŞKAN BŞK. YRD SORU MLU S. NOGÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIPROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı MURAT GÖK Cezaevi Vaizi 21 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) F. KERİM MUTLU İmam Hatip İSMAİL HAKKI YÜKSEL İ. H 1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi korosu oluşturmak için çalışmalar yapmak, 2- Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler yapmak, 3- Yıl sonlarında katılımlı proğramlar tertip etmek, 4- İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve Dini bilgiler eğitimi vermek. SALİM KILIÇARSLANİ. H FİKRET BOLACAİ. H ALİ DİNÇERM. K CİHAD KÜÇÜKİ. H 22FAKİRLER YÜCEL VARLI İmam Hatip AHMET TÜREDİM. K Sosyal Dayanışma Vakfı ile irtibatlaşarak, fakir ailelerin tesbitini yapmak, 2- Kendi çalışmalarımızla tespit edilen fakirlere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak, 3- Kış öncesi yakacak yardımı yapmak veya Sosyal Yardımlaşmaya yönlendirmek, 4- Okul öncesi kırtasiye yardımında bulunmak, 6- Ev ziyaretlerinde bulunmak, 7- Fakir öğrencilere burs vermek. HALİL GÜRİ. H ADEM DURANİ. H KENAN DÜZENLİİ. H 23KAHVEHANELER BEKİR KALE İmam Hatip AHMET ERÇETİNİ. H 1- Belirli zaman dilimlerinde sohbetler düzenlemek, 2- Kahvehanelere Diyanet aylık dergi ve bir kısım kitaplar konulmasını sağlamak ve okuma köşeleri oluşturmak, 3- Kahveciler odası ile zaman zaman istişareler yapmak, 4- Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi hususunda çalışmalarda bulunmak. DURAN TAŞERİ. H MEVLÜT TOZANM. K EKREM ÖZCANM. K MUSTAFA FAHRİ ÖZCAN İ. H İLHAMİ AY İmam Hatip İSMAİL DANIŞİ. H FERİT KARHARMANİ. H SERVET ALKANM. K LOKMAN ÖZERİ. H 24 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ ABDURRAHMAN EKEN İmam Hatip SEDAT AKSUİ. H 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler eğitimi verilmesini sağlamak, 2- Soıhbet proğramları düzenlemek, 3- Özel gün ve gecelerde proğramlar yapmak ve ziyaretlerde bulunmak. ALİ ÇATALPINARİ. H İRFAN BOLACAM. K TUNCER KARADAĞİ. H NAMIK KÜÇÜKSAYGIN İ. H NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZiYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı MURAT GÖK Cezaevi Vaizi 25ESNAF EKİBİ MUSTAFA OFLAZ Müezzin Kayyım AKİF ÖZKARAALPM. K 1- Esnaf ziyaretleri yapmak, 2- Bayramları ve Mübarek gün ve gecelerde tebrik ve bilgilendirme ziyaretleri yapmak, 3- Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen veya Dini Bilgi almak isteyen esnaflarımıza dükkanlarında yardımcı olmak, Kur'an-ı Kerim öğretmek, SAMİ SOYDOĞANİ. H MUSA ÜNALM. K ALİ HANÇERM. K HULUSİ KAYAM. K İRFAN BOLACAM. K MEHMET RAİF UYSAL İmam Hatip SELAMİ KARACAM. K İRFAN TEZM. K M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİRİ. H İBRAHİM YAĞCIİ. H HASAN HÜSEYİN CERAN İ. H AHMET YÜZGEÇİ. H HAYATİ KAVAS İmam Hatip OSMAN DOĞRUAYM. K MEHMET YILDIRIMİ. H SELİM YERLİİ. H MEHMET ALİ YILMAZ İ. H CELAL AKYÜZM. K MEHMET UYSALİ. H

79 BAŞKANBŞK. YRDSORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİUNVANIPROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 1SEVGİ EVLERİ NAZİFE DİK K.Kursu Öğreticisi MERVE ÇELEBİK.K.Ö 1- 0-6 yaş grubuna Kur'an-ı Kerim öğretimine yardımcı olmak, 2- İbadetlerle ilgilil alışkanlık kazındırmak, 3- Mübarek gün ve gecelerde program yapmak, 4- Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici unsurlardan yararlanarak kaynaşma ve Dini Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak, 5- İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki kulağını geliştirmek, 6- Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına adaptasyon sağlamak. GÜLSEREN ŞENK.K.Ö İKRA ÜNALK.K.Ö HACER AVCIK.K.Ö 2 REHABİLİTASY ON MERKEZİ AYŞE PEHLİVAN K.Kursu Öğreticisi TUBA ÖZTÜRKK.K.Ö 1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları düzenlemek. 2-Toplu namaz vs.ibadet eğitimi vermek, 3-Mübarek gün ve gecelerde proğramlar yapmak. 4-Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunarak kaynaşma, ferahlama sağlamak, 5-Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı olmak. HATİCE GÖKÇEK.K.Ö ŞÜKRÜYE ÖZCANK.K.Ö GÖNÜL ARSLANOĞLUK.K.Ö 3 ŞEHİT AİLELERİ FEYZA YORULMAZ K.Kursu Öğreticisi ŞERİFE GÜLEÇK.K.Ö 1- Moral motivasyon desteği vermek. 2- Dini konularda eğitim (kader,sabır, hamd vs.)ler vermek. 3-Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak. 4- Şehitler ve gaziler gününde proğramlar yapmak. 5- Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri ziyaret etmek. 6- Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa proğramlar yapmak. AYŞEGÜL KOÇK.K.Ö MERYEM AYDOĞDUK.K.Ö HAVVA NACIRK.K.Ö 4 HANIMLAR LOKALİ FADİME ÇUHADAR K.Kursu Öğreticisi SENEM CERANOĞLUK.K.Ö 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler kursları düzenlemek 2-İlmihal bilgilerinde yardımcı olmak. 3- Farklı konularda, belirli peryotlarla konferans, panel vb. programlar tertip etmek. NEBİLE FATİHK.K.Ö GÜLSÜM ÖZDEMİR TAPAN K.K.Ö TUBA ÖZTÜRKK.K.Ö 5 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz ÜMMÜHAN ŞİMŞİRVaiz 1- Belediye ve STK larla işbirliği yapımak evlenecek çiftler hakkında bilgi sahibi olmak, açılan evlilik kurs ve okullarında eğitimlerde yardımcı olmak, 2- Aile eğitimi proğramları düzenlemek, 3- Aile ve evlilikle ilgili broşürler hazırlamak, 4- Aile irşat ve rehberlik bürosunu daha aktif hale getirmek. HEDİYE YALVAÇ D. Hiz. Uz. FADİME ÇUHADARK.K.Ö

80 BAŞKA N BŞK. YRD SORUM LU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİUNVANIPROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 6HUZUREVİ BAHRİYE ERYİĞİT K.Kursu Öğreticisi NESİBE USLUK.K.Ö 1- Huzurevlerini periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Dini bilgiler konusunda yardımcı olmak, 3- Sohbet programları yapılmasını sağlamak, 4- Mübarek gün ve gecelerde, Bayramlarda proğramlar yapmak ve tebrikatta bulunmak. 5- Yaşlılar gününe özel proğramlar yapmak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediyeler takdim etmek. HATİCE ENGİNK.K.Ö GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN K.K.Ö FATMA SEKMENK.K.Ö 7 ÇOCUK EVLERİ ŞEYMA ACAR K.Kursu Öğreticisi MEHRİBAN DİNÇK.K.Ö 1- Çocuk evlerinin periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Çocuklara yönelik oyunlar öğrenilip çocuk oyunlarına katkı sağlamak, 3- Çıcuklara pasta börek yapımını ögretmek, yarışmalar düzenlemek, 4- Çocukları kendi evlerimize davet ederek aile sıcaklığını hissettirmek, 5- Çocuk ilahi korosu oluşturmak, 6- Kısa surelerin ezberletilmesinde yardımcı olmak, 7- Temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesini sağlamak. AYŞE KARACAK.K.Ö ELİFE ÖZKANK.K.Ö TUBA KARAALİK.K.Ö 8DOĞUM EVİ SELİME KARAMAN K.Kursu Öğreticisi NURSEL ALICIK.K.Ö 1- Belirli periyotlarda doğum yapan bayanları ziyaret etmek, 2- Talep edenlere Dini konularda bilgilendirme yapmak, 3- Lohusalık, akika kurbanı, çocuklara isim konulması konularında ailelerin bilgilendirilmelerini sağlamak, bu hususlarda broşür hazırlamak, 4- Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okunması sünnetini yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde isim (ezan) odası oluşturmak, HAVVA ACARK.K.Ö NERİMAN DEMİRK.K.Ö MERYEM TUNCAK.K.Ö 9 BOŞANMIŞ AİLELER AYŞE BİLEKYİĞİT K.Kursu Öğreticisi ESMA GÜRCANK.K.Ö 1- Boşanmış ailelerin tesbitini yapmak, 2- Toplumda aile ve boşanma konusunda oluşan yanlış Dini anlayışların düzeltilmesi için çalışmalar yapmak, 3- Evlenme konusunda, konferans ve seminerler düzenlemek, 4- Kadınlara sabır ve hoşgörü hakkında bilgi vermek AYŞE YILMAZK.K.Ö AYŞE PEHLİVANK.K.Ö EMİNE GÖKK.K.Ö

81 BAŞKAN BŞK. YRD SORUM LU S. NOGÖREV ALANLARIGRUP BAŞKANIGRUP ÜYELERİUNVANIPROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı HEDİYE YALVAÇ Din Hizmetleri Uzmanı 10CEZAEVİ NEBİLE FATİH K.Kursu Öğreticisi GÜLSÜM KARACAK.K.Ö 1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki duygularını geliştirmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmasını sağlamak, 2- Tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda Kur'an-ı Kerim öğretilmesini sağlamak, 3- Mübarek gün ve gecelerde proğramlar düzenlemek, 4- Bilgi yarışmaları düzenlemek. HAVVA ÇARDAKK.K.Ö ESMA GÜRCANK.K.Ö TUBA BALALK.K.Ö NURGÜL ÖZCANK.K.Ö 11 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET HİLAL ANIK K.Kursu Öğreticisi DÖNDÜ ÖZÇELİKK.K.Ö 1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik ziyaretinde bulunmak, nişanlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkkında bilgi vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasında mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nikahın İslam Hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olup olmadığı ve sakıncaları hususunda gençleri aydınlatmak, 2- Düğün yapan ailelelere tebrik ziyaretinde bulunmak, gelin adaylarına eşler arası görevler hakkında bilgi vermek, aile irşat ve rehberlik büroları, evlilik okulları, aile danışma ve rehberlik merkezlerinden haberdar etmek. AYGÜL ERK.K.Ö HAKİME KARACAK.K.Ö SEMRA ÇAKARK.K.Ö 12TAZİYE MERYEM ARISOY K.Kursu Öğreticisi AYŞE BİLEKYİĞİTK.K.Ö 1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim, sohbet, dua ve ilahiler ile manevi destek sağlamak, 2- Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının arkasından neler yapabileceklerine dair bilgilendirmek, 3- Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, kabir ve türbe ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler konusunda aydınlatmak, 4- İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları düzenlemek. EMİNE MATURK.K.Ö ÜMMİYE MAVİK.K.Ö SENEM CERANOĞLUK.K.Ö

82 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HASTANE-ÇOCUKEVİ-ENGELLİLER-KÜLTÜR SANAT) SAYI NOADI SOYADI GÖREVİYAPILIŞ TARİHİ BAŞLAM A SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADIHEDEF KİTLE 1 1 Murat EROĞLU Vaiz 24.01.201318:3020:30Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet HastanesiYatan Hasta ve Hasta Yakını 2 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi Yusuf Ali UYSAL 3 Durmuş Ali APAYDIN 4 i. Hakkı KIRBOĞA 5 6İsmail ÇELİK 7 2 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi 31.01.201318:3020:30Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet Hastanesi (82. Yıl) Yatan Hasta ve Hasta Yakını Yusuf Ali UYSAL 8Durmuş Ali APAYDIN 9 i. Hakkı KIRBOĞA İsmail ÇELİK 10 11 12 3 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi 07.02.201319:0020:30Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet HastanesiYatan Hasta ve Hasta Yakını Yusuf Ali UYSAL 13 14 Durmuş Ali APAYDIN i. Hakkı KIRBOĞA 15 16İsmail ÇELİK 17 4 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi 14.02.201319:0020:30Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet Hastanesi (82. Yıl) Yatan Hasta ve Hasta Yakını Yusuf Ali UYSAL 18Durmuş Ali APAYDIN 19 i. Hakkı KIRBOĞA İsmail ÇELİK 20 21 22 5 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi 21.02.201319:0020:30Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet HastanesiYatan Hasta ve Hasta Yakını Yusuf Ali UYSAL 23 24 Durmuş Ali APAYDIN i. Hakkı KIRBOĞA 25 26 İsmail ÇELİK

83 27 6 Nesip PARLAK Din Görevlisi 01.02.201318:0019:00ÇocukeviTanışmaİmam-ı Azam CamiiÇocukevinde kalan çocuklar 28Selim YERLİ 29Hamdi ESGİN 30Rakip KARA 31 Mehmet ÖZKARAALP 32Halit AKSOY 33 7 Nesip PARLAK Din Görevlisi 08.03.201315:0016:00ÇocukeviCami Tanıtımıİmam-ı Azam CamiiÇocukevinde kalan çocuklar 34 8 Nesip PARLAK Din Görevlisi 18.03.201319:0020:00ÇocukeviŞehitlik ve Gazilikİmam-ı Azam CamiiÇocukevinde kalan çocuklar 35 9 Murat EROĞLU Vaiz 15.01.201311:0012:00 Kültür- Sanat Sanat GalerisiPiri Reis Kültür MerkeziGenel 36Osman GÖZEL Din Görevlisi 37M.Sami DÜNDAR 38Halil YEŞİLDAL 39M. Raif UYSAL 40M.Akif BALCI 41H.Ali KAÇMAZ 42 10 Osman GÖZEL Din Görevlisi 01.03.2013 (HAFTADA 2 GÜN) 19:0020:30 Kültür- Sanat Ney KursuPiri Reis Kültür Merkezi Üniversite Öğrencileri (Haftada 2 Gün) 43 12 Osman GÖZEL Din Görevlisi 26.03.201317:0019:00 Kültür- Sanat Hüsn-ü HatPiri Reis Kültür MerkeziGenel 44 13 M.Ali TUNÇ Din Görevlisi 26.03.201310:1510:45EngellilerTanışma ve SohbetSakatlar DerneğiEngelliler 45Abdürrahim GÜN 46Duran SAK 47Fatih DOĞRUAY 48Talat OĞUZ 49Recep BOLACA 50 14 M.Ali TUNÇ Din Görevlisi 26.03.201311:0011:45EngellilerTanışma ve Sohbet Engelliler Eğitim Uygulama Okulu Engelli öğrenciler ve öğretmenleri 51Abdürrahim GÜN 52Duran SAK 53Fatih DOĞRUAY 54Talat OĞUZ 55Recep BOLACA 56 15 Mustafa YAMAN Din Görevlisi 15.01.2013 (HERGÜN) 15:3017:00Engelliler Kur'an Öğretimi- Hafızlık Engellinin EviMustafa YILMAZ (Engelli)

84 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (OS VE İŞ ADAMLARI GEZİSİ) SIRA NOADI SOYADIGÖREVİYAPILIŞ TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ GÖREV ALANIKONUSUMEKANIHEDEF KİTLE 1 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa EKEN Namık GÜNDEMİR Selami AYDIN VAİZ1.2.201319:3021:00KÖYLERZİYARET-SOHBETÇAKIRBAĞ KÖYÜKÖY HALKI 2 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa ÖZAKIN Muhammed AYDIN VAİZ4.2.201311:0011:30KÖYLERHASTA ZİYARETİDİNEK KÖYÜKÖY HALKI 3 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa ÖZAKIN Muhammed AYDIN VAİZ4.2.201311:3012:30KÖYLERVAAZ-SOHBETÇOĞLU KÖYÜKÖY HALKI 4 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa ÖZAKIN Muhammed AYDIN VAİZ14.2.201313:0014:30KÖYLERZİYARET-SOHBETBOYALI TEPE KÖYÜKÖY HALKI-MUHTARLIK 5 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ İ.H.6.2.201319:3021:00KÖYLERZİYARET-SOHBETKURTDERESİ KÖYÜKÖY HALKI 6 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ İ.H.13.2.201319:3021:00KÖYLERZİYARET-SOHBETBURHAN KÖYÜKÖY HALKI 7 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ İ.H.20.2.201319:3021:00KÖYLERZİYARET-SOHBETYAZILI KÖYÜKÖY HALKI 8 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ İ.H.27.2.201319:3021:00KÖYLERZİYARET-SOHBETTAVŞANLI KÖYÜKÖY HALKI 9 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ1.2.201313:0014:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETANI BİSKÜVİİŞ ADAMLARI 10 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ6.2.201313:3014:30 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETKOM-GIDAİŞ ADAMLARI

85 11 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK İ.H.11.2.201314:0015:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETSARAY BİSKÜVİİŞ ADAMLARI 12 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ12.2.201313:3014:30 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETTAÇ GOFRETİŞ ADAMLARI 13 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK Abdülkadir UĞUR İ.H.15.2.201314:0015:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETHAZAL BİSKÜVİİŞ ADAMLARI 14 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ19.2.201314:0015:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETŞİMŞEK BİSKÜVİİŞ ADAMLARI 15 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ20.2.201314:3015:30 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETSOSYETE UNİŞ ADAMLARI 16 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK İ.H.25.2.201315:3016:30 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETDURU BULGURİŞ ADAMLARI 17 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK İskender KAYHAN İ.H.27.2.201314:0015:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARETKASİADİŞ ADAMLARI 18 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ1.2.201303:3004:30 UMRE UĞURLAMA DUA-SOHBETAKTEKKE CAMİİHALK 19 SIRRI FUAT ATEŞ Mehmet ŞİMŞEK Ali İhsan ERYİĞİT Halil YEŞİLDAL VAİZ5.2.201321:0022:00 UMRE UĞURLAMA DUA-SOHBETİMAMI AZAM CAMİİHALK 20 SIRRI FUAT ATEŞ Mehmet ŞİMŞEK Ali İhsan ERYİĞİT Halil YEŞİLDAL VAİZ9.2.201321:0022:00 UMRE UĞURLAMA DUA-SOHBETİMAMI AZAM CAMİİHALK

86 21 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ9.2.201323:0024:00:00UMRE UĞURLAMA DUA- SOHBET AKTEKKE CAMİİHALK 22 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ18.3.201315:0016:00UMRE UĞURLAMA DUA- SOHBET AKTEKKE CAMİİHALK 23 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ18.3.201317:0018:00UMRE UĞURLAMA DUA- SOHBET AKTEKKE CAMİİHALK 24 SIRRI FUAT ATEŞ Adem TOZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ3.4.201311:3012:30UMRE UĞURLAMA DUA- SOHBET AKTEKKE CAMİİHALK 25SIRRI FUAT ATEŞVAİZ3.4.201315:0016:00ÜNİVERSİTE KONFERANS KUTLU DOĞUM KMB ÜNİVERSİTESİ ANFİSİÖĞRENCİLER 26 SIRRI FUAT ATEŞ Mustafa ÖZAKIN Tevfik BARAN Mevlüt KOÇAK VAİZ14.4.201311:0014:00KÖYLER YAĞMUR DUASI KAZIMKARABEKİR İLÇESİHALK 27 SIRRI FUAT ATEŞ Mustafa ÖZAKIN VAİZ16.4.201314:0016:00KÖYLER KONFERANS KUTLU DOĞUM ÇOĞLU KÖYÜHALK 28 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN İsmail Hakkı YÜKSEL Ali İhsan ERYİĞİT Mustafa ÖZAKIN Halil YEŞİLDAL Nesip PARLAK VAİZ17.4.201311:0014:00KÖYLER KONFERANS KUTLU DOĞUM BOYALI TEPE KÖYÜHALK 29 SIRRI FUAT ATEŞ Yusuf ANIK VAİZ18.4.201320:0022:30KÖYLER PANEL KUTLU DOĞUM ERMENEK İLÇESİHALK 30SIRRI FUAT ATEŞVAİZ 12.04.2013 19.04.2013 10:0022:00 KUTLU DOĞUM MEYDANI KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ AKTEKKE MEYDANIHALK

87 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ) S NOADI-SOYADIÜNVANI YAPILIŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİFAALİYETİN TÜRÜKONUSUMEKANIHEDEF KİTLEKAT.SAYISI 1 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 13.02.201313:3014:30SEVGİ EVLERİ TANIŞMA ZİYARETİ KARAMAN SEVGİ EVLERİ KURUM AMİRİ VE PERSONEL 2 ALİ HANÇER İMAM- HATİP 04.03.201313:0014:00SEVGİ EVLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI KARAMAN SEVGİ EVLERİ KURUM AMİRİ VE PERSONEL MEHMET KANTAR İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR MUSTAFA AKYOL 3 ALİ HANÇER İMAM- HATİP 11.03.201313:0014:00SEVGİ EVLERİZİYARET KARAMAN SEVGİ EVLERİ SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLAR 10 MEHMET KANTAR İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR MUSTAFA AKYOL 4 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 18.03.201314:0015:00SEVGİ EVLERİTOPLANTIMÜFTÜLÜKGRUP ÜYELERİ6 ALİ HANÇER İMAM- HATİP MEHMET KANTAR İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR MUSTAFA AKYOL 5 FEVZİ GÜNER İMAM- HATİP 26.03.201318:0019:00SEVGİ EVLERİZİYARET KARAMAN SEVGİ EVLERİ SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLAR 10 M. SAMİ DÜNDAR 6 MEHMET KANTAR İMAM- HATİP 28.03.201318:0019:00SEVGİ EVLERİZİYARET KARAMAN SEVGİ EVLERİ SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLAR 10 İSMAİL AKGÜN

88 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (YATALAK-HASTA VE YAŞLILAR GRUBU) S NOADI-SOYADI GÖREVİ YPLŞ TARİHİBAŞ. SAATİBTŞ SAATİFAALİYETİN TÜRÜKONUSUMEKANIHEDEF KİTLE 7YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ29.01.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARTOPLANTIMÜFTÜLÜKGRUP ÜYELERİ 8 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 01.02.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI MEHMET SARI İMAM-HATİP --- HASAN OKUR--- YUSUF SERİN--- ÖMER YİĞİT--- 9 AHMET AYDENK İMAM-HATİP06.02.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU--- 10 AHMET AYDENK İMAM-HATİP13.02.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU--- 11 AHMET AYDENK İMAM-HATİP20.02.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU--- 12 MEHMET SARI İMAM-HATİP01.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI HASAN OKUR--- YUSUF SERİN--- ÖMER YİĞİT--- 13 AHMET AYDENK İMAM-HATİP06.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU--- 14 AHMET AYDENK İMAM-HATİP13.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU--- 15 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ20.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI AHMET AYDENK--- İHSAN ÖZDEMİR--- KADİR ÇOTUK--- 16 MEHMET SARI İMAM-HATİP21.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI HASAN OKUR--- YUSUF SERİN--- ÖMER YİĞİT--- 17 AHMET AYDENK İMAM-HATİP28.03.2013 --- YATALAK-HASTA-YAŞLILARZİYARETHASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI İHSAN ÖZDEMİR--- ABİDİN KARA--- KADİR ÇOTUK--- MEHMET ARSLANOĞLU---

89 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HUZUREVİ GRUBU) S NOADI-SOYADI ÜNVANI YPLŞ TARİHİBAŞ. SAATİBTŞ SAATİFAALİYETİN TÜRÜKONUSUMEKANIHEDEF KİTLE 18 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 24.01.201310:0011:30HUZUREVİ MEVLİD KANDİLİ HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 40 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İSMAİL AKPINAR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN MUSTAFA ÖZPINAR 19 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 31.01.201310:0011:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 35 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM 20 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 07.02.201310:OO11:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 25 İSMAİL AKPINAR İMAM-HATİP MUSTAFA ÖZPINAR MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN 21 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 14.01.201310:0011:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 25 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM 22 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 21.02.201310:OO11:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 30 İSMAİL AKPINAR İMAM-HATİP MUSTAFA ÖZPINAR MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN 23 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 28.02.201310:0011:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 35 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM 24 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 07.03.201310:OO11:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 30 İSMAİL AKPINAR İMAM-HATİP MUSTAFA ÖZPINAR MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN 25 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 14.03.201310:0011:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 25 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM 26 MUSTAFA KINAYİL MÜFTÜ YARD. 22.03.201314:0016:00HUZUREVİKONFERANSHUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 45 YUSUF ANIKCEZAEVİ VAİZİ İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İSMAİL AKPINAR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN MUSTAFA ÖZPINAR 27 YUSUF ANIKCEZAEVİ VAİZİ 29.03.201310:0011:30HUZUREVİ ZİYARET- SOHBET-DUA HUZUREVİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 35 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM MUSTAFA ÖZPINAR

90 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET-TAZİYE) SAY I NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞ SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE 1 1 Salih HAN Vaiz 23.01.201313:0015:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE SUDURAĞI KÖYÜ MERHUM C. ASLANIN BABASI A. ASLANIN YAKINLARI 2Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ 3Osman ARSLAN 4Mustafa BİLGİÇ 5İsmail ÖZDEMİR 7 2 Salih HAN Vaiz 25.01.201314:0015:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE MUSTAFA AKGÜLÜN EVİ HALİT AKGÜL VE YAKINLARI 8Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ 9Osman ARSLAN 10Mustafa BİLGİÇ 11İsmail ÖZDEMİR 12 3 Salih HAN Vaiz 26.01.201315:0017:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE AYTEN GÜLER İN EVİ AYTEN GÜLER VE YAKINLARI 13Osman ARSLAN DİN GÖREVLİSİ 14 4 Salih HAN Vaiz 02.03.201318:0020:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYEEVİSMAİL YETİŞ VE YAKINLARI 15Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ 16 5 Salih HAN Vaiz 02.03.201313:0015:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYEEV HALİL SARITAŞ HOCA VE YAKINLARI 17Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ 18 6 Salih HAN Vaiz 04.03.201315:0017:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYEEV MUSTAFA ARGIN VE YAKINLARI 19Ahmet KORAŞ DİN GÖREVLİSİ 20 7 Salih HAN Vaiz 08.03.201314:0016:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET DÜĞÜN NİŞANEVMURAT YAŞAR VE YAKINLARI 21Osman ARSLAN DİN GÖREVLİSİ 22 8 Salih HAN Vaiz 09.03.201317:0018:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET 23Mustafa BİLGİÇ DİN GÖREVLİSİTAZİYE HATİMEVİbrahim GİRGİN VE YAKINLARI 24 9 Ahmet KORAŞ DİN GÖREVLİSİ10.03.201316:0018:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE HATİMEVMustafa SOYLU ve YAKINLARI 25 10 Osman ARSLAN DİN GÖREVLİSİ15.03.201314:0016:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE HATİMEVMeryem KABAK VE YAKINLARI 26 11 Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ18.03.201316:0018:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE HATİMEVMURAT KARACA VE YAKINLARI 27Ahmet KORAŞ DİN GÖREVLİSİ18.03.201316:0018:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE HATİMEVSadettin ŞAHİN VE YAKINLARI 28 12 Osman ARSLAN DİN GÖREVLİSİ17.02.201314:0016:00 DÜĞÜN-NİŞAN- TAZİYE-SÜNNET TAZİYE HATİMEVCELAL ÖNER VE YAKINLARI

91 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DERSANE VE YURTLAR) SAYI NOADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜFAALİYETİN KONUSUMEKAN ADIHEDEF KİTLE 1 13 M ALİ AYDÜZ DİN GÖREVLİSİ 23.01.201309:0010:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET ÇİÇEK SUNUMU SABAH DERSANESİ DERSANE YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLER 2RAMAZAN ÖZDEMİR 3MUSTAFA ŞAŞMAZ 4MEVLÜT BAŞ 5MEHMET ALTINER 6MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN 7 14 M ALİ AYDÜZ DİN GÖREVLİSİ 23.01.201311:0012:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET ÇİÇEK SUNUMU FİNAL DERSANESİ DERSANE YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLER 8RAMAZAN ÖZDEMİR 9MUSTAFA ŞAŞMAZ 10MEVLÜT BAŞ 11MEHMET ALTINER 12 15 MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN DİN GÖREVLİSİ 13.03.201309:0010:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET ÇİÇEK SUNUMU DEĞİŞİM DERSANESİ DERSANE YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLER ALİ DİNÇER 13HÜSEYİN ACARERLİ 14Ö ALİ USTA 15 MUHARREM ZORLU 16 17 16 MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN DİN GÖREVLİSİ 13.03.201310:0011:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET ÇİÇEK SUNUMU BİREY DESANESİ DERSANE YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLER ALİ DİNÇER 18 19HÜSEYİN ACARERLİ 20Ö ALİ USTA 21MUHARREM ZORLU 22 17 M ALİ AYDÜZ DİN GÖREVLİSİ 17.03.201310:0011:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET VE KURAN EĞİTİMİ ONUR ÖĞRENCİ YURDU YURT İDARESİ 23RAMAZAN ÖZDEMİR 24MUSTAFA ŞAŞMAZ 25MEVLÜT BAŞ 26MEHMET ALTINER 27 18 MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN DİN GÖREVLİSİ 13.03.201314:0015:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET VE KURAN EĞİTİMİ İRFAN ÖĞRENCİ YURDU YURT İDARESİ ALİ DİNÇER 28 29HÜSEYİN ACARERLİ 30Ö ALİ USTA 31MUHARREM ZORLU 32 19 M ALİ AYDÜZ DİN GÖREVLİSİ 13.03.201315:0016:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET VE KURAN EĞİTİMİ KREDİ YURTLAR KURUMU YURT İDARESİ 33RAMAZAN ÖZDEMİR 34MUSTAFA ŞAŞMAZ 35MEVLÜT BAŞ 36MEHMET ALTINER

92 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ, OKULLAR, GENÇLİK VE SPOR) S NOADI-SOYADIGÖREVİ YAPILIŞ TARİHİBAŞ. SAATİBTŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSUMEKANIHEDEF KİTLE 20Salih HANVAİZ 01.03.2013 13:0014:00 şehit aileleri SOHBET DUAŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİŞEHİT YAKINLARI 21 Salih HANVAİZ 05.03.2013 16:0017:00 ŞEHİT AİLELERİ KURAN-I KERİM,DUA ŞEHİT AİLESİNİN EVİŞEHİT YAKINLARI Bekir SAĞLAMİmam Hatip SAMİ SOYDOĞANİmam Hatip MUSTAFA KARAMüezzin Kayyım 22 Salih HANVAİZ 08.03.201313:0014:00 ŞEHİT AİLELERİ SOHBET DUAŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİŞEHİT YAKINLARI SAMİ SOYDOĞANİmam Hatip MUSTAFA KOYUTÜRKİmam Hatip MUSTAFA LAÇİNMüezzin Kayyım 23 Salih HANVaiz 15.03.201313:0014:00 ŞEHİT AİLELERİ SOHBET DUAŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİŞEHİT YAKINLARI Dede Ali ÜLKÜSEVERİmam Hatip Hüsamettin GÜLCANİmam Hatip Salim ÖZERENİmam Hatip 24 Salih HAN,Vaiz 18.03.201319:0020:30 ŞEHİT AİLELERİ MEVLİD-İ ŞERİF VE HATİM MERKEZ BALOĞLU CAMİŞEHİT YAKINLARI Sırrı Fuat ATEŞVaiz Ali İhsan ERYİĞİTİmam Hatip Osman ETYEMEZMurakıp Ali HANCERMüezzin Kayyım 25 Salih HANVaiz 20.03.201316:0017:00 ŞEHİT AİLELERİ KURAN-I KERİM,DUA ŞEHİT AİLESİNİN EVİŞEHİT YAKINLARI MUSTAFA LAÇİNİmam Hatip İbrahim DOĞRUAYİmam Hatip Ali ESMERMüezzin Kayyım Salim ÖZERENİmam Hatip 26 Salih HANVaiz 22.03.201313:0014:00 ŞEHİT AİLELERİ SOHBET DUAŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİŞEHİT YAKINLARI Ramazan BÜYÜKZENGİNİmam Hatip SAMİ SOYDOĞANİmam Hatip Mustafa KARAMüezzin Kayyım 27 Nuri DEĞİRMENCİİl Müftüsü 17.12.2012 14:0015:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİM.AKİF ERSOY LİSESİöğretmenler ve öğrenciler 28 Nuri DEĞİRMENCİİl Müftüsü25.12.201214:0015:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİG.MUSTAFA KEMAL İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 29 Nuri DEĞİRMENCİİl Müftüsü22.01.201310:0011:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİDR. SADIK AHMET İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 30 Mehmet ŞİMŞEKİmam Hatip10.01.201314:0015:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİÖZEL BAŞARI İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 31 Ziyaettin KIRBOĞAİl Müftü Yrd18.01.201314:0015:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİFATİH ANADOLU LİSESİöğretmenler ve öğrenciler 32 Sırrı Fuat ATEŞVaiz11.01.201309:3011:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİYUNUS EMRE İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 33 Murat EROĞLUVaiz18.01.201310:0012:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİABDULLAH TAYYAR İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 34 Murat EROĞLUVaiz24.01.201310:0011:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİMÜMİNE HATUN İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 35 Murat EROĞLUVaiz24.01.201314:0015:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİMÜMİNE HATUN İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 36 Yusuf ANIKVaiz18.01.190014:0015:00 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİKARAMAN LİSESİöğretmenler ve öğrenciler 37 Yusuf ANIKVaiz24.01.201316:3017:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİGEVHER HATUN İ.Ö.Oöğretmenler ve öğrenciler 38 Salih HAN Vaiz 19.01.201310:3012:00 GENÇLİK VE SPOR FUTBOL TURNUVASI ÖZEN HALI SAHA TESİSLERİ DİN GÖREVLİLERİ M Akif BALCI DİN GÖREVLİSİ H Selman ALTIN Mustafa ÖNDER 39 SAlih HAN Vaiz 23.01.201315:0017:00 GENÇLİK VE SPOR KUPA TÖRENİ ÖZEN HALI SAHA TESİSLERİ DİN GÖREVLİLERİ Selami KARACA DİN GÖREVLİSİ Mustafa BULUT

93 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ÇARŞI EKİBİ) SAYI NOADI SOYADI GÖREVİYAPILIŞ TARİHİ BAŞLAM A SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADIHEDEF KİTLE 1 1 SELAMİ KARACA Din Görevlisi23.01.201310:0012:00 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı ÇarşıÇarşı Esnafı 2İRFAN TEZ 3ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 4İBRAHİM YAĞCI 5HÜSEYİN CERAN 6AHMET YÜZGEÇ 7 2 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR Din Görevlisi01.03.201313:0016:00 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı ÇarşıÇarşı Esnafı 8SELAMİ KARACA 9İRFAN TEZ 10İBRAHİM YAĞCI 11AHMET YÜZGEÇ 12 3 SELAMİ KARACA Din Görevlisi25.03.201313:3017:00 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı ÇarşıÇarşı Esnafı 13HÜSEYİN CERAN 14İRFAN TEZ 15ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 17 4 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR Din Görevlisi10.04.201313:3016:30 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı ÇarşıÇarşı Esnafı 18AHMET YÜZGEÇ 19İBRAHİM YAĞCI 20HÜSEYİN CERAN 22 5 HÜSEYİN CERAN Din Görevlisi17.04.201313:3017:30 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı ÇarşıÇarşı Esnafı 23ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 24AHMET YÜZGEÇ 25İRFAN TEZ 26İBRAHİM YAĞCI

94 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER ( ÇOCUK EVLERİ,DOĞUM EVİ,HUZUR EVİ,BOŞANMIŞ AİLELER) S.NOADI SOYADIUNVANI TARİHİBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜKONUSUMEKAN ADI HEDEF KİTLE KATILIM SAYISI 1 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 29.01.2013 12:00 13:00 Doğum EviLohusalıkDoğum Evi Anne ve Bebek 10 SELİME KARAMAN K.K.Öğrt. NURSEL ALICI MERYEM TUNCA HAVVA ACAR 2 NURSEL ALICI K. K. Öğrt 12.02.2013 12:0013:00 Doğum EviAkika KurbanıDoğum Evi Anne ve Bebek 15 HAVVA ACAR 3 SELİME KARAMAN K. K. Öğrt 26.02.201312:0013:00 Doğum Evi İsim hakkında bilgilendirme Doğum Evi Anne ve Bebek 14 MERYEM TUNCA 4 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 07.03.201312:0013:00 Doğum EviKadınlar GünüDoğum Evi Anne ve Bebek 20 SELİME KARAMAN K.K. Öğrt. NURSEL ALICI MERYEM TUNCA HAVVA ACAR 5 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 28.2.2013 9:0011:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-EtkinlikMevlana Ç. Evi7-10 yaş kızlar6 6 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 07.03.2013 9:00 11:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-EtkinlikMevlana Ç. Evi7-10 yaş kızlar6 7 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 14.03.2013 9:00 11:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-EtkinlikMevlana Ç. Evi7-10 yaş kızlar6 8 ŞEYMA ACAR K.K. Öğrt. 25.02.2013 9:00 11:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-Etkinlik Mü'mine Hatun Ç.E 7-10 yaş kızlar6 9 TUĞBA EVCİ K.K. Öğrt. 04.03.2013 9:00 11:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-Etkinlik Mü'mine Hatun Ç.E 7-10 yaş kızlar6 10 MİHRİMAN DİNÇ K.K. Öğrt. 08.03.2013 4:00 5:30 Çocuk EviKur'an-ı Kerim-Etkinlik Elma Şekeri Ç.Evi 14-17 yaş kızlar 6 AYŞE KARACA TUBA KARAALİ 11 ŞEYMA ACAR K.K. Öğrt. 11.03.2013 9:00 11:30Çocuk EviKur'an-ı Kerim-Etkinlik Mü'mine Hatun Ç.E 7-10 yaş kızlar6 12 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 21.02.2013 14:00 16:00HuzureviKur'an-ı Kerim-EtkinlikHuzureviYaşlılar16 BAHRİYE ERYİĞİT K.K. Öğrt. HATİCE ENĞİN FATMA SEKMEN NESİBE USLU 13 HATİCE ENGİN K.K. Öğrt. 28.03.201314:0016:00 HuzureviKur'an-ı Kerim-EtkinlikHuzurevi Yaşlılar16 NESİBE USLU 14 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 07.03.201314:0016:00 Huzurevi Kadınlar Günü Huzurevi Yaşlılar16 BAHRİYE ERYİĞİT K.K. Öğrt. HATİCE ENGİN NESİBE USLU FATMA SEKMEN 15 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 12.2.2013 16:00: 17:00Boşanmış Aileler ZiyaretEv Boşanmış Aile 1

95 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ, BSRM, ŞEHİT AİLELERi, MÜMİNE HATUN HANIMLAR LOKALİ) S.NOADI SOYADIUNVANI BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSUMEKAN ADIHEDEF KİTLE KATILIMC I SAYISI 1 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 22.1.201318:3020:30Sevgi EvleriKandil ProgramıSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 NAZİFE DİK K.K.Öğrt. MERVE ÇELEBİ GÜLSEREN ŞEN İKRA ÜNAL HACER AVCI 2 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 12.2.201318:3020:30Sevgi EvleriZiyaretSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 NAZİFE DİK K.K.Öğrt MERVE ÇELEBİ GÜLSEREN ŞEN İKRA ÜNAL HACER AVCI 3 MERVE ÇELEBİ K.K.Öğrt. 19.2.201318:3020:30Sevgi EvleriZiyaretSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 HACER AVCI 4 GÜLSEREN ŞEN K.K.Öğrt 26.2.201318:3020:30Sevgi EvleriZiyaretSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 İKRA ÜNAL 5 MERVE ÇELEBİ K.K.Öğrt5.3.201318:3020:30Sevgi EvleriZiyaretSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 HACER AVCI NAZİFE DİK 6 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 12.3.201318:3020:30Sevgi EvleriZiyaretSevgi Evleri 10-18 Yaş Kızlar 18 GÜLSEREN ŞEN K.K.Öğrt İKRA ÜNAL 7 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 23.1.201315:0017:00 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Mevlid Kandili Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Genç Bayanlar 14 AYŞE PEHLİVAN K.K.Öğrt TUBA ÖZTÜRK HATİCE GÖKÇE ŞÜKRÜYE ÖZCAN GÖNÜL ARSLANOĞLU

96 8 TUBA ÖZTÜRK K.K.Öğrt26.2.201315:0017:00 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Allah Sevgisi Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Genç Bayanlar 14 ŞÜKRÜYE ÖZCAN HATİCE GÖKÇE GÖNÜL ARSLANOĞLU 9 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 7.3.201314:3016:30 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Kadınlar Günü Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Genç Bayanlar14 AYŞE PEHLİVAN. K.K.Öğrt TUBA ÖZTÜRK GÖNÜL ARSLANOĞLU ŞÜKRÜYE ÖZCAN 10 FADİME ÇUHADAR K.K.Öğrt27.2.201312:0013:30 Hanımlar Lokali Konferans, İlahi Hanımlar Lokali Kursiyer Hanımlar 30 NEBİLE FATİH GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN TUBA ÖZTÜRK SENEM CERANOĞLU 11 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 22.2.201313:0014:00 Şehit Aileleri Derneği Kur'an-ı Kerim ve Dua Şehit Aileleri DerneğiHanımlar25 ŞERİFE GÜLEÇ K.K.Öğrt MERYEM AYDOĞDU AYŞEGÜL KOÇ HAVVA NACIR 12 MERYEM AYDOĞDU K.K.Öğrt1.3.201313:0014:00 Şehit Aileleri Derneği Kur'an-ı Kerim ve Dua Şehit Aileleri DerneğiHanımlar25 AYŞEGÜL KOÇ 13 FEYZA YORULMAZ K.K.Öğrt8.3.201313:0014:00 Şehit Aileleri Derneği Kur'an-ı Kerim ve Dua Şehit Aileleri DerneğiHanımlar20 ŞERİFE GÜLEÇ HAVVA NACIR

97 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-TAZİYE-CEZAEVİ) S.NOADI SOYADIUNVANI TARİHİBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİFAALİYETİN TÜRÜKONUSUMEKAN ADIHEDEF KİTLE KATILIMCI SAYISI 1 HİLAL ANIK K.K.ÖĞRT.26.1.201319.0020.00DÜĞÜNEVLİLİK OTAĞ TESİSLERİ EVLENECEK ÇİFTLER 300 HAKİME KARACA DÖNDÜ ÖZÇELİK 2 MERYEM ARISOY K.K.ÖĞRT.1.2.201313.0015.00TAZİYEMEVLİD YUNUS EMRE MAH. KADINLAR25 EMİNE MATUR 3 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 27.2.201314.3016.00TAZİYE KUR'AN KERİM- SOHBET DUA BEYAZKENTKADINLAR20 AYŞE BİLEKYİĞİT K.K.ÖĞRT. ÜMMİYE MAVİ SENEM CERANOĞLU EMİNE MATUR 4 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 27.2.201316.0017.00TAZİYE KUR'AN-I KERİM-DUA HİSAR MAHALLESİ KADINLAR15 AYŞE BİLEKYİĞİT K.K.ÖĞRT. ÜMMİYE MAVİ SENEM CERANOĞLU 5 MERYEM ARISOY K.K.ÖĞRT.6.3.201311:3013:30TAZİYE KUR'AN-I KERİM-DUA HACI CELAL MAHALLESİ KADINLAR40 EMİNE MATUR 6 AYŞE BİLEKYİĞİT K.K.ÖĞRT.7.3.201315.3016.30TAZİYEKUR'AN-DUAABBAS MAH.KADINLAR10 7 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 7.2.201314.0016.00CEZAEVİSOHBETCEZAEVİTUTUKLULAR10 8 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 21.2.201314.0016.00CEZAEVİ SOHBET- İLAHİLER CEZAEVİTUTUKLULAR10 NEBİLE FATİH K.K.ÖĞRT. 9 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 7.3.201314.0016.00CEZAEVİ SOHBET- İLAHİLER CEZAEVİTUTUKLULAR20 NEBİLE FATİH K.K.ÖĞRT. NURGÜL ÖZCAN


"KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ Dayanak DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları