Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI 21 Mart 2011.  Af Yasası uygulaması  ÖYP uygulamasında değişiklikler  Yükseköğretimde yeniden yapılanma  “ODTÜ Stratejik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI 21 Mart 2011.  Af Yasası uygulaması  ÖYP uygulamasında değişiklikler  Yükseköğretimde yeniden yapılanma  “ODTÜ Stratejik."— Sunum transkripti:

1 ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI 21 Mart 2011

2  Af Yasası uygulaması  ÖYP uygulamasında değişiklikler  Yükseköğretimde yeniden yapılanma  “ODTÜ Stratejik Planı 2011 – 2016” hazırlıkları  Eğitim – öğretim değerlendirme çalışmaları  Araştırma etkinliklerinin desteklenmesi  Kurum kimliği, iletişim stratejisi çalışmaları KONULAR

3  Akademik personel  Akademik Gelişim Programı (AGEP)  Akademik CV girişleri  Araştırma Görevlisi ilanları  Ek – görevli öğretim elemanlarının beklentileri  İnşaat projeleri  İdari konular Görüş/Öneriler KONULAR

4  Bahar 2010 – 2011 dönemi (7 Mart’a kadar)  162 (Bahar dönemi)+ 31 (Belirsiz) = 193 başvuru  59 olumlu + değerl. sürenler  Güz 2011 – 2012 dönemi (31 Temmuz’a kadar)  Şu ana kadar toplam 433 başvuru  32 olumlu + değerl. sürenler AF YASASI UYGULAMASI

5  2010 yılı 2.000 kadro: 43 devlet üniversitesine  Güz 2010 – 2011 “Geçiş dönemi” yerleştirmesi – 23 araştırma görevlisinin işlemleri tamamlandı  Bahar 2010 – 2011 “ÖYP puanlarıyla yerleşim” – 63 araştırma görevlisi kayıt yaptırdı  2011 yılı 3.500 kadro: 102 devlet üniversitesine  “Merkezi yerleştirme” yöntemi  Mezuniyet sonrası başka üniversiteye atama YÖK VE ÖYP UYGULAMALARI

6 YÖ YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMİ  3 Şubat 2011 YÖK basın duyurusu  Temel prensipler: “Çeşitlilik”, “Kurumsal özerklik ve hesap verilebilirlik”, “Performans değerlendirmesi ve rekabet”, “Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı”, “Kalite Güvencesi”  Devlet – vakıf üniversiteleri rektörleri ve “paydaş” toplantıları  11 Mart 2011 TÜBA toplantısı  Üniversite özerkliği x Siyasi iktidar ilişkisi  Farklılaşmanın gerekliliği

7 YÖ YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMİ  “Özerklik” x “Hesap Verebilirlik” x “Finansman”  “Özerklik”  Teşkilatlanma ve yöneti(şi)m özerkliği: akademik ve idari yapılanma; yetkili kurullar; üst yöneticilerin seçimi/ataması  Personel seçimi ve ataması: idari personel sayıları (kadro) ve seçimi; çalışanların statüsü; personel bütçesi; ücret skalası  Akademik özerklik: Kurum stratejisi; akademik birim açma – kapatma; öğrenci kontenjanları (kurum –program); öğrencilerin seçimi

8 YÖ YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMİ  “Özerklik” (devam)  Mali özerklik: Bütçe türü (torba/analitik), kamu fonlama yöntemi (formül, hedefe yönelik, proje temelli); fon sağlayan kurumlar; mali sorumluluk ve hesap verme; fonların devri; öğrenim ücretlerinin belirlenmesi; (finansal piyasalarda fon yaratma ve borçlanma; arsa ve bina mülkiyeti; gayrımenkul satışı)  “Hesap Verebilirlik” “Tam maliyetleme (full costing)”; kalite güvencesi; dış değerlendirme; akreditasyon

9 YÖ YENİDEN YAPILANMA GÜNDEMİ  “Finansman modeli”  Kaynakların çeşitlenmesi ve özkaynak yaratılması  Öğrenci katkısı  Kamu fonlama yöntemleri: formül – hedefe yönelik (targeted) – proje temelli  Araştırmanın finansmanı  “Farklılaşma”  “Özerklik”  Üst kuruluşların yeniden yapılandırılması: YÖK, ÜAK, (ÖSYM)

10  Eğitim Stratejik Programı  Araştırma Stratejik Programı  Toplumsal Hizmet Stratejik Programı  Kurumsal Gelişim Stratejik Programı “ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi”  Yükseköğretim Çalışmaları birimi ODTÜ STRATEJİK PLANI 2011 - 2016

11 EĞİTİM – ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  ANKARA, ERDEMLİ VE KUZEY KIBRIS  ANKARA VE ERDEMLİ  Haziran-Eylül 2010 – Eğitim-öğretim politika çalışmalarının gündeminin belirlenmesi (Fakülteler ve Enstitüler)  Aralık 2010-Şubat 2011 – Fakülte ve Enstitü raporlarının ÜYK ve Senato’da görüşülmesi  15 Şubat 2011 – ODTÜ Eğitim-Öğretim Politikaları Komisyonu'nun kurulması (9 Alt Komisyon)

12 EĞİTİM – ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  ANKARA VE ERDEMLİ (devam)  5 – 6 Mart 2011 – Çalıştay (Komisyon Üyeleri + ÜYK ve Senato üyeleri) Tüm rapor, sunum ve tutanaklar http://www.egitimpol.metu.edu.tr adresinde http://www.egitimpol.metu.edu.tr  7 Mart – 8 Nisan 2011 Alt-komisyon çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili stratejik program önerilerinin geliştirilmesi  8 – 18 Nisan 2011 Alt-komisyon önerilerinin, her alt- komisyondan bir üye ve rektörlük temsilcilerinin görev alacağı bir üst komisyon tarafından bütünleştirilmesi

13 EĞİTİM – ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  ANKARA VE ERDEMLİ (devam)  18 Nisan 2011 “Eğitim – Öğretim Stratejik Programı” taslağının Üniversite kamuoyu ile paylaşılması  26 Nisan 2011 Taslağın Senato – ÜYK ortak toplantısında tartışılması  26 Nisan – 6 Mayıs 2011 Gelen görüşler doğrultusunda Üst Komisyon tarafından taslağa son şeklinin verilmesi  10 Mayıs 2011 “Eğitim – Öğretim Stratejik Programı” önerisinin Senato – ÜYK ortak toplantısında onaya sunulması

14 EĞİTİM – ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  KUZEY KIBRIS KAMPUSU  İngilizce Hazırlık Programı için yeni tasarım (Ankara YDYO ile ortak çalışma)  Birinci sınıfa “Pre-calculus” dersi (zorunlu) (Ankara Matematik Bölümü ile birlikte)  Birinci sınıfa “Oryantasyon” dersi (zorunlu) ve 3./4. sınıfa “Mentorluk” dersi (seçmeli) (İlgili Ankara bölümleri ile birlikte)

15  Yeni “Mükemmellik Merkezleri” – 2011  Rüzgar Enerjisi  Biomaten  Araştırma Merkezleri değerlendirme çalışması (Araştırma Koordinatörlüğü+Tekpol )  BAP Çalıştayı – 8 Nisan 2011  Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) çalışmaları ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

16  “Kurum Kimliği” çalışması  “İletişim Stratejisi” çalışması (Eğitim, Araştırma, Toplumsal Hizmet)  Eğitime yönelik iletişim çalışmaları (ODTÜ, KKK) Web siteleri: ODTÜ ana web sitesi, KKK web sitesi, Kariyer Planlama web sitesi, Mezunlar web sitesi  Araştırma ve toplumsal hizmete yönelik iletişim çalışmaları (ODTÜ)(Ağustos 2011 sonrasında) KURUM KİMLİĞİ VE İLETİŞİM

17  Akademik kariyerinin başındaki öğretim üye ve görevlilerimizin  Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak  eğitim, araştırma, toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak  Üniversite desteklerini duyurarak, nitelikli genç öğretim üyelerinin ODTÜ’ye katılımını sağlamak AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI (AGEP) – AMAÇ

18  Akademik kariyerlerinin başında olan yeni öğretim üyelerine  Üniversite kariyer desteklerini, araştırma ve işbirliği imkanlarını tanıtmak  etkili öğretim konusunda eğitim ve üniversite süreçleri hakkında bilgi vermek (8 ayrı modül – 75 saat eğitim)  AGEP’e katılanlara  akademik çalışmalarını desteklemek üzere ek - bütçe  akademik gelişimlerini destekleyecek hizmetler AGEP – KAPSAM

19 AGEP – DESTEKLER  BAP bütçesinden 30 000 TL’ye kadar destek (teçhizat, sarf, seyahat vb. giderler için)  Teknokent Proje Ofisi’nin vereceği proje hazırlama desteği  BAP Komisyonu’nun onayı ile, AB projesi geliştirmek için (yurtdışında proje toplantısına katılım, vb. amaçlarla kullanmak için) 3.000 Euro’ya kadar destek

20 AGEP – GELİŞMELER  Değerlendirme toplantısı (12 Ocak 2011 – 52 genç öğretim elemanı)  Hazırlanacak “Bilgi Paketi” için anket yapıldı (23 kişiden görüş geldi)  “Yeni Öğretim Üyeleri için Bilgi Paketi” hazırlandı  Hazırlanan Bilgi Paketi, görüşleri alınmak üzere Üniversitemize son 3 yılda gelen tüm yeni öğretim üyelerine gönderildi  AGEP, Eylül 2011’de tümüyle yürürlüğe girecek

21 CV GİRİŞLERİ  CV girişlerinde her yıl sorun yaşanıyor (girişini tamamlamayanların oranı yaklaşık %35)  Gerekçeler:  Yasal zorunluluk (YÖKSİS vb. bilgi taleplerini öğretim üyelerimize minimum yük getirerek sağlayabilmek)  Üniversitemizin etkinliklerinin eksiksiz olarak yansıması  Bölümlerin Performans Bütçesini etkilemesi

22  CV onayları için son tarihler  Bölüm Başkanları: 11.4.2011  Dekan ve Enstitü Müdürleri: 6.6.2011  ÖNEMLİ: CV girişi yapmayanların 11.4.2011 tarihine kadar Bölüm Başkanları aracılığıyla giriş yapmalarının sağlanması gerekiyor CV GİRİŞLERİ

23 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI  Kadro kullanım izinlerinin Nisan ayı içinde alınmış olması bekleniyor - (İzinler gelince bildirilecek)  Her birim kendi kadroları için birden çok kez ilana çıkabilir  İlan formlarının ilan başlama tarihinden en az bir hafta önce Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekiyor (YÖK onayının alınabilmesi için)

24 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI  Önemli konular:  İlana çıkıldığında uygun aday olmaması  50/d kapsamında ilana çıkılacağında, adayın o aşamada kayıtlı öğrenci olması gerekiyor  Yeni mezunlardan Ar. Gör. alıp, Eylül kayıt dönemini beklemeden görevlendirme yapabilmek için erken kayıt sorununa çözüm çalışması yürütülüyor  Mevcut MS/PhD öğrencilerinden aday varsa, Haziran dönemi mezuniyet beklenmeden ilana çıkılabilir

25 EK – GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ  Görevlendirmelerin (özellikle 40. maddeden yapılacak görevlendirmelerin) dönem başlamadan tamamlanmış olması  Ek görevlilerin bazı talepleri:  Bölümlerde ortak kullanabilecekleri, özel eşyalarını bırakacak yer bulabilme  Kendilerinin vermekte oldukları ders tanımlarını ders kataloglarında güncelleyebilmeleri  Kendilerini de ilgilendiren Fakülte/Bölüm duyurularından haberdar edilmeleri

26 İNŞAAT PROJELERİ  Ayaslı Araştırma Binası (protokol imzalandı)  Lisans öğrencileri için yeni yurt projesi (mimari projelendirme başladı)  Lisansüstü öğrencileri için yeni yurt projesi (mimari projelendirme başladı)  Araştırma Parkı projesi (ihtiyaç programı hazırlanıyor)  Öğrenci Merkezi Binası (beklemede)

27  Bütünleşik Bilgi Sistemi çalışmaları  ODTÜ Yerleşke Bölgeleme ve Adresleme Önerisi  Araştırma Süreçlerinin Otomasyonu  Kablosuz Ağ Yatırımları  Öğrenci asistan sağlık sigortası  TOKİ konut ihalesine çıkıldı İDARİ KONULAR

28  İşçi sağlığı ve iş güvenliği  Kimyevi atıklar  Yangın güvenliği  Misafirhane tahsis talepleri İDARİ KONULAR

29 Teşekkürler

30 TOPLUMSAL HİZMET PROGRAM BAŞLIKLARI (TASLAK)  Toplumun öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik konularda araştırma ve uygulama  Eğitim program ve faaliyetlerinin toplumsal hizmet boyutunu geliştirecek şekilde düzenlenmesi  ODTÜ’deki yeni-yaratıcı uygulamaların toplumsal hizmet projesi olarak geliştirilmesi  Bilim ve teknolojinin topluma iletilmesi için araç ve faaliyetlerin geliştirilmesi

31 EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKALARI ALT KOMİSYONLARI 1. İngilizce Eğitim 2. Öğrenci Yeterliliği 3. ÖİDB Hizmetleri 4. Altyapı ve Hizmetler 5. Öğrenim Teknolojileri 6. Öğrenci Akademik Başarısı 7. Öğren., Ö.Üyesi ve İd. Pers. Davranış. 8. Ders Programları ve Dersler 9. Lisansüstü Eğitim Alt Komisyonu


"ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI 21 Mart 2011.  Af Yasası uygulaması  ÖYP uygulamasında değişiklikler  Yükseköğretimde yeniden yapılanma  “ODTÜ Stratejik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları