Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI"— Sunum transkripti:

1 KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI
Kasım 2007

2 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı
II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din Eğitimine Dair Bilgileri V. Dini İbadetler VI. Kuran’ı Kerimle İlgili Bilgiler Kuran-ı Kerime Sahiplik Durumu Kuran Okuma Bilgisi Kuran’a Yüklenen Anlam VII. Diğer Analizler

3 I. METODOLOJİ VE ÖRNEKLEMİN YAPISI

4 Metodoloji (1) “Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması”nı bilgilerinize sunuyoruz. Bu araştırma 9-22 Ekim 2007 tarihleri arasında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon il merkezlerinde yaşayan kişilerle yüz yüze görüşmelerde anket uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2224’tür. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanmıştır. Araştırma 15 ve 65 yaş arası gruplar ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemde ayrıca kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmiştir.

5

6

7

8

9

10

11

12

13 II. ÖRNEKLEMİN MEZHEP BAĞLILIĞI İLE İLGİLİ YAPISI

14 Mezhep Bilgisi

15

16 Öğrenim Durumuna Göre Mezhep Bilgisi

17 III. DİNDARLIK ALGISI

18 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (1)
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun dinin hayatlarında büyük önemi olduğunu belirtmişlerdir. Din hayatımda önemli bir yer tutar diyenlerin toplam oranı % 92.6’dır. Toplumun büyük çoğunluğunun din olgusuna hayatlarında önemli bir misyon yükledikleri tespit edilmektedir. Araştırmanın tamamı göz önüne alındığında toplumun namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vb. gibi gibi bir kısım dini pratikleri yerine getiremese de din konusunda muhafazakar ve hassas bir tutum içinde oldukları gözlenmektedir. Kadınların erkeklere nazaran çok küçük yüzdeyle de (% 3) olsa dinin hayatlarındaki önemi konusunda daha fazla bir hassasiyete sahip oldukları tespit edilmektedir. Yaş’ın artmasına bağlı olarak din konusunda insanların daha muhafazakar bir tavır geliştirdikleri ve dinin hayatlarında daha önemli hale geldiğini ifade etmektedirler. Eğitim seviyesi yükseldikçe dinin kişi hayatındaki öneminin göreceli olarak azaldığı tespit edilmektedir.

19 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (2)
Araştırmaya katılan insanların % 79.8’nin kendilerini dindar olarak tanımladıkları görülürken dindar değilim diyenlerin oranı ise sadece % 4.7’dir. Bu veriler, TESEV tarafından 1999 ve 2006 yıllarında yapılan “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” araştırmaları bulguları ile örtüşmektedir. (TESEV Raporu 2006: 38) TESEV Raporunda aynı soru farklı biçimde kategorize edilmiş olsa da kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı 1999 ve 2006 araştırmaları ile benzer niteliktedir. TESEV raporunda aynı soru şu şekilde sistematize edilmiştir: “Hiç dindar değilim, Pek dindar değilim, dindar sayılırım, oldukça dindar sayılırım ve çok dindarım.” Kadınların erkeklere nazaran daha fazla muhafazakar ve dindar olarak tanımladıkları görülürken; yaşın artmasına bağlı olarak kişilerin kendilerini daha dindar olarak tanımlama eğiliminin arttığı tespit edilmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ise dindarlık eğiliminin azalma seyri gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik statünün yükselmesine bağlı olarak dindarlık tutumunun azalma trendi içine girdiği tespit edilmektedir.

20 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemi

21 Cinsiyete Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

22 Yaşa Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

23 Eğitim Durumuna Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

24 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

25 Dindarlık Algısı

26 Cinsiyete Göre Dindarlık Algısı

27 Yaşa Göre Dindarlık Algısı

28 Eğitim Durumuna Göre Dindarlık Algısı

29 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dindarlık Algısı

30 Ailenin Dindarlık Durumu

31 Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

32 Cinsiyete Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

33 Yaşa Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

34 Eğitime Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

35 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

36 IV. DİN EĞİTİMİNE DAİR BİLGİLER

37 İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

38 Cinsiyete Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

39 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

40 Yaşa Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

41 Eğitim Durumuna Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

42 Dini Eğitimin Nereden Alındığı

43 Cinsiyete Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

44 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

45 Yaşa Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

46 Eğitim Durumuna Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

47 Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

48 Cinsiyete Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

49 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre
Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

50 Yaşa Göre Dini Konular Hakkında
Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

51 Eğitim Durumuna Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

52 V. DİNİ İBADETLER

53

54 Cinsiyete Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

55 Yaşa Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

56 Eğitim Durumuna Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

57 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

58

59 Cinsiyete Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

60 Yaşa Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

61 Eğitim Durumuna Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

62 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre
Vakit Namazlarını Kılma Durumu

63

64 Yaşa Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

65 Eğitim Durumuna Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

66 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

67 Bayram Namazını Kılma Durumu

68 Yaşa Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

69 Eğitim Durumuna Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

70 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

71 Teravih Namazını Kılma Durumu

72 Cinsiyete Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

73 Yaşa Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

74 Eğitim Durumuna Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

75 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

76

77

78 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

79 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

80 Yaşa Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

81 Yaşa Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

82 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

83 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

84 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

85 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

86 Zekat Verme Durumu

87 Yaşa Göre Zekat Verme Durumu

88 Eğitim Durumuna Göre Zekat Verme Durumu

89 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Zekat Verme Durumu

90 Fitre Verme Durumu

91 Yaşa Göre Fitre Verme Durumu

92 Eğitim Durumuna Göre Fitre Verme Durumu

93 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Fitre Verme Durumu

94 Kurban Kesme Durumu

95 Yaşa Göre Kurban Kesme Durumu

96 Eğitim Durumuna Göre Kurban Kesme Durumu

97 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kurban Kesme Durumu

98

99

100

101

102

103 VI. KURANI KERİMLE İLGİLİ BİLGİLER

104

105 Eğitim Durumuna Göre Evde Kuran Olup-Olmadığı

106 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde Kuran Olup-Olmadığı

107

108 Eğitim Durumuna Göre Evde Türkçe
Kuran Meali Olup-Olmadığı

109 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde
Türkçe Kuran Meali Olup-Olmadığı

110

111 Cinsiyete Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

112 Yaşa Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

113 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde
Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

114 Eğitim Durumuna Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

115

116 Cinsiyete Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

117 Yaşa Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

118 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

119 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

120

121 Cinsiyete Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

122 Yaşa Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

123 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

124 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

125

126 Cinsiyete Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

127 Yaşa Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

128 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

129 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

130

131

132 Yaşa Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

133 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

134 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

135

136 Cinsiyete Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

137 Yaşa Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

138 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

139 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

140

141 Cinsiyete Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

142 Yaşa Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

143 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bugüne Kadar
Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

144 Eğitim Durumuna Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

145

146

147 Cinsiyete Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

148 Yaşa Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

149 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

150 Eğitim Durumuna Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

151 Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

152 Cinsiyete Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

153 Yaşa Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

154 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

155 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

156 Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

157 Cinsiyete Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

158 Yaşa Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

159 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

160 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

161

162

163

164 Cinsiyete Göre Kuran’da Geçen Konuların
Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

165 Yaşa Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

166 Eğitim Durumuna Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

167 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

168 Kuran’a Yüklenen Anlam

169 Cinsiyete Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

170 Yaşa Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

171 Eğitim Durumuna Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

172 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

173 Diğer Analizler

174 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

175 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Dindarlık Algısı

176 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

177 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

178 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Evde Kuran-ı Kerim Olup Olmadığı

179 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Evde Türkçe Kuran Meali Olup Olmadığı

180 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Kuran’ın Arapça Okunup Okunamadığı Durumu

181 Dindarlık Algısına Göre Ramazan’da Oruç Tutulup Tutulmadığı

182 Dindarlık Algısına Göre Vakit Namazlarının Kılınıp Kılınmadığı

183 Dindarlık Algısına Göre Hanede Kuran-ı Kerim Sahipliği

184 Dindarlık Algısına Göre Hanede Türkçe Kuran Meali Olup Olmadığı

185 Dindarlık Algısına Göre Arapça Kuran Okuma Durumu

186 Mezhebe Göre Hanede Kuran-ı Kerim Sahipliği

187 Mezhebe Göre Hanede Türkçe Kuran-ı Kerim Meali Sahipliği

188 ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Kuşkondu Sok. 7/4 A
ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Kuşkondu Sok. 7/4 A. Ayrancı, Ankara Tel: (6 Hat) Faks:


"KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları