Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 125-126 Kur’ân Buluşmaları: 49 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 125-126 Kur’ân Buluşmaları: 49 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: Kur’ân Buluşmaları: 49 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 125   وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْناًۜ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰه۪يمَ مُصَلًّىۜ وَعَهِدْنَٓا اِلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٓائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ        Biz Beyt’i insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir mahal yaptık. Siz de İbrahim’in makamını namazgâh edinin. Nitekim Biz İbrahim ile İsmail’e, “Tavaf edenler, orada ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için Beytimi temiz tutun” diye emretmiştik.

3 Bakara: 125 | Beyt Beyt = Kâbe
İnsanların ibadeti için yapılan ilk ev, Mekke’deki mübarek Kâbe’dir ki, âlemler [bütün çağlar ve milletler] için bir hidayet kaynağıdır. Onda apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren güvenlikte olur. Hac için bir yol bulabilenin Beyti ziyaret etmesi ise, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. İnkâr edenlere gelince, Allah’ın âlemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Âl-i İmrân, 3:96-97

4 Bakara: 125 | Beyt Hürmetli Beyt olan Kâbe’yi, haccın yapıldığı haram ayı, gerdanlıklı ve gerdanlıksız kurbanları, Allah insanların din ve dünyalarına bir dayanak yaptı. Böylece siz de bilmiş olursunuz ki, Allah gökte olanı da bilir, yerde olanı da; çünkü Allah herşeyi hakkıyla bilendir. Mâide, 5:97

5 Bakara: 125 | Beyt Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını, Senin hürmetli Beytinin yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim — namazı dosdoğru kılsınlar diye, ey Rabbimiz! İnsanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir ve onları her türden ürünlerle rızıklandır ki onlar da Sana şükretsinler. İbrahim, 14:37

6 Bakara: 125 | Beyt Vaktiyle Biz İbrahim’e Beytin yerini göstermiş ve şöyle buyurmuştuk: “Hiçbir şeyi Bana ortak koşma; Beytimi de, tavaf edenler, Allah huzurunda duranlar, rükû ve secde edenler için temiz tut. “İnsanlara da haccı duyur ki, yaya olarak yahut her türlü binek üzerinde, dünyanın dört bucağından sana gelsinler. “Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve belirli günlerde, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Onun adını ansınlar. Sonra onlardan hem siz yiyin, hem de yoksullara ve darlığa düşmüş kimselere yedirin. “Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i tavaf etsinler.” Hac, 22:26-29

7 Bakara: 125 | Beyt Kurbanlıklarda, belirli bir vakte kadar sizin için faydalar vardır; sonra da varacakları yer Beyt-i Atik’tir. Hac, 22:33 Atîk (عتيق) Kıdemli, eski, şerefli Âzad olunmuş / Hiçbir zorbanın hâkim olamadığı Beyt (Tirmizî, Tefsir 22:3)

8 Bakara: 125 | Beyt And olsun Beyt-i Ma’mûr’a. Tûr, 52:4
1. Şenlendirilmiş, sürekli ziyaret edilen Kâbe 2. «Miracda yedinci semâya çıktığımız zaman Beyt-i Ma’mûr’u gördüm. Cebrail’e sordum, o da bana şu bilgiyi verdi: Burası Beyt-i Ma’mûr’dur; orada hergün yetmiş bin melek namaz kılar, oradan çıkan melek de bir daha oraya dönmez.» Buharî, Bed’ü’l-halk: 6; Müslim, İman: 265

9 Bakara: 125 | Beyt Kureyş’in eriştiği güvenlik ve kolaylıklar için,
Kış ve yaz seferlerinde eriştikleri güvenlik ve kolaylıklar için, Onlar bu Beyt’in Rabbine kulluk etsinler. Öyle bir Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır. Kureyş, 106:1-4

10 Bakara: 125 | Beyt: toplanma yeri
ثاب - مثابة Dönmek, geri gelmek Karşılığını vermek / sevab İnsanlara haccı duyur ki, yaya olarak yahut her türlü binek üzerinde, dünyanın dört bucağından sana gelsinler. Hac, 22:27 İsrailoğullarına hitap: Siz de buraya gelin

11 Bakara: 125 | Beyt: emniyet
«…güvenli bir mahal (emn) yaptık» Oraya giren güvenlikte olur. Âl-i İmrân, 3:97 Rablerinin nimetini ve rızasını dileyerek Kâbe’ye gelenlere saygısızlık etmeyin. Mâide, 5:2

12 Bakara: 125 | Makam-ı İbrahim
Onda apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Âl-i İmrân, 3:97 Makam: iki ayağın konulduğu yer …Derken Allah’ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra İbrahim aleyhisselâm bir daha geldi. İsmail zemzemin yakınındaki bir ağacın altına oturmuş, ot yontuyordu. Onu görünce ayağa kalktı. Uzun zaman görüşmemiş baba evlâdına, evlât da babasına ne yaparsa öyle yaptılar. İbrahim aleyhisselâm, «İsmail,» dedi, «Allah bana bir emir verdi.» İsmail «Rabbin ne emrettiyse öyle yap» dedi. «Sen de bana yardım edeceksin» dedi. . / ..

13 Bakara: 125 | Makam-ı İbrahim
. / .. İsmail «Elbette yardım ederim» dedi. İbrahim oradaki yüksekçe bir tepeyi gösterdi. «Allah şuraya bir ev yapmamı emretti» dedi. İbrahim oraya Kâbe’nin temelini atıp yükseltti. İsmail taş getiriyor, İbrahim de duvar örüyordu. Binanın duvarları yükselince, İsmail şu taşı [makam-ı İbrahim olarak bilinen taş] getirip babasına verdi. O da bu taşın üzerine çıktı ve İsmail’in getirdiği taşlarla inşaata devam etti. Onlar beraberce binayı yaparken «Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Çünkü Sen herşeyi işiten, herşeyi bilensin» diye dua ediyorlardı. Buharî, Enbiya: 9

14 Bakara: 125 | Makam-ı İbrahim
«Siz de İbrahim’in makamını namazgâh edinin» Muvafakat-i Ömer: Hz. Ömer «Yâ Resulallah, İbrahim’in makamını namazgâh edinsek olmaz mı?» deyince bu âyet nazil oldu. Buharî, Tefsir 2:9; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 24 Bir başka kıraat: Biz Beyt’i insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir mahal yaptık; onlar da İbrahim’in makamını namazgâh edindiler.

15 Bakara: 125 | Kâbe’nin temizliği
«Beytimi temiz tutun» Maddî ve manevî kirler Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni temiz tut. Pislikten uzak dur. Müddessir, 74:1-5

16 Bakara: 125 | Kâbe’nin temizliği
Hiçbir şeyi Bana ortak koşma; Beytimi de, tavaf edenler, Allah huzurunda duranlar, rükû ve secde edenler için temiz tut. Hac, 22:26 İlk günden beri takvâ üzerine kurulu bulunan mescid, senin namaz kılmana daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır; Allah ise çok temizlenenleri sever. Tevbe, 9:108 Temizlik imanın yarısıdır. Müslim, Taharet: 1

17 Bakara: 125 | Kâbe’nin temizliği
Bu çok şerefli bir Kur’ân’dır. O korunmuş bir kitaptadır. Tertemiz olanlardan başkası ona dokunmasın Vâkıa, 56:79 Putlar gibi pisliklerden kaçının, yalan söz den kaçının. Hac, 22:30 Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktir; onun için bu seneden sonra bir daha Mescid-i Harama yaklaşmasınlar. Yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilediği takdirde sizi lütfuyla zenginleştirir. Şüphesiz ki Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar. Tevbe, 9:28

18 Bakara: 125 | Kâbe’nin temizliği
Allah size güçlük çıkarmak istemiyor; lâkin şükredesiniz diye sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Mâide, 5:6 Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” diyenlerden inkâra koşuşanlar da, Yahudilerden yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casusluk edenler de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler; “Size şu hüküm verilirse alın, o verilmezse kaçının” derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, artık sen onu Allah’ın elinden kurtaramazsın. Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Dünyada onlar için bir rezillik, âhirette ise büyük bir azap vardır. Mâide, 5:41

19 Bakara: 125 | Kâbe’nin temizliği
«Beytimi temiz tutun» Teşrif ve tekrim: mahlûkun Hâlıka, mülkün Mâlike izafesi Tavaf edenler Âkifler: İbadet için Harem-i Şerifte bulunanlar, ibadete kapananlar (yapışmak, tutunmak, ara vermeksizin birşeyle meşgul olmak, el etek çekerek bir şeye kapanmak) Rükû ve secde edenler: namaz kılanlar (kulun Rabbine en yakın olduğu hal)

20 Bakara: 125 Kâbe’nin özellikleri: Mâbed (Âl-i İmrân, 3:97)
Kıble (Bakara, 2:144 v.d.) Tavaf (Bakara, 2:125; Hac, 22:26)

21 Bakara: 126   وَاِذْ قَالَ اِبْرٰه۪يمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَداً اٰمِناً وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۜ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَل۪يلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهُٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِۜ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ        Bir de, İbrahim, “Rabbim,” demişti, “bu beldeyi güvenli bir belde yap; onun ahalisinden Allah’a ve âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.” Allah buyurdu ki: “İnkâr edeni de Ben biraz nasiplendirir, sonra da ateş azabına sürerim. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!”

22 Bakara: 126 | Emin belde Çevrelerindeki insanlar birbirini kapıp götürürken Mekke’yi hürmetli ve güvenli bir belde yaptığımızı onlar görmedi mi? Yoksa onlar Allah’ın nimetlerine nankörlük edip de bâtıla mı inanıyorlar? Ankebut, 29:67 Ben ancak bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum ki, O bu beldeyi hürmetli kılmıştır. Herşey Onundur; ben de Ona teslim olmakla emrolundum. Neml, 27:91

23 Bakara: 126 | Emin belde “Seninle birlikte doğru yolu tutacak olursak yerimizden, yurdumuzdan oluruz” dediler. Her çeşit ürünün tarafımızdan bir rızık olarak gelip toplandığı güvenli ve hürmetli bir beldeye onları yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu, bunların Allah’tan geldiğini bilmiyor. Kasas, 28:57

24 Bakara: 126 | Emin belde And olsun incire ve zeytine, Ve Sina Dağına,
Ve bu güvenli beldeye: Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tîn, 95:1-4 Yemin ederim bu beldeye. Beled, 90:1 Beyt’in Rabbi onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır. Kureyş, 106:1-4

25 Bakara: 126 | Emin belde Allah Tealâ, gökleri ve yeri yarattığı gün, bu şehri haram kılmıştır. Allah Tealâ haram kıldığı için de o şehir kıyamet gününe kadar haramdır. Benden önce bu şehirde savaşmak kimseye helâl kılınmamıştı; bana da sadece günün bir kısmında [Mekke’nin fethi sırasında] savaşmak helâl kılındı. Buharî, Bed’ü’l-Halk: 22; Müslim, Hac: 445

26 Bakara: 126 | Dünya hayatında kâfirler
«İnkâr edeni biraz nasiplendiririm» De ki: Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve hoş ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki: Bunlar zaten dünya hayatında da iman edenler içindir; kıyamet gününde ise sadece iman edenlere mahsus kalacaktır. Bilen bir topluluk için âyetleri Biz böyle açıklıyoruz. A’râf, 7:32

27 Bakara: 126 | Dünya hayatında kâfirler
İnsanlar tek bir inkârcı millet haline gelecek olmasa, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve bastıkları merdivenlerini gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine kuruldukları koltuklarını da gümüşten yapardık. Onları altın ziynetlere boğardık. Fakat bunların hepsi dünya hayatının gelip geçici menfaatinden ibarettir. Âhiret ise, Rabbinin katında sadece takvâ sahipleri içindir. Zuhruf, 43:33-35

28 Bakara: 126 | Dünya hayatında kâfirler
Allah dilediği kimse için rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar ise dünya hayatıyla şımardılar. Lâkin âhiretin yanında dünya hayatı az bir nasiplenmeden ibarettir. Ra’d, 13:26 Allah Tealâ: «Ahdim zalimleri kapsamaz» İbrahim aleyhisselâm: «Onlardan iman edenleri…»

29 Bakara: 126 | Kâbe ile mü’min
Abdullah ibni Ömer (r.a.) anlatıyor: Resulullahı (s.a.v.), Kâbe’yi tavaf ederken gördüm, şöyle diyordu: Ne hoşsun, kokun ne kadar hoş senin! Ne büyüksün, hürmetin ne büyük senin! Ama Muhammed’in nefsi elinde olana yemin olsun ki, mü’minin Allah katındaki hürmeti senin hürmetinden daha büyüktür; Allah onun malını, canını ve hakkında hayırdan başka bir zan beslemeyi haram kılmıştır. İbni Mâce, Fiten: 2

30 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 125-126 Kur’ân Buluşmaları: 49 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları