Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H 0 Ş GELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H 0 Ş GELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 H 0 Ş GELDİNİZ

2 Kariyer Nedir ? Kariyer, mesleki ve bireysel açıdan amacımızı gerçekleştirme sürecimizdir. Kariyer, sonu olmayan bir yoldur. İnsanın kendisini geliştirmesinin sonu yoktur. Yaptığımız işte kendimizi mesleki açıdan geliştireceğini düşündüğümüz alanları ve konuları tespit edip, uzman desteği alarak, ilgi alanımız ve becerilerimiz doğrultusunda mesleki, ekonomik, sosyal ve kişisel açılardan kendimizi ifade edebilmemizdir.

3 Sevdiğin bir işi meslek edinirsen hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın.
confucius

4 Kariyer Planlama’nın Kurumsal faydaları
İnsan kaynağının etkin olarak kullanılmasını sağlayarak verimliliği ve performansı artırır. Çalışanlar arasında eşitlik sağlar. İç kaynaklara terfi olanağı sağlar. Çalışanları ve iş başarısını geliştirir. İşletmeye bağlılığı artırır. Kişilerin iş tatminlerinin artmasını sağlar. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek açıklarını kapatmaları için yönlendirici olur

5 ? Kariyer Planlaması/Yedekleme Planlaması
Kariyer planlaması ile, kurumdaki bir çalışan İçin uygun pozisyonun Bulunması hedeflenir. Yedekleme planlaması ile, kurumdaki bir pozisyon için uygun bir yedeğin bulunması hedeflenir. ?

6 BİREYSEL KARİYER PLANLAMA
Bireysel kariyer planlama bireylerin bireysel özellikleri ve amaçları üzerinde durur. BİREYSEL KARİYER YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI Bireyin kendisini tanıması Bireyin kendi özelliklerini, zevklerini, tercihlerini,duygularını,değerlerini,tanıması kariyer planının etkinliğinde oldukça önemlidir. İnsanların bir çoğu kariyer hedeflerini başkalarının telkiniyle belirlemektedir. Bunun sonucu olarak da seçtiği kariyer yolculuğunda başarısız bir çok insan söz konusudur.

7 BİREYSEL KARİYER YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
2. Bireyin kendisinin güçlü zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirlemesi.(SWOT analizi) a) Bireyin güçlü yönlerini belirlemesi Her insanda kişilik oluşumu itibariyle güçlü ve zayıf yönler vardır. bazı insanların matematiksel yönü, bazılarının sosyal yönü güçlüdür. Bazı insanların el becerileri, bazılarının zihinsel yönleri güçlüdür. Önemli olan tarafsız bir gözle kişinin hangi yönlerinin güçlü olduğunu belirlemesidir.

8 Esas olan kişinin gerçekten güçlü olduğu özellikleri tespit etmektir.
BİREYSEL KARİYER YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI Esas olan kişinin gerçekten güçlü olduğu özellikleri tespit etmektir. Dünyada iz bırakan başarılı insanların özellikleri incelendiğinde bunların çoğunun matematiksel zekadan çok duygusal zekalarının yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle insanları yönetmede gerekli olan zeka duygusal zekadır.

9 DUYGUSAL ZEKA Deniel Goleman’ın yazdığı kitapla ortaya attığı bir kavramdır. Uzun zamandır insanların başarılı olmalarının derecesi IQ ile ölçülmektedir. Yapılan araştırma sonuçları “duygusal Zekanın “EQ insanların kişisel ve mesleki alanda başarılı olmalarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Tanım: Kendimizi ve çevremizi yönetebilmeyi kolaylaştıran, duyguları tanıma, anlama ve etkin biçimde kullanma yeteneğidir. “K E N D İ N İ B İ L !...” ARİSTO

10 IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar
karşılaştırıldığında ; IQ (Entellektüel Zeka) EQ (Duygusal Zeka) % 4 - % 25 % 75 - % 96

11 EQ+IQ= Bireysel Başarı
Önemli olan EQ ve IQ arasında  uygun dengenin sağlanabilmesi ve IQ-EQ'nun sinerji yaratmasıdır. Biri diğerinin yerine asla düşünülemez. Her biri insanlarda farklı oranda vardır.

12 Duygusal zeka için gereken yetkinlikler nelerdir?
Kendini Tanıma (Öz-bilinç) Kendini Yönetmek Motivasyon Empati Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik) İletişim Becerisi

13 Duygusal zeka; kendimizle ve başkaları ile olan iletişimimizi doğrudan etkiler.Yani bir taraftan kendi gelişmemizi ve olgunlaşmamızı diğer taraftan da yeteneklerimiz ile diğer insanlarla aramızda olan ilişkileri tanımlar. Çoğunlukla duygusal zeka ile sezgisel zeka birbirine karıştırılır.İçime doğdu,bu iş olacak” dedirten şey sezgisel zekadır ve genellikle altıncı his,ön sezi yada telepati gibi isimlerle anlatılır. His her hangi bir şeye karşı zihinde veya bedende oluşan ve yoğunluğu yüksek olmayan bir duygusal tepkinin farkına varma işidir.

14 DUYGUSAL ZEKA ESAS OLARAK İKİ YETKİNLİĞİN BİLEŞKESİDİR.
BUNLAR; A-KİŞİSEL YETKİNLİKLER B- SOSYAL YETKİNLİKLER

15 A-KİŞİSEL YETKİNLİKLER:
1-Kendiyle ilgili farkındalık: * Kişinin kendi iç dünyasını tanıması,tercihlerini yapabilmesi,sahip olduğu kaynakların ve gücün farkında olması. a-Duygusal farkındalık: *Kişinin kendi duygularını ve bunların doğurduğu sonuçları fark etmesi,bunları dile getirmesi. b-Kendini değerlendirme: *Kişinin kendi gücünü ve zayıflıklarını bilmesi sınırlarının nereden geçtiğini fark etmesi ve bunu kabullenmesi. c-Özgüven: *Kişinin yetkinliklerinin farkında olması ve bu yetkinliklerle değerli olduğuna inanması.

16 2-Kendini Yönetme: a-Kendini kontrol: b-Güvenirlik:
*Kişinin sahip olduğu dürtüleri,istekleri kontrol etmesi ve yönlendirmesi. a-Kendini kontrol: *Kişinin dürtülerini ve içten gelen olumsuz duyguları kontrol edebilmesi;Olumsuz duygularla başa çıkabilmek,duygusal olgunluk açısından çok önemli bir ölçüttür. b-Güvenirlik: *Ahlaklı,dürüst ve tutarlı olmak.

17 d-Kontrol odağı ve içerde olmak:
c-Esneklik: *Kişinin beklenmedik durumlara ve değişikliklere uyum sağlayabilmesi.Bu özellik stresle başa çıkma becerileri açısından da önemlidir. d-Kontrol odağı ve içerde olmak: *Kişinin ortaya çıkan sonuçlarla ilgili sorumluluk üslenmesi,başkalarını suçlamak yerine kendini sorgulaması

18 3-Motivasyon: a-Başarı yönelimi: b-Bağlılık:
*Kişinin amaçlarına ulaşmak için duygularını yönlendirebilmesi. a-Başarı yönelimi: *Kişinin mükemmellik düzeyine ulaşmayı hedeflemesi ve sürekli gelişim çabası içinde olması b-Bağlılık: *Kişinin içinde bulunduğu ekibin ve kurumun amaçlarından ve hedeflerinden heyecan duyması

19 c-Girişimcilik: d-İyimserlik:
*Kişinin fırsatları fark etmesi ve zorlukları fırsata dönüştürmek için harekete geçmesi. d-İyimserlik: *Kişinin engeller ve güçlükler karşısında amacını izlemek konusunda kararlı olması.

20 B-SOSYAL YETKİNLİKLER:
1-Empati: *Kişinin başka insanların duygularını,ihtiyaçlarını ve kaygılarını anlayabilmesi. a-Diğer insanları anlamak: *Kişinin başka insanların duygularını ve bakış açılarını fark etmesi,bu konuda duyarlılık geliştirmesi ve onların kaygılarıyla,yargılamadan savunmaya geçmeden samimi olarak ilgilenmesi. b-Başkalarını geliştirmek: *Kişinin birlikte çalıştığı insanların ihtiyaçlarını fark edip onları becerisi ölçüsünde geliştirmesi. c-Hizmete yönelik olmak: *Kişinin iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını fark etmesi,karşılaması ve onları memnun etmekten mutluluk duyması.

21 2-Sosyal Beceriler: a-İletişim: b-Etki yaratma ve etkileme:
*Kişinin başka insanların davranışlarını kendi istediği yönde yönlendirebilmesi. İstediğini zorlamadan elde etmesi. a-İletişim: b-Etki yaratma ve etkileme: c-Çatışma çözümü: d-İşbirliği: e-Ekip çalışmasına yatkınlık f-Liderlik: *Kişinin başka insanları ikna etmesi,ilham vermesi,heyecan yaratması ve harekete geçirmesi.

22 DUYGUSAL ZAKAYA SAHİP İNSANLAR
İletişim ve yönetme becerisine sahip oldukları için başarılı olurlar. Sorun çözme becerileri yüksektir. İnsanlarla iletişimleri güçlüdür. Olduğu gibi kabul, empati yapabilirler. Kendileri ile barışıktırlar. Olaylara pozitif bakarlar.

23 Duygusal Zekilerin Genel Özellikleri
Çalışmaya istekli olmak, İyimserlik , Değişime istek duymak , Kendini yönlendirebilmek, Hoşgörülü olmak, Alçakgönüllü olmak, Olumsuz duygularla başa çıkma , Stresle başa çıkma , Kararlılık. Kendi beden dilini kontrol edebilmek, başkalarının beden diline duyarlı olmak, Empati göstermek , Uzlaşmaya dayalı sinerjik ilişki kurmak , İnsanlarla olumlu ilişkiler içinde olmak, Başkalarını hesaba katmak , Yüksek duygusal enerji.

24 Duygusal Zeka Geliştirilebilir Mi?
Öneriler Kendinizi tanıyın. Duygularınızı ve onları kontrol etmeyi öğrenin. Kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutunuz. İletişim kurma becerinizi geliştiriniz Problem çözücü olun Eleştiriye açık olun İnsanlar ile İlgilenin

25 DUYGUSAL ZEKANIZI GELİŞTİRMEK İÇİN
1-Kendinizi tanıyın -Ben kimim? -Beni şekillendiren şey ne? -Hayattan ne bekliyorum,isteklerim ne? -Güçlü ve zayıf yanlarım ne? -Davranışlarımı, düşüncelerimi, duygularımı belirleyen ne -Hayatta hangi rolleri üstleniyorum ve bunları hangileri gerçek

26 2-Duygularınızı tanıyın ve onları kontrol etmeyi öğrenin
Duyguları ne kadar iyi tanırsak olaylarla başa çıkma olasılığımız o kadar artar. -Kendimi nasıl hissediyorum? -Böyle hissetmemi sağlayan şey ne? -Bununla nasıl başa çıkabilirim?

27 3- kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutun
4-İletişim kurma becerinizi geliştirin 5-Problem çözücü olun 6-Eleştiriye açık olun 7- İnsanlarla ilgilenin

28 “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol”
MEVLANA

29 a- Bireyin zayıf yönlerini belirlemesi;
BİREYSEL KARİYER YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI a- Bireyin zayıf yönlerini belirlemesi; Her insanın diğer özelliklerine göre zayıf yönleri vardır. Önemli olan hangi yönlerin zayıf olduğunun tespit edilmesidir. b- Fırsatların belirlenmesi; Güçlü ve zayıf yönlerin analizi bireylerin kişilik özelliklerine odaklanmasını gerektirmesine karşın, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi dış aleme yönelik analizleri gerektirir. Fırsatlar dış bireyin güçlü yönlerini kullanabileceği imkan alanlarıdır. Bu fırsat alanlarının mümkün olduğunca geniş tutulmasında yarar vardır. Çünkü daha sonra alternatifler değerlendirilirken bunlar elenip bir’e düşürülecektir. c-Tehditlerin belirlenmesi; Bireylerin sahip olduğu özelliklerin değerini yitirmesine neden olacak dışsal faktörlerin belirlenmesi gerekir. Örneğin bireyin uzman olduğu alanda birçok uzman yetişebilir. Bu durum birey açısından bir tehdit oluşturabilir.

30 BİREYİN GELECEĞİNİ PLANLARKEN
DİKKATE ALMASI GEREKLİ İLKELER Bireyin yaşamına ilişkin hedefler belirlerken dikkat etmesi gerekli en önemli husus belirlediği hedefin güçlü yönleriyle uyumlu olmasıdır. BİREYSEL KARİYER YÖNETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FALİYETLER Bireysel vizyonu belirleme, Hedeflerini belirleme, Yetkinliklerini belirleme, Meslek seçimi,

31 5 yıllık kişisel plan hedefleri
Önümüzdeki 6 ayı delirmeden atlat ! Gelecek sene evine yakın bir iş bul ! Gelecek 5 yıl içinde aylık gelirini 2 kar artır ! Günde yarım saatini eşinle konuşarak geçir ! Önümüzdeki yaz hiçbir yakınını yanına almadan 2 hafta tatil yap ! 1 yıl içinde genel müdürün gözüne gir ve müdür ol !

32 Hayatımda bir gün dahi çalışmadım hepsi keyiften ibaretti.
SON SÖZ Hayatımda bir gün dahi çalışmadım hepsi keyiften ibaretti. Thomas EDİSON


"H 0 Ş GELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları