Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ"— Sunum transkripti:

1 DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ
Dr. Levent Eralp İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

2 ? DEFORMİTE NEDİR? Ekstremitenin normal anatomiden sapması
Uzunluk farklılığı Rotasyon Angulasyon Translasyon ?

3 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

4 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

5 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

6 EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
STATİK DİNAMİK Spontan Korreksiyon Progresyon

7 ALT EKSTREMİTE ANGULASYON DEFORMİTELERİ
Alignment (Dizilim) / Malalignment (Dizilim kusuru) Orientasyon (Yönelim) / Malorientasyon (Yönelim kusuru)

8 MALALİGNMENT ALİGNMENT

9 ORYANTASYON Her ekstremite segmentinin (tibia ve femur) proksimal ve distalindeki eklem yüzeyi ile ilişkisi

10 DEFORMİTE DEĞERLENDİRMESİ ve RADYOLOJİK TESTLER

11 SİSTEMİK DEĞERLENDİRME
SİAS - iç malleol ölçümü ROM, kontraktür Kas kuvvetleri Kısalık varsa “blok testi”

12 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

13 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

14 DOĞRU RADYOLOJİK TETKİK

15 “Ekstremitenin Mekanik Aksı” “Mekanik Aks Deviasyonu”
AKS (EKSEN) “Ekstremitenin Mekanik Aksı” Ortho RG’de femur başı merkezi ile ayak bileği merkezini birleştiren doğru “Mekanik Aks Deviasyonu” (MAD)

16

17 İSİMLENDİRME Eksen: m / a Yön: L / M / A / P Taraf: P / D
Segment : F / T Açı: A

18 EKSENLER Mekanik Eksen

19 EKSENLER Anatomik Eksen

20 Mekanik Aks Anatomik Aks FEMURDA EKSENLER Femurun mekanik aksı ile anatomik aksı arasında 6 derece valgus açısı bulunur. Anatomik aks dizde ~5 mm medialde sonlanır.

21 FEMURDA EKSENLER mLDFA aLDFA

22 MPTA TİBİADA EKSENLER Tibianın anatomik aksı, mekanik aksın hafifçe medialindedir. Pratikte ikisi aynı kabul edilir.

23 RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
1. Malalignment testi 2. Malorientasyon değerlendirmesi 3. Sagittal plan değerlendirmesi 4. Deformitenin yerinin ve düzeltme ekseninin belirlenmesi

24 MALALİGNMENT TESTİ 0.adım: Mekanik aksı çiz
1.adım: Femurun mekanik aksını çiz (LDFA) 2.adım: Tibianın mekanik aksını çiz (MPTA) 3.adım: JLCA 4.adım: Orta hat kayması var mı? 5.adım: Plato ve kondil konfigürasyonları

25 MALALİGNMENT TESTİ 0 MAD

26 MALALİGNMENT TESTİ 1 mLDFA

27 MALALİGNMENT TESTİ 2 MPTA

28 MALALİGNMENT TESTİ 3 JLCA

29 MALALİGNMENT TESTİ 4

30 MALALİGNMENT TESTİ 5

31 MALORİENTASYON Proksimal femur ve distal tibiadaki açılar ölçülür
Femur veya tibiada deformite varsa, ekleme yakın olan segmentin anatomik aksı ölçüm için kullanılır.

32 TİBİA FRONTAL PLAN DEFORMİTELERİ

33 MEKANİK AKS

34 ANATOMİK AKS

35 Aks m Aks a

36 1. a Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz
LDFA PMA Mekanik aks planlama 1. a Tibia PMA çiz Eğer ipsilateral LDFA normal ise distale uzat

37 1. b Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz
LDFA PMA MPTA Mekanik aks planlama 1. b Tibia PMA çiz Eğer ipsilateral LDFA anormal, fakat kontrlateral MPTA normal ise ...

38 1. c Mekanik aks planlama Tibia PMA çiz
Eğer hem ipsilateral LDFA, hem de kontrlateral MPTA anormal ise normal değeri al (87º)

39 2. a Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz Ayak bileği oryantasyonu
LDTA 2. a Tibia DMA çiz Plafond orta noktasından proksimale diafize paralel çizgi DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir. Ayak bileği oryantasyonu

40 2. b Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz
LDTA Mekanik aks planlama 2. b Tibia DMA çiz DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir. Deformite distalindeki şaft çok kısa ise paralel çizgi çekilemez, diğer ayak bileği LDTA normal ise o değer alınır.

41 2. c Mekanik aks planlama Tibia DMA çiz
LDTA Mekanik aks planlama 2. c Tibia DMA çiz DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir. Hem distal şaft kısa hem de karşı LDTA anormal ise normal değer olan 90º alınır.

42 Uniapikal? Multiapikal?
LDTA MPTA CORA mag Mekanik aks planlama 3. Uniapikal? Multiapikal? DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir. CORA’lar ve büyüklükleri

43 Mekanik aks planlama Uniapikal Eğer CORA; görünen apeks üzerindeyse ,
LDTA MPTA CORA mag Mekanik aks planlama Uniapikal Eğer CORA; görünen apeks üzerindeyse , kemik sınırları içindeyse, maloryantasyon yoksa deformite uniapikaldir. DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir.

44 Mekanik aks planlama Multiapikal Eğer CORA;
görünen apeksten farklı yerdeyse, kemik sınırları dışındaysa, -maloryantasyon varsa deformite multiapikaldir. DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir.

45 Mekanik aks planlama Multiapikal
DMA için plafond midpointundan proksimale diafize paralel çizgi çekilir.

46 OSTEOTOMİ KURALLARI

47 TEMEL KAVRAMLAR Açılanmanın apeksi (tepe noktası),
uniapikal / multiapikal deformiteler CORA: Center Of Rotation of Angulation (Açılanmanın merkez noktası). Deformitenin proksimal ve distal segmentlerine ait eksenlerin kesiştiği nokta ACA: Axis of Correction of Angulation (Açılanmayı düzeltme ekseni).

48 TEMEL KAVRAMLAR CORA Transvers açıortay

49 OSTEOTOMİ KURALI - I Eğer osteotomi hattı ve ACA, CORA’dan geçiyorsa sadece angulasyon ile kemik uçları düzeltilir. Menteşe transvers açıortay üzerinde yer değiştirebilir.

50

51

52

53

54 OSTEOTOMİ KURALI - I Eğer osteotomi hattı ve ACA, CORA’dan farklı seviyede olursa translasyon ortaya çıkar.

55 OSTEOTOMİ KURALI - II Eğer ACA, CORA’dan geçiyor; fakat osteotomi farklı bir seviyeden yapılıyorsa, düzeltme için angulasyon ve translasyon gereklidir.

56

57

58

59

60

61

62 CORA ACA OSTEOTOMİ TRANSLASYON

63 OSTEOTOMİ KURALI - III Düzeltme, anatomik eksenler kullanılarak her CORA seviyesinden osteotomi ile yapılabilir. Mekanik eksen kullanılarak, zahiri CORA seviyesiden yapılabilir.

64 OSTEOTOMİ KURALI - III Multiapikal deformiteler ile ilgili kural
Bir açısal düzeltmenin yeri ve miktarı, diğer düzeltmenin yerini ve miktarını belirler.

65 HANDİKAP

66

67 OSTEOTOMİ METODLARI Kortikotomi

68 OSTEOTOMİ METODLARI Multipl drilleme ve kortikotomi

69 OSTEOTOMİ METODLARI Jigli Testeresi

70 OSTEOTOMİ METODLARI Jigli Testeresi

71 OSTEOTOMİ METODLARI Jigli Testeresi

72 OSTEOTOMİ METODLARI Jigli Testeresi

73

74 MALALİGNMENT TESTİ 0

75 MALALİGNMENT TESTİ 1 LDFA 90

76 MALALİGNMENT TESTİ 2 MPTA 75*

77 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ

78 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ
LDTA 97*

79 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ
LDTA 97* LDTA 90*

80 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ
LDTA 90*

81 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL TİBİA MEKANİK EKSENİ ÇİZ
LDTA 90* LDTA 90*

82 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ

83 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ

84 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ

85 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE AÇI TESBİTİ

86 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

87 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

88 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

89 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

90 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

91 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

92 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

93 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

94 PLANLAMA 7.ADIM FRAME KONTROLU

95 AMELİYAT ÖNCESİ, SONRASI VE SONUÇ

96 AMELİYAT ÖNCESİ, SONRASI VE SONUÇ

97 AMELİYAT ÖNCESİ, SONRASI VE SONUÇ

98 AMELİYAT ÖNCESİ, SONRASI VE SONUÇ

99 FEMUR FRONTAL PLAN DEFORMİTE PLANLAMASI
Mekanik aks metodu, Anatomik aks metodu, Multiapikal deformite planlaması

100

101 MALALİGNMENT TESTİ 0

102 MALALİGNMENT TESTİ 1 LDFA 78*

103 MALALİGNMENT TESTİ 2 LDFA 78* MPTA 86*

104 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL FEMUR MEKANİK EKSENİ ÇİZ
7* 7* LDFA 88*

105 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL FEMUR MEKANİK EKSENİ ÇİZ
86*

106 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE BÜYÜKLÜK TESBİTİ
26* CORA

107 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

108 PLANLAMA 1.ADIM PROKSİMAL FEMUR ANATOMİK EKSENİ ÇİZ
70*

109 PLANLAMA 2.ADIM DİSTAL FEMUR ANATOMİK EKSENİ ÇİZ
81* 81*

110 PLANLAMA 3.ADIM CORA YER VE BÜYÜKLÜK TESBİTİ
26* CORA

111 PLANLAMA 4.ADIM AÇIORTAY ÇİZİMİ

112 PLANLAMA 5.ADIM OSTEOTOMİ YER VE ŞEKLİNİN TESBİTİ

113 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

114 PLANLAMA 6.ADIM FRAME KURULMASI

115 PLANLAMA 7.ADIM FRAME KONTROLU

116 FEMORAL DEFORMİTE AMELİYAT

117 FEMORAL DEFORMİTE TEDAVİ VE SONUÇ

118 FEMORAL DEFORMİTE TEDAVİ VE SONUÇ

119 FEMORAL DEFORMİTE TEDAVİ VE SONUÇ

120 SAGİTTAL DEFORMİTE

121 SAGİTTAL DEFORMİTE 83* 80*

122 SAGİTTAL DEFORMİTE 30*

123 SAGİTTAL DEFORMİTE

124 SAGİTTAL DEFORMİTE

125 OBLİK PLAN DEFORMİTELERİ

126 32 yaş, malunion

127 Problem : 1. KISALIK ( 4 cm ) 2. MALUNION

128 TEDAVİ SEÇENEKLERİ 3. İyi Planlama + Sirküler fiksatör ekstern
1. Kısaltma Osteotomisi + Plak - Vida Osteosentezi 2. Kısaltma Osteotomisi + İM Osteosentez 3. İyi Planlama + Sirküler fiksatör ekstern ile 3 boyutlu Rekonstruksiyon

129

130 20 derece 11derece

131 DEFORMİTE AKSI MENTEŞE AKSI Anterior Medial Lateral Posterior 10 20 10

132 Menteşe Yeri Menteşe Yeri Anterior Medial Lateral Posterior 10 20 10

133 I Anterior II II I 10 20 Medial Lateral Menteşe Yeri 10 20 Posterior

134 I Anterior II I II 10 20 Medial Lateral Menteşe Yeri 10 20 Posterior

135 YUMUŞAK DOKU SINIRLARI M Distraksiyon Rodu Ring- YD arası Mesafe

136 87 90

137 80 90

138 Eşit Boy

139 3. İyi Planlama Sirküler fiksatör ekstern ile 3 boyutlu Rekonstruksiyon

140 İlginiz için teşekkürler...


"DEFORMİTE DÜZELTMEDE PLANLAMA VE TEMEL TEDAVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları