Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım 2007 KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım 2007 KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI."— Sunum transkripti:

1 Kasım 2007 KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

2 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 2 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din Eğitimine Dair Bilgileri V. Dini İbadetler VI. Kuran’ı Kerimle İlgili Bilgiler Kuran-ı Kerime Sahiplik Durumu Kuran Okuma Bilgisi Kuran’a Yüklenen Anlam VII. Diğer Analizler

3 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 3 I. METODOLOJİ VE ÖRNEKLEMİN YAPISI

4 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 4 Metodoloji (1) “Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması”nı bilgilerinize sunuyoruz. Bu araştırma 9-22 Ekim 2007 tarihleri arasında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon il merkezlerinde yaşayan kişilerle yüz yüze görüşmelerde anket uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 2224’tür. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanmıştır. Araştırma 15 ve 65 yaş arası gruplar ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemde ayrıca kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmiştir.

5 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11

12 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 12

13 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 13 II. ÖRNEKLEMİN MEZHEP BAĞLILIĞI İLE İLGİLİ YAPISI

14 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 14 Mezhep Bilgisi

15 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 15

16 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 16 Öğrenim Durumuna Göre Mezhep Bilgisi

17 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 17 III. DİNDARLIK ALGISI

18 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 18 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (1) Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun dinin hayatlarında büyük önemi olduğunu belirtmişlerdir. Din hayatımda önemli bir yer tutar diyenlerin toplam oranı % 92.6’dır. Toplumun büyük çoğunluğunun din olgusuna hayatlarında önemli bir misyon yükledikleri tespit edilmektedir. Araştırmanın tamamı göz önüne alındığında toplumun namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vb. gibi gibi bir kısım dini pratikleri yerine getiremese de din konusunda muhafazakar ve hassas bir tutum içinde oldukları gözlenmektedir. Kadınların erkeklere nazaran çok küçük yüzdeyle de (% 3) olsa dinin hayatlarındaki önemi konusunda daha fazla bir hassasiyete sahip oldukları tespit edilmektedir. Yaş’ın artmasına bağlı olarak din konusunda insanların daha muhafazakar bir tavır geliştirdikleri ve dinin hayatlarında daha önemli hale geldiğini ifade etmektedirler. Eğitim seviyesi yükseldikçe dinin kişi hayatındaki öneminin göreceli olarak azaldığı tespit edilmektedir.

19 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 19 Dindarlık Kavramına Yüklenen Anlam (2) Araştırmaya katılan insanların % 79.8’nin kendilerini dindar olarak tanımladıkları görülürken dindar değilim diyenlerin oranı ise sadece % 4.7’dir. Bu veriler, TESEV tarafından 1999 ve 2006 yıllarında yapılan “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” araştırmaları bulguları ile örtüşmektedir. (TESEV Raporu 2006: 38) TESEV Raporunda aynı soru farklı biçimde kategorize edilmiş olsa da kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı 1999 ve 2006 araştırmaları ile benzer niteliktedir. TESEV raporunda aynı soru şu şekilde sistematize edilmiştir: “Hiç dindar değilim, Pek dindar değilim, dindar sayılırım, oldukça dindar sayılırım ve çok dindarım.” Kadınların erkeklere nazaran daha fazla muhafazakar ve dindar olarak tanımladıkları görülürken; yaşın artmasına bağlı olarak kişilerin kendilerini daha dindar olarak tanımlama eğiliminin arttığı tespit edilmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ise dindarlık eğiliminin azalma seyri gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında sosyo-ekonomik statünün yükselmesine bağlı olarak dindarlık tutumunun azalma trendi içine girdiği tespit edilmektedir.

20 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 20 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemi

21 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 21 Cinsiyete Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

22 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 22 Yaşa Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

23 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 23 Eğitim Durumuna Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

24 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 24 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dinin Kişilerin Hayatındaki Önemi

25 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 25 Dindarlık Algısı

26 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 26 Cinsiyete Göre Dindarlık Algısı

27 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 27 Yaşa Göre Dindarlık Algısı

28 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 28 Eğitim Durumuna Göre Dindarlık Algısı

29 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 29 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dindarlık Algısı

30 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 30 Ailenin Dindarlık Durumu

31 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 31 Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

32 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 32 Cinsiyete Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

33 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 33 Yaşa Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

34 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 34 Eğitime Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

35 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 35 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

36 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 36 IV. DİN EĞİTİMİNE DAİR BİLGİLER

37 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 37 İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

38 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 38 Cinsiyete Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

39 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 39 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

40 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 40 Yaşa Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

41 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 41 Eğitim Durumuna Göre İlk Dini Bilgilerin Kimden Öğrenildiği

42 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 42 Dini Eğitimin Nereden Alındığı

43 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 43 Cinsiyete Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

44 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 44 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

45 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 45 Yaşa Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

46 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 46 Eğitim Durumuna Göre Dini Eğitimin Nereden Alındığı

47 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 47 Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

48 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 48 Cinsiyete Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

49 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 49 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

50 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 50 Yaşa Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

51 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 51 Eğitim Durumuna Göre Dini Konular Hakkında Hangi Kaynaklara Başvurulduğu

52 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 52 V. DİNİ İBADETLER

53 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 53

54 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 54 Cinsiyete Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

55 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 55 Yaşa Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

56 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 56 Eğitim Durumuna Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

57 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 57 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

58 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 58

59 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 59 Cinsiyete Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

60 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 60 Yaşa Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

61 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 61 Eğitim Durumuna Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

62 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 62 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

63 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 63

64 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 64 Yaşa Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

65 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 65 Eğitim Durumuna Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

66 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 66 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Cuma Namazını Kılma Durumu

67 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 67 Bayram Namazını Kılma Durumu

68 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 68 Yaşa Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

69 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 69 Eğitim Durumuna Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

70 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 70 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bayram Namazını Kılma Durumu

71 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 71 Teravih Namazını Kılma Durumu

72 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 72 Cinsiyete Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

73 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 73 Yaşa Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

74 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 74 Eğitim Durumuna Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

75 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 75 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Teravih Namazını Kılma Durumu

76 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 76

77 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 77

78 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 78 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

79 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 79 Cinsiyete Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

80 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 80 Yaşa Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

81 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 81 Yaşa Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

82 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 82 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

83 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 83 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

84 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 84 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye Gitme Durumu

85 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 85 Eğitim Durumuna Göre Hacca ve Umreye İlerde Gitme Durumu

86 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 86 Zekat Verme Durumu

87 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 87 Yaşa Göre Zekat Verme Durumu

88 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 88 Eğitim Durumuna Göre Zekat Verme Durumu

89 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 89 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Zekat Verme Durumu

90 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 90 Fitre Verme Durumu

91 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 91 Yaşa Göre Fitre Verme Durumu

92 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 92 Eğitim Durumuna Göre Fitre Verme Durumu

93 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 93 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Fitre Verme Durumu

94 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 94 Kurban Kesme Durumu

95 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 95 Yaşa Göre Kurban Kesme Durumu

96 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 96 Eğitim Durumuna Göre Kurban Kesme Durumu

97 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 97 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kurban Kesme Durumu

98 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 98

99 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 99

100 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 100

101 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 101

102 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 102

103 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 103 VI. KURANI KERİMLE İLGİLİ BİLGİLER

104 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 104

105 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 105 Eğitim Durumuna Göre Evde Kuran Olup-Olmadığı

106 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 106 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde Kuran Olup-Olmadığı

107 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 107

108 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 108 Eğitim Durumuna Göre Evde Türkçe Kuran Meali Olup-Olmadığı

109 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 109 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde Türkçe Kuran Meali Olup-Olmadığı

110 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 110

111 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 111 Cinsiyete Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

112 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 112 Yaşa Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

113 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 113 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

114 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 114 Eğitim Durumuna Göre Evde Kuran’ın Arapça Okunma Durumu

115 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 115

116 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 116 Cinsiyete Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

117 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 117 Yaşa Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

118 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 118 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

119 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 119 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ı Arapça Olarak Okumayı Öğrenme Yaşı

120 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 120

121 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 121 Cinsiyete Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

122 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 122 Yaşa Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

123 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 123 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

124 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 124 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Arapça Olarak Okumanın Nereden Öğrenildiği

125 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 125

126 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 126 Cinsiyete Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

127 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 127 Yaşa Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

128 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 128 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

129 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 129 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ı Hatim Etme Durumu

130 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 130

131 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 131

132 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 132 Yaşa Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

133 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 133 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

134 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 134 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Hangi Zamanlarda Okunduğu

135 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 135

136 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 136 Cinsiyete Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

137 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 137 Yaşa Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

138 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 138 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

139 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 139 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Neden Arapça Okunduğu

140 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 140

141 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 141 Cinsiyete Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

142 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 142 Yaşa Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

143 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 143 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

144 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 144 Eğitim Durumuna Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Okunma Durumu

145 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 145

146 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 146

147 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 147 Cinsiyete Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

148 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 148 Yaşa Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

149 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 149 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

150 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 150 Eğitim Durumuna Göre Bugüne Kadar Kuran’ın Türkçe Mealden Tamamının Okunma Durumu

151 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 151 Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

152 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 152 Cinsiyete Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

153 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 153 Yaşa Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

154 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 154 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

155 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 155 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Zamanlarda Okunduğu

156 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 156 Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

157 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 157 Cinsiyete Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

158 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 158 Yaşa Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

159 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 159 Eğitim Durumuna Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

160 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 160 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’ın Türkçe Mealden Hangi Amaçla Okunduğu

161 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 161

162 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 162

163 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 163

164 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 164 Cinsiyete Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

165 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 165 Yaşa Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

166 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 166 Eğitim Durumuna Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

167 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 167 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Kuran’da Geçen Konuların Kişilerin Sosyal Hayatındaki Anlamı

168 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 168 Kuran’a Yüklenen Anlam

169 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 169 Cinsiyete Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

170 Yaşa Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

171 Eğitim Durumuna Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

172 Sosyo-Ekonomik Statüye Göre Göre Kuran’a Yüklenen Anlam

173 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 173 Diğer Analizler

174 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 174 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Çocukların Dindar Olmasını İsteme Durumu

175 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 175 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Dindarlık Algısı

176 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 176 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Ramazanda Oruç Tutma Durumu

177 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 177 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Vakit Namazlarını Kılma Durumu

178 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 178 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Evde Kuran-ı Kerim Olup Olmadığı

179 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 179 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Evde Türkçe Kuran Meali Olup Olmadığı

180 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 180 Dinin Kişinin Hayatındaki Önemine Göre Kuran’ın Arapça Okunup Okunamadığı Durumu

181 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 181 Dindarlık Algısına Göre Ramazan’da Oruç Tutulup Tutulmadığı

182 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 182 Dindarlık Algısına Göre Vakit Namazlarının Kılınıp Kılınmadığı

183 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 183 Dindarlık Algısına Göre Hanede Kuran-ı Kerim Sahipliği

184 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 184 Dindarlık Algısına Göre Hanede Türkçe Kuran Meali Olup Olmadığı

185 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 185 Dindarlık Algısına Göre Arapça Kuran Okuma Durumu

186 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 186 Mezhebe Göre Hanede Kuran-ı Kerim Sahipliği

187 Kuran’ın Anlamı ile Buluşmak Araştırması 187 Mezhebe Göre Hanede Türkçe Kuran-ı Kerim Meali Sahipliği

188 ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Kuşkondu Sok. 7/4 A. Ayrancı, Ankara Tel: 0312 442 36 70 (6 Hat) Faks: 0312 442 36 78 e-mail: anar@anararastirma.com.tr www.anararastirma.com.tr anar@anararastirma.com.tr


"Kasım 2007 KURAN’IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları