Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALEVSIZDIRMAZLIK Patlayıcı Ortamlarda Patlamayı Önlemek için Alınması Gereken Önlemler...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALEVSIZDIRMAZLIK Patlayıcı Ortamlarda Patlamayı Önlemek için Alınması Gereken Önlemler..."— Sunum transkripti:

1 ALEVSIZDIRMAZLIK Patlayıcı Ortamlarda Patlamayı Önlemek için Alınması Gereken Önlemler...

2 PATLAMA NEDEN OLUR....? PATLAMA NEDEN OLUR....?  Patlayıcı gaz ya da toz  Enerji (ark, kıvılcım, alev ya da ısı)  Oksijen ( ya da hava) in uygun miktarlarda bir arada bulunması, ((((((((((PATLAMA )))))))))) ((((((((((PATLAMA )))))))))) denilen zincirleme ve süratli reaksiyonun oluşumuna neden olur... denilen zincirleme ve süratli reaksiyonun oluşumuna neden olur...

3 PATLAMANIN OLUŞUMU NASIL ÖNLENEBİLİR...? Teorik olarak patlamayı oluşturan etkenlerden en az birinin ortadan kaldırılması patlama oluşumunu engeller gibi görünmekte ise de uygulamada bu mümkün değildir..

4 PATLAMAYI ÖNLEMEK İÇİN......Öncelikle patlama kaynağını (patlatma enerjisini) oluşturabilecek tüm cihaz ve tesisatın patlamaya karşı korumalı yapılması gerekir...

5 STANDART, TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER Can ve mal kaybına neden olabilecek patlamaların meydana gelmesine engel olmak için alınması gereken önlemler; standart, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenerek uyulması zorunlu kurallar haline getirilmiştir.

6 ALSz TEST İSTASYONU İstasyon 19.09.1973 ve 14660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği Türkiye’de alevsızdırmaz (ALSz) cihaz olarak dizayn edilerek üretilen cihazların inceleme test ve sertifikalama işlemlerine başlamıştır. Halen bu faaliyetini Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)-İş Güvenliği Daire Başkanlığına bağlı bir birim olarak sürdürmektedir.

7 SERTİFİKA Patlayıcı ortam işyerlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş elektrikli cihazların “Alevsızdırmazlık Test İstasyonu” nda yapılacak kontrol ve testleri sonucunda standart ve şartnamelere uygunluğunun anlaşılmasından sonra, imalatçıya E.T.K.B. Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan alev sızdırmazlık sertifikası verilir.

8 İMAL LİSANSI Alevsızdırmazlığı bir sertifika ile onaylanan elektrikli cihaz üzerine basılabilecek “Onay İşareti” nin kullanılması için alevsızdırmaz cihaz imalatçısına ayrıca bir “İmal Lisansı” verilir.

9 TEST VE İŞLEMLER Sertifika ve İmal lisansı verilebilmesi amacı ile standart ve şartnamelere göre yapılan testlerden, Ayrıca tesis inceleme ya da Maden Emniyet Tüzüğünün 291. Maddesine göre yapılan ALSz cihaz inceleme ve kontrolleri için müracaatçı firmalardan TTK adına tahsil edilen ücret karşılığında hizmet verilmektedir.

10 ÜCRET TARİFESİ ALSz Yönetmeliğinin 14. Ve 30. Maddelerine göre hazırlanan ve her yıl günün koşullarına uyarlanan ALSz Ücret Tarifesine göre yapılan test, inceleme ve kontroller için müracaatçı firmalardan TTK hesabına ücret alınmaktadır...


"ALEVSIZDIRMAZLIK Patlayıcı Ortamlarda Patlamayı Önlemek için Alınması Gereken Önlemler..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları