Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hande Seray TUNCAY İSG Uzman Yardımcısı İSTANBUL-2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hande Seray TUNCAY İSG Uzman Yardımcısı İSTANBUL-2014."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hande Seray TUNCAY İSG Uzman Yardımcısı htastekin@csgb.gov.tr İSTANBUL-2014

2 2

3  Patlayıcı Ortamlar  ATEX Nedir?  İlgili Mevzuat  Temel Kavramlar  Patlamadan Korunma Dokümanı 3 İçerik

4 4

5  ATEX  Atmosphères explosibles ATEX kısaltması iki Avrupa Birliği Direktifini içermektedir: 94/9 EC ve 1999/92 EC. 5 ATEX Nedir? Patlayıcı Ortamlar? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

6  94/9 EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)  1999/92 EC minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX) 6 İlgili Mevzuat

7  1999/92 EC minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX)  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 7 İlgili Ulusal Mevzuat

8 2003-2013  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 2013...  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 8

9 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 9

10  3 Bölüm  14 Madde  4 Ek 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 11 Patlayıcı Ortamlar

12 •LPG Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri •Doğalgaz Santralleri •Petrol Rafinerileri •Un Değirmenleri •Trafo Merkezleri ve İmalathaneleri •Akaryakıt İstasyonları 12 •Boya Fabrikaları •Fırın ve elektrostatik boya yapılan işyerleri •Deri imalathaneleri •Yağ üretimi •Kimyasal sanayi •Biyogaz üretimi •İlaç Sanayi •Metal sanayi Potansiyel Patlayıcı Ortamlar

13 KAPSAM 6331 sayılı Kanun kapsamında patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan tüm işyerlerinde uygulanmaktadır. 13

14 İstisnalar •Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, •1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, •Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 14

15 •Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması, •Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, 15 İstisnalar

16 Patlayıcı ortam  Y anıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım 16 Patlayıcı Ortam

17 İşverenin temel yükümlülüğü olarak  Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almak 17 İşverenin Yükümlülükleri

18 oluşmasını  Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek tutuşmasını  Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek çalışanlara zarar  Patlamanın çalışanlara zarar vermesini önlemek yayılmasını  Patlamanın yayılmasını önlemek 18 Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

19 •Yanıcı Maddelerin İkameleri ile Değiştirilmesi •Kullanılan maddelerin konsantrasyonlarının azaltılması •Etkisizleştirme 19 Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

20 Bu riskin özel olarak değerlendirilmesinde; •Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, •Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, •İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, •Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. •Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. 20 Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

21 Patlamadan korunma dokümanı  İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. 21 Patlamadan Korunma Dokümanı

22 Patlamadan korunma dokümanı tespit edilmiş patlama tehlikelerini ve risk değerlendirme sonuçlarına ve patlamadan korunma hedefine ulaşmak için alınması gereken önlemleri açıkça göstermelidir. 22 Patlamadan Korunma Dokümanı

23  Patlama riskinin değerlendirilmesi  İşyerinin ve/veya bölümlerinin sınıflandırılması  Tutuşturucu kaynakların belirlenmesi  Bölge sınıflandırılmasına uygun ekipman seçimi  Çalışma yerleri, uyarı cihazları, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması,  Kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formları ( LEL-UEL) 23 Patlamadan korunma dokümanı

24 •Sorumluluklar ve gözetim alanları (işyerinin organizasyonel yapısı) •Çalışma prosesleri ve koruyucu önlemlerin kapsamı ve amacı •Potansiyel patlayıcı ortamın oluşma sıklığı •Boşalma kaynakları ve dereceleri •Kullanılan ekipmanların uygunluğu •Çalışanlara bu kapsamda verilen özel eğitimler •Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde koordinasyon 24 Patlamadan korunma dokümanı

25 25 Bölge( Zone) Oluşma sıklığı Devam etme süresi 0SürekliUzun süre ya da sık sık 1Ara sıraNormal çalışma koşullarında 2Çok düşük ihtimalÇok kısa süre Gaz, buhar ve sis Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın Patlayıcı ortam sınıflandırılması

26 26 Bölge( Zone) Oluşma sıklığı Devam etme süresi 20SürekliUzun süre ya da sık sık 21Ara sıraNormal çalışma koşullarında 22Çok düşük ihtimalÇok kısa süre tozların Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturması Patlayıcı ortam sınıflandırılması

27 27 Toz Patlamaları

28 28 Toz Patlamaları

29 Bu sınıflandırmalar varsayımsal olarak gerçekleştirilmemelidir. TS EN 60079 serisi standartları •Ekipman seçimi •Ekipmanın koruyuculuk düzeyi (q, o...) •Tehlikeli bölgelerin yayılım sınırlarının belirlenmesi •Hesaplamalar 29 Tehlikeli bölge sınıflandırması

30 30 Tehlikeli bölge sınıflandırılması

31 Havalandırmanın patlayıcı ortamların oluşması üzerindeki etkisi 31 Tehlikeli bölge sınıflandırması

32 32 Tehlike bölge sınıflandırılması

33  Sıcak yüzeyler  Statik elektrik  Kıvılcım  Sıcak gaz  Açık ateş  Sürtünme  Elektrikli ekipmanlar  Mekanik ekipmanlar 33 Tutuşturucu kaynaklar

34 34 Tutuşturucu kaynaklar

35 35 SICAKLIK SINIFLARI Sıcaklık sınıfı Maksimum Yüzey Sıcaklığı Sıcaklık sınıfı Maksimum Yüzey Sıcaklığı T1450T4135 T2300T5100 T3200T685 Sıcaklık sınıfları

36 •Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygun sertifikalandırılmış ekipmanların kullanımı gerekmektedir. 36 Patlayıcı Ortamlarda Ekipman Kullanımı

37  Çalışanların eğitimi  Yazılı talimatlar ve çalışma izni  Patlamadan Korunma Önlemleri 37 Organizasyonel önlemler

38 Çalışanların eğitimi İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar. Yazılı talimatlar Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır. 38 Organizasyonel önlemler

39 Çalışma İzni •Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır. •Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir. 39 Organizasyonel önlemler

40 •Gerekli durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır. •Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda bulunması sağlanır. 40 Organizasyonel önlemler

41 •Patlamaya ve patlama basıncına dayanıklı tasarım •Patlamanın boşalması- patlama rahatlaması •Patlamanın bastırılması •Alev ve patlamanın yayılmasının engellenmesi 41 Patlama Etkilerinin Azaltılması

42 •Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi •Acil durum planlaması •Tahliye prosedürleri •Acil durum eğitimleri 42 Patlayıcı Ortamlarda 

43 •Tehlikeli bölgede çalışma izin sisteminin olmaması •Patlayıcı ortama uygun makine ve ekipman kullanılmaması •Tehlikeli bölgelerde uygun havalandırmanın sağlanmaması •Patlama risk değerlendirmesinin yapılmaması •Gaz sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirilmemesi •Statik yük boşalması •Yangınla mücadele sistemlerinin yetersizliği •Bakım onarım işlemlerinin uygun yapılmaması •Patlamadan korunma dokümanının hazırlanmaması •Kimyasalların yanlış depolanması ve kullanımı eksiklikler 43 Patlayıcı Ortamlarda Kazalara Neden Olan Ekisklikler

44 Hande Seray TUNCAY İSG Uzman Yardımcısı htastekin@csgb.gov.tr İSTANBUL, 2014


"ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Hande Seray TUNCAY İSG Uzman Yardımcısı İSTANBUL-2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları