Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETKİNLİK MODELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETKİNLİK MODELİ."— Sunum transkripti:

1 YETKİNLİK MODELİ

2 SUNUM İÇERİĞİ Mülakat ve Mülakat Yöntemleri
Yetkinlik ve Yetkinlik Bazlı Mülakat S.T.A.R Tekniği Topluluk Yetkinlikleri, Temel Göstergeler ve Örnek Sorular Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Yapılan Hatalar

3 MÜLAKAT Mülakatlar, adayın başvurduğu iş için gereken özelliklere ne düzeyde sahip olduğunu belirlemek ve pozisyona en uygun olan adayı bulmak için yapılan karşılıklı görüşmelerdir. Karşılıklı sorular ile her iki tarafın ( aday ve şirket) birbirlerini en iyi şekilde tanımaları ve işe uygunluğun belirlenmesi amaçlanır. Birden fazla görüşmecinin tek bir aday ile görüşmesi, adayın farklı yönlerden değerlendirilmesi açısından yararlıdır.

4 MÜLAKAT YÖNTEMLERİ Serbest Mülakatlar : Sistematik bir ön hazırlık olmaksızın gerçekleştirilen mülakatlardır. Bu tip mülakatlarda sorular, mülakat sırasında, mülakatın gidişatına göre belirlenir. Yapılandırılmış Mülakatlar : Mülakat önceden hazırlanmış standart sorular aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu tekniğin amacı, mülakatı standart sorular ile gerçekleştirerek adayları doğrudan ve güvenilir şekilde karşılaştırarak değerlendirmektir.

5 YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT YÖNTEMİ
Yetkinlik bazlı mülakat, mülakatı yapan kişinin, sorularını işe özel yetkinlikler üzerinden yönelttiği yapılandırılmış bir mülakat yöntemidir. Sorular, ilgili yetkinliğe ait davranışlar hakkında adayın önceden sahip olduğu deneyimleri ortaya çıkartıcı, bilgi, beceri, tutum ve davranışları hakkında fikir verici şekilde belirli bir sisteme göre sorulmaktadır.

6 Yetkinlik Bazlı Mülakat Süreci Detayları
Yetkinliklere dayalı bir seçim sürecinin oluşturulmasının ilk ve en önemli aşaması pozisyonda başarılı bir performans sergilenebilmesi için kritik olan yetkinliklerin belirlenmesidir.

7 Yetkinlik Gelişim Tablosu

8 S.T.A.R. TEKNİĞİ S.T.A.R. tekniği ile hazırlanmış soruların amacı, varsayımların ötesinde, adayın geçmiş deneyimlerinden olay/durum örnekleri anlatmasını sağlayarak somut davranış örneklerini açığa çıkarmaktır.

9 S.T.A.R. TEKNİĞİ S ... durumuna bir örnek verip anlatabilir misiniz? T Neler yaptınız? Hangi sorumlulukları üstlendiniz? A Nasıl yaptınız? Hangi yaklaşım / yöntemleri izlediniz? R Sonuç ne oldu? Bundan ne öğrendiniz?

10 YETKİNLİK NEDİR? Yetkinlikler; mükemmel performansı elde etmede ayırt edici bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan davranışlardır. Bilgi: İş için gerekli, kazanılabilen ve deneyimlerle geliştirilebilen öğrenimlerdir. Beceri: Bilgi ve yeteneğin deneyimle iş yapabilme kabiliyetine dönüştürülmesidir. Tutum: Kültür, çevre ve farklı bakış açılarından etkilenen, değişimi ve ölçümü zor, davranış ve tepkilerimize yön veren ve fark yaratan özelliklerdir.

11 BİR YETKİNLİK TANIMI ÖRNEĞİ

12 9 TEMEL YETKİNLİK Yön Belirleme Takım Çalışması İletişim
İşbirliği Geliştirme Sonuç Odaklılık Yaratıcılık ve Girişimcilik Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme Farklılıklara Uyum Ve Yönetme Müşteri Duyarlılığı

13 SUNUMDA İZLENECEK YÖNTEM
Her bir yetkinliğin 4 temel iş kademesi için ayrı ayrı anlamlar ifade etmesi ve sizlerin yeni mezun statüsünde olacağınız dikkate alındığında yapılacak tüm tanımlamalar sizi ilgilendiren ‘’Ekip Üyesi’’ statüsü üzerinden yapılacaktır. Bu sunumda diğer statüler için tanımlamalar üzerinde durulmayacaktır.

14 1- YÖN BELİRLEME Vizyonerdir, geniş bakış açısı ve öngörü yeteneği ile uzun vadeli düşünür, önceliklerini belirleyerek planlama yapar ve ekibini yönlendirerek kaynakları verimli kullanır.

15 YÖN BELİRLEME – Örnek Sorular
Kendinize bir hedef koyarak elde ettiğiniz bir başarınızı anlatır mısınız? Hedefiniz ne idi? Hedefinizi gerçekleştirebilmek için neler yaptınız? Bundan ne öğrendiniz ? Gün içerisinde çalışma programınızı nasıl planlıyorsunuz? Planınızdan sapmalar oluyor mu? Önceliklerinizi neye göre sıralıyorsunuz? Buna bir örnek vererek karşılaştığınız sıkıntıları anlatır mısınız?

16 2- TAKIM ÇALIŞMASI Ortak hedefe yönlenir, dayanışma ile takım başarısına katkıda bulunur, takım içinde motivasyonu yüksek tutar ve bağlılık sağlar.

17 TAKIM ÇALIŞMASI– Örnek Sorular
Yer aldığınız en başarılı ekip çalışmasından bahseder misiniz? Bu ekip çalışmasının başarı faktörleri nelerdi? Sizin bu başarıdaki rolünüz neydi? Bu çalışmanın size nasıl bir katkısı oldu? Hangi tip insanlarla beraber çalışmakta güçlük çekersiniz? Bu tip insanlarla çalıştığınız bir ekip çalışmasına örnek verir misiniz? Ne tür zorluklar yaşadınız? Yaşadığınız zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Nasıl?

18 3- İLETİŞİM Dikkatle dinler, kendini etkili şekilde ifade eder, müzakere sürecinde, anlaşmazlıkları çözmede ve tarafları ikna etmede başarılıdır, uzun vadeli ilişkiler geliştirir.

19 İLETİŞİM – Örnek Sorular
Kendinizden farklı bir konumda olan bir kişiyi (yönetici/öğretim görevlisi) ikna etmeniz gereken bir durumla karşılaştınız mı? Nasıl bir yöntem izlediniz? Aldığınız sonuçlar nelerdi? Herhangi bir topluluk karşısında sunuş / Konuşma yapma şansınız oldu mu? Sunuş öncesinde ve sırasında nelere dikkat ettiniz? Sunuşunuz / Konuşmanız ne kadar etkili oldu? Neyi daha iyi yapabilirdiniz?

20 4- İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME
Kişiler/Gruplar arası uzun vadeli ve etkin ilişkiler kurar, kazan-kazan yaklaşımı sergiler, işbirliği fırsatlarını araştırır ve takip eder.

21 İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME – Örnek Sorular
İçerisinde bulunduğunuz kurumun ve bireysel hedeflerinizin tam olarak birbiri ile örtüşmediği durumlarda nasıl bir yöntem izlersiniz? Bu duruma bir örnek verir misiniz? Bir arkadaşınızın çalışmalarında başarıya ulaşması için destek verdiğiniz bir durumdan bahseder misiniz? Arkadaşınızın destek talebi olmuş muydu?

22 5- SONUÇ ODAKLILIK Hesaplı risk alarak ve inisiyatif kullanarak hızlı bir şekilde etkin kararlar verir, engeller ve belirsizlikler karşısında kararlılık göstererek sonuca ulaşır.

23 SONUÇ ODAKLILIK- AZİM Göstergeler
Sonuca ulaşmak için kararlılık gösterir - Zorluklara ve engellere rağmen hedeflere ulaşmak için çalışır; engelleri aşmak için farklı yaklaşımlar kullanır.

24 SONUÇ ODAKLILIK– Örnek Sorular
Kısıtlı bir zamanda sınırlı kaynaklarla sonuca ulaşmak zorunda kaldığınız bir durumla karşılaştınız mı? Bize anlatır mısınız? Sonuca ulaşmak için neler yaptınız? Hedefinize ulaşırken karşılaştığınız bir problemden bahseder misiniz? Bu problemi nasıl çözdünüz? Çözüme ulaşırken nasıl bir analiz yaptınız? Gerekli verileri nasıl topladınız? Sonuç ne oldu? Başka çözüm yolları da var mıydı? Siz seçtiğiniz çözüm yolunu hangi kriterleri göz önüne alarak belirlediniz?

25 6- YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK
Yenilikleri takip ederek fırsatları görür, kalıpların dışında düşünür, farklılık yaratır, yaratıcı fikirleri hızla değerlendirerek , analiz eder ve hızla değerlendirerek harekete geçer.

26 YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK– Örnek Sorular
İş / okul hayatınızda daha önceden başkalarının düşünmediği, başarı sağlayacak bir öneri veya fikir geliştirdiniz mi? Bahseder misiniz? Bu fikrinizin sonuca katkısı ne oldu? Mevcut bir süreci / durumu iyileştirmek için geliştirdiğiniz bir yöntemi anlatır mısınız? Sizi harekete geçiren faktör neydi? Bu yaklaşımın sürece / duruma etkisi ne oldu?

27 7- KENDİNİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI GELİŞTİRME
Öğrenmeye heveslidir, hataları öğrenme fırsatı olarak görür, gelişim faaliyetlerini araştırır, öğrendiklerini işine yansıtarak kendini ve çevresini sürekli geliştirir.

28 KENDİNİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI GELİŞTİRME– Örnek Sorular
Kişisel ve mesleki gelişiminize yönelik ne tür kaynakları takip ediyorsunuz? Katıldığınız eğitim/seminer/kurslardan bahseder misiniz? Takip ettiğiniz bu kaynakların işinize / kişiliğinize nasıl bir katkısı var? Öğrendiklerinizi hayata geçirdiğiniz bir duruma örnek verebilir misiniz?

29 8- FARKLILIKLARA UYUM VE YÖNETME
Esnektir, farklı kültür, beceri ve bakış açılarından en iyi şekilde yararlanır, değişime hızla uyum sağlar ve liderlik eder.

30 FARKLILIKLARA UYUM VE YÖNETME– Örnek Sorular
Farklı kültür/özelliklere sahip kişilerle çalıştığınız bir duruma örnek verir misiniz? Farklılardan dolayı nasıl problemler ile karşılaştınız? Çalışmanızın etkinliği için bu problemlere yönelik neler yaptınız? Sonuç ne oldu? Hangi tip insanlarla beraber çalışmakta güçlük çekersiniz? Bu tip insanlarla çalıştığınız bir ekip çalışmasına örnek verir misiniz? Ne tür zorluklar yaşadınız? Yaşadığınız zorlukların üstesinden gelebildiniz mi? Nasıl?

31 9- MÜŞTERİ DUYARLILIĞI İç/dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, sunduğu ürün ve hizmetlerde sürekli müşteri mutluluğu yaratır.

32 MÜLAKATLARDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE YAPILAN HATALAR
Görüşmecinin adaylara karşı önyargılı olması Görüşmecinin adaydan daha fazla konuşması Bir görüşmeci ile diğeri arasında tutarsızlıkların olması Görüşmecinin aday ile geliştirdiği iyi ya da kötü ilişkilerin, adayın güçlü ya da zayıf yönlerini gözden kaçırmasına yol açması Görüşmecinin hazırlıksız olması ve/veya zamanı kötü yönetmesi

33 MÜLAKATLARDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE YAPILAN HATALAR
İşe alma aciliyetinin olması Görüşmecinin işi / iş tanımını abartması Görüşmecinin sadece öncelik verdiği alanlara eğilmesi Görüşmecinin istenmeyen bilgileri görmezden gelmesi Halo Etkisi : Adayın negatif ya da pozitif olarak algılanan her hangi bir davranışını tüm mülakat boyunca esas alarak bu etkinin anlatılan her olayda devam ettiğinin düşünülmesi.

34 MÜLAKATLARDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE YAPILAN HATALAR
Kontrast Hatası : Adayın pozisyon için görüşülen diğer adaylar ile karşılaştırılması Görüşmecinin kendisine benzeyen birini seçmesi Görüşmecinin kontrolünü kaybetmesi Görüşmecinin öğüt vermesi ya da psikolog rolüne bürünmesi

35 SİZLERİ DE EKİBİMİZE GÜÇ KATMA ADINA ARAMIZA BEKLİYORUZ

36 TEŞEKKÜRLER


"YETKİNLİK MODELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları