Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYGUSAL ZEKA. İÇİNDEKİLER Duygu kavramı Duygu kavramı Zeka kavramı Zeka kavramı Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYGUSAL ZEKA. İÇİNDEKİLER Duygu kavramı Duygu kavramı Zeka kavramı Zeka kavramı Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal."— Sunum transkripti:

1 DUYGUSAL ZEKA

2 İÇİNDEKİLER Duygu kavramı Duygu kavramı Zeka kavramı Zeka kavramı Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal Zeka nedir? Duygusal Zeka nedir? Duygusal Zekanın elemanları Duygusal Zekanın elemanları IQ – EQ İlişkisi IQ – EQ İlişkisi Duygusal Zekanın Ölçülmesi ve Geliştirilen Modeller Duygusal Zekanın Ölçülmesi ve Geliştirilen Modeller Bazı Literatür Çalışmaları Bazı Literatür Çalışmaları

3 Duygu kavramı 1.Görüş Duygular kontrol edilmesi gereken şeylerdir, çünkü karışık ve gelişigüzel yollarla ifade edilirler. Duygular kontrol edilmesi gereken şeylerdir, çünkü karışık ve gelişigüzel yollarla ifade edilirler.2.Görüş Davranışı uyandıran, güçlendiren ve amaca yönelten motivlerdir. Davranışı uyandıran, güçlendiren ve amaca yönelten motivlerdir.

4 Mayer, Salovey ve Caruso’ya (2000) göre; Mayer, Salovey ve Caruso’ya (2000) göre; Duygular zihni faliyetlerin üç veya dört ana bölümünden bir tanesi olarak kabul edilirler. * motivasyon * motivasyon * biliş * biliş * idrak * idrak * duygu * duygu Olumlu ruh hali içerisinde olan insanların olumlu Olumlu ruh hali içerisinde olan insanların olumlu düşünmeleri duyguların bilişle etkileşime geçme halidir.

5 Zeka Kavramı Wechsler’ e göre zeka, belli bir amaç doğrultusunda hareket etmek, rasyonel bir şekilde düşünmek ve çevresiyle etkili bir şekilde etkileşimde bulunmak için bireyin genel veya toplam kapasitesidir. Wechsler’ e göre zeka, belli bir amaç doğrultusunda hareket etmek, rasyonel bir şekilde düşünmek ve çevresiyle etkili bir şekilde etkileşimde bulunmak için bireyin genel veya toplam kapasitesidir. Çevresel şartlar ve duruma uyum sağlamak, bu çevresel şartları seçmek ve şekillendirmek için gerekli olan zihni kabiliyetlerdir (Stenberg 1997). Çevresel şartlar ve duruma uyum sağlamak, bu çevresel şartları seçmek ve şekillendirmek için gerekli olan zihni kabiliyetlerdir (Stenberg 1997).

6 Duygusal Zeka Kavramını Gelişimi 1920 Thorndike Mekanik zeka Soyut zeka Sosyal zeka 80’li yılların başında Gardner çoklu zeka Sözel zeka Matematiksel-mantıksal zeka Uzamsal zeka Devinduyumsal zeka İşitsel zeka Kişiler arası zeka İçsel zeka

7 Salovey ve Mayer (1990), beş kabiliyet; Salovey ve Mayer (1990), beş kabiliyet; Kendi kendinin farkında olabilme kabiliyeti. Kendi kendinin farkında olabilme kabiliyeti. Duygulan yönetme kabiliyeti. Burada dürtüleri kontrol etmek, tatmini erteleyebilmek, korku ve endişe gibi duyguları kontrol altında tutabilmek ve ruh halini yönetebilmek vardır. Duygulan yönetme kabiliyeti. Burada dürtüleri kontrol etmek, tatmini erteleyebilmek, korku ve endişe gibi duyguları kontrol altında tutabilmek ve ruh halini yönetebilmek vardır. Hedeflere ulaşmak için kişinin kendini motive etme kabiliyeti. Hedeflere ulaşmak için kişinin kendini motive etme kabiliyeti. Empati kurabilme kabiliyeti. Yani konuşulmayan ihtiyaç ve hisleri okuyabilmek ve onlara karşılık verebilme kabiliyeti. Empati kurabilme kabiliyeti. Yani konuşulmayan ihtiyaç ve hisleri okuyabilmek ve onlara karşılık verebilme kabiliyeti. ilişki kurabilme kabiliyeti. ilişki kurabilme kabiliyeti. GOLEMAN (1999), beş yeterlilik, kendi kendisiyle ilgilenme kendi kendisiyle ilgilenme kendi kendisini düzenleme kendi kendisini düzenleme kendi kendisini motive etme kendi kendisini motive etme sosyal farkmdalık (empati) sosyal farkmdalık (empati) sosyal becerilere sahip olma (ilişki yönetimi) sosyal becerilere sahip olma (ilişki yönetimi)

8 Duygusal Zeka nedir? Duygusal zeka, kişinin kendi kendini motive edebilme ve kendi kendini kontrol etme yeteneği ile, şevk ve iddiacılık gibi bir takım kabiliyetlerini kapsar. Duygusal zeka, kişinin kendi kendini motive edebilme ve kendi kendini kontrol etme yeteneği ile, şevk ve iddiacılık gibi bir takım kabiliyetlerini kapsar. Ayrıca kişinin dürtülerini kontrol edebilmesi, kendi ruh halini düzenleyebilmesi, empati sahibi olması ve iyimser olabilmesi duygusal zeka açısından oldukça önemli kabiliyetlerdir. Ayrıca kişinin dürtülerini kontrol edebilmesi, kendi ruh halini düzenleyebilmesi, empati sahibi olması ve iyimser olabilmesi duygusal zeka açısından oldukça önemli kabiliyetlerdir.

9 Kişinin hem kendisindeki hem de başkasındaki duyguları doğru bir şekilde anlayabilmesi ve ifade edebilmesi, anladığı bu duyguları düzenleyebilmesi ve problem çözmede, düzenlenen bu duyguları kullanabilmesidir. Kişinin hem kendisindeki hem de başkasındaki duyguları doğru bir şekilde anlayabilmesi ve ifade edebilmesi, anladığı bu duyguları düzenleyebilmesi ve problem çözmede, düzenlenen bu duyguları kullanabilmesidir. Duygusal zeka, duygusal içeriğin problem çözmede ve sosyal durumlarda kullanımıdır. Duygusal zeka, duygusal içeriğin problem çözmede ve sosyal durumlarda kullanımıdır.

10 Duygusal zeka kavramının gelişiminin temelleri, hayatta kimin başarılı olacağını önceden kestirebilmek için rasyonel düşüncenin (IQ testleri, notlar vb) ve geleneksel ölçülerin yetersizliğinin görülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Duygusal zeka kavramının gelişiminin temelleri, hayatta kimin başarılı olacağını önceden kestirebilmek için rasyonel düşüncenin (IQ testleri, notlar vb) ve geleneksel ölçülerin yetersizliğinin görülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Goleman'a (2001) göre, araştırmalar, IQ'nun, hayattaki başarıyı tanımlamada yaklaşık %201ik bir katkısı olduğunu göstermektedir. Goleman'a (2001) göre, araştırmalar, IQ'nun, hayattaki başarıyı tanımlamada yaklaşık %201ik bir katkısı olduğunu göstermektedir.

11 Duygusal Zekanın Elemanları Kendini Tanıma Kendini Tanıma Kendi Kendini Ayarlama Kendi Kendini Ayarlama Motivasyon Motivasyon Empati Empati Sosyal Beceriler Sosyal Beceriler

12 Kendini Tanıma Öz bilinç: Kişinin, duygularının farkında olma yeteneğidir. Öz bilinç: Kişinin, duygularının farkında olma yeteneğidir. Bir insanın kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını, ihtiyaç ve motivlerini tanıması ve anlamasıdır. Bir insanın kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını, ihtiyaç ve motivlerini tanıması ve anlamasıdır. Bu tip bireyler kendilerine güvenirler çünkü sınırlılıklarının ve yapabileceklerinin farkındadırlar, eleştiriye açıktırlar. Bu tip bireyler kendilerine güvenirler çünkü sınırlılıklarının ve yapabileceklerinin farkındadırlar, eleştiriye açıktırlar.

13 Kendi Kendini Ayarlama Kendi kendini ayarlama yeteneğine sahip bireyler, kötü ruh halinde olduklarında bunu kontrol altına almayı ve elverişli bir şekle dönüştürmeyi başarabilirler. Kendi kendini ayarlama yeteneğine sahip bireyler, kötü ruh halinde olduklarında bunu kontrol altına almayı ve elverişli bir şekle dönüştürmeyi başarabilirler. Amaç duyguları bastırmak değil, duyguları dengede tutabilmektir. Amaç duyguları bastırmak değil, duyguları dengede tutabilmektir. Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler, pozitif duygular yaratmak ve duygusal ve entelektüel gelişimlerini gerçekleştirmek için duygularını kontrol etme mekanizmalarını etkili bir şekilde kullanmayı becerirler. Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler, pozitif duygular yaratmak ve duygusal ve entelektüel gelişimlerini gerçekleştirmek için duygularını kontrol etme mekanizmalarını etkili bir şekilde kullanmayı becerirler.

14 Motivasyon Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir. Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir. Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler dışarıdan gelecek motivasyon unsurlarından ziyade kendi içsel motivasyon unsurlarını kullanan bireylerdir. Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler dışarıdan gelecek motivasyon unsurlarından ziyade kendi içsel motivasyon unsurlarını kullanan bireylerdir. Goleman (1999) buna tutku demektedir. Goleman (1999) buna tutku demektedir.

15 Empati Empati, duygusal zeka özellikleri arasında en çok ele alınmış olunan özelliktir. Empati, duygusal zeka özellikleri arasında en çok ele alınmış olunan özelliktir. Empati, başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve ilgilerini anlamaktır. Empati, başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve ilgilerini anlamaktır. Goleman'a (1999) göre empatinin kökeni özbilinçtir; kişi duygularına ne kadar açıksa, başkalarının hislerini okumayı da o kadar iyi becerebilir. Kendisinin ne hissettiği hakkında hiçbir fikri olmayanlar, çevrelerindeki kişilerin ne hissettiğini anlamaktan tamamen acizdirler. Goleman'a (1999) göre empatinin kökeni özbilinçtir; kişi duygularına ne kadar açıksa, başkalarının hislerini okumayı da o kadar iyi becerebilir. Kendisinin ne hissettiği hakkında hiçbir fikri olmayanlar, çevrelerindeki kişilerin ne hissettiğini anlamaktan tamamen acizdirler.

16 Sosyal Beceriler Sosyal olarak yetenekli bireyler, çevreleriyle ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak isteyecekler ve bu bilgileri sayesinde insanlar arasındaki uyumun sağlanması konusunda yetenekler sergileyeceklerdir. Sosyal olarak yetenekli bireyler, çevreleriyle ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak isteyecekler ve bu bilgileri sayesinde insanlar arasındaki uyumun sağlanması konusunda yetenekler sergileyeceklerdir.

17 Goleman'da (1999) benzer yönde, başkalarının duygularını yönelebilmenin, insanlarla ilişki yürütmenin özünü oluşturduğunu belirtmektedir. Goleman'da (1999) benzer yönde, başkalarının duygularını yönelebilmenin, insanlarla ilişki yürütmenin özünü oluşturduğunu belirtmektedir. Goleman'a göre iki insan etkileşimde bulunduğunda, ruh hali, duygularım daha güçlü ifade edebilenden (etken olandan), daha az ifade edebilene (edilgen olana) doğru aktarılmaktadır. Goleman'a göre iki insan etkileşimde bulunduğunda, ruh hali, duygularım daha güçlü ifade edebilenden (etken olandan), daha az ifade edebilene (edilgen olana) doğru aktarılmaktadır.

18 IQ – EQ İlişkisi Duygusal zeka üzerine araştırmalar yapan diğer yazarlar da. Goleman gibi IQ ve duygusal zekanın birleşimiyle başarılı performans çıktılarının elde edileceği konusunda hem fikirdir. Buradaki ana düşünce şudur: Duygusal zeka üzerine araştırmalar yapan diğer yazarlar da. Goleman gibi IQ ve duygusal zekanın birleşimiyle başarılı performans çıktılarının elde edileceği konusunda hem fikirdir. Buradaki ana düşünce şudur: IQ ve duygusal zekanın bir araya gelmesi, IQ' nun tek başına ele alınarak değerlendirilmesinden daha yüksek performans çıktılarına neden olacaktır. IQ ve duygusal zekanın bir araya gelmesi, IQ' nun tek başına ele alınarak değerlendirilmesinden daha yüksek performans çıktılarına neden olacaktır.

19 Bununla birlikte, Goleman'a göre, duygusal zekanın IQ'dan çok daha değerli olduğu yönünde yaygın bir görüşte vardır. Bununla birlikte, Goleman'a göre, duygusal zekanın IQ'dan çok daha değerli olduğu yönünde yaygın bir görüşte vardır. Goleman, 121 ayrı firma ve iş pozisyonunda yapılan araştırmasında verilen işi en iyi şekilde yerme getirme ile kişinin duygusal yetenekleri arasında %67 oranında bir ilişkinin var olduğunu bulmuştur. Goleman, 121 ayrı firma ve iş pozisyonunda yapılan araştırmasında verilen işi en iyi şekilde yerme getirme ile kişinin duygusal yetenekleri arasında %67 oranında bir ilişkinin var olduğunu bulmuştur. I0"'nun aksine duygusal zeka öğrenilebilir ve geliştirilebilir I0"'nun aksine duygusal zeka öğrenilebilir ve geliştirilebilir

20 Duygusal Zekanın Ölçülmesi ve Geliştirilen Modeller Yetenek (Ability) Yaklaşımı Yetenek (Ability) Yaklaşımı Empati, iyimserlik gibi belirli yeteneklere odaklanmıştır. Empati, iyimserlik gibi belirli yeteneklere odaklanmıştır. Karma (Mix) Model Karma (Mix) Model Duyguların nedenlerini öğrenmeye odaklanmıştır. Duyguların nedenlerini öğrenmeye odaklanmıştır.

21 Bazı Literatür Çalışmaları 90'lı yılların ortalarına gelindiğinde, genellikle duygusal zeka ile kişisel özellikler arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 90'lı yılların ortalarına gelindiğinde, genellikle duygusal zeka ile kişisel özellikler arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özellikle Goleman'ın etkisiyle, duygusal zekanın bireysel başarı üzerine etkisi incelenmiştir. Özellikle Goleman'ın etkisiyle, duygusal zekanın bireysel başarı üzerine etkisi incelenmiştir.

22 Yapılan çalışmalar (Ciarrochi ve ark. 2000; Nevsome ve ark. 2000; Derksen ve ark. 2002) incelendiğinde, duygusal zeka ile IQ arasında ya ilişki bulunmamış ya da çok düşük, önemsiz düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Yapılan çalışmalar (Ciarrochi ve ark. 2000; Nevsome ve ark. 2000; Derksen ve ark. 2002) incelendiğinde, duygusal zeka ile IQ arasında ya ilişki bulunmamış ya da çok düşük, önemsiz düzeyde bir ilişki saptanmıştır.

23 TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER…


"DUYGUSAL ZEKA. İÇİNDEKİLER Duygu kavramı Duygu kavramı Zeka kavramı Zeka kavramı Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal Zeka kavramının gelişimi Duygusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları