Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ Dr. Levent Eralp İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ Dr. Levent Eralp İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD."— Sunum transkripti:

1

2 DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ Dr. Levent Eralp İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

3 DEFORMİTE NEDİR? Ekstremitenin normal anatomiden sapması Uzunluk farklılığı Rotasyon Angulasyon Translasyon

4 STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ

5 STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

6 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

7 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

8 ALT EKSTREMİTE ANGULASYON DEFORMİTELERİ Alignment (Dizilim) / Malalignment (Dizilim kusuru) Orientasyon (Yönelim) / Malorientasyon (Yönelim kusuru)

9 MALALİGNMENT ALİGNMENT

10 Her ekstremite segmentinin (tibia ve femur) proksimal ve distalindeki eklem yüzeyi ile ilişkisi ORYANTASYON

11 DEFORMİTE DEĞERLENDİRMESİ ve RADYOLOJİK TESTLER

12 •SİAS - iç malleol ölçümü •ROM, kontraktür •Kas kuvvetleri •Kısalık varsa “blok testi” SİSTEMİK DEĞERLENDİRME

13 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

14 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

15 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

16 AKS (EKSEN) “Ekstremitenin Mekanik Aksı” Ortho RG’de femur başı merkezi ile ayak bileği merkezini birleştiren doğru “Mekanik Aks Deviasyonu” (MAD)

17

18 İSİMLENDİRME •Eksen: m / a •Yön: L / M / A / P •Taraf: P / D •Segment : F / T •Açı: A

19 EKSENLER Mekanik Eksen

20 EKSENLER Anatomik Eksen

21 FEMURDA EKSENLER •Femurun mekanik aksı ile anatomik aksı arasında 6 derece valgus açısı bulunur. Anatomik aks dizde ~5 mm medialde sonlanır. Mekanik Aks Anatomik Aks

22 FEMURDA EKSENLER mLDFA aLDFA

23 TİBİADA EKSENLER •Tibianın anatomik aksı, mekanik aksın hafifçe medialindedir. Pratikte ikisi aynı kabul edilir. MPTA

24 RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 1. Malalignment testi 2. Malorientasyon değerlendirmesi 3. Sagittal plan değerlendirmesi 4. Deformitenin yerinin ve düzeltme ekseninin belirlenmesi

25 MALALİGNMENT TESTİ 0.adım: Mekanik aksı çiz 1.adım: Femurun mekanik aksını çiz (LDFA) 2.adım: Tibianın mekanik aksını çiz (MPTA) 3.adım: JLCA 4.adım: Orta hat kayması var mı? 5.adım: Plato ve kondil konfigürasyonları

26 MALALİGNMENT TESTİ 0 MAD

27 MALALİGNMENT TESTİ 1 mLDFA

28 MALALİGNMENT TESTİ 2 MPTA

29 MALALİGNMENT TESTİ 3 JLCA

30 MALALİGNMENT TESTİ 4

31 MALALİGNMENT TESTİ 5

32 •Proksimal femur ve distal tibiadaki açılar ölçülür •Femur veya tibiada deformite varsa, ekleme yakın olan segmentin anatomik aksı ölçüm için kullanılır. MALORİENTASYON

33 TİBİA FRONTAL PLAN DEFORMİTELERİ

34 •MEKANİK AKS

35 •ANATOMİK AKS

36 Aks m Aks a

37 Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz 1. a Eğer ipsilateral LDFA normal ise distale uzat LDFA PMA

38 Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz 1. b Eğer ipsilateral LDFA anormal, fakat kontrlateral MPTA normal ise... LDFA PMA MPTA

39 Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz 1. c Eğer hem ipsilateral LDFA, hem de kontrlateral MPTA anormal ise normal değeri al (87º)

40 Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz 2. a Ayak bileği oryantasyonu LDTA Plafond orta noktasından proksimale diafize paralel çizgi

41 Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz 2. b Deformite distalindeki şaft çok kısa ise paralel çizgi çekilemez, diğer ayak bileği LDTA normal ise o değer alınır. LDTA

42 Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz 2. c Hem distal şaft kısa hem de karşı LDTA anormal ise normal değer olan 90º alınır. LDTA

43 Mekanik aks planlama Uniapikal? Multiapikal? 3. CORA’lar ve büyüklükleri LDTA MPTA CORA mag

44 Mekanik aks planlama Uniapikal Eğer CORA; -görünen apeks üzerindeyse, -kemik sınırları içindeyse, -maloryantasyon yoksa deformite uniapikaldir. LDTA MPTA CORA mag

45 Mekanik aks planlama Multiapikal Eğer CORA; -görünen apeksten farklı yerdeyse, -kemik sınırları dışındaysa, -maloryantasyon varsa deformite multiapikaldir.

46 Mekanik aks planlama Multiapikal

47 OSTEOTOMİ KURALLARI

48 TEMEL KAVRAMLAR •Açılanmanın apeksi (tepe noktası), uniapikal / multiapikal deformiteler •CORA: Center Of Rotation of Angulation (Açılanmanın merkez noktası). Deformitenin proksimal ve distal segmentlerine ait eksenlerin kesiştiği nokta •ACA: Axis of Correction of Angulation (Açılanmayı düzeltme ekseni).

49 TEMEL KAVRAMLAR •CORA •Transvers açıortay

50 OSTEOTOMİ KURALI - I •Eğer osteotomi hattı ve ACA, CORA’dan geçiyorsa sadece angulasyon ile kemik uçları düzeltilir. •Menteşe transvers açıortay üzerinde yer değiştirebilir.

51

52

53

54

55 OSTEOTOMİ KURALI - I •Eğer osteotomi hattı ve ACA, CORA’dan farklı seviyede olursa translasyon ortaya çıkar.

56 OSTEOTOMİ KURALI - II •Eğer ACA, CORA’dan geçiyor; fakat osteotomi farklı bir seviyeden yapılıyorsa, düzeltme için angulasyon ve translasyon gereklidir.

57

58

59

60

61

62

63 CORA ACA OSTEOTOMİ TRANSLASYON

64 OSTEOTOMİ KURALI - III •Düzeltme, anatomik eksenler kullanılarak her CORA seviyesinden osteotomi ile yapılabilir. • Mekanik eksen kullanılarak, zahiri CORA seviyesiden yapılabilir.

65 OSTEOTOMİ KURALI - III •Multiapikal deformiteler ile ilgili kural •Bir açısal düzeltmenin yeri ve miktarı, diğer düzeltmenin yerini ve miktarını belirler.

66 HANDİKAP

67

68 OSTEOTOMİ METODLARI •Kortikotomi

69 OSTEOTOMİ METODLARI •Multipl drilleme ve kortikotomi

70 OSTEOTOMİ METODLARI Jigli Testeresi

71

72

73

74

75 MALALİGNMENT TESTİ 0

76 MALALİGNMENT TESTİ 1 LDFA 90

77 MALALİGNMENT TESTİ 2 MPTA 75*

78 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ

79 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ LDTA 97*

80 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ LDTA 97* LDTA 90*

81 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ LDTA 90*

82 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ LDTA 90* LDTA 90*

83 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ

84 CORA 1

85 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ CORA 1

86 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ CORA 1 CORA 2 CORA 3

87 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

88 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

89

90

91

92 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

93

94

95 PLANLAMA 7.ADIM FRAME KONTROLU

96 AMELİYAT ÖNCESİ, SONRASI VE SONUÇ

97

98

99

100 FEMUR FRONTAL PLAN DEFORMİTE PLANLAMASI Mekanik aks metodu, Anatomik aks metodu, Multiapikal deformite planlaması

101

102 MALALİGNMENT TESTİ 0

103 MALALİGNMENT TESTİ 1 LDFA 78*

104 MALALİGNMENT TESTİ 2 LDFA 78* MPTA 86*

105 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL FEMUR MEKANİK EKSENİ ÇİZ LDFA 88* 7*

106 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL FEMUR MEKANİK EKSENİ ÇİZ 86*

107 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE BÜYÜKLÜK TESBİTİ CORA 26*

108 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

109 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL FEMUR ANATOMİK EKSENİ ÇİZ 70*

110 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL FEMUR ANATOMİK EKSENİ ÇİZ 81*

111 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE BÜYÜKLÜK TESBİTİ CORA 26*

112 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

113 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

114 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

115

116 PLANLAMA 7.ADIM FRAME KONTROLU

117 FEMORAL DEFORMİTE AMELİYAT

118 FEMORAL DEFORMİTE TEDAVİ VE SONUÇ

119

120

121 SAGİTTAL DEFORMİTE

122 80* 83*

123 SAGİTTAL DEFORMİTE 30*

124 SAGİTTAL DEFORMİTE

125

126 OBLİK PLAN DEFORMİTELERİ

127 32 yaş, malunion

128 Problem Problem :1. KISALIK ( 4 cm ) 2. MALUNION

129 TEDAVİ SEÇENEKLERİ 1. Kısaltma Osteotomisi + Plak - Vida Osteosentezi 2. Kısaltma Osteotomisi + İM Osteosentez 3. İyi Planlama + Sirküler fiksatör ekstern ile 3 boyutlu Rekonstruksiyon

130

131 20 derece 11derece

132 Anterior Posterior Medial Lateral 1020 10 20 DEFORMİTE AKSI MENTEŞE AKSI

133 Anterior Posterior Medial Lateral 1020 10 20 Menteşe Yeri

134 Anterior Posterior Medial Lateral 1020 10 20 I II Menteşe Yeri I II

135 Anterior Posterior Medial Lateral 1020 10 20 I II Menteşe Yeri I II

136 YUMUŞAK DOKU SINIRLARI M M Distraksiyon Rodu Ring- YD arası Mesafe

137 87 90

138 80 90

139 Eşit Boy

140 3. İyi Planlama Sirküler fiksatör ekstern ile 3 boyutlu Rekonstruksiyon

141 İ lginiz için te ş ekkürler...


"DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ Dr. Levent Eralp İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları