Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜFTÜLÜKLERİN DİNİ HAYATA REHBERLİK ETMEDE ROLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜFTÜLÜKLERİN DİNİ HAYATA REHBERLİK ETMEDE ROLLERİ"— Sunum transkripti:

1

2 MÜFTÜLÜKLERİN DİNİ HAYATA REHBERLİK ETMEDE ROLLERİ
2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI MÜFTÜLÜKLERİN DİNİ HAYATA REHBERLİK ETMEDE ROLLERİ KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

3 Dayanak Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038 Görev: Madde 1- İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

4 Taşra teşkilatı: Madde 8- (Değişik: 26/4/ /1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 1/7/ /7 md.) Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur. İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler. İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir. Müftülük kursu, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

5

6

7 2012-2016 Stratejik Plan Paydaşları
Diyanet İşleri Başkanlığının ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlarda yararlanan kişi, grup veya kurumlar hizmet alanlar olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Vatandaş, soydaş, dindaşlar ve diğer insanlar Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Diğer Bakanlıklar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf-Dernek-Sendika vb.) Basın/Yayın Kuruluşları Yerel Yönetimler

8 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü tarihli Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokol tarihli Sağlık Bakanlığı ili Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

9 tarihli Başbakanlık- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Arasında Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılacak Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Protokol tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü Arasında Yaz Kurslarına Katılanlara İlişkin İşbirliği Protokolü Diyanet İşleri Başkanlığı Ekim 2009 Tarihli 4. Din Şurası Maddeler

10

11 DİN HİZMETLERİ PLANLAMASINA ESAS OLAN 2013 EYLEM PLANININ AMAÇLARI
1- Bütün personeli aktif hale getirmek. 2- Cami dışı Din Hizmeti alanlarını tespit etmek. 3- Her bir alanın hedef kitlesini ve amacını belirlemek. 4- Belirlenen amaçlar doğrultusunda hizmet edecek gönüllü eleman temin etmek. 5- Hiyerarşik yapı oluşturarak görev taksimatı yapmak ve uygulanabilir programlar oluşturup, alanda tatbik etmek. 6- Personel arasında adaleti sağlamak ve kurum aidiyeti bilincini güçlendirmek. 7- Bireyselleşmenin, bencilliğin ve dünyevileşmenin olumsuzluklarının önüne geçmek. 8- İstihdamda verimliliği artırmak. 9- Görev ve sorumluluk duygusunu ölçülebilir hale getirmek.

12 Bu projede geçen; Başkan : İl Müftüsünü Başkan Yardımcısı : İl Müftü Yardımcılarını Sorumlu : Vaiz, Vaize, Din Hizmetleri Uzmanı Grup Başkanı : Kur’ân Kursu Öğreticisini İmam Hatip veya Müezzin Kayyımı Grup Üyeleri : Grup Başkanı tarafından seçilen Kur’ân Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımı ifade eder.

13 Bu planlamada; Her projenin Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sorumlusu, Grup Başkanı ve Üyeleri belirlendi. Buna göre projelerde; her Müftü Yardımcısına üç Vaiz, her Vaize üç veya beş proje; her projede bir Din Görevlisi Grup Başkanı ve her Grup Başkanının kendi seçmiş olduğu beş Din Görevlisi bulunmaktadır.

14 Murat EROĞLU Oğuz YILMAZ Yusuf ANIK
Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan) Mustafa KINAY (Başkan Yardımcısı) Murat EROĞLU (Sorumlu Vaiz) Oğuz YILMAZ (Sorumlu Vaiz) Yusuf ANIK (Sorumlu Vaiz) 1- Çocuk Evi 2- Engelliler 3- Hastaneler 4- Kültür-Sanat 1- Huzurevi 2- Sevgi Evleri 3- Yatalak Hastalar ve Yaşlılar 4- Sokak Çocukları 1- Emekliler 2- Cezaevi 3- Boşanmış Aileler

15 Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan)
Ziyaeddin KIRBOĞA (Başkan Yardımcısı) Sırrı Fuat ATEŞ (Sorumlu Vaiz) Murat GÖK (Sorumlu Vaiz) Salih HAN (Sorumlu Vaiz) 1- Şehit ve Gazi Aileleri 2- Gençlik ve Spor 3- Okullar 4- Yurtlar ve Dershaneler 5- Düğün, Nişan, Sünnet, Taziye 1-STK, Organize Sanayi, Odalar Birliği 2- Dernek ve Vakıflar 3- Hac ve Umre Uğurlama ve Karşılama 4- Köyleri İrşad, Taziye, Dua 1- Yöresel Sanatçılar (Romanlar-Abdallar) 2- Fakirler 3- Kahvehaneler 4- Organize Sanayi İşçileri 5- Çarşı Esnafı Ekibi

16 Zübeyde OKUYUCU Ümmühan ŞİMŞİR Hediye YALVAÇ
Nuri DEĞİRMENCİ (Başkan) Ali ABAY (Başkan Yardımcısı) Zübeyde OKUYUCU Ümmühan ŞİMŞİR (Sorumlu Vaiz) Hediye YALVAÇ (Sorumlu Uzman) (Sorumlu vaiz) 1-Sevgi Evleri 2-Rehabilitasyon Merkezi 3-Şehit Aileleri 4-Hanımlar Lokali 5-Evlenecek Çiftlere Eğitim 1- Huzurevi 2- Çocuk Evi 3- Doğum Evi 4- Boşanmış Aileler 1- Cezaevi 2- Düğün, Nişan ve Sünnet 3- Taziye

17 Murat EROĞLU (Sorumlu Vaiz)
ÇOCUKEVİ KÜLTÜR-SANAT ENGELLİLER HASTANE Grup Başkanı Nesip PARLAK Grup Başkanı Mehmet Ali TUNÇ Grup Başkanı İ. Hakkı UYSAL Grup Başkanı Osman GÖZEL Grup Üyeleri: 1-Selim YERLİ 2-Hamdi ESGİN 3-Rakip KARA 4-Mehmet ÖZKARA 5-Halit AKSOY Grup Üyeleri: 1-Abdurrahim GÜN 2-Duran SAK 3-Fatih DOĞRUAY 4-Talat OĞUZ 5-Recep BOLACA Grup Üyeleri: 1-Y. Ali UYSAL 2-Mustafa AYDIN 3-D. Ali APAYDIN 4-İ.Hakkı KIRBOĞA 5-İsmail ÇELİK Grup Üyeleri: 1-M.Sami DÜNDAR 2-Halil YEŞİLDAL 3-M.Raif UYSAL 4-M.Akif BALCI 5-H.Ali KAÇMAZ

18 Oğuz YILMAZ (Sorumlu Vaiz)
EMEKLİLER CEZAEVİ BOŞANMIŞ AİLELER Grup Başkanı Nurullah ŞENGÜL Grup Başkanı Ali OKUR Grup Başkanı Nejdet AYDOĞDU Grup Üyeleri: 1-Ahmet TÜREDİ 2-Yusuf SERİN 3-Osman KUTUCU 4-İsmail ÖZDEMİR 5-Ali Şahin MUTLU Grup Üyeleri: 1-İbrahim KILINÇ 2-Adem TOZ 3-Mehmet TÜRKBEN 4-Ramazan DOĞAN 5-Hacı APAYDIN Grup Üyeleri: 1-Mahmut KOCAOĞLU 2-Celal AKYÜZ 3-İlyas BALOĞLU 4-Osman UĞUR 5-Abdürrahim GÜN

19 Yusuf ANIK (Sorumlu Vaiz)
Y.HASTA VE YAŞLILAR SEVGİ EVLERİ HUZUREVİ SOKAK ÇOCUKLARI Grup Başkanı Ahmet AYDENK Grup Başkanı Hayati KAVAS Grup Başkanı İsmail ÖZDEMİR Grup Başkanı İskender KAYHAN Grup Üyeleri: 1-İhsan ÖZDEMİR 2-Abidin KARA 3-Kadir ÇOTUK 4-Mehmet ARSLAN 5-H.Hüseyin CERAN Grup Üyeleri: 1-Mehmet KANTAR 2-İsmail AKGÜN 3-Fevzi GÜNER 4-Sami DÜNDAR 5-Ali HANÇER Grup Üyeleri: 1-Şükrü ÖZDEMİR 2-Mehmet BOZKURT 3-Kenan İNAN 4-Mustafa ÖZPINAR 5-İsmail AKPINAR Grup Üyeleri: 1-Hüsamettin ŞEN 2-Duran KABAAĞAÇ 3-Kerim DOĞAN 4-Ömer ÇALIK 5-Celalettin GÖZEL

20 Salih HAN (Sorumlu Vaiz)
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ GENÇLİK VE SPOR OKULLAR DERSANELER DÜĞÜN-SÜNNET VE TAZİYE Grup Başkanı Hüsamettin GÜL Grup Başkanı M. Akif BALCI Grup Başkanı Mehmet ŞİMŞEK Grup Başkanı Erdal YAVUZ Grup Başkanı Halil YEŞİLDAL Grup Üyeleri: 1-İbrahim AKBAŞ 2-Orhan YILMAZ 3-Ahmet DURMAZ 4-Yusuf YILMAZ 5-Ali DİNÇ Grup Üyeleri: 1-Selami KARACA 2-H. Selman ALTIN 3-Mustafa ÖNDER 4-Mustafa BULUT 5-Yusuf MAVİ Grup Üyeleri: 1-İ. Hakkı UYSAL 2-Ali ÜLKÜSEVEN 3-Ragıp KARA 4-Remzi TATLI 5-Mehmet KADER Grup Üyeleri: 1-M. ALİ AYGÜNDÜZ 2-Ramazan ÖZDEMİR 3-Mustafa ŞAŞMAZ 4-Mevlüt BAŞ 5-Mehmet ALTINER Grup Üyeleri: 1-Osman ASLAN 2-Ahmet KORAŞ 3-Mustafa BİLGİÇ 4-İsmail ÖZDEMİR 5-Bahri MIH

21 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ
Murat GÖK (Sorumlu Vaiz) YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) FAKİRLER KAHVEHANELER ÇARŞI VE ESNAF EKİBİ ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ Grup Başkanı F. Kerim MUTLU Grup Başkanı Yücel VARLI Grup Başkanı İlhami AY Grup Başkanı Mehmet UYSAL Grup Başkanı A. Rahman EKEN Grup Üyeleri: 1-HAKKI YÜKSEL 2-Salim KILIÇ 3-Fikret BOLACA 4-Ali DİNÇER 5-Cihad KÜÇÜK Grup Üyeleri: 1-AhmeT TÜREDİ 2-Halil GÜR 3-Adem DURAN 4-Kenan DÜZENLİ 5-Hakkı GÜNAYDIN Grup Üyeleri: 1-İsmail DANIŞ 2-Mehmet DİNLER 3-Ferit KARAMAN 4-Servet ALKAN 5-Lokman ÖZER Grup Üyeleri: 1-Osman DOĞRUAY 2-Mehmet YILDIRIM 3-Selim YERLİ 4-M Ali YILMAZ 5-Celal AKYÜZ Grup Üyeleri: 1-Sedat AKSU 2-Ali ÇATALPINAR 3-İrfan BOLACA 4-Tuncer KARA 5-Namık KÜÇÜK

22 Sırrı Fuat ATEŞ (Sorumlu Vaiz)
STK- ORGANİZE SAN. VE ODALAR DERNEK VE VAKIFLAR HAC VE UMRE UĞURLAMA KÖYLERE İRŞAD EKİBİ Grup Başkanı Duran KABAAĞAÇ Grup Başkanı Sıtkı SEVER Grup Başkanı İsmail GÜNDÜZ Grup Başkanı Tevfik BARAN Grup Üyeleri: 1-Kerim DOĞAN 2-Mustafa UĞUZ 3-İskender KAYHAN 4-İsmail AKGÜN 5-Mustafa YAMAN Grup Üyeleri: 1-Bayram BAYRAMLI 2-Şıh Ali ÇAĞLAYAN 3-Remzi TATLI 4-Mustafa KIVRAK 5-Ali KOCAMAN Grup Üyeleri: 1-Erdal YAVUZ 2-Ali OKUR 3-Adem TOZ 4-Hacı APAYDIN 5-Mustafa ÖZAKIN Grup Üyeleri: 1-Necdet AYDOĞDU 2-Metin İŞCAN 3-Namık GÜNDEMİR 4-Mustafa ÖZAKIN 5-İsmail AKGÜN

23 Zübeyde OKUYUCU (Sorumlu Vaiz)
SEVGİ EVLERİ REHABİLİTASYON MERKEZİ ŞEHİT AİLELERİ HANIMLAR LOKALİ EVLENECEKLERE EĞİTİM Grup Başkanı Nazife DİK Grup Başkanı Ayşe PEHLİVAN Grup Başkanı Feyza YORULMAZ Grup Başkanı Fadime ÇUHADAR Grup Başkanı Zübeyde OKUYUCU Grup Üyeleri: 1-Merve ÇELEBİ 2-Gülseren ŞEN 3-İkra ÜNAL 4-Hacer AVCI Grup Üyeleri: 1-Tuba ÖZTÜRK 2-Hatice GÖKÇE 3-Şükrüye ÖZCAN 4-Gönül ARSLAN Grup Üyeleri: 1-Şerife GÜLEÇ 2-Ayşegül KOÇ 3-Meryem AYDOĞDU 4-Havva NACIR Grup Üyeleri: 1-Senem CERAN 2-Nebile FATİH 3-Gülsüm Ö. TAPAN 4-Tuba ÖZTÜRK Grup Üyeleri: 1-Ümmühan ŞİMŞİR 2-Hediye YALVAÇ 3-Fadime ÇUHADAR

24 Ümmühan ŞİMŞİR (Sorumlu Vaiz)
DOĞUMEVİ ÇOCUK EVLERİ HUZUREVİ BOŞANMIŞ AİLELER Grup Başkanı Selime KARAMAN Grup Başkanı Şeyma ACAR Grup Başkanı Bahriye ERYİĞİT Grup Başkanı Ayşe BİLEKYİĞİT Grup Üyeleri: 1-Nursel ALICI 2-Havva ÇARDAK 3-Neriman DEMİR 4-Meryem TUNCA Grup Üyeleri: 1-Mihriban DİNÇ 2-Ayşe KARACA 3-Elife ÖZKAN 4-Tuba KARAALİ Grup Üyeleri: 1-Nesibe USLU 2-Hatice ENGİN 3-Gülsün Ö. TAPAN 4-Fatma SEKMEN Grup Üyeleri: 1-Esma GÜRCAN 2-Havva ÇARDAK 3-Ayşe PEHLİVAN 4-Emine GÖK

25 Hediye YALVAÇ (Sorumlu Vaiz)
TAZİYE CEZAEVİ DÜĞÜN-NİŞAN VE SÜNNET Grup Başkanı Meryem ARISOY Grup Başkanı Nebile FATİH Grup Başkanı Hilal ANIK Grup Üyeleri: 1-Ayşe BİLEKYİĞİT 2-Emine MATUR 3-Ümmiye MAVİ 4-Senem CERANOĞLU Grup Üyeleri: 1-Gülsüm KARACA 2-Havva ÇARDAK 3-Esma GÜRCAN 4-Tuba BALAL 5-Nurgül ÖZCAN Grup Üyeleri: 1-Döndü ÖZÇELİK 2-Aygül ER 3-Hakime KARACA 4-Semra ÇAKAR

26 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ PROJESİ
AMAÇLAR: 1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek, 2- Periyodik olarak diyalog ziyaretleri yapıp, sohbet ve hasbihallerde bulunmak, 3- Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli olmak üzere çeşitli konularda periyodik seminerler düzenlemek. 4- Ortaklaşa etkinlikler düzenleme

27 KÜLTÜR-SANAT PROJESİ AMAÇLAR:
1- Hat, ney, ebru ve musiki kursları düzenlemek, 2- Kültür ve sanat alanlarında yarışmalar yapmak, 3- Kur'an Kursu Öğreticilerine ebru kursları düzenlemek, 4- İmam hatiplerden Cumhur Müezzinliği ve Enderun Teravihi ekibi oluşturmak, 5- Hadis ezberleme ve şiir yarışmaları düzenlemek, 6- Kitap okuma, anlatma ve yazma programları düzenlemek.

28 ENGELLİLER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Alanda engelli tespit çalışmaları yapmak, 2- Belirlenen engellileri periyodik ziyaretlerde bulunmak, 3- Engelliler ve yakınlarına yönelik moral ve motivasyon çalışmaları yapmak, 4- Engellilerin Dini mekanlara girişini kolaylaştıracak rampalar yapmak, 5- İşaret dili ile hutbe irat etmek,

29 OKULLAR PROJESİ AMAÇLAR: 1- Okullarda Değerler eğitimi ile ilgili konferanslar vermek, 2- Mübarek gün ve gecelerde okul idarelerini ziyaret edip tebrikatta bulunmak ve diyaloğu geliştirmek, 3- "Herkes O'nu Okuyor" projesini okul öğrencileri arasında yaygınlaştırmak ve yapmak, 4- Bilgi yarışmaları ve kitap okuma gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak, yetenekli öğrencileri tesbit edip onlarla ilgilenmek.

30 GENÇLİK-SPOR PROJESİ AMAÇLAR: 1- Din görevlileri arasında sportif faaliyetler düzenlemek, 2- Diğer Kurumlarla sportif faaliyetlerde bulunmak, 3- Sportif yetenekleri bulunanları tesbit etmek, ve etkinliklere katılımını sağlamak, 4- Kurumsal aidiyet bilincini geliştirmek, 5- DİGES'in Şubesini açmak, 6- Satranç antronorlüğü kursları açmak, 7- İl Spor Müd. ile beraber tüm spor alanlarında (yüzme, satranç, masa tenisi, badminton ile ilgili turnuvalar düzenlemek,) 8- Yaz kursları öğrencileri arasında sportif turnuvalar düzenlemek.

31 EMEKLİLER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek, hayatla olan bağlarını canlı tutmak, 2- İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten kopmamalarını sağlamak, 3- Emekliler arasında birlikteliği sağlamak, 4- STK larda aktif rol almalarını sağlamak, 5- Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek, aralıklarla toplantılar yapmak, 6- Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek, 7- Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin isimlerini Camii ve Kur'an Kurslarında yaşatmak.

32 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Vaaz ve sohbet programları düzenlemek, 2- Taziye programları düzenlemek, 3- Kandil programları yapmak, 4- Asker uğurlama programlarını yapmak, 5- Köy şenliklerine katılmak, 6- Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek, 7- Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet düzenlemek. 8-Yağmur Duası programlarına iştirak etmek.

33 HUZUREVİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Huzurevlerini periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Dini bilgiler konusunda yardımcı olmak, 3- Sohbet programları yapılmasını sağlamak, 4- Mübarek gün ve gecelerde, Bayramlarda programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak. 5- Yaşlılar gününe özel programlar yapmak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediyeler takdim etmek.

34 HASTANE PROJESİ AMAÇLAR:
1- Hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmek, 2- Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonda bulunmak, 3- Talep olması durumunda hurafelerden uzak doğru bilgi vermek, 4- Özürlüler ile ilgili fıkhı konuları broşür halinde hazırlamak ve ilgililere hediye etmek, 5- Özellikle teyemmüm ve ima ile namaz hususlarında bilgi vermek, 6- Bayramlar, Dini gün ve gecelerde tebrikatlarda bulunmak, 7- Hasta odalarına kıble işareti koymak, 8- Diyanet Yayınlarını hediye etmek.

35 DOĞUM EVİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Belirli periyotlarda doğum yapan bayanları ziyaret etmek, 2- Talep edenlere Dini konularda bilgilendirme yapmak, 3- Lohusalık, akika kurbanı, çocuklara isim konulması konularında ailelerin bilgilendirilmelerini sağlamak, bu hususlarda broşür hazırlayıp, ilgililere dağıtmak. 4- Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okunması sünnetini yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde isim (ezan) odası oluşturmak.

36 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ PROJESİ
AMAÇLAR: 1- İstişare toplantılarının yapılmasını sağlamak, 2- Ortak programlar yapmak, 3- Ortaklaşa çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmak.

37 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler eğitimi verilmesini sağlamak, 2- Sohbet programları düzenlemek, 3- Özel gün ve gecelerde programlar yapmak ve ziyaretlerde bulunmak.

38 CEZAEVİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet programları yapmak, 2- Kur'an-ı Kerim öğreti ve dinletisinde bulunmak, 3- İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları yapmak, 4- Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak, 5- Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına iştiraklerini sağlamak, 6- Tövbe ve suça bir daha dönmeme hususunda telkinlerde bulunmak.

39 BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Alanda boşanmış aileler hakkında araştırmalar yapmak, 2- Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek, 3- Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini yükümlülükleri hatırlatmak, 4- Ailelerin birleştirilmesinde hakem görevini yapmak, 5- Nikah ve talak hususlarında broşür hazırlayıp, ilgilelere dağıtmak, 6- Mağdur çocukların durumlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak.

40 ÇOCUKEVİ PROJESİ AMAÇLAR:
1- Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için ev ziyaretleri yaptırmak, 2- Kahvaltı ve yemek davetleri düzenlemek ve çocuklarla aileler arasında muhabbet köprüsü oluşturmak, 3- Çocukların Dini ve manevi pratiklerini geliştirmek, 4- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler dersleri vermek, 5- Gezi ve piknik programları düzenlemek,

41 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Şehit cenazeleri ile ilgili organizasyonları yapmak, 2- Alanda şehit ve gazilerin tespitini yapmak, 3- Periyodik şekilde ziyaretlerde bulunmak, 4- Şehit ve gazi günlerinde hatim ve mevlit programları tertip etmek, 5- Arefe günü ve Bayramlarda şehitlikleri ziyaret etmek, programlar düzenlemek 6- Şehit ve gazi dernekleri ile ortak çalışmalarda bulunmak, konferans ve seminerler tertip etmek, 7- İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

42 YURT VE DERSHANELER PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Yurt ve dershalerde periyodik ziyaretler yapmak, 2- Yurt ve dershane öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, 3- Anne- baba ilişkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, 4- Ailenin ve ailevi değerlerin korunması hususunda bilgilendirmek, 5- Sahih Dini bilgilerin (itikat, ibadet, ahlak) anlatılmasını sağlamak, 6- İhtiyaç odaklı Kur'an Kurslarının düzenlenmesini sağlamak.

43 DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET VE TAZİYE PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde programlar tertip etmek, 2- Evlenecek şahısları dini ve ailevi sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, 3- Nikah, talak ve aile hukuku hakkında tarafları bilgilendirmek ve broşür hazırlayıp dağıtmak, 4- Kanaat önderlerinden veya değerli şahsiyetlerin vefatı ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapmak

44 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR)PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi korosu oluşturmak için çalışmalar yapmak, 2- Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler yapmak, 3- Yıl sonlarında katılımlı programlar tertip etmek, 4- İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve Dini bilgiler eğitimi vermek.

45 FAKİRLERE YARDIM PROJESİ
AMAÇLAR: 1-Sosyal Dayanışma Vakfı ile irtibatlaşarak, fakir ailelerin tespitini yapmak, 2- Kendi çalışmalarımızla tespit edilen fakirlere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak, 3- Kış öncesi yakacak yardımı yapmak veya Sosyal Yardımlaşmaya yönlendirmek, 4- Okul öncesi kırtasiye yardımında bulunmak, 6- Ev ziyaretlerinde bulunmak, 7- Fakir öğrencilere burs vermek.

46 KAHVEHANELER PROJESİ AMAÇLAR: 1- Belirli zaman dilimlerinde sohbetler düzenlemek, 2- Kahvehanelere Diyanet aylık dergi ve bir kısım kitaplar konulmasını sağlamak ve okuma köşeleri oluşturmak, 3- Kahveciler odası ile zaman zaman istişareler yapmak, 4- Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi hususunda çalışmalarda bulunmak.

47 HAC -UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında uğurlama programı tertip etmek, 2- Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan karşılama ekibi tarafından karşılamada bulunmak, 3- Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri yapmak, 4- Hac ve Umre hususunda bilgilendirme yapmak, Müftülüklerle irtibat kurulmasını sağlamak

48 ESNAF ZİYARET PROJESİ AMAÇLAR: 1- Esnaf ziyaretleri yapmak, 2- Kandil ve Mübarek gün ve gecelerde tebrik ve bilgilendirme ziyaretleri yapmak, 3- Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen veya Dini bilgi almak isteyen esnaflarımıza dükkanlarında yardımcı olmak,

49 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Adresleri tespit edilen yatalak hasta ve yaşlıları periyodik ziyaret etmek, 2-Teyemmüm, ima ile namaz ve özürlerle ilgili fıkhi bilgiler vermek, 3- Hasta ve yatalakların alanları ile ilgili dini ruhsatları içeren broşür hazırlamak ve ilgililere dağıtmak, 4- Hasta, yaşlı ve yatalakların refakatçilerine moral motivasyon takviyesi yapmak, 5- Konu ile ilgili ayet ve hadislerden bir broşür hazırlamak, 6- İmkanlar ölçüsünde hediye takdim etmek.

50 SOKAK ÇOCUKLARI PROJESİ
AMAÇLAR: 1- Sokak çocuklarının tespiti için alanda çalışma yapmak, 2- Gençlere yönelik dini, ahlaki ve kültürel bilgilendirmeler yapmak, 3- Çocukları futbol, voleybol, yüzme, Uzakdoğu sporları, güreş vb sportif faaliyetler için İl Spor Müd. İle ortak çalışmalar yapmak, 4- Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek, 5- İzcilikle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, kamp programları tertip etmek, 6- Zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yakmak, bırakılması hususunda ilgili kuruluşlarla temasa geçmek.

51 HUZUREVİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Huzurevi sakinlerini periyodik aralıklarla ziyaret etmek, 2- Huzurevi sakinlerini moral ve motivasyonunu sağlamak, 3- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde yardımcı olmak ve rehberlik etmek, sohbet programları tertip etmek, 4- Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde tebrikat yapmak, 5- Yaşlılar günü ve özel günlerde programlar tertip etmek, 6- Huzurevi çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon dersleri yapmak.

52 SEVGİ EVLERİ PROJESİ AMAÇLAR: 1- Sevgi evlerinde kalan çocukları belirli periyotlarla ziyaret etmek, 2- İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilgiler vermek ve rehberlik yapmak, 3- Dini pratikleri uygulamalı olarak göstermek ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak, 4- Çocuk ilahi grubu oluşturmak, 5- Talep edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim dersleri vermek, 6- Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve dua ezberleme gibi yarışmalar düzenleyerek eğitsel faaliyetlerde bulunmak, 7- Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaptırarak aile sıcaklığını hissettirmek, 8- Topluca dini ve ahlaki içerikli çizgi film izlemek,

53 SEVGİ EVLERİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: yaş grubuna Kur'an-ı Kerim öğretimine yardımcı olmak, 2- İbadetlerle ilgili alışkanlık kazındırmak, 3- Mübarek gün ve gecelerde program yapmak, 4- Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici unsurlardan yararlanarak kaynaşma ve Dini Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak, 5- İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki kulağını geliştirmek, 6- Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına adaptasyon sağlamak.

54 REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları düzenlemek. 2-Toplu namaz vs. ibadet eğitimi vermek, 3-Mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak. 4-Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunarak kaynaşma, ferahlama sağlamak, 5-Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı olmak.

55 ŞEHİT AİLELERİ PROJESİ(BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Moral motivasyon desteği vermek. 2- Dini konularda eğitimler (kader, sabır, hamd vs.) vermek. 3-Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak. 4- Şehitler ve gaziler gününde programlar yapmak. 5- Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri ziyaret etmek. 6- Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa programlar yapmak.

56 HANIMLAR LOKALİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Kur'an-ı Kerim öğrenme kursları düzenlemek. 2-Kur' anı Kerim ve dini bilgilerde yardımcı olmak. 3- Kur'an Kursu programı uygulanması. 4- Farklı konularda, belirli periyotlarla konferans, panel vb. programlar tertip etmek.

57 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Belediye ile işbirliği yapılarak evlenecek çiftlerden haberdar olmak ve evlilik kurs ve okulları açmak, bu tür eğitimlerde görev almak, 2- Aile eğitimi programları düzenlemek, 3- Aile ve evlilikle ilgili broşürler hazırlamak, 4- Aile irşat ve rehberlik bürosunu daha aktif hale getirmek.

58 ÇOCUK EVLERİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Çocuk evlerinin periyodik olarak ziyaret etmek, 2- Çocuklara yönelik oyunlar öğrenilip çocuklarla oyunlarına katkı sağlamak, 3- Çocuklara pasta börek yapımını öğretmek, 4- Çocuklara el sanatları becerilerini kazandırmak, 5- Çeşitli yarışmalar yaptırmak, 6- Çocukları kendi evlerimize davet ederek aile sıcaklığını hissettirmek, 7- Çocuk ilahi korosu oluşturmak, 8- Kısa surelerin ezberletilmesinde yardımcı olmak, 9- Temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesini sağlamak.

59 BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Boşanmış ailelerin tespitini sağlamak, 2- Toplumda aile ve boşanma konusunda oluşan yanlış Dini anlayışların düzeltilmesi için çalışmalar yapmak, 3- Evlenme konusunda İslam Hukukçularının davet edilmesini sağlayarak, konferans ve seminerler düzenlemek, 4- Kadınlara sabır ve hoşgörü hakkında bilgi vermek

60 CEZAEVİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki duygularını geliştirmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmasını sağlamak, 2- Tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda Kur'an-ı Kerim öğretilmesini sağlamak, 3- Mübarek gün ve gecelerde programlar düzenlemek, 4- Bilgi yarışmaları düzenlemek.

61 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik ziyaretinde bulunmak, nişanlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasında mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nikahın İslam Hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olup olmadığı ve sakıncaları hususunda gençleri aydınlatmak, 2- Düğün yapan ailelere tebrik ziyaretinde bulunmak, gelin adaylarına eşler arası görevler hakkında bilgi vermek, aile irşat ve rehberlik büroları, evlilik okulları, aile danışma ve rehberlik merkezlerinden haberdar etmek.

62 TAZİYE EVLERİ PROJESİ (BAYAN)
AMAÇLAR: 1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim, sohbet, dua ve ilahiler ile manevi destek sağlamak, 2- Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının arkasından neler yapabileceklerine dair bilgilendirmek, 3- Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, kabir ve türbe ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler konusunda aydınlatmak, 4- İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları düzenlemek.

63 CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ
TC /…/2013 KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ CAMİİNİN ADI GÖREVLİNİN ADI SOYADI İMAM HATİP MÜEZZİN KAYYIM YARIŞMA ALANI 100 PUAN ALDIĞI PUAN ÇEVRE DÜZENİ VE TEMİZLİK 7 CAMİ İC DÜZEN VE TEMİZLİĞİ CAMİ GÜVENLİK VE TEBERRUKAT EŞYALARINI KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 5 KILIK KIYAFET CÜBBE - SARIK TEMİZLİĞİ KİTAPLIK KAPASİTESİ VE DÜZENİ İMAM ODASI DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ 4 DOSYALAMA DÜZENİ VE İÇERİĞİ EN SON KATILDIĞI SOSYAL ETKİNLİK YAZMIŞ OLDUĞU HUTBE CAMİNİN BİR SAAT ÖNCE AÇILMASI VE CAMİ PROGRAMLARINI UYGULAMASI KIRAAT- HİTABET VE BEŞERİ İLİŞKİLER 10 LOJMAN AĞAÇLANDIRMA 8 İÇ DÜZENDE YAPILAN YENİLİKLER 6 BAYANLAR BÖLÜMÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR ENGELLİLER İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

64 KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI AKTİVİTELER NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı YUSUF ANIK Cezaevi Vaizi 1 HUZUREVİ İSMAİL ÖZDEMİR (Hacı Abit) İmam Hatip M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İ. H KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA MEHMET BOZKURT M. K KASIM İNAN M. MUSTAFA ÖZPINAR İSMAİL AKPINAR 2 SEVGİ EVLERİ ALİ HANÇER Müezzin Kayyım MEHMET KANTAR KUR'AN-I KERİM, DİNİ BİLGİLER VE İLAHİ İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR HAYATİ KAVAS MUSTAFA AKYOL 3 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR AHMET AYDENK İmam Hatip İHSAN ÖZDEMİR MORAL DESTEK, SOHBET VE DUA ABİDİN KARA KADİR ÇOTUK MEHMET ARSLANOĞLU HASAN HÜSEYİN CERAN MEHMET SARİ İmam Hatip HASAN OKUR YUSUF SERİN ÖMER YİĞİT NURULLAH ŞENGÜL MEHMET CEYLAN 4 SOKAK ÇOCUKLARI İSKENDER KAYHAN İmam Hatip HÜSAMETTİN ŞENGÜL SOSYAL ETKİNLİK DURAN KABAAĞAÇ KERİM DOĞAN ÖMER ÇALIK CELALETTİN GÖZEL

65 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
OĞUZ YILMAZ Cezaevi Vaizi 5 EMEKLİLER NURULLAH ŞENGÜL İmam Hatip AHMET TÜREDİ M. K SOHBET GALİP ERKAL YUSUF SERİN İ. H OSMAN KUTUCU İSMAİL ÖZDEMİR (FATİH S.) ALİ ŞAHİN MUTLU 6 CEZAEVİ ALİ OKUR İmam Hatip İBRAHİM KILINÇ KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA ADEM TOZ MEHMET TÜRKBEN RAMAZAN DOĞAN HACI APAYDIN MEHMET YILDIRIM İmam Hatip EYÜP KARATAŞ OSMAN DOĞRUAY MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN İMDAT ATAY 7 BOŞANMIŞ AİLELER NEJDET AYDOĞDU İmam Hatip MUSTAFA GÜMÜŞSOY K.K.Ö DİYALOG VE SOHBET VE İLMİHAL MAHMUT KOCAOĞLU CELAL AKYÜZ İLYAS BALOĞLU OSMAN UĞUR ABDÜRRAHİM GÜN

66 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
MURAT EROĞLU Vaiz 8 ÇOCUKEVİ NESİP PARLAK İmam Hatip SELİM YERLİ İ. H SOSYAL ETKİNLİK HAMDİ ESGİN RAKİP KARA M. K MEHMET ÖZKARAALP HALİT AKSOY 9 ENGELLİLER MEHMET ALİ TUNÇ Müezzin Kayyım ABDURRAHİM GÜN MORAL DESTEK, SOHBET VE DUA DURAN SAK FATİH DOĞRUAY TALAT OĞUZ RECEP BOLACA 10 HASTANE İSMAİL HAKKI UYSAL İmam Hatip YUSUF ALİ UYSAL MORAL DESTEK MUSTAFA AYDIN DURMUŞ ALİ APAYDIN İBRAHİM HAKKI KIRBOĞA İSMAİL ÇELİK ABDÜLKADİR UĞUR Müezzin Kayyım MEHMET UYSAL OSMAN KUTUCU ZİYA GİLİK MUSTAFA MUTLU ŞERAFETTİN ÇOTUK 11 KÜLTÜR-SANAT OSMAN GÖZEL Müezzin Kayyım M. SAMİ DÜNDAR HAT, NEY, EBRU VE MUSİKİ KURSLARI HALİL YEŞİLDAL K.K.Ö MEHMET RAİF UYSAL MEHMET AKİF BALCI HASAN ALİ KAÇMAZ

67 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
SALİH HAN Vaiz 12 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ HÜSAMETTİN GÜLCAN Müezzin Kayyım İBRAHİM AKBAŞ İ. H KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA ORHAN YILMAZ M. K AHMET DURMAZ V.H YUSUF YILMAZ ALİ DİNÇ RAMAZAN BÜYÜKZENGİN İmam Hatip BEKİR SAĞLAM SAMİ SOYDOĞAN MUSTAFA KOYUTÜRK MUSTAFA KARA İBRAHİM DOĞRUAY DEDE ALİ ÜLKÜSEVER İmam Hatip MEHMET ŞİMŞEK MUSTAFA LAÇİN HULUSİ KAYA SALİM ÖZEREN ALİ ESMER 13 GENÇLİK-SPOR MEHMET AKİF BALCI Müezzin Kayyım SELAMİ KARACA SPORTİF ETKİNLİKLER HÜSEYİN SELMAN ALTIN MUSTAFA ÖNDER MUSTAFA BULUT YUSUF MAVİ 14 OKULLAR AHMET AYDENK İmam Hatip SITKI SEVER SOSYAL ETKİNLİK HASAN YEŞİLDAL İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT) MÜKREMİN ÖZER DURAN KESKİN MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip İSMAİL HAKKI UYSAL DEDE ALİ ÜLKÜSEVER RAKİP KARA REMZİ TATLI MEHMET KADER 15 YURT VE DERSHANELER ERDAL YAVUZ Müezzin Kayyım MEHMET ALİ AYGÜNDÜZ SOSYAL ETKİNLİK, DİNİ BİLGİLER VE KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİ RAMAZAN ÖZDEMİR MUSTAFA ŞAŞMAZ MEVLÜT BAŞ MEHMET ALTINER MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN HARUN GÜRCAN Müezzin Kayyım ALİ DİNÇER HÜSEYİN ACARERLİ ÖMER ALİ USTA MUHARREM ZORLU CİHAT KÜÇÜK KASIM İNAN 16 DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET VE TAZİYE MUSTAFA EREN İmam Hatip ABİDİN CELELETTİN ÖZCAN KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLAHİ, TEBRİK, TAZİYE VE DUA SEFA GÜR BAHRİ MIH HALİL YEŞİLDAL K. Kursu Öğreticisi OSMAN ASLAN K.K.Ö AHMET KORAŞ MUSTAFA BİLGİÇ HALİT BAYRAM İmam Hatip HASAN TUNCEL OSMAN TAŞ HASAN TOZ REMZİ GÜNER

68 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
SIRRI FUAT ATEŞ Vaiz 17 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ DURAN KABAAĞAÇ İmam Hatip KERİM DOĞAN M. K DİYALOG, SOHBET VE HASBİHAL MUSTAFA UĞUZ İ. H İSKENDER KAYHAN İSMAİL AKGÜN MUSTAFA YAMAN K.K.Ö ABDÜLKADİR UĞUR AHMET AYDENK TALAT OĞUZ 18 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ SITKI SEVER Müezzin Kayyım BAYRAM BAYRAMLAR SOSYAL ETKİNLİK ŞIH ALİ ÇAĞLAYAN REMZİ TATLI MUSTAFA KIVRAK ALİ KOCAMAN 19 HAC UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA İSMAİL GÜNDÜZ İmam Hatip ERDAL YAVUZ KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA ALİ OKUR ADEM TOZ HACI APAYDIN MUSTAFA ÖZAKIN MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip NESİP PARLAK ADEM LEVENT İHSAN ÖZDEMİR HALİL YEŞİLDAL MUSTAFA BİLGİÇ 20 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA DAVUT ÇELİK İmam Hatip RECEP ÖZÜTEMİZ KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA HASAN EKMEKCİ MEVLÜT BAŞ HAYDAR ALICI MUSTAFA EKEN K. Kursu Öğreticisi AHMET GÖNEL MUHAMMED AYDIN H.YASİN TOPAL YUSUF KÖMÜRCÜ Müezzin Kayyım ALİ İHSAN ERYİĞİT AHMET AKAY MEVLÜT KOÇAK YAKUP TEKELİ İSMAİL HAKKI YÜKSEL İmam Hatip SALİM KILIÇARSLAN MEHMET NURİ ÖZCAN TEVFİK BARAN İmam Hatip NECDET AYDOĞDU METİN İŞCAN NAMIK GÜNDEMİR

69 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
MURAT GÖK Cezaevi Vaizi 21 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) FAHRETTİN KERİM MUTLU İmam Hatip İSMAİL HAKKI YÜKSEL İ. H TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ SALİM KILIÇARSLAN FİKRET BOLACA ALİ DİNÇER M. K CİHAD KÜÇÜK 22 FAKİRLER YÜCEL VARLI İmam Hatip AHMET TÜREDİ MADDİ VE MANEVİ DESTEK HALİL GÜR ADEM DURAN KENAN DÜZENLİ 23 KAHVEHANELER BEKİR KALE İmam Hatip AHMET ERÇETİN DİYALOG VE SOHBET DURAN TAŞER MEVLÜT TOZAN EKREM ÖZCAN MUSTAFA FAHRİ ÖZCAN İLHAMİ AY İmam Hatip İSMAİL DANIŞ FERİT KARHARMAN SERVET ALKAN LOKMAN ÖZER 24 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ ABDURRAHMAN EKEN İmam Hatip SEDAT AKSU KUR'AN-I KERİM VE DİNİ BİLGİLER EĞİTİMİ ALİ ÇATALPINAR İRFAN BOLACA TUNCER KARADAĞ NAMIK KÜÇÜKSAYGIN 25 ESNAF EKİBİ MUSTAFA OFLAZ Müezzin Kayyım AKİF ÖZKARAALP MÜBAREK GÜN VE GECELERİN TEBRİKATI SAMİ SOYDOĞAN MUSA ÜNAL ALİ HANÇER HULUSİ KAYA MEHMET RAİF UYSAL İmam Hatip SELAMİ KARACA İRFAN TEZ M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İBRAHİM YAĞCI HASAN HÜSEYİN CERAN AHMET YÜZGEÇ HAYATİ KAVAS İmam Hatip OSMAN DOĞRUAY MEHMET YILDIRIM SELİM YERLİ MEHMET ALİ YILMAZ CELAL AKYÜZ MEHMET UYSAL

70 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı
ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 1 SEVGİ EVLERİ NAZİFE DİK K.Kursu Öğreticisi MERVE ÇELEBİ K.K.Ö KUR'AN-I KERİM, DİNİ BİLGİLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER GÜLSEREN ŞEN İKRA ÜNAL HACER AVCI 2 REHABİLİTASYON MERKEZİ AYŞE PEHLİVAN K.Kursu Öğreticisi TUBA ÖZTÜRK KUR'AN-I KERİM DERSİ, DİNİ BİLGİLER, İLAHİ VE DUA HATİCE GÖKÇE ŞÜKRÜYE ÖZCAN GÖNÜL ARSLANOĞLU 3 ŞEHİT AİLELERİ FEYZA YORULMAZ K.Kursu Öğreticisi ŞERİFE GÜLEÇ KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA AYŞEGÜL KOÇ MERYEM AYDOĞDU HAVVA NACIR 4 HANIMLAR LOKALİ FADİME ÇUHADAR K.Kursu Öğreticisi SENEM CERANOĞLU KUR'AN-I KERİM ÖĞRETİMİ, SOHBET, İLAHİ, İLMİHAL VE DUA NEBİLE FATİH GÜLSÜM ÖZDEMİR TAPAN 5 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz AİLE EĞİTİMİ HEDİYE YALVAÇ D. Hiz. Uz. FADİME ÇUHADAR

71 NURİ DEĞİRMENCİ İl müftüsü
ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 6 HUZUREVİ BAHRİYE ERYİĞİT K.Kursu Öğreticisi NESİBE USLU K.K.Ö KUR'AN-I KERİM, SOHBET, İLMİHAL, İLAHİ VE DUA HATİCE ENGİN GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN FATMA SEKMEN 7 ÇOCUK EVLERİ ŞEYMA ACAR K.Kursu Öğreticisi MEHRİBAN DİNÇ SOSYAL ETKİNLİK AYŞE KARACA ELİFE ÖZKAN TUBA KARAALİ 8 DOĞUM EVİ SELİME KARAMAN K.Kursu Öğreticisi NURSEL ALICI TEBRİKAT VE İLMİHAL HAVVA ACAR NERİMAN DEMİR MERYEM TUNCA 9 BOŞANMIŞ AİLELER AYŞE BİLEKYİĞİT K.Kursu Öğreticisi ESMA GÜRCAN MORAL MOTİVASYON AYŞE YILMAZ AYŞE PEHLİVAN EMİNE GÖK

72 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü Ali ABAY İl Müftü Yardımcısı
HEDİYE YALVAÇ Din Hizmetleri Uzmanı 10 CEZAEVİ NEBİLE FATİH K.Kursu Öğreticisi GÜLSÜM KARACA K.K.Ö KUR'AN-I KERİM DERSİ, SOHBET, İLAHİ, İLMİHAL VE DUA HAVVA ÇARDAK ESMA GÜRCAN TUBA BALAL NURGÜL ÖZCAN 11 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET HİLAL ANIK K.Kursu Öğreticisi DÖNDÜ ÖZÇELİK KUR'AN-I KERİM, İLAHİ, SOHBET VE DUA AYGÜL ER HAKİME KARACA SEMRA ÇAKAR 12 TAZİYE MERYEM ARISOY K.Kursu Öğreticisi AYŞE BİLEKYİĞİT KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE DUA EMİNE MATUR ÜMMİYE MAVİ SENEM CERANOĞLU

73 2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı YUSUF ANIK Vaiz 1 HUZUREVİ İSMAİL ÖZDEMİR (Hacı Abit) İmam Hatip M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İ. H 1- Huzurevi sakinlerini periyodik aralıklarla ziyaret etmek, Huzurevi sakinlerini moral ve motivasyonunu sağlamak, Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde yardımcı olmak ve rehberlik etmek, sohbet programları tertip etmek, Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde tebrikat yapmak, Yaşlılar günü ve özel günlerde programlar tertip etmek, Huzurevi çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon derseleri yapmak. MEHMET BOZKURT M. K KASIM İNAN M. MUSTAFA ÖZPINAR İSMAİL AKPINAR 2 SEVGİ EVLERİ ALİ HANÇER Müezzin Kayyım MEHMET KANTAR 1- Sevgi evlerinde kalan çocukları belirli periyotlarla ziyaret etmek, İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilgiler vermek ve rehberlik yapmak, Dini pratikleri uygulamalı olarak göstermek ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak, Çocuk ilahi grubu oluşturmak, Talep edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim dersleri vermek, Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve dua ezberleeme gibi yarışmalar düzenleyerek eğitsel faaliyetlerde bulunmak, Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaptırarak aile sıcaklığını hissettirmek, Topluca dini ve ahlaki içerikli çizgi film izlemek, İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR HAYATİ KAVAS MUSTAFA AKYOL 3 YATALAK HASTA VE YAŞLILAR AHMET AYDENK İmam Hatip İHSAN ÖZDEMİR 1- Adresleri tespit edilen yatalak hasta ve yaşlıları periyodik ziyaret etmek, Teyemmüm, ima ile namaz ve özürlerle ilgili fıkhi bilgiler vermek, Hasta ve yatalakların alanları ile ilgili dini ruhsatları içeren broşür hazırlamak ve ilgililere dağıtmak, Hasta, yaşlı ve yatalakların refakatçilerine moral motivasyon takviyesi yapmak, komu ile ilgili ayet ve hadislerden bir broşür hazırlamak, İmkanlar ölçüsünde hediye takdim etmek, ABİDİN KARA KADİR ÇOTUK MEHMET ARSLANOĞLU HASAN HÜSEYİN CERAN MEHMET SARİ İmam Hatip HASAN OKUR YUSUF SERİN ÖMER YİĞİT NURULLAH ŞENGÜL MEHMET CEYLAN 4 SOKAK ÇOCUKLARI İSKENDER KAYHAN İmam Hatip HÜSAMETTİN ŞENGÜL 1- Sokak çocuklarının tesbiti için alanda çalışma yapmak, Gençlere yönelik dini, ahlaki ve kültürel bilgilendirmeler yapmak, Çocukları futbol, voleybol, yüzme, uzakdoğu sporları, güreş vb sportif faaliyetler için İl Spor Müdürlüğü. İle ortak çalışmalar yapmak, Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek, İzcilikle ilgiili bilgilendirme ve yönlendirmle yapmak, kamp programları tertip etmek, Zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yapmak, alışkanlığın bırakılması hususunda ilgili kuruluşlarla temasa geçmek, DURAN KABAAĞAÇ KERİM DOĞAN ÖMER ÇALIK CELALETTİN GÖZEL

74 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı OĞUZ YILMAZ Cezaevi Vaizi 5 EMEKLİLER NURULLAH ŞENGÜL İmam Hatip AHMET TÜREDİ M. K 1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek, hayatla olan bağlarını canlı tutmak, İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten kopmamalarını sağlamak, Emekliler arasında birlikteliği sağlamak, STK larda aktif rol almalarını sağlamak, Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek, aralıklarla toplantılar yapmak, Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek, Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin isimlerini, Cami ve Kur'an Kurslarına isim vererek yaşatmak, GALİP ERKAL YUSUF SERİN İ. H OSMAN KUTUCU İSMAİL ÖZDEMİR (FATİH S.) ALİ ŞAHİN MUTLU 6 CEZAEVİ ALİ OKUR İmam Hatip İBRAHİM KILINÇ 1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet programları yapmak, Kur'an-ı Kerim öğretimi ve dinletisinde bulunmak, İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları yapmak, Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak ve tebrikatta bulunmak, Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına iştiraklerini sağlamak, Tövbe konusuna ağırlıklı olarak işlemek ve suça bir daha dönmeme hususunda telkinlerde bulunmak, ADEM TOZ MEHMET TÜRKBEN RAMAZAN DOĞAN HACI APAYDIN MEHMET YILDIRIM İmam Hatip EYÜP KARATAŞ OSMAN DOĞRUAY MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN İMDAT ATAY 7 BOŞANMIŞ AİLELER NEJDET AYDOĞDU İmam Hatip MUSTAFA GÜMÜŞSOY K.K.Ö 1- Boşanmış aileler hakkında alanda araştırmalar yapmak, Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek, Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini yükümlülükleri hatırlatmak, Ailelerin birleştirilmesinde hakem görevini yapmak, Nikah ve talak hususlarında broşür hazırlayıp, ilgilelere dağıtmak, Mağdur çocukların durumlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak MAHMUT KOCAOĞLU CELAL AKYÜZ İLYAS BALOĞLU OSMAN UĞUR ABDÜRRAHİM GÜN

75 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı MURAT EROĞLU Vaiz 8 ÇOCUKEVİ NESİP PARLAK İmam Hatip SELİM YERLİ İ. H 1- Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için ev ziyaretleri yaptırmak, Kahvaltı ve yemek davetleri düzenlemek ve çocuklarla aileler arasında muhabbet köprüsü oluşturmak, Çocukların Dini ve manevi pratiklerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler dersleri vermek, Gezi ve piknik programları düzenlemek, HAMDİ ESGİN RAKİP KARA M. K MEHMET ÖZKARAALP HALİT AKSOY 9 ENGELLİLER MEHMET ALİ TUNÇ Müezzin Kayyım ABDURRAHİM GÜN 1- Alanda engelli tesbit çalışmaları yapmak, Belirlenen engellileri periyodik ziyaretlerde bulunmak, Engelliler ve yakınlarına yönelik moral ve motivasyon çalışmaları yapmak, Engellilerin Dini mekanlara girişini kolaylaştıracak rampalar yapmak, İşaret dili ile hutbe irat etmek, DURAN SAK FATİH DOĞRUAY TALAT OĞUZ RECEP BOLACA 10 HASTANE İSMAİL HAKKI UYSAL İmam Hatip YUSUF ALİ UYSAL 1- Hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmek, Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonda bulunmak, Talep olması durumunda hurafelerden uzak doğru bilgi vermek, Özürlüler ile ilgili fıkhı konuları broşür halinde hazırlamak ve ilgililere hediye etmek, Özellikle teyemmüm ve ima ile namaz hususlarında bilgi vermek, Bayramlar, Dini gün ve gecelerde ziyaret ve tebrikatlarda bulunmak, Hasta odalarına kıble işareti koymak, Diyanet Yayınlarından kitap hediye etmek. MUSTAFA AYDIN DURMUŞ ALİ APAYDIN İBRAHİM HAKKI KIRBOĞA İSMAİL ÇELİK ABDÜLKADİR UĞUR Müezzin Kayyım MEHMET UYSAL OSMAN KUTUCU ZİYA GİLİK MUSTAFA MUTLU ŞERAFETTİN ÇOTUK 11 KÜLTÜR-SANAT OSMAN GÖZEL Müezzin Kayyım M. SAMİ DÜNDAR 1- Hat, ney, ebru ve musiki kursları düzenlemek, Kültür ve sanat alanlarında yarışmalar yapmak, Kur'an Kursu Öğreticilerine ebru kursları düzenlemek, İmam hatiplerden Cumhur Müezzinliği ve Enderun Teravihi ekibi oluşturmak, Hadis ezberleme ve şiir yarışmaları düzenlemek, Kitap okuma, anlatma ve özet yazma programları düzenlemek. HALİL YEŞİLDAL K.K.Ö MEHMET RAİF UYSAL MEHMET AKİF BALCI HASAN ALİ KAÇMAZ

76 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SALİH HAN Vaiz 12 ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ HÜSAMETTİN GÜLCAN Müezzin Kayyım İBRAHİM AKBAŞ İ. H 1- Şehit cenazeleri ile ilgili organizasyonları yapmak, Şehit ve gazilerin alanda tesbitini yapmak, Periyodik şekilde ziyaretlerde bulunmak, Şehit ve gazi günlerinde hatim ve mevlüt programları tertip etmek, Arefe günü ve Bayramlarda şehitlikleri ziyaret etmek, programlar düzenlemek Şehit ve gazi dernekleri ile ortak çalışmalarda bulunmak, konferans ve seminerler tertip etmek, İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. ORHAN YILMAZ M. K AHMET DURMAZ V.H YUSUF YILMAZ ALİ DİNÇ RAMAZAN BÜYÜKZENGİN İmam Hatip BEKİR SAĞLAM SAMİ SOYDOĞAN MUSTAFA KOYUTÜRK MUSTAFA KARA İBRAHİM DOĞRUAY DEDE ALİ ÜLKÜSEVER İmam Hatip MEHMET ŞİMŞEK MUSTAFA LAÇİN HULUSİ KAYA SALİM ÖZEREN ALİ ESMER 13 GENÇLİK-SPOR MEHMET AKİF BALCI Müezzin Kayyım SELAMİ KARACA 1- Din Görevlileri arasında sportif faaliyetler düzenlemek, Diğer Kurumlarla ortak sportif faaliyetlerde bulunmak, Sportif yetenekleri bulunanları tesbit etmek, ve etkinliklere katılımını sağlamak, Kurumsal aidiyet bilincini geliştirmek, DİGES'in Şubesini açmak, Satranç antronorlüğü kursları açmak, İl Spor Müd. ile beraber tüm spor alanalarında (yüzme, satranç, masa tenisi, badminton ile ilgili turnuvalar düzenlemek,) Yaz kursları öğrencileri arasında sportif turnuvalar düzenlemek. HÜSEYİN SELMAN ALTIN MUSTAFA ÖNDER MUSTAFA BULUT YUSUF MAVİ 14 OKULLAR AHMET AYDENK İmam Hatip SITKI SEVER 1- Okullarda Değerler eğitimi ile ilgili konferanslar vermek, Mübarek gün ve gecelerde okul idarelerini ziyaret edip tebrikatta bulunmak ve diyaloğu geliştirmek, "Herkes O'nu Okuyor" projesini okul öğrencileri arasında yaygınlaştırmak ve yarışma ve sınavlarını yapmak, Bilgi yarışmaları ve kitap okuma gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak, yetenekli öğrencileri tesbit edip onlarla ilgilenmek. HASAN YEŞİLDAL İSMAİL ÖZDEMİR (HACI ABİT) MÜKREMİN ÖZER DURAN KESKİN MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip İSMAİL HAKKI UYSAL DEDE ALİ ÜLKÜSEVER RAKİP KARA REMZİ TATLI MEHMET KADER NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SALİH HAN Vaiz 15 YURT VE DERSHANELER ERDAL YAVUZ Müezzin Kayyım MEHMET ALİ AYGÜNDÜZ 1- Yurt ve dershalerde periyodik ziyaretler yapmak, Yurt ve dershane öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, Anne- baba ilişkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, Ailenin ve ailevi değerlerin korunması hususunda bilgilendirmek, Sahih Dini bilgilerin (itikat, ibadet, ahlak) anlatılmasını sağlamak, İhtiyaç odaklı Kur'an Kurslarının yurt ve dersanelerde açılmasını sağlamak. RAMAZAN ÖZDEMİR MUSTAFA ŞAŞMAZ MEVLÜT BAŞ MEHMET ALTINER MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN HARUN GÜRCAN Müezzin Kayyım ALİ DİNÇER HÜSEYİN ACARER Ö. ALİ USTA MUHARREM ZOR CİHAT KÜÇÜK KASIM İNAN 16 DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET VE TAZİYE MUSTAFA EREN İmam Hatip A.CELELETTİN ÖZCAN 1- Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde proğramlar tertip etmek, Evlenecek şahısları dini ve ailevi sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Nikah, talak ve aile hukuku hakkında tarafları bilgilendirmek ve buroşür hazırlayıp dağıtmak, Kanaat önderlerinden veya değerli şahsiyetlerin vefatı ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapmak SEFA GÜR BAHRİ MIH HALİL YEŞİLDAL K. Kursu Öğreticisi OSMAN ASLAN K.K.Ö AHMET KORAŞ MUSTAFA BİLGİÇ HALİT BAYRAM İmam Hatip HASAN TUNCEL OSMAN TAŞ HASAN TOZ REMZİ GÜNER

77 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı SIRRI FUAT ATEŞ Vaiz 17 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR BİRLİĞİ DURAN KABAAĞAÇ İmam Hatip KERİM DOĞAN M. K 1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek, Periyodik olarak ziyaretler yapıp, sohbet ve hasbihallerde bulunmak, Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli olmak üzere çeşitli konularda periyodik seminerler düzenlemek Ortaklaşa etkinlikler düzenlemek MUSTAFA UĞUZ İ. H İSKENDER KAYHAN İSMAİL AKGÜN MUSTAFA YAMAN K.K.Ö ABDÜLKADİR UĞUR AHMET AYDENK TALAT OĞUZ 18 DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ SITKI SEVER Müezzin Kayyım BAYRAM BAYRAMLAR 1- İstişare toplatıları yapmak, Ortak proğramlar düzenlemek, Ortaklaşa çeşitlii sosyal etkinliklerde bulunmak. ŞIH ALİ ÇAĞLAYAN REMZİ TATLI MUSTAFA KIVRAK ALİ KOCAMAN 19 HAC UMRE UĞURLAMA VE KARŞILAMA İSMAİL GÜNDÜZ İmam Hatip ERDAL YAVUZ 1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında proğramı tertip etmek, Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan karşılama ekibi tarafından karşılamada bulunmak, Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri yapmak, Hac ve Umre hususunda bilgilendirme yapmak, Müftülüklerle irtibat kurulmasını sağlamak ALİ OKUR ADEM TOZ HACI APAYDIN MUSTAFA ÖZAKIN MEHMET ŞİMŞEK İmam Hatip NESİP PARLAK ADEM LEVENT İHSAN ÖZDEMİR HALİL YEŞİLDAL MUSTAFA BİLGİÇ 20 KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA DAVUT ÇELİK İmam Hatip RECEP ÖZÜTEMİZ 1- Vaaz ve sohbet proğramları düzenlemek, Taziye proğramları düzenlemek, Kandil proğramları yapmak, Asker uğurlama proğramlarını yapmak, Köy şenliklerine katılmak, Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek, Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet düzenlemek. HASAN EKMEKCİ MEVLÜT BAŞ HAYDAR ALICI MUSTAFA EKEN K. Kursu Öğreticisi AHMET GÖNEL MUHAMMED AYDIN H.YASİN TOPAL YUSUF KÖMÜRCÜ Müezzin Kayyım ALİ İHSAN ERYİĞİT AHMET AKAY MEVLÜT KOÇAK YAKUP TEKELİ İSMAİL HAKKI YÜKSEL İmam Hatip SALİM KILIÇARSLAN MEHMET NURİ ÖZCAN TEVFİK BARAN İmam Hatip NECDET AYDOĞDU METİN İŞCAN NAMIK GÜNDEMİR

78 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJENİN AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZİYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı MURAT GÖK Cezaevi Vaizi 21 YÖRESEL SANATÇILAR (ROMANLAR) F. KERİM MUTLU İmam Hatip İSMAİL HAKKI YÜKSEL İ. H 1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi korosu oluşturmak için çalışmalar yapmak, Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler yapmak, Yıl sonlarında katılımlı proğramlar tertip etmek, İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve Dini bilgiler eğitimi vermek. SALİM KILIÇARSLAN FİKRET BOLACA ALİ DİNÇER M. K CİHAD KÜÇÜK 22 FAKİRLER YÜCEL VARLI İmam Hatip AHMET TÜREDİ Sosyal Dayanışma Vakfı ile irtibatlaşarak, fakir ailelerin tesbitini yapmak, Kendi çalışmalarımızla tespit edilen fakirlere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak, Kış öncesi yakacak yardımı yapmak veya Sosyal Yardımlaşmaya yönlendirmek, Okul öncesi kırtasiye yardımında bulunmak, Ev ziyaretlerinde bulunmak, Fakir öğrencilere burs vermek. HALİL GÜR ADEM DURAN KENAN DÜZENLİ 23 KAHVEHANELER BEKİR KALE İmam Hatip AHMET ERÇETİN 1- Belirli zaman dilimlerinde sohbetler düzenlemek, Kahvehanelere Diyanet aylık dergi ve bir kısım kitaplar konulmasını sağlamak ve okuma köşeleri oluşturmak, Kahveciler odası ile zaman zaman istişareler yapmak, Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi hususunda çalışmalarda bulunmak. DURAN TAŞER MEVLÜT TOZAN EKREM ÖZCAN MUSTAFA FAHRİ ÖZCAN İLHAMİ AY İmam Hatip İSMAİL DANIŞ FERİT KARHARMAN SERVET ALKAN LOKMAN ÖZER 24 ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ ABDURRAHMAN EKEN İmam Hatip SEDAT AKSU 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler eğitimi verilmesini sağlamak, Soıhbet proğramları düzenlemek, Özel gün ve gecelerde proğramlar yapmak ve ziyaretlerde bulunmak. ALİ ÇATALPINAR İRFAN BOLACA TUNCER KARADAĞ NAMIK KÜÇÜKSAYGIN NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ZiYAEDDİN KIRBOĞA İl Müftü Yardımcısı 25 ESNAF EKİBİ MUSTAFA OFLAZ Müezzin Kayyım AKİF ÖZKARAALP 1- Esnaf ziyaretleri yapmak, Bayramları ve Mübarek gün ve gecelerde tebrik ve bilgilendirme ziyaretleri yapmak, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen veya Dini Bilgi almak isteyen esnaflarımıza dükkanlarında yardımcı olmak, Kur'an-ı Kerim öğretmek, SAMİ SOYDOĞAN MUSA ÜNAL ALİ HANÇER HULUSİ KAYA MEHMET RAİF UYSAL İmam Hatip SELAMİ KARACA İRFAN TEZ M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İBRAHİM YAĞCI HASAN HÜSEYİN CERAN AHMET YÜZGEÇ HAYATİ KAVAS İmam Hatip OSMAN DOĞRUAY MEHMET YILDIRIM SELİM YERLİ MEHMET ALİ YILMAZ CELAL AKYÜZ MEHMET UYSAL

79 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 1 SEVGİ EVLERİ NAZİFE DİK K.Kursu Öğreticisi MERVE ÇELEBİ K.K.Ö yaş grubuna Kur'an-ı Kerim öğretimine yardımcı olmak, İbadetlerle ilgilil alışkanlık kazındırmak, Mübarek gün ve gecelerde program yapmak, Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici unsurlardan yararlanarak kaynaşma ve Dini Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak, İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki kulağını geliştirmek, Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına adaptasyon sağlamak. GÜLSEREN ŞEN İKRA ÜNAL HACER AVCI 2 REHABİLİTASYON MERKEZİ AYŞE PEHLİVAN K.Kursu Öğreticisi TUBA ÖZTÜRK 1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları düzenlemek Toplu namaz vs.ibadet eğitimi vermek, Mübarek gün ve gecelerde proğramlar yapmak Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunarak kaynaşma , ferahlama sağlamak, Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı olmak. HATİCE GÖKÇE ŞÜKRÜYE ÖZCAN GÖNÜL ARSLANOĞLU 3 ŞEHİT AİLELERİ FEYZA YORULMAZ K.Kursu Öğreticisi ŞERİFE GÜLEÇ 1- Moral motivasyon desteği vermek Dini konularda eğitim (kader,sabır, hamd vs.)ler vermek Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak Şehitler ve gaziler gününde proğramlar yapmak Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri ziyaret etmek Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa proğramlar yapmak. AYŞEGÜL KOÇ MERYEM AYDOĞDU HAVVA NACIR 4 HANIMLAR LOKALİ FADİME ÇUHADAR K.Kursu Öğreticisi SENEM CERANOĞLU 1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler kursları düzenlemek İlmihal bilgilerinde yardımcı olmak Farklı konularda, belirli peryotlarla konferans, panel vb. programlar tertip etmek. NEBİLE FATİH GÜLSÜM ÖZDEMİR TAPAN 5 EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 1- Belediye ve STK larla işbirliği yapımak evlenecek çiftler hakkında bilgi sahibi olmak, açılan evlilik kurs ve okullarında eğitimlerde yardımcı olmak, Aile eğitimi proğramları düzenlemek, Aile ve evlilikle ilgili broşürler hazırlamak, Aile irşat ve rehberlik bürosunu daha aktif hale getirmek. HEDİYE YALVAÇ D. Hiz. Uz. FADİME ÇUHADAR

80 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 6 HUZUREVİ BAHRİYE ERYİĞİT K.Kursu Öğreticisi NESİBE USLU K.K.Ö 1- Huzurevlerini periyodik olarak ziyaret etmek, Dini bilgiler konusunda yardımcı olmak, Sohbet programları yapılmasını sağlamak, Mübarek gün ve gecelerde, Bayramlarda proğramlar yapmak ve tebrikatta bulunmak Yaşlılar gününe özel proğramlar yapmak, İmkanlar ölçüsünde hediyeler takdim etmek. HATİCE ENGİN GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN FATMA SEKMEN 7 ÇOCUK EVLERİ ŞEYMA ACAR K.Kursu Öğreticisi MEHRİBAN DİNÇ 1- Çocuk evlerinin periyodik olarak ziyaret etmek, Çocuklara yönelik oyunlar öğrenilip çocuk oyunlarına katkı sağlamak, Çıcuklara pasta börek yapımını ögretmek, yarışmalar düzenlemek, Çocukları kendi evlerimize davet ederek aile sıcaklığını hissettirmek, Çocuk ilahi korosu oluşturmak, Kısa surelerin ezberletilmesinde yardımcı olmak, Temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesini sağlamak. AYŞE KARACA ELİFE ÖZKAN TUBA KARAALİ 8 DOĞUM EVİ SELİME KARAMAN K.Kursu Öğreticisi NURSEL ALICI 1- Belirli periyotlarda doğum yapan bayanları ziyaret etmek, Talep edenlere Dini konularda bilgilendirme yapmak, Lohusalık, akika kurbanı, çocuklara isim konulması konularında ailelerin bilgilendirilmelerini sağlamak, bu hususlarda broşür hazırlamak, Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okunması sünnetini yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde isim (ezan) odası oluşturmak, HAVVA ACAR NERİMAN DEMİR MERYEM TUNCA 9 BOŞANMIŞ AİLELER AYŞE BİLEKYİĞİT K.Kursu Öğreticisi ESMA GÜRCAN 1- Boşanmış ailelerin tesbitini yapmak, Toplumda aile ve boşanma konusunda oluşan yanlış Dini anlayışların düzeltilmesi için çalışmalar yapmak, Evlenme konusunda, konferans ve seminerler düzenlemek, Kadınlara sabır ve hoşgörü hakkında bilgi vermek AYŞE YILMAZ AYŞE PEHLİVAN EMİNE GÖK

81 NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI GRUP ÜYELERİ UNVANI PROJE AMAÇLARI NURİ DEĞİRMENCİ İl Müftüsü ALİ ABAY İl Müftü Yardımcısı HEDİYE YALVAÇ Din Hizmetleri Uzmanı 10 CEZAEVİ NEBİLE FATİH K.Kursu Öğreticisi GÜLSÜM KARACA K.K.Ö 1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki duygularını geliştirmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmasını sağlamak, Tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda Kur'an-ı Kerim öğretilmesini sağlamak, Mübarek gün ve gecelerde proğramlar düzenlemek, Bilgi yarışmaları düzenlemek. HAVVA ÇARDAK ESMA GÜRCAN TUBA BALAL NURGÜL ÖZCAN 11 DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET HİLAL ANIK K.Kursu Öğreticisi DÖNDÜ ÖZÇELİK 1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik ziyaretinde bulunmak, nişanlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkkında bilgi vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasında mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nikahın İslam Hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olup olmadığı ve sakıncaları hususunda gençleri aydınlatmak, Düğün yapan ailelelere tebrik ziyaretinde bulunmak, gelin adaylarına eşler arası görevler hakkında bilgi vermek, aile irşat ve rehberlik büroları, evlilik okulları, aile danışma ve rehberlik merkezlerinden haberdar etmek. AYGÜL ER HAKİME KARACA SEMRA ÇAKAR 12 TAZİYE MERYEM ARISOY K.Kursu Öğreticisi AYŞE BİLEKYİĞİT 1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim, sohbet, dua ve ilahiler ile manevi destek sağlamak, Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının arkasından neler yapabileceklerine dair bilgilendirmek, Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, kabir ve türbe ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler konusunda aydınlatmak, İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları düzenlemek. EMİNE MATUR ÜMMİYE MAVİ SENEM CERANOĞLU

82 Karaman Devlet Hastanesi Yatan Hasta ve Hasta Yakını 2
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HASTANE-ÇOCUKEVİ-ENGELLİLER-KÜLTÜR SANAT) SAYI NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE 1 Murat EROĞLU Vaiz 18:30 20:30 Hastane Devlet Hastanesi Karaman Devlet Hastanesi Yatan Hasta ve Hasta Yakını 2 İsmail Hakkı UYSAL Din Görevlisi Yusuf Ali UYSAL 3 Durmuş Ali APAYDIN 4 i. Hakkı KIRBOĞA 5 6 İsmail ÇELİK 7 Karaman Devlet Hastanesi (82. Yıl) 8 9 10 11 12 19:00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

83 Çocukevinde kalan çocuklar 28 Selim YERLİ 29 Hamdi ESGİN 30 Rakip KARA
27 6 Nesip PARLAK Din Görevlisi 18:00 19:00 Çocukevi Tanışma İmam-ı Azam Camii Çocukevinde kalan çocuklar 28 Selim YERLİ 29 Hamdi ESGİN 30 Rakip KARA 31 Mehmet ÖZKARAALP 32 Halit AKSOY 33 7 15:00 16:00 Cami Tanıtımı 34 8 20:00 Şehitlik ve Gazilik 35 9 Murat EROĞLU Vaiz 11:00 12:00 Kültür-Sanat Sanat Galerisi Piri Reis Kültür Merkezi Genel 36 Osman GÖZEL 37 M.Sami DÜNDAR 38 Halil YEŞİLDAL 39 M. Raif UYSAL 40 M.Akif BALCI 41 H.Ali KAÇMAZ 42 10 (HAFTADA 2 GÜN) 20:30 Ney Kursu Üniversite Öğrencileri (Haftada 2 Gün) 43 12 17:00 Hüsn-ü Hat 44 13 M.Ali TUNÇ 10:15 10:45 Engelliler Tanışma ve Sohbet Sakatlar Derneği 45 Abdürrahim GÜN 46 Duran SAK 47 Fatih DOĞRUAY 48 Talat OĞUZ 49 Recep BOLACA 50 14 11:45 Engelliler Eğitim Uygulama Okulu Engelli öğrenciler ve öğretmenleri 51 52 53 54 55 56 15 Mustafa YAMAN (HERGÜN) 15:30 Kur'an Öğretimi-Hafızlık Engellinin Evi Mustafa YILMAZ (Engelli)

84 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (OS VE İŞ ADAMLARI GEZİSİ)
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ GÖREV ALANI KONUSU MEKANI HEDEF KİTLE 1 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa EKEN Namık GÜNDEMİR Selami AYDIN VAİZ 19:30 21:00 KÖYLER ZİYARET-SOHBET ÇAKIRBAĞ KÖYÜ KÖY HALKI 2 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa ÖZAKIN Muhammed AYDIN 11:00 11:30 HASTA ZİYARETİ DİNEK KÖYÜ 3 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN Mustafa ÖZAKIN Muhammed AYDIN 12:30 VAAZ-SOHBET ÇOĞLU KÖYÜ 4 13:00 14:30 BOYALI TEPE KÖYÜ KÖY HALKI-MUHTARLIK 5 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ İ.H. KURTDERESİ KÖYÜ 6 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ BURHAN KÖYÜ 7 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ YAZILI KÖYÜ 8 Yusuf KÖMÜRCÜ Ali İhsan ERYİĞİT Ahmet AKAY Mevlüt KOÇAK Yakup TEKELİ TAVŞANLI KÖYÜ 9 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK 14:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARET ANI BİSKÜVİ İŞ ADAMLARI 10 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK 13:30 KOM-GIDA

85 11 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK İ.H. 14:00 15:00 ORGANİZE SANAYİ ZİYARET SARAY BİSKÜVİ İŞ ADAMLARI 12 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK VAİZ 13:30 14:30 TAÇ GOFRET 13 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK Abdülkadir UĞUR HAZAL BİSKÜVİ 14 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK ŞİMŞEK BİSKÜVİ 15 SIRRI FUAT ATEŞ Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK 15:30 SOSYETE UN 16 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK 16:30 DURU BULGUR 17 Duran KABAAĞAÇ Kerim DOĞAN Ahmet AYDENK İskender KAYHAN KASİAD 18 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN 03:30 04:30 UMRE UĞURLAMA DUA-SOHBET AKTEKKE CAMİİ HALK 19 SIRRI FUAT ATEŞ Mehmet ŞİMŞEK Ali İhsan ERYİĞİT Halil YEŞİLDAL 21:00 22:00 İMAMI AZAM CAMİİ 20 SIRRI FUAT ATEŞ Mehmet ŞİMŞEK Ali İhsan ERYİĞİT Halil YEŞİLDAL

86 21 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN VAİZ 23:00 24:00:00 UMRE UĞURLAMA DUA-SOHBET AKTEKKE CAMİİ HALK 22 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN 15:00 16:00 23 SIRRI FUAT ATEŞ Ali OKUR Erdal YAVUZ Mustafa ÖZAKIN 17:00 18:00 24 SIRRI FUAT ATEŞ Adem TOZ Mustafa ÖZAKIN 11:30 12:30 25 SIRRI FUAT ATEŞ ÜNİVERSİTE KONFERANS KUTLU DOĞUM KMB ÜNİVERSİTESİ ANFİSİ ÖĞRENCİLER 26 SIRRI FUAT ATEŞ Mustafa ÖZAKIN Tevfik BARAN Mevlüt KOÇAK 11:00 14:00 KÖYLER YAĞMUR DUASI KAZIMKARABEKİR İLÇESİ 27 SIRRI FUAT ATEŞ Mustafa ÖZAKIN ÇOĞLU KÖYÜ 28 SIRRI FUAT ATEŞ Tevfik BARAN İsmail Hakkı YÜKSEL Ali İhsan ERYİĞİT Mustafa ÖZAKIN Halil YEŞİLDAL Nesip PARLAK BOYALI TEPE KÖYÜ 29 SIRRI FUAT ATEŞ Yusuf ANIK 20:00 22:30 PANEL KUTLU DOĞUM ERMENEK İLÇESİ 30 10:00 22:00 KUTLU DOĞUM MEYDANI KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ AKTEKKE MEYDANI

87 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ)
S NO ADI-SOYADI ÜNVANI YAPILIŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKANI HEDEF KİTLE KAT.SAYISI 1 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 13:30 14:30 SEVGİ EVLERİ TANIŞMA ZİYARETİ KARAMAN SEVGİ EVLERİ KURUM AMİRİ VE PERSONEL 2 ALİ HANÇER İMAM-HATİP 13:00 14:00 İSTİŞARE TOPLANTISI MEHMET KANTAR İSMAİL AKGÜN FEVZİ GÜNER M. SAMİ DÜNDAR MUSTAFA AKYOL 3 ZİYARET SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLAR 10 4 15:00 TOPLANTI MÜFTÜLÜK GRUP ÜYELERİ 6 5 18:00 19:00

88 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (YATALAK-HASTA VE YAŞLILAR GRUBU)
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (YATALAK-HASTA VE YAŞLILAR GRUBU) S NO ADI-SOYADI GÖREVİ YPLŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKANI HEDEF KİTLE 7 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ --- YATALAK-HASTA-YAŞLILAR TOPLANTI MÜFTÜLÜK GRUP ÜYELERİ 8 ZİYARET HASTA EVİ HASTA VE YAKINLARI MEHMET SARI İMAM-HATİP HASAN OKUR YUSUF SERİN ÖMER YİĞİT 9 AHMET AYDENK İHSAN ÖZDEMİR ABİDİN KARA KADİR ÇOTUK MEHMET ARSLANOĞLU 10 11 12 13 14 15 16 17

89 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HUZUREVİ GRUBU)
S NO ADI-SOYADI ÜNVANI YPLŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKANI HEDEF KİTLE 18 YUSUF ANIK CEZAEVİ VAİZİ 10:00 11:30 HUZUREVİ MEVLİD KANDİLİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE PERSONELİ 40 İSMAİL ÖZDEMİR İMAM-HATİP M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR İSMAİL AKPINAR MEHMET BOZKURT MÜEZZİN-KAYYIM KASIM İNAN MUSTAFA ÖZPINAR 19 ZİYARET-SOHBET-DUA 35 20 10:OO 25 21 22 30 23 24 26 MUSTAFA KINAY İL MÜFTÜ YARD. 14:00 16:00 KONFERANS 45 27

90 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET-TAZİYE)
SAYI NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞ SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE 1 Salih HAN Vaiz 13:00 15:00 DÜĞÜN-NİŞAN-TAZİYE-SÜNNET TAZİYE SUDURAĞI KÖYÜ MERHUM C. ASLANIN BABASI A. ASLANIN YAKINLARI 2 Halil YEŞİLDAL DİN GÖREVLİSİ 3 Osman ARSLAN 4 Mustafa BİLGİÇ 5 İsmail ÖZDEMİR 7 14:00 MUSTAFA AKGÜLÜN EVİ HALİT AKGÜL VE YAKINLARI 8 9 10 11 12 17:00 AYTEN GÜLER İN EVİ AYTEN GÜLER VE YAKINLARI 13 14 18:00 20:00 EV İSMAİL YETİŞ VE YAKINLARI 15 16 HALİL SARITAŞ HOCA VE YAKINLARI 17 DİN GÖREVLİSİ 18 6 MUSTAFA ARGIN VE YAKINLARI 19 Ahmet KORAŞ 20 16:00 DÜĞÜN NİŞAN MURAT YAŞAR VE YAKINLARI 21 22 23 TAZİYE HATİM İbrahim GİRGİN VE YAKINLARI 24 Mustafa SOYLU ve YAKINLARI 25 Meryem KABAK VE YAKINLARI 26 MURAT KARACA VE YAKINLARI 27 Sadettin ŞAHİN VE YAKINLARI 28 CELAL ÖNER VE YAKINLARI

91 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DERSANE VE YURTLAR)
SAYI NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE 1 13 M ALİ AYDÜZ DİN GÖREVLİSİ 09:00 10:00 DERSANE VE YURTLAR ZİYARET ÇİÇEK SUNUMU SABAH DERSANESİ DERSANE YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLER 2 RAMAZAN ÖZDEMİR 3 MUSTAFA ŞAŞMAZ 4 MEVLÜT BAŞ 5 MEHMET ALTINER 6 MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN 7 14 11:00 12:00 FİNAL DERSANESİ 8 9 10 11 12 15 DEĞİŞİM DERSANESİ ALİ DİNÇER HÜSEYİN ACARERLİ Ö ALİ USTA MUHARREM ZORLU 16 17 BİREY DESANESİ 18 19 20 21 22 ZİYARET VE KURAN EĞİTİMİ ONUR ÖĞRENCİ YURDU YURT İDARESİ 23 24 25 26 27 14:00 15:00 İRFAN ÖĞRENCİ YURDU 28 29 30 31 32 16:00 KREDİ YURTLAR KURUMU 33 34 35 36

92 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ, OKULLAR, GENÇLİK VE SPOR)
S NO ADI-SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKANI HEDEF KİTLE 20 Salih HAN VAİZ 13:00 14:00 şehit aileleri SOHBET DUA ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ ŞEHİT YAKINLARI 21 16:00 17:00 ŞEHİT AİLELERİ KURAN-I KERİM,DUA ŞEHİT AİLESİNİN EVİ Bekir SAĞLAM İmam Hatip SAMİ SOYDOĞAN MUSTAFA KARA Müezzin Kayyım 22 MUSTAFA KOYUTÜRK MUSTAFA LAÇİN 23 Vaiz Dede Ali ÜLKÜSEVER Hüsamettin GÜLCAN Salim ÖZEREN 24 Salih HAN, 19:00 20:30 MEVLİD-İ ŞERİF VE HATİM MERKEZ BALOĞLU CAMİ Sırrı Fuat ATEŞ Ali İhsan ERYİĞİT Osman ETYEMEZ Murakıp Ali HANCER 25 İbrahim DOĞRUAY Ali ESMER 26 Ramazan BÜYÜKZENGİN Mustafa KARA 27 Nuri DEĞİRMENCİ İl Müftüsü 15:30 OKULLAR DEĞERLER EĞİTİMİ M.AKİF ERSOY LİSESİ öğretmenler ve öğrenciler 28 G.MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O 29 10:00 11:00 DR. SADIK AHMET İ.Ö.O 30 Mehmet ŞİMŞEK ÖZEL BAŞARI İ.Ö.O 31 Ziyaettin KIRBOĞA İl Müftü Yrd FATİH ANADOLU LİSESİ 32 09:30 YUNUS EMRE İ.Ö.O 33 Murat EROĞLU 12:00 ABDULLAH TAYYAR İ.Ö.O 34 MÜMİNE HATUN İ.Ö.O 35 15:00 36 Yusuf ANIK KARAMAN LİSESİ 37 16:30 17:30 GEVHER HATUN İ.Ö.O 38 Salih HAN 10:30 GENÇLİK VE SPOR FUTBOL TURNUVASI ÖZEN HALI SAHA TESİSLERİ DİN GÖREVLİLERİ M Akif BALCI DİN GÖREVLİSİ H Selman ALTIN Mustafa ÖNDER 39 SAlih HAN KUPA TÖRENİ Selami KARACA Mustafa BULUT

93 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ÇARŞI EKİBİ)
SAYI NO ADI SOYADI GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE 1 SELAMİ KARACA Din Görevlisi 10:00 12:00 ÇARŞI EKİBİ Mevlid Kandili Tebrikatı Çarşı Çarşı Esnafı 2 İRFAN TEZ 3 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 4 İBRAHİM YAĞCI 5 HÜSEYİN CERAN 6 AHMET YÜZGEÇ 7 13:00 16:00 8 9 10 11 12 13:30 17:00 13 14 15 17 16:30 18 19 20 22 17:30 23 24 25 26

94 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER ( ÇOCUK EVLERİ,DOĞUM EVİ,HUZUR EVİ,BOŞANMIŞ AİLELER)
S.NO ADI SOYADI UNVANI TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE KATILIMSAYISI 1 ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz 12:00 13:00 Doğum Evi Lohusalık Anne ve Bebek 10 SELİME KARAMAN K.K.Öğrt. NURSEL ALICI MERYEM TUNCA HAVVA ACAR 2 K. K. Öğrt   Akika Kurbanı 15 3 İsim hakkında bilgilendirme 14 4 Kadınlar Günü 20 K.K. Öğrt. 5 9:00 11:30 Çocuk Evi Kur'an-ı Kerim-Etkinlik Mevlana Ç. Evi 7-10 yaş kızlar 6 7 8 ŞEYMA ACAR Mü'mine Hatun Ç.E 9 TUĞBA EVCİ MİHRİMAN DİNÇ 4:00 5:30 Elma Şekeri Ç.Evi 14-17 yaş kızlar AYŞE KARACA TUBA KARAALİ 11 12 14:00 16:00 Huzurevi Yaşlılar 16 BAHRİYE ERYİĞİT HATİCE ENĞİN FATMA SEKMEN NESİBE USLU 13 HATİCE ENGİN 16:00: 17:00 Boşanmış Aileler Ziyaret Ev Boşanmış Aile

95 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ, BSRM, ŞEHİT AİLELERi, MÜMİNE HATUN HANIMLAR LOKALİ) S.NO ADI SOYADI UNVANI BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE KATILIMCI SAYISI 1 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 18:30 20:30 Sevgi Evleri Kandil Programı 10-18 Yaş Kızlar 18 NAZİFE DİK K.K.Öğrt. MERVE ÇELEBİ GÜLSEREN ŞEN İKRA ÜNAL HACER AVCI 2 Ziyaret K.K.Öğrt 3 4 5 6 7 15:00 17:00 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Mevlid Kandili Genç Bayanlar 14 AYŞE PEHLİVAN TUBA ÖZTÜRK HATİCE GÖKÇE ŞÜKRÜYE ÖZCAN GÖNÜL ARSLANOĞLU

96 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Allah Sevgisi Genç Bayanlar 14
8 TUBA ÖZTÜRK K.K.Öğrt 15:00 17:00 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Allah Sevgisi Genç Bayanlar 14 ŞÜKRÜYE ÖZCAN HATİCE GÖKÇE GÖNÜL ARSLANOĞLU 9 ZÜBEYDE OKUYUCU Uzman Vaiz 14:30 16:30 Kadınlar Günü AYŞE PEHLİVAN . 10 FADİME ÇUHADAR 12:00 13:30 Hanımlar Lokali Konferans, İlahi Kursiyer Hanımlar 30 NEBİLE FATİH GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN SENEM CERANOĞLU 11 13:00 14:00 Şehit Aileleri Derneği Kur'an-ı Kerim ve Dua Hanımlar 25 ŞERİFE GÜLEÇ MERYEM AYDOĞDU AYŞEGÜL KOÇ HAVVA NACIR 12 13 FEYZA YORULMAZ 20

97 UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-TAZİYE-CEZAEVİ)
S.NO ADI SOYADI UNVANI TARİHİ BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ KONUSU MEKAN ADI HEDEF KİTLE KATILIMCI SAYISI 1 HİLAL ANIK K.K.ÖĞRT. 19.00 20.00 DÜĞÜN EVLİLİK OTAĞ TESİSLERİ EVLENECEK ÇİFTLER 300 HAKİME KARACA DÖNDÜ ÖZÇELİK 2 MERYEM ARISOY 13.00 15.00 TAZİYE MEVLİD YUNUS EMRE MAH. KADINLAR 25 EMİNE MATUR 3 HEDİYE YALVAÇ DİN HİZ.UZM. 14.30 16.00 KUR'AN KERİM-SOHBET DUA BEYAZKENT 20 AYŞE BİLEKYİĞİT ÜMMİYE MAVİ SENEM CERANOĞLU 4 17.00 KUR'AN-I KERİM-DUA HİSAR MAHALLESİ 15 5 11:30 13:30 HACI CELAL MAHALLESİ 40 6 15.30 16.30 KUR'AN-DUA ABBAS MAH. 10 7 14.00 CEZAEVİ SOHBET TUTUKLULAR 8 SOHBET-İLAHİLER NEBİLE FATİH 9 NURGÜL ÖZCAN


"MÜFTÜLÜKLERİN DİNİ HAYATA REHBERLİK ETMEDE ROLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları