Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAL KOMPOZİT San. Ve Tic. A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAL KOMPOZİT San. Ve Tic. A.Ş."— Sunum transkripti:

1 PAL KOMPOZİT San. Ve Tic. A.Ş.
Monitoring APS Win

2 PAL KOMPOZİT Position for the electronic device and reference tracking points are selected in order to define the terrain structure and motion mechanics. Important point is that reference tracking points should be selected out of the region where terrain motion is not occurring. Plus it is preferable to place the electronic device in a place where terrain motion is not occurs. İzleme yapılacak bölgede elektronik aletin kurulacağı nokta ve izleme yapılacak noktalar arazi yapısına ve hareket mekaniğini tanımlayacak şekilde tesis edilir. Aletin kurulacağı noktanın hareketin içinde olmaması tercih edilse de önemli olan referans alınan noktaların hareketin meydana geldiği alanın dışında olmasıdır.

3 PAL KOMPOZİT While measuring sequence, if the monitoring and reference point coordinates are available for the electronic device (TCA-1800), it is possible to use these coordinates. However if there is not any available coordinate set, then APS-WIN program creates a new coordinate set and keep measurements through this coordinate set. Ölçüm Sırasında elektronik aletin ( TCA-1800 ) , izleme ve referans noktalarının koordinatları mevcut ise hesaplamalarda bu koordinatlar kullanılabilir. Ancak mevcut bir koordinat sistemi yoksa ilk ölçüm sırasında APS-WİN programı kendisi bir koordinat sistemi yaratıp ölçümleri bu koordinatlar üzerinden yapar. After setting up and configuring the electronic device, operator switches from manual use to computer controlled use. Through the measuring sequence, in order to eliminate the operator errors, system automatically define the position of object, auto-focus and measure the coordinates. Elektronik alet araziye kurulup ayarları ( düzeç ve sıfırlama ) yapıldıktan sonra manuel olarak kullanımdan bilgisayar kullanımına geçilir. Ölçüm sırasında öperatör hatalarını ortadan kaldırmak için objelerin yerlerini bulmak, odaklama ve ölçüm işlemleri tamamen bilgisayar kontrolünde yapılmaktadır.

4 PAL KOMPOZİT APS-WIN utilizes several parameters in order make calculations. First of all system needs the temperature, humidity and pressure of the measured area. Atmospheric Correction parameter due the temperature and humidity is automatically applied to coordinate measurements.   Kullanılan APS-WİN programında hesaplamalar bir çok değişken parametreler ile yapılmaktadır. Bunların en basında ölçüm yapılan alanın ölçüm yapılan andaki ısı , nem ve basınç gelmektedir. Isı ve nemden kaynaklanan atmosferik düzeltme diye tarif ettiğimiz parametreler her bir ölçümde otomatik olarak yapılmaktadır.

5 PAL KOMPOZİT System is completely computer controlled, which means system can be adjusted in order capture coordinates at specific time periods or measure the specific points at the predefined time.   Kullandığımız sistem tamamen bilgisayar kontrolünde lduğundan hangi zaman dilimleri içinde ölçüm yapacağını önceden programlıya bilir istenilen zamanlarda istenilen noktaları ölçmesi sağlanabilir.

6 PAL KOMPOZİT If monitoring station is not out of area where terrain motion is occurring, APS-WIN can automatically calculate the motion by at least three points (preferably four) from the back area. By adding phi-kappa-omega over the measured values, calculations are executed.   Eğer izleme istasyonunu hareket alanının dışına değil ise APS-WİN programı ile geri alanda aldığımız en az 3 nokta ( 4 tercihtir ) ile geçen ölçüm zamanı içinde istasyon hareketleri hesaplanır, alınan ölçüm değerleri üzerine( helmert transformasyonu ile hesaplanan ) Phi-Kappa-oamega değerleri eklenerek hesap yapılır.

7 PAL KOMPOZİT Below, there is an example measurement done by the APS-WIN program. APS-WİN programı ile yapılan bir ölçüm aşağıda gösterilmiştir.

8 PAL KOMPOZİT As you see above, system is not only measuring coordinates but also records the atmospheric corrections and station corrections for every measurement. Above you could see a portion of 679. Cycle. At the measurement sequence, system will automatically save large number of point coordinates and calculates geometric average. Through these preliminary measurements, system obtains the main data set. From this first data set (average cycle), all following calculations are obtained. Yukarıda görüldüğü üzere sistem sadece koordinatları değil ölçüm değerleri atmosferik düzeltmeler ve istasyon düzeltmelerini her ölçüm için kayıt eder. Yukarıda 679. Cycle ölçümleri nden bir parça görülmektedir. Ölçüm sırasında elektronik alet yüzlerce ölçü alınıp standart sapmalar hesaplanarak elde edilen ham ölçülerin geometrik ortalaması kayıt edilmektedir. İlk ölçümler ile ana data diye tanımlanan referans ölçümler elde edilir. Daha sonra yapılan tüm ölçümlerle bu ilk ölçümler ( avarage cycle ) arasındaki farklar hesaplanarak yapılır.

9 PAL KOMPOZİT   Below, you could see the comparison report between final measurement and average cycle. At this report one could see the transition of horizontal and vertical angles, plus the transition at distance measurements and movement at the x,y and z coordinates.   Aşağıdaki örnek datada son ölçüm ile avarage cycle arasında yapılan karşılaştırma raporu görülmektedir. Bu raporda hangi noktanın yatay acı düşey açı ve mesafe ölçümlerindeki değişmeler, koordinat sistemindeki x y ve z istikametlerindeki hareketler görülmektedir.   APSWin Report Job : C:\OLCU\KA1 Date : Time : 00:38:07 COMPARE,TWO,CYCLES,:,POINT_SET,DEFAULT,CYCLE,7,-,CYCLE,687,,LH   POINT_ID,DELTA_HZ,DELTA_V, DELTA_SD,DELTA_X,DELTA_Y,DELTA_Z,DELTA_TIME ALET2, , , , , , ,2420,days REF12, , , , , , ,2420,days REF13, , , , , , ,2420,days REF14, , , , , , ,2420,days REF15, , , , , , ,2420,days OBJE1, , , , , , ,2420,days OBJE2, , , , , , ,2420,days OBJE3, , , , , , ,2420,days OBJE4, , , , , , ,2420,days OBJE5, , , , , , ,2420,days OBJE16, , , , , , ,2420,days OBJE17, , , , , , ,2420,days OBJE18, , , , , , ,2420,days  

10 PAL KOMPOZİT As a result of this comparison, it is possible to calculate the motion and especially the direction of the motion in each point. Bu karşılaştırmadan yola çıkarak her noktanın hareket miktarı ve özellikle hareket yönü hesaplana bilmekte ve grafik olarak sunulabilmektedir.

11 PAL KOMPOZİT Moreover, APS-WIN program can report the movement at each point in a specific time period. Ayrıca APS-WİN programı her noktanın her ölçüm periyodu sonunda nokta bazında hareketlerini de raporlayabilmektedir. Below, you could see the movement of object 12 through the 57 days period. Aşağıdaki örnekte 12 numaralı objenin toplamda 57 gün içindeki hareketleri görülmektedir.   TREND,ANALYSIS,:,POINT_SET,OBJ,REF_CYCLE,11,RH   CYCLE,POINT_ID,DELTA_HZ, DELTA_V, DELTA_SD, DELTA_X, DELTA_Y,DELTA_Z,DELTA_TIME   177,OBJE12, , , , , , ,57,days 155,OBJE12, , , , , , ,49,days 134,OBJE12, , , , , , ,33,days 115,OBJE12, , , , , , ,25,days 99,OBJE12, , , , , , ,26,days 81,OBJE12, , , , , , ,16,days 63,OBJE12, , , , , , ,6,days 45,OBJE12, , , , , , ,4,days 29,OBJE12, , , , , , ,0,days 11,OBJE12, , , , , , ,0,days

12 PAL KOMPOZİT

13 PAL KOMPOZİT TRABZON ÇAYELİ APS-WİN MONİTORING ALET – REFERANS VE OBJE NOKTALARI PLANI

14 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ

15 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ

16 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ

17 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ

18 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ

19 MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PAL KOMPOZİT MONİTORING UYGULAMA ÖRNEKLERİ


"PAL KOMPOZİT San. Ve Tic. A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları